گردهمايى مريم رجوى در ویلپنت پاریس، اهرم سركوب تشكيلات

گردهمايى مريم رجوى در ویلپنت پاریس، اهرم سركوب تشكيلات

عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، بیست و یکم ژوئن 2017:… اما رجوى با اين ترفند هر ساله به همين مناسبت در تشكيلات و همچنين گردهمايى در سالنهاى گرانقيمت در حومه پاريس، جشن و سور چرانى برگذار ميكند. نكته و خاطره اى تلخ كه در مناسبات فرقه در قرارگاه اشرف در اينمورد داشتم، اين بود كه وقتى برنامه گردهمايى در فرانسه شروع ميشد، بصورت زنده در اشرف پخش ميكردند و … 

مریم رجوی داعش تروریسم محکومیت گرد همآیی حمایت از تروریسم داعش و مجاهدین در فرانسه

لینک به منبع

گردهمايى مريم رجوى در ویلپنت پاریس، اهرم سركوب تشكيلات

سوم ژوئيه 2003  در اقدامي که مفسران سياسي آن را شکستي در مبارزه عليه تروريسم عنوان کردند، مريم رجوى كه بعلت تروريسم و پولشويى دستگير و زندانى شده بود، با قرار وثيقه و زد و بند آزاد گرديد.

اين روز كه يك شكست و افتضاح براى عدالت و مبارزه با تروريسم محسوب ميشود، فرقه رجوى جشنهايى در اشرف براى روحيه دادن به افراد و همچنين  جشن و سور چرانى در فرانسه كه با هزينه هاى سرسام آور همراه بود، به كرار برگذار ميكرد و با خط خود فروشى ايندفعه بعد از اربابش صدام حسين، با جمع كردن لأبى از كشورهاى اروپايى و آمريكا با پر كردن جيبشان از دلارهاى باد آورده، طناب افسارى كه در گردن داشت و در زمان حكومت بعث در دست ارباب بود، با رفتن ارباب تغيير استراتژى داد و آن را به دست لابيهاى اسرائيل و سازمانهاى جاسوسى آمريكا و اسرائيل سپرد و با شيرجه زدن آشكار به دامن آمپرياليسم كه تا قبل از اين مقابل انقلابى و انقلابگرى شمرده ميشد و در صف دشمن يك بعد از سرنگونى ملاها قرار داشت، به يك باره آمريكاى آمپرياليستى عزيز دردانه خانم و آقاى رجوى از آب در آمد كه اين خودش بحث جداگانه اى دارد.

اما رجوى با اين ترفند هر ساله به همين مناسبت در تشكيلات و همچنين گردهمايى  در سالنهاى گرانقيمت در حومه پاريس، جشن و سور چرانى برگذار ميكند. نكته و خاطره اى تلخ كه در مناسبات فرقه در قرارگاه اشرف در اينمورد داشتم، اين بود كه وقتى برنامه گردهمايى در فرانسه شروع ميشد، بصورت زنده در اشرف پخش ميكردند و تمام افراد بايد بالاجبار تا به آخر پاى برنامه مي نشستند.  يادم است كه اكثراً از اين اجبار ناراضى بوديم و توان و تحمل ديدن برنامه را تا آخر نداشتيم. اما جرأت هم نداشتيم كه سالن را ترك كنيم چون فردايش در نشست عمليات جارى بايد جواب پس ميداديم و در اين رابطه پروژه نويسى ميكرديم.

ناگفته نماند، چون در اشرف از زمان ورودمان به سازمان هيچ ارتباط بيرونى نداشتيم و حتى از ديدن تلويزيون و برنامه هاى خارج از سيماى آزادى محروم بوديم، به همين دليل  مناسبات بيرون برايمان جذابيت داشت و ديدن اين برنامه برايمان يك غنميت محسوب ميشد. چرا كه با ديدن زنهاى جامعه عادى در درون ارتزاق ميشديم، چون رجوى همه چيز را از ماها دريغ كرده بود و همه را براى خودش و خوشگذرانى خودش ميخواست و با ترفند مبارزه و عنصر انقلابى، در واقع ذهن و روح و جسم همه را در اختيار خود گرفته بود. أز همين رو استقبال از ديدن اين برنامه خوب بود و همه مي آمدند، اما بيش از چهار و پنج ساعت ديدن خسته كننده بود و كسانى نمي خواستند تا آخر پاى برنامه بنشينند و چون تا دير وقت شب طول ميكشيد افراد تمايل داشتند براى استراحت بروند اما دستگاه سركوب و پليسى رجوى اجازه نمي داد و بالإجبار بايد تا آخر برنامه را مي ديدیم. يكى أز اين نفراتى كه به شدت مخالف اين رويكرد اجبارى بود، فردى  به اسم محمد حمادى بود كه با اين روش بسته بودن تشكيلات به شدت مخالف بود. محمد از اهالى خوزستان بود و وقتى كه به سازمان آمد، روى آن خيلى حساب باز كرده بودند و فرماندهان تشكيلات اعتماد زيادى  به او داشتند و به اين خاطر در واحد هاى عملياتى سازماندهى شده بود كه براى مأموريت هاى داخل و بمب گذارى اعزام ميشد و مأموريتهاى متعددى هم رفت. محمد بعد از سرنگونى صدام و وقتى كه سازمان به آمريكا روى آورد و سنگ آمريكا به سينه ميزد كه ما بايد آمريكائيها را در اشرف بپذيريم و از آنها استقبال كنيم و برنامه هاى روزانه سور و غذا خورى برايشان راه بيندازيم و اينكه در اينكار زنها را جلو دار كرده بودند، محمد به غيرتش بر ميخورد كه يك سرباز آمريكايى با يك زن مجاهد معاشرت داشته باشد لذا از آن به بعد در مناسبات هميشه پاسيو بود و هميشه زير تيغ  در نشستها قرار ميگرفت. اينقدر فشار روحى به او وارد كردند كه بعد از چند سال تعادل روحى اش را از دست داد و دچار سردرد عجيبى شده بود كه هميشه پيشانى اش را با يك دستمال مي بست و از شدت درد به خود مي پيچيد و مسئولين تشكيلاتش از رفتن او به درمانگاه ممانعت ميكردند و هر روز در نشست سوژه ميشد و مورد تمسخر قرار ميگرفت و به او مارك تمارض ميزدند كه خودش را به ديوانگى و تمارض ميزند، اما كجا وجدانى كه اين بنده خدا را درك ميكرد. سال آخر در اشرف در همين برنامه ويلپنت كه بايد همه پاى برنامه زنده آن مينشستيم، او را ديدم كه از برنامه بيرون آمده بود و يكى از مسئولين تشكيلات بنام كمال كه برادر ارشد مركز به حساب ميآمد و مسئوليت سورى قرارگاه را يدك ميكشيد(محسن نيكنامى) او را در پشت سالن غذا خورى به باد ناسزا گرفته بود و محمد هيچ حرفى نميزد و به ديوار تكيه داده بود كه يك دفعه تعالش را از دست داد و زمين افتاد، كمال با لگد به او ميزد كه پا شود اما محمد ناى بلند شدن نداشت. من از پشت درختان كنار سالن نظاره گر اين صحنه بودم وقتى كه كمال نتوانست بلندش كند، رفت دو نفر از مسئولينش را آورد، او را برداشتند و بردند. اين صحنه برايم خيلى دردناك بود چرا كه برايم خيلى سخت بود نفرى كه زير فشارهاى روحى او را به اين نقطه زار رسانده اند و تعادل روحى و حتى جسمى اش از دست رفته است، مي بايد چنين با قصاوت و بيرحمى تمام  با او رفتار شود.

 چند روز بعد از يك نفر از هم يگانى هايش سراغ محمد را گرفتم گفت، در نشست بما گفته شده كه محمد حمادى خودش را به تمارض زده ولى ما به يمن انقلاب خواهر مريم فرستاديم درمانگاه و گفتيم بسترى اش كنند تا اينقدر طلبكار سازمان نشود. اما واقعيت اين بود كه محمد علاوه بر مشكل روحى، مشكل جدى جسمى و سردرد شديد داشت كه بعدا او را در ليبرتى ديدم مرا نمي شناخت و كنار تى وال هاى اطراف سالن غذا خورى مركزشان روى زمين نشسته بود تقريبا دو هفته بعد شنيدم كه سازمان با آن وضعيت جسمى كه او داشت، تحويل عراقى ها داده است كه بعد از چند هفته هم بعلت همين فشار و دردى كه تحمل كرده بود فوت ميكند.

اين يك نمونه از جنايات رجوى است كه در حق اعضاى تشكيلاتش داشت و با شقاومت تمام با منتقد خود برخورد كرده و آنها را به نيستى و نابودى ميكشاند.

„پایان“

*** 

مریم رجوی البغدادی مجاهدین خلق داعش تروریسم تهرانISIS Drew On MEK Expertise For Terror Attacks On Tehran (aka Mojahedin Khalq Rajavi cult)

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=29881

ماه مبارک رمضان و دجالیت عفریته جهل و ترور 

 عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، دوازدهم ژوئن ۲۰۱۷:…  حال نگاه کنید که بعد از غیبت کبرى رهبر شیطانى فرقه و به قولى گور به گور شدنش، چگونه خانم فرنگ نشسته اش با سؤء استفاده از ماه مبارک رمضان با برگزارى سورهاى ضیافتى و سفره هاى رنگارنگ در این ماه مبارک با چه ترفندهایى سران گروههاى تروریستى را مهمان خود میکند و در سایه دمکراسى که در کشور فرانسه وجود دارد، اهداف پلید خود …

بیائید هم بر مرده ها وهم بر زنده های فرقه رجوی گریه کنیم .

مریم رجوی: روابط جنسی شما بخشودنی است ولی جدا شدن از سازمان مجاهدین گناهی نابخشودنی است

لینک به منبع

ماه مبارک رمضان و دجالیت عفریته جهل و ترور

ماه رمضان بعنوان خجسته‌ترین و بهترین ماه در اسلام شناخته می‌شود. از این ماه به عنوان ماه میهمانی خدا نیز نامبرده می‌شود.

در زندگی دنیا اگر روزی انسان به میهمانی دعوت شود، دعوت شدگان با توجه به مقام و موقعیت صاحب خانه و میزبان و با در نظر داشتن میهمانان دیگر، خود را برای شرکت در میهمانی آماده می کنند، اگر صاحب خانه و میزبان  شخصیت معتبر اجتماعی داشته باشد، میهمانان با وقار هیئت و هیبت خاصی وارد مجلس شده و در طول جلسه و جریان میهمانی نیز با توجه به شخصیت میزبان و بزرگان دیگری که در جلسه حضور دارند، در نشست و برخاست، غذا خوردن و صحبت کردن، دقت به خرج می دهند تا با حرکات اضافی، صحبت های بی مورد و… باعث مضحکه دیگران قرار نگیرند.

حال سؤال این است که در ضیافت و میهمانی بی سابقه، مجلل و پر شکوه ماه مبارک رمضان، میهمانان، با چه شرایطی وارد ماه رمضان این بزم الهی می شوند و چه ویژگی هایی را باید در ماه رمضان رعایت کنند تا بتوانند استفاده و لذت کافی برده، نتیجه مورد انتظار را به دست آوردند؟

شرائط میزبان براى این امر مهم باید چه ویژه گى داشته باشد که رضایت حق را جلب نماید؟

با این اوصاف، نگاهى می اندازیم به فرقه رجوى و برگذارى سور و مهمانیهاى مجلل در این ماه و سوء استفاده دجالگرانه از آن در خدمت منافع خود و ترویج تروریسم و کشتارى که ١٨٠ درجه بر خلاف اهداف خداگونگى انسان در ماه مبارک  رمضان است.

رجوى تا قبل از سرنگونى صدام حسین، متکى به کمکهاى مالى و نظامى و لجستیکى اربابش بود و مغرور در این وادى پوچ سیر میکرد و با وجود این حمایتها، ایران را در چنگ خود میدید، خودخواهى و کیش شخصیت او را به نقطه اى کشانده بود که خود را نماینده تام الاختیار خدا در روى کره زمین میدانست و براى تسلط تام بر تشکیلات و نیروى تشکیلاتى اش تا آنجا پیش رفت که افراد باید او را مانند صنم و معبود و معصوم، پرستش میکردند و جان و نفس خود را در طبق اخلاص تقدیم زوج شیطان صفت یعنى مسعود و مریم رجوى مینمودند و به قول مریم رجوى، باید تک تک افراد مثل موم در دست رهبرى عقیدتى قرار میگرفتند که به هر نحوى که خواست آنان را شکل دهد، یعنى اینکه افراد به خودى خود هیچگونه هویتى نداشته باشند و در رکاب آنها ذوب شوند . از این رو بود که شعائر دینى را هم در خدمت اهداف فرقه اى و تروریستى و پلید خود قرار میدادند و با سؤء استفاده هاى رذیلانه از آنها، افراد را  اسیر در چنبره ایدئولوژى خود ساخته خود گرفتار میکردند.

یکى از این شعائر اسلامى، روزه بود که افراد بالإجبار باید همه در این ماه روزه میگرفتند و رجوى با تفاسیر چپ اندر قیچى از قرآن و فلسفه ماه مبارک رمضان، افراد را به سمت اهداف شیطانى و تروریستى خود سوق میداد و از آنها آدم هاى بى هویتى می ساخت که از خود هیچگونه اراده اى نداشتند و هویتشان به اصطلاح از رهبر عقیدتى که منظور، خودشان بود(یعنى مسعود و مریم رجوى)  میگرفتند.

روزه گرفتن براى مجاهد خلق الزامی بود و کسى که بعلت بیمارى و یا ضعف جسمى، توان روزه گرفتن را نداشت با دید حقارت نگریسته میشد و مورد شماتت و سرزنش دیگران قرار میگرفت. مسعود رجوى که خود را رهبر عقیدتى میدانست ماه مبارک رمضان را بنا بر صلاح خودش انتخاب و جابجا میکرد. بعنوان نمونه در زمان جنگ خلیج اول و انتفاضه شیعیان از جنوب و کردها از شمال جهت براندازى حکومت بعث، با پیشروى کردها از شمال جهت فتح بغداد، رجوى که همیشه عصاى دست صدام بود به سرعت دست به عمل شد و راه  پیش روى کُردها را از منطقه خانقین گرفته تا جلولا و قرتپه و کفرى تا سلیمان بگ و طوزخرماتو و تا جاده کرکوک به بغداد را نیرو چید و مانع پیشروى کردها به بغداد گردید که آن درگیریها به کشتار بى رحمانه کردهاى مظلوم انجامید که توسط مجاهدین قتل و عام شدند. با اینکار رجوى دست صدام را باز گذاشت که تمام نیروى خود را براى سرکوب شیعیان که تا کربلا و نزدیکى بغداد پیشروى کرده بودند و سقوط در یک قدمى او بود،  را سد و آن قتل عام و کشتار شعبانیه را از شیعیان راه بیندازد.

جالب اینجا بود که همین درگیریها هم مصادف با ماه مبارک رمضان بود که رجوى با یک فتوا، روزه گرفتن را عقب انداخت و طى پیامى همه را از روزه گرفتن  منع و آنرا به بعد موکول کرد. هدفش هم این بود که خللى در کردکشى و جنایتى که داشت براى صدام حسین به پیش میبرد ایجاد نشود و یا اینکه بعلت مصادف شدن ماه رمضان در گرماى تابستان و آمادگى نیرویى براى اعزام عملیات تروریستى در داخل ایران، باز رجوى با یک پیام ماه رمضان را به عقب انداخت و با اینکار در نشستهاى ایدئولوژیکى که میگذاشت طورى تلقین میکرد که ولایت مطلقه بر تشکیلات دارد و از طرف خدا مأمور ابلاغ دستورات است تا بدینوسیله روح و جسم فرد را در خدمت خود بگیرد که با یک بشکن رهبر سیانور در دهانش بشکند و یا مثل آب خوردن فرامین رهبر در کشتار بى گناهان را اجرا کند.

حال نگاه کنید که بعد از غیبت کبرى رهبر شیطانى فرقه و به قولى گور به گور شدنش، چگونه خانم فرنگ نشسته اش با سؤء استفاده از ماه مبارک رمضان با برگزارى سورهاى ضیافتى و سفره هاى رنگارنگ در این ماه مبارک با چه ترفندهایى سران گروههاى تروریستى را مهمان خود میکند و در سایه دمکراسى که در کشور فرانسه وجود دارد، اهداف پلید خود را که کشت و کشتار و اختلاف افکنى کشورهاى مسلمان خاورمیانه است، پیش میبرد.

مریم رجوى امسال پرشتاب تر و رنگین تر سفره هاى رمضانی را پهن میکند. یکى اهداف اجتماعى دارد که براى مسلمانان و غیر مسلمانان فرانسه برگذار میکند و آنها را دعوت به حضور در آن مینماید که با سخنان عامیانه پسندانه و مظلوم نمایانه، میخواهد حمایت کسب کند و به اصطلاح خودشان در بطن مردم فرانسه بخصوص شهرهاى محل استقرار و نزدیکشان جا دهند که این هدف هم چندان دوام نخواهد آورد و دست تروریستى مریم رجوى و فرقه اش براى همگان رو خواهد شد.

هدف بعدى، دعوت و برگزارى سفره رمضانى و سورهایى که برگذار میکنند، عربهاى خاورمیانه اى بخصوص سران گروهاى تروریستى در سوریه و عراق و عربهاى آواره، اختصاص دارد که رجوى با سؤء استفاده از این فرصت، اهداف تروریستى خودش را پیش میبرد و تجربیات تروریستى گذشته خود را به آنها منتقل کرده و در سازماندهى و اهداف آینده شان کمک کار آنهاست و در این راستا از پشتیبانان بعثى خود سود میبرد و تمام تلاشش این است که تروریست ها را در کشور عراق و سوریه سرپا نگهدارد. اما واقعیت این است که تا حال ثابت شده که رجوى به هر ترفندى دست بزند و امیال شیطانى خودش را بخواهد به کرسى بنشاند، به شکست انجامیده و حتى با سوء استفاده از دین و مذهب مردم، هیچوقت نیت پلیدش محقق نخواهد شد، بلکه روز به روز که میگذرد میبینیم تروریسم در خاورمیانه و به خصوص عراق و سوریه، رو به نابودى است و افکار عمومى هم به نفرت از آن رسیده است.

„پایان“

*** 

تروریسم مجاهدین خلق فرقه رجوی در تهرانISIS Attacks in Tehran Expose US-Saudi Lies About Iran

رودی جولیانی و دونالد ترامپ مجاهدین خلف قرفه رجویTrump Is At War With Iran, Not ISIS

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=29826

تروریسم کور و کشتار بیگناهان 

 عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، نهم ژوئن ۲۰۱۷:… الان شیوه عمل این تروریست ها در تهران همانند روش و عملکرد و طرح هاى عملیاتى مجاهدین در سالهاى یاد شده است. بنابراین رجوى براى اینکه خود در اینگونه اعمال پنهان نگه دارد، طرح ها و برنامه ریزیهای خود را توسط افراد واسط که عملا از اعضاى بعث هستند، به سران داعش منتقل مینمایند و آنها هم طبق طرح فرقه رجوی دست به چنین اعمالى زده اند. این … 

از تقدیس خشونت تا ترویج خشونت در ویلپنت مجاهدین (ویدئو)ا

لینک به منبع

تروریسم کور و کشتار بیگناهان

دستهاى خون آلود تروریستها اینبار در کشورمان ایران ظاهر شد و عده اى بیگناه را به خاک و خون  کشید. ضمن همدردى با خانواده کشته شدگان و صبر و استقامت براى بازماندگان، قویاً این جنایت را محکوم کرده و  شفاى عاجل مجروحان این حادثه تروریستى را از خداوند خواهانم.

واقعیت این است که تروریسم هیچ حد و مرزى نمیشناسد و جنایت و کشتار، آرمان، عقیده و مرام آنهاست، هر چند که این عمل تروریستى به اسم داعش و توسط این گروه آدمخوار و ضد انسانى انجام گرفت، اما باید دید که با توجه به تحولات منطقه و موضع گیریهاىی که سران مرتجع و قرون وسطایى عربستان علیه کشورمان علنا به زبان آورده اند، نشان بر دخیل بودن خاندان آل سعود در این عمل تروریستى است که با پول باد آورده اهداف خود را به وسیله تروریستها پیش میبرد و سرسپردگان آنها هم به چنین جنایاتى مبادرت میکنند که حتى جانشان را هم در همین مسیر براى ایدئولوژى وهابیت که از تحجر و عقب ماندگى تغذیه میشود، میگذارند.

تقریبا خیلى از کشورها و سازمانها این عمل شنیع تروریستى را محکوم کردند. در این میان برخى کشورهاى مؤسس و حامى داعش و خط دهنده آن در این امر سکوت کرده اند. از این جانیان اصلا انتظارى نیست و نبوده است. اما ببینید که فرقه رجوى چگونه وارد این قضیه شد و ضمن کنایه و محکوم کردن ضمنى و آن هم از ترس خودش، اربابان سعودى را ستوده و با این عمل پیام میدهد که مجددا آماده عمل بعدى هستیم، سازمانى که خود را طرفدار مردم معرفى میکرد، نهایت شقاوت و پلشتى و دشمنى خودش را نشان داد.

این عمل تروریستى، هیچگونه خللى در اراده مردم ایران براى اتحاد و همیستگى ایجاد نخواهد کرد و دشمنان این ملت همیشه سرافکنده و شکست خورده هستند.

من بیاد دارم از سال ١٣٧٢ به بعد همین فرقه رجوى به عملیاتهاى تروریستى در داخل خاک ایران و در شهرها دست میزد که أوج آن عملیاتها در سالهاى ٧۶ تا ٧٨ بود. در این دوران ابو داعش(رجوى) با اعزام تیم هاى تروریستى به داخل شهرهاى ایران و راه انداختن حمام خون از بیگناهان، دقیقا به همین خطى که الان داعش در ایران به آن دست زده است رو آورده بود و براى نفرات تیم عمل کننده مرز سرخ دستگیر نشدن و نهایتاً خودکشى با سیانور آنهم در جبر عقیدتى و آرمانى که توسط مسعود و مریم رجوى، افراد تشکیلات را در بند تحجر نگه میداشت، مجبور میکردند.

الان شیوه عمل این تروریست ها در تهران همانند روش و عملکرد و طرح هاى عملیاتى مجاهدین در سالهاى یاد شده است. بنابراین رجوى براى اینکه خود در اینگونه اعمال پنهان نگه دارد، طرح ها و برنامه ریزیهای خود را توسط افراد واسط که عملا از اعضاى بعث هستند، به سران داعش منتقل مینمایند و آنها هم طبق طرح فرقه رجوی دست به چنین اعمالى زده اند. این تجربه سالیان در تشکیلات رجوى است که مرا به یک واقعیت وادار کرد إذعان کنم شاید بشود در اینکار ریشه یابى صورت گیرد و دیگر شاهد جولان ددان و شغالان در میهن عزیزمان نباشیم و هموطنانمان قربانى آن نشوند. مطمئنم آه بازماندگان کشته شدگان گریبان عاملان و آمران این کشت و کشتار را خواهد گرفت و در رأس آن فرقه رجوى که انشاءالله منزوى تر و مطرود تر نزد افکار عمومى ایران و جهان گردد.

از ایرانى نماهایى هم که براى این عمل تروریستى که به کشته و زخمى شدن بیگناهان به بهانه مبارزه با ملأها، بشکن میزنند و فضاى مجازى را آلوده نیات پلید و مزدورى خود کرده اند، به شدت بیزارم و ننگ و نفرین أبدى بر آنها باد.

چه خوب رضا صادقى خواننده موسیقى پاپ، خطاب به تروریست ها در اینساگرامش نوشته است،… مهاجم، تروریست، افراطی یا هر بی‌صفتی که تعبیر تو هست… این خاک و مردمش سال‌هاست مورد تهدید تو و امثال تو بوده و هستن، اما غافلی از اینکه امثال توی حیوان نمی‌تونین قدم نجستون رو روی این خاک ثابت کنید. پاش بیاد من هنرمند و اون دکتر و مهندس و کارگر و حتی فقیر و پولدارش کاری می‌کنیم مجبور بشین تو و اربابات لوله تفنگتون رو جلوی مغزتون بگیرین. این سرزمین زادگاه شیرمردان و زنانیست که ثابت کردن ایران جای بزدلانی حیوان‌صفت که مردم بی‌دفاع رو هدف می‌گیرن نیست… رستم‌هایی که این سرزمین دفاع کردن که الآن سهراب‌هاشون همون رستما شدن. بسم الله اگر حریف مایی.

„پایان“

*** 

مک کین و مریم رجوی و لیست شهدای سازمان مجاهدین خلق ایرانتو را بر این وقاحت ها که عادت داد؟

از کمین مجاهدین سر کوچه ها برای کشتار مستشاران امریکائی تا گماشتگی برای جنگ طلبان امریکائی

نمایندگان پارلمان اروپا جلسه بحث در مورد مجاهدین خلق فرقه رجویDebate in the European Parliament ‘What is to be done about the Iranian Mojahedin Khalq (MEK)?’

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=29619

دستآوردهاى سفر ترامپ و مواضع فرقه رجوى 

 عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، سی و یکم می ۲۰۱۷:… باید به این رجوى گفت که پابوسى دیگران بر ضد مردم کشور خود جز نفرت و انزجار مردمى برایت هیچ دستآوردى نخواهد داشت. دل خوش کردن به چنین طرحهایى بر ضد مردم ایران، آب در هاون کوبیدن است که سالیان است شما زوج تروریست آنرا مزمزه کرده و به امید آن دست به جنایت و شیطان سازى و تروریسم بر ضد مردم ایران زده اید و هر بار بور و سرافکنده شده اید. زیرا که ملت شجاع و دلیر و … 

مزدور مریم رجوی و ترکی الفیصل اربابشخبرت هست که در شهر شکر ارزان شد؟!ا

لینک به منبع

دستآوردهاى سفر ترامپ و مواضع فرقه رجوى

سفر نه روزه آقاى دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به عربستان سعودی و سرزمینهاى اشغالى و همچنین بلژیک و ایتالیا، به پایان رسید و به کشور خود بازگشت.

وی دستآوردیی که در این سفر داشت، فقط به کشور عربستان بر میگردد که نزدیک پانصد میلیارد دلار از این کشور عربى با فروش تسلیحات و قراردادهاى تجارى نصیب کشورش کرد.

دونالد ترامپ خوب میدانست که با چه حربه اى میتواند سران عربستان این گاوهاى شیرده را بدوشد و علاوه بر پولهای  بادآورده که رونق اقتصاد آمریکا را در بر میگیرد، هدف دوم دونالد ترامپ پایبندى به حفظ و امنیت اسرائیل است که در این سفر و در کشور عربستان آنرا به اجرا گذاشت.

آقاى ترامپ بعد از قراردادهاى نجومى و اخذ میلیاردها دلار از این کشور  طرح ایجاد یک نیروى نظامى همانند نیروى نظامى پیمان  ناتو که به ناتوى عربى شناخته  شود  و هدف آن به اصطلاح مبارزه با تروریسم و جلوگیرى از گسترش آن است، یک شیره اى سر آنها بمالد. جالب اینجاست که هدفهاى مشخص شده تروریستى که در اجلاس  و نشست ریاض مطرح شد، دقیقا همان کسانى هستند که در خط مبارزه مستقیم با داعش و آل سعود که خود بوجود آورنده گروه داعش است، هستند و میخواهند با این هدف مردم ایران را در منطقه منزوى کنند تا با این شیوه خواسته سران فاسد عربستان سعودی و برخى از کشورهاى شیخ نشین منطقه را راضى نگهدارد که بیشتر شیره آنها را بمکند.

اما واقعیت این است که نه تسلیحات و نه ناتوى مد نظر عربستانى ها، میتواند آنها را بر اریکه قدرت نگهدارد. عربستان سعودی جرأت رویارویى نظامى با مردم ایران ندارد و اینرا در جنک سلفش دیکتاتور بعث صدام حسین، با مردم ایران که دنیا پشتش بود و همین عربستان نزدیک به صد میلیارد دلار براى خرید سلاح به صدام حسین کمک کرد اما عاقبتش به کجا انجامید.

 سران شیوخ عربستان نمیدانند که با پول  نمیشود ثبات و امنیت و تداوم حکومت خود را تضمین کرد، چرا که بویى از دمکراسى و آزادیخواهى نبرده اند و در فرهنگ و تفکر هزار و چهارصد سال گذشته سیر میکنند.

سران دنیا پرست عربستان نمیدانند که کشتار زنان و کودکان بیگناه یمن، خود جنایت تروریستى دولتى است که حتى داعش توان انجام آنرا ندارد و سران عربستان به خاطر همین شهوت پرستى و حفظ قدرت حکومت موروثى شان چنین جنایتهایى را مرتکب میشوند و با پول باد آورده نفت بر جنایات خود سرپوش  میگذارند.

آیا سران و شیوخ برخى از کشورهاى عربى صلاحیت و لیاقت اینرا دارند که در باره ملت بزرگ و متمدن ایران إظهار نظر کنند، چه برسد که چنین ادعاهاى واهى داشته باشند.

سران عربستان سعودی اول یکبار انتخابات را در کشورشان تجربه کرده اند و فقط یکبار بعد بیایند دم از دمکراسى و مبارزه با تروریسم بزنند.

اما هدف آمریکا از ایجاد این طرح منافع بادآورده اقتصاد براى ایالات متحده و همچنین حفظ و بقاء موجودیت اسرائیل است که با به آشوب کشیدن و اختلاف در کشورهاى منطقه و گل آلود کردن فضاى جدى مبارزه با تروریسم رقم میخورد و تروریسم پرورى را دامن میزند و به ضرب المثلى که گفته میشود آب را گل آلود کن و ماهى بگیر، آقاى ترامپ هم با این نیت وارد معرکه شده است و هدفى آمپریالیستى بنیان گذاشته است که این طرح همانند توطئه هاى گذشته آمریکا مانند خاورمیانه بزرگ مورد نظر آنها به شکست خواهد انجامید و در این شکى نخواهد بود.

اما بشنویم از عجوزه جهل و جنایت و تروریسم و تروریست پرور، خانم مریم رجوى که پیام میدهد و از این اجلاس و طرح مبارزه و انزواى ایران به شدت استقبال کرده و مانند شوهر غیب زده اش میخواهد ملت ایران در انزوا و تحقیر یک مشت مرتجع و وحوش بیابان و بادیه نشین، قرار گیرد شاید که از این کاسه آش ته بشقابى به فرقه اش برسد و خیانت و پلشتى و ضد ایرانى و ضد مردمى خود را یکبار دیگر در انظار قرار داد.

باید به این رجوى گفت که پابوسى دیگران بر ضد مردم کشور خود جز نفرت و انزجار مردمى برایت هیچ دستآوردى نخواهد داشت. دل خوش کردن به چنین طرحهایى بر ضد مردم ایران، آب در هاون کوبیدن است که سالیان است شما زوج تروریست آنرا مزمزه کرده و به امید آن دست به جنایت و شیطان سازى و تروریسم بر ضد مردم ایران زده اید و هر بار بور و سرافکنده شده اید. زیرا که ملت شجاع و دلیر و میهن پرست ایران حاضر نیستند به بهاى زیر سلطه بردن کشور خودشان چنین کاسه گدایى دست گیرند و خائنانه به مردم خود پشت نمایند.

باید به رجوى این دیو دوران گفت“هرى“ ائتلاف پا نگرفته بر ضد مردم ایران در ابتداى راه به شکست انجامید و کشورى مانند قطر که مدتهاى زیادى حامى خود می پنداشتید در برابر این خط قد علم کرده و دو دستگى در آن ایجاد نموده است، بگذریم که حتى در صورت تحقق امر و خواسته اربابتان آمریکا این ائتلاف شکننده در برابر اراده ملت ایران ببر کاغذى است و این را ملت ایران به ثبوت رسانده که براى حفظ منافع ملى خود باج به شغال نخواهد داد و بار دیگر شما و فرقه تان بور و سرافکنده خواهید شد.

„پایان“

*** 

مک کین و مریم رجوی و لیست شهدای سازمان مجاهدین خلق ایرانشهید فروشی (اهدای کتاب شهدای مجاهد خلق به جان مک کین)ا

از قلاده های طلائی صدام تا قلاده های چرمی تل آویو

Wesley Martin Mojahedin Khalq Rajavi cult 3از کمین مجاهدین سر کوچه ها برای کشتار مستشاران امریکائی تا گماشتگی برای جنگ طلبان امریکائی

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=29543

نامه سرگشاده عبدالکریم ابراهیمی به مانوئل ماکرون رییس جمهور فرانسه 

 عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، بیست و پنجم می ۲۰۱۷:… مریم رجوى رهبر این سازمان در حومه پاریس یک پایگاه و قلعه مخوف دایر کرده است که آئین ایدئولوژى فرقه گرایى و ترور در آنجا به عناصر و نیروها منتقل میشود و همچنین با لابیگرى دلارى میخواهد جاى پاى خود را در کشور شما محکم کند، لذا از حضرتعالى درخواست میشود طبق مرام انتخاباتى تان و مبارزه علیه تروریسم، این لانه ترور و جنایت را در کشورتان برچینید و پروندهاى قضائى و تروریستى آنها را به … 

جنایات داعش و مجاهدین یکی است؛ آتش زدن انسانها توسط رجوی و بغدادی

لینک به منبع

نامه سرگشاده عبدالکریم ابراهیمی به مانوئل ماکرون رییس جمهور فرانسه

عالیجناب مانوئل ماکرون رییس جمهور محترم و منتخب مردم فرانسه

انتخاب شایسته حضرت عالى را به ریاست جمهورى فرانسه تبریک میگویم. انتخاب  شما بر مسند ریاست جمهورى کشورى که مهد تمدن و آزادى است، آنهم به شیوه دمکراتیک آن، بار مسئولیتى را بر دوش شما گذاشته است که رؤساى جمهور گذشته فرانسه نتوانستند بخوبى از عهده آن بر آیند و آن هم چالش و برخورد با تروریسم افسار گسیخته است که نه تنها خاورمیانه را جولانگاه قساوت و کشتار خود کرده است، بلکه کشورهاى اروپایى از جمله کشور شما را هم مورد تهدید قرار داده است.

 عالیجناب مانوئل ماکرون

تفکیک تروریسم به خوب و بد و یقه سیاه و سفید، خود یک اشتباه مهلک میباشد که آنها را جریح تر کرده و وسعت تاخت تازشان را گسترش می دهد. لذا تروریسم منطق اش کشتار و به راه انداختن حمام خون از انسانهاى بیگناه، چه زن و مرد و یا کودک و پیر است. لذا شایسته نیست کشور شما نسبت به مسئولیتى که در قبال مبارزه علیه تروریسم دارد، پاسیو برخورد کند و تروریسم با سؤء استفاده از آزادى در فرانسه آن کشور دمکراتیک را جولانگاه اعمال خود قرار دهد و در سایه آزادى موجود و سوء استفاده از قانون دمکراتیک آن کشور خشونت را در آنجا گسترش داده و تغذیه تروریسم در کشور شما به سهولت انجام شود.

یکى از این گروه هایى که از ابتداى تأسیس با  ایدئولوژى بر مبناى جنگ و کشتار و مبارزه قهرآمیز، بنا شده سازمان مجاهدین خلق میباشد که از همان ابتداى تأسیس با شروع کردن ترور افراد از جمله مستشاران آمریکایى در ایران قبل از انقلاب  و نیز ترورها و کشتارهاى خیابانى مردم عادى در ایران بعد از روى کار آمدن حکومت روحانیون و ترور شخصیتهاى مملکتى ایران وقتى که با عدم اقبال مردمى در رسیدن به قدرت مواجه شدند، کشتار و  ترور بى رحمانه را در ایران به راه انداختند و چون نمیتوانستند در ایران جایى داشته باشند به خاطر عملکرد تروریستى که داشتند، به عراق کوچ کرده و در آنجا هم به کشتار مردم عادى و سربازان مرزى ایران مبادرت کرده و همچنین عصاى دست دیکتاتور عراق در سرکوب مردم آن کشور شدند.

آقای رییس جمهور

 این سازمان بسیار فرقه اى عمل میکند و دستش به خون مردم ایران و عراق و همچنین اعضاى خود آغشته است. از تروریسم در خاورمیانه به شدت حمایت میکند و منبع تبلیغ تروریسم در کشور شما شده است. این سازمان یک تشکیلات فرقه اى درست کرده است که اعضاى آن هیچگونه دسترسى به دنیاى آزاد را ندارند. زن و شوهر و حتى عاطفه از آنها گرفته شده است و هر چه که افراد دارند، در تمجید مقدس مأبانه مسعود و مریم رجوى خلاصه میشود، به دنیاى ارتباطات دسترسى ندارند و فقط با خوراک نشستهاى ایدئولوژیکى افراد را مسخ وهویت فردى آنها گرفته شده است و به افراد گفته میشود که شما هویت تان را از رهبرى میگیرید، کسى حق مخالفت و اعتراض یا انتقاد را ندارد و هر چه تشکیلات و رهبرى سازمان براى افراد مشخص نماید، همان در اولویتشان است از جمله نمونه بارز و شاخص آن که در کشور شما اتفاق افتاد و بعلت پرونده هاى حقوقى و تروریسم، مریم رجوى به زندان انداخته شد با دستور تشکیلاتى اعضاى آن در کشور شما و دیگر کشورهاى اروپایى دست به خود سوزى زدند و با شارلاتانیزم و فریبکارى و مظلوم نمایى،  باج خواهی از دولت شما گرفتند تا آزاد شوند.

آقای رییس جمهور

 مریم رجوى  رهبر این سازمان در حومه پاریس یک پایگاه و قلعه مخوف دایر کرده است که آئین ایدئولوژى فرقه گرایى و ترور در آنجا به عناصر و نیروها منتقل میشود و همچنین با لابیگرى دلارى میخواهد جاى پاى خود را در کشور شما محکم کند، لذا از حضرتعالى درخواست میشود طبق مرام انتخاباتى تان و مبارزه علیه تروریسم،  این لانه ترور و جنایت را در کشورتان برچینید و پروندهاى قضائى و تروریستى آنها را به جریان بیندازید و نگذارید که بعداً تاوان نکرده هاى دولت مردان کشور شما را مردم بیگناه بپردازند. با آرزوی امنیت و آزادی برای مردم فرانسه و جهان.

آلمان، عبدالکریم ابراهیمی، ۲۴٫۰۵٫۲۰۱۷

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=29458

انتخابات ایران و بور شدن رجوى و فرقه اش 

 عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، بیست و یکم می ۲۰۱۷:… یکى از این گروههایى که به معناى واقعى خائن به ملت ایران است و جز سیاه نمایى براى ملت ایران چیزى در چنته ندارد و کاملا خود را به اتحادهاى بیگانه و عربى فروخته است، با تبلیغات دروغین و اعلام دروغین تحریم انتخابات از طرف مردم گوش فلک را پر  کرده بود و جز دروغ و کلاشى این مدت همگام با دشمنان ملت و میهن ایران چیز دیگرى در رابطه با انتخابات بر روى آنتن تبلیغاتى خود نداشتند، اما باز هم با این … 

مزدور مریم رجوی مجاهدین خلق و لباسبازار مکاره مریم رجوی

لینک به منبع

انتخابات ایران و بور شدن رجوى و فرقه اش

انتخابات ریاست جمهورى ایران به پایان رسید و شرکت گسترده مردم وطن پرست و آگاه، نشانه عزم جزم براى رسیدن  ایران به جایگاه واقعى خود در آزادى و دمکراسى و همچنین رونق اقتصادى که حق ملت شریف ایران در سطح جهانى است.

این انتخابات نشان داد که فهم و شعور ملى مردم بسا فراتر از این حرفهاست که دشمنان این مردم و میهن بخواهند یأس در مردم إیجاد نمایند و مانع شرکت مردم غیور ایران در عرصه سرنوشت خود و کشور شوند و به نیت شوم خود که همان تسلط بیگانگان بر سرنوشت ملت و نیز نیتى چون از هم پاشى مردم ایران و حاکم کردن تسلط داعشى – عربى بر مملکت و تیکه تیکه کردن آن وجود داشت را به سیاهى دیدگاه خائنین به میهن و مردم تبدیل کردند که باید به این مردم فهیم و وظیفه شناس، درود و سپاس فرستاد.

یکى از این گروههایى که به معناى واقعى خائن به ملت ایران است و جز سیاه نمایى براى ملت ایران چیزى در چنته ندارد و کاملا خود را به اتحادهاى بیگانه و عربى فروخته است، با تبلیغات دروغین و اعلام دروغین تحریم انتخابات از طرف مردم گوش فلک را پر  کرده بود و جز دروغ و کلاشى این مدت همگام با دشمنان ملت و میهن ایران چیز دیگرى در رابطه با انتخابات بر روى آنتن تبلیغاتى خود نداشتند، اما باز هم با این شرکت بالاى مردمى رجوى و رجوى صفتان که در خدمت بیگانه و عربهاى ملخ خور عربستانى قرار گرفتند، بور و روسیاه شدند و مردم فهیم ایران یکبار دیگر یک نه محکم و یک سیلى آبدار به بناگوش آنها زدند.

حال با منطق دو دو تا چهار تا میخواهم رجوى و سران فرقه آن جواب بدهند که؛

– آیا چهل میلیون رأى دهنده که آراى خود را در صندوق رأى ریختند و کاندید مورد نظر خود را انتخاب کردند و نتیجه هم که مشخص شده، بهتر سرنوشت کشور و خودشان را رقم خواهند زد یا شما که در خارج فقط به مزدورى و خیانتکارى و اتحاد با جنایتکارترین ها که خواهان نابودى کشور ایران هستند و میخواهند کشور عزیزمان را را داعشیسم کنند؟ کدام؟

– شرکت بى نظیر ایرانیان خارج کشور در تعیین سرنوشت کشور، خود نشانه چیست؟ نکند همه ایرانیان شریفى که به حق وطن خواه هستند همه را با منطق حیوانى و رجویسم  خویش مزدوران وزارت اطلاعات میخوانید؟

– آیا با منطق شما کسى که مثل خودتان برود با دشمن ملت ایران همپیمان شود و با جانى ترین افراد ضد ایرانى و سران کشورى مثل عربستان که تاریخاً ضد مردم ایران بوده اند و بارها نیت شوم خود در حمله  به کشور عزیزمان ایران را علنى کرده اند و ضد منافع کشور خود هستند، باید ملت ایران کورکورانه از آن ها اطاعت کرده و أوامر آن ها را مثل تشکیلاتى که درست کرده اید و در جهت اهداف شومتان مغزشویى نموده اید، بیایند و لبیک گوى شیطانى مثل شما باشند و برده و بنده ات گردند؟

– آقا و خانم رجوى، آیا شده یکبار در این فرقه خود یک انتخابات برگزار کنید؟ چرا اینقدر از آزادى و دمکراسى داد سخن میرانید، مگر من و امثال من سرکوب شدگان و شکنجه شدگان و محبوسین دستگاه جهل و جنایت ایدئولوژى شما نبودیم؟ چه وقیحانه خودتان را حامى آزادى جا میزنید، در صورتى که مخوف ترین تشکیلات غیر دمکراتیک و  ضوابط ضد انسانى و ضد بشرى را دارید، به چه حقى اسم ایران و ایرانى را به لوث وجود متعفن خود آلوده میکنید؟

– صف هاى طولانى رأى دادن ایرانیان آزاده در خارج کشور، خارى در چشم خودت و خانم فرنگ نشسته ات نبود؟ عبرت نگرفتید؟

– آقاى رجوى و خانم فرنگ نشسته، من مدت بیست و پنج سال در تشکیلات جهنمى شما بودم، میدانید که من فقط ده سال در ایران دست چپ و راست خودم را فهمیدم و در بیست سالگى با فریب و نیرنگ شما به مدت بیست پنج سال مرا برده و بنده خود کرده بودید و انواع و أقسام توهین و شکنجه و رفتارهاى غیر انسانى و غیر دمکراتیک و زورگوییهاى دیکتاتورى – پلیسى، در حق من و تک تک افراد روا داشتید، آیا این است معنى دمکراتیک و برابرى که از آن دم میزدید؟ آقا و خانم رجوى، بدانید که فقط شهوت قدرت شما را به چنین جنونى رسانده که رئیس جمهور خود خوانده و مادام العمر براى خود انتخاب نموده و وقیحانه ملت ایران را خطاب توهین هاى رذل خود قرار میدهید و از دور براى مردم ایران واق واق راه میندازید که در حق تعیین سرنوشت مملکت خود وارد نشوند، دیدید باز بور شدید، نظرتان در اینباره چیست؟

-آقا و خانم رجوى و سران فرقه رجوى، بدانید که شما جز ترویج تروریسم و کشت و کشتار و خونریزى و مزدورى و خود فروشى و خیانت  در کارنامه خود چیز مثبتى ندارید و اصلا بویى از آزادى و دمکراسى نبرده اید، بنابراین شما رسواى ملت ایران هستید و مردم برایتان پشیزى اهمیت قائل نیستند، تا کى میخواهید با شیادى به این زندگى خائنانه تان ادامه دهید، باور بفرمائید دوران شما بسر آمده است و این انتخابات باز یک پتک محکمى است که بر فرق تان فرود  آمده است و بیشتر رسواى عام و خاص خواهید شد، لذا برخلاف تبلیغات دروغین شما، فضا بر ضد خودتان است  و این حمایتهاى دلارى را هم از دست خواهید داد و اینکه لپ مطلب، آقاى رجوى، این انتخابات نشان داد که هیچ جایگاهى در بین مردم ایران ندارید و اربابانت نیز به خوبى این را درک کرده اند، لذا باش که صبح سیاه دولتت بدمد و دیگر تیمارى براى همراهى نداشته باشید.

„پایان“

*** 

مریم رجوی و خودسوزی های سال 2003آیا خودسوزی ندا حسنی بایستی به فراموشی سپرده شود؟

مریم رجوی ملکهگغتگوی مریم سنجابی با مسعود خدابنده. مجاهدین خلق و برخی نکات

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=29406

چرا مریم رجوى در آلبانى به سیم آخر زده است!؟ 

 عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، شانزدهم می ۲۰۱۷:…  رجوى بداند که با پهن کردن فرش قرمز زیر پاى یک جانى جنگ طلب و تروریسم پرور، هیچوقت به نیت شوم خود نخواهد رسید. چرا که کشور و مردم ایران مانند کشورهاى أفغانستان و عراق و لیبى نیست. باید رجوى و این لابیهاى داعش پرور بدانند که سرنوشت و موقعیت قدرتى شان را از دست میدهند و دوران  یکه تازى و زورگویى … 

داعش امریکایی رجوی مجاهدین خلق 1فوران نارضایتی از دیدار با مک کین در فرقه رجوی (مک کین بجای مسعود رجوی آمد)ا

مک کین و مریم رجوی و لیست شهدای سازمان مجاهدین خلق ایرانSen. McCain adds Maryam Rajavi (Mojahedin Khalq, MKO, MEK, NCRI) to his long list of backed terrorists

The MEK’s dirty past includes the anti-Imperialist inspired murder of six Americans in pre-revolution Iran which it later celebrated in songs and publications

لینک به منبع

چرا مریم رجوى در آلبانى به سیم آخر زده است!؟

عبدالکریم ابراهیمی

عبدالکریم ابراهیمی

فرقه رجوى در کشور آلبانى در ماهاى اخیر بخصوص در اردیبهشت ماه  با بکارگیرى تمام توان خود أعم از تشکیلاتى، نیرویى، مالى و اجتماعى در نهایتِ تلاش بوده است تا از ریزش نیروها جلوگیرى کند، اما بر خلاف نیت پلید سردمداران جهل و جنایت این فرقه، ریزش نیرو به حداکثر خود در ماههاى گذشته رسیده است.

رجوى با گسیل کردن فرماندهان تشکیلات خود از تمام کشورهاى اروپایى به آلبانى براى روحیه دادن به افراد در زنجیر و همچنین بهره گیرى از لابیهاى دلارى و حامى ترور و تروریسم خود همچون جان مکین که بطور واقعى نشان داد که این فرقه دشمن مردم ایران است و با دشمن ترین و کینه توزترین جنایتکاران که خواهان جنگ و مروج آن در هیأت حاکمه آمریکا و تجاوز به کشور ایران است، چنین بى پروا ارتباطات آمریکایى – اسرائیلى خود را مخفى نمیکند. براى هر ایرانى وطن پرست پر واضح است که فرقه هیچ جایگاهى در بین مردم ایران و ایرانیان خارج از کشور ندارد و هر آنچه هم که گِرد فرقه به اسم هوادار جمع آورى کرده است، فقط بخاطر دلارهاى مریم رجوى بوده و لاغیر که این هم در نقطه اى به انتهاى خود خواهد رسید.

رجوى بداند که با پهن کردن فرش قرمز زیر پاى یک جانى جنگ طلب و تروریسم پرور، هیچوقت به نیت شوم خود نخواهد رسید. چرا که کشور و مردم ایران مانند کشورهاى أفغانستان و عراق و لیبى نیست. باید رجوى و این لابیهاى داعش پرور بدانند که سرنوشت و موقعیت قدرتى شان را از دست میدهند و دوران  یکه تازى و زورگویى شان بسر آمده است. رجوى هم بداند که اینقدر علنى کردن خود و پشت کردن به میهن و ملت ایران نشانه ذلت و خوارى فرقه اش میباشد و تقلاى بیهوده قبل از غرق شدن کامل و نابودى اش میباشد، چون دورانش بسر رسیده و واقعیات این را به اثبات خواهند رساند.

 نهایت آرزوى مریم رجوى در پشت کردن به مردم و میهن خود در سالهاى اخیر رفتن به آمریکا و سخنرانى در کنگره این کشور بوده است، اما به دلیل منفوریت بیش از حدى که در افکار مردم ایران دارد، حتى دولت آمریکا جرّأت این اجازه را به خود نداده که میزبان چنین عنصر منفورى باشد.

در زیر به سه نکته اساسى اجمالى نظرى انداخته شده که وضعیت فرقه رجوى را بحرانى نشان میدهد.

الف، تشکیلات؛

رجوى تمام هم و غمش نگه داشتن اندک افراد تشکیلات بوده است و بس، چه در عراق و حال در آلبانى آنهم براى مانور دادن و به رخ کشیدنِ اربابانِ خود و گرفتن مزد مزدورى بر علیه ملت ایران است که با آن دست به چنین مانورهاى پوشالی میزند تا سمت رئیس جمهور مادام العمر و خود خوانده فرقه همچنان در یدک خود داشته باشد و با آن افراد را ارتزاق و عمر ننگین خود را چند صباحى طولانى تر کند.

اما واقعیت این است که تشکیلات فرقه در آلبانى دیگر آن تشکیلات در عراق نیست و نخواهد بود. ریزش نیرو به حداکثر خود رسیده است و مریم رجوى از خیلى مرز سرخهاى انقلاب درونى مجاهدین که منجر به جدایى خانواده از یکدیگر و محدودیتهاى فراوان و سرکوب شدید امنیتى و جو پلیسى و نشستهاى سرکوب دیگ، نشستهاى لایه اى یقه درانى همدیگر، نشست تفتیش عقاید موسوم به غسل(جنسیت) بخصوص نشستهاى فشار روزانه به اسم عملیات جارى که حاکم کرده بود از فشار آنها کاسته است و در مواردى به افراد گفته شده حتى بصورت سورى در آنها شرکت کنند، که این نشاندهنده این است مریم رجوى با یک لگد به پوزه مسعود رجوى، مرز سرخ هاى انقلاب ایدئولوژیکى مجاهدین را سست کرده است که این به معناى بطلانى بر تمام دستاوردهاى نزدیک به سى سال مبارزه و حفظ تشکیلات است که با بندهاى مختلف انقلاب به گفته خودشان حصار تشکیلاتى را براى سرنگونى آبندى کرده بودند اما اینک  بند بند آن انقلاب بصورت جریان وار از هم میگسلد. دوستى که اخیراً جدا شده است، تعریف میکرد که رجوى و مسئولینش به شدت دنبال تطمیع افراد با انواع و أقسام وعده ها از جمله تأمین مالى مکفى و در صورت امکان، کمک در تشکیل خانواده به شرطى که با فرقه همکارى داشته باشند و با خانواده هایشان و افراد جداشده هیچگونه ارتباطى برقرار ننمایند و از موضع فرقه دفاع کنند، حتى در درون جدا شده ها افراد أجیر شده پخش شده است که همدیگر را داشته باشند و جو پلیسى برقرار نمایند و در صورت خلاف وعده، افراد سریعا کمک مالى آنها را قطع کنند.

ب، حامیان عربى و منطقه اى فرقه و وضعیت داعش؛

واقعیت این است، رجوى از وقتى که از عراق اخراج شد دیگر حامیان پول پرست و حمایت کنندگان اش با اسامى مختلف و انجمنهاى خود ساخته فراوان که پول از فرقه دریافت میکردند،  الان درب تنور کمک مالى سازمان به سمت آنها گِل گرفته شده است و چون دیگر کارایى براى فرقه ندارند، مزد و حقوق آنها را پرداخت نمیکند و آنها نیز سر خورده و دماغ سوخته بناى مخالفت با این فرقه گذاشته و صدایشان در آمده است. بعنوان مثال، علامه حسینى از لبنان که با دریافت پول براى فرقه و در حمایت از آن یقه چاک میداد، الان به تزویر این فرقه پى برده است. بگذریم از ماهیت این آخوند، اما هر چى هست و بوده است، فرقه قبلا روى آن سرمایه گذارى میکرد و در هر موضع گیرى و اطلاعیه، حمایت از فرقه اسم این آقا در صدر جدول اسامى قرار داشت.

وضعیت داعش در عراق هم که مشخص است و میرود که تار پودش در عراق از هم بگسلد. کسانى که فرقه رجوى از آنها حمایت کرده و روى آنها براى نفوذ در کشور ایران حساب باز کرده و آنها را نیروهاى انقلابى مثل أمثال خودش خطاب میکرد( البته پر واضح است وقتى تئوریسین تشکیل داعش جان مکین باشد که اکنون در دامن مریم رجوى حلوا حلوا میشود فرقه رجوى با خطاب کردن داعش به عنوان عشائر و نیروهاى انقلابى هم قابل فهم باشد).

در سوریه هم با اتحاد سه کشور روسیه و ایران و ترکیه، بر علیه داعش حلقه بر این گروه هر روز تنگ تر شده و نیروهایش از جمله فرماندهانش را از دست میدهد و ارتش سوریه تسلط خود بر حفظ کشوشان و پیشرویهاى چند ماه گذشته آنها این پیام را میرساند که هر چه حامیان داعش فتنه کنند و کمک کارش باشند، باز این ملت سوریه است که مشخص خواهد کرد که به ترور و تروریسم نه بگوید و سرنوشت کشورشان را به داعش نسپارند  که این هم براى رجوى و حامیان داعش، یک تو سرى و یأس مطلق است.

پ، انتخابات ایران؛

 تزویر رجوى و وعده هاى سر خرمن دادن به نیروها که  انتخابات منجر به سرنگونى حکومت ایران خواهد شد و تحلیهاى صد و هشتاد درجه خلاف واقعیت که رجوى و سرانش از انتخابات ایران به خورد تشکیلات و حامیان خود میدهند، این واقعیت را به ثبوت میرساند که اگر آقاى روحانى در انتخابات برنده شود،  فرقه رجوى در تعاملاتش با اربابان خود منزوى خواهد شد و روحانى با تعامل بیشتر با جهان، این فرقه تروریستى را به بن بست خواهد کشاند و اگر هم آقاى رئیسى انتخاب شود، باز هم بازنده فرقه رجوى است چون ذکاوت ایشان چنین نشان میدهد که اعتدال داشته باشد و باز در تعامل با بیرون قدم بر میدارد و ترفندهاى فرقه راه به جایى نخواهد برد و باز در منگنه قرار گرفتن فرقه در سرنوشت اوست. اما رجوى باید بداند که اینقدر خودفروشى و مزدورى جز بر جنایاتش در حق ملت ایران و کشور ایران نمی افزاید و آینده در هر صورت براى فرقه رجوی تار و ناامید کننده خواهد بود.

„پایان“

*** 

Massoud Khodabandeh
Article first published online: 27 JAN 2015
DOI: ۱۰٫۱۱۱۱/aspp.12164

(Library of Congress. Congressional Research Service.
The People’s Mojahedin Organization of Iran, by Kenneth Katzman. Washington, Nov 1992. 6 p.
Doc. call no.: M-U 42953-1 no.92-824F)

Remember.Mojahedin Khalq (MKO, MEK, Rajavi cult) was one of the excuses of US attacking Iraq

Grand Controversy as MEK can’t prove leader Massoud Rajavi is dead or alive

2016-06-30-1467308500-6000440-download.jpgMaryam Rajavi — MEK Propaganda Queen — Advertises Her Serives For Iran’s Enemies

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=28953

خاطره یک جنایت در دستگاه رجوى 

زهره قائمی فرمانده ترور صیاد شیرازیعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، دهم آوریل ۲۰۱۷:… سال ١٣٧٨ براى یک مأموریت عبور واحد داخله(منظور واحدى که براى خمپاره زدن و بمب گذاشتن به داخل فرستاده میشد که اکثراً قربانیان این اعمال مردم عادى بودند) از قرارگاه حبیب در بصره، به سمت مرز گرم دشت بین شلمچه و منطقه زید، حرکت کردیم. یک اکیپ با سه تا خودروى واز، بودیم که میبایست … 

زهره قائمی فرمانده ترور صیاد شیرازیSydney hostage-taker was affiliated with Mojahedin Khalq (MKO, MEK, Rajavi cult)

مریم رجوی داعش تروریسم Open letter of Ali Akbar Rastgoo to the Australian Ambassador in Germany: Keep Mojahedin Khalq on terrorist List

لینک به منبع

خاطره یک جنایت در دستگاه رجوى

ما هم در خط دو استراحت کردیم و میبایست شب مجددا واحدى به ما ملحق شود و مأموریت بعدى انجام شود. ما در سنگر مخروبه هاى دوران جنگ ایران و عراق، مستقر شدیم و داشتیم نهار صرف میکردیم که نگهبان گفت، دو تا دوچرخه سوار دارند از سمت عراق به ما نزدیک میشوند، فرمانده به ما آماده باش داد و گفت، مرز سرخ ما لو رفتن است، نباید کسى بفهمد ما از اینجا مأموریت انجام میدهیم.سال ١٣٧٨ براى یک مأموریت عبور واحد داخله(منظور واحدى که براى خمپاره زدن و بمب گذاشتن به داخل فرستاده میشد که اکثراً قربانیان این اعمال مردم عادى بودند) از قرارگاه حبیب در بصره، به سمت مرز گرم دشت بین شلمچه و منطقه زید، حرکت کردیم. یک اکیپ با سه تا خودروى واز، بودیم که میبایست تا خط دو عراق با ماشین میرفتیم و از خط دو تا خط یک، پیاده حرکت میکردیم که نیروهاى انتظامى ایران در خط از حضور ما با خبر نشوند، براى اینکه نیروهاى عراقی هم در خط بودند همیشه یکى از نیروهاى عراقى که احتمالا از نیروهاى امنیتى و اطلاعاتى عراق بود، با خود میبردیم. شب، مأموریت را با موفقیت انجام دادیم و تیم عملیاتى را از میدان مین رد کردیم و برگشتیم. وقتى به خط دو عراق رسیدیم، از قرارگاه خبر داده بودند که واحد پشتیبان در خط دو مستقر شود و واحد رزمى به قرارگاه بیاید.

همه سلاح بر داشتیم و آماده شدیم. دو تا دوچرخه سوار تا سیصد مترى ما آمدند و از دوچرخه ها پیاده شده و کنار سیم خاردارهاى میدان مین پرسه میزدند. فرمانده اکیپ گفت، اینها براى شناسایى ما آمده اند و با فرماندهى قرارگاه حبیب ارتباط بیسمى گرفت و تعیین و تکلیف کرد و از قرارگاه فرمان دادند که باید آنها را کشته یا دستگیر کنید، فرمانده هم فرمان داد که آنها را محاصره کنیم، دو نفر  که از هیچ چیز خبر نداشتند، یک دفعه با شلیک ما روبرو شدند و وحشت کردند، توى دستشان از این دستک هاى آهنى(نبشى آهنى ٣ اینج یک متر و نیم که با آن سیم خاردار را تثبیت میکردند) بود که به محض شنیدن صداى شلیک، ترسیدند و پا بفرار گذاشتند، اما طبق فرمانى که از فرماندهى قرارگاه آمده بود، باید کشته یا اسیر میشدند و فرمانده هم ول کن این بدبختان نبود، ما هم آنها را تعقیب کرده و بر اثر اثابت گلوله، یکى از آنها افتاد روى زمین. وقتى به بالاى سرش رسیدیم، تیر از پشت به  باسن راست او خورده بود، ولى از جلو بیرون نیامده و توى لگنش مانده بود، بنده خدا از ترس و درد و خونریزى، تشنج گرفته و اولین حرفش این بود که آهن جمع کن هستیم، براى فروش و أمرار معاش زندگى، اما در آن حالت x با قساوت قلب، پا گذاشت روى گردنش و گفت، تو مزدور خمینى هستى، یا فدایى صدام؟ این بدبخت هم مستمر میگفت صدام، اما این همرزم و شقى القلب انسان نما، اصلا ترحمى در وجودش نبود و با لگد به اصطلاح میخواست از او به زور اعتراف بگیرد که مزدور ایران است، این شکنجه ادامه داشت  تا جایى که دیگر قربانی رمقى براى حرف زدن نداشت. فرمانده هم مستمر با قرارگاه در تماس بود. تقریبا دو ساعت از وقوع این جریان گذشته بود که چند خودرو آمدند، بچه هاى اطلاعات و عملیات قرارگاه همراه با أفسر عراقى به اسم عقید على، که مسئول امنیت و رابط قرارگاه حبیب بود از خودرو پیاده شدند و جسد نیمه جان را زیر لگد گرفتند، اما بدبخت ناى حرف زدن نداشت و فقط آخ میگفت. بعد او را پشت خودروى أفسر عراقى انداختند و رفتند.

من با این صحنه خیلى بهم ریخته بودم و دائما این تناقض در ذهن اذیتم میکرد و جرّأت بیان آن را هم نداشتم چون بعداً که به قرارگاه رفتیم، تعهد گرفتند که این خبر هیچ جایى درز نکند تا اینکه یک روز یکى از کارگرهاى حبیب که أهل روستاى تنومه بود، داشت با یکى از بچه ها که مسئول پروژه کارى شان بود صحبت میکرد، من هم اتفاقا همان لحظه رفته بودم با او کار داشتم، در بین صحبت جریان مفقود شدن نفرى میگفت که  براى جمع کردن آهن قراضه و فروش و امرار معاش، بیرون رفته و به او شلیک میشود و تیر خورده و تا الان خبرى او  نیست.

من در آن لحظه فهمیدم که چگونه دست بعث و استخبارات عراق با سازمان، در یک کأسه است و چه جنایاتى که انجام نمیشود. جنایاتى از قبیل کشتن و خفه کردن چوپانهاى بدبخت دم مرز که به دستور رجوى توسط واحدهاى عملیاتى به خاطر اینکه احتمال داده میشده که واحد عملیاتی، دیده شده و لو رفته، آنها را خفه کرده و جان بیگناهان را میگرفتند.

این نمونه اى از هزاران جنایاتى است که رجوى با پشتیبانى دستگاه استخباراتى اربابش صدام حسین، مرتکب میشد و الان که مجددا آن خاطره در ذهنم زنده شد، اعمال و جنایات جریان تروریستى و ضد انسانى داعش را که می شنوم، دقیقا به این إیمان دارم که این خط و مسیر همان راهى است که رجوى و دستکاه سرکوب اربابش در عراق، راه انداخته بودند و الان عریان تر بروز پیدا کرده است، اما سر چشمه و آبشخور چنین جنایاتى همین رجوى است که باید روزى در دادگاهى عادلانه به جنایاتشان رسیدگى شود، به امید آن روز.

„پایان“

*** 

مریم رجوی عراق صدام حسینایرج شکری: توّهم بی پایان .

کمپ بدنان اشرف تعطیل شدمروری مختصر بر فرقه های مخرب کنترل ذهن (۱۰) – قسمت پایانی

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=28872

جنایت رجوى در نوزدهم فروردین در اشرف 

 Camp Ashraf 90عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، بیست و هفتم مارس ۲۰۱۷:…  خیلى مقالات از نوزدهم فروردین سال ۱۳۹۰ و کشتارى که رجوى در قرارگاه اشرف  راه انداخت به رشته تحریر در آمده است، اما باز جنایت رجوى و سوء استفاده او از نفرات و به کشته دادنشان به خاطر هیچ، به نظرم آن طور به تصویر کشیده نشده است. من به یک نمونه از این نوع جنایات رجوى که در … 

Self Sacrifice Struan Stevenson Rajavi terroristsبه مناسبت سالگرد کشتار ۱۹ فروردین سال ۹۰ اشرف. زمینه سازان واقعی فاجعه

لینک به منبع

جنایت رجوى در نوزدهم فروردین  در اشرف

در این روز یک خودکشى دسته جمعى به تمام معنا شخص رجوى براى مظلوم نمایى خود و اصرار بر خواسته نامشروعش شکل داد و یک جنایت هولناک براى افراد رقم زد. در آستانه روز ١٩ فروردین قرار داریم. یاد و خاطره این روز در سال ١٣٩٠ قرارگاه اشرف، هیچ وقت از ذهن خارج نخواهد شد، یاد و خاطره دوستانى که نفرت از ظلم و ستم رجوى داشتند و فرصت نکردند و میسر هم نبود تا بتوانند تشکیلات را ترک کنند، اما قربانى نیت شوم رجوى و همسرش شدند و  با فرستاده شدن جلوى تیر و تپانجه نیروهاى امنیتى عراق، جانشان را از دست دادند.

رجوى که همیشه خودخواه و زیاده خواه بود و در دامن اربابش صدام به نآن و نوایى در مزدورى و خود نشان دادن رسیده بود، بعد از سرنگونى صدام ادعاى مالکیت در عراق داشت تا جایى که در یکانها شایع انداخته بودند که مردم عراق رجوى را براى ریاست جمهورى خودشان میخواهند و خواهان آن هستند و این فریبکارى هم براى شستن مغز افراد بی خبر از بیرون بود که فکر میکردیم واقعا سازمان فاتح جهان خواهد بود و تمام دنیا بخصوص مردم ایران و عراق، پشتیبان و همراه سازمان خواهند بود. اما غافل از اینکه این رجوى شیاد یک نیرویى در اشرف درست کرده بود، آنهم براى خدمت به بیگانه و در حفظ بقاء خودش که جز از درون حصار تشکیلات و نشستهاى یومیه و هفتگى و دیگ و هزاران نشست و زهر مار دیگر، مطلقاً از وضعیت بیرون بلحاظ سیاسى و اجتماعى و بخصوص ژئوپولیتیک سیاسى  بی خبر بودیم و به همین خاطر ما را در بایکوت مطلق اخبار و رخدادهاى بیرون قرار داده بود که به هیچ عنوان ارتباطات بیرون نداشتیم و از موبایل و رادیو و روزنامه و تلویزیون خبرى نبود. آنچه بود، یک اخبار سیماى به اصطلاح آزادى خودشان بود که اجبارى در روز نیم ساعت موقع شام و نهار، باید می دیدیم و یک فیلم سانسور شده که هر هفته شب جمعه گذاشته می شد و عده اى تماشا می کردند.

با این اوصاف بود که رجوى  ناجوانمردانه اهداف پلید خودش را با قربانى کردن افراد پیش می برد و همانگونه که الان داعشى ها هدف از کشته شدنشان هر چه زودتر همدمى با رسول خدا می دانند، ما هم فکر می کردیم وقتى کشته می شویم، در آن دنیا جایگاهى بس اعلى داریم و در جامعه بى طبقه توحیدى که وجود خواهد داشت ما که کشته می شویم، گل سر سبد آن خواهیم بود و در کنار ائمه و سرور شهیدان حسین ابن على، روزى می شویم.

الان که چندین سال است تشکیلات را ترک کردم، به خودم خنده ام میگیرد که چه افکار پوسیده و عقب مانده اى داشتیم و به خاطر هیچ، جان خودمان را خالصانه تقدیم جلاد و خونخوار دوران، رجوى و همسر فریبکارش می کردیم.

خیلى مقالات از نوزدهم فروردین سال ۱۳۹۰ و کشتارى که رجوى در قرارگاه اشرف  راه انداخت به رشته تحریر در آمده است، اما باز جنایت رجوى و سوء استفاده او از نفرات و به کشته دادنشان به خاطر هیچ، به نظرم آن طور به تصویر کشیده نشده است.

 من به یک نمونه از این نوع جنایات رجوى که در این روز جلوى چشمم اتفاق افتاد اشاره می کنم.

یک همرزمى داشتم به اسم بهروز که جوان خوش تیپ و صادقى بود. صداى خوبى در خوانندگى داشت و أهل شمال ایران بود.

بهروز از ابتدا با انقلاب خود خوانده مریم رجوى مخالف بود و از طلاق و جدایى زن و مرد، به شدت بیزار بود و از این رو همیشه به صورت محفلى طرح می کرد و در نشستها همه می دانستند که بهروز مخالف سر سخت این هوچیگرى مسعود و مریم رجوى است و به همین دلیل خودش را مارکسیست نامید که زیاد رویش فشار نباشد. اما رجوى دست از سر او بر نداشت و به زور در رابطه با عضویت مجاهد از او امضاء گرفت، ولى هرگز بهروز اهل این جنبل و جادوهاى رجوى نبود و نشد و تا آخر هم با همین کجدار و مریز، در تشکیلات ماند، رجوى خیلى از او سؤء استفاده هاى ناجوانمردانه داشت، حتى در دستگاه تبلیغاتى رجوى علیرغم میل باطنى مجبور بود تن به خواسته سران تشکیلات بدهد و برنامه ترانه براى پخش در سیما اجرا کند که خودش هیچ وقت راضى به آن نبود و می گفت بخاطر کاستن از فشار تشکیلاتى که رویش است إجباراً به آن تن می دهد.

حتى چندین بار با خودم در رابطه با راه فرار از اشرف صحبت کرد و طرح فرار می داد، اما متأسفانه باید بگویم که من یکى جرّأت این کار را در آن مقطع نداشتم و از عواقب آن می ترسیدم.

اما همین بهروز در نوزدهم فروردین با هم با توصیه فرزانه میدان شاهى با یکان علیرضا امام جمعه پشت ژنراتور برق اشرف در نزدیکى میدان لاله جلوى تیر نیروهاى عراقی فرستاد و با پرتاب سنگ و زدن نیروهاى نظامى عراق، آنها را مجبور به عکس العمل می کردیم که با شلیک ما رو به قتل برسانند، ابتدا من در همان دقایق اول درگیرى انگشت دستم تیر خورد و سوار یک ماشین شدم و به درمانگاه رفتم. مجروح و کشته زیاد بود، بعد از نیم ساعت بهروز هم آمد با بدنى خونى، تیر توى کشاله رانش خورده بود و خون بند نمی آمد. من بهش گفتم، بهروز به یکى بگو که بالاى زخم را با دستمال ببندد، من خودم با یکدست کمکش می کردم که دستمال ببندد، یکى دیگر هم که سالم تر بود آمد و پایش را بستیم.

 با یک تکه چوپ کاملا محل گره را پیچاندیم تا خون بند آمد و من از پیش بهروز رفتم براى قسمت عکس بردارى، یک ربع طول نکشید که برگشتم گفته شد بهروز شهید شده است، باور کنید درد خودم از یادم رفت، نتوانستم جلوى اشکم را بگیرم، از دوستى که آنجا بود، پرسیدم که چرا شهید شد؟ مگر خونش بند نیامد؟ گفت دکتر وحید آمده و دستمال را باز کرده و مجددا خونریزى شروع شد و بعدش بیحال شد، بردیمش تو شهید شد.

 این جنایت رجوى را هیچ وقت فراموش نمی کنم که چطور ناجوانمردانه می خواست از دست ناراضیان خلاص شود و بهروزى که می توانست الان زنده باشد، به کام مرگ فرستاد. واقعیت اینکه مسئولینى که آنجا بودند از جمله زهره جمالى و دکتر وحید، همه توصیه از بالا داشتند، تصفیه هاى تشکیلاتى انجام می دادند و کسى که در تشکیلات به اصطلاح سر بار بود، رسیدگى نمی شد تا بمیرد. بهروز نیز یکى از این نگون بختان بود که به خاطر یک تیر در کشاله ران که به راحتى با ترنیکه کردن آن از مرگ نجات پیدا می کرد، به کام مرگ فرستاده شد.

بهروز یک نمونه از این رذالت هاى رجوى است که در حق افراد، داشت و خیلیهاى دیگر بخاطر کینه رجوى  با دولت عراق و دروغ بستن به آن عمداً رسیدگى نمی شد که کشته شوند و رجوى هم از کشته ها براى منافع خودش بهره بردارى می کرد و مظلوم نمایى می کرد.

نابود باد تروریسم و پدیده خودمحورى و کیش شخصیت و فرقه گرایى که رجوى شاخص آن است.

„پایان“

*** 

همچنین:

 • عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، دوازدهم فوریه ۲۰۱۷:… این خیانت رجوى گواه یک واقعیت است که رجوى و دار و دسته اش نه تنها ایرانى نیستند و دشمن ملت ایران به حساب مى آیند، بلکه دشمن بشریت و انسانیت و حریت انسانى هستند و هیچ وقت نه ذره اى از شرافت و وجدان انسانى با خود دارند و نه بویى از انسانیت برده اند. در باطن از هیچ اصو

   Maryam Rajavi Mojahedin Khalq Terror group Parisعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، بیست و چهارم ژانویه ۲۰۱۷:… واقعیت این است که رجوى با حربه سرنگونى، بسیارى از جوانهاى صادق و آزاده مردم ایران را به عراق کشاند و به کشتن داد و با وعده هاى دروغین، تشکیل ارتشى تحت امر و مزدور یک دیکتاتورى که هزار برابر جنایتکارتر و سبوع تر در حق مردم 

   abdolkarim_Ebrahimiعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، دهم ژانویه ۲۰۱۷:… سازمان مجاهدین به رهبرى مسعود و مریم رجوى، مخوف ترین روشها و تاکتیکها براى سرکوب افراد تشکیلات و به بند کشیدن آنها بکار میبردند تا افراد را از هویت خود تهى کرده و بنده و برده خود کنند تا اختیارى از خود نداشته باشند. در واقع از إنسانها رباط ساختن حرفه این زوج بد ج

   abdolkarim_Ebrahimiعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، نوزدهم دسامبر ۲۰۱۶:… سعید صید مراد، یکى از افراد زبده و قدیمى سازمان بود که در نقش أفسر اطلاعات و عملیات و در طراحى آتش توپخانه اى ارتش به اصطلاح آزادیبخش، نقش اساسى داشت و در عملیاتهاى موسوم به راهگشایى، یکى از بهترین فرماندهان تیم هاى اعزام کننده بود و مأموریتهاى مهم عبور از م

   abdolkarim_Ebrahimiعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، چهاردهم دسامبر ۲۰۱۶:… روزنامه گاردین به نقل از یک منبع نظامی آگاه در حلب اعلام کرد تمامی خطوط دفاعی تروریست‌های تکفیری در این شهر در هم شکسته است و تا ساعاتی دیگر بزرگترین پیروزی نیروهای دولتی سوریه در برابر مخالفان رقم خواهد خورد. با وجود آنکه آزادسازی کامل حلب هنوز به طور رسم

   Maryam Rajavi, leader of the Council of Resistance of Iran (NCRI), takes part in a rally in Villepinte, near Parisعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، بیست و نهم نوامبر ۲۰۱۶:… مریم رجوى در افاضات خود به دولت هاى ١۶ سال گذشته آمریکا، تاخت و سیاست آنها را به باد انتقاد گرفت که چرا خاک ایران را به توبره نکشیده اند! این عجوزه پر خط و خال، نگفت که در این سالیان مورد نظر ایشان سیاست 

  iran-fanoose-nov-2016ایران فانوس، نوزدهم نوامبر ۲۰۱۶:… سیاستهای کشور آمریکا همیشه تهاجمی نیستند. آنان زمانی که در جنگهایی چون ویتنام و افغانستان و عراق و جاهای دیگر، کم می آورند، ناچاراً به تغییر سیاستهای تهاجمی ـ از میان احزاب دموکرات و جمهوریخواه فرقی نمی کند ـ ناچاراً کسی را نامزد و حمایت می کنند تا

   abdolkarim_Ebrahimiعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، پانزدهم نوامبر ۲۰۱۶:… علت این سکوت چیست؟ واقعیت این است که این زوج تروریست  خوب میدانند که اقاى ترامپ در برخورد با مقوله تروریسم بر خلاف اوباما و خانم کلینتون موضع شفاف و ضد سیاستهاى این دو در تروریست پرورى دارد و با صراحت از رویکردش در سوریه و سخت گرفتن بر تروریسم، سخن به میان آ

   abdolkarim_Ebrahimiعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، هفتم نوامبر ۲۰۱۶:…  شنیدم که اینروزها مریم رجوی این پیرزن تکیده و حیله گر و فریبکار، بحثى به اسم „فاز سرنگونى با تهاجم حداکثر“ براى سرگرم کردن و در اسارت نگه داشتن شما آورده است و از اعضاى مفت خور و حقوق کلان بگیر شورا روانه آلبانى کرده که با نقل خاط

   asma-jahangir_un_iran_human_rightsزنان ایران و پیوند رهایی و فانوس، بیست و چهارم اکتبر ۲۰۱۶:… در اینجا لازم به استحضار جنابعالی می دانم که سازمان مجاهدین یکی از اولین سازمانهایی در منطقه بوده و می باشد که عملیات انتحاری را مقدس دانسته و برای رفتن مستقیم به بهشت ترویج و انجام داده است. در سال ۱۳۶۰ دختر ۱۴