گزارش روزنامه مهم هلندی از وضعیت آقای بهزاد علیشاهی در تاریخ سه شنبه 19 اوت 2014

گزارش روزنامه مهم هلندی از وضعیت آقای بهزاد علیشاهی در تاریخ سه شنبه 19 اوت 2014

کانون وبلاگ نویسان مستقل ایرانی، بیست و نهم اوت 2014: …  وقتی علیشاهی از زندان خارج شد ،توسط یکی از آشنایان به گروه مجاهدین معرفی شد و مهلت فکر کردن ،برای پشنهاد مجاهدین ،جهت پیوستن به آنها را درخواست کرد.امابه طور ناگهانی ، گروه مجاهدین به او گفتند که تمامی تلفنها و ارتباطات تو توسط زژیم کنترل شده و حالا رژیم از ارتبا ط تو با MKO آگاه است و تو اعدام خواهی شد.او میگوید بعدها فهمیدم که این حیله …

بهزاد علیشاهی: آقای رجوی کجای معادله سرنگونی ایستاده؟ درباره پیام مسعود رجوی خطاب به خامنه ای و رفسنجانی

لینک به منبع

* گزارش روزنامه مهم هلندی از وضعیت آقای بهزاد علیشاهی در تاریخ سه شنبه 19 اوت 2014

ترجمه و تلخیص از: کانون وبلاگنویسان مستقل ایرانی ؛

داستان زندگیش مانند یک رمان پیچیده جاسوسی است که با رومئو ژولیت هم گره خورده است.ولی بهزاد علیشاهی اتهامات را رد میکند.

علیشاهی 6 ماه است که در زندانی در هلند به سر میبرد اما وی با این اخراج مخالف است چون در آنجا جهنم در انتظارش است.او گفت که در تمام زندگیش بر ضد رژیم ایران بوده است.

اما چگونه سازمان امنیت هلند میتواند فکر کند که او یک جاسوس است؟

وکیل او فکر میکند که مدارک گمراه کننده است و میگوید اداره مهاجرت هلند کورکورانه از سازمان امنیت هلند پیروی کرده است.

وکیل اوتلاش بر این دارد که اداره مهاجرت هلند ، خود شخصاً مدارک پشت پرده را بررسی کند . آن مدارکی که دستگیری بهزاد علیشاهی در ماه فوریه بر اساس و پایه آن میباشد.

یک سخنگوی امور پناهندگان میگوید که بازداشت وی میتواند تا دوازده ماه دیگر هم ادامه یابد.

اما چگونه آقای علیشاهی در این موقعیت ناگوار قرار گرفت؟

او در تماسی که در زندان به همراه همسرش با وی داشتیم برا ی ما شرح میدهد .

داستانش مفصل است .در سالهای 1970، هنگامیکه رضا پهلوی دیکتاتور ایران سقوط کرد و خمینی به قدرت رسید ،علیشاهی این زمان را دوران بسیار بی ثبات و به هم ریخته ای مینامد.اومیگوید مثلا پدرم سلطنت طلب و من نو جوان 16 ساله با گرایشهای دیگر بودم که با گروه های مختلف شروع به همکاری نمودم وچند بار بخاطر فعالیتهای ژورنالیستی زندانی شدم .

وقتی علیشاهی از زندان خارج شد ،توسط یکی از آشنایان به گروه مجاهدین معرفی شد و مهلت فکر کردن ،برای پشنهاد مجاهدین ،جهت پیوستن به آنها را درخواست کرد.امابه طور ناگهانی ، گروه مجاهدین به او گفتند که تمامی تلفنها و ارتباطات تو توسط زژیم کنترل شده و حالا رژیم از ارتبا ط تو با MKO آگاه است و تو اعدام خواهی شد.او میگوید بعدها فهمیدم که این حیله و نیرنگ مجاهدین بوده که فعالان را فریب داده و به کمپ اشرف بکشاند.

او در آن زمان با ناهید نامزد بود . او در سال 1984 به پاکستان فرار کرد ونهایتا در سال 1985 وارد کمپ سابق اشرف شد واین زمانی بوده است که MKO از دیکتاتور عراق “صدام حسین “که ا ز سال 1980 با ایران در جنگ بود ، کمک میگرفته است .

و دیگر ناهید و بهزاد 20 سال همدیگر را ندیدند.

در هنگام ورود به اشرف پاسپورت علیشاهی را گرفتند و بدلیل داشتن تجربه کار ژورنالیستی ،در قسمت کارهای رسانه ای و تبلیغاتی مشغول به کار شد.

ناهید که در شهرستان کرمانشاه به تدریس بیولوژی مشفول بود دیگر چیزی بیشتر از او نشنید.

ناهید میگوید که من میدانستم که او هنوز زنده است ،چون برنامه هایش را در تلویزیون MKO از طریق ماهواره نگاه میکردم .

ناهید میگوید ما دوستان نوجوانی هم بودیم و خانواده هایمان هم همدیگر را میشناختند..او در حقیقت عشق زندگیم بود وبه همین دلیل وقتی او را در تلویزیون میدیدم این احساس را داشتم که او به من باز میگردد.

علیشاهی از طرف مقامات MKO شنید که همسرش ازدواج کرده است .

او بارها برای نامزد و خانواده اش نامه نوشت ولی هیچ جوابی دریافت نکرد .

او میگوید که در ابتدای سال 1990 بود که وقتی در مجاهدین به مراتب بالاتر رسیدم، متوجه شدم که من در یک فرقه گرفتار شده ام. من باید نامه هایی را که دیگر اعضا به خانواده هایشان نوشته بودند میخواندم. آنها میخواستند از محتوای نامه ها مطلع بشوند . این نامه ها هیچگاه برای خانواده ها فرستاده نمیشد ..فقط فرمانده ها میخواستند کنترل کامل بر اعضا داشته باشند و بفهمند اعضا بر روی چه مسایلی مشغول به تفکر هستند.

دوستی با یکدیگر در آنجا ممنوع بود و صحبت با لهجه خود نیز ممنوع بود. چون آنها دیگر نمیتوانستند ترا کنترل کنند.

آن زمان بود که علیشاهی دریافت که نامه های خودش هم هیچگاه فرستاده نشده است.

علیشاهی میگوید که وقتی من به این موضوع اعتراض نمودم من را زندانی نمودند و آن در سال 1999 بود. من مورد شکنجه قرار گرفتم.

علیشاهی 7 ماه در زندان بود . او راهی نداشت . تو یک انتخاب بیشتر نداشتی .دو سال در ایزوله بمانی تا اطلاعاتت بسوزد و تازه بعد از آن تحویل سازمان امنیت عراق میشوی ویا میبایستی به MKO بر میگشتی و با آنها ادامه میدادی.

علیشاهی راه آخری را انتخاب و در همانجا در قسمت کار دستگاه تبلیفاتی باقی ماند.

او میگوید این برای من مشکلی نبود زیرا من هم بر علیه رژیم بودم ولی دیگر به آنها اعتماد نداشتم.

او به طور متناوب در ماموریتهای خطرناک مثل خنثی سازی مین بین منا طق مرزی خطرناک ایران و عراق به کار گرفته میشد. MKO از منتقدین خود به عنوان گوشت دم توپ استفاده میکرد.

او نه سال در این موقعیت بی امید و انگیزه ادامه داد.

او میگوید که من گاهی آرزو میکردم که در یکی از عملیاتهای نظامی مرده بودم.

سرانجام در سال 2003 صدام حسین ،پشتیبان MKO ، سرنگون شد . علیشاهی به کمپ امریکاییها فرار کرد.

او میگوید در کمپ آمریکاییها ما اجازه داشتیم گاهی اوقات 5 دقیقه با خانواده هایمان صحبت کنیم .من نمیخواستم تماس بگیرم چون هراس داشتم بشنوم که ناهید ازدواج کرده است و بچه دارد.

اما چند سرباز پورتریکایی به من پیشنهاد دادند که تو هم یکبار باید تماس بگیری .

اشک در چشمانش جمع شد وقتی تعریف میکرد که چطور خوشحال شده که شنیده ناهید ازدواج نکرده و هنوز منتظر اوست.

او با میانجیگری صلیب سرخ به ایران رفت .شاید این سوال برای بعضی پیش بیاید که او چرا به ایران برگشت ،جایی که احتمال شکنجه برایش وجود داشت.

علیشاهی میگوید که صلیب سرخ ضمانت داد که هیچ خطری برای من و خانواده ام پیش نیاید .علاوه بر آن میخواستم دوباره به ناهید برسم.

ناهید میگوید که بهزاد در سال 2005 برگشت وما ازدواج کردیم .جشن عروسی خوبی داشتیم . ما در ایران فقط یک ماه آرامش داشتیم . در محله ما بهزاد امن نبود . مردم میگفتند که او خیانت کرده .از نظر آنها یک مجاهد همیشه مجاهد بود و او تحت فشار قرار گرفته بود .او میبایست مجددا فرار میکرد.

علیشاهی در همان سال 2005 از طریق قاچاقچی مجددا فرار کرد یکسال بعد هم ناهید .

ناهید میگوید که بهزاد در فرانسه بود و قاچاقچی ناگهان به من گفت در هلند هستم.

بهزاد نیز به هلند آمد و هردو در کمپ پناهندگی منتظر جواب شدند .

پروسه پناهنگی بخاطر جریان f1 که آقای بهزاد علیشاهی طی میکرد، به طول انجامید. در سال 2010 او اجازه اقامت دریافت کرد .

ناهید میگوید که ما فکر کردیم که عاقبت به آرامش رسیدیم.و ما میتوانیم زندگی جدیدی را شروع کنیم.من یادگیری زبان هلندی را در دانشگاهی در هلند دنبال کردم .ولی آن هنگام من دچار بیماری سرطان شدم و بهزاد 2 سال تمام شب و روز از من مراقبت میکرد.

در این دوره علیشاهی تنها فقط بر روی اینترنت فعال بود . مقا له های متعددی در مورد ماهیت فرقه ای مجاهدین مینوشت .

علیشاهی میگوید که من فکر میکنم که این وظیفه من است که تعریف کنم که درانجا چه اتفاقی افتاده است و به آن دوستانم فکر کنم که در یک وضعیت مشابه من قرار داشته اند وهنوز هم در آنجا هستند.. من با خود گفتم که من در یک کشور دارای آزادی بیان زندگی میکنم و بنابر این فکر میکردم بیان حقایق باید بدون مجازات باشد.

آن زمان بود که آزار و اذیت و تهدیدهای MKO در هلند شروع شد وبدلیل اینکه من بر ضد MKO شده بودم ،از طرف آنها جاسوس رژیم محسوب شدم .

علیشاهی میگوید MKO از این مستله سود میبرد که غرب با ایران رابطه خوبی ندارد ، در حال حاضر MKO خیلی در غرب فعال است ، اعضای سابق جدی ترین منتقدین MKO هستند.

در آپریل 2013 با نامه ای از سازمان امنیت هلند مواجه شد .به نظر ناهید و بهزاد ،این باهمان تاکتیک مجاهدین مطابقت دارد.

ناهید میگوید که ما در یک خانه ساده رندگی میکنیم .بهزاد هم اصلاً برای چنین فعالیتهایی حتی وقتی هم نداشته است و او در تمام مدت مشغول مراقبت از من بوده است.

آقای علیشاهی گفت هیچ تصوری در مورد اتهاماتی که سازمان امنیت به او زده، ندارد .

وی گفت :این اتهامات منطقی نیست .من 20 سال با MKO بودم .در سال 2005 فقط چند ماه به ایران بازگشتم .یک مخالف به این سرعت اعتماد رژیم را نمیتواند و موفق نمیشود بدست بیاورد . اگر هم چنین چیزی را قایل قبول بدانی ، پس

ایران باید خیلی پر قدرت باشد که به این سرعت بتواند یک مخالف دیرینه را تبدیل به جاسوس کند.

* www.volkskrant.nl

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=12807

نامه یک هوادار فعال:استرداد بهزاد علیشاهی خواست مشترک ملاها و مجاهدین خلق

ب. م. (امضاء محفوظ) بیست و هشتم اوت ۲۰۱۴: … دسیسه مشترک برای تحویل بهزاد علیشاهی به ایران هم در این راستاست . مجاهدین بخوبی میدانند که نه تنها جان این فرد ،بلکه جان ۱۵ نفری  که او به دلیل نوع کارش (ستاد تبلیغات مجاهدین )از نام و رد و کار آنها در ایران خبر دارد نیز در خطر است . اما ظاهراّ کم کاریهای اخیر آن ۱۵ نفر و فشار انتقادات این یک نفر …

بهزاد علیشاهی: آقای رجوی کجای معادله سرنگونی ایستاده؟ درباره پیام مسعود رجوی خطاب به خامنه ای و رفسنجانی

(با تشکر از ب. م. دریافت شد – ایران اینترلینک)

خواست مشترک ملاها و مجاهدین

بازگشت مجاهدین به کشور یکی از نیازهای مبرم ایدِیولوژیک افراطیون حاکم بر ایران است.، وقتی جدا شده های این سازمان درخواست پذیرفته شدن مجاهدین در کشور ثالث را دارند ،آنها دم از استرداد میزنند تا با حقیر کردن دشمن اعتبار بگیرند مجاهدین هم از این عمل استقبال میکنند ،چون آنها میخواهند بجای یک منتقد یا بازگو کننده حقایق و تجارب و خاطرات ؛ در هر کشور ثالثی فقط اسیر داشته باشند.فردی که به داخل کشور میرود به زعم مجاهدین یا سکوت میکند (که خوب است ) یا کشته میشود (که شهید همیشه خوب است ) و یا به خدمت رژیم در میاید (که باز هم خوب است ) و نشان میدهد که هرکس با آنها مخالف است دشمن است و بس.

مجاهدین حتی در این خواست ونیاز از به خطر افتادن جان اعضا و نفرات و وابستگانشان در داخل ایران ابایی ندارند و بارها نشان داده اند که دنبال شهید بیشترند تا لیست کنند.

در این راستا دسیسه مشترک برای تحویل بهزاد علیشاهی به ایران هم در این راستاست .

مجاهدین بخوبی میدانند که نه تنها جان این فرد ،بلکه جان ۱۵ نفری  که او به دلیل نوع کارش (ستاد تبلیغات مجاهدین )از نام و رد و کار آنها در ایران خبر دارد نیز در خطر است . اما ظاهراّ کم کاریهای اخیر آن ۱۵ نفر و فشار انتقادات این یک نفر سازمان را به چنین نتیجه ای رسانده است.

امیدوارم حرمت آزادی بیان و مخالفت با این دو گروه (مجاهدین و ملاها )که در صحنه ایران لازم و ملزوم یکدیگرند ، ما را به تکاپو و خنثی کردن این  توطئه وادارد .  توطئه ای که در گام بعد ممکن است یقه هر پناهنده ای که قصد همکاری با مجاهدین را ندارد ،بگیرد.

یک هوادارفعال مجاهدین تا همین هفته قبل 

درضمن اگرلازم شد مواردی که گفته ام را با فا کت های مشخص و نام و رابطه افراد مرتبط بیان خواهم کرد.

ب – م

جهت حمایت از آقای بهزاد علیشاهی میتوانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

http://www.change.org/petitions/the-dutch-government-free-behzad-alishahi

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=12613

آیا سازمان مجاهدین خلق می تواند با توطئه آقای بهزاد علی شاهی را وادار به سکوت کند

محمد کرمی، وبلاگ عیاران، هجدهم اوت ۲۰۱۴: …  سوال اصلی این است ایا سازمان مجاهدین خلق می تواند با توطئه و تحت فشار قرار دادن اعضاء جدا شده در اروپا یا امریکا آنها را وادار به سکوت کند ؟. اکسیونی بود برای درهم شکستن توطئه سازمان مجاهدین بر علیه اقای بهزاد علی شاهی که گزارش مختصری از ان وضعیت وی را می دهند، بعد از ۶ سال زندگی در هلند، که متقاضی پناهندگی از دولت هلند آن زمان داده …

لینک به منبع

لینک به قسمت اول
نقد و برسی ۱۷ژوئن ، نگاهی به مراسم ۱۷ ژوئن امسال در ویلپنت
لینک به قسمت دوم
آینده را باهم از شستشوی مغزی حفاظت می کنیم ( قسمت دوم )
لینک به قسمت سوم
ایا سازمان مجاهدین و شخص مریم رجوی ( قجر عضدانلو) ایرانی هستند
لینک به قسمت چهارم
افراد اسیر در کمپ لیبرتی برای مریم رجوی مهم است یا کارناوال های چند ده میلیون دلاری؟
لینک به قسمت پنجم
هذیان گوئی های سازمان مجاهدین خلق (فرقه رجوی) بخاطر فعالیت های اعضاء جدا شده تحت پوش کودتا!؟

لینک به قسمت ششم
معرفی یکی از ۳۰۰ انجمن تولیدی سازمان مجاهدین خلق

آیا سازمان مجاهدین خلق می تواند با توطئه آقای بهزاد علی شاهی را وادار به سکوت کند

بهزاد علی شاهی : مجاهدین گرچه علیه من مطلب نوشته اند و سند جمع کرده اند و ۱۵۰ امضا گرد آورده اند و شهادت دروغ داده اند، اما من هدف آنها نبودم. آنها می خواستند منتقدین را بترسانند، خانه نشین کنند و دهانشان را ببندند. میخواستند پز پیروزی بدهند و بین مخالفانشان اختلاف بیندازند و دوستان اسیرمان را بترسانند…. حقوق انسانی بهزاد علیشاهی پایمال شده . بدون ارتکاب جرم و بدون اینکه یک روند معمولی دادرسی قضایی انجام شده باشد، طبق ماده ۵ و ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر پنج ماه آزادی اش نقض شده است.( هموطنانی که تمایل دارند از اقای بهزاد علی شاهی حمایت کنند در این سایت این فرم را پر کنند :

http://chn.ge/1rHoICD

قسمت اخر مصاحبه با تلویزون مردم تی وی

سوال اصلی این است ایا سازمان مجاهدین خلق می تواند با توطئه و تحت فشار قرار دادن اعضاء جدا شده در اروپا یا امریکا آنها را وادار به سکوت کند ؟

اکسیونی بود برای درهم شکستن توطئه سازمان مجاهدین بر علیه اقای بهزاد علی شاهی که گزارش مختصری از ان وضعیت وی را می دهند، بعد از ۶ سال زندگی در هلند، که متقاضی پناهندگی از دولت هلند آن زمان داده شده بود .

حدود ۵ ماه پیش آقای بهزاد علیشاهی (متقاضی پناهندگی ) در هلند از طرف اداره مهاجرت این کشور بخاطر رد تقاضا ، در نتیجه اقامت غیرقانونی بازداشت و به مرکزی برده شده که صدها مهاجر غیرقانونی هرکدام بدلایل مختلف در آن بسرمیبرند. اجازه اقامت ایشان بطور غیرقانونی لغو شده و دادگاه باید به مسئله ایشان رسیدگی کند. تا بحال هرچه اقای بهزاد علی شاهی پیگیری کار دادگاه را کرده است ، بدون دلیل رسیدگی را به تعویق می اندازند، جوابی نمی دهند که به چه دلیلی دادگاه برگزار نمی شود. وکیل اقای علی شاهی می گفته: این نشان دهنده ان است که تهمتی که زده اند غیر واقعی است و دلیل و مدرکی برای گفته خودشان ندارند . به عمد جنگ روانی راه انداخته اند.

در اعتراض به بازداشت خودسرانه اداره مهاجرت هلند، گروهی از شهروندان هلندی و چند انجمن حقوق بشری ایرانی، روز پنجشنبه ۱۷ ژوئیه ۲۰۱۴، بمدت یکساعت اکسیون اعتراضی در جلوی کاخ دادگستری شهر لاهه انجام دادند ، خواستار احقاق حقوق آقای بهزاد علیشاهی را شدند.

متن اعلامیه پخش شده در اکسیون اعتراضی:

«حقوق حقه بهزاد علیشاهی کجا هست؟

حقوق انسانی بهزاد علیشاهی پایمال شده . بدون ارتکاب جرم و بدون اینکه یک روند معمولی دادرسی قضایی انجام شده باشد، طبق ماده ۵ و ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر پنج ماه آزادی اش نقض شده است.

بهزاد علیشاهی بدون ارتکاب جرم از امروز به فردا ناگهان غیرقانونی اعلام شد و با تهدید به اخراج به مدت ۵ ماه هست که در بازداشتگاه می باشد.

با وجود درخواست های مکرر وی، هنوز دادگاهی برای رسیدگی به پرونده اش تشکیل نشده است. تابحال چندین بار تاریخ محاکمه اعلام شده ولی هربار طرح دعوی در دادگاه لغو شده است.

چگونه در یک سیستم دموکراسی این اتفاق می افتد؟…

ما از دولت هلند درخواست می کنیم که مواد ۵ و ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را درمورد بهزاد علیشاهی اجراکنند!

بهزاد و همسرش هر دو دارای مشکلات جدی سلامتی هستند و بدلیل طولانی بودن و وضعیت نا امید کننده به شدت آسیب دیده اند. این حائز اهمیت است که این وضعیت در اسرع وقت خاتمه پیداکند.

نامه اقای بهزاد علی شاهی که برای تمامی دوستان و هموطنانی که از وی پشتیبانی کردند:

سلام دوستان عزیز

مجاهدین گرچه علیه من مطلب نوشته اند و سند جمع کرده اند و ۱۵۰ امضا گرد آورده اند و شهادت دروغ داده اند، اما من هدف آنها نبودم. آنها می خواستند منتقدین را بترسانند، خانه نشین کنند و دهانشان را ببندند.

میخواستند پز پیروزی بدهند و بین مخالفانشان اختلاف بیندازند و دوستان اسیرمان را بترسانند.

خلاصه؛ هدفشان هر چه بود با تجمع امروز شما شکست خورد و نقشه هایشان نقش بر آب شد.

رویتان را می بوسم و سپاسگزارم.

هر لحظه به یاد تک تک شما و خاطره هایی که با هم داشتیم، هستم.

بقول حافظ:

دشمن به قصد حافظ اگر دم زند چه باک
شکر خدا که نی ام شرمسار دوست

[email protected]  ادرس ایمیل اقای بهزاد علی شاهی است هر کدام از هموطنان که تمایل دارند از اقای بهزاد علی شاهی حمایت کنند . می توانند اعلام حمایت خودشان را به این ادرس بفرستند که خانم علی شاهی انها را تحویل وکیل وی بدهد.

هموطنانی که تمایل دارند از اقای بهزاد علی شاهی حمایت کنند در این سایت این فرم را پر کنند :

http://chn.ge/1rHoICD

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=12075

گزارش ایران قلم از آکسیون حمایت از آقای بهزاد علیشاهی در مقابل پارلمان هلند (+ پیام آقای علیشاهی)

تحریریه ایران قلم، پارلمان هلند، هجدهم ژوئیه ۲۰۱۴: … روز پنجشنبه ۱۷٫۰۷٫۲۰۱۴ گروهی از شهروندان هلندی و ایرانیان فعال در امور حقوق بشر در شهر دن هاخ ـ لاهه ـ هلند گرد هم آمدند تا حمایت خود را از آقای بهزاد علیشاهی اعلام کنند. شماری از اعضای انجمن های ایران فانوس ، کانون آوا و کانون ایران قلم هم از آلمان به نمایندگی در این آکسیون شرکت کرده بودند . شرکت کنندگان در این آکسیون با در دست …

لینک به منبع

گزارش ایران قلم از آکسیون حمایت از آقای بهزاد علیشاهی در مقابل پارلمان هلند (+ پیام آقای علیشاهی)

روز پنجشنبه ۱۷٫۰۷٫۲۰۱۴ گروهی از شهروندان هلندی و ایرانیان فعال در امور حقوق بشر در شهر دن هاخ ـ لاهه ـ هلند گرد هم آمدند تا حمایت خود را از آقای بهزاد علیشاهی اعلام کنند.

شماری از اعضای انجمن های ایران فانوس ، کانون آوا و کانون ایران قلم هم از آلمان به نمایندگی در این آکسیون شرکت کرده بودند .

شرکت کنندگان در این آکسیون با در دست داشتن عکس های آقای علیشاهی و تراکت هایی مبنی بر لزوم رعایت حقوق قانونی ایشان از طرف دولت و سیستم قضایی هلند ، در مقابل پارلمان این کشور حضور به هم رساندند.

استقبال شهروندان هلندی و مراجعین به ساختمان پارلمان از این مراسم بسیار چشم گیر بود و بر پا کنندگان این آکسیون اعتراضی به توضیح وضعیت آقای علیشاهی و دلایل برپایی این تجمع به مردم پرداختند.

شرکت کنندگان در این مراسم در صحبت با شهروندان هلندی بر این نکات تاکید کردند که دولت هلند و دیگر مراجع بین المللی نمی بایست تفاوتی بین گروه های تروریستی قائل شوند . فرقه مجاهدین خلق ، داعش ، القاعده و دیگر گروه های تروریستی همگی متفق القول خشونت و ترور را تبلیغ می کنند ، یکی می گوید طلاق اجباری بگیرید و تا آخر عمر مجرد بمانید ، یکی مثل داعش می گوید زنانتان را برای صیغه به ما بدهید ، یکی میگوید برای رهبری عقیدتی خودسوزی کنید و دیگری اعضای خود را به عملیات انتحاری وادار می کند . همه این فرقه های تروریستی خطرناک هستند و اتفاقا منتقدین این فرقه های تروریستی پادزهری هستند در مقابل آنها .

لازم به یادآوری است که آقای بهزاد علیشاهی خود یکی از قربانیان فرقه های تروریستی می باشد که بعد از رهایی از فرقه تروریستی مجاهدین در صدد روشنگری و افشای فرقه های تروریستی از جمله مجاهدین مشغول بوده است و هم اکنون اقامت ایشان توسط اداره مهاجرت هلند مورد تشکیک قرار گرفته است.

آقای علیشاهی نیز با پیامی به افراد شرکت کننده در این مراسم ، با تشکر از حمایت و حضور آنها خاطرنشان ساخت که هدف این پرونده سازی ها و شهادت های دروغ مجاهدین بر علیه ایشان سست کردن عزم منتقدین و فعالین حقوق بشر است و این شانتاژ به جهت به سکوت کشاندن آنها اعمال می شود اما بر خلاف انتظار مجاهدین ، چنین دسیسه هایی راه به جایی نخواهد برد و در کشوری که قانون حکم فرماست جای چنین شارلاتان بازی های سیاسی نیست .

لازم به ذکر است که دستگاه تبلیغاتی مجاهدین سعی در مخدوش کردن پرونده آقای علیشاهی دارد و به زعم خود می خواهد روند این پرونده را به سمت مطلوب خود بکشاند در حالی که مسئله آقای علیشاهی در پروسه قانونی خود قابل حل است و تلاشهای مذبوحانه فرقه مجاهدین و پروپاگاندای فرقه رجوی به جایی نخواهد رسید .

شرکت کنندگان در این مراسم در پایان خواستار رعایت کنوانسیون حقوق قانونی آقای بهزاد علیشاهی توسط دولت و اداره مهاجرت کشور هلند شدند و نامه هایی که در حمایت از ایشان تهیه شده بود برای مراجه ذیربط ارسال شد.

اخبار و گزارشات مرتبط با این آکسیون متعاقبا به اطلاع خواهد رسید.

_____

پیام آقای بهزاد علیشاهی به شرکت کنندگان در آکسیون لاهه مقابل پارلمان هلند

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=11132

فرد دستگیر شده در هلند همسر من است

همسر بهزاد علیشاهی، ایران گلوبال، بیست و هشتم می ۲۰۱۴: …  شکایتی که ماهیت کیفری داشته باشد؛ بر علیه همسر من وجود ندارد. نامۀ حاوی نظر(آ-ای-فی-دی) که آپریل ۲۰۱۳ به (ای-ان-دی) ابلاغ شد و متعاقباً در جوئن ۲۰۱۳ به دست ما رسید،فقط اشاره به باز پس گرفتن اقامت ایشان دارد. در فاصله ماههای جوئن ۲۰۱۳ تا فوریه ۲۰۱۴ پرونده اقامت همچنان درجریان بود وسرانجام همسر من به خاطر اقامت غیر قانونی بازداشت و …

لینک به منبع

فرد دستگیر شده در هلند همسر من است

اتهاماتی نظیر رفتن به ایران در این پرونده اصلاً مطرح نیست و این زاییدۀ تخیل مجاهدین است . چرا که در تمام مدت اقامت در هلند، شرکت در کلاسها ، حضور در کمپ پناهندگی ، کارروزانه ؛ و خلاصه جایی برای مطرح کردنِ این ادعا نیست؛ اگرچه کاش مجاهدین خودشان بتوانند به ایران سفر کنند تا شاید اطلاعاتشان به روز شود و بفهمند چرا چند فریم از یک رقص و چند عکس ؛ بیشتر از همه ادعاها و مبارزات سالیان آنها هم افراطیون را در ایران به خشم آورده و هم انعکاس بین المللی داشته است.

تا نسیمی می وزد چون نی ستان زین سبک مغزان بپا خیزد فغان

روز و شب هیزم کش هر فتنه اند یارِ خشم کور و تیغ و دشنه اند

هر که او از عقل و دل مهجور شد لاجرم از چشم حق بین کور شد

مردم از نا مردمی آزرده اند زخمها زین ژاژخایان خورده اند

خوشبختانه من علاقه چندانی به خواندن مطالب منتشره از طرف جمهوری اسلامی و مجاهدین ندارم ، نه فقط به خاطر ایدئولوژی آنها که دروغ گفتن را مجاز میکند ،بلکه به این دلیل که مربوطند به دنیای کهن. ادبیاتی مملو از نفرت و خشونت و بغض و مرده باد و زدن مشت محکم به دهان این و آن و نشان دادن علامت پیروزی و هزار نماد مشترک مربوط به دورانی که به سر آمده.

خبرهای مربوط به دستگیری همسرم را چپ و راست به نقل از “ایران گلوبال” شنیدم و تعجبم این بود که این اخبار چه ربطی می تواند به ” جنبش آزادیخواهی مردم ایران ” داشته باشدوچرا فارغ از اصول حرفه ای کسی با من یا منبع موثق دیگری تماس نمی گیردو بر آن شدم که توضیحاتی در این باره به همۀ انها که خبر را واژگونه شنیده اند؛ بدهم.

دستگیری همسرم و مشکلات قانونی اقامت ایشان به این مورد اخیر ختم نمیشود. قبل تر یکبار به خاطر شرکتش در عملیات مسلحانه و چریکی و آشنایی با سلاح در نزد مجاهدین از طرف ادارۀ مهاجرت هلند مشکلاتی برای اخذ اقامت ایشان ایجاد شد و یکبارهم بخاطراینکه ابتدا در فرانسه درخواست پناهندگی داده بود ؛ بازداشت شد تا به فرانسه برگردانده شود.گویا انوری شاعر هم به همین بدشانسی بوده که سروده است :

هر بلایی کز آسمان بارد گر چه بر دیگری قضا باشد

به زمین نارسیده می گوید خانه انوری کجا باشد ؟

برخلاف اظهارات مثل همیشه بی پایه و اساسی که در بعضی وبسایتهای وابسته به مجاهدین درج شده ،هیچگونه شکایتی که ماهیت کیفری داشته باشد؛ بر علیه همسر من وجود ندارد.

نامۀ حاوی نظر(آ-ای-فی-دی) که آپریل ۲۰۱۳ به (ای-ان-دی) ابلاغ شد و متعاقباً در جوئن ۲۰۱۳ به دست ما رسید،فقط اشاره به باز پس گرفتن اقامت ایشان دارد.

در فاصله ماههای جوئن ۲۰۱۳ تا فوریه ۲۰۱۴ پرونده اقامت همچنان درجریان بود وسرانجام همسر من به خاطر اقامت غیر قانونی بازداشت و به مرکزی برده شد که صدها مهاجر غیر قانونی هر یک به دلایل متفاوتی در آن به سر میبرند.

به علاوه ایشان هیچگاه توسط پلیس هلند مورد بازجویی، آنهم برای مسایل امنیتی قرار نگرفت.

نیاز به بیان این نکته نمی بینم که مغلطه و تحریفِ حقایق؛ به نفعِ خود؛ جزئی جدایی ناپذیر از ماهیت وجودی مجاهدین است.

ظاهراً این عزیزان یا خود در بارۀ شیوۀ کار سیستم حکومتی هلند آگاهی ندارند و یا اینکه طبق معمول گمان میکنند که سایر مردم نا آگاهند.سالها زندگی در یک فرقه با تمایلات دیکتاتوری باعث جا افتادن فرهنگ دروغ پراکنی ، تهمت زنی و حاشیه زنی نزد ایشان شده است.

چنان به دروغ در بارۀ بازجویی های پلیس هلند نوشته اند که گویی آرزو داشته تند پلیس هلند هم به شیوۀ بازجویان رژیم ایران یا بازجویان اشرف ؛ همسرم را مورد بازجویی قرار میداد.

همانطور که گفتم شاکی نه شخص مدعی، و نه گروهی است که طبق تحقیق من در هلند به ثبت هم نرسیده است که بتواند شکایت کند و در حد همان گروههای فیس بوکی ” عاشقان ولایت ” و ” بسیجیان اشرفی ” است.

در ضمن قاضی و دادستان هم طبعاً هرگونه رابطه،قول دادن،سازش و یا زد وبند ادعا شده را تکذیب میکنند.

من البته از مجاهدین انتظار داشتم که برای حل این مشکل کمک کار هم باشند؛نه به دلیل ادعاهایشان در مورد پناهندگان و نه به دلیل اینکه همسرم بیش از بیست سال تمام وقت و تمام عیار به آنها خدمت کرده ،بلکه به خاطر نقدهایش و اشکالات درستی که به آنها گوشزد کرده که اگر شنیده بودندالان وضعشان این نبود.

یوسفی در چاه و این کنعا نیان بر سر چاه اند در سود و زیان

سود اول مجاهدین در این است که بعد از سالها بی عملی در مبارزه با جمهوری اسلامی ، حالا مشکل اقامتی یک پناهنده می تواند برایشان عملیات “فروغ جاویدان” باشد و حکم بالا رفتن بسیجیان از دیوار سفارت انگلیس را برایشان دارد وگرنه آرمان طلبی شان خواهد خشکید.(پیدا کنید بسیجی دهان گشاد را )

سود دوم البته ترساندن نیروهایی است که می خواهند جدا بشوند.

سود سوم ترساندن باقی منتقدان است تا بلکه خاموش شوند.

البته که ،مدعیان،ارتباط با مجاهدین را تکذیب می کنند. سعدی در فضیلت دانش می گوید: “همین بس که نادانان نیز آن را به خود می بندند” وباید در بدنامی مجاهدین هم گفت همین بس که هواداران و اعضا در مجامع عمومی و رسانه ها نیز تکذیبش می کنند.

سالهلست که مجاهدین با جاسوس و مزدور خواندن این و آن آب به آسیاب حکومت اسلامی در ایران ریخته اند.

عدم اطمینان و تفرقه در بین مخالفان بزرگ نمایی قدرت جمهوری اسلامی و ترس مردم از مدعیان آلترناتیو بودن؛ همه حاصل این سیاستی است که میخواهد حتی شیوۀ مبارزه ،انحصاراً همان که او میگوید ، باشد.

منتشر شدن خبر دستگیری همسرم بخوبی روشن است که از کدام کانال بوده است . بک کار غیر حر فه ای و یک کار غیر اخلاقی که البته فعلاً قصد شکایت ندارم. چرا که بقول فردوسی :

به بیدادگر مر ببایـد گریست که بیداد و گژی ز بیچارگیست

دیگر اینکه اتهاماتی نظیررفتن به ایران در این پرونده اصلاً مطرح نیست و این زاییدۀ تخیل مجاهدین است.چراکهدر تمام مدت اقامت در هلند شرکت در کلاسها،حضور در کمپ پناهندگی،کار روزانه؛و خلاصه جایی برای مطرح کردن این ادعا نیست؛اگرچه کاش مجاهدین خودشان بتوانند به ایران سفر کنند تا شایداطلاعاتشان به روز شود و بفهمند چرا چند فریم از یک رقص وچند عکس ؛ بیشتر از همه ادعاها و مبارزاتِ سالیان آنها ؛ هم افراطیون را در ایران به خشم آورده و هم انعکاس بین المللی داشته است.

و البته بزرگترین اعتراضات اجتماعی را هم همیشه مردم ایران پدید آورده اند و آنچه که مجاهدین؛مبارزه می خوانند ،مردم بعنوان ستون پنجمی دشمن می شناسند.

به شخصه گمان نمی کنم حکومت اسلامی تا وقتی که مجاهدین هستند نیاز به جاسوس و مزدور در بین ایرانیان خارج کشور داشته باشد.چرا که ایجاد تفرقه، بی اعتمادی،پخش اخبارشخصی،تهمت و بزرگ نمایی جمهوری اسلامی و قلع و قمع دگراندیشان را اگر وظیفه جاسوسی بدانیم ، مجاهدین بخوبی در حال انجام آن هستند.

البته اینجا، خطابم با خوانندگان فهیم ومستقل است ،وگرنه با افراطیون دو طرف اگر حرفی می زدم لحنم دلسوزانه بود.چرا که:

جانوری را که بُوَد سنگ خوار طعمه دهی گر کنی اش سنگسار

این قضیه برای افراطیون جمهوری اسلامی هم که خواهان برگشت و محاکمه مجاهدینند تا جامعه را رادیکال کرده و رزق خود بخورند هم ، کم سود نیست.

مشکل ما حل شدنی است. برای همین دعایم خِرد و تفکر برای همه افراطیون است.

اندکـی پیش تـو گفتم غـم دل ترسیدم که دل آزرده شوی ورنه سخن بسیار است

قطعاً هرگونه خبری در مورد این پرونده شامل اتهامات ،زمان دادگاه و نتیجه و اسناد را در صورت تماس ؛ شخصاً به اطلاع عموم خواهم رساند.

و آخر اینکه جا دارد از همه دوستان عزیز اعم از ایرانی و هلندی که با نامه ویا ملاقات اظهار لطف نموده اند ؛ تشکرکنم و همچنین بنگاه تهیه کتاب و کتابفروشی سحر که کتابهای درخواستی همسرم را برایش تهیه کر ده اند ؛شایسته سپاسند.

گر فلک یک صبحدم با ما گران باشد سرش شام بیرون میرویـم چو آفتاب از کشـورش

همچنین:

امرالله ابراهیمی، مسعود رجوی و گوبلز. سی سال در قرارگاههای فرقه رجوی سرمان گرم همین مزخرفات مالیخولیایی بود

کامنت آقای قربانعلی حسین نژاد در مطلبی از آقای محمد کرمی در ایران گلوبال، بیستم می ۲۰۱۴: … آقای امر الله در این خبر و در نظر هر کس که آن را باور کرده یا در آن فکر نکرده است انگار که رهبر یک کشور نفت خیز می باشد که دولتی مانند هلند تا این قدر با او از موضع پایین برخورد میکند!!! اگر آقای کیانوش توکلی فقط از خودش

افشای تحرکات گشتاپوی فرقه تروریستی رجوی در اروپا در مصاحبه با تلویزیون مردم. محکومیت ترور شخصیتی آقای بهزاد علیشاهی

محمد حسین سبحانی، کانون آوا، هفدهم می ۲۰۱۴: … این مقدمه را از آن جهت یادآوری کردیم که با خبر شدیم که گشتاپوی فرقه مجاهدین خلق در قالب ستاد امنیت و تروریستی باصطلاح شورای ملی مقاومت ترور شخصیت و حمله های فیزیکی و پرونده سازی برای منتقدین رهبری فرقه را در کشورهای اتحادیه اروپا در دستور کار خود قرار داده اند، اگر

حکایت نرود میخ آهنین بر سنگ/ نگو به رجوی، که ضرب المثل نمی فهمد!! – اندر وصف امرالله ابراهیمی (جاسوس یاب).

چکش و سنگ و میخم- افتخاری، ایران اینترلینک، پانزدهم می ۲۰۱۴: … امرالله ابراهیمی (جاسوس یاب) که دریوزگی مسعود و مریم رجوی به درگاه جنایت کارانی مثل صدام حسین، کابوهای آدم کش آمریکایی، جنگ طلبان اسراییلی، شیوخ عربستانی را می بیند و به بهانه مبارزه با رژیم اسلامی زیر سبیلی رد