حکایت گنجشک درنده و خرکیف شدن اپوزسیون جعلی

حکایت گنجشک درنده و خرکیف شدن اپوزسیون جعلی

گنجشک درنده مجاهدین خلقمنصور نظری، ایران اینترلینک، بیست و نهم اکتبر 2021:… مجاهدین خلق استاد بزرگ این خائنین که رسوای عالم و آدم هستند  وهمچنان در غار رهبرعقیدتی گیرافتاده اند، با پخش فیلم هائی از پمپ بنزین های خالی و یا ترافیک شدید در پمپ بنزین ها تبلیغ میکنند که مردم معترض حکومت شده اند که بنزین ما کو؟ حماقت و کله پوکی اپوزسیون جعلی به گونه ایست که حتی یک بچه هم میتواند بفهمد که مشکل پیش امده بخاطر حمله سایبری بوده و نه چیز دیگر در نتیجه مردم برخلاف ابان 98 هوشیارانه وارد شدند ونقشه کثیف این بی وطن ها را خنثی کردند. حکایت گنجشک درنده مجاهدین خلق و خرکیف شدن اپوزسیون جعلی 

مجاهدین خلق آپوزیسیون و آلترناتیوکدام آپوزیسیون و مخالف با چه؟

حکایت گنجشک درنده مجاهدین خلق و خرکیف شدن اپوزسیون جعلی

منصور نظری 2021

آقای منصور نظری، پاریس

چند روز پیش دشمنان کشور ما ایران در یک عملیات سایبری به زیرساخت های سوخت رسانی حمله کردند ، بنا به گفته حمله کنندگان سایبری که در اسرائیل وامریکا وسعودی صدایشان شنیده میشود ، هدف از حمله سایبری به زیرساخت های پمپ بنزین ها ایجاد نارضایتی درمردم وبه خیابان کشاندن انها  بوده است ، در همین حال در کمپ های خائنین جشن و سرور برپاست ، چرا که توانستند مقداری مردم ایران را به رنج وسختی بکشانند .

این اولین بار نیست و آخرین بار هم نخواهد بود که اپوزسیون جعلی وخائن از درد و رنج و آلام مردم ایران به جشن و شادی میپردازد ومثل عنتر و منتر بالا وپائین میپرند. بیاد داشته باشیم همین عناصرمفلوک و بی وطن، همانهائی بودند که در وقایع آبان 98 با تحریک احساسات جوانان حوادث آن سال را رقم زدند. عناصر بزدل وترسو که حتی جرات ندارند به آنچه میگویند عمل کنند والا اگر مرد یا زن میدان بودند خودشان وارد میدان میشدند. آنچه امروز میبینیم نمایشی واقعی از چهره کثیف این خائنین است که به زبان خودشان بیان میکنند.

بارها گفته ایم و باز هم میگوئیم. اپوزسیون جعلی که تشکیل شده از سازمان مجاهدین خلق ، سلطنت طلبان و تجزیه طلبان و چپ های درسایه عموسام عناصر مفلوکی هستند که در درجه نخست با کشور ایران و با مردم ایران میجنگند. برای فهم این موضوع کافیست سری بزنید به دهها شبکه ضد ایرانی همچون سعودی نشنال ، منو تو و و و و مصاحبه های آنها که چگونه با قدردانی از اسرائیل بابت عملیات سایبری ابراز خوشحالی میکنند ونکته جالب اینجاست برای توجیه این کثافتکاریشان میگویند مردم ایران دوست دارند پمپ بنزین ها بسته شود و ضرر مادی ببینند.

گنجشک درنده مجاهدین خلق

مجاهدین خلق استاد بزرگ این خائنین که رسوای عالم و آدم هستند  وهمچنان در غار رهبرعقیدتی گیرافتاده اند، با پخش فیلم هائی از پمپ بنزین های خالی و یا ترافیک شدید در پمپ بنزین ها تبلیغ میکنند که مردم معترض حکومت شده اند که بنزین ما کو؟ حماقت و کله پوکی اپوزسیون جعلی به گونه ایست که حتی یک بچه هم میتواند بفهمد که مشکل پیش امده بخاطر حمله سایبری بوده و نه چیز دیگر در نتیجه مردم برخلاف ابان 98 هوشیارانه وارد شدند ونقشه کثیف این بی وطن ها را خنثی کردند.

همانگونه که بارها گفته ایم تمام حرکات این بی وطن ها همان قماشی که در بالا ذکر شد در یک اطاق فکر مشترک سازماندهی میشود و سازمان دهنده آنها نیز اندیشکده های صهیونیستی و سعودی و امریکائی هستند. مجاهدین خلق و سلطنت طلبان و تجزیه طلبان اگرچه باهم متفاوتند اما از یک مغز مشترک پیروی میکنند. نوک پیکان همه حملات نیز در درجه نخست مردم هستند. برای فهم این موضوع کافیست به تحریم هائی که در سالیان گذشته اعمال شده بنگریم. تحریم داروهای ضروری برای بیماران خاص همچون بیماران پروانه ای، تحریم داروهای سرطان ودهها تحریم داروئی دیگر از جمله دستگاههای تنفسی برای مبارزه با کوید 19. تمامی این تحریم ها با مشاوره همین خائنین ضد ایرانی به اندیشکده های صهیونیستی و امریکائی  صورت گرفته است. هدف یک تا صد این نوع تحریم ها هم فشار اقتصادی و داروئی به مردم است تا مردم را وادار به خیابان آمدن کنند. در حمله سایبری به زیرساخت های پمپ بنزین ها هم همین نیت دنبال شده است.

دریوزگی آپوزیسیون جعلی – همه مزدوران در یک قاب

یک مقام امریکائی سالها پیش گفته بود هر کار کثیفی که ما نتوانیم انجام دهیم به سازمان مجاهدین خلق میسپاریم. این یک واقعیت است که به اثبات رسیده و نیازی نیست مقام امریکائی بگوید. مسعود رجوی از وقتی که فهمید دیگر هرگز به تاکید هزار باره میگویم هرگز و هرگز پایش به ایران نخواهد رسید، دست به هر کثافتکاری زد. تاریخ ایران زمین کمتر موجودی مثل او را به خود دیده است. جنگ اصلی امروز رجوی و دار و دسته ا ش با مردم ایران و کشورایران است. رجوی با خود می اندیشد وقتی آب از سرش گذشته دیگر فرقی نمیکند چه یک وجب باشد یا هزار متر و البته این حکایت در مورد دیگر خائنین نیز صادق است. کله پوک هایی که میخواهند جنگ مسلحانه راه بیاندازند. راهی که مسعود رجوی چهل سال است در باتلاق آن دست و پا میزند وآخرش هم  به اینجا ختم شده که برود زیر دشداشه مرتجع ترین آدمخواران مخفی شود. حداقل خوب است این کله پوک ها بروند از مسعود رجوی عبرت بگیرند. لازم به توضیح است همین الان نه مسعود رجوی و نه مریم رجوی و نه سازمانی به اسم مجاهدین خلق حتی جرات ندارند اسم مبارزه مسلحانه را بیاورند. این که چیزی نیست سازمان مجاهدین خلق صدها نیروی سایبری دارد که حتی جرات ندارد اسم مجاهدین خلق  را بیاورد بقیه پیشکش .

اما نکته دیگر که از همه جالبتر است اسم این گروه مثلا هکرسایبری است که اسم خود را گذاشته اند گنجشک های درنده واقعا که قسمت دوم اسم شان بسیار برازنده شان است و در درنده بودن این جماعت شکی وجود ندارد. اسم پرنده نجیب و زیبا و قاطی کردن اسم این پرنده نجیب با یک حیوان درنده این هم ازعجایب جالب در دشمنان ایران و مردم ایران است که آنها را به مضحکه تبدیل میکند.

مردم ایران پس از اینهمه تجربه به خوبی هوشیار شده اند و فریب گنجشک نماهای درنده را نخواهند خورد. روزگار شارلاطانیسم پایان یافته. با هوشیاری مردم ایران همه ترفندها به شکست می انجامد. و مردم ایران پیروز میدان خواهند بود.

حکایت گنجشک درنده مجاهدین خلق و خرکیف شدن اپوزسیون جعلی 

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/نقره-داغ-شدن-وطنفروشان/

نقره داغ شدن وطنفروشان با پیروزیهای پیاپی ورزشکاران ایران

نقره داغ شدن وطنفروشان با پیروزیهای پیاپی ورزشکاران ایرانمنصور نظری، ایران اینترلینک، پانزدهم اکتبر 2021:… فرقه رجوی که در هزاران اکانت جعلی مشوق پروپاگاندای زنک ولگرد بود نیزخودش را به خواب زده است. همان فرقه ای که برای پیروزی یک تیم فوتبال عراقی پیام تبریک میفرستاد اینک با پیروزی های درخشان ورزشکاران ایرانی مات ومبهوت مانده است. براستی آیا این خائنین میخواستند با تحریم ورزش ایران حکومت عوض کنند یا نه در راستای ایزوله کردن کشور ایران تلاش میکردند؟ همه اینها گواه بر این است این خائنین نه تنها به فکر مردم ایران نیستند بلکه با ذوب شدن در دشمنان ایران در رویای همانها غرق شده اند. نقره داغ شدن وطنفروشان با پیروزیهای پیاپی ورزشکاران ایران 

ویروس کرونا و تحریم دارویی . مسعود رجوی و آپوزیسیون جعلیویروس کرونا و تحریم دارویی . مسعود رجوی و آپوزیسیون جعلی

نقره داغ شدن وطنفروشان با پیروزیهای پیاپی ورزشکاران ایران

اگر نگاهی به کتابهای قطور  تاریخ وتمدن ایران که در کتابخانه ها خاک میخورند داشته باشیم ، واگر  نگاهمان در عین حال موشکافانه باشد میتوانیم از لابه لای برگ های پژمرده نام خیانتکارانی را بیابیم که به ایران واین میهن خیانت کردند. مردمانی از همین اب وخاک وبا همین زبان وفرهنگ که به خدمت دشمنان ایران درامدند ، تا اهداف دشمنان را پیاده سازی کنند .

نقره داغ شدن وطنفروشان با پیروزیهای پیاپی ورزشکاران ایران

تاریخ معاصر ایران نیز پر است از خیانت عناصر وطن فروشی که به این سرزمین واین مردم خیانت کردند. بدون تردید دوران قاجار یکی از بدترین کابوس های این سرزمین است. در این دوران بود که بخش های وسیعی ازایران بزرگ وپهناور همچون هرات ، سمرقند ، بخارا ، نخجوان ومناطقی از کردستان وبلوچستان را به سادگی از دست دادیم ودر پی آن با تسلط خاندان پهلوی این پازل تکمیل شد وبخش های دیگری از ایران را ازدست دادیم. اینها حقایق حسرت برانگیزی هستند  که با ورق زدن برگ های تاریخ به آن برمیخوریم والبته  در تمامی این دورانها خیانت عناصر داخلی نقش بسیار تعئین کننده داشته است. کاری که خائنین کردند هیچگاه از عهده دشمنان بیرونی برنمی آمد .

پس از پیروزی انقلاب ایران کشورما جان تازه ای گرفت اما دیری نپائید که خائنین این بار در شکلی دیگر ظهور کردند تا ایران را در تمامیتش ویران کنند. چهار جنگ بزرگ در چهارسوی ایران (خوزستان ، کردستان ، اذربایجان ، گیلان و مازندران گنبد) دشمنان تاریخی ایران بدنبال تکمیل نابودی کشوری به نام ایران بودند وعصای دستشان خائنین داخلی.

 در شرایطی که کشورزیر فشار خائنین داخلی بود صدام حسین به ایران حمله کرد تا سودای تجزیه ایران را کامل کند. بعضی ها فکر میکنند دشمنی با ایران بخاطرنوع حکومت است درصورتی که دشمنان تاریخی ایران با کشورایران مشکل دارند و نه فقط حکومت آن. آنها اساس وجودی ایران را نشانه رفته اند وحتی اگر نوع دیگری از حکومت هم میبود همین داستانها وجود میداشت. سقف خواسته دشمنان سرزمین ما  ویران سازی ایران و تجزیه آن است و کف خواسته شان ایران تحقیر شده وتحت سیطره. بزرگترین کمک کار دشمنان ایران خائنین هستند. دست های اشکار وپنهانی که در این چهل وسه سال به خدمت گرفته شده اند تا رویای اربابانشان را محقق کنند .

پرچمدار اصلی خیانتکاران سازمان مجاهدین خلق است.  سازمانی که تا بن استخوان در دشمنان ایران ذوب شده است. با ورق زدن صفحات تاریخ چهل وسه سال ایران همه جا نام سازمان مجاهدین خلق بعنوان خائنین به میهن نمایان است. همراهی با صدام حسین متجاوز به خاک ایران و دادن گرای مناطق نظامی ومناطق مهم وحیاتی به صدام حسین و پس از صدام نیز همراهی با کثیف ترین عناصر ارتجاعی منطقه وهمراهی وکمک به تروریستهای بین اللملی درترور دانشمندان ومقامات نظامی و دادن مهمترین اخبار و اطلاعات مربوط به زیرساخت های حیاتی ایران تنها گوشه ای از خیانت این باند تبهکار است. درکنار سازمان مجاهدین ، نفوذی هایی تحت عنوان اصلاح طلبان در درون ایران که در چهل وسه سال گذشته همیشه درراس قدرت بوده اند ضربات جبران ناپذیری به منافع ملی ایران زده اند. این جماعت برخلاف مجاهدین خلق که جنگ مسلحانه را انتخاب کردند با نفوذ به مراکز قدرت همان ضربات را بدون ـنکه مخفی شوند و بدون آنکه جنگ مسلحانه کنند پیش بردند. تقریبا 90 درصد یا کمی پس وپیش از این جماعت هم اینک در سرویسهای کشورهای بیگانه مشغول دادن خدمات به آنها هستند تا دشمنان بتوانند بیشتر به ایران ضربه بزنند. از خبرنگارانی که در تلویزیون های سعودی نشنال تا منو تو مشغول سیاه نمائی ایران هستند تا مشاوره دهندگان به اندیشکده های صهیونیستی تا زنک ولگرد که جای دوست و دشمن نشان میدهد عموما وعمدتا از باند باصطلاح اصلاح طلبان بوده و یا هستند.

همه اینها را گفتیم تا به این موضوع بپردازیم که خائنین و دشمنان سیبل وهدفشان کشورایران است و نه شکل حکومت. چندی پیش خائنین در صدد بودند تا با پروپاگاندا ورزش کشور ایران را به تحریم بکشانند ودر این بین زنک ولگرد معرکه گردان این خیمه شب بازی بود واز آنسو همکاران قدیمی اش در داخل ایران هم آرزوی شکست برای تیم های ورزشی ایران میکردند اما نمیدانستند که ایران قوی شده و فهمیده رمز و راز زندگی درجنگل فقط قوی شدن است وبس درنتیجه در زمینه ورزش هم قوی شده است. ورزشکاران ایرانی از زن و مرد تا تیم های ورزشی با پیروزی های پی در پی این خائنین را نقره داغ کردند. شادی میلیونها ایرانی در داخل وخارج از ایران از پیروزی های شگفت انگیز ورزشکاران ایرانی همه این شغالها را به لانه بازگردانده.

فرقه رجوی که در هزاران اکانت جعلی مشوق پروپاگاندای زنک ولگرد بود نیزخودش را به خواب زده است. همان فرقه ای که برای پیروزی یک تیم فوتبال عراقی پیام تبریک میفرستاد اینک با پیروزی های درخشان ورزشکاران ایرانی مات ومبهوت مانده است. براستی آیا این خائنین میخواستند با تحریم ورزش ایران حکومت عوض کنند یا نه در راستای ایزوله کردن کشور ایران تلاش میکردند؟ همه اینها گواه بر این است این خائنین نه تنها به فکر مردم ایران نیستند بلکه با ذوب شدن در دشمنان ایران در رویای همانها غرق شده اند. جا دارد در کتاب های تاریخ بنویسیم تا هیچگاه نسل های آینده این خائنین را به فراموشی نسپارند واز آن بعنوان عبرت های روزگار یاد کنند.

به امید روزهای سراسر موفقیت وپیروزی برای مردم ایران. 

منصور نظری، پاریس

نقره داغ شدن وطنفروشان با پیروزیهای پیاپی ورزشکاران ایران

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/آقای-منصور-نظری-میهمان-این-هفته-مردم-تی/

آقای منصور نظری میهمان این هفته مردم تی وی

آقای منصور نظری میهمان این هفته مردم تی ویکانون آوا (مردم تی وی)، چهارم اکتبر 2021:…  آقای منصورنظری  از اعضای جدا شده فرقه مجاهدین درفرانسه دررابطه با – فرقه ها با چه مکانیزمی رشد می کنند؟ – چگونه پس از مدتی سقوط شان آغاز می شود و آیا این سقوط منجر به از بین رفتنشان می شود؟ صحبت کردند. مجری برنامه آقای پارساسربی مدیر تلویزیون مردم بودند.  ببنندگان وشنوندگان تلویزیون مردم درطول برنامه از طریق تلفن، ایمیل ویا فیسبوک مسنجربا مهمان برنامه تماس حاصل نموده و سئوالات خودرا مطرح کردند.توجه همه علاقمندان را بدیدن و شنیدن این برنامه جالب جلب می کنیم. آقای منصور نظری میهمان این هفته مردم تی وی 

اخراج مریم رجوی از اروپامجاهدین خلق ایران، فرقه مریم رجوی در آلبانی

آقای منصور نظری میهمان این هفته مردم تی وی

گنجشک درنده مجاهدین خلق 

آقای نظری در برنامه زنده این هفته کانون آوا درتلویزیون مردم

آقای منصور نظری میهمان این هفته مردم تی وی 

آقای منصور نظری، پاریس

برنامه های زنده مصاحبه با جداشدگان ومنتقدین سازمان مجاهدین در تلویزیون MardomTv.com

روزیکشنبه سوم اکتبر2021 برابر با یازدهم مهر ماه 1400 ساعت 12 ظهربوقت واشنگتن، ساعت 18 بوقت آلمان و ساعت 19:30 بوقت ایران  آقای منصورنظری  از اعضای جدا شده فرقه مجاهدین درفرانسه دررابطه با
– فرقه ها با چه مکانیزمی رشد می کنند؟
– چگونه پس از مدتی سقوط شان آغاز می شود و آیا این سقوط منجر به از بین رفتنشان می شود؟

صحبت کردند.

مجری برنامه آقای پارساسربی مدیر تلویزیون مردم بودند.  ببنندگان وشنوندگان تلویزیون مردم درطول برنامه از طریق تلفن، ایمیل ویا فیسبوک مسنجربا مهمان برنامه تماس حاصل نموده و سئوالات خودرا مطرح کردند.توجه همه علاقمندان را بدیدن و شنیدن این برنامه جالب جلب می کنیم.

لینک به منبع

گنجشک درنده مجاهدین خلق 

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/آچمز-استراتژیک-فرقه-رجوی/

آچمز استراتژیک فرقه رجوی

آچمز استراتژیک فرقه رجویمنصور نظری، ایران اینترلینک، سیزدهم سپتامبر 2021:… خط پررنگ که میگفتیم همینجاست شکست از پی شکست و آچمز استراتژیک فرقه رجوی نتیجه نداشتن اصول و پرنسیب های اخلاقی، انسانی و انقلابی و مردمی و از سوپی دیگر اندیشه “هدف وسیله را توجیه میکند”. این است که نهایتش از سازمان مجاهدین خلق چنین موجودی میسازد که حتی رهبرش را بصورت عمدی گم میکند تا کسی یادش نیاید این سازمان چه مسیری را طی کرده است. آچمز استراتژیک فرقه رجوی 

معامله قرن وحماقت رجویتناقض عملكرد هاى رجوى

آچمز استراتژیک فرقه رجوی

چهل و سه سال از پیروزی انقلاب ایران میگذرد، انقلابی که از همان آغاز و روزهای نخستینش مورد هجوم دشمنان بیرونی ودرونی قرار گرفت.

آچمز استراتژیک فرقه رجوی

منصور نظری

آقای منصور نظری

درخت انقلاب ایران هنوز جوانه نزده بود که دیکتاتور عراق با حمایت مالی  مرتجعین عرب منطقه همچون سعودی و امارات …. که دشمنان قسم خورده ایران بودند جنگ را آغاز کردند. جنگی که هدف یک تا صد آن تجزیه مناطقی از ایران از جمله خوزستان و کردستان بود. در آن روزهای پر تب وتاب اما سازمان مجاهدین خلق از درون فضای جامعه را به تنش میکشاند و مشغول جذب نیرو بود تا خود را برای یک زور آزمائی آماده کند. مجاهدین خلق مدعی بودند که صاحب انقلاب هستند و باید قدرت به آنها واگذار شود. تمام داستان مجاهدین خلق از فردای پیروزی انقلاب ایران همین است و بس. دعوا نه بر سر عدالت و آزادی و نه بر سر حقوق مردم و نه هیچ چیز دیگر. دعوا از روز نخست همین بوده است.

تاریخچه مجاهدین خلق را میتوان به سه سرفصل مهم تقسیم کرد. قبل از پیروزی انقلاب ، بعد از پیروزی انقلاب تا سی خرداد سال شصت و از سی خرداد سال شصت تا همین امروز. برای بازخوانی  هرکدام از این سرفصل ها نیازمند چندین جلد کتاب هستیم تا مسیر مجاهدین خلق از روز نخست تا به امروز را بررسی کنیم. هدف از این نوشته بازخوانی این سه سرفصل نیست اما میتوانیم بطورخلاصه یک خط پررنگ را در هر سه فصل بیابیم خط پر رنگی که در هر سه فصل قابل مشاهده است اما مجاهدین آنرا پنهان میکنند تا حقیقت سازمان مجاهدین خلق آشکار نشود بر خلاف آنچه مجاهدین خلق میگویند، پایه و اساس سازمان مجاهدین خلق بدلیل اشتباهات بنیادی در هیچ زمانی، از تاسیس تا به امروز هیچگاه مبتنی بر یک اندیشه مترقی نبوده است و چه بسا هر چه زمان گذشته بیشتر به انحراف کشیده شده است. نتیجه بنا و دیوار کج  قطعا و یقینا فرو ریختن دیوار است.

ـیا تابحال شده از خودتان بپرسید چرا سازمان مجاهدین خلق همیشه شکست میخورند؟ هر انسانی در طول زندگی پیروزی و موفقیت را تجربه میکند و بسیاری سازمان های و جریانها نیز طعم شکست و پیروزی را میچشند اما چرا سازمان مجاهدین خلق همیشه با شکست همراه است وهیچگاه و در هیچ زمینه ای موفقیت کسب نمیکند؟ رمز و راز این همه شکست در چیست؟ ابتدا پاسخ را از زبان مسعود رجوی بشنویم.

مسعود رجوی پس از عملیات فروغ جاویدان در یک نشست بصورت ناخواسته گفت هر بار که میخواهم از روی دیوار بالا برم نمیتوانم اینبار هم میخواستم از دیوار بالا برم اما اقا (منظورش امام علی بود) یقه ام رو گرفت و گفت بیا پائین نمیتونی بری هنوز  صلاحیتش رو نداری ،،،،،،،،،،،

جواب مسعود رجوی تقریبا درست است اما کامل نیست. به باور من جواب واقعی این است که سازمان مجاهدین خلق در تمام پروسه حیات خود هیچگاه دارای اصول و پرنسیب و چهارچوبهای انقلابی و اخلاقی و انسانی و سازمانی نبوده است. خصوصا پس از اعدام بنیانگذاران سازمان شاهد بودیم که چگونه افرادی در درون سازمان دست به کشتار دیگر افراد زدند. نمونه هائی همچون قتل و ترور مجید شریف واقفی و صمدیه لباف در درون سازمان والبته در ادامه این روند مسعود رجوی به عنوان سکاندار این جریان همان روند را با کمی پس و پیش جلو برد. پس از پیروزی انقلاب ایران ، سازمان مجاهدین خلق از نااگاهی و خام بودن نسل جوان ماکزیمم بهره برداری را کرد و بخشی از جوانانی ناپخته همچون مرا نیز جذب کرد و بطور واقعی بخش قابل توجهی از جوانان بدلیل همین ناپختگی و خام بودن جذب این جریان شدند. مهمترین عامل این میزان جذب نیرو ناشی از دروغ بزرگی بود که سازمان مجاهدین به خورد جوانان میداد. شعارهائی مبنی برعدالت و آزادی و شعارهائی برپایه فدا و صداقت در درون سازمان مجاهدین خلق. اما با گذر زمان پس از سی خرداد سال شصت شعارها یکی پس از دیگری فرو ریختند و دروغ بودن آنها برهمگان به اثبات رسید.

اما اوج ماجرا از زمانی آغاز میشود که مسعود رجوی با زد  وبند با صدام حسین به عراق می رود و ظاهرا ارتش آزادیبخش تشکیل میدهد. ارتشی که جیک و پوک آنرا صدام در اختیار سازمان قرار میدهد تا از آن بعنوان نیروی ذخیره در جنگ برعلیه ایران استفاده کند. مسعود رجوی به گمان آنکه صدام حسین جنایتکار همیشه برسرکار است در آن دوران سیاه و نکبت بار دست به هر ظلم و ستمی و هر جنایتی برعلیه نیروهایش میزند. از زندان و شکنجه تا قتل تا نشست های ضدانسانی غسل وعملیات جاری و دهها نکبت دیگر. او فکر میکرد صدای قربانیان به گوش هیچکس نخواهد رسید وهمه آنجا دفن خواهند شد اما دست روزگار آنچنان به گوش مسعود رجوی سیلی نواخت که فقط نزدیک بیست سال است گم شده ومعلوم نیست به کدام سوراخ خزیده است. مسعود رجوی روزگاری که نعشه و مست و دیوانه بود دست به کمر میزد و میگفت جدا شده نداریم و مشتش را گره میکرد و نعره میزد مشت آهنین برای هر آنکس که بخواهد جدا شود. به یاد آن روزهای سیاه و نکبت بار که افراد و قربانیان مظلوم را در میان صدها نفر و بل هزاراران نفر می آوردند و تف باران میکردند، اما دست روزگار و سیلی که خداوند عالمیان برصورت این مردک نواخت آنچنان بود که بیست سال است مفقود الاثر است. آری نفرین هزاران قربانی و هزاران مادر و پدر داغدار این چنین است. هیچ حقی درجهان پامال نخواهد شد.

همه اینها را گفتیم تا بگوئیم سازمان مجاهدین خلق هیچگاه انقلابی، مترقی، دارای اصول و چهارچوب و پرنسیب اخلاقی نبوده، نیست و نخواهد بود. مسعود و مریم رجوی بارها گفته اند که تنها سازمانی هستند که انشعاب نداشته اند، اما باید به آنها گفت اگر سازمان مجاهدین خلق هزار پاره و هزار انشعاب در آن صورت میگرفت بهتر از این همه بدنامی و بی آبروئی بود. آنچه این فرقه نمیفهمد این است ، فکر میکنند با بستن درب قرارگاه فرقه واجازه ملاقات ندادن به خانواده قربانیان میتوانند ابرو بخرند ولی کاملا برعکس همه این اتفاقات آبروی نداشته این فرقه را برده وهرگز وهرگز و به تاکید هرگز نخواهند توانست حتی به موقعیت زمان تقی شهرام و بهرام در سال 54 بازگردند. در مقایسه عدد و ارقام همین بس که قاتلینی همچون تقی شهرام و بهرام هزار بار با شرف تر از مسعود رجوی و همدستانش هستند.

خط پررنگ که میگفتیم همینجاست شکست از پی شکست و آچمز استراتژیک فرقه رجوی نتیجه نداشتن اصول و پرنسیب های اخلاقی، انسانی و انقلابی و مردمی و از سوپی دیگر اندیشه “هدف وسیله را توجیه میکند”. این است که نهایتش از سازمان مجاهدین خلق چنین موجودی میسازد که حتی رهبرش را بصورت عمدی گم میکند تا کسی یادش نیاید این سازمان چه مسیری را طی کرده است.

آنچه گفته شد یک در صدهزار آنچه میشود در مورد این سازمان مافیائی گفت که امروز نه راه پس دارد و نه راه پیش.

خشت اول گرنهد معمار کج، تا ثریا میرود دیوار کج

گنجشک درنده مجاهدین خلق

نقره داغ شدن وطنفروشان

***

پانزدهم شهریور 1344 و رویکرد فرقه گرایی و تروریستی رجویآنها نه تنها شکست خوردند که سقوط اخلاقی کردند (به مناسبت درگذشت عبدالرضا نیک بین رودسری – عبدی)ا

آچمز استراتژیک فرقه رجویآچمز استراتژیک فرقه رجویسعيد شاهسوندي: ادای دین به مجید شریف‌واقفی یا دسته گل به تقی شهرام

عبدالرضا نیک بین؛ از بنیانگذاری سازمان مجاهدین خلق تا جدایی از آنعبدالرضا نیک بین؛ از بنیانگذاری سازمان مجاهدین خلق تا جدایی از آن

لاف پنجاه سالگی مجاهدین خلق در پی هویت نداشته فرقه رجویلاف پنجاه سالگی؛ در پی هویت نداشته

ترور دانشمندان هسته‌ ای ایران و نقش مریم رجویترور دانشمندان هسته‌ ای ایران و نقش مریم رجوی

همچنین: