گفتگوی سایت نیم نگاه با خانم ثریا عبداللهی مادر آقای امیر اصلان ( تحت اسارت رهبری و سران فرقه ستیزه جوی مجاهدین خلق در کمپ لیبرتی ) ـ قسمت دوم

گفتگوی سایت نیم نگاه با خانم ثریا عبداللهی مادر آقای امیر اصلان ( تحت اسارت رهبری و سران فرقه ستیزه جوی مجاهدین خلق در کمپ لیبرتی ) ـ قسمت دوم

سایت نیم نگاه، شانزدهم ژوئیه 2013: …  پدر پیری که با صورت خونی روی خاکها نشسته خداخدا فریاد می زد. حتی به کودک چند ماهه هم افراد فرقه رجوی رحم نمی کردند. دختران و پسران جوانی که به دنبال پدر یا مادر آمده بودند ، با گریه و ضجه خاطره چگونه مفقود شدن عزیزانشان را تعریف می کردند  زنی که بعد از چندین سال تازه مکان و جای شوهرش را پیدا کرده ، مات ومبهوت به صحنه های هجوم بیرحمانه ، فحاشی ها و دشنام های …


ثریا عبداللهی مادری که چهار سال است نام فرزندش امیر اصلان را از پشت سیم های خاردار فریاد می زند

لینک به منبع
لینک به قسمت اول

سایت نیم نگاه : خانواده ها طی چند سال اخیر به طور مستمر برای دیدار با بستگان و فرزندانشان که تحت اسارت مجاهدین خلق هستند به عراق سفر می کردند وشما به عنوان یک مادر ازنزدیک نظاره گر حضور خانواده ها و طرح مطالباتشان بودید، برخورد سران مجاهدین با خانواده ها را چگونه ارزیابی می کنید؟

خانم ثریا عبداللهی : وقتی خانواده ها وارد عراق و شهرک آزادی ( محل اسکان خانواده ها در نزدیکی اسارتگاه اشرف ) می شدند اولین درخواستشان ملاقات بود. خانواده هایی که برای بار اول به شهرک می آمدند فکر می کردند همان وهله اول ورودشان باب ملاقات باز است ، اولین سئوالشان این بود : خانم ثریا ما کی بچه ها رو می بینیم؟ مجبور بودم تمام حرکتهای شبانه روزیم را شرح دهم و خانواده ها را با واقعیتی که روبرو بودم آشنا کنم ، با سختی آب وهوا ، حرکت خانواده ها پشت سیم خاردارها ، با سنگ و میلگردهایی که افراد فرقه رجوی به سوی خانواده ها پرتاب می کردند و خاکریزها و فریادها ، گریه ها و ناله ها و التماسها برای یک لحظه دیدار با عزیزانشان .

بعضی از خانواده ها به حرفها و حرکتهای من باور نداشتند ولی وقتی همه اعضای خانواده ها را پشت دربها و سیم خاردارهای اسارتگاه اشرف می بردم و با افراد فرقه رجوی روبرو می شدند تعجب می کردند، گروه چند صدنفری از فرقه رجوی به خانواده هایی که شاید بیشتراز ده الی پانزده نفر نمی رسیدند با فحش ، ناسزا ، تهمت و حتی پرتاب سنگ که بزرگی سنگها به چند کیلوگرم هم می رسید حمله می کردند.

من نظاره گر از پشت دوربین فیلمبرداری بودم ، وقتی مادری با بدترین تهمتها و فحاشیها روبرومی شد ، فریاد می زد که اینجا کجاست؟ واقعا” صحرای کربلاست.

پدر پیری که با صورت خونی روی خاکها نشسته خداخدا فریاد می زد. حتی به کودک چند ماهه هم افراد فرقه رجوی رحم نمی کردند. دختران و پسران جوانی که به دنبال پدر یا مادر آمده بودند ، با گریه و ضجه خاطره چگونه مفقود شدن عزیزانشان را تعریف می کردند .

زنی که بعد از چندین سال تازه مکان و جای شوهرش را پیدا کرده ، مات ومبهوت به صحنه های هجوم بیرحمانه ، فحاشی ها و دشنام های افراد فرقه رجوی نگاه می کرد ، به توهین ها توجهی نداشت ، با ریز ودرشت کردن حالت چشمانش به دنبال تنها یادگار روزهای جوانیش بود که بگوید هنوزهم بعد از سی سال دوستت دارم و منتظرت هستم و هزاران درد دیگری که خانواده ها داشتند و در دل دیوانه من و روی نوار عکاسی و دوربین درعرض این چهارسال جا خوش کرده اند و میهمان روزهای تنهایی من هستند.

چرا رهبری و سران فرقه بیرحم و ستیزه جوی مجاهدین خلق سالهای طولانی ست که مانع ملاقات و تماس خانم ثریا عبداللهی با تنها پسرش امیر اصلان شده اند؟

چرا رهبری و سران فرقه بیرحم و ستیزه جوی مجاهدین خلق سالهای طولانی ست که مانع ملاقات و تماس خانم ثریا عبداللهی با تنها پسرش امیر اصلان شده اند؟

سایت نیم نگاه : چرا حضور خانواده ها در پشت سیم خاردارها اعضای فرقه را دچار وحشت کرده بود؟

خانم ثریا عبداللهی : یکی از بچه های جداشده می گفت تنها قدرتی که میتواند این فرقه را برای همیشه نابود کند قدرت خانواده وعشق و محبت آن است.

چرا که رجوی و اعضای آن اعتقاد دارند خانواده ام الفساد است ، وجود و حضور مادر و صدای آن بزرگترین و زیانبارترین صدمه را به پیکر چندین ساله این قرارگاه شیطان بزرگ خواهد زد ، به همین خاطر سالیان سال شنیدن صدای خانواده حتی با تلفن ممنوع بوده. به همین دلیل ملاقات خانواده ها با عزیزانشان در اسارتگاه اشرف در عرض سی سال ممنوع بود. این ممنوعیت را رهبری مجاهدین و دیگر سران آن اعمال کرده اند.

همین حضور و محبت و عشق ( خانواده ها ) بودند که همانا سه عنصر ویرانگر کاخ رجوی شدند. پس زنده باد قدرت ، استقامت و استقرار خانواده که این کاخ ستم رجوی را بعد از چهل سال دروغ ، فریب ، نیرنگ ، جنایت ، ترور، آدم ربائی و کشت وکشتار به کاهی تبدیل کردند که طوفان روزگار آن را به زباله دان تاریخ انداخت.

خانم ثریا عبداللهی ( مادر امیر اصلان ساکن کمپ لیبرتی ) و خانم مریم سنجابی ـ سمت چپ ( عضو سابق شورای رهبری مجاهدین و شورای ملی مقاومت )

خانم ثریا عبداللهی ( مادر امیر اصلان ساکن کمپ لیبرتی ) و خانم مریم سنجابی ـ سمت چپ ( عضو سابق شورای رهبری مجاهدین و شورای ملی مقاومت )

در مصاحبه با خبرنگاران خارجی مناسبات فاشیستی حاکم بر فرقه مجاهدین را شرح می دهند ـ بغداد

سایت نیم نگاه : اولین نفر بعد از گذشت چند مدت از تحصن شما و خانواده ها در درب ورودی قرارگاه اشرف فرار کرد در صورت امکان شرح مختصری بدهید؟

خانم ثریا عبداللهی : حدودا” هفت ماه از تحصن خانواده ها در پشت درب ورودی اشرف گذشته بود ، ماه رمضان بود ، ماه عشق و قرآن. تمام خانواده ها ، چه پیر و جوان مریض و سالم تصمیم گرفتیم به خاطر آزادی تمام اسیران و گرفتاران از جمله اسیران خودمان روزه بگیریم ، مرداد ماه ، گرما بیداد می کرد دما تا ۵۰ درجه می رفت ولی تحصن شبانه روزی خانواده ها با زبان روزه ادامه داشت ، اکثر اعضای خانواده ها با بلندگوهای نصب شده دردرب اسد (درب اسد به زبان عربی یعنی درب بزرگ) با اسیران خود ( در اشرف ) صحبت می کردند و مدام پیام می فرستادند. بعد از افطاری برنامه شروع م یشد تا سحری ادامه داشت. در واقع همان برنامه و رسم ایرانیان و بعد از آن دوباره سخنرانیها تا افطاری ، در این مدت صحبتهایی هم می شنیدم که غیرممکن است کسی فرار کند و یا این سازمان قدرتی دارد که هیچکس نمی تواند درب این قرارگاه الموتی را باز کند .

ولی ما کارمان را با توکل برخدا و ائمه شروع کرده بودیم و می دانستیم راهمان حق است و ثابت کردن حقانیت مسیری است مشکل. ماه رمضان رو به پایان بود. درست یک شب مانده به عید فطر ، ما اطلاع پیدا کردیم که درون فرقه دوگانگی به وجود آمده و این اولین برد ما بود. شب عید فطر من درقرارگاه بودم. فرمانده ارتش عراق برای تبریک آمد تعجب کردم او گفت یک نفر از فرقه ( رجوی ) فرار کرده … وای خدای من این بزرگترین عیدی بود با شنیدن این مطلب خستگی چند ماه فراموشم شد به قرارگاه پادگان ارتش عراق رفتم و دیدم مردی لاغراندام با صورتی سوخته با لباس خاکی رنگ، از دیدن من تعجب کرد درهمان وهله اول پرسید شما ثریا هستید؟ گفتم بله ، گفت : سازمان خیلی از وجود و صحبتهای شما وحشت کرده است. من هم گفتم می بینی که من وحشتی ندارم فقط پسرم امیرم را می خواهم. خیلی اضطراب داشت فکر می کرد واقعا” بعداز فرار باید اعدام شود ، می گفت برایم مهم نیست بعد از این چه خواهد شد فقط می خواستم درون فرقه نمیرم. گفتم چرا بمیری ، تو آزادی بهترین زندگی در انتظار توست هر کجای دنیا که می خواهی برو. پرسیدم ایمان ، شما به چه طریق اسیر شدی؟ گفت : سرباز بودم و در جبهه جنگ اسیر سربازان عراقی شدم و فرمانده های بعثی عراقی مرا تحویل فرقه رجوی دادند.

گفتگوی ما تا چند ساعت طول کشید در آخر گفتگویمان گفت : اجازه ای از شما می خواهم که مطلبی را بگویم: تا به امروز از شما می ترسیدم ولی الان برای من بزرگترین امیدید، کمکم کنید. ایمان اولین فراری از فرقه بود. هرکجا که ایمان یگانه است برایش آرزوی موفقیت در تمام امور زندگی دارم. با فرار ایمان شروع دیگری برای مبارزه ، با آگاهی بهتر و با دید بازتر، راهمان را ادامه دادیم.

سایت نیم نگاه : خانم عبداللهی متشکرم که وقت ارزشمندتان را در اختیار ما گذاشتید.

لینک به :

http://www.nimnegah.org/farsi/?p=5261

گفتگوی سایت نیم نگاه با خانم ثریا عبداللهی مادر آقای امیر اصلان ( ساکن کمپ لیبرتی و تحت اسارت رهبری و سران فرقه ستیزه جوی مجاهدین خلق ) ـ قسمت اول

خانم ثریا عبداللهی شیرزنی آذری از شهر اردبیل در تلاشی خستگی ناپذیر برای رهایی تنها پسرش از سیطره سران فرقه خشونت طلب مجاهدین خلق

خانم ثریا عبداللهی شیرزنی آذری از شهر اردبیل در تلاشی خستگی ناپذیر برای رهایی تنها پسرش از سیطره سران فرقه خشونت طلب مجاهدین خلق

آقای مسعود خدابنده ( عضو سابق مجاهدین خلق و منتقد خط مشی ستیزه جویانه فرقه رجوی ) و خانم ثریا عبداللهی مادر امیر اصلان ( تحت اسارت سران مجاهدین در لیبرتی ) در دیدار با مقامات عراق

همچنین
https://iran-interlink.org/fa/?mod=view&id=11076

استاندار دیالی: حقوق بشر، اخراج مجاهدین خلق و حکومت قانون غیر قابل مذاکره

.

… مسعود خدابنده به نوبه خود و از طرف هیئت از دولت عراق تشکر کرد و از استاندار، دکتر المهدوی و سرتیپ الزیدی درخواست نمود تا کمک کنند تا صدای خانواده ها و فعالان حقوق بشری بداخل کمپ رسانده شده و اطلاع رسانی ممکن به گروگانهای اسیر انجام گیرد. وی بر لزوم اطلاع رسانی در مورد حقوق قانونی افراد و حمایت های هایی که از آزادی آنها بعمل می آید در مقابل دروغهای رهبران فرقه و گروگانها تاکید نمود. مسئولین استان در این رابطه قول مساعدت دادند. خانم عبداللهی نیز به نمایندگی از خانواده های متحصن درخواست کرد تا هنگام شروع عملیات انحلال کمپ رعایت های لازمه انجام گیرد تا حفظ سلامت گروگانها و فرزندان این خانواده ها از حداکثر اولویت برخوردار گردد …

ایران اینترلینک، دیالی، عراق، بیست و سوم نوامبر ۲۰۱۱
لینک به متن انگلیسی
http://www.iran-interlink.org/?mod=view&id=11069

روز دوشنبه بیست و یکم نوامبر ۲۰۱۱، هیئتی از نمایندگان گروگانهای اسیر در کمپ اشرف با مقامات استان دیالی عراق ملاقات کردند.

استاندار دیالی، دکتر عبدالناصر المهدوی به عنوان نماینده و سخنگوی مردم استان بوضوح اعلام نمود که:

اولا اخراج سریع و کامل گروه تروریستی مجاهدین خلق بعنوان دشمنان شهروندان استان دیالی قابل مذاکره نبوده و نیست.

ثانیا اعمال کامل قوانین کشوری و بین المللی در سطح استان دیالی قابل مذاکره نبوده و نیست.

ثالثا حمایت، رعایت و اعمال قوانین حقوق بشری هم بعنوان یک اصل در استان دیالی قابل مذاکره نبوده و نیست و ما آنها را به اجبار به ایران مسترد نخواهیم کرد.

وی افزود که تصمیمات کلی در این رابطه با دولت مرکزی عراق است ولی تا جایی که به استان دیالی بر میگردد، جایی برای مجاهدین خلق در این استان وجود ندارد. این موضوع به کرات و بخصوص توسط تمامی سران عشایر و مقامات محلی اعلام شده است. دکتر المهدوی همچنین ادعای حمایت برخی از مردم استان ازاین گروه را بعنوان تبلیغات بی پشتوانه مجاهدین خلق کاملا مردود دانست و گفت بعد از آنچه این سازمان علیه مردم عراق انجام داده است ادعای حمایت مردمی از این گروه هر چند کوچک هم باشد مطمئنا دروغی آشکار و تخیلاتی بی پشتوانه است.

سرتیپ عبدالامیر الزیدی، فرماندهی ارتش محلی و مسئول حفاظت از کمپ عراق جدید (سابقا اشرف) نیز در این دیدار گفت که وی تاکنون تعداد زیادی از کسانی که موفق به فرار شده اند را دیده است. آخرین دیدار وی با خانمی بود که با سینه خیز رفتن بمدت نیم کیلومتر توانست خود را به نیروهای عراقی برساند. وی گفت که ما شناخت کافی داریم و میدانیم که مشکل اصلی رهبران این گروه هستند و نه گروگانهایی که در داخل اسیر شده اند و تصریح کرد که در صورت دریافت فرمان، آمادگی های لازم را برای انتقال آنها به خارج کمپ تدارک دیده اند و این آمادگی ها شامل رعایت حداکثر احترام و حفاظت و امنیت و حقوق انسانی افراد است. وی افزود که خبرنگاران و سازمانهای حقوق بشری که خواهان حضور و نظارت بر عملیات باشند می توانند در جریان این عملیات حضور داشته باشند.

سرتیپ الزیدی اعلام نمود که در صورت دریافت دستور تخلیه کمپ، آنها سعی خواهند نمود تا از کشته شدن اعضای ناراضی و گروگانهای داخل کمپ بدست رهبران گروه مجاهدین خلق تا حد امکان جلوگیری کنند و اجازه تکرار صحنه های دلخراش قبلی را نخواهند داد. بنابر گفته های سرتیپ، بیشترکشته شدگان آوریل ۲۰۱۱ از مخالفین رهبری سازمان مجاهدین خلق بوده اند که با اصابت تیر به سر و یا قلبشان جان خود را از دست داده اند ولی رهبران سعی کردند تا واقعیات را و حتی شواهد و مدارک غیر قابل انکار موجود را تحریف کنند و از بین ببرند. وی گفت گزارش این واقعه به مقامات مسئول داده شده است تا بر این اساس پرونده قتل این افراد بدست گروگانگیرهای داخل کمپ بررسی و پیگیری گردد.

مسعود خدابنده به نوبه خود و از طرف هیئت از دولت عراق تشکر کرد و از استاندار، دکتر المهدوی و سرتیپ الزیدی درخواست نمود تا کمک کنند تا صدای خانواده ها و فعالان حقوق بشری بداخل کمپ رسانده شده و اطلاع رسانی ممکن به گروگانهای اسیر انجام گیرد. وی بر لزوم اطلاع رسانی در مورد حقوق قانونی افراد و حمایت های هایی که از آزادی آنها بعمل می آید در مقابل دروغهای رهبران فرقه و گروگانها تاکید نمود. مسئولین استان در این رابطه قول مساعدت دادند.

خانم عبداللهی نیز به نمایندگی از خانواده های متحصن درخواست کرد تا هنگام شروع عملیات انحلال کمپ رعایت های لازمه انجام گیرد تا حفظ سلامت گروگانها و فرزندان این خانواده ها از حداکثر اولویت برخوردار گردد.

خانم سنجابی (عضو سابق شورای رهبری مجاهدین خلق) که اخیرا توانسته است از داخل این کمپ به سلامت فرار کند در مورد آخرین تغییرات و اخبار داخل کمپ توضیحاتی دادند و همچنین به تشریح برخی از آماده سازی های نظامی و ترفندهای جدید رهبران مجاهدین خلق پرداخت. رهبران سازمان همواره بدنبال برنامه ریزی مقاومت های خشونت آمیز برای خونریزی و به کشتن دادن اسرای داخل کمپ هستند.

آقا و خانم محمدی از کانادا که از سال ۲۰۰۳ بدنبال نجات دخترشان از چنگال فرقه رجوی و کمپ اشرف هستند مدارک و شواهدی را ارائه نمودند که شامل حکم جلب تعدادی از سران سازمان در داخل کمپ می گردید. سرتیپ الزیدی دستور داد تا کپی این احکام برای بررسی و اجرای حکم به دفتر ایشان منتقل گردد.

دیگر اعضای هیئت:

خانم مهدیان که همسر ایشان اکنون بعنوان گروگان در داخل کمپ اسیر است. همسر خانم مهدیان از اسرای ثبت شده جنگ است که بصورت غیرقانونی توسط صدام به رجوی داده شده است.

آقای حسن عزیزی، عضو قدیمی و سابق و فعال حقوق بشر از هلند،

آقای عباس صادقی از آلمان که یکی از معدود کسانی بود که توانست در زمان صدام از زندان اشرف فرار کند.

آقای علی قشقاوی از آلمان یکی از کسانی که در زندان ابوغریب بعنوان ودیعه رجوی نگهداری می شد و در سال ۲۰۰۳ آزاد گردید.

آقای ابولفضل فریدونی که اخیرا توانست با موفقیت از کمپ فرار کند.

مطبوعات رسمی و شبکه های تلویزیونی کشور در این ملاقات که در فرمانداری دیالی برگزار گردید حاضر بودند.

در پایان این ملاقات کنفرانس مطبوعاتی برگزار گردید که در آن مواضع مقامات استان باطلاع عموم رسید. اخبار کنفرانس مطبوعاتی مقامات استان، همراه با مصاحبه هایی با اعضای هیئت، از شبکه های تلویزیونی و مطبوعات رسمی و سراسری عراق منتشر گردید.

——

همچنین
https://iran-interlink.org/fa/?mod=view&id=11089

عدنان الشحمانی رئیس کمیته پیگیری اخراج مجاهدین در پارلمان: جوامع در قبال نقض حقوق قربانیان فرقه مجاهدین خلق بی تفاوت نباشند

.

… الشحمانی همچنین از عملکرد دولت عراق انتقاد کرده وبا این بیان که فرقه مجاهدین خلق درجهان بعنوان یک سازمان تروریستی شناخته میشود؛ گفت: چرا دولت سعی در جامه عمل پوشانیدن به قانون حقوق بشر دارد ولی در عین حال نسبت به حقوق خانواده های قربانیان اقدامات فرقه تروریستی مجاهدین خلق بی تفاوت است؟ این نماینده پارلمان عراق با ابراز حمایت کامل خود از تصمیم دولت عراق برای بستن پادگان اشرف تا پایان سال جاری، خواستار محاکمه عناصر این فرقه تروریستی توسط عراق – و نه در محافل بین المللی – تا قبل از خروج آنها از این کشور شد. وی از عملکرد برخی کشورهای مدافع حضور این فرقه تروریستی در عراق اظهار تعجب کرده و گفت …

(مسعود خدابنده در ملاقات با آقای عدنان الشحمانی)

المراسلون، بیست و هفتم نوامبر ۲۰۱۱
ترجمه انجمن عدالت
http://edalatjusticesociety.com/pages/?id=2268

نماینده پارلمان عراق عدنان الشحمانی از اعضای ائتلاف ملی در پارلمان عراق و رئیس “کمیته پیگیری پرونده فرقه مجاهدین خلق” خواستار بستن پادگان اشرف شده و وجود آنرا نشانگر نقض واقعی قانون اساسی عراق برشمرد. شحماوی گفت: تصمیم به بستن این پادگان برگشت ناپذیر است و پس از روی دادن تحولات جدید سیاسی و کنار رفتن رژیم سابق در عراق، دولت جدید به هیچ وجه حضور هرگونه سازمان ویا نهاد تروریستی را در عراق نمی پذیرد.

(نمایندگان خانواده ها درخواستهای خود را با آقای عدنان الشحمانی مطرح می کنند)

این عضو ائتلاف ملی در پارلمان عراق درجریان کنفرانسی که انجمن عراقی «عدالت در دفاع از قربانیان عراقی جنایات سازمان تروریستی مجاهدین خلق» دیروز جمعه آنرا برگزار کرد، تاکید کرد که این موضوع از چارچوب فرایند قانون اساسی خارج بوده و از اینرو جهان میبایستی صدای بستگان قربانیان جنایات مجاهدین خلق را که بعلت منافع سیاسی برخی، کمرنگ شده است، بشنود. وی گفت محافل بین المللی، قربانیان اقدامات تروریستی این فرقه را از حقوق خود محروم داشته و چون مانعی دربرابر جامه عمل پوشانیدن به عدالت عمل کرده است.

(آقایان عباس صادقی و علی قشقاوی در ملاقات با آقای الشحمانی)

الشحمانی همچنین از عملکرد دولت عراق انتقاد کرده وبا این بیان که فرقه مجاهدین خلق درجهان بعنوان یک سازمان تروریستی شناخته میشود؛ گفت: چرا دولت سعی در جامه عمل پوشانیدن به قانون حقوق بشر دارد ولی در عین حال نسبت به حقوق خانواده های قربانیان اقدامات فرقه تروریستی مجاهدین خلق بی تفاوت است؟

این نماینده پارلمان عراق با ابراز حمایت کامل خود از تصمیم دولت عراق برای بستن پادگان اشرف تا پایان سال جاری، خواستار محاکمه عناصر این فرقه تروریستی توسط عراق – و نه در محافل بین المللی – تا قبل از خروج آنها از این کشور شد. وی از عملکرد برخی کشورهای مدافع حضور این فرقه تروریستی در عراق اظهار تعجب کرده و گفت: ما چگونه از وجود این فرقه تروریستی در خاک عراق راضی باشیم در حالیکه همان کشورهایی که از این فرقه حمایت میکنند، حاضر به پذیرش آنها در خاک خود نیستند؟!

(حضور آقای الشحمانی در کنفرانس بزرگ العدالة العراقیة در بغداد)

این نماینده مجلس عراق در قسمت دیگری از سخنان خود به حکم دستگاه قضایی عراق برای بازگرداندن تمامی اراضی تحت تصرف این فرقه تروریستی به طرف عراقی، اشاره کرده و گفت ما نمیخواهیم که نسبت به کشورهای همسایه؛ ازجمله ایران تجاوزی صورت پذیرد یا اینکه عراق تبدیل به گذرگاهی برای اجرای عملیات جنایتکارانه شود.

رئیس انجمن عدالت عراق نافع عیسی نیز به نوبه خود تاکید کرد که این انجمن دعاوی جنایی دراختیار دارد که فرقه تروریستی مجاهدین خلق را محکوم خواهد کرد، وی از مجلس عراق خواست تا پیش از خروج این فرقه از عراق، این دعاوی را به جریان بیندازد. وی افزود: این فرقه تروریستی با همکاری خود با رژیم بعث و کشتن عراقیها در جای جای عراق و بویژه در جریان انتفاضه شعبانیه، مرتکب جنایات بیشماری شده است.

(سخنرانی آقای الشحمانی در کنفرانس بزرگ العدالة العراقیة در بغداد)

* * *

رییس کمیته دفاع از حقوق قربانیان خواستار شد؛ مجازات گروهک منافقین قبل ازفرار ازعراق

العالم، بغداد، بیست و هفتم نوامبر ۲۰۱۱
http://fa.alalam.ir/news/258574

بغداد (العالم)ـ رییس کمیته دفاع از حقوق قربانیان عراقی، از پارلمان و شورای استانداری های این کشور خواست در باره رسیدگی به پرونده های جنایات گروهک تروریستی منافقین و مجازات آنها، پیش از پایان سال جاری و قبل از فرار اعضای آن از عراق اقدام کنند.

“نافع العیسی” شنبه شب در حاشیه کنفرانسی درباره جنایت های گروهک تروریستی منافقین علیه مردم عراق قبل و بعد از اشغالگری، در گفت وگو با شبکه خبری العالم تاکید کرد: کمیته دفاع از حقوق قربانیان عراقی، پرونده های قضایی متعدی در این خصوص تشکیل و دادخواست هایی نیز به دادگاه جنایی و برخی دادگاه های بین المللی داده است و از پارلمان عراق و شورای استانداری ها خواسته است که هر چه زودتر و پیش از فرار اعضای این گروهک تروریستی تا پایان سال جاری به پرونده های جنایی آنان رسیدگی کنند.

وی تصریح کرد: دولت عراق برای اخراج اعضای این گروهک تا پایان سال جاری به جز شش نفر از سران آن که تحت تعقیب قضایی هستند؛ آماده می شود.

عدنان الشحمانی عضو پارلمان عراق نیز در حاشیه این کنفرانس در باره درخواست گروهک تروریستی منافقین برای ماندن در عراق به العالم گفت: دولت و پارلمان عراق در اجرای تصمیم برای اخراج این گروهک تروریستی تا پایان سال ۲۰۱۱ و پس گرفتن اراضی پادگاه اشرف جدی هستند.

وی افزود: طبق رای دستگاه قضایی عراق نیز همه اراضی پادگان اشرف باید پس گرفته شود و اراضی آن به صاحبان قانونی و کشاورزان در شهر الخالص استان دیالی سپرده شود.

انجمن “العدالة العراقیة” دیروز (شنبه) کنفرانسی را درباره افشای بخشی از جنایت های گروهک تروریستی منافقین علیه مردم عراق قبل و پس از ورود اشغالگران آمریکایی به این کشور در سال ۲۰۰۳ برگزار کرد.

این کنفرانس با حضور شخصیت های سیاسی، عشایر و خانواده های قربانیان جنایت های این گروهک برگزار شد.

———

همچنین:
http://iran-interlink.org/fa/index.php?mod=view&id=11099

گزارش کنفرانس بزرگ عراق

“اخراج سازمان تروریستی مجاهدین خلق از عراق

.

… آقای عدنان الشحمانی، ریاست کمیته پارلمانی نظارت بر اخراج مجاهدین خلق، در این کنفرانس اعلام نمود که زمانبندی اخراج این گروه تمدید نخواهد شد و این کمپ تا پایان سال جاری منحل خواهد گردید. وی همچنین توضیح داد که قوه قضاییه عراق آخرین رای و تصمیم خود را در مورد این محل اعلام نموده و بنابر این رای کمپ بسته شده و زمین آن به صاحبان اصلی آن مسترد خواهد شد. آقای الشحمانی در سخنرانی خود از سکوت غرب در قبال جنایات این گروه علیه غیرنظامیان انتقاد کرد و از جوامع بین المللی خواست تا در مقابل نقض حقوق خانواده های قربانیان مجاهدین خلق ساکت ننشینند. آقای الشحمانی همچنین با نمایندگان خانواده های گروگانهای رجوی در داخل کمپ اشرف و هیئت اعزامی دیدار کرد …

گزارش تصویری پرس تی وی
Link to the Video file

ایران اینترلینک، بغداد، بیست و پنجم نوامبر ۲۰۱۱

لینک به متن انگلیسی گزارش
https://iran-interlink.org/?mod=view&id=11098

این کنفرانس توسط انجمن العدالة العراقیة در روز جمعه بیست و پنجم نوامبر در دانشگاه بغداد برگزار گردید. انجمن العدالة العراقیة به ریاست دکتر نافع العیسی خانواده های قریب به بیست و پنج هزار قربانی عراقی را نمایندگی می کند که بدست سازمان مجاهدین خلق به قتل رسیده اند.

کنفرانس در سالن الحکیم در مرکز دانشگاه بغداد برگزار گردید و صدها تن از شیوخ و رهبران عشایر، استادان دانشگاه، نمایندگان دولتی و مقامات رسمی و همچنین نمایندگان انجمن های غیر دولتی و خبرنگاران در این سالن حضور یافتند.

اگر چه مسئله انحلال کمپ اشرف و اخراج سازمان تروریستی مجاهدین خلق مسئله ای صرفا مرتبط با دولت و مردم عراق است ولی با این وجود برگزار کنندگان کنفرانس از سازمان های غربی همچون نمایندگی سازمان ملل در بغداد (یونامی) و دیپلمات های اتحادیه اروپا که بشدت مدعی علاقه به مسئله کمپ اشرف و نگرانی در مورد آینده سازمان مجاهدین خلق هستند نیز دعوت بعمل آوردند ولی متاسفانه بنظر می رسد دعوت شدگان با این بهانه که بخاطر حفاظت، امکان خارج شدن از “منطقه سبز بغداد” را ندارند از شرکت در کنفرانس و شنیدن سخنان و تبادل نظر با هیئت های شرکت کننده خودداری کردند.

دکتر نافع در مقدمه برگزاری کنفرانس و به نمایندگی از طرف خانواده های قربانیان خشونت و ترور سازمان مجاهدین درعراق درخواست کرد تا رهبران این سازمان که مسئولیت اعمال خشونت ها را بر عهده دارند قبل از اخراج در دادگاه محاکمه گردند.

کلیه سخنرانان دولتی و سازمانهای غیر دولتی در این کنفرانس بر عدم تمدید زمان برای اخراج مجاهدین خلق تاکید داشته و خواستار پایبندی همه طرفها به قوانین عراق، قوانین بین المللی و قوانین ضد تروریسم و جنایت شدند.
دیگر سخنرانان، بخصوص سران عشایر، از جنایات مجاهدین خلق در سالهای اخیر در عراق و بالاخص در استان دیالی سخن گفتند. آنها بشدت از شکست نیروهای ارتش امریکا در منحل کردن کمپ تروریستی پس از سال ۲۰۰۳ انتقاد کردند و از ادامه حمایت امریکایی ها از این گروه که باعث ادامه استفاده از کمپ در جهت برنامه ریزی و آموزش تروریسم بر علیه مردم عراق شده است ابراز انزجار نمودند.

در همین زمینه آقای جاسم العبادی، نماینده پارلمان عراق و عضو کمیسیون حقوق بشر پارلمان از وقت سخنرانی خود استفاده نمود تا از فعالیت های اتحادیه اروپا در جهت جلوگیری از انحلال این گروه تروریستی و سنگ اندازی این اتحادیه در روند اخراج تروریستها انتقاد کند. وی در سخنرانی خود گفت که “اگر اینها بدین حد عاشق این گروه تروریستی هستند، چرا آنها را به کشورهای خودشان نمی برند”؟

(Mr. Al- Shahmani, MP)

آقای عدنان الشحمانی، ریاست کمیته پارلمانی نظارت بر اخراج مجاهدین خلق، در این کنفرانس اعلام نمود که زمانبندی اخراج این گروه تمدید نخواهد شد و این کمپ تا پایان سال جاری منحل خواهد گردید. وی همچنین توضیح داد که قوه قضاییه عراق آخرین رای و تصمیم خود را در مورد این محل اعلام نموده و بنابر این رای کمپ بسته شده و زمین آن به صاحبان اصلی آن مسترد خواهد شد.

آقای الشحمانی در سخنرانی خود از سکوت غرب در قبال جنایات این گروه علیه غیرنظامیان انتقاد کرد و از جوامع بین المللی خواست تا در مقابل نقض حقوق خانواده های قربانیان مجاهدین خلق ساکت ننشینند.

(Mr. Al- Shahmani, meeting families)

آقای الشحمانی همچنین با نمایندگان خانواده های گروگانهای رجوی در داخل کمپ اشرف و هیئت اعزامی از کشورهای اروپایی که برای یافتن راه حلی صلح آمیز در رودررویی های کمپ به عراق سفر کرده اند دیدار و گفتگو نمود.

(Mr. Khodabandeh)

مسعود خدابنده، از مرکز “مشاورین استراتژی خاورمیانه” در انگلستان که با دولت عراق در حل مسئله کمپ اشرف همکاری می کند کتاب جدید خود “داستان کمپ اشرف – مجاهدین خلق، قربانیان اربابانی بی شمار” را به کنفرانس معرفی نمود. این کتاب با معرفی مجاهدین خلق بعنوان ابزاری تحت تملک بیگانگان به این مسئله می پردازد که این صاحبان و اربابان خارجی گروه تروریست بر روی توان مجاهدین خلق در ترور و خشونت سرمایه گذاری کلانی کرده اند و این علت اصلی مقاومت غرب در قبال انحلال این کمپ است. کتاب همچنین بصورت مشروح به مسئله خانواده های قربانیان و گروگانها و همچنین نقض مستمر و اولیه ترین حقوق انسانی افراد در این کمپ پرداخته است.

(Ms. Abdollahi)

خانم عبدللهی در سخنرانی خود به نمایندگی از طرف خانواده های متحصن برای آزاد سازی گروگانها از کمپ اشرف (که پسر خود وی نیز یکی از همین گروگانها ست) درخواست کمک کرد. خانم عبداللهی به کنفرانس یادآوری نمود که کوشش خانواده ها در یافتن جگرگوشگانشان از سال ۲۰۰۳ شروع شده و تحصن مستمر در مقابل این کمپ از دو سال قبل تا کنون ادامه دارد. وی تاکید کرد که در یافتن هر گونه راه حلی برای پایان دادن به این گروگانگیری، خانواده ها خواستار تضمین امنیت و حفاظت جان عزیزانشان هستند. وی گفت که البته خانواده ها یک تقاضای بسیار ساده و راحت الوصول هم دارند و آن ملاقات با جگرگوشگانشان است که البته ربطی به موضوع اخراج سازمان مجاهدین خلق از عراق ندارد. حصول این هدف البته کاری است که باید به سادگی امکانپذیر باشد. متاسفانه می بینیم مسعود و مریم رجوی، رهبران مجاهدین خلق تنها مانع این درخواست انسانی هستند. خانم عبداللهی گفت که اگر حامیان غربی گروگانگیرها بخواهند، این مسئله بسادگی و با یک دستور ساده برای اجازه ملاقات بین اسرا و خانواده هایشان امکانپذیر است.

(Ms. Sanjabi)

خانم سنجابی، عضو سابق شورای رهبری مجاهدین خلق (که تماما زن هستند) می باشد. وی اخیرا موفق به فرار از کمپ اشرف شده است. وی در سخنرانی خود در مورد وضعیت داخلی کمپ و بخصوص وضعیت اسفناک زنان در این قرارگاه توضیحاتی داد که شامل نقض شدید و شوکه کننده حقوق اولیه و انسانی افراد داخل کمپ بود. متاسفانه این نقض حقوق بشر اسرا توسط رهبران این فرقه هنوز هم بصورت روزمره ادامه دارد.

(Ms Mahdian)

خانم مهدیان که همسرشان بعنوان گروگان در این کمپ به اسارت گرفته شده است توضیح داد که چگونه سازمان امنیت صدام حسین همسر وی را بعنوان برده به مجاهدین خلق و رجوی تحویل داده است. و این در حالی بوده که همسر وی بعنوان اسیر جنگی که در اوایل جنگ به اسارت در آمده، توسط صلیب سرخ جهانی ثبت نام شده است. خانم مهدیان توضیح داد که پسر ایشان بعد از بیش از ربع قرن هنوز نتوانسته پدرش را ملاقات کند و مجاهدین خلق حتی بعد از دو سال تحصن خانواده ها در جلوی کمپ، اجازه این ملاقات ساده را نمی دهند.

(Mr. Sadeghi)

آقای صادقی از آلمان یکی از معدود کسانی است که در زمان حکومت صدام موفق به فرار از کمپ اشرف شده است. وی در مورد دخالت های قبلی و اخیر مجاهدین خلق در امور داخلی عراق و همکاری آنها با بقایای رژیم صدام و دیگر گروههای تروریستی و رابطه آن با ترورهای اخیر در عراق توضیحاتی را به همراه شواهد مربوطه ارائه نمود.

(Mr. Ghashghavi)

آقای قشقاوی از آلمان نیز حدود هشت سال از عمر خود را فقط بخاطر عدم تن دادن به اجرای دستورات و همکاری در جنایات مسعود رجوی، بدون محاکمه در زندانهای صدام حسین و از جمله زندان بدنام ابوغریب سپری کرده است. آقای قشقاوی توضیح داد که چگونه رجوی و صدام افراد را مجبور می کردند تا یا دیگران را بکشند و یا به سیاهچال ها و شکنجه گاهها افتاده و خود کشته شوند.

(Mr. Ezati and Ms. Sanjabi)

یکی دیگر از اعضای سابق و جدا شده از مجاهدین، آقای عزیزی که اکنون در هلند زندگی می کند در مصاحبه های متعدد با مطبوعات به تشریح وضعیت داخلی کمپ پرداخت و به موارد متعدد و مستمر نقض حقوق انسانی قربانیان اشاره نمود. آقای عزتی بشدت از سکوت تاسفبار مطبوعات در رابطه با این موارد نقض حقوق بشر انتقاد نمود و آن را در راستای سو استفاده این “تروریست های خوب” و پشتیبانان غربی آنها دانست.

(Nejat delegation)

همچنین ده ها تن از اعضای جدا شده از سازمان که اکنون با انجمن نجات در ایران همکاری می کنند نیز در این کنفرانس شرکت نمودند و با خبرگزاری ها مصاحبه هایی را انجام دادند. آنها توضیح دادند که انجمن نجات در همکاری نزدیک با خانواده های گروگانها اکنون به نقطه ای از توانمندی رسیده است که می تواند به نجات یافتگانی که خواستار بازگشت به کشور خود هستند کمک هایی را ارائه دهد. آنها توضیح دادند که مقامات ایران از سال ۲۰۰۳ (با قبول این واقعیت که اعضای مجاهدین خلق تحت مغز شویی و فشار و کنترل رهبران این فرقه بوده اند) فرمان عفو عمومی داده اند که تا بحال نیز با نظارت صلیب سرخ جهانی بر این قول خود پابرجا بوده اند.

شرکت کنندگان در کنفرانس بخصوص علاقه زیادی به شهادت های سه تن از کسانی که به تازگی موفق به فرار از کمپ شده اند نشان دادند. این سه تن بصورت مبسوط وضعت اسفناک و واقعیات سخت داخل کم را برای خبرنگاران حاضر تشریح کردند. آنها توضیح دادند که ارتباط و رساندن اطلاعات جهان خارج به داخل کمپ بشدت کنترل می شود و نفرات در ایزولاسیون روحی و اجتماعی کامل بسر می برند. آنها تاکید کردند که رهبران مستمرا به گروگانها اطلاعات غلط می دهند و دروغ می گویند تا اسرا هیچ گونه ایده ای از دنیای خارج نداشته باشند. آنها چنین وانمود می کنند که رهبران سازمان مجاهدین از پشتیبانی مطلق و مستقیم امریکایی ها برخوردار هستند و اگر کسی قصد فرار داشته باشد یا مستقیما با شلیک گلوله خواهد مرد و یا اگر هم موفق شود توسط نیروهای عراق شکنجه شده و سپس برای اعدام بدون محاکمه به ایران تحویل داده خواهد شد. آنها گفتند که اگر اطلاعات و واقعیات به افراد داخل کمپ برسد، حدود نه سال پس از خلع سلاح، حتی یک نفر هم خواستار ادامه حضور در بیابانهای عراق نخواهد بود.

آنها از سازمانهای بین المللی و بخصوص نمایندگان دولت امریکا و نمایندگی سازمان ملل در عراق (یونامی) که تنها نیروهایی هستند که رابطه ای نزدیک با گروگانگیرها برقرار نموده اند درخواست کردند تا با استفاده از تردد هفتگی خود به داخل کمپ و در ملاقاتهای مستمرشان با سران مجاهدین و گروگانگیرها، آنها را متقاعد سازند تا راه ارتباطی و رساندن اطلاعات به داخل کمپ توسط نامه و تلفن و غیره را باز کرده اجازه ملاقات و حق دیدار با خانواده ها را به اسرا بدهند.

نجات یافتگان اخیر همچنین از نمایندگی سازمان ملل در عراق (یونامی) خواستند تا در چهره خارجی و مطبوعاتی خود “گروگانگیرها” را بعنوان “نمایندگان گروگانها” معرفی نکرده و در عوض بصورت واضح این واقعیت را بیان کنند که “رجوی نماینده هیچ کس نیست” و تا زمانی که با گروگانها بصورت انفرادی و بدون حضور گروگانگیرها در خارج از کمپ ملاقات نکرده باشند حق ندارند هیچ چیز از طرف گروگانها اعلام کنند.

آنها اعلام کردند که معتقدند نمایندگی سازمان ملل (یونامی) و پشتیبانان امریکایی فرقه تروریستی مجاهدین خلق با قرار دادن خود در کنار تروریست ها قوانین بین المللی را نقض کرده اند چرا که حقوق انسانی بیش از سه هزار تن گروگان طی دهه های اخیر توسط سران این گروه و زیر چتر همین حمایت ها نقض گردیده است. نجات یافتگان اخیر گفتند که اکنون بدنبال گرفتن مشورت و کمک برای شکایت حقوقی از دست اندرکاران این جنایات بخاطر خسارات وارده می باشند.