گرفتار بلاهت یا سقوط درحد ریزه خواری؟

گرفتار بلاهت یا سقوط درحد ریزه خواری؟

صابر، انجمن نجات، مرکز آذربایجان شرقی، بیست و یکم ژوئن 2014: …  در تکاپوی زیادی که باند رجوی برای بسیج نیروهای ناهمگون برای گردهم آیی 27ژوئن براه انداخته ، وبسایت رجوی به رکلام ” اسقف گایو ” که گویا کشیشی مترقی؟؟!!  ازفرانسه است، پرداخته است. در رسانه های مافیایی  که مجاهدین خلق نام  گرفته وبنقل از این کشیش مترقی!؟ آمده است: ” سال به سال من می بینم که این گردهمایی بزرگ عده بیشتری را …

سازمان ملل در مورد نقش رجوی در کشتار ۵۳ تن از قربانیان مجاهدین خلق در کمپ اشرف تحقیق کند

Maryam Rajavi terrorist syriaننگ سر بریدن مردم در عراق و سوریه توسط مجاهدین خلق و داعش تا ابد بر پیشانی مریم و مسعود رجوی باقیست

Rajavi cult New Yorkگروه رجوی و دستاوردهای نیویورک

سفر به پاریس، از جیب سازمان مجاهدین خلق؟

لینک به منبع

گرفتار بلاهت یا سقوط درحد ریزه خواری؟

در تکاپوی زیادی که باند رجوی برای بسیج نیروهای ناهمگون برای گردهم آیی 27ژوئن براه انداخته ، وبسایت رجوی به رکلام ” اسقف گایو ” که گویا کشیشی مترقی؟؟!! ازفرانسه است، پرداخته است.

در رسانه های مافیایی که مجاهدین خلق نام گرفته وبنقل از این کشیش مترقی!؟ آمده است:

” سال به سال من می بینم که این گردهمایی بزرگ عده بیشتری را به تفکر در مورد جایگاه مقاومت ایران وا می دارد… در این گردهمایی بزرگ 27ژوئن، خواهیم گفت که سیاستهای حسن روحانی شکست خورده است، و نقض حقوق بشر نه تنها ادامه داشته که بیشتر شده است و عده یی اینرا درک نمی کنند و این غیرقابل قبول است، غیرقابل قبول. .. ما نمی توانیم سکوت کنیم، ما نمی توانیم معامله و مذاکره کنیم… . ما برای زندگی و آزادی ساخته شده ایم، بنابراین مبارزه برای آزادی ادامه خواهد یافت، زنده باد ایران آزاد و دموکراتیک “

دردرجه ی اول ازاین کشیش عالیجاه باید پرسید که چگونه است که شما اینهمه اطلاعات وسیعی از کشوری بنام ایران که چندین برابر فرانسه وسعت دارد، بدست آورده اید تا براساس آن تحلیل کنید که سیاست های دکتر روحانی شکست خورده است وشما حاضر به معامله ومذاکره نیستید؟! اما نخواسته ویا نتوانسته اید از اراضی کوچکی بنام لیبرتی عراق وحقوق انسانی ساکنان آنجا کسب اطلاع کرده وبدانید که آنها کوچکترین دسترسی به دنیای آزاد وتبادل اطلاعات نداشته وقادر به تماس تلفنی ویا ارسال نامه به اعضای خانواده ودوستان خود نبوده، حق ملاقات با اعضای خانواده وحتی درموارد متعددی با نمایندگان سازمان های معتبر وبا صلاحیت جهانی نداشته وهمه ی این حق کشی ها ازطرف رهبران خودشیفته ، تمامیت خواه ومستبد همان جریانی است که شما آنرا ملقب به ” مقاومت ایران” کرده اید؟

شما به نیابت از فرقه ی رجوی باچه کسی وبا پشتوانه ی کدام مردم ” نمی توانید معامله ومذاکره کنید”. مگر شما حقی درایران دارید که بموجب آن خودرا درمقام مذاکره ومعامله میبینید؟

اگر براستی هم شما برای زندگی وآزادی ساخته شده اید، لطف کرده وکمکی برای آزادی اسرای لیبرتی عراق انجام دهید! زندانبانان این اسرا دوستان شما هستند وممکن است حرف شما را بشنوند. ( بگذریم ازاینکه اگر این درخواست را بکنید، بلافاصله متهم به مزدوری وجاسوسی بنفع جمهوری اسلامی ایران خواهید شد)!

دیگر اینکه شما عین حرف رهبران فرقه ی رجوی راتکرار کرده وادبیات خاص آنها رابکار برده اید که درشان ومنزلت یک کشیش نیست واگر این متن رادرغیاب شما نوشته اند، به تکذیب آن پرداخته واعلام برائت کنید!

اگر پیشنهاداتی را که بشما کردم عملی نسازید ، این برخورد شما نشان میدهد که درتفسیر پدیده ها دچار بلاهت شده ویا خدای نکرده به شغل شریف ریزه خواری! ازسفره ی خونین رجوی روی آورده اید ودراینصورت ازشما سئوال میکنم که آیا اوضاع اقتصادی فرانسه بقدری بد بوده و بروفق مراد شما نیست که مجبور به تن دادن به این خفت عظما گردیده اید؟؟

صابر

Defected Member: Mojahedin Khalq (MKO, MEK, Rajavi cult) Training Militants in Syria

Maryam Rajavi Saddam's private army NCRIIntroducing Maryam Rajavi as a human rights activist is the wrong tool for the wrong job

Using cult leader Maryam Rajavi to derail nuclear talks backfirese

Mojahedin Khalq (MKO, MEK, Rajavi cult) Our Men in Iran? (Seymour M. Hersh, The New Yorker, April 2012)


(Rajavi from Saddam to AIPAC)

همچنین:

آیا می دانستید که در فرقه رجوی کسی حق انتقاد از رهبری را تحت هیچ شرایطی ندارد؟

مراد، انجمن نجات، مرکز فارس، نوزدهم ژوئن 2014: … در فرقه رجوی کسی که از رهبری سازمان انتقاد میکرد بنوعی بزرگترین گناهی که میتواند وجود داشته باشد را مرتکب شده که مجازات و تاوان این گناه فقط و فقط مرگ است! شروع دیکتاتوری در سازمان هم از آنجا آغاز شد که این سنگ بنا توسط مریم رجوی در سازمان گذاشت

نگرانی خانواده های چشم انتظار از آینده اسیران رجوی در لیبرتی

انجمن نجات مرکز مازندرانانجمن نجات، مرکز گیلان، پانزدهم ژوئن 2014: …متعاقب حمله وهجوم وحشیانه گروه تروریستی داعش به بخشی ازنواحی عراق و اشغال آن و کشتار بی رحمانه شماری از سربازان ارتش وخصوصا مردمان عادی عراق بتوسط وحوش داعش وگسترش بی وقفه بحران وناامنی درعراق شماری ازخانواده های دردمند و

جواد خراسان ( زبل خان تیرانا ) – ماموری که دیگر حنایش رنگی ندارد

حسن نایب آقا اسمائیل مرتضایی مجاهدین خلقحسینی، انجمن نجات، مرکز تهران، سیزدهم ژوئن 2014: …  جواد خراسان، زبل خان تیرانا شده است . یک روز از دنده راست بلند شده و برایمان  نشست جنگ سیاسی میگذارد  و روز دیگر  با لب و لوچه آویزان با پوشه ای در دست بین بچه ها