گزارش اعضای انجمن یاران از ویلپنت

گزارش اعضای انجمن یاران از ویلپنت

Mojahedin Khalq_Rajavi cult_June20همایون کهزادی، یاران، پاریس، چهارم ژوئیه 2013: … با وجود اینکه عکس من ودیگر جدا شدگان را آنجا روی تابلوی بزرگی زده بودند که هرکسی این افراد را دید به این شماره زنگ بزنید یعنی ۰۰۳۳۷۶۱۹۶۸۳۹۷  ،اما گوشمان به این حرفها بدهکار نبود. رفتیم داخل و البته به هرکسی یک کارت زرد دادند وگفتن برای خروج باید این کارت زرد رو بدهید یک کارت بنفش بگیرید تا بتوانید سوار شوید. یک برگه قرمز هم به من دادند برای نهار  و …

Mojahedin Khalq_Rajavi cult_June20

لینک به منبع

در گردهمایی فرقه تروریستی هم بالاخره فهمیدیم چندمیلیون نفر بودند.

خلاصه این را بگوییم که با وجود اینکه عکس من ودیگر جدا شدگان را آنجا روی تابلوی بزرگی زده بودند که هرکسی این افراد را دید به این شماره زنگ بزنید یعنی ۰۰۳۳۷۶۱۹۶۸۳۹۷ ،اما گوشمان به این حرفها بدهکار نبود. رفتیم داخل و البته به هرکسی یک کارت زرد دادند وگفتن برای خروج باید این کارت زرد رو بدهید یک کارت بنفش بگیرید تا بتوانید سوار شوید.

یک برگه قرمز هم به من دادند برای نهار وبرای شام سبز رنگ. نا گفته نماند یک عکس هم از عکسهای ما جدا شدگان که بغل پارکینگ روی نرده ها با بیلبرد نصب کرده بودنند گرفتم که به سیاج زده بودنند . خلاصه یه تعدادی افغانی وبقیه هم عرب ویک تعدادی هم از آلمان وهلند وفرانسه واز این آدمهایی که هم با پول خریده بودنند رو آورده بودند آنجا.

ما کلی اونجا گشتیم البته کمی عادی سازی کرده بودیم خلاصه با صدای هلیکوپتر مریم خانم هم وارد شد. خلاصه آماری که دادند گفتن ۱۲۰ هزار نفر بوده درصورتی که این سالن فکر نکنم به ۲۰ هزار تا میرسید. این رو واقعا بدون اغراق میگویم اینجا یک نکته بسیار خنده دار وجود داشت این بود که سناتور منندز میخواهد لیبرتی را به اشرف بر گرداند.

خلاصه کلی چرندیات وجک شنیدیم واز ساعت ۶ بعد ازظهر رفتیم برای شام که ساندویچ تموم شده بود تا ساعت ۷تو صف بودیم به هرکسی یه ساندویچ مرغ دادند که فقط بوی مرغ میداد خلاصه ساعت ۸ هم از اونجا خارج شدم کارت زرد هم تحویل ندادم کارت بنفش هم تحویل نگرفتم اینهم عکسه خودم در محوطه انجا فقط میخواستم ثابت کنم که اماری رو که این فرقه میدهند دروغ است من بعدا اخبار مربوط به این گردهمایی را ریز در اختیار همه میگذارم.

همایون کهزادی- انجمن یاران ایران
پاریس

همچنین:

افشاگری وسیع انجمن یاران ایران در پاریس و ویلپنت

2013/06/24 by

انجمن یاران، پاریس، بیست و چهارم ژوئن ۲۰۱۳: …  در سال ۱۹۸۶،مسعود در حال پیاده سازی ارتش آزادیبخش،در کشور همسایه عراق بود.ارتش و پول صدام حسین که آنموقع بر علیه ایران میجنگید،از او حمایت کردند.اما چیزی نگذشت که فراز و نشیب ها به جزر و مد بزرگی تبدیل شد.با وخیم شدن روابط بین آمریکا و […]

فرافکنی مریم رجوی در خصوص اسرای لیبرتی

2013/07/02 by

بنیاد خانواده سحر، بغداد، دوم ژوئیه ۲۰۱۳: … مسئول جان کسانی که به اجبار در عراق نگاه داشته شده اند کسی به غیر از مسعود رجوی رهبر بلامنازع و خودانتصابی و مادام العمر فرقه مجاهدین خلق نیست. به شهادت تمامی طرف های بین المللی و عراقی، تنها کسی که بر سر راه انتقال اعضای گرفتار در […]

جنایات پنهان فرقه مافیایی رجوی ! ( ۱)

2013/07/01 by

محمد رزاقی، تخت بیمارستان، پاریس، وبلاگ رزاقی اول ژوئیه ۲۰۱۳: … رجوی مردک رذل زنباره خود در حالی که به رقص با زنان مشغول بود به زنان حرمسرای خود دستورداده بود برنامه کار روزانه اعضاء را طوری بچینند که نفرات انقدر کار کنند شب که خواستند بخوابند سر و ته تختخواب را نتوانند تشخیص بدهند و […]


Link to the full description of MKO Logo (pdf file)


(Rajavi from Saddam to AIPAC)


(Izzat Ebrahim and Massoud Rajavi still at large)