یگان سایبری مجاهدین خلق ، کانال فرار ۴۰۰ نفر از آلبانی

Follow Share on Tumblrارسال – خبرگزاری فارس، اول اوت 2019:… حاصل این تناقضات بوجود آمده در پروسه فعالیت در یگان سایبری مسئله‌دار شدن اعضا با سرکردگان است. وقتی آمار مربوط به فرارهای اعضای سازمان از مقرهای مجاهدین خلق را نگاه می‌کنیم، متوجه رشد قابل توجه آن در طول مدت حضور اعضای سازمان در آلبانی می‌شویم. … Continue reading یگان سایبری مجاهدین خلق ، کانال فرار ۴۰۰ نفر از آلبانی