یاد و شناخت بزرگترین جنبش درون تشکیلاتی علیه رجوی که توسط او سرکوب شد (قسمتهای اول، دوم و سوم)

یاد و شناخت بزرگترین جنبش درون تشکیلاتی علیه رجوی که توسط او سرکوب شد (قسمتهای اول، دوم و سوم)

قربانعلی حسین نژاد، پیوند رهایی، پاریس، بیستم ژوئن 2015:…  مخالفت و اعتراض شدید برادر مجاهد پرویز یعقوبی به اولین اطلاعیۀ سیاسی نظامی سازمان در 28 خرداد سال 60 (فاز سیاسی و قبل از 30 خرداد و ورود به فاز نظامی) به دنبال حملۀ چماقداران ارتجاع حاکم به منزل مهدی ابریشمچی که چگونه (در انتقام یک فرد سازمان) کل سازمان را وارد مبارزۀ مسلحانه با رژیمی می کنید که هنوز پایگاه مردمی دارد …

پرویز یعقوبیمهندس میثمی: مسعود رجوی کجاست؟ مسعود رجوی امروز هم آنجاست که پرسش‌ها را پاسخ نگوید

لینک به منبع

یاد و شناخت بزرگترین جنبش درون تشکیلاتی علیه رجوی که توسط او سرکوب شد (قسمت سوم)

2- جمع بندی دوساله (61 تا 63) از انحرافات رهبری سابق سازمان مجاهدین خلق ایران (بخش اول)

مخالفت و اعتراض شدید برادر مجاهد پرویز یعقوبی به اولین اطلاعیۀ سیاسی نظامی سازمان در 28 خرداد سال 60 (فاز سیاسی و قبل از 30 خرداد و ورود به فاز نظامی) به دنبال حملۀ چماقداران ارتجاع حاکم به منزل مهدی ابریشمچی که چگونه (در انتقام یک فرد سازمان) کل سازمان را وارد مبارزۀ مسلحانه با رژیمی می کنید که هنوز پایگاه مردمی دارد و بدینگونه موجب ضربه به کل سازمان می شوید؟!

– چگونه سرکردۀ راستهای منحط (متهم ردیف اول – مسعود رجوی) خود را به مقام ریاست کنگره ای منصوب کرد که باید به اتهامات او رسیدگی می کرد؟!

از نامۀ 119 صفحه ای مجاهد خلق پرویز یعقوبی به مهدی ابریشمچی در تیر ماه 63: یک نمونۀ عدم اجرای دموکراسی در درون سازمان صدور اطلاعیۀ سیاسی – نظامی شمارۀ 25 مورخ 28 خرداد 60 توسط مرکزیت بود که رژیم همانشب این اطلاعیه را در رادیو مطرح و عنوان نمود که مجاهدین اقدام به مبارزۀ مسلحانه کرده اند و با اینکه مرکزیت شروع مبارزۀ مسلحانه را طی نامه ای به دفتر خمینی تکذیب نمود ولی رژیم از این اشتباه سیاسی مرکزیت سازمان به نفع خود بهره جسته و آن را توجیهی در جهت سرکوب خونین و دستگیریهای گسترده و اعدام اعضا و هواداران در سی خرداد به کار برد.

متن اطلاعیۀ سیاسی نظامی سازمان تحت رهبری رجوی به تاریخ 28 خرداد سال 60 قبل از شروع رسمی مبارزۀ مسلحانه و در حالیکه هنوز سازمان در فاز سیاسی قرار داشت و این یعنی اعلام جنگ مسلحانه و راه انداختن کشتار و قربانی کردن یک نسل و ریختن مجاهدین به کام گرگ ارتجاع فقط به خاطر حمله به خانۀ پدری ابریشمچی و نه ستم و جنایت علیه مردم!! و این در حالیست که سازمان پیوسته علت ورود به فاز نظامی و مبارزۀ مسلحانه را سرکوب خونین تظاهرات سی خرداد می داند و جا می اندازد در حالی که قبل از آن رسما آغاز جنگ و کشتار مسلحانۀ داخلی را فقط به علت حمله به خانۀ مهدی ابریشمچی اعلام کرده بود. جالب است که شمارۀ اطلاعیه یعنی عدد 25 در ادامۀ اطلاعیه های سیاسی نظامی عملیات مسلحانۀ سازمان در زمان شاه می باشد و این اولین اطلاعیۀ عملیات مسلحانه بعد از انقلاب است یعنی تا شمارۀ 24 در زمان شاه بود که همۀ اطلاعیه های ترور مستشاران آمریکایی و طاهری فرمانده پلیس و زندی پور رئیس ساواک را شامل می شود یعنی همان عملیاتها و ترورهایی که سازمان رجوی سالیان سال است از جمله در کتاب «دموکراسی خیانت شده» برای خوش آیند آمریکایی ها و خروج از لیست تروریستی قسم و آیه خورده و می خورد که والله بالله ما نبودیم و ما اصلا در زمان شاه تروری انجام نداده ایم هر چه بوده کار کودتاگران مارکسیست داخل سازمان مجاهدین بوده و نه سازمان به رهبری رجوی که آن زمان زندان بودند!!.

توجه کنید:

اطلاعيۀ سياسي ـ نظامي شمارۀ 25

بسم الله الواحد القهار

مردم قهرمان ايران

مردم مبارز تهران

مزدوران ارتجاع سه شنبه شب 26 خرداد ماه جاري، با حمايت دسته هاي متعدّد اوباش مسلّح و چماقدار، به خانة پدري برادر مجاهد مهدي ابريشمچي يورش برده و پس از ضرب و شتم ساكنان آن، بخشي از اموال و كتب موجود در خانه را به غارت بردند.

همچنين در همين ايّام شاهد دستگيريهاي غيرقانوني اعضاي دفتر رياست جمهوري هستيم؛ كه بعضاً حتّي خبر و اسامي افراد دستگير شده نيز اعلام نميشود. كما اينكه نقشه هاي وسيعي براي دستگيري كليۀ شخصيتهاي ترقّيخواه و ضد انحصارطلب كشور در دست آمادگي است. سازمان مجاهدين خلق ايران، ضمن اعتراض به اين قبيل اقدامات ضدانقلابي و خلاف شرع و قانون، بدين وسيله از خلق قهرمان ايران كسب اجازه ميكند تا از اين پس ـ به ياري خدا ـ در قبال حفظ جان اعضاي خود، به ويژه اعضاي مركزي سازمان كه در حقيقت بخشي از مركزيت تمامي خلق و انقلاب محسوب ميشوند، قاطعترين مقاومت انقلابي را از هر طريق معمول دارد.

بديهي است برابر اعلاميۀ حاضر، از اين پس مسئوليت هرآنچه كه حين مقاومت انقلابي واقع شود، تنها و تنها بر ذمّۀ مرتجعين انحصارطلب و اوباش چماقدار آنهاست كه قصد آن كرده اند تا نقشۀ به پايان نرسيدۀ شاه خائن و ساواك منفور او را در قلع و قمع مجاهدين به پايان رسانند. از اين حيث برآنيم كه نامبردگان هر كه باشند و در هر لباسي دقيقاً شايستۀ سختترين كيفر و مجازات انقلابي خواهند بود. ضمناً سازمان مجاهدين خلق ايران اين حق را براي خود محفوظ ميدارد تا در هر موردي هم كه كيفر في المجلس جنايتكاران در حين انجام جرم ضدانقلابي ميسّر نباشد، به زودي و به طور مضاعف، آمران و عاملان مربوطه را به جزاي خود برسانند. و ما النصر الا من عند الله (یاری و پیروزی تنها از جانب خدا می باشد).

مجاهدين خلق ايران ـ 28/خرداد/1360

– ادعای بی آینده کردن رژیم بعد از 7 تیر در حالی صورت می گرفت که آمارهای خود سازمان نشان دهندۀ از دست دادن 67 درصد یعنی دو سوم اعضا و کادرها اعم از شهید و زندانی بودند

– اگر سازمان همچنان به روال فعلی خود ادامه دهد سرنوشتی جز دیگر احزاب و سازمانهایی که دچار انحراف شدند (نظیر اپورتونیستهای چپ نما) در پیش نخواهد داشت… ودر صورت پیروزی با چنین دیدگاه و تفکری مرکزیت در صدد تعمیم حاکمیت دیکتاتوری خود بر جامعه نیز خواهد بود.

– نقض اصول دموکراتیک درون سازمان توسط مرکزیت در اتخاذ تصمیم جهت رفتن به عراق بدون اینکه سطح سازمان را در جریان بگذارد صورت گرفت. چرا که این مسأله در طرح مقدماتی مرحلۀ سوم استراتژی پیش بینی و عنوان نگردیده بود. ضمنا مرکزیت نه تنها طرح رفتن به عراق و خط تغییر کیفی در استفاده از امکانات عراق را در سطح سازمان مطرح ننموده حتی خبر آن را نیز به اطلاع اعضا و کادرها نمی رساند و چنانچه اگر در شورا مطرح نشده و جریان جدایی از بنی صدر پیش نمی آمد اعضا و کادرها فقط زمانی مطلع می شدند که می بایستی برای ادامۀ فعالیت به عراق بروند.

الف – توضیح و مقدمه

ب – نامه به مهدی ابریشمچی که آن موقع با اسم مستعار اسد بود

 

 

 

 

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=18894

یاد و شناخت بزرگترین جنبش درون تشکیلاتی علیه رجوی که توسط او سرکوب شد (قسمت اول)

قربانعلی حسین نژاد، پیوند رهایی، ششم ژوئن ۲۰۱۵:… شکل گیری این جنبش رهاسازی میراث سازمان مجاهدین و بنیانگذاران آن از غصب و غارت و تحریف رجوی و فرقه اش در اوائل سال ۶۳ با درخواست تشکیل کنگرۀ سازمان از سوی آقای پرویز یعقوبی برای جمع بندی گذشته و انتخاب رهبری در راستای اصل تغییر ناپذیر و پایه ای سازمان یعنی اصل سانترالیسم دموکراتیک و رهبری جمعی و نه فردی و کیش شخصیت آن هم از …

لینک به منبع

یاد و شناخت بزرگترین جنبش درون تشکیلاتی علیه رجوی که توسط او سرکوب شد (قسمت اول)

آشنایی با جریان اصیل سازمان مجاهدین خلق ایران که از اوائل سال ۶۳ در فرانسه به رهبری قدیمترین عضو مرکزیت سازمان آقای پرویز یعقوبی در داخل تشکیلات شکل گرفت و تا عراق گسترش یافت و رجوی و باندش را اخراج شدگان از سازمان اعلام کرد و رجوی را مجبور نمود برای لاپوشانی غلطکاریها و بی پاسخی هایش در برابر این جریان، شعبدۀ موسوم به «انقلاب ایدئولوژیک» را راه اندازی کند

تهیه و تنظیم: قربانعلی حسین نژاد عضو قدیمی و مترجم ارشد جدا شدۀ بخش روابط خارجی سازمان مجاهدین

ما جدا شدگان دو دهۀ اخیر از فرقۀ رجوی در نتیجۀ سرکوب و خفقان حاکم بر تشکیلات سازمان او و ممنوعیت استفادۀ آزاد فردی از هر گونه وسایل ارتباطی نه تنها از تحولات و رویدادهای بیرون سازمان در رابطه با ایران و جهان به صورت واقعی و کامل نمی توانستیم مطلع شویم و به جز اخبار و تحلیلهای انتخاب و سانسور شده توسط رسانه های خود سازمان امکان دسترسی آزاد به اخبار و تحلیلها و نظرات در رابطه با این تحولات و رویدادها نداشتیم بلکه حتی نمی توانستیم از بسیاری رویدادها و اعتراضها و مخالفتها و برخوردها از جمله زندان و شکنجه وقتل در داخل تشکیلات به استثنای آنچه بر سرخودمان می آمد یا به علت کار و مسئولیت خودمان می شنیدیم یا می دیدیم مطلع شویم بطوریکه در این سالیان که از «هفت حصار» تشکیلاتی رجوی رها شدیم و به دنیای آزاد قدم گذاشتیم بسیاری از وقایع خارج از حیطۀ یکان و قسمت یا مسئولیت خودمان را مانند دیگر مردم از افشاگریهای دوستان دیگرمان برای اولین بار مطلع شدیم و می شویم و این امر واقعا تعجب بسیاری را بر می انگیزد که چطور برخی از ما بیست یا سی سال در داخل یک تشکیلات بودیم ولی از این رویدادها که جدا شدگان دیگر به صورت کاملا مستند بیان می کنند بی خبر بودیم و خود ما را شوکه می کند.

از جملۀ این رویدادها و تحولات علاوه بر حوادث و برخوردهای ضد بشری مربوط به مخالفتهای افراد و حتی برخی مسئولان و کادرهای قدیمی مانند شادروان مهدی افتخاری و از رده و موقعیت سازمانی انداختن به صورت منفرد و در یکانهای مختلف وو…. تحولات و رویدادها و رویارویی ها و مخالفتهای جریان وار و رهبری شده و با موضعگیریهای علنی و جدی و با داشتن انتشارات و تبلیغات با حد اقل امکانات می باشد که بزرگترین و شاید نمونۀ منحصر به فرد آن که باید با آن آشنا شد جریان اصیل سازمان مجاهدین خلق ایران می باشد که از اوائل سال ۶۳ در فرانسه به رهبری قدیمترین عضو مرکزیت سازمان آقای پرویز یعقوبی در داخل تشکیلات شکل گرفت و تا عراق گسترش یافت و رجوی و باندش را اخراج شدگان از سازمان اعلام کرد و رجوی را مجبور نمود برای لاپوشانی غلطکاریها و بی پاسخی هایش در برابر این جریان، شعبدۀ موسوم به «انقلاب ایدئولوژیک» را راه اندازی کند. مبارزات و فعالیتها و موضعگیریها و انتشارات این جریان اصیل مجاهدین علاوه بر دهۀ شصت که اوج آن بود در دهه های هفتاد و هشتاد نیز در خارجه و مشخصا در فرانسه ادامه داشته است.

شکل گیری این جنبش رهاسازی میراث سازمان مجاهدین و بنیانگذاران آن از غصب و غارت و تحریف رجوی و فرقه اش در اوائل سال ۶۳ با درخواست تشکیل کنگرۀ سازمان از سوی آقای پرویز یعقوبی برای جمع بندی گذشته و انتخاب رهبری در راستای اصل تغییر ناپذیر و پایه ای سازمان یعنی اصل سانترالیسم دموکراتیک و رهبری جمعی و نه فردی و کیش شخصیت آن هم از نوع رجوی آغاز شد ولی طی نشستهایی توسط رجوی و سردمداران دیگر باندش نه تنها بی پاسخ ماند بلکه با انواع شیوه های ترور شخصیت و لجن پراکنی در داخل تشکیلات و بعد هم در بیرون و در رسانه های سازمان سرکوب گردید. و چون خبر شکل گیری این جنبش و برخوردهای رجوی با آن و موضعگیرهای آقای یعقوبی و نامه ها و کتابها و بیانیه هایش دهن به دهن بین افراد تشکیلات گسترش می یافت رجوی ناچار شد در همان سال ۶۳ فیلم آن نشستها با آقای یعقوبی را به صورت سانسور شده و بلکه قلب شده و با تبلیغات و فضاسازیهای سرشار از دروغ و تهمت برای لایه هایی از مجاهدین پخش کند که همین نیز درست به ضد خود تبدیل شده وموجب شد که افراد مجاهدین تا آنجا که در جریان قرار گرفته بودند بیشتر و بهتر به ماهیت خودخواهانه و استالنیستی و سکتاریستی رجوی پی ببرند.

اپورتونیستهای راست به سردمداری رجوی در سالها و دهه های بعد دیگر کاملا در قبال این جنبش اصیل احیا و رهایی سازمان سکوت پیشه کرده و با انواع شیوه های سرکوب و خفقان و ممنوعیت مانع اطلاع یابی افراد داخل تشکیلات سازمان از مواضع و فعالیتها و انتشارات این جریان و جنبش احیا شدند و به قلع و قمع وسرکوب هواداران این جنبش درون تشکیلاتی و شیطان سازی و هرزه درایی علیه آنها در داخل سازمان پرداختند.

هسته های این جنبش علاوه بر خارج و در کشورهای مختلف و فعالیتهای تبلیغی و انتشاراتی در عراق نیز در دهه های شصت و هفتاد فعال بودند. گروهی از آنان دردهۀ هفتاد تحت نام «رهروان راه موسی» از قرارگاههای فرقۀ رجوی با سلاحهای خودشان گریخته و در کردستان عراق پایگاه زدند و در عملیات و درگیریها با نیروهای رژیم به شهادت رسیدند که عملیات و شهادت آنها را فرقۀ رجوی غاصبانه به نام خودش در رسانه های خود اعلام کرد.

رهبران کودتاگری که بعد از شهادت بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق ایران به ناحق رهبری سازمان مجاهدین را غصب کردند از شهرام و بهرام و دیگر اپورتونیستهای خائن و جنایتکار سال ۵۴ گرفته تا بزرگ اپورتونیست چپ نمای استالینیست فرورفته در لجن راست ترین راستهای جهانخوار و خائن و دزد بزرگ امیدها و اعتمادهای دهها هزار جوان ایرانی و یک نسل میهنمان یعنی مسعود رجوی فراری سوراخ موشی کاری کردند که حاصل تمام آن رنج و تلاش و خون و فدای بیکران بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق و دهها هزار جوان عضو و کادر و هوادار سازمان در این سی و اندی سال به جیب دشمن ترین دشمنان آنها یعنی ارتجاع هار آخوندی ریخت و آنها را به حاکمیت رساند و بعد هم در این سی سال هر چه بیشتر در حاکمیتشان برقرار تر ساخت. ای ننگ بر کودتاگران و خائنان و غاصبان نا حق و فریبکار رهبری سازمان در چهل سال گذشته و در رأس آنها مسعود رجوی و درباریانش باد که به خون این شهدای والا مقام بویژه بنیانگذاران شهید سازمان خیانت کردند و خودشان آشکارا در سال ۶۴ بعد از شعبدۀ موسوم به انقلاب ایدئولوژیک که دقیقا کودتای ایدئولوژیک بود اعلام کردند که ما دیگر آن سازمان مجاهدین بنیانگذاری شده توسط حنیف و سعید و اصغر نیستیم و سازمان جدیدی را که در حقیقت سازمان رجوی بایدش نامید بنیانگذاری کرده ایم. عین جملۀ مهدی ابریشمچی از سردمداران خائن اپورتونیستهای راست در سخنرانیش در شرح سناریوی تئائر «انقلاب ایدئولوژیک» که در صفحۀ ۲۲ نشریۀ «مجاهد» شمارۀ ۲۴۱ مورخۀ ۱۵ فروردین سال ۱۳۶۴ منتشر شده است: «ما اونی که بودیم نیستیم، افتخار می کنیم، نسبت به اونهاییکه این راه رو نرفتند سر هستیم»!! و از آن زمان رهروان و وفاداران صدیق بنیانگذاران به پیشگامی مجاهد نستوه پرویز یعقوبی و یارانش که بسیاری در نبرد با ارتجاع حاکم به شهادت رسیدند در حفظ میراث جاودان بنیانگذاران از غارت کودتاگران اپورتونیست راست به سرمداری مسعود رجوی این خائنان را اخراج شدگان از سازمان توصیف و اعلام کردند.

ما اخیرا در فرانسه به برخی از بیانیه ها و موضعگیریها و انتشارات این نخستین جریان و جنبش ضد رجوی در داخل تشکیلات فرقه دست یافتیم که تماما با تایپ دستی می باشند و از آنجا که جدا شدگان سالهای اخیر از سازمان به علت وجود هفت حصار اپوتونیستها راست حاکم بر سازمان از این آثار و انتشارات بی اطلاع نگه داشته می شدند و از آنجا که آثار و نوشته ها و انتشارات افراد این جنبش و در رأس آنها مجاهد نستوه آقای پرویز یعقوبی بخشی مهم از تاریخ و میراث سازمان مجاهدین خلق ایران و سایر سازمانهای انقلابی جنبش مردم ایران و اساسا تاریخ مبارزاتی خلقمان به شمار می رود و بایستی حفظ و حراست شوند و تا کنون نیز در نتیجۀ اعمال فشارها و محدودیتها از سوی رهبران جریان اپورتونیستی راست حاکم بر سازمان و در نتیجۀ عدم امکانات در سایتها و رسانه ها و وسایل ارتباطی نوین منتشر نشده اند، در خرداد خونبار و همزمان با چهل و سومین سال شهادت بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق ایران تصمیم گرفتیم به تدریج و در بخشهای شماره دار آثار و بیانیه ها و انتشارات به ترتیب تاریخ شامل کتابها و جزوات متعلق به این جنبش ضد رجوی و ضد اپورتونیسم رهبری غاصب سازمان را به صورت اسکن شده منتشر کنیم که خود خوانندگان می توانند خط آنها را در کامپیوتر بزرگ کنند تا بتوانند به صورت واضح و درشت بخوانند.

در قسمت اول این سلسله آشنایی ها با تاریخچه و اهداف و چگونگی نشأت گرفتن این جریان و جنبش یعنی در همین قسمت که می خوانید تنها به معرفی آثار با منتشر کردن روی جلد آنها و یا برخی صفحات مهم طی سه دهۀ شصت و هفتاد و هشتاد و در مواردی پاسخها یا به عبارت درست تر عکس العملهای سران فرقۀ رجوی در قبال آنها جهت آشنایی اولیه با این جریان و آثار و نوشته ها وموضعگیرهایش که دو جزوۀ آن نیز به زبانهای انگلیسی و فرانسه می باشند می پردازیم.


**

همچنین:
http://peyvande-rahaee.fr/index.php/34-demo-section/category/178-2015-06-16-02-34-25

یاد و شناخت بزرگترین جنبش درون تشکیلاتی علیه رجوی که توسط او سرکوب شد (قسمت دوم)

توضیحاتتاریخ ایجاد در سه شنبه, 26 خرداد 1394 02:34 بازدید: 92 .

یاد و شناخت بزرگترین جنبش درون تشکیلاتی علیه رجوی که توسط او سرکوب شد (قسمت دوم)

درخواست تشکیل کنگرۀ سازمان مجاهدین خلق ایران در فروردین 1363 توسط مجاهد خلق پرویز یعقوبی عضو مرکزیت سازمان با مکاتبات و ارائۀ جمع بندی دو ساله از انحرافات رهبری

1- فهرست مطالب جمع بندی

 

 

 

***