گفتگو با محمد رضا روحانی و کریم قصیم پس از شرکت در کنگره دوم سکولار دموکراتهای ایران در شهر بوخوم

گفتگو با محمد رضا روحانی و کریم قصیم پس از شرکت در کنگره دوم سکولار دموکراتهای ایران در شهر بوخوم

سیروس ملکوتی، برنامه تلویزیونی پویش، چهاردهم اوت 2014: … گفت در فلان جا سوال کردن جرم است. ما خوشحالیم که هموطنانی داریم  که دیدگاههای سیاسی شان خیلی با هم تفاوت دارند. نمیخواهم طبقه بندی کنم. از آدمهایی که معتقدند قدرت سیاسی از طریق خون باید منتقل شود. از اشخاصی که جمهوریخواه هستند. اشخاصی که لیبرلند.  اشخاصی که چپند و … ما دیدیم و شاهد بودیم و شاهد بودیم که در این دو روز اینها …

کریم قصیم: پاسخگویی محول به بعد از سرنگونی نمی شود. سرنگونی بهانه نیست. رهبران مجاهدین خلق امروز جواب دهند

مسعود رجوی: من مسئول سرنگونی رژیم ایران نیستم

لینک به منبع

گفتگو با محمد رضا روحانی و کریم قصیم پس از شرکت در کنگره دوم سکولار دموکراتهای ایران در شهر بوخوم

(نظرات دکتر روحانی و دکتر قصیم از  دقیقه 19:30 به بعد)

http://youtu.be/h6MrL-IHTb4

دکتر روحانی: … جمله  قشنگی گفتم. گفت در فلان جا سوال کردن جرم است. ما خوشحالیم که هموطنانی داریم  که دیدگاههای سیاسی شان خیلی با هم تفاوت دارند. نمیخواهم طبقه بندی کنم. از آدمهایی که معتقدند قدرت سیاسی از طریق خون باید منتقل شود. از اشخاصی که جمهوریخواه هستند. اشخاصی که لیبرلند.  اشخاصی که چپند و … ما دیدیم و شاهد بودیم و شاهد بودیم که در این دو روز اینها نشستند و با هم حرف زدند و بارها کلمه “همبستگی ملی” را توی کارها و حرفها و اینها شنیده ایم.  واقعیت این است که ما اگر در فکر این باشیم که در مبارزات مردم ایران شرکت کنیم و نه اینکه مدعی بشویم که از اینجا سر نخ دست ماست و میخواهیم رهبری بکنیم، یعنی اگر بخواهیم واقعا در مبارزات مردم ایران شرکت کنیم ابتدا بایستی که در بین خودمان اتحاد ایجاد بکنیم و بتوانیم این اتحاد و نتایج آن را منتقل کنیم به جامعه  …

دکتر قصیم:… این نظر من است و امیدوارم که در آینده نظر کنگره نیز بشود. من معتقدم که سکولار دموکراسی در ایران “آلترناتیو ملی است”. چه بصورت شعار و چه بصورت واقعیت.  سکولار دموکراسی در ایران آلنترناتیو ملی است …

(پایان)

***

همچنین:

اهانت محمد علی شیخی به مرضیه در جلسه یی با حضور مهدی ابریشمچی

پیراهنی که آید از او بوی یوسفم (قسمت ششم)

محمدرضا روحانی، پژواک ایران، بیستم دسامبر ۲۰۱۳: …  دکتر قصیم و نگارنده نسبت به آقای رجوی و بسیاری از یاران ایشان پیشکسوت محسوب می‌شویم. پنجاه و دو سال پیش زمانی که آقای رجوی مدرسه می‌رفتند من نیز مثل پایه گذاران سازمان، عضو جبهه ملی بودم و در دانشگاه تهران، تکالیف وجدانی خود را تا حد لیاقت انجام

نعمت نقد و … گوش شنوا؟.

کریم قصیم، صفحه فیسبوک شخصی، هشتم ژانویه ۲۰۱۴: … آخر این رویه را تاکی باید شاهد بود و دم فروبست و فقط دوسه کلمه ای زیر لب گفت: خودفریبی و تظاهر مداوم، دروغ و دغلکاری دائمی[ حمله جنایتکاران به بی پناهان لیبرتی را “کارزارسرنگونی” نامیدن ، جنایت علیه بشریت رژیم در اشرف را با وقاحت شیطانی و مجرمانه به دو

ازکوزه همان برون تراود که در اوست

کریم قصیم، آریا ایران به نقل از صفحه فیسبوک، بیست و دوم اکتبر ۲۰۱۳: … فقدان این روش آزاد رآی دادن موجب فشار شدید حضوری و جوّ فشار می شد و لذا رآی گیریها مخدوش. خاطرات تلخی از این نوع رآی گیری و جوّ فشار دارم . یکی از مهمترین و تلخترین این خاطرات مجلس رآی گیری بسیار پر فشار علیه آقای متین دفتری