گزارشی ازشرایط و وضعیت دورنی سازمان در قبل و بعد از عملیات فروغ -قسمت دوم

گزارشی ازشرایط و وضعیت دورنی سازمان در قبل و بعد از عملیات فروغ -قسمت دوم

محمد کرمی، وبلاگ عیاران، پاریس، نوزدهم اوت 2015:… پنجمین طیف نیروئی که درخدمت مسعود رجوی بود ، تعدادی از نفرات ارتش صدام حسین بودند که در کارهای پشت جبهه کار می کردند .مانند دکتر ، پرستار که در سر پل ذهاب مستقر بودند . گروهانی که از قصر شیرین تا سر پل ذهاب مستقر بودند، یکان توپخانه دور برد که در قبل از تنگه پاتاق مستقر بودند و عمل می کردند. نکته جالبتر این بود که از این نیروهای …

فروغ جاویدان مرصاد رجوی مجاهدین خلقحنیف حیدر نژاد: نگاهی به فروغ جاویدان، ۲۵ سال بعد- قسمت نهم و پایانی

لینک به منبع

لینک به قسمت اول

گزارشی ازشرایط و وضعیت دورنی سازمان در قبل و بعد از عملیات فروغ -قسمت دوم


https://youtu.be/oQ5lGI8pBy0

جنایتی دیگر که مسعود رجوی با همکاری صدام حسین انجام داد، نمایندگان سازمان مجاهدین که در واقع مهدی ابریشم چی بود. با دروغ و نیرنگ به اسیران در اردوگاه های عراق مراجعه کرده بودند، بیان کرده بودند که ما یک عملیات د رپیش رو داریم از شما درخواست داریم که برای کارهای پشتیبانی به کمک ما بیاید . پس از این عملیات ما چه پیروز بشویم و چه شکست بخوریم شما ها آزاد هستید که به نزد خانوادهایتان بروید. که نزدیک 1500 نفر از این اسیران رابا نیرنگ و فریب به قرارگاه اشرف آوردند. تعدادی از این عزیزان کشته شدند و آن تعداد هم زنده مانده بودند بعد از برگشت به اشرف با مشگلات جدی مواجه شدند تا توانستند به نزد خانواده هایشان بروند . در این جنایت صلیب سرخ هم چشمش را بست . همینطور از اسیرانی که در عملیات ها خود سازمان مجاهدین گرفته بودند ، با آنها هم همین رفتار را کردند با دورغ و نیرنگ 2500 تن از این اسیران را مجبور کردند که تحت پوش پشتیبانی به عملیات فروغ جاویدان بیایند. تعدادی متاسفانه در این عملیات جان خود را از دست دادند . این اسرا که در مجموع 4000 نفرشان ارتش رجوی را تشکیل می دادند تعدادی کشته شدند و پس از عملیات تعدادی نزد خانواده هایشان برگشتند . تعدادی در سازمان باقی ماندند.آنهائی که باقی مانده بودند بعد از روشن شدن ماهیت فرقه گرایانه رجوی به دنبال آزادی خود بودند. بعد از سقوط صدام حسین در سال 1382 فضائی که باز شد، تعدادی از این اسیران فرصت کردند از فرقه رجوی یا فرار کند یا جدا بشوند که پس از آن نزدیک 200 نفر از آنها مجموعه برای فرقه رجوی باقی ماند.

بسیج نیروئی در اروپا و امریکا بر اثر تبلیغات فرقه در اروپا و امریکا تعدادی از هواداران گول آنها را خورده بودند با اسم اینکه می خواهیم رژیم را سرنگون کنیم آنها را به سمت عراق کشانده بودند ، بهمین خاطر هر روز در این دو هفته گروه گروه فله ای این نفرات از خارج به بغداد می رسیدند ، آنها را با اتوبوس به قرارگاه سابق اشرف می آوردند .این افراد که از خارج می آمدند ،نفراتی بودند که در عمرشان سلاح به دستشان نگرفته بودند. از آنجائی که فرصت چندانی نبود در حد دو روز به آنها آموزش آشنائی با سلاح را می دادند. میدان تیری در سمت شمال قرارگاه بود که روزانه گروه گروه این افراد تازه وارد را می بردند که یک خشاب یعنی 30 تا گلوله شلیک کنند که با صدای گلوله آشنا باشند . از آنجائی که مشگل نیرو در قسمت های مختلف داشتند، بر اساس اینکه رانندگی چه کسانی می دانند،آنها را تقسیم می کردند .بعضی از آنها راننده نفربر های چرخدار کاسکاول و بردنتو شده بودند برای اینکه تسلط پیدا کنند ، این نفرات با این زرهی ها در خیابان های قرارگاه می چر خیدند . تعدادی را هم برای ارچی جی زدن انتخاب کرده بودند.آمو وزش سلاح های ضد هوائی با آموزش شناسائی و دیدبانی بیش 6 ماه می باشد . برای کل این ریل آموزشی، در کل اموزش سلاح ودیدبانی 2 لول و چهار لول ضد هوائی فقط 4 ساعت بود که آموزش داده می شد. بعد این نفرات به عنوان یگان پدافند این به صحنه فرستاده شدند. وضعیت میدان های تیر : میدان های تیر در کنار یک دیگر بودند. اول میدان تیر کلاش بود، چند صد متر پائین تر میدان تیر میدان شلیک ارپی جی بود که تازه درست کرده بودند . در بعضی از زمان ها میدان تیر را خالی می کردند که ضد هوائی های دو لول و چهار لول 14 میلیمتری با نفرات جدید تمرین شلیک کنند به خاکزیر که هم سلاح ها چک شود که کار می کنند هم اینکه نفرات یاد بگیرند که چگونه با این سلاح کار کنند . 500 متر پائین تر این میدان شلیک توپ های تانک ونفربرها بود !کاری که به لحاظ نظامی اشتباه محض بود در داخل قرارگاه تمرین شلیک تانک و نفر ، به این فکر نکرده بودند که اگر این شلیک ها سر کند یعنی از خاک ریز بالاتر بزند به داخل زمین اهالی و روستا ممکن هست اصابت کند . تهدید جدی برای مردم عادی بود اما در ان شرایط کسی به فکر این مسائل ایمنی نبود مهم این بود که کار خودشان پیش بروند .

درقسمت دیگری از جلو درب قرارگاه اشرف انواع دلالان دیده می شدند ، ان زمان این دلالان با دمشان گردو می شکستند .بخاطر دلالی ثروت باد آورده ای داشت به آنها می رسید ، عده ای از آنها مواد غذائی جاری مانند میوه جات و سیفی جات را می آوردند ، عده ای از آنها عذاها کنسرو جات وآب های بسته بندی می آوردند ، تعدا زیادی هم که دلال خودرو وجود داشت ، که داشتند مسله سند کردن ها را درست می کردند.

هر روز اتوبوسی از نفرات جدید وارد قرارگاه می شود ، سریعا تقسیم می شدند در تیپ ها مشعول آموزشی می شدند .از لحاظ نیروی انسانی وضعیت قرارگاه خیلی بهم ریخته بود ، اصلا شباهتی به تشکیلات سازمان مجاهدین نداشت . از یک سو نزدیک 1500 اسیر از اردوگاه های عراقی آمده بود ، از سوئی دیگر نزدیک 2500 نفر اسیران ارتش ، سپاه وبسیجی خود سازمان مجاهدین بودند ، از سوئی نیرو های هواداری بود که از خارجه می آمدند . هر کدام از این طیف با فرهنگ خودش بود که این فرهنگ ها در مناسبات مجاهدین جائی نداشت .از متلک گفتن به زنان تا گم شدن اشیاء و وسائل فردی افراد.به لحاظ دستگاه نظامی که مشگل لاین حلی بود. سازماندهی این افراد تازه کار در گردان های رزمی عملاً دستگاه را فلج کرده بود ، شیرازه گروه ها را از هم می گسست. نیروهای قدیمی ماه ها و گاه سال ها با هم کار کرده و افرادی تشکیلاتی بودند .با این وجود در عملیات ها مشکلاتی پیش می آمد که جبران ناپذیر بود.مانند شلیک های اشتباهی که نفرات خودی هدف قرار میگرفتند. حال با دستگاه جدید تضادهای سنگینی را پیش بینی کرد .

پنجمین طیف نیروئی که درخدمت مسعود رجوی بود ، تعدادی از نفرات ارتش صدام حسین بودند که در کارهای پشت جبهه کار می کردند .مانند دکتر ، پرستار که در سر پل ذهاب مستقر بودند . گروهانی که از قصر شیرین تا سر پل ذهاب مستقر بودند، یکان توپخانه دور برد که در قبل از تنگه پاتاق مستقر بودند و عمل می کردند.

نکته جالبتر این بود که از این نیروهای فله ای تعدادی روز دوشنبه و سه شنبه رسیدند که با همان لباس شهری که از اروپا امده بودند به صحنه جنگ فرستاده بودند . میگفتند در میان ستون که دارید حرکت می کنید یکی از سرتیم ها را بگذارید که آموزش های مورد نیاز وآشنائی با سلاح را بدهند !!

در کل سازمان با تمام نیروها اعم : نیروهای تشکیلاتی ، هوادارن ، اسیران اردوگاه صدام و اردوگاه رجوی بخشی از ارتش صدام که تحت امر بودند 15000 نفر می شدند*ادامه دارد….

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=20219

سازمان مجاهدین تسلیم فشارهای خانواده ها و کمیساریای پناهندگی می شود

محمد کرمی، وبلاگ عیاران، پاریس، دهم اوت ۲۰۱۵:… هر هفته روزهای چهارشنبه کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد پانزده یا شانزده نفر از ساکنان لیبرتی را به آلبانی منتقل می کند. به محض در یافت خبرهای جدید تر بویژه اسامی منتقل شدگان؛ هموطنان به خصوص خانواده های این اسیران را مطلع خواهیم کرد. لازم به یادآوری است که به دنبال انجام توافق اتمی بین ایران و قدرتهای بزرگ؛ رهبری فرقه رجوی که روی عدم …

گزارش سازمان ملل: ادامه نگرانی از نقض حقوق بشر توسط رهبری مجاهدین خلق (فرقه رجوی)

لینک به منبع

سازمان مجاهدین تسلیم فشارهای خانواده ها و کمیساریای پناهندگی می شود

بنا بر اخباری که از تشکیلات فرقه رجوی در اروپا بدست آمده است، سران فرقه رجوی بر اثر فشار خانواده ها از داخل و خارج ایران ودر نتیجۀ فشارهای کمیساریای عالی پناهندگی پذیرفتند که تعداد ۲۰۳ نفراز اسیران کمپ لیبرتی در عراق به کشور آلبانی انتقال پیدا کنند. هر هفته روزهای چهارشنبه کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد پانزده یا شانزده نفر از ساکنان لیبرتی را به آلبانی منتقل می کند. به محض در یافت خبرهای جدید تر بویژه اسامی منتقل شدگان؛ هموطنان به خصوص خانواده های این اسیران را مطلع خواهیم کرد.

لازم به یادآوری است که به دنبال انجام توافق اتمی بین ایران و قدرتهای بزرگ؛ رهبری فرقه رجوی که روی عدم انجام توافق و در نتیجه احتمال وقوع جنگ و حمله به ایران حساب باز کرده بود با غلط از آب در آمدن حسابها و شکست سرمایه گذاریهایش روی لابیهای جنگ طلب خود بویژه در آمریکا به این نتیجه رسیده که دیگر نگهداری افراد بویژه مسئولین بالا و فرماندهان در جهنم عراق و زیر خطر مرگ که منفوریت بیش از پیش فرقه رجوی در میان ایرانیان داخل و خارج کشور بویژه خانواده های افراد و نیز افزایش موج جدایی حتی میان اعضا و مسئولین قدیمی را موجب می شد هیچ سودی برای این فرقه ندارد.

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=20002

خاطراتی از فصای بعد از فروغ جاودان از قرارگاه

محمد کرمی، وبلاگ عیاران، پاریس، بیست و هفتم ژوئیه ۲۰۱۵:… نشست جمعبندی عملیات دورغ جاویدان که قرار بود مدت چهار روز با تمامی نفرات برگذار شود که هرروز میان گین ۱۵ ساعت بود. اما از آنجائی که اکثر نفرات که صحبت می کردند درواقع مسعود رجوی و سیستم فرماندهی را بی کفایت می دانستند و شخص رجوی به صلابه کشیده می شد ، با هیچ گونه …

فروغ جاویدان مرصاد رجوی مجاهدین خلقمحمد حسین سبحانی: غروب یک استراتژی، برگی از تاریخ

لینک به منبع

خاطراتی از فصای بعد از فروغ جاودان از قرارگاه

نشست جمعبندی عملیات دورغ جاویدان که قرار بود مدت چهار روز با تمامی نفرات برگذار شود که هرروز میان گین ۱۵ ساعت بود. اما از آنجائی که اکثر نفرات که صحبت می کردند درواقع مسعود رجوی و سیستم فرماندهی را بی کفایت می دانستند و شخص رجوی به صلابه کشیده می شد ، با هیچ گونه تهدیدی هم نفرات از نظراتشان کوتاه نمی آمدند و تماما مقصر سران را می دانستند . بعد از پایان دومین روزبه بهانه اینکه برای مسعود رجوی کاری دیگر پیش آمده!!! نشست را به بعد موکول کردند که ادامه آن نشست دیگر برگذار نشد

چند روزی بود کسانی که زنده مانده بودند و توانسته بودند خودشان را از معرکه نجات بدهند . در قرارگاه اشرف جمع بودند. آن روز ها در هر گوشه و کنار ، در سالن عذا خوری ، اسایشگاه ها ، محوطه هر چند نفری که دور هم جمع می شدند تمام حرف ها تجزیه وتحلیل شکست عملیات دروغ جاودان بود. در تمام این محفل ها هم شخص مسعود رجوی زیر علامت سوال بود . خیلی ها بدون هیچ واهمه ای در این محفل های بیان می کردند که مسعود رجوی و ستاد فرماندهی اش باید بیایند جواب بدهند . از این مقامی که دارند همه شان باید استعفا بدهند . اولین نشست جمعی بعد از عملیات بود که فکر کنم دوهفته ای بود که نفرات به قرارگاه سابق اشرف بر کشته بودند . بعد از بلغور کردن مقداری از کتاب قران نزدیک ۲ ساعت زمان برد که از قسمت های مختلف آن را انتخاب کرده بود و بلغور می کرد. تماما در این جهت بود که این شکست خفت بار را توجیح کند. به محض اینکه مسعود رجوی اعلام کرد برای جمعبندی عملیات ، میخواهیم نظرات شما را بشنویم و جمبندی خودمان را انجام بدهیم نفرات پشت میگرون که قرار میگرفتند تماما زیر علامت سوال بردن مسعود رجوی و ستاد فرماندهی وی بود. به صراحت نفرات بیان می کردند که مسعود رجوی به عنوان فرمانده و دیگر فرماندهان باید استغفا بدهند .بطور مشخص دوست عزیزمان اقای کفائی بیش از نیم ساعت با رجوی سر این که موضع بحث می کرد بارها رجوی در این بحث و جدل محکوم شد ونتوانست جواب بدهد . نشست جمعبندی عملیات دورغ جاویدان که قرار بود مدت چهار روز با تمامی نفرات برگذار شود که هرروز میان گین ۱۵ ساعت بود. اما از آنجائی که اکثر نفرات که صحبت می کردند درواقع مسعود رجوی و سیستم فرماندهی را بی کفایت می دانستند و شخص رجوی به صلابه کشیده می شد ، با هیچ گونه تهدیدی هم نفرات از نظراتشان کوتاه نمی آمدند و تماما مقصر سران را می دانستند . بعد از پایان دومین روزبه بهانه اینکه برای مسعود رجوی کاری دیگر پیش آمده!!! نشست را به بعد موکول کردند که ادامه آن نشست دیگر برگذار نشد . دو روز بعد از آن نشست عمومی فرماندهان اعلام کردند که قرار است مسعود رجوی با افراد مجروح ملاقات کند که نفرات را آماده کردند که به نزد وی برویم . یک ساعت قبل از برگذاری این نشست برنامه کنسل شد. وقتی با یکی از دوستان که از فرماندهان بود مسله را پیگیری کردم دوستانه گفت : از این واهمه داشتند که مجدد مثل نشست عمومی بشود و نتوانند موضوع نشست و ملاقات را کنترل کنند . الان نفرات خیلی عصبی هستند چون دوستان زیادی را از دست داده اند ترجیح می دهند که الان هیچ گونه نشستی برگذار نشود تا فضا مقداری آرام بشود دو ماه بعد از آن بود که نشست صلیب را رجوی برگذار کرد که خودش را با خضرت مسیح مقاسیه می کرد . حرفش این بود که هرکس مرا می خواهد صلبیش را بردارد و بدنبال من بیاید ….. کسی که در عمل هر وقت موقع عمل بود از ترس جانش فرار کرده است . بعد از آن نشست بود که سرکوب شدید در تشکیلات شروع شد . رسما در تشکیلات اعلام کردند کسی در رابطه شکست عملیات دروغ جاویدان حق صحبت کردن ندارد و تشکیلاتا اعلام کردند ممنوع است . اگرآن سرکوب شدید شروع نمی شد و ممنوعیت ها نبود ، نه از شیر اثری می ماند نه از شیر نشان.

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=18908

چرا سازمان مجاهدین به هتل مهاجر در بغداد این قدر تهمت می زند ؟ این همه ترس و واهمه بابت چیست؟

محمد کرمی، وبلاگ عیاران، ششم ژوئن ۲۰۱۵:… بعد از بسته شدن کمپ تیف فرار نفرات از تشکیلات فرقه ادامه داشت، سران فرقه فکر کرده بودند با بستن کمپ تیف می توانند نفرات را مهار کنند که فرار نکنند. اما در اینجا هم تحلیل سران فرقه آبکی درامد و نفرات کماکان فرار می کردند. در سال ۲۰۰۹ ارتش آمریکا تحویل دهی بعضی از مناطق به دولت عراق را شروع کرد ازجمله سازمان مجاهدین در کمپ اشرف را …

تشبهات بی‌نظیر دو فرقه با هشت صد سال فاصله تاریخی

لینک به منبع

لینک به قسمت اول
داستان تیف چیست که سازمان مجاهدین بعد سالیان که تیف منحل شد، کماکان سوز و گداز دارد؟ قسمت اول

لینک به قسمت دوم
تیف و تبعات آن در دستگاه مجاهدین با گذشت سالها : قسمت دوم
لینک به قسمت سوم
تحلیل کمپ جدا شدگان تیف و اثرات ان بر اردوی رجوی

چرا سازمان مجاهدین به هتل مهاجر در بغداد این قدر تهمت می زند ؟ این همه ترس و واهمه بابت چیست؟

چرا رجوی ها تمام تلاش خود را می کنند که هتل مهاجر در بغداد را اینقدر وجشناک توصیف کنند در بحث قبلی تحلیل بر کمپ تیف داشتیم که در ادامه به داستان هتل مهاجر می رسد

شکل گیری هتل مهاجر

بعد از بسته شدن کمپ تیف فرار نفرات از تشکیلات فرقه ادامه داشت، سران فرقه فکر کرده بودند با بستن کمپ تیف می توانند نفرات را مهار کنند که فرار نکنند. اما در اینجا هم تحلیل سران فرقه آبکی درامد و نفرات کماکان فرار می کردند. در سال ۲۰۰۹ ارتش آمریکا تحویل دهی بعضی از مناطق به دولت عراق را شروع کرد ازجمله سازمان مجاهدین در کمپ اشرف را هم تحویل سازمان ملل و دولت عراق داد. در آن زمان نماینده سازمان ملل در عراق آقای کوبلر بود . از آنجا که مسئول تمامی افراد مجاهدین در عراق سازمان ملل بود و هست، بنابراین سازمان ملل می بایست مسائل افرادی را که از اشرف فرار می کردند حل و فصل می کرد. این مسأله را آقای کوبلر در سال ۲۰۰۹ با دولت وقت عراق مطرح کرد و از دولت عراق خواست محلی را برای افرادی که جدا می شوند یا فرار می کنند مشخص کند. در این رابطه سازمان ملل از طریق نمایندۀ ویژه خودش با دولت عراق قراردادی امضا کرد که بر اساس آن دولت عراق برای این افراد هتل مهاجر را پیشنهاد داد که با توجه به تعداد نفرات که کم و زیاد می شود یک قسمتی از هتل در اختیار کمیساریا باشد. هتل مهاجر یکی از هتل های ۴ ستاره بغداد می باشد که مانند تمامی هتل هایی که در بغداد وجود دارد همۀ مردم از آن هنگام مسافرت و نیز برگزاری جشن و عروسی استفاده می کنند و مانند هر هتلی دیگر تردد به آن آزاد هست فقط قسمتی که در اختیار کمیساریا می باشد از لحاظ حفاظتی تحت نظر پلیس عراق قرار دارد.

شرایط هتل مهاجر: افرادی که به هتل مهاجر می روند مسئول تمام عیار آنها کمیساریای سازمان ملل می باشد. در این رابطه دولت عراق فقط کارهای حفاظتی و امنیت افراد را بر عهده دارد. تمام هزینه ها و مخارج زندگی افراد از جمله هزینه خوراک از طرف کمیساریا تأمین می شود که توسط یکی از مسئولین کمیساریا ماهانه به صورت نقدی به افراد داده میشود که افراد با آن نیازهای خودشان از جمله مواد غذائی را از بیرون هتل تهیه می کنند. هیچ ارگانی بدون اطلاع و هماهنگی باکمیساریا نمی تواند با این افراد رابطه برقرار کنند . با افرادی که در این هتل هستند تا زمانی که موافقت نکنند و راضی نباشند هیچ مقام عراقی یا ارگانی دیگر نمی تواند ملاقات یا گفتگو کند. افراد می توانند هرگونه احساس ناامنی یا نارضایتی و هر مورد خلاف میل آنها را در هر زمان از روز یا شب با تماس با شماره تلفنی که از کمیساریا دارند به اطلاع کمیساریا برسانند که بلافاصله فردی از کمیساریا برای رسیدگی در محل حاضر میشود .

مثلا زمانی که مسئول امنیت هتل برنامه خرید و بازدید نفرات از شهر را مقداری محدود کرده بود نفرات هتل به کمیساریا اعتراض می کنند که چرا آنها را محدود کرده اند؟ بلافاصله یکی از مسئولین کمیساریا برای رسیدگی در محل حاضر می شود. مسئول امنیتی در هتل می گوید علت اینکه مقداری تردد آنها را محدود کرده ایم فقط به خاطر حفظ جان خودشان می باشد زیرا این روز ها در خیابانهای بغداد خودروهای انفجاری و بمب و غیره زیاد شده است و ما از این می ترسیم که آسیبی به اینها برسد و به این علت نوبت خرید را به هفته ای یک بار تقلیل داده ایم. یا در رابطه با موارد های دیگری که بوده بلافاصله اقدام کرده اند .

این هتل مانند هرجای دیگر اینترنت دارد و تمامی افرادی که به هتل می آیند به اینترنت و دنیای آزاد وصل هستند. پس از نجات از فرقه با هزینه ای که کمیساریا می دهد نفرات موبایل و کامپیوتر و….. می خرند تا با خانواده و دوستان خود ارتباط برقرار می کنند.

فرقه رجوی یک سری اطلاعات دروغی را در رابطه با هتل مهاجر بغداد پخش کرده با این ادعا که سازمان مجاهدین این اخبار را با استفاده از عناصر اطلاعاتی خود در عراق و خارج به دست آورده است و وانمود کرده که در پوش خانواده هایی که فرزندانشان در لیبرتی است یا در پوش افراد جدا شده یا مخالف سازمان و از طریق دنیای مجازی یعنی اینترنت و شبکه هایی مانند فیس بوک ….. با افرادی که در داخل هتل مهاجر بودند ارتباط برقرار می کردند و بطور غیر مستقیم بدون اینکه نفر متوجه شود آنها را تخلیه اطلاعاتی می کردند. در حالیکه آنها در همین شبکه ها با افرادی رابطه برقرار کرده و یک سری اطلاعات کلی بدست آمده را کنار هم می چینند و با تجزیه و تحلیل خود آن را بزرگ و تحت عنوان اطلاعات بدست آمده از بخشی موهوم با نام پر طمطراق ستاد داخله در بوق وکرنا می کنند در حالیکه مطلقا دروغ و بی اساس می باشند. این ستاد موهوم «داخله» (یعنی ستادی که به اصطلاح در داخل ایران فعالیت می کند!!) یک بنگال در لیبرتی است که به نام آن از اورسور اواز اطلاعیه صادر می شود. فرقۀ رجوی این ادعاهای پوشالی را در تلویزیون خود به عنوان اطلاعات به دست آمده توسط عوامل خود پخش کرده تا چنین وانمود کند که در عراق و ایران هنوز هم هوادارانی برای خود دارد که برایش کار می کنند و اطلاعات می دهند!!.

محمد حنیف نژادآیا کسی هنوز به رجوی چشم امید بسته است؟

سازمان ملل در مورد نقش رجوی در کشتار ۵۳ تن از قربانیان مجاهدین خلق در کمپ اشرف تحقیق کند

زهره قائمی فرمانده ترور صیاد شیرازیمسعود و مریم رجوی زهره قائمی مسئول ترور شهید صیاد شیرازی را به همراه دیگران در قرارگاه اشرف باقی گذاشت تا کشته شوند

زهره قائمی کمپ اشرف 2زهره قائمی بصورتی مشکوک در کنار بیش از پنجاه تن دیگر در قرارگاه اشرف به ضرب گلوله گشته شد. رجوی هنوز اجازه دسترسی و تحقیق از ۴۲ تن باقی مانده از این واقعه را نمی دهد

همچنین:

رابطه ارگانیک سازمان مجاهدین با دولت اسلامی عراق و شام ( داعش) – قسمت نهم، آخر.

محمد کرمی، وبلاگ عیاران، سی و یکم دسامبر ۲۰۱۴:… وضعیت من هم روشن است یک خط نه زندان جمهوری اسلامی از من نوشته گرفته نه زندان شاه ، تازه از زیر تیغ اعدام هم فرار کردم بودم. من هیچ وقت مسعود رجوی را باخودم یا با دیگر دوستانم که می شناسم مقایسه نمی کنم چونکه مسعود رجوی یک خائن است وباعث دستگیری و اعدام تعدادی از مبار

پس از یک سال بالاخره ۱۱۵ نفر از کمپ لیبرتی عراق به کشور البانی پرواز کردند.

مجاهدین خلق فرقه رجوی آلبانیمحمد کرمی، وبلاگ عیاران، پاریس، بیست و سوم نوامبر ۲۰۱۴:… از این تعداد ۵۵ نفر از افراد کهنسال هستند که به بیماری های شدید گوناگون مبتلا هستند و تعداد ۶۰ نفر هم فرماندهان و مسئولین بالای تشکیلات سازمان مجاهدین هستند .در این بین سازمان مجاهدین تلاش زیادی داشته که بتواند فرماندهان و مسئولین

سکته قلبی در فرانسه، قلعه اور سو اواز چرا؟

محمد کرمی، وبلاگ عیاران، یازدهم نوامبر ۲۰۱۴:…  خانم مریم رجوی ایا اورسوراواز، هم کشور عراق بود! که تحریم های ظالمانه نوری المالکی سابق ، حیدر العبادی فعلی بر سازمان مجاهدین وارد کرده باشند ، نتوانید نفر بیمار را به بیمارستان ببرید. که بخاطر عدم دسترسی به دارو و دکتر نفر دچار ایست قلبی شد و جان باخت ؟! این بار کی

هشدار. جان اعضای اسیر در کمپ موقت لیبرتی در خطر است

محمد کرمی، وبلاگ عیاران، پاریس، بیست و هشتم اکتبر ۲۰۱۴: … تهدید جان اعضای سازمان مجاهدین در لیبرتی جدی شده است که لابی معروف سازمان سناتور جان مکین در نامه ای به آقای جان کری وزیر خارجه امریکا *هشدار می دهد که وضعیت امنیت در بغداد در حال وخیم تر شدن است واعضای سازمان که درکمپ لیبرتی هستند در شرایط خطیری دارند قر

مریم رجوی چگونه میخواهد دموکراسی را اجرا کند؟

محمد کرمی، وبلاگ عیاران، پاریس، سیزدهم اکتبر ۲۰۱۴: … مهمترین مسله این است که طبق قانون شورای ملی مقاومت مجاهدین بدون حضور مسئول شورا هیچ قانونی را نمی توان تصویب یا حذف کرد .درثانی برای تصویب هر قانونی در شورا باید نیم به علاوه یک اعضا حضور داشته باشند ( یعنی بیش از ۳۷۰ عضو). دراین جلسه اولا مسعود رجوی به عنوان مسئ