یاد آوری کتاب قانون مجاهدین , قوانین مناسبات مجاهدین

یاد آوری کتاب قانون مجاهدین , قوانین مناسبات مجاهدین

میر باقر صداقی، ایران ستارگان، سوئیس، هفتم سپتامبر 2016:…  امروز وقتی وابستگی و مزدوری مجاهدین را میبینم یاد دروغها و دجالیت مسعود رجوی در سال 74 می افتم. مسعود رجوی در سال 1374 در شروع مجموع نشستهای حوض(میتینگها حوض) در اوج دجالیت میگفت من میخواهم ارتش آزادیبخش را منحل کنم چون ما توان سرنگونی نداریم کسی میتواند سرنگون کند که پشتش ابرقدرت باشد و ناوگان جنگی و هواپیما داشته باشد و من هواپیما و … 

بیائید هم بر مرده ها وهم بر زنده های فرقه رجوی گریه کنیم .

لینک به منبع

یاد آوری کتاب قانون مجاهدین , قوانین مناسبات مجاهدین

( در اشرف هر مجاهد با تبعیت ازاین قوانین ملاک و لحاظ میشد)

​امروز وقتی وابستگی و مزدوری مجاهدین را میبینم یاد دروغها و دجالیت مسعود رجوی در سال 74 می افتم

 میر باقر صداقی مسعود رجوی در سال 1374 در شروع مجموع نشستهای حوض(میتینگها حوض) در اوج دجالیت میگفت من میخواهم ارتش آزادیبخش را منحل کنم چون ما توان سرنگونی نداریم کسی میتواند سرنگون کند که پشتش ابرقدرت باشد و ناوگان جنگی و هواپیما داشته باشد و من هواپیما و ناوگان ندارم و نمیتوانم هم داشته باشم چون نمیتوانم پشتم را به یک ابرقدرت گرم کنم ما یک نیروی انقلابی و آزادیبخش هستیم لذا از این لحظه ارتش آزادیبخش منحل اعلام میشود , شما ها باید فردا درخیابان بخوابید طبق معمول و سیاق ثابت تعدادی شارلاتان و صحنه گردان با گریه و زارعی فضای نشست را سمت سو میدادند که برادر تورا خدا نه ارتش را منحل نکنید هرچه شما بگوئید ما انجام میدهیم و در نهایت در مقابل این التماسها و یاوه گویها مسعود رجوی گفت اگر میخواهید موأسسان دوم ارتش آزادیبخش باشید باید در حوض حاضر گفته و این کتاب قانونی را که به شما ابلاغ میکنم را قبول کنید آنزمان کتاب قانون 76 بند داشت اما سال 1380 به بندهای آن افزوده شد طبعا من همه این موارد یادم نمانده در این فرجه هر چه بیاد دارم را بیان میکنم تا نحوه ورود مسعود رجوی برای سواری گرفتن از ما و استثمار عمرمان را در ارتش آزدادیبخش را بیرونی کنم .شاید تجربه تلخ ما مفید حال دیگران شود تا در دام فرقه رجوی نیافتند .

لازم به ذکر است که قوانین به صورت کتابچه درآمده بود و در اختیار همه رزمندگان قرار گذاشته شده بود وداشتن آن اجباری بود و اجرای آن ملاک و لحاظ همه رزمندگان بود . هیچ کس نباید و نمیتوانست از موارد آن تخطی کند موارد به حدی قرون وسطا یی و غیر انسانی بود که در زمان جنگ آمریکا وصاحب خانه , که همه نیروها در بیابانها در امتداد مرز مستقر بودند و رجوی خوب میدانست به زودی صاحب خانه یعنی صدام حسین سقوط خواهد کرد به دستور او شورای رهبری و کادرهای رده بالا به آسایشگاههای نفرات ریختند و همه کمدهای فردی نفرات را زیررو کردند و این کتابچه ها را جمع آوری و از بین بردند حتی در سنگرها کوله پشتی و اسباب نفرات را برای جمع آوری این کتابچه ها زیروکردند تا بقول خود گزک دست دشمن و اضداد ندهند .

مواردی از قوانین مسعود رجوی :

1.سانترالیزم در رهبری ( تمام تصمیم گیریهای توسط رهبری صورت میگیرد حتی ابلاغ رده تشکیلاتی نفرات بعهده رهبری میباشد در یک کلام تشکیلات قدرت مطلقه دست مسعود میباشد. تمامی خط وخطوط تنها توسط مسعود رجوی پی ریزی خواهد شد).

2. تشکیلات مجاهدین بایستی مثل گارد آهنین باشد و مناسبات توسط رهبری پی ریزی و همه اعضا بایستی برای کانالیزه شدن گوش بفرمان مطلق باشند تا بتوان این تشکیلات آهنین را پی ریزی نمود ( در نتیجه این سانترالیزم بعدا می بینیم که منا سبات سازمان به صورت یک گروه فرقه ای تبدیل میشود و سکت میشود بطوری که تاب و توان تحمل هیچ گونه انتقاد را ندارد و رهبری آن مثل بت مورد ستایش قرار مگیرد البته برای پیش برد این هدف میبایست بصورت روانشناسانه به شستشویی مغزی اعضا پرداخت و در پروسه تمامی کردارها و رفتارها را کنترل و برنامه ریزی کرد هدف یک چیز بیشتر نیست ساختن ماشین جنگی از اعضا تا آنها در هر شرایطی بتوانند اهداف مسعود را دنبال کنند).

3. هر مجاهد خلق یعنی گوهران بی بدیل باید آببندی و هژمونی خواهر مسئول را بپذیرند حتی اگر خواهر مسئول بی سواد و صلاحیت اداره امور یگان را نداشته باشد این امر الزامیست .

4.هر عضو مجاهد خلق نقش رهبری کننده دارد و در صورت قطع ارتباط و جدا شدن به مثابه یک سازمان باید عمل کند .

5. برای برادران زمانبندی ابلاغ رده تشکیلاتی بعد از 5 سال عضو بعد از 10 سال ام جدید بعد از 15 سال ام قدیم بعد از 20 سال ام او بعد از 25 سال با حفظ همان رده بعنوان فرمانده هان قدیم ,باید مسئولیت قرارگاهها را به آنها سپرد. اما عملا فقط تعدادی از این نفرات مسئولیت جدی داشتند و بقیه دپو شده بودند مثل مجید معینی با سابقه بیش از مسعود رجوی در قرارگاه باقرزاده و پارسیان مسئولیت ماشین سبتیک را به عهده داشت و هرروز میبایست سبتیکهای قرارگاه را خالی میکرد یعنی به او اعتماد نمیشد حتی اگر او بخاطر سازمان جانش را هم فدا میکرد قابل اعتماد نبود .در شعار گفته میشد اعتماد کسب کردنی است .( اما چرا سازمان به هیچیک از نیروهایش اعتماد نداشت, البته هضم این موضوع خیلی ساده است این بهانه ای بود که به هیچ کس در سازمان رده و مسئولیت واقعی ندهند همیشه فرض بر این گرفته میشد که نفرات سازمان در نهایت بریده مزدور هستند رجوی با این کار میخواست نفرات را تهی به بیرون بفرستد تا کسی ادعای نداشته باشد که کاره ای در سازمان بوده است) .

6. برای خواهران زمانبندی ابلاغ رده تشکیلاتی بعد از 2 سال عضو بعد از 5 سال ام جدید بعد از 7 سال ام قدیم بعد از 10 سال ام او و بعد از 15 سال شورای رهبری ابلاغ میشد .

7. اگر برادر مجاهدی در مناسبات مجاهدین به خواهر مجاهد تجاوز کند حکم آن اعدام است چون حساب نیروی پیشتاز فرق میکند. اما رجوی یادش رفته بود بگوید که در سازمان عکس است تهدید این است که خواهران به برادران تجاوز کنند و از این موارد زیاد داشتیم ,از جمله رابطه فاطمه …. با علیرضا…. در ادامه هم گفته شد اگر ما در مناسبات اعدام نمیکنیم بخاطر مسایل سیاسی است .

8. انقلاب درونی مجاهدین ضرورت سرنگونی است و اگر این ضرورت نبود این انقلاب حرام است ( درعمل دیدیم که از انقلاب خواهر مریم سرنگونی بیرون در نیامد و این انقلاب از اول حرام بوده اما باز تا به امروز در مناسبات مجاهدین به ادامه آن تاکید میشود).

9. هر چیزی که میخوریم و می آشامیم ایدئولوژی است اما در تصمیم گیریها اول باید همه چیز سیاسی شود حتی موارد ایدئولوژیک را نیز اول سیاسی میکنیم بعد ایدئولوژیک. این به این معنا است که اصول انسانی معنی ندارد و تنها سیاست و دودوزه بازی شاخص ایدئولوژی سازمان مجاهدین است .

10. تمامی اعضا و گوهران بی بدیل بایستی تمامی بندهای انقلاب را از الف تا ی قبول کنند و به آن پایبند باشند .

11. هیچیک از مجاهدین حق داشتن ملک و اموال شخصی را ندارند و حتی ارث نیز به آنها تعلق نمی گیرد و همه اموال آنها متعلق به سازمان است حتی اموالی که بصورت ارث به آنها میرسد .

12. به لحاظ مالی و صنفی و تدارکاتی همه از یک میزان حقوق برخوردارند اما مسئولین متناسب با کارشان میتوانند مزایای درخور کارشان داشته باشند . ( بر اساس این تبصره اعضای شورای رهبری سوار برآخرین مدل خودرو و از غذاهای ویژه برخوردار میشوند, بطور مثال برای آنها از فرانسه شکلات فرانسوی میآمد و مواد صنفی آنها بطور جداگانه و ویژه از تدارکات مرکزی در اختیارشان قرار گذاشته میشد. در مقابل رزمندگان حتی در رویاهایشان هم نمیتوانستند آن غذاها را تصور کنند . حتی لباس شورای رهبری از پارچه مخصوص با دوخت مخصوص بود که توسط F اشرف تهیه میشد ) .

13. در مناسبات قطب نداریم یا باید شخصی که قطب است هسته نون را متلاشی کند یا باید از آن فاصله گرفت (منظور از این جمله این است که کسی حق ادعای رهبری ندارد ) زیرا قطب الزام به پاسخگویی ندارد. و این یکی از خصلتهای بارز شخص رجوی بود و هیچوقت الزام به پاسخگویی نداشت . از این رو هیچ کس حق نداشت قطب باشد .

14. در مناسبات مجاهد غیر مسلمان آنهم ازنوع غیر شیعه نداریم (همه مسیحیان و اهل تسنن در نشت های حوض به اجبار شیعه میشوند) از جمله این نفرات فلیپ که مسیحی زاده بودند مسلمان و شیعه میشوند یا عمر محمودی که سنی بود شیعه میشود.

15. نون و جیم میدهد شیطان رجیم (منظور از نون خصلت مردان و احساسات و غرایض جنسی آنان میباشد که باید این هسته نون را متلاشی کرد و تمام غرایض که مثل گوشت و پوست با انسان عجین شده است را از بین برد ) در این رابطه رجوی حاضر بود دست به هر کاری بزند از جمله این کارها به بهانه واگسن آنفولانزا هر سال با شروع فصل پاییز اقدام به زدن آمپول میکردند با اینکه همه نفرات بصورت اجباری به اصطلاح واگسیناسیون میشدند اما با شروع اولین سرما همه, هم سرما میخوردند هم آنفولانزا میگرفتیم بخاطر این در مناسبات نیروها دافعه شدید به این اقدام سازمان داشتند اما کاری از پیش نمیتوانستند ببرند این آمپولها میزان فعالیت هرمونها جنسی را کاهش میداد .

16. ماد یا همان مادینگی مساویست با خودفروشی و جلوه نمایی زنانه که باید خواهر مجاهد آن را داغان کند .

17. محفل مساویست با شعبه سپاه پاسداران و در مناسبات حکم آن اعدام است .

18. شرم یک احساس انقلابیست پس آنقدر شرم کنید تا تغییر کنید و مریمی بشوید .

19. هر مجاهد خلق باید امضاءخون نفس بدهد یعنی تمام جان و حتی فکر او متعلق به رهبریست و او از خود هیچی ندارد.

20. بورژوازی خوره تشکیلات است لذا از همه عناصر آن باید فاصله گرفت حتی داشتن لباس شخصی و غیر نظامی ضد ارزشهای مجاهدین بوده و از عناصر بورژوازی محسوب میشد .

21. حکم بریده مزدور اعدام است در این رابطه همیشه رجوی از همه نظر سنجی میکرد تا اگر روزی قتلهایش برملا شد بگوید شما خواسته بودین و این نظر شما بود که جدا شده را اعدام کنیم و در ادامه میگفت اما علی الرغم این من اعدام نمیکنم اما هر بریده بعد از اعلام بریده گی جلوی دوربین برده میشود تا معلوم شود که نفوذی و مزدوروزارت اطلاعات بوده است و بعد از فیلم برداری 2 سال در زندان خروجی مجاهدین بعد هم 8 سال زندان ابوغریب بدلیل ورود غیر قانونی به عراق بعد هم ایران از طریق تبادل اسرای جنگ .

22. عملیات جاری در مناسبات وا جب است مثل غذای شب و هیچ مجاهدی حق ندارد آن را ترک کند.

23. نماز و روزه در مناسبات اجباریست.

24. زن مجاهد بی حجاب در مناسبات نداریم .

25. نشست غسل هفتگی اجباریست و هر هفته یک بار باید همه نفرات تمامی تناقضات جنسی حتی اگر خوابی نیز دیده اند را در جمع خود بگوید تا شستشو شوند این غسل تعطیل بردار نیست آبروی خود را در جمع ببرید تا آبروی مریمی بخرید .

26. همواره باید سه چیز بالای سر مجاهد خلق باشد تیر, تبر و تپانچه ( تا بتوان از این طریق نفرات را برده وار به بیگاری و شستشوی مغزی وادار نمود ) .

27. در مناسبات تمارض نداریم (حتی نفراتی که مریض بودند زیر فشار روحی قرار میگرفتند که بگویند آنها خودشان را به مریضی زده اند تا از زیر کار و مسئولیت شانه خالی کنند) .

28. در مناسبات افراد مسن که موهایشان سفید شده باید رنگ مو بزنند تا خواهران مسئول مبادا به حال آنها دلشان بسوزد و سخت گیری نکنند .

29. یک برادر مجاهد حق ندارد بایک خواهر مجاهد در یک اتاق کار کنند خواهران مجاهد تنها حق دارند در اتاقهای عموم که تعداد برادران بیش از دو یا سه نفر است کار کنند .

30. اعضای مجاهدین فقط یک حق دارند. تنها حق پذیرفتن کار و مسئولیت را دارند و این یک ارزش است که برادر و یا خواهر مجاهد از شدت کار بیافتند و بمیرند.

31. مسئولین سازمان برای مریضی حق ندارند کار و مسئولیت خود را ترک کنند مگر اینکه از شدّت مریض بستری شوند ساعت پایان کار نداریم مجاهدین باید آنقدر کار کنند تا از رومق بیافتند و از شدّ ت خستگی بیافتند وبخوابند( این یک خوبی داشت به این طریق زمان و امکان هر گونه فکر کردن را از همه میگرفتند تا شستشوی مغزی که در نشستها ی رهبری و عملیات جاری اعمال میشد بهترین کارایی را برایشان داشته باشد) .

32. چون زن تاریخا درجه دوم بوده است لذا در سازمان به آنها هژمونی مثبت تعلق میگیرد تا این عقب افتادگی تاریخی را جبران کنند لذا در سازمان هیچیوقت مرد جماعت به رده های بالا و سمتهای بالا نخواهد رسید حتی زنان بی صلاحیت در سازمان ارجحیت به مردان دارند .

33. تمامی زنان مجاهدین خلق در حریم رهبریست یعنی شخص خود مسعود رجوی . و او شوهر تمامی زنان مجاهد خلق است .

34. مجاهد خلق یک حق بیشتر ندارد آنهم فدای خالصانه .

35. دزدی در مناسبات خوره تشکیلات است هر کسی هر نیاز دارد آن را از خود رهبری بخواهد یعنی از شخص رجوی .

36. چشم چرانی و هیزی در مناسبات نداریم .

37. غذا و پوشاک در مناسبات مجانی است لذا در مناسبات حقوق و پول نداریم .

38. هر جمع مجاهد خلق نقش رهبری کننده دارد حتی اگر دو نفر باشند یک نفر مسئول و دیگری تحت مسئول است .

39. هر مجاهدی حتی یک ماه در مناسبات نباشد دیگر مجاهد خلق نیست ( رجوی خوب میدانست چه گلابی زده است و هر کس که از مناسبات او خارج بشود دیگر برنخواهد گشت ).

40. کسی درسازمان با صلاحیت است که بیشتر از همه به رهبری نزدیک است و خود را بیشتر از همه در جمع روسیاه میکند . بعدها بدلیل طلب کاری تعدادی از نیروها سازمان صلاحیت افراد را به میزان و تعداد روز وسال تغییر داد و آنرا به تیک تاک ساعت تشبیه کرد .

41. . صلاحیت مثل تیک تاک ساعت است هر که قدیمتر است یعنی بیشتر پایبند به اصول بوده است پس صلاحیت بیشتری هم دارد .

42. تعریف آزادی : شما اعضای سازمان فقط یک آزادی دارید آنهم آزادید تا بی نهایت کار کنید و مسئولیت به پذیرید . خلق قهرمان هم تا مرز مبارزه مسلحانه آزادند اما اگر بخواهند علیه ما قیام مسلحانه بکنند ما مجبوریم جلوی آن بایستیم و با سلاح با آنها مقابله کنیم

43. بریده در مناسبات مساویست با طعمه و طعمه بد تر از یک پاسدار است .

44. در مناسبات لمپن نداریم و با توان انقلاب خواهر مریم است که میتوانیم در مناسبات آدمهای عادی جامعه که معتاد, قاچاقچقی یا دزد هستند را تحمل کنیم چون انقلاب خواهر مریم توان تغییر دارد .

45. اعتماد در سازمان کسب کردنی است ( با اینکه در سازمان سابقه افراد معمولابالای 10 سال بود و تمامی زندگیشان را بخاطر سازمان باخته بودند اما هیچوقت سازمان به آنها اعتماد نداشت و تنها روزی سازمان به گوهران بی بدیل اعتماد میکرد که کشته میشدن چون دیگر نمتوانستند بگویند این سالیان بر سرشان چه گذشته است از اینرو همیشه همه نیروها را زیر نظر داشتن و تمامی حرکات نیروها به بالا گزارش میشد ( .

46. کسی که در مناسبات میگوید من لائیک شده ام یعنی او میخواهد از زیر کار مسئولیت در برود پس به حرف او گوش نکنید و به او بگوئید یک گرمه مجاهدی را بده بیاد .

47. تمامی مجاهدین یک گرمه مجاهدی را دارند بخاطر اینکه اینجا هستند پس باید ماگزیمم به آنها سخت گرفت و همه چیزشان را بایداز آنها گرفت دراین رابطه باید بگویم رجوی معتقد بود بالاترین استثمار. استثمار عمر انسانها است که رجوی دقیقا این استثمار را در رابطه با نیروهایش در عراق اعمال کرد . و این مخالف فلسفه وجودی سازمان بوده است که معتقد بود که فرق بین با خدا و بی خدا نیست فرق در استثمار شونده و استثمار کننده است .

48. رزمندگانی که مارکسیست هستند یا ایدئولوژی سازمان را قبول ندارند نمیتوانند در کنار مجاهدین باشند لذا یگان آنها جدا میباشد و فرماندهان آنها نیز از خودشان باید مشخص و تعیین شودو ما به آنها بعنوان مهمان نگاه میکنیم اما از آنجای که در تمامی سیستم باید جاسوس خودش را داشته باشد یک شورای رهبری به عنوان فرمانده هماهنگ کننده بالای سر این نیروها گذاشته می شود که نقش جاسوسی و کنترل آنها را بعهده دارد .

49. هرکس که در مناسبات سازمان مجاهدین و ارتش آزادیبخش است انقلاب نمیکند یعنی انقلاب خواهر مریم را قبول نمی کند پاسدار است چون دلیلی ندارد که مجاهدخلق تن به انقلاب خواهر مریم ندهد .

50. اگر کسی نخواست در عملیات جاری یا غسل هفتگی شرکت کند اول باید یگان و دسته به مسئله رسیدگی کند و اگر از توان دسته خارج بود برای او یگان نشست میگذارد تا او را وادار به شرکت در عملیات جاری و غسل هفتگی بکنند و در نهایت اگر یگان هم نتوانست برای او دیگ جمعی و بزرکتری تشکلیل میدهید.

51. کسی که اعلام بریدگی کند باید برای او نشست جمعی و بزرگ گذاشته شود و در همین جمع باید شخص تعیین تکلیف شده و فیلم تهیه شود که نفوذی بوده است و مامور وزارت اطلاعات دیگر چرک رختهایتان را نباید روی میز رهبری برد و این بعهده یگانهاست .

52. هرگاه دیدید دو نفر بیش از یکبار باهم سر میزغذا نشسته اند بدانید که باهم محفل میزنند طبق این قانون نفرات در تشکلات و مناسبات حق نداشتن دوست داشته باشند .

53. اسلام مجاهدین در چپ مارکسیسم قرار دارد .

نیروهای سنتی و راست ارتجاع < > مارکسیسم (نیروی چپ) < > اسلام مجاهدین

اما می بینیم این چپ نمایی بیش از حد و شعارهای ضد امپریالیستی همه شعار و عوام فریبی بوده است و بعد از سقوط صاحب خانه ( صدام حسین ) سیاست دو بام هوای سازمان بیش از حد گل میکند و سیاست و استراتژی موازی با خط خطوط ارتش آمریکا را در عراق دنبال میکند و شعار سلاح مجاهدین ناموس مجاهد خلق است به کلی از یاد میرود و خلع سلاح به گرد آوری سلاح ارتقای درجه پیدا میکند و خواهر مریم همراه مسعود که از ترس جان جیم فنگ میشود و در فرنگ بخاطر مدره نمایی بغل شهردار اور میرود .

54. همه اعضا باید آموزشهای نظری و عملی ایدئولوژی سازمان را ببینند بستر این آموزشها همان نشستهای است که توسط خود مسعود اداره میشد و ریل عملی آن نیز ساری و جاری کردن این قوانین است .

55. همه اعضاء باید در نشستهای عملیات جاری دفاع فعال داشته باشند و از ارزشهای خواهر مریم که همان شورای رهبری است دفاع کنند .

56. ما دو نوع فردیت داریم فردیت درونی و فرو برنده فردیت بیرونی یعنی فرا برنده ما فردیت بیرونی و فرا برنده را برای هر مجاهد میخواهیم و این داستان به جهاد اکبر نسبت داده میشد و شروع مبارزه مسلحانه را برای هر فرد را جهاد اصغر آن شخص میگفتند منظور از فردیت بیرونی دادن و نوشتن تناقضات و زاویه های فرد با سازمان بود تا از این طریق بر طبق اصل دیالکتیک از تضاد به وحدت رسیده و در مریم ذوب شده و یگانه بشوند .

57. قرآن خواندن در مناسبات ممنوع است هر کسی که میخواهد قران بخواند و آن را تفسیر کند یعنی اینکه میخواهد نقش برادر مسعود را ایفا کند.

58. مطالعه و کتاب خواندن درمناسبات قدغن است ( بنظرم بیشتر بخاطر این بود که رجوی خوب میدانست اگر سطح روشن فکری نفرات سازمان بالا میرفت بعد از فاصله کوتاهی همه میفهمیدن که رجوی از خودش چیزی برای گفتن ندارد و فقط حرف دیگران را نشخوار میکند) .

59. خلق قهرمان شامل همه مردم ایران نمیشود بلکه شامل نیروها مقاومت میشود.

60. تحلیل خواهر و برادر مجاهد مرز سرخ است اما خواهر و برادرمسئول حق دارند هر بعد از نهار در نشستهای که مخصوص وضعیت نیرو است تمامی نیروها را تحلیل کنند و به همه آنها مارک اخلاقی و فساد بزنند و به آنها بعنوان آدمهای فاسد نگاه کنند .اسم این نشستها نشستها نیروی بود که تعطیل بردار نبود و بعد از نهار هر روز اجرا میشد.

61. در مناسبات مجاهدین فقط پاسدار و مامور وازرت اطلاعات میتواند به برادر مسعود دروغ بگوید این بدین معنا است که هیچ کس جرات نکند به مسعود دروغ بگوید و دروغ گفتن حکم نفوذی و پاسدار را داشت .

62. خرابکاری درمناسبات ازجمله خراب کردن تجهیزات و زرهیهیا کار نفوذی و پاسدار است .

63. در مناسبات دعوا نداریم دعوا ریشه در لمپنیسم دارد این درگیریها در یگان حل فصل میشود.

64. موارد اخلاقی و دوران مسبب همه گرفتاریها مجاهدین است .

در ادامه ابلاغ این قوانین در نشستهای حوض دیگ یعنی انتقاد از خود ودیگران توسط مسعود رجوی واجب اعلام شد حتی ازنماز شب هم واجبتر . تقریبا بیش ازده روزنشست حوض مخصوص بحث محلفل مساویست با شعبه سپاه پاسداران بود داستان از خیانت جمال شوهانی که بخاطر نارضایتی در یکی از ماموریتهای مرزی بهروز مجد آبادی را از پشت زد و کشت و فرار کرد شروع شد و بعد اینکه با محفلهای خصوصی بین رزمندگان زمینه برای بریدگی نفرات آماده میشود و نهایت راه به خیانت و شلیک از پشت میبرد . مسعود معتقد بود موارد جنسی و دوران و موارد اخلاقی مسبب همه گرفتاری مجاهدین و رزمندگان است برای رهایی و از بین بردن حایلها تنها راه مکتوب کردن این تناقضات با دست خط خود و دادن آنها به مسئولین است و مسعود همچون مسیح تمامی گناهان مجاهدین را پاک خواهد کرد و بخاطر اینکه همه خاطر جمع باشند. صدها بار مسعود قسم خورد گزارشات نوشته شده سوزانده خواهد شد اما بعدا می بینیم این گزارشات بر علیه کاتب آن بکار میرود, که آقا یا خانم در مناسبات مورد اخلاقی داشته و لایق مناسبات مجاهدین نبوده و این سازمان بوده است که منت گذاشته و این اشخاص را در مناسبات نگه داشته است.

میر باقر صداقی انجمن ایران ستارگان سوئیس

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=26521

از زیارت مخفی مسعود رجوی از مکه تا دعوت علنی از مریم رجوی برای زیارت چه چیز فرقه کرده است 

marhoom massoud rajaviمیر باقر صداقی، ایران ستارگان، بیست و پنجم اوت ۲۰۱۶:…  حمایت مستقیم آل سعود از فرقه رجوی و این میهمانیهای آشکار و نهان نشان از شکست استراتژیک آل سعود در عراق , سوریه و یمن است آزادسازی فلوجه و آمادگی نیروهای عراقی برای آزاد سازی موصل یکی ازاین شکستها است که نشان میدهد استراتژی حمایت از داعش در عراق به خط پایان خود رسیده است به مترادف آزاد سازی فلوجه محاصر شهر حلب توسط ارتش سوریه تکمیل شد … 

عربستان سعودی مجاهدین خلق داعش و تروریسمIs Saudi Arabia Pivoting Toward Iranian Radicals?

مریم رجوی مزدور عربستان سعودی گردن زدن را تایید می کنداز «ضارب دختران» تا «اعدام ضدبشری یک زندانی»! نگاهی به مواضع متناقض مریم رجوی

لینک به منبع

از زیارت مخفی مسعود رجوی از مکه تا دعوت علنی از مریم رجوی برای زیارت چه چیز فرقه کرده است

 سالهای پیش در یکی از نشستهای رهبری در قراگاه باقرزاده برادرمسعود رجوی رهبر عقیدتی فرقه فیلمی از زیارت خود از مکه را برای ما اعضا در قرارگاه باقرزاده پخش کرد که نشان میداد مسعود رجوی بصورت مخفی برای زیارت مکه رفته است در انتها بعد از پخش ویدئوی زیارت , مسعود از ما خواست این موضوع در نهانخانه بماند تا زمان علنی شدن آن فرا برسد از دید مسعود مصلحت نبود رابطه آل سعود با فرقه رجوی عیان و آشکار شود تا اینکه بعد ازچندی آقای سعید شاهسوندی یک عضو جدا شده و منتقد در بی بی سی فارسی برای اولین با ر تایید کرد در سال ۱۳۶۶ زمانی که مسعود رجوی پادو زیر چتر صدام حسین بود آنهم درست زمانیکه آقای ترکی الفیصل رئیس استخبارات عربستان سعودی بوده است مسعود رجوی به همراه عباس داوری و سید المحدثین و چند محافظ با اجازه دولت عراق تحت عنوان زیارت مکه به عربستان رفته اند.

مسعود رجوی مزدور عربستان سعودیمرحوم مسعود رجوی

در آن برنامه بی بی سی فارسی به نقل از نجاح محمد علی روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه به انتقاد از این اقدام شاهزاده سعودی از رابطه غیر علنی سعودیها با فرقه رجوی پرده برداشت و گفت در سال ۲۰۱۳ در زمان بندر سلطان , رئیس سازمان اطلاعات عربستان سعودی در نزدیکی مرز اردن با سوریه عربستان یک اتاق عملیات به وجود آورد بود که برخی از مجاهدین در آنجا کمکهای لجستیگی ,اطلاعاتی و مترجمی میکرده اند همه این اطلاعات و مدارک گویای مزدوری و وابستگی این فرقه به بیگانه است وبخوبی نشان میدهد این فرقه از همان ابتدا شکاف زی بوده است و در مبارزه هیچ اصالتی از خود نداشته است برای این فرقه و رهبریش هدف وسیله را توجیه میکرده و میکند از اینرو از اساس این فرقه بوی از استقلال و انقلابیگری نبرده است و برای رسیدن به قدرت حاضر است سرتک تک مردم ایران را ببرد زیر پایش گذاشته خود را بالا بکشد.

مگر آرزوی عربستان در مورد مردم ایران چیست مگر هدف آل سعود در حمایت و سرمایه گذاری روی وهابیت چیست تجربه عراق و سوریه و یمن بخوبی نشان میدهد وهابیت و ارتجاع از نوع آل سعودی نقشه های شوم وویرانگری را برای مردم ایران تدارک دیده اند و متاسفانه فرقه رجوی برای به قدرت رسیدند در نقشه های شوم آل سعود ی هم کاسه و هم پیمان شده است بی دلیل نیست فرقه رجوی از داعش یعنی عشایر انقلابی سنی عراق حمایت علنی می کرده و میکند و سایتها و شبکه های خبر پراکنی این فرقه در خدمت آل سعود کاسه داغتر از آش برای مردم سوریه , عراق و یمن شده است .

راستی چرا گروها ,احزاب و جریانات سیاسی غیر وابسته به مجاهدین و فرقه رجوی در اخبار خود طرف هیچ جناحی را در عراق ,سوریه و یمن را نمیگیرند یا باید باور کرد که آنها سیاسی نیستند یا اینکه طرفداری این فرقه از جناحهای مختلف در سوریه , عراق ویمن مزید بر مزدوری و وابستگی این فرقه به بیگانه و بیگانه پرستی است و اگر روزی ایجاب میکرد مجاهدین ارتباط خود با عراق و گرفتن کمک مالی از عراق را کتمان کنند اما زمان مجبور کرد تا این فرقه در جنگ ایران و عراق دوشادوش سربازان عراقی به مصاف مردم ایران بروند و نقش ستون پنجم عراق را در جنگ با ایران پر کنند و اگر در سال ۱۳۶۶ ایجاب میکرد مسعود رجوی زیارت و عربستان رفتن خود را مخفی کند امروز زمان ایجاب کرده است که این فرقه بصورت علنی از سیاستهای وهابیگری و ارتجاعی عربستان بصورت علنی حمایت کند تا جائیکه خانم مریم رجوی بصورت رسمی از ترکی الفیصل برای حضور در گردهمائی این فرقه در پاریس دعوت میکند گویا داستان داستان لیلی و مجنون است هنوزدو ماه از برگشت ترکی الفیصل به عربستان نگذشته در خبرها میشنویم که به دعوت ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی مریم رجوی رئیس جمهور مادام العمر شورای ملی نا مقاومت برای انجام مناسک حج به عربستان دعوت شده است .

حمایت مستقیم آل سعود از فرقه رجوی و این میهمانیهای آشکار و نهان نشان از شکست استراتژیک آل سعود در عراق , سوریه و یمن است آزادسازی فلوجه و آمادگی نیروهای عراقی برای آزاد سازی موصل یکی ازاین شکستها است که نشان میدهد استراتژی حمایت از داعش در عراق به خط پایان خود رسیده است به مترادف آزاد سازی فلوجه محاصر شهر حلب توسط ارتش سوریه تکمیل شد واین نشان از شکست دیگر استراتژی عربستان است اما شکست سوم عربستان امروز در خبرها میشنویم ارتش ترکیه در چارچوب ائتلاف عملیات گسترده زمینی و هوایی علیه مراکز داعش در شهر مرزی جرابلس سوریه ساز مخالف سیاستهای عربستان را میزند .

عربستان در مقابل ناکامیهای و شکستهای پیش آمده به دنبال باز کردن جبهه جدید تقابل با ایران مجبور شده است ازمهره نیم سوز مجاهدین علیه ایران استفاده کند اما آل سعود عنایت ندارد که مجاهدین در عراق نیم سوز شده اند این فرقه بخاطر عدم مشروعیت مردمی و اجتماعی هیچ جایگاهی را در میان مردم ایران ندارد نفسهای فرقه رجوی با تکمیل اخراج نیروها از عراق به آلبانی به شمارش افتاده است فرقه رجوی با بحران موجودیت و اضمحلال دست و پنجه نرم میکنند حمایتهای آشکار و پنهان آل سعود و زیارت آشکار و پنهان رجویها از عربستان تنها به تمام سوز شدن این فرقه منتهی خواهد شد . و هیچ نفعی به حال این فرقه و آل سعود نخواهد داشت .

میر باقر صداقی سوئیس

***

The MKO, Fan club of Saudi Arabia (Mojahedin Khalq, MEK, Rajavi cult)

زهره قائمی فرمانده ترور صیاد شیرازیIranian resistance group MKO to move to Albania (aka Mojahedin Khalq, MEK, NCRI, …)

مزدور مریم رجوی و اربابان صهیونیست The Israel Project Boosts An Iranian “Terrorist Organization” (Mojahedin Khalq, Rajavi cult)


(Rajavi from Saddam to AIPAC)

https://youtu.be/cML2aJVpFeA

Grand Controversy as MEK can’t prove leader Massoud Rajavi is dead or alive

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=26105

با اعلان مرگ رجوی توسط ترکی الفیصل آیا یتیم بودن فرقه رجوی مهر خورد؟

 میر باقر صداقی، ایران ستارگان، بیست و ششم ژوئیه ۲۰۱۶:… به گزارش خبرگزاری تسنیم انور عشقی ژنرال بازنشسته سعودی و مدیر مرکز مطالعات راهبردی نزدیک به دولت سعودی در جده در گفتگو با روزنامه صهیونیسیتی یدیعوت آحار انوت تصریح کرد : عربستان و اسرائیل منافع مشترکی دارند . طرح عربی به خلاف امروز در گذشته فرصتی واقعی … 

مریم رجوی به خبر مرگ مسعود رجوی گوش میدهداعلام مرگ مسعود رجوی درست پس از شعارهای مریم عضدانلو و مدعوینش در ستایش رهبرشان

لینک به منبع

با اعلان مرگ رجوی توسط ترکی الفیصل آیا یتیم بودن فرقه رجوی مهر خورد؟

با توجه به اعلان فوت مسعود رجوی از جانب یکی از شاهزادگان سعودی به نام ترکی الفیصل در بورژه آنهم در مراسم سالانه,و عدم شفافیت این فرقه در تکذیب یا تائید خبر فوت مسعود رجوی سوالات زیادی را در اذهان برمی انگیزد چرا باید موضوعی به این مهمی در این مراسم توسط مقام امنیتی سابق عربستان یعنی ترکی الفیصل مطرح شود با توجه به غیبت کبری رجوی بعد از سقوط صدا م حسین صاحب خانه و حامی مسعود رجوی حیات فیزیکی مسعود رجوی سالهاست که از ارزش افتاده است , کسی که نتواند بطور رسمی مرگ یا زنده بودن خود را تائید یا تکذیب کند چه ارزشی برای جامعه مبارزاتی خواهد داشت بگفته خود رجوی سالهاست که جمهوری اسلامی این فرقه را از ملع اجتماعی جدا کرده است این فرقه مجبور بود برای جبران این کمبود به بیگانه صدام , پنتاگون , اسرائیل و عربستان سعودی رو بیاورد خوشبختانه گذر زمان زنگارهای بسیاری را زدود از جمله اسرار پشت پرده دوستان به ظاهر دشمن را.

به گزارش خبرگزاری تسنیم انور عشقی ژنرال بازنشسته سعودی و مدیر مرکز مطالعات راهبردی نزدیک به دولت سعودی در جده در گفتگو با روزنامه صهیونیسیتی یدیعوت آحار انوت تصریح کرد : عربستان و اسرائیل منافع مشترکی دارند . طرح عربی به خلاف امروز در گذشته فرصتی واقعی برای اجرا نداشت اما امروز فرصتی تاریخی برای تحقق صلح وجود دارد انور عشقی افزود عربستان و اسرائیل به سادگی میتوانند دشمنان مشترک را مشخص کنند و حال حمایت مستقیم عربستان از فرقه رجوی از زبان ترکی الفیصل فصل جدیدی از نوکری و خودفروشی سیاسی فرقه رجوی برای رسیدن به تاج وتخت است .

استراتژی جنگ آزدادیبخش نوین رجوی سالهاست که شکست خورده است, مسعود رجوی از روز سی خرداد و از ورود به فاز نظامی و شروع جنک مسلحانه بسیاری از فرصتها ازجمله آزادیهای فردی و سیاسی ناشی از پیروزی انقلاب ضد سلطنتی را از بین برد تمامی جریانات سیاسی بغیر از مجاهدین معتقد بودن که ورود به فاز نظامی و جنگ مسلحانه و چریکی زود هنگام است اما رجوی جرقه این جنگ را زد و چون جربزه پرداخت بها را نداشت در یک فرار بزرگ نهایتا مجبور شد به دامان صدام رفته بصورت علنی با دشمن همکاری کند.

ترکی الفیصل مجاهدین خلق فرقه رجوی

حال رجوی بعد از سقوط صدام با غیبت کبرا و محاق حاضر نیست به اشتباهات خود اعتراف کرده از مردم ایران عذر خواهی کند دیگر زنده یا مرده بودن اوهیچ ارزشی برای خلق قهرمان نخواهد داشت تجربه نشان داد که افرادی با کیش شخصیتی مثل رجوی برای به قدرت رسید حاضر هستند همه را سرببرند وبرای بالا کشیدن خود سرهای بریده شده را زیر پا بگذارند و روی آن روند . رجوی حامل ارزشهای ضد انسانی بسیاریست گویند روز از شتر پرسیدند که گردنت چرا کج است پاسخ داد : کجایم راست است که گردنم کج نباشد در مورد مجاهدین و مسعود رجوی هم مصداق همان است در مورد مسعود رجوی و مناسبات مجاهدین نیاز نیست دروغ گفت یا دنبال فاکت گشت از کدام زشتی و پلیدی بگویم که درمجاهدین و رهبری آن یافت نشود . از تجاوز رهبری به دختران و زنان این فرقه به بهانه رقص رهائی بگویم یا از شکنجه بیش از هفتصد نفر سال هفتادوسه به بهانه رفع ابهام, از خودسوزی فرمان بگویم یا از به گروگان گرفته شدن نیروها در عراق و استفاده از آنها به بعنوان گوشت دم توپ , از دروغ گویی رهبری مسعود رجوی بگویم یا از همکاری با استخبارات عراق و دادن مختصصات موشکهای اصابتی به شهرهای ایران , از قاچاق انسان بگویم یا از جدا کردن بچه ها از پدران و ماردان . از شستشوی مغزی اعضا بگویم یا از نشستهای عملیات جاری و غسل هفتگی که مجبور میشوی حتی خوابهای جنسی خود را در جمع برای روسیاه شده بخوانی , از مناسبات هزل بگویم و یا …….. هزاران هزار ضد ارزش دیگربا این اوصاف وجود رجوی و فرقه مجاهدین لکه ننگی بر تاریخ مبارزاتی مردم ایران است و بزرگترین ضربه بر پیکره جنبش آزادیخواهان مردم ایران .

حال من بعنوان عضو قدیمی و ما بعنوان خلق قهرمان حق داریم از رجوی بپرسیم کجاست آن ارتش آزادیبخش آیا استراتژی جنگ آزادیبخش نوین شکست مفتضحانه خورده است یا خیر , برای چه پنهان شدی چرا به ما فریب خوردگان یعنی رزمندگان ارتش آزادیبخش جواب نمیدهی من و ما به جواب تمامی این چرائیها بیش از هر زمان دیگر نیاز داریم به جواب تمامی شکستها از شکستهای دیروز گرفته تا به امروز و اگر امروز رجوی از ترس در سوراخ موش مخفی شده است بخاطر فرار از واقعیتها ست رجوی جربزه جواب دادن به این همه جنایت و خیانت را ندارد .

اینجا باید تمامی اعضا و حتی هواردان این فرقه را مخاطب قرار داد و به آنها گفت بجای اطاعت کورکورانه از رهبری این فرقه از این فرقه بپرسید, این مضحکه نیست ؟ رهبر به اصطلاح مقاومت سالها مخفی شده و حتی حاضر نیست مرگ یا زنده بودن خود را تائید یا تکذیب کند . و به نظر من سازمان مجاهدین باید رسما این خبر را تائید یا تکذیب کنند .

میر باقر صداقی انجمن ایران ستارگان

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=26042

رجوی سالهاست که در دلها ی ما مرده است دیگر سرکار گذاشتن مردم چه معنی دارد ؟ 

میر باقر صداقی، ایران ستارگان، بیستم ژوئیه ۲۰۱۶:… واقعیت این است که مسعود رجوی سالهاست که در دلهای ما مرده است برای من نوعی سوال این نیست که او مرده است یا نمرده من بنوبه خود آرزو میکنم تا رجوی زنده باشد و روزی در یک دادگاه پاسخ این همه خیانت به اعتماد را بدهد هیچوقت من نوعی بعنوان یک عضو قدیمی جدا شده و منتقد دیگر به رجوی … 

خبر مرگ مزدور مسعود رجوی توسط قلاده بدستان سعودیحدیث مریم قجر- ترکی الفیصل، و مرحوم مسعود رجوی

لینک به منبع

رجوی سالهاست که در دلها ی ما مرده است دیگر سرکار گذاشتن مردم چه معنی دارد ؟

​ شایعه مرگ مسعود رجوی از زبان رئیس پیشین سازمان اطلاعات عربستان سعودی بعنوان مرحوم در تجمع این گروه دربورژه پاریس و عدم پاسخگویی این فرقه به رسانه ها و بسنده کردن این گروه به سخنان شاهین قبادی در ایمیلی به رادیو فردا اوج عدم صداقت این فرقه با مردم ایران و آن خلق قهرمان ادعایست باید چه تعبیری از کلمه مرحوم داشت که مجاهدین از کلمه مرحوم رجوی , تعبیر مرده را ندارند .

یا باید باور کرد ترکی الفیصل , شاهزاده سعودی ورئیس اسبق دستگاه اطلاعاتی عربستان که سالها در کار اطلاعاتی بوده اشتباه کرده است یا انگیزه سیاسی در ایراد سخنرانی او بوده است و نامبرده با همدستی با فرقه رجوی خواسته با جلوگیری از تمرکز بر زندگی مخفی مسعود رجوی توجه را از سوراخ موش و مخفیگاه مسعود رجوی دور سازند این بنوبه خود گویای این حقیقت است که سربازان گمنام امام زمان به چه اندازه به سوراخ موش مسعود رجوی نزدیک شده اند که این فرقه مجبور شده است با این ترفند تلاش کند اولا خطر لو رفتن مخفیگاه و سوراخ موش مسعود رجوی را از بین ببرد, ثانیا باز با مخدوش کردن اذهان مسعود رجوی را از پاسخگوئی به این همه سال دروغ وریا و وطن فروشی و جنایت معاف کنند باید به حال هواداران مجاهدین گریست که چه باید بشود تا اینها از خواب خرگوشی بیدار شده اینهمه دغل وریا را حس کنند معدود هوادارانی که در خیل انبوه تماشاچیان کرایه ای در بورژه جمع شده بودند آیا ندیدند چقدرسر کار هستند حتی به اندازه پشیزی برای این فرقه ارزش ندارند حقیقت مرگ یا زنده بودن مسعود رجوی چیست؟ تا به امروز کدام اپوزسیون انقلابی رهبرش را در سوراخ موش اینگونه مخفی کرده است که حتی نمیتوان مرگ یا زنده بودن آنرا تایید کرد . این همه ابهام برای چیست و اینها همه نشان از غیر مردمی و ضد خلقی بودند این فرقه است .

آنچه مسلم است این فرقه در این گردهمایی سعی کرد با گفته های ترکی الفیصل جلب توجه کند آنهم از موضع ترمیم و لاپوشی شکستها و خروج از بن بست و انزوا .

مجاهدین چون درک صحیحی از شرایط ایران و جهان نداشته و ندارند لاجرم با اکتفا به یک ایمیل و عدم موضع گیری رسمی بالطبع خود را مخاطب مضحکه دیگران کردند. حال بر اعضا و هواداران مجاهدین است که بجای تبعیت گوسفند وار از چنین رهبری خودخواه به عقل و شعور مراجعه کرده و خودشان ر از این مخمصه رها کنند .

واقعیت این است که مسعود رجوی سالهاست که در دلهای ما مرده است برای من نوعی سوال این نیست که او مرده است یا نمرده من بنوبه خود آرزو میکنم تا رجوی زنده باشد و روزی در یک دادگاه پاسخ این همه خیانت به اعتماد را بدهد هیچوقت من نوعی بعنوان یک عضو قدیمی جدا شده و منتقد دیگر به رجوی بعنوان یک انقلابی فداکار و سر بدار نگاه نمیکنم دیگر من به مسعود رجوی بعنوان یک جنگلی سربدار نگاه نمیکنم و او را همردیف حنیف , سعید , محسن و موسی خیابانی نمی بینم یقین و ایمان دارم اگر روزی او دستگیر شده و در دادگاهی پاسخگو باشد به شکر خوری خواهد افتاد مسعود رجوی لکه ننگی بر تاریخ مبارزاتی مردم ایران است .

میر باقر صداقی سوئیس

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=25694

حمید عرفا برای هیچ بخاطر فرمان تشکیلاتی خودت را به آتش کشیدی مریم رجوی ارزش آنرا نداشت​

 میر باقر صداقی، ایران ستارگان، بیست و سوم ژوئن ۲۰۱۶:… مگر خالو یادت رفته بعد ازخلع سلاح و فرار رهبر فراری تناقض همه ما این بود که چرا رهبری چون جرات نمیکردیم بگوئیم رهبری میگفتیم سازمان اینهمه سال به ما دروغ گفته است و کار تشکیلات شده بود نشست نشست نشست برای توجیه نکرده ها و ماستمالی خالو خودت هم خوب میدانی اگر بر فرض روزی مسعود و مریم رجوی توسط دولت ایران دستگیر شوند بیش … 

اعتصاب غذا مریم رجویچرا هیچکدام از سران فرقه رجوی دست به عمل مقدس خود سوزی و اعتصاب غذا نزدند؟!

مریم رجوی و خودسوزی های سال 2003آیا خودسوزی ندا حسنی بایستی به فراموشی سپرده شود؟

لینک به منبع

حمید عرفا برای هیچ بخاطر فرمان تشکیلاتی خودت را به آتش کشیدی مریم رجوی ارزش آنرا نداشت​

 باز مدیحه سرای علیرضا خالو کاکایی : در بازخوانی ۱۷ ژوئن: با حمید عرفا یکی از قهرمانان شکست توطئه ارتجاعی – استعماری

پرنده یی با بالهای شقایق نامه یی به حمید عرفا از قهرمانان خودسوزی در ۱۷ ژوئن گل کرد در ابتدا علیرضا خالو مینوسد :

برادرم حمید!

فیلمی از تو، سالها پیش در اشرف دیدم، از آن هنگام در سکوتی درنگ ناک فرو شده بودم و بغضی غریب راه گلویم را بسته بود. با آنکه در استفاده از کلمات و گستراندن آنها بر کاغذ چندان مشکل دست و پاگیری در خود نمی یابم اما قلم به دست گرفتن برایم سخت بود.

خوب میدانم و میدانی که میتوان کلمات را بر کاغذ بارید اما آنها جان و خون و احساس دارند. اگر نگارنده را تکان ندهند قادر نخواهند بود مخاطبان خود را برانگیزانند.

نوشتن و سرودن از آن کارهایی است که در آن‌ها نمیتوان به خود و دیگران دروغ گفت، به‌نوعی مانند نگریستن در آینه است. کار آینه ها با صداقت تمام نمایاندن نمودهاست.

حمید عرفا با دستور تشکیلاتی رجوی خودسوزی کرد

باید به علیرضا خالو این انسان مسخ شده گفت سالهاست در دربار رهبر عقیدتی مدیحه سرای میکنی خوب میدانم و خوب میدانی تنها با کلمات بازی کرده ای این حرفها شاید برای تو, نگارنده تکان دهنده باشد اما برای مخاطب تو در بیرون از مناسبات و تشکیلات مجاهدین هیچ مخاطبی را بر نه انگیخت برخلاف تصور کودکانه در نوشتن و سرودن میتوان به خود دروغ گفت و دیگران را فریفت چنانکه سالهاست رهبر عقیدتی من و تو را فریفت بعد از آن خودسوزیهای تشکیلاتی واکنش تمامی دنیا و رسانه ایرانی وغیر ایرانی انزجار بود و بس .هیچ گروه و تشکیلاتی هم غیر از مجاهدین آنرا تائید نکرد علیرضا خالو برخلاف تصور حمید عرفا نه آینه بود نه حماسه بخاطر اینهم همان مریم رهبری ایدئوپولژیک در انکار آن خودسوزیها بر آمد و صراحتا در مقابل انزجار جهانی در آن خودسوزیها شانه خالی کرد .

در ادامه علیرضا خالو مینویسد میگویند مرغ توفان، پیش از آمدن توفان با صیحه خود از آن خبر میدهد و تو جز با برافروختن بال‌هایت نمیتوانستی خود را به دیوار بسته گوشها فروکوبی و به جهان مسخ گشته و سنگی‌شده بگویی، نباید نباید نباید سرنوشت خلق ایران برای یک دوره تاریخی دیگر به محاق رود.

سال هفتادو سه در قرارگان اشرف بیش از هفتصد نفر بفرمان مسعود و مریم زیر شکنجه رفتند تا به اجبار زیر کاغذهای را امضا کنند که نفوذی بودند وبرای ترور رهبر عقیدتی آمده بودند مگر در مناسبات مجاهدین خودشان خودشان را نکشتند پس همان بهتر مجاهدین برای تمامی دورانهای تاریخی در محاق باشند این به نفع مردم و خلق ایران است خالو جان بجای اینکه اینهمه افسوس بارانهای شگرف را بخوری و دنبال دنیای نو پاک و طاهر گردی در دنیای مجاهدین روزهای عاشورا گونه زیاد است چرا از این روزهای عاشورا گونه بهره نمیگیری یادت میآورم بعد از آن خودسوزیهای مهیب پاریس در قرارگاه اشرف ما هم تظاهرات داشتیم با مشعلهای روشن و بفور نفت هم با گالن یافت میشد صحنه صحنه خودسوزی بود که تشکیلات برای ما فراهم ساخته بود خواهر مژگان فقط رویش نمیشد بگوید بچه ها خودتان را به آتش بکشید مگر روزهای قبل آن شب گزارش و داوطلبین انتحار را از ما نخواسته بودند که هرکس آماده خودسوزی است اعلان کند. اما چه خوب همه ما در اشرف همان شب عاقل بودیم و خود را به آتش نکشیدیم .

مگر خالو یادت رفته بعد ازخلع سلاح و فرار رهبر فراری تناقض همه ما این بود که چرا رهبری چون جرات نمیکردیم بگوئیم رهبری میگفتیم سازمان اینهمه سال به ما دروغ گفته است و کار تشکیلات شده بود نشست نشست نشست برای توجیه نکرده ها و ماستمالی خالو خودت هم خوب میدانی اگر بر فرض روزی مسعود و مریم رجوی توسط دولت ایران دستگیر شوند بیش از همه شکر خواهند خورد و توبه چون اینهای که من وتو میشناسیم اهل فدا وصداقت نیستند از اینرو میگویم مریم رجوی ارزش آنرا نداشت تا حمیدها بخاطر آن خودش را به آتش بکشد . سالهاست ترسوئی رجوی اثبات شده است از همکاری با ساوک و لو دادن بنیانگذاران و فرار در هر سر فصلی خصلت جدائی ناپذیر مسعود رجوی است اگرجائی خطر باشد و جای خطر کردن بی شک آنجا جای مسعود رجوی نیست و اگر هم عیب وایرادی هم برای حمیدها است در این موضوع است که برای چه و برای کی ؟ علیرضا جان بخاطر اینکه خیال خودت را راحت کنی خیلی راحت گفتی معاندانی که فهمشان به اندازه نوک دماغشان هم نیست البته حق دارند بگویند در آن شرایط خطیر خودسوزی کار دیوانگان است اولا باید گفت من و ما هم مثل تو در آنزمان عضو سازمان بودم پس صحبت معاند نیست تازه کدام شرایط خطیر من و تو خوب میدانیم حکومت فرانسه حکومت قانون است اگر واقعا خانم رجوی قانون شکنی نکرده است بعد از محاکمه آزاد میشد بس هیچ توطئه ارتجاعی و استعماری در میان نبوده ونیست و هیچ نیازی به خودسوزی آدمها هم نبود تحلیل درست این است که چون مسعود و مریم مثل همیشه در شرایط سخت مبارزه فرار کرده بودند و نیروها را در عراق زیر مهیبترین بمباران ول کرده بودند به امان خدا که نود درصد شان کشته شوند برای عدم پاسخگوئی به فرارشان نیاز به یک جنجال داشتند که متاسفانه دولت فرانسه با دستگیری مریم رجوی این فرصت و این جنجال را برای مریم و مسعود ایجاد کرد.

حال بگذریم که خالو جان در نه رزمگاه لیبرتی از بیکاری , در مشغله ذهنی زیاد , تناقض در احساساتش داشته نمیدانسته چه بنویسد و چه بگوید .

میر باقر صداقی ۲۳ ژوئن دوهزاروشانزده

***

بمناسبت ۱۷ ژوئن و خودسوزی در فرقه رجوی

آهای آنها یی که خود را به خواب زده اید. نترسید. چشم بگشایید

فاجعه کمپ اشرف نوزدهم فروردیفرقه رجوی از کدام پیروزی سخن میگوید

هفت گناه مجاهدین خلق فرقه رجوی (پشت صحنه ستون پنجم استخبارات عراق در زمان جنگ)

https://youtu.be/ThX9j6-FRMY

مسعود رجوی آنجاست که سوالات را پاسخ ندهدمهندس میثمی: مسعود رجوی کجاست؟ مسعود رجوی امروز هم آنجاست که پرسش‌ها را پاسخ نگوید

***

همچنین:

تفاهم اتمی و آینده تاریک برای فرقه رجوی (عاقبت رجوی سناریویی همچون اوجلان یا ریگی؟)

میرباقر صداقی مجاهدین خلق فرقه رجویمیر باقر صداقی، ایران ستارگان، هفتم آوریل ۲۰۱۵:… تفاهم هسته ای امروز ایران با دولتهای بزرگ جهان نشان از شکستن شیشه عمر رجویست بن بست فعلی خط و خطوط فرقه رجوی , خاطره دستگیری عبدالله اوجلان و عبدالمالک ریگی را برای انسان تداعی
 
 
میرباقر صداقی مجاهدین خلق فرقه رجویمیر باقر صداقی، ایران ستارگان، سوئیس، سی ام مارس ۲۰۱۵:…  عبدالله الجبوری همچنین گفت که سیاستمداران عراقی با موضوع ساکنان لیبرتی گزینشی برخورد می‌کنند در حالی که طبق قانون باید ‏با آنان به‌عنوان پناهنده رفتار کنند. اما این
 
 
میرباقر صداقی مجاهدین خلق فرقه رجویمیر باقر صداقی، ایران ستارگان، سوئیس، نهم مارس ۲۰۱۵:… مریم رجوی امسال در روز جهانی زن مدعی شد که نیروی زنان هماورد بنیادگرایی اسلام است من به گوشه ای از مناسبات استثماری جنسی زنان در این فرقه اشاره میکنم شخص مریم رجوی بعد از
 
 
میرباقر صداقی مجاهدین خلق فرقه رجویمیر باقر صداقی، ایران ستارگان، سوئیس، دوم مارس ۲۰۱۵:… وقتی از کلمه مقاومت مردمی و مبارزه صحبت میکنیم به مترادف آن یک سری پرنسیبهای انقلابی وانقلابیگری نیز مطرح میشوند که در وحله اول استقلال عمل یک جنبش را طلب میکند .انقلاب و
 
 
میرباقر صداقی مجاهدین خلق فرقه رجویمیرباقر صداقی، ایران ستارگان، سوئیس، بیست و سوم فوریه ۲۰۱۵:… آقای محمد اقبال من که غریبه نیستم روزی توی خونه و صاحب خانه بودم شاید شما به بیماری آلزایمر دچار شدید ودزدیهای نجومی فرقه رجوی را در دوران فروپاشی صدام حسین را فرا