گورستان جدید در آلبانی

گورستان جدید در آلبانی

گورستان جدید در آلبانیمحمد رزاقی، کانون آوا، شانزدهم ژانویه 2021:… مریم قجر و دیگر سران فرقه به خاطر اینکه حساسیت خانواده ها و ارگانهای بین المللی  متوجه زندگی فرقه گرایانه درون اسارتگاه اشرف در البانی بر انگیخته نشود با پرداخت رشوه به یک عده ازمقامات البانی از بیرونی شدن خبر مرگ اعضاء بر اثر کرونا جلو گیری می کند. سران فرقه رجوی همچنین برای اینکه خبر مرگ اعضاء براثر گرفتار شدن به ویروس کرونا را لا پوشانی کنند به دنبال گورستانی در شهرهای دیگر هستند تا با دفن اعضاء فوت شده در گورستان شهرهای دیگر کسی متوجه  تعداد مرگ اعضاء نگون بخت نشود. گورستان جدید در آلبانی 

وضعیت کمپ آلبانی بحرانی استوضعیت کمپ آلبانی بحرانی است

گورستان جدید در آلبانی

مریم قجر به دنبال آباد کردن گورستان جدید در آلبانی است !

محمد رزاقی

آقای محمد رزاقی

در یکماه گذشته سران فرقه رجوی بعد از افشاگری جدا شده ها و خانواده ها مجبور شدند به مرگ اعضاء خود از ویروس کرونا اعتراف کند .

البته این اعتراف چراغ خاموش شیوه شناخته شده سران فرقه رجوی داعشی صورت گرفت وبعد از مرگ نزدیک به 20 نفر از اعضاء خود بر اثر ویروس کرونا به مرگ 2 عضوء خود به خاطر ویروس کرونا اعتراف کرد و مرگ بقیه اعضاء خود را فقط در حد خبر کوتاه در تلویزیون خود که به سیمای اسارت معروف هست در یکماه گذشته اعلان کرد .

اما بر اساس خبر هائی که از درون فرقه رجوی بدست آمده دهها نفر از اعضاء نگون بخت فرقه رجوی دچار ویروس کرونا شده اند و عده ای از نگون بختها فوت کرده اند و در سرد خانه بیمارستان تیرانا نگهداری می شوند .

ولی مریم قجر و دیگر سران فرقه به خاطر اینکه حساسیت خانواده ها و ارگانهای بین المللی  متوجه زندگی فرقه گرایانه درون اسارتگاه اشرف در البانی بر انگیخته نشود با پرداخت رشوه به یک عده ازمقامات البانی از بیرونی شدن خبر مرگ اعضاء بر اثر کرونا جلو گیری می کند .

سران فرقه رجوی همچنین برای اینکه خبر مرگ اعضاء براثر گرفتار شدن به ویروس کرونا را لا پوشانی کنند به دنبال گورستانی در شهرهای دیگر هستند تا با دفن اعضاء فوت شده در گورستان شهرهای دیگر کسی متوجه  تعداد مرگ اعضاء نگون بخت نشود بطورخاص که جدا شده ها در البانی می توانند تعداد زیاد شدن قبر های اعضاء فوت شده را در گورستان نزدیک اسارتگاه اشرف 3 به تصویر بکشند و در اختیار عموم قرار بدهند .

مرگهای خاموش در فرقه رجوی

از اخبار درج شده در سایتهای فرقه رجوی و شوهای مسخره مریم قجر داعشی در اسارتگاه اشرف در آلبانی ما جدا شده ها خوب می فهمیم وقتی مریم قجر دست به بر پائی شوهای مختلف می زند در پی لاپوشانی یک واقعیت می باشد و تمامآ با سناریو از پیش تعیین شده و با توجیه سران فرقه در بین خود صورت می گیرد .

در چند هفته گذشته و با شروع بیرونی شدن اخبار مرگ اعضاء نگون بخت بر اثر ویروس کرونا مریم قجر در البانی چند شوء بر گزار کرده که این شوها نه تنها هیچ دردی از دردهای  بی درمان سران فرقه را علاج نمی کند بلکه بیشتر اعضاء نگون بخت دچار گرفتار شده به ویروس کرونا می کند . 

چند روز پیش مریم قجر داعشی به بهانه مراسم سالگرد کشته شده های حادثه هواپیمای اوکراینی در اسارتگاه اشرف در البانی شوئی بر گزار کرد که در ان شوء اعضاء نگون بخت بدون رعایت اصول بهداشتی که مورد تاکید همه پزشکان دنیا می باشد بدون ماسک ک وبدون رعایت فاصله از طرف سرا ن فرقه رجوی مجبور شده اند در کنار و چسبیده به هم به ایستند !

بر اساس تجربه حضور نزدیک به 20 سال در فرقه رجوی با اطمینان می توانم بگویم شوهائی که مریم قجر داعشی و سران فرقه در اسارتگاه اشرف 3 بر گزار می کنند تمامآ برای مشغول کردن ذهن اعضاء و منحرف کردن اذهان ازموضوع اصلی که همانا مرگ عده زیادی از اعضاء نگون بخت از ویروس کرونا می باشد دست به بر پائی شوهای مسخره می زنند و لا غیر .

فیلم کوتاهی که سایت فرقه رجوی داعشی از شوء مریم قجر در اسارتگاه البانی را پخش کرده ثابت می کند مریم قجر داعشی و دیگر سران فرقه رجوی هیچ اهمیت و ارزشی به جان اعضاء نگون بخت خود ندارند و اعضاء برای شرکت در شوء مریم قجر داعشی مجبور هستند در کنار هم بدون ماسک و رعایت فاصله کنار هم به ایستند . 

عقب نشینی ذلت بار فرقه مجاهدین در قبال فشار خانواده ها

چند قطعه عکس از شوء مریم قجر داعشی در اسارتگاه اشرف در آلبانی را در ببینید و خود قضاوت کنید اشک تمساح مریم قجر برای مردم ایران به خاطر گرفتار شدن  به ویروس کرونا را باور کنیم یا مجبور کردن اعضاء خود بدون ماسک و رعایت فاصله در شوء های مسخره مریم قجر داعشی را ؟!

به مریم قجر داعشی و دیگر سران فرقه رجوی هم اطمینان می دهم همانطور که نتوانستید مرگ اعضاء نگون بخت در زندانهای ساخته رجوی روح پلید در اردوگاه بد نام اشرف درعراق لا پوشانی کنید وما جد اشده ها جنایت رجوی روح پلید و مریم قجر داعشی را به اطلاع افکار عمومی رساندیم و ماهیت جنایتکارانه سرا ن فرقه رجوی افشاء کردیم .

تلاش مریم قجر داعشی برای دفن مخفیانه و اباد کردن گورستان دیگر در البانی شکست خواهد خورد و مریم قجر و دیگرسران فرقه رجوی نخواهند توانست به اهداف پلید خود برسند و دیر یا زود ابعاد مرگ و میرهای اعضاءنگون بخت که توسط مریم قجر داعشی و سران فرقه لاپوشانی شده افشاء خواهد شد .

لینک به منبع

Albanians shocked at MEK , Maryam Rajavi disregard for their dead

گورستان جدید در آلبانی

***

عادل اعظمی نگفتمت مرو آنجا که آشنات منمنگفتمت مرو آنجا که آشنات منم

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/سعیده-شاهرخی-شکنجه%e2%80%8cگر-فرقه-رجوی/

سعیده شاهرخی شکنجه‌گر فرقه رجوی به درک واصل شد 

سعیده شاهرخی شکنجه‌گر فرقه رجوی به درک واصل شد محمد رزاقی، کانون آوا، پاریس، یازدهم ژانویه 2021:… فهیمه اروانی بعد از صحبت در مورد بخشش ما که گناهی جز مخالفت با سیاست سرکوب گرایانه در داخل تشکیلات و حقه بازی بنام انقلاب ایدئولوژیک کاذب و سیاست های ابدوغ خیاری رجوی هیچ گناهی نداشتیم یکباره سعیده شاهرخی میکرفون را دست گرفت و از رجوی خواست همه ما را تسلیم ایشان بکند تا ایشان با چنگ و ناخن دندان همه ما را تکه پاره بکند. سعیده شاهرخی شکنجه‌گر فرقه رجوی  به درک واصل شد 

شکنجه گران تحت تعقیب فرقه رجوی مجاهدین خلقمزدوران و شکنجه گران سازمان مجاهدین خلق، فرقه رجوی

سعیده شاهرخی زن شکنجه‌گر فرقه رجوی به درک واصل شد 

محمد رزاقی پاریس

آقای محمد رزاقی ، پاریس

هفته گذشته سعیده شاهرخی یکی از زنان شکنجه گر فرقه رجوی داعشی بر اثر ویروس کرونا به درک واصل شد .

مرگ هیچ انسان خوشحال کننده نیست اما در مورد یکسری حیوانات وحشی در لباس و شکل انسان مثل سران فرقه رجوی داعشی باید استثناء قائل شد .

سعیده شاهرخی یکی از همان زنان شکنجه گر هست که شامل استثناء می شود .

سعیده شاهرخی که به برکت بودن زن یکی از سران فرقه رجوی ( محسن رضائی ) مدارج پوشالی تشکیلاتی با سرعت طی کرد یک مدت در یگانهای نظامی بعنوان فرمانده بود ولی بیشتر در سیستم اطلاعاتی فرقه رجوی مشغول به کار بود .

سعیده شاهرخی یکی از زنان شکنجه گر بود که در زندانی کردن زنان نگون بخت در سال 73 نقش اساسی داشت و همچنین در سرکوب افراد ناراضی در یگانهای نظامی بعنوان زن بد دهان و پرخاشگر شناخته می شد

سعیده شاهرخی شکنجه‌گر فرقه رجوی به درک واصل شد 

ماههای اخر سال 73 درسیاه چالهای ساخته رجوی داعشی از زندان معروف اسراء مروارید شبانه با خودروهای اتاق دار آیفا به زندان جدید ( قلعه محمود قائمشهر ) منتقل شدیم .

چند روزی از انتقال به زندان ساخته رجوی روح پلید گذشته بود کلیه ام دوباره خونریزی کرد و ازانجا که در زندان انفرادی هم بر اثر شکنجه شکنجه گران فرقه رجوی و لگدهائی که به پهلوهایم زده بودند و چند روز کلیه ام خونریزی می کرد اینبار همان درد را داشتم برای اثبات خونریزی کلیه ام نمونه ادارخونی را در لیوان پلاستیکی که برای آب خوردن داده بودند گرفتم و خواستم حد اقل یک مسکن بدهند .

درست ایام عید بود پایان سال 73 و شروع سال 74 که درد کلیه ام باعث شد چند بار درب سلول را بکوبم تا شاید یکی از زندانبانان رجوی داعشی بیاد و لیوانی را که نمونه ادارا خونی را نشان بدهم بعد اینکه چند بار درب سلول را کوبیدم اخر سر مختار جنت سرائی زندانبان و شکنجه گر رجوی داعشی دریچه سلول باز کرد و اولین حرف اش این بود که کدام مادر قهبه درب اینقدر می کوبد !

گفتم چرا فحش میدهی ؟ من خونریزی کلیه دارم این هم نمونه ادار خونی .

در همان حالی که از دریچه سلول با شکنجه گر و زندانبان رجوی داعشی صحبت می کردم دیدم از سمت راست راهرویک دسته از زنان و چند مرد بصورت جمعی بطرف درب سلول ما می ایند .

در همان لحظه فهیمه اروانی سوگلی رجوی به همراه عذرا طالقانی با نام مستعار ( سوسن )  و سعیده شاهرخی ومحمد سادات دربندی با ناممستعار ( کاک عادل ) و فریدون سلیمی را توانستم بصورت کامل چهره هایشا ن را ببینم که مختار تا دید سران شکنجه گران به سمت سلول ما می ایند دریچه روی درب سلول را بست مثل قبل حتا یک قرص مسکن هم نداد .

روز23 فروردین سال 74 از زندان اردوگاه بد نام اشرف صبح چشم بسته 14 نفر از افراد سلول را صدا زدند ویک شلوار و پیراهن شخصی دادند و چشم بسته ما را سوار پشت کامیونت ایفا کردند در محمد شعبانی با نام مستعار ( باقر هم ) بعنوان نگهبان سلاح به دست پشت ایفا نشست و بعد چند ساعت  طی مسیر دریکی از مقر های رجوی در اردوگاه اهدائی صدام  ملعون به رجوی بنام ( بدیع )  پیاده مان کردند .

صبح روز 24 فروردین دادگاه ما به ریاست شخص رجوی روح پلید شروع شد که در ان دادگاه علاوه بر شکنجه گران و زندانبانان فرقه رجوی داعشی  زنان شکنجه گر مثل فهیمه اروانی ؛ عذرا طالقانی ؛  رقیه عباسی ؛ فائزه محبت کار ؛ شعیده شاهرخی ؛ زهرا توکلی با نام مستعار نصرت و …. حضورداشتند .

بعد از 3 روز محاکمه رجوی ادعا کرد همه ما را عفو کرده ! و دستور داد همه به اردوگاه بد نام اشرف برگردانده شویم . ( البته رجوی داعشی هیچ وقت هم نتوانستند دلیل و مدرکی برای زندان و شکنجه کردن اعضاء نگون بخت ارائه بدهند ) و پروژه ای بود برای زهر چشم گرفتن از مخالفان سیاست های رجوی و کسائی که خواهان خروج و جدا شدن ار فرقه رجوی داعشی بودند .

در اخرین لحظه و پایان حرفهای رجوی داعشی اول محمد علی جابر زاده با نام مستعار ( قاسم ) که در فرانسه ریق رحمت سر کشید  از رجوی می خواست به جای بخشیدن  ! ما همه ما را حکم اعدام بدهد و جابر زاده کف بر دهان از بخشش ما از طرف رجوی اعتراض داشت !

بعد از درخواست اعدام  همه ما از طرف محمد علی جابر زاده و بعد جابر زاده محمد محدثین با نام مستعار بهنام که معروف به ملیجک رجوی روح پلید می باشد رو به رجوی کرد و گفت :

 شما از موضع خودتان اینها را بخشیدید  اما محمد رضا روحانی و متین دفتری هم به من تاکید کرده اند هر کس از سازمان خواست جدا شود شما اعدام کنید اگر خبرش به بیرون درز کرد ما در اروپا رفع و رجوع اش می کنیم !

بعد از روده  درازی چند تن ازمردان شکنجه گر فرقه رجوی داعشی نوبت به زنان شکنجه گر رسید که فهیمه اروانی بعد از صحبت در مورد بخشش ما که گناهی جز مخالفت با سیاست سرکوب گرایانه در داخل تشکیلات و حقه بازی بنام انقلاب ایدئولوژیک کاذب و سیاست های ابدوغ خیاری رجوی هیچ گناهی نداشتیم یکباره سعیده شاهرخی میکرفون را دست گرفت و از رجوی خواست همه ما را تسلیم ایشان بکند تا ایشان با چنگ و ناخن دندان همه ما را تکه پاره بکند !

رجوی  با خنده  معنا دار؛ رو به سعیده شاهرخی گفت :

خواهر سعیده شما انقلاب مریم ثابت کردید و بایدهمه شما این برادران وادار کنید انقلاب بکنند !

بعد از افشا گری خانم های جدا شده از فرقه رجوی و راه انداختن حرمسرا توسط مریم قجر برای رجوی داعشی و تجاوز شخص رجوی به زنان نگون بخت در تشکیلات فرقه رجوی معنی اثبات انقلاب مریم قجر( هم خوابی زنان با شخص رجوی ) هم معنی واقعی خود را پیدا کرد .

دوستان جدا شده در البانی گفتند :

سعیده شاهرخی چند سالی بود که به بیماری سخت گرفتار شده بود و حتا نمی توانست راه برود و با ویلچر بابجا می شد و در روزهای اخر هم با گرفتن ویروس کرونا به درک واصل شد .

زنی که می خواست برای خوش رقصی به رجوی داعشی یک عده بی گناه و اسیر ذهنی و جسمی را تکه پاره کند به دردی گرفتار شد که هیچ علاجی برایش پیدا نشد .

تمام سران فرقه رجوی داعشی  و شکنجه گران و زندانبانان فرقه رجوی باید بدانند که خدا ؛ تاریخ ؛ طبیعت انتقام تمام ظلم هائی را که در حق مردم ایران ؛ عراق ؛ اعضاء خود کردید از شما خواهد گرفت مطمئن باشند دیر یا زود دارد اما سوخت و ساز ندارد .

مرگهای سخت با درد های لا علاج سران فرقه رجوی داعشی اثبات کننده انتقام خدا ؛ تاریخ ؛ طبیعت هست و دیگر سرا ن فرقه رجوی مطمئن باشند اه و ناله پدران و مادران ؛ خواهران ؛ برادران داغ دیده و چشم انتظار دامنشان را خواهد گرفت و نه تنها پایشان به خاک پاک ایران نخواهد رسید بلکه جسد شان هم در خاک ایران دفن نخواهد شد چون این حکم خدا ؛ تاریخ ؛ طبیعت در حق ظالمان ؛ و کسائی که حق را نا حق کردند

لینک به منبع

سعیده شاهرخی شکنجه‌گر فرقه رجوی به درک واصل شد 

گورستان جدید در آلبانی 

***

شکنجه گران فرقه رجوی در آلبانی را محاکمه کنیدشکنجه گران فرقه رجوی در آلبانی را محاکمه کنید

همچنین:
لینک 

سعیده شاهرخی شکنجه گر صدام و رجوی در آلبانی مرد

سعیده شاهرخی شکنجه گر صدام و رجوی در آلبانی مردایران اینترلینک، هشتم ژانویه 2021:… سعیده شاهرخی زن محسن رضایی دبیر شورای پوشالی رجوی است و خواهرش حمیده شاهرخی جنایت کار جنگی در کرد کشی سال 69-70 و همچنین ترورهای چند دهه گذشته داخله می باشد. سعیده خودش رئیس ستاد مرکز دوازده در سالهای متمادی در اسارتگاه اشرف بود او کسی بود که تیم های عملیاتی تروریستی را تا آخرین لحظات اعزام پیگیری و رصد میکرد و نهایتأ تا نقطه مرز با افسران ارشد استخبارات عراق (صدام) هماهنگی ها را انجام میداد تا آن تیم ها بروند و چند سرباز را بکشند و یا منافع ملی و یا لوله های نفتی خلق قهرمان را منفجر نمایند… یک روز نیز شهین حائری و سعیده شاهرخی و چند نفر دیگر که نتوانستم مشاهده کنم مرا کشان کشان به محلی برده و دست و پای مرا بسته و به شیوه رایج شلاق زدن/ به کف پایم و تمام بدنم با یک وسیله پلاستیکی شلاق میزدند تا جاییکه از هوش رفتم که بعد از ان اب بر روی سروصورتم ریخته و مجددا مرا به هوش اورده و دوباره شروع به زدن میکردند. سعیده شاهرخی شکنجه گر صدام و رجوی در آلبانی مرد 

سعیده شاهرخی شکنجه گر صدام و رجوی در آلبانی مرد

سعیده شاهرخی شکنجه گر صدام و رجوی در آلبانی مرد

سعیده شاهرخی شکنجه گر صدام و رجوی در آلبانی مرد

1- آقای حامد صرافپور، هشتم مارس 2019:

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/وحشت-رجوی-از-خانواده-اسیر-جنگی/

وحشت رجوی از خانواده اسیر جنگی غلامعلی میرزایی

وحشت رجوی از خانواده اسیر جنگی غلامعلی میرزاییمحمد رزاقی، کانون آوا، پاریس، ششم ژانویه 2021:… سران فرقه رجوی خاص مریم قجر بهتر از همه می دانند که در صورتیکه اعضاء نگون بخت بتوانند با خانواده ودنیای آزاد تماس داشته باشد دراولین فرصت زنجیر های اسارت ذهنی و جسمی را از دست و پای خود باز کرده و از تصمیم به جدا شدن از فرقه رجوی خواهد کرد و به همین خاطر از شخص مریم قجر داعشی ودیگر سران فرقه رجوی زمانی که در اردوگاه بد نام اشرف در عراق بودند تمام انرژی خود را گذاشته بودند تا مانع تماس و ملاقات خانواده ها با عزیزان خود شوند . سران فرقه رجوی با فرستادن چماقداران خود با سنگ پرانی و فحاشی و ضرب و شتم خانواده ها و بستن درب اردوگاه بد نام اشرف به روی خانواده ها مانع دیدار خانواده ها با اعضاء اسیر شدند . وحشت رجوی از خانواده اسیر جنگی غلامعلی میرزایی

بازگشت اسیر جنگی رجوی-صدام ، غلامعلی میرزاییاسرای جنگی سازمان مجاهدین خلق . از عراق تا آلبانی

وحشت رجوی از خانواده اسیر جنگی غلامعلی میرزای

فرقه رجوی ترس ؛ وحشت خود را به نمایش گذاشت!

هفته گذشته اقای غلامعلی میرزایی از اعضاء جدا شده فرقه رجوی موفق شد بعد از سالها اسارت از البانی نزد خانواده خود در ایران بر گردد .

همان روز بر گشت اقای میرزایی سران فرقه رجوی ترس ؛ وحشت خود  از خانواده ها را در اطلاعیه ای که از شیاد خانه شورای دست ساز رجوی صادر شده بود به نمایش گذاشت .

در اطلاعیه شیاد خانه شورای دست ساز فرقه رجوی که به خاطر بر گشت اقای میرزائی صادر شده بعد از کلی یاوه سرائی و سفسطه به یک نکته اساسی نا خواسته اعتراف کرده اند و نوشته اند :

“غلامعلی میرزائی در سال 96 در ارتباط با زن و پسرش در ایران قرار گرفت و برید !”

وحشت رجوی از خانواده اسیر جنگی غلامعلی میرزایی

وحشت رجوی از خانواده اسیر جنگی غلامعلی میرزایی

سران فرقه رجوی خاص مریم قجر بهتر از همه می دانند که در صورتیکه اعضاء نگون بخت بتوانند با خانواده ودنیای آزاد تماس داشته باشد دراولین فرصت زنجیر های اسارت ذهنی و جسمی را از دست و پای خود باز کرده و از تصمیم به جدا شدن از فرقه رجوی خواهد کرد و به همین خاطر از شخص مریم قجر داعشی ودیگر سران فرقه رجوی زمانی که در اردوگاه بد نام اشرف در عراق بودند تمام انرژی خود را گذاشته بودند تا مانع تماس و ملاقات خانواده ها با عزیزان خود شوند . سران فرقه رجوی با فرستادن چماقداران خود با سنگ پرانی و فحاشی و ضرب و شتم خانواده ها و بستن درب اردوگاه بد نام اشرف به روی خانواده ها مانع دیدار خانواده ها با اعضاء اسیر شدند .

با اخراج فرقه رجوی از عراق و مستقر شدن اعضاء فرقه رجوی در آلبانی یک عده از اعضاء توانستتند از فرقه رجوی جد اشده و خودشان تصمیم گرفتند در البانی بمانند یا به کشور دیگر بروند وعده ای هم تصمیم گرفتند از البانی به وطن و نزد خانواده های خود بر گردند .

اما سران فرقه رجوی علی رغم درخواست خانواده ها برای ملاقات عزیرانشان که توسط سران فرقه رجوی به اسارت ذهنی و جسمی گرفته شده اند سران فرقه رجوی خاص مریم قجر در البانی با پرداخت رشوه های کلان به مقامات البانیائی و با سفارش سفارت و مقامات امریکائی ؛ اسرائیل ؛ عربستان به دولتمردان البانیائی از دادن ویزا به  ایرانی ها خاص خانواده هائی که خواهان ملاقات با عزیزانشان در اسارتگاه اشرف 3 هستند خود داری می کنند .

ترس ؛ وحشت سران فرقه رجوی ازملاقات خانواده ها با عزیرانشان موضوعی هست که سالیان سال جد اشده ها از فرقه رجوی بر اساس تجربه خود مطرح می کنند و سران فرقه رجوی هم بهتر از همه می دانند 2 عنصر اصلی باعث شده صدها نفراز فرقه رجوی در سالهای گذشته جدا شوند .

یکی حضور و ملاقات خانواده ها  بعد از سرنگونی صدام ملعون که  خانواده ها توانستند ولو کوتاه مدت با همه موانع که سرا نفرقه رجوی می تراشیدند و لی خانواده ها موفق شدند بصورت حضوری با عزیران خود ملاقات داشته باشند یا با حضور در اطراف اردوگاه بد نام اشرف و لیبرتی و رساندن صدای خود به اعضاء اسیر زمینه جد اشدن را برای عزیزان خود فراهم کنند .

اما چرا سران فرقه رجوی از بازگشت جد اشده ها به نزد خانواده خود  که توانسته اند خود را از اسارت ذهنی و جسمی ازاد کنند به سوزش جانکاه ؛ یاوه سرائی ؛ سفسطه افتاده ؟

زمانی که رجوی در اردوگاههای اهدائی صدام ملعون نشسست برگزار می کرد یکی از موضوعات بحث جدا شدن اعضاء از فرقه رجوی بود .

در ان زمان رجوی با بستن درب اردوگاه اشرف برای اعضائی که خواهان جدایی از فرقه رجوی بودند شرایط را با مرور زمان هر روز سخت تر می کرد .

رجوی درسال 72 در نشست داخلی بعد از تهدید کسائی که می خواستند از فرقه رجوی جد اشوند گفت : فرستادن کسائی که بریده و خواهان جد اشدن هستند به اردوگاه رومادی نزد صاحب خانه ( صدام ملعون ) برای ما مسئله سیاسی درست می کند و لذا از این به بعد کسی خواهان جدائی از سازمان باشد را به اردوگاه رومادی نمی فرستیم نفر باید صبر کند تا ما رژیم سرنگون کنیم بعد ان نفر پی کارش برود !

سال 74 رجوی درنشستهای موسوم به حوض رجوی قانون فرقه گرایانه و من در اوردی خود را به شیوه دیگر برای کسائی که می خواستند از فرقه رجوی جد اشوند ابلاغ کرد و گفت :

هر کس خواهان جدائی از سازمان هست در مدتی در اردوگاه اشرف در زندان می ماند تا اطلاعات او بسوزد و بعد ان نفر را به مرز ایران عراق بده و به داخل ایران می فرستیم و نفر برود نزد 70 ملیون خلق قهرمان زندگی بکند .

سال 75 با برگشت مریم قجر داعشی از فرانسه به عراق رجوی در نشست درونی قانون فرقه گرایانه خود را باز تغییر داد و گفت  :

از این به بعد هر کس بخواهد از سازما ن جدا شود به مرز ایران و عراق هم نمی فرستیم ! باید نفر 2 سال در اردوگاه بد نام اشرف در زندان بماند و بعد ان نفر به جرم  ورود غیر قانونی به عراق تحویل زندان ابو غریب داده می شود و جرم ورود غیر قانونی به عراق هم 8 سال زندان هست و بعد ان دولت عراق تصمیم می گیرد نفر بعنوان جاسوس محاکمه کند یا با زندانیان عراقی در ایران تبادل کند بدین شیوه رجوی می خواست از خروج و جد اشدن اعضاء جلو گیری کند .

اما با بازگشت اقای غلامعلی میرزایی به اغوش خانواده سران فرقه و خاص مریم قجر داعشی را وا داشته تا لگدی به قبر نداشته رجوی روح پلید بزنند .

مریم قجر ودیگر سران فرقه رجوی در نشست درونی زمان صدام از قوانین فرقه گرایانه رجوی حمایت می کردند و فرستادن اعضائی که خواهان جدا شدن از فرقه رجوی بودند را روش و برخورد درست انقلابی و …. می نامیدند هفته گذشته مجبور شدند با یاوه سرائی و سفسطه ادعا کنند که رفتن به داخل ایران و نزد خانواده برای خوش خدمتی و ادامه همکاری با وزارت اطلاعات می باشد !

می گویند دروغگو کم حافظه هست راست گفتند . مگر رجوی روح پلید نمی گفت هر کس می خواهد از سازمان بریده و جدا شود باید به داخل ایران فرستاد ه شود .

خوب حال که هر کس مسیرزندگی خود را بعد از جد اشدن از فرقه رجوی انتخاب می کند و نزد خانواده خود بر می گردد باز چرا سران فرقه به سوزش جانسوز و جانگاه افتاده اند .

جواب در یک کلام می باشد . سران فرقه می ترسند با باز شدن راه بر گشت اعضاء جدا شده به   نزد خانواده های خود امیدی در دل اعضاء اسیر در اسارتگاه اشرف 3 بوجود اید و بدانند در صورت جد اشدن از فرقه رجوی می توانند به وطن و نزد خانواده خود بر گردند .

به همین خاطر مریم قجر داعشی و دیگر سران فرقه با پرداخت رشوه های کلان به بعضی از مقامات البانیائی سعی می کنند مانع خروج اعضاء جدا شده از البانی شوند .

البته مریم قجر و سران فرقه رجوی با تمام تلاش وپرداخت رشوه با  دلارهای کثیف صدام و عربستان نخواهند توانست به اهداف پلید خود برسند و انتخاب ازاد مسیر زندگی اعضاء جد اشده و بطور خاص رسیدن خبر زندگی ازاد جدا شده ها لرزه به استخوانهای رجوی مفقود القبر و مریم قجر داعشی در البانی  و رجوی صفتانی که ادعا می کنند از رجوی جد اشده اند ولی هنوز راه و رسم و شیوه رجوی را طی می کنند انداخته و سران فرقه رجوی بدانند خانواده ها و جد اشده های واقعی از فرقه رجوی تا اخرین نفس برای رهائی اعضاء اسیر در چنگال فرقه رجوی در هر کجا و در هر زمان  تلاش خواهند کرد  …

حال به مریم قجر و دیگر سران فرقه رجوی  که با صدور اطلاعیه از شیاد خانه شورای دست ساز خود سوزش و ناله های جانسوز و جانکاه خود را به نمایش گذاشته اند باید گفت :

آب بریزید آنجا که می سوزد !

پاریس : محمد رزاقی

گورستان جدید در آلبانی 

***

به خانم لويز ـ هومريش گزارشگر اشپیگل (مجاهدین خلق سربریدن را از مخابرات صدام آموخته اند)به خانم لويز ـ هومريش گزارشگر اشپیگل (مجاهدین خلق سربریدن را از مخابرات صدام آموخته اند)

درخواست ملاقات خانواده های اسرای مجاهدین در آلبانیاستمداد خانواده حسین حسینی سرباز وظیفه اسیر اردوگاه های صدام و رجوی در عراق و آلبانی

MEK cult in Albania poses public health riskMEK cult in Albania poses public health risk

Saddam’s Private ArmySaddam’s Private Army
How Rajavi changed Iran’s Mojahedin from Armed Revolutionaries to an Armed Cult

life of camp AshrafThe Life of Camp Ashraf
Mojahedin-e Khalq – Victims of Many Masters
By Anne Khodabandeh (Singleton)  and Massoud Khodabandeh

همچنین: