گزارش سال 1392 فرقه مزدور رجوی _ از سقوط قلعه مخوف اشرف تا انتخاب مریم قجر توسط مرتاض وجن گیر هندی

گزارش سال 1392 فرقه مزدور رجوی _ از سقوط قلعه مخوف اشرف تا انتخاب مریم قجر توسط مرتاض وجن گیر هندی

کمپ اشرف سپتامبر 2013-1الف مینو سپهر، وبلاگ  زنان در اسارت فرقه رجوی، بیست و هفتم مارس 2014: …سال گذشته  دیوارهای ترک خورده بیشتری از ساختمان گلنگی تشکیلات فرقه رجوی برسر رهبر فراری ومخفی شده این فرقه فروریخت  و شعاری که بر دیوار یکی ازسالن های قلعه تخلیه شده  اشرف جهت سرگرمی اسیران نوشته شده بود ” سال 92 سال سرنگونی ”  کاملا محقق گردید ( ! ) _ ولی این همه ماجرا نبود _ فرار تعداد دیگری از …

کمپ اشرف سپتامبر 2013-1استراتژی که در عراق جا ماند

گزارش سازمان ملل: ادامه نگرانی از نقض حقوق بشر توسط رهبری مجاهدین خلق (فرقه رجوی)

لینک به منبع

گزارش سال 1392 فرقه مزدور رجوی _ از سقوط قلعه مخوف اشرف تا انتخاب مریم قجر توسط مرتاض وجن گیر هندی

مقدمه _ سال گذشته دیوارهای ترک خورده بیشتری از ساختمان گلنگی تشکیلات فرقه رجوی برسر رهبر فراری ومخفی شده این فرقه فروریخت و شعاری که بر دیوار یکی ازسالن های قلعه تخلیه شده اشرف جهت سرگرمی اسیران نوشته شده بود ” سال 92 سال سرنگونی ” کاملا محقق گردید ( ! ) _ ولی این همه ماجرا نبود _ فرار تعداد دیگری از اسیران ازکمپ لیبرتی _ گزارش یونامی به سازمان ملل درمورد نقض فاحش حقوق بشر درکمپ آوارگان حریه _تلاش امریکا برای سرعت بخشیدن به اخراج اعضای فرقه رجوی از عراق _ وهشدار دولت عراق جهت سرعت بخشیدن به اخراج تروریست ها از خاک آنکشور واعلام آمادگی ایران جهت پذیرش 432 نفر از اسیران فرقه از دیگر رخداد ها پیرامون این گروه منفور تروریستی بود .

همه مسائل بالا باعث شدند تا سرکرده فراری فرقه همانند سگ بسته درمخفی گاه خود درنهایت ناامیدی چند پارس ضعیف نموده ودیگران راه گاز گرفتن تهدید کند .

گرچه تهدید های سرکرده فراری فرقه که در گردهمایی مواجب بگیران در پاریس تحت نام قلابی ” کنوانسیون ” ! تکرار گردید ولیکن همه می دانند که این شاخ وشانه کشیدن های بی پشتوانه تنها مصرف داخلی دارد وبرای همچنان دراسارت نگاه داشتن 2900 اسیر دربند طراحی و منتشر می گردند .

ساختن فیلم ” تولد ترور ” توسط تروریست ها

یکی از آثار گردهمای مواجب بگیران فرقه رجوی درپاریس تصمیم این گروه تروریستی جهت ساختن فیلم درباره ترور توسط گروهی از مواجب بگیران ازجمله منصور قدر خواه ( خلافکار فراری ) و مسعود اسد اللهی و فریدون ژورک وهمسرش مرجان ( رقاصه فیلم های ابگوشتی دوره پهلوی ) اعلام گردید _ باتوجه به ارتباط اسنفدیار منفرد زاده با فرقه خائن رجوی ممکن است نامبرده هم دراین پروژه کمدی شرکت داشته باشد .

مریم قجر زن سال رمال وجن گیر هندی ” راج بالدو “

مریم قجر این زن بیمار مسن روبه مرگ که مورد تنفر عموم ایرانیان قرارداشته و دچار عقده های فراوان می باشد درسال گذشته دست به دامن یک مرتاض وجن گیر هندی بنام راج بالدو( رهبر گروه معتقدان به خدا) گردید تا نامبرده این زن خلافکار تحت تعقیب رابه عنوان زن سال معرفی نماید ( ! ) _ لازم به یاد آوری است که این مرتاض هندی بنا به اسناد منتشر شده از جانب ایرج مصداقی درسال 1363 نیز با دریافت مبالغ هنگفتی دلار به رهبر فراری فرقه ( مسعود رجوی ) جایزه بشردوستانه بین المللی اهدا کرده بود ( ! )

فرقه رجوی درانتظار حکم دادگاه ضد تروریستی فرانسه

بنا برگزارش منابع قضایی فرانسه قراراست درآینئده نزدیک حکم نهایی دادگاه درمورد عملیات ضد تروریستی ” تئو ” درسال 2003 صادر گردد _ بنابر این گزارش ها دست کم فرقه رجوی در اتهام پولشویی ومخفی کردن دلارهای کثیف درخانه تیمی ااوور مجرم شناخته خواهد شد _ بنابراین باید چشم براه جریمه سنگین فرقه و احتمال دستگیری وزندان مریم قجردرسال 2014 بود

تبدیل بخشی از قلعه مخوف تخلیه شده اشرف به موزه جنایات فرقه رجوی

بنابه گزارش های مندرج درنشریات عراقی قراراست بخشی از قلعه مخوف وتخلیه شده اشرف به موزه جنایات فرقه رجوی درعراق مبدل گردیده وبقیه این اردوگاه صدامی جهت ایجاد مرکز تحقیقات کشاورزی استان دیالی درنظر گرفته شده است .

تقاضای 432 نفر از اسیران فرقه رجوی جهت بازگشت به ایران

اقای مارتین کوبلر نماینده سابق یونامی درعراق قبلا بااطلاعاتی که ازطریق کمیساریای سازمان ملل درامور پناهندگان دراختیار داشت اعلام کرده بود گروهی از متقاضیان پناهندگی فرقه رجوی درخواست بازگشت به ایران را دارند _ دراواخر سال سفیر ایران درعراق اعلام نموده به پرونده 432 نفر از اعضای فرقه رجوی که درخواست بازگشت به ایران را ارائه نموده اند مورد بررسی قرارگرفته واین افراد مورد بخشش قرارگرفته اند ولذا هیچ محدودیت قضایی برای بازگشت به ایران ندارند _ نامبرده افزود نام ومشخصات این افراد به سازمان های بین المللی ارئه گردیده و اضافه کرد این لیست ممکن است درآینده افزایش یابد _ چنین تصمیم واقدامی راباید بسیار مثبت وسازنده ارزیابی نمود .

التماس سران فرقه رجوی از دولت امریکا جهت پذیرش گروهی از تروریست ها

مدتی است فرقه رجوی با استفاده از لابی صهیونیستی وواریز کردن مبلغی کلان به جیب چند حقوق بگیر خود درکنگره امریکا با گردن کج تقاضا می کند که آن کشور به تعدادی از آوارگان کمپ لیبرتی ویزا عطا نماید وبهمین منظور چند صندلی درمحل پاسخ وپرسش کنگره اجاره کرده وچند مواجب بگیر خودرا در آن مستقر کرده است .

دولت امریکا اما حاظر فعلا این فرقه را سرکار گذاشته و به آنها وعده سرخرمن داده است _ جان کری درمقابل درخواست واصرار دوتن از مواجب بگیران فرقه رجوی ( عضوکنگره ) گفت : آژانس های امنیتی وقضایی دراین مورد مشغول بررسی وتحقیق هستند تا دریابند چنین درخواستی شدنی است ویاخیر ؟

درخواست خانواده های اسیران فرقه رجوی از سازمان های بین المللی

گروهی از اعضای خانواده های اسیران فرقه رجوی طی ارسال درخواست به سازمان های امداد رسانی بین المللی تقاضا کرده اند که این نهاد ها با فشار برسران فرقه امکان دیدار آنها با اسیران مستقر درکمپ حریه را فراهم آورند _ بنظر می رسد قبول این درخواست با توجه به گزارش اخیر یونامی جهت نقض گسترده حقوق بشر در کمپ حریه درمراحل عملی قرار گرفته است و لذا باید درآبنده شاهد تحولاتی دراین باره بود _ فرقه رجوی نمی تواند برای همیشه نزدیک به سه هزار نفر رابعنوان گروگان دراسارت خود نگاه دارد وامریکا وعراق موظف هستند هرچه زودتر به این گروگان گیری پایان دهند .

تلاش فرقه رجوی جهت فراری دادن فرماندهان ترور و شکنجه گران

ومزدوران صدام از عراق

بنا به گزارش دستگاه قضایی عراق نزدیک به صد نفر از افراد مستقر درکمپ آوارگان حریه تحت تعقیب قرار دارند که این عده باید دستگیر و محاکمه ویا تحویل دولت ایران گردند _ فرقه رجوی تلاش کرده تا این افراد را درقالب پناهنده از عراق خارج نماید که تاکنون موفق نشده است _ جلوگیری از فرار معصومه ملک محمدی از سرکوبگران تشکیلاتی و فرماندهان ترور به کشور آلبانی را می توان دراین زمینه ارزیابی نمود _ دولت عراق باید دراین مورد هشیار باشد واجازه خروج این تروریست ها را از خاک خود ندهد _دستگیری و تحویل فرماندهان ترور وشکنجه گران و مزدوران اطلاعات فروشی چون عباس داوری بسیار لازم وضرئری است چراکه دست اینگونه افراد تا بازو به خون ایرانی ها وعراقی ها آلوده می باشد

نتیجه وجمع بندی _ سال 2014 سال تعین تکلیف نهایی فرقه رجوی درعراق _ دستگیری سران ترور وآزادی گروگان ها می باشد امید وارباشیم وبکوشیم هرچه سریع تر این هدف تامین گردده ولاش مرده این فرقه منفور در لجنزار تاریخ دفن گردد

الف .مینو سپهر 2014//03/26


http://www.youtube.com/watch?v=zrl9D14Wlw8&feature=share&list=UU0l93Nsn8szy9D4G7mhvfEQ&index=1

UN must investigate Rajavi’s role in the deaths of 53 MEK victims in Camp Ashraf

خانم نسرین ابراهیمی: زندگی ما در پادگان مخوف اشرف و زندگی مریم رجوی ! خود قضاوت کنید

مریم رجوی ملکهمصاحبه خانم مریم سنجابی با مسعود خدابنده. وضعیت روحی روانی مسعود و مریم رجوی

ادامه فریبکاری ها و دسیسه های رجوی

در خصوص نشست اخیر رجوی با ساکنان لیبرتی: رجوی هرگز دست از فریب و دسیسه بر نمی دارد

آینده مجاهدین خلق پس از عراق


(Rajavi from Saddam to AIPAC)

همچنین:

مسعود رجوی و «پرفسور راج بالدو» و جایزه «خدمات بشردوستانه بین‌المللی»

ایرج مصداقی، پژواک ایران، بیست و ششم مارس 2014: … مجاهدین در دهلی نو، «پروفسور راج بالدو» را به تور انداختند (۱) و او راضی شد با کمترین هزینه و قیمت جایزه‌ای را دست‌‌ و پا کرده و به مسعود رجوی اهدا کند. به این ترتیب «روغن چراغ ریخته نذر امامزاده شد». خدا را شکر که مسعود رجوی در ازای این لطف و کرامت مجبور نشد «به خال هندویش بخشد سمرقند و بخارا را» و تنها «دل بدان دو سنبل هندو» نهاد …

امریکا وعراق _ ” گروگان گیری” فرقه رجوی. تقاضای ۴۲۳ تن از اسیران جهت بازگشت به ایران

الف مینو سپهر، وبلاگ در آوردگاه هنر پارسی (زنان در اسارت فرقه رجوی)، بیستم مارس 2014: …دولت امریکا با توجه به سوابق جنایت ها وترور های این گروه بااین نام مشکل داشته وتلاش می کند سران اینگروه را تشویق نماید که به همان نام مستعار شورای مقاومت بسنده نموده واز القاب قبلی خود فاصله بگیرد درحقیقت دو

نگاهی به وصیت نامه سرشار ازشکست وعجز ودرماندگی بهمن ماه ۹۲ مسعود رجوی خطاب به اسیران کمپ حریه

الف. مینو سپهر،  وبلاگ در آوردگاه هنر پارسی، بیست و پنجم فوریه 2014: … وقتی مسعود رجوی بعد از 25 سال تحمیق  گروهی بی خبر واسیر همچنان درخواست می کند که آنها “فردیت ” خودرا فراموش کنند به زبان دری یعنی اینکه وضعیت تشکیلات رجوی در اسارتگاه لیبرتی سخت متشنج گردیده _ افراد سرشار از سئوال های بی

نگاهی دقیق تر به ادعای ” حمله به اشرف ” و نمایش اعتصاب غذا درکمپ آوارگان لیبرتی

الف .مینو سپهر، وبلاگ زنان در اسارت فرقه رجوی، بیست و پنجم نوامبر 2013: …  فرقه رجوی برای سرپوش گذاشتن بر تخلیه خونین اشرف و انحراف افکار عمومی از تحت سئول قرارگرفتن جهت چرایی نگاه داشتن بیهوده 101 نفر دراشرف به این نمایش دست زده است و طبیعی است که هرکس کوچکترین شناختی از ماهیت تبهکاری سران این گ�