آقای امیر بدلی: شمااگرمویی میبنیدماپیچش آنرا میبنیم!

آقای امیر بدلی: شمااگرمویی میبنیدماپیچش آنرا میبنیم!

وحید از تبریز، کانوان آوا، یازدهم مارس 2015:…  بدنبال فعالیت های قانونی ومتین خانواده های گرفتار آذربایجانی که درپی حفظ جان عزیزان دربند خود هستند که به تله ی مسعود رجوی افتاده اند ، باند رجوی برآن شده که نوشته هایی به قلم ویا بنام این تیره روزان با هدف تخریب اقدامات مدنی خانواده ها ، در رسانه های مختلف خود منتشر کند! امیر بدلی نیز ازجمله اسرای تبریزی رجوی درکمپ لیبرتی است که قرعه …

تحصن خانواده ها، درب قرارگاه اشرف، مارس 2010

لینک به منبع

آقای امیر بدلی: شمااگرمویی میبنیدماپیچش آنرا میبنیم!

بدنبال فعالیت های قانونی ومتین خانواده های گرفتار آذربایجانی که درپی حفظ جان عزیزان دربند خود هستند که به تله ی مسعود رجوی افتاده اند ، باند رجوی برآن شده که نوشته هایی به قلم ویا بنام این تیره روزان با هدف تخریب اقدامات مدنی خانواده ها ، در رسانه های مختلف خود منتشر کند!

امیر بدلی نیز ازجمله اسرای تبریزی رجوی درکمپ لیبرتی است که قرعه ی فال بنام او نیز افتاده و بطور حقیقی یا مجازی ماموریت یافته که دراین فیض عظمای خرابکاری برعلیه اقدامات شجاعانه ی خانواده ها!! شرکت کندوبهتر اینکه بگوییم بکوشد که خودرا ازجدی ترین حامی خود که همان اعضای خانواده های ذیربط باشند، محروم کرده وتنور رجوی خودشیفته وفراری شهوت ران را برای چند صباحی هم که شده ، گرم نگه داد! (یکی بر سر شاخ بن می برید)!

نوشته ی این همولایتی هستی باخته وگرفتار شده در دام یک باند مافیایی که خود را بناحق یک سازمان سیاسی سرتاسری هم میخواند ، ” مجاهدين، سلاح، سرنگوني ” نام دارد که طی آن مدعی شده است:

” آخر سخنگوي مجاهدين چه گفت؟ جز اين كه سلاح را براي حفاظت از جان ساكنين ليبرتي در وسط معركه يي كه ارتجاع و استعمار در عراق بوجود آورده اند، مي خواهيم؟ چرا كه معلوم نيست در اين بلبشوي دموكراسي! در عراق چه پيش خواهد آمد، به همين منظور هم سخنگوي مجاهدين و هم 4000 پارلمانتر اروپايي در بيانيه يي به اين حق مجاهدين ليبرتي اذعان كردندكه اگر يونامي و سازمان ملل و آمريكا و دولت عراق در يك كلام طرف حسابهاي توافقنامه 4جانبه براي حفاظت جان «پناهجويان مورد نگراني» در عراق نمي خواهند و يا نمي توانند اين حفاظت را تأمين كنند پس بهتر است حقوق ما و خواسته هاي ما را كه به واضح ترين صورت ارائه شده, به رسميت بشناسند و منتي هم روي كسي نيست چون مال خودمان را مي خواهيم ولا غير “.

درجواب اینکه این سخنگوی مجاهدین چه گفت ، بطور ساده عرض میشود که او حرفی بزرگتر ازسر ودهان خود زد! وهمگان میدانند در یک کشور خارجی وکمپی که اجازه ی اسکان موقت به جمعیتی با چنین مشخصات داده میشود، به کسی سلاح نمیدهند وحق حاکمیت خود را با نیروی حقیر بیگانه ای بنام فرقه ی رجوی تقسیم نمیکنند!

پس اگر اینطور است ، این درخواست سلاح برای چیست؟

ظن غالب عبارت ازاین است که درخواست کنندگان اصلی چنین سلاحی، صلاح خود را درتحریک افراطیون کشور ناآرام عراق – که این نا آرامی وافراطی گری ماحصل حمله واشغال ناموجه وغیر قانونی امپراطوری مسلط جهانی است – دانسته اند تا بلکه بدست این افراطیون ، کمی تا قسمتی ازاین ساکنین لیبرتی را به کام مرگ بکشانند که فال وهم تماشا باشد: ( کاسته شدن ازتعداد افرادی که اسرار مگویی را از مسعود ومریم رجوی باخود حمل میکنند وکشته سازی توسط رجوی برای طرح درخواست های دیگر)!

اما شق دیگر قضیه عبارت ازاین است که بااین درخواست سلاح ، کشورهای دیگری میتوانند به دروغ هم که شده اظهار ترس!! کرده و ساکنین لیبرتی را بعنوان عناصر خطرناک درکشور خود نپذیرند وفکر رجوی را ازانتقال آنان به کشورهای ثالث راحت تر کنند!

از این بابت بود بود که من درتیتر این یادداشت کوتاه این همولایتی ام را متهم؟! به ندیدن پیچش تار مو کرده ام!

دیگر اینکه لطفا این 4000؟؟!! پارلمانتر اروپایی را اینقدر به رخ ما نکشید ، این پارلمانتر های شما اگر وجود خارجی داشته وواقعا هم دلشان بحال شما می سوخت ، میتوانستند بجای همراهی با نقشه های مسعود رجوی ودست به هیچ کار مثبت نزدن، شما تیره روزان را بجای امن ببرند!

وحید ازتبریز

(پایان)

***

آقای رجوی سلاح را برای چه کاری و برای چه کسی می خواهی؟

Letter to the Director General of the ICRC (182 signatories)

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=15732

زمینه سازی برای قربانی تدریجی نفرات در اسارتگاه لیبرتی

محمد اکبرزاده، انجمن نجات، مرکز قزوین، بیست و دوم ژانویه ۲۰۱۵:…  آنچه که باعث تأسف است این است که همراه هر فرد بیمار باید دونفر بعنوان اسکورت یا همراه ، بیماررا مشایعت می کردند و این خود مشکلی برای اعزام بیماران اورژانسی به خارج پادگان بود واگر مسئولین عراقی به هر دلیلی اجازه خروج نمی دادند حتی اگربیماروضعیت اورژانسی داشت فرماندهان سازمان اجازه خروج بیماررا نمی دادند …

معاضدی ستوده درودیرجوی و نیازش به فوت بیماران در لیبرتی و آلبانی

تبعیض کینه توزانه مریم و مسعود رجوی در رابطه با قربانیان «از مهین افضلی ها تا میرزا آقا پاک نیت»

لینک به منبع

زمینه سازی برای قربانی تدریجی نفرات در اسارتگاه لیبرتی

به دنبال آخرین خبر و تحولات از وضعیت نفرات اسیر در لیبرتی وهمچنین نفراتی که جدیدا ًبه کشورهای دیگر منتقل شده اند یا می شوند ؟ برحسب اتفاق یک سری هم به سایت به اصطلاح مجاهدین خلق زدم غالبا ً به خاطر دروغ مکرر و حرف بی سروته آنهاحتی سیمای آزادی که گاهی مشاهده میکنم دچار سردرد شدید می شوم. به محض بازکردن سایت نظرم را گزارش دبیر خانه شورای ملی مقاومت ایران مورخه ۲۶/۹/۹۳ آذرماه جلب کرد مبنی بر محاصره ظالمانه پزشکی وکارشکنی در دستیابی ساکنان لیبرتی به خدمات پزشکی؛ این بارهمراه نبودن مترجم را بهانه کردند برای شانتاژ خبری؛ حضورم به مدت طولانی بعنوان یکی از خدمتگزاران در زمان تحصن خانواده ها سبب شد که کم وبیش از ورود و خروج بیماران از اشرف وهمچنین ورود لوازم بهداشتی و دارویی و مواد غذایی درجریان این امورات نیز باشم .

بارها وبارها شاهد سهل انگاری و ممانعت مسئولین خود سازمان جهت خروج نفرات بیماربرای معالجه وحتی درچند مورد که منجر به فوت نفرات شد بودم . ما خانواده ها هرهفته شاهد ورود ماشین دارو از درب معروف باب الاسد بودیم ولی مسئولین مانع رسیدن دارو به بیماران می شدند و همین امر باعث شد که مسئولین عراقی اختیار بیمارستان درمانگاه را بدست خود بگیرند البته با مخالفت شدید سازمان روبرو شدند وسازمان تعدادی را مجبور به تحصن در درمانگاه کرد که مقاومت کنند . که درنهایت با زور آنها را بیرون کردند. از آن به بعد هفته ی دو روز یکشنبه و چهارشنبه تعدادی دکتر از بغداد به درمانگاه می آمدند ونفرات بیمار را مشاهده می کردیم که گروه گروه به درمانگاه مراجعه می کنند. بسیاردردناک بود جوان هایی که به انسانهای چروکیده و واقعا ً درب وداغان تبدیل شده بودند بعضی هارا با ویلچر و متأسفانه تعدادی رابا گرفتن زیربغل شان به درمانگاه می آوردند یعنی توان راه رفتن را هم نداشتند وتعدادی از نفرات که ظاهرا ًجزء مسئولین بالا بودند با ماشین ویا با آمبولانس واردمحوطه ی درمانگاه میشدند ما این طرف وآنها آن طرف سیم خاردار بودند از بچه ها خواهش می کردیم بچه ها خودتان را نجات بدهید بیائید ما شما را به بهترین بیمارستان منتقل می کنیم ولی آن بیچاره ها حتی جرأت نگاه کردن به مارا هم نداشتند چون دونفرمراقب همراهشان بود که به اصطلاح “از ارتش آزادیبخش کسی فرارنکند” فقط زنجیر به پا کم داشتند که آن هم در ذهنشان بود تمام مطالبی که خدمتتان عرض می کنم فیلم وعکس شان موجود می باشد .

آنچه که باعث تأسف است این است که همراه هر فرد بیمار باید دونفر بعنوان اسکورت یا همراه ، بیماررا مشایعت می کردند و این خود مشکلی برای اعزام بیماران اورژانسی به خارج پادگان بود واگر مسئولین عراقی به هر دلیلی اجازه خروج نمی دادند حتی اگربیماروضعیت اورژانسی داشت فرماندهان سازمان اجازه خروج بیماررا نمی دادند.

من شاهد یکی از بیماران بسیار بد حال بودم که مسئول بیمارستان، دکتر عمر که بسیار دکتر دلسوزی بود اصرار فراوان بر خروج آن مریض بدحال بنام خانم حسینی داشت که عفونت شدید داخلی وارد خون او شده بود وبدلیل کمبود امکانات درمانی حتما ً باید به بیمارستان بغداد منتقل میشد ولی به بهانه های مختلف اینکاررا به عقب انداختند وبعد از دوهفته این مریض منتقل شد ولی افسوس عفونت وارد خونش شده بود وخانم حسینی فوت شدند که مسئولین عراقی از تحویل جنازه به سازمان خودداری کردند. حال بعد از مرگش بیا ببین سازمان چه تبلیغاتی به راه انداخت!

نمونه دیگر آقای مهدی فتحی ایشان به گفته دوستان جدا شده جزء فرمانده هان رده بالاسازمان بود گیرین کارت یک کشور اروپایی را داشت فقط بدلیل اینکه نمی خواستند اقای فتحی ازپادگان خارج شود به اصطلاح خودشان “مسائل امنیتی” بعلت عفونت کلیه مرد. درتبلیغاتشان طوری منعکس کردند که دلیل مرگ ایشان محاصره نیروهای عراقی وهمچنین محاصره خانواده ها بوده است . برای ایشان هم سازمان چه مراسم باشکوهی گرفت.

آقای دکتر عمر می گفت اگر اجازه می دادند به بیمارستان بغداد منتقل شود این بنده خدا زنده می ماند ولی متأسفانه این روند همچنان ادامه دارد طبق آخرین اخبار خودشان در همین ماههای اخیر۲۲ نفر برای تبلیغات مظلوم نمایی سازمان در مجامع بین المللی وحقوق بشری به همین روش قربانی شده اند.

درپایان برای تکمیل خاطرات تلخ زمان تحصن در پشت درب وسیم های خاردار زندان اشرف به اعتقاد من قوانین من درآوردی فرقه تروریستی رجوی و سران این فرقه فرزندانمان را اسیر ومحاصره کردند نه نیروهای عراقی .

من ازطرف خودم وتمام خانواده های چشم انتظار اسیران دربند اسارتگاه لیبرتی و ازتمامی مجامع بین الملی وحقوق بشری جهت تعیین تکلیف اسیران دربند از زندان ذهنی وفکری فرقه رجوی درلیبرتی استمداد کمک داریم تا جلوی کشته شدن ومرگ تدریجی فرزندانمان وهمچنین استفاده ابزاری توسط سران سازمان وآمریکا گرفته شود. دراین مورد، رجوی میتواند ازتاکتیک های متعدد اعضای سازمان را بخاطر منافع شخصی وکثیف خود به کشتن بدهد به همین خاطر از دولت ها وسازمان هایی که می توانند جلو این طرح نسل کشی توسط رجوی را بگیرند ، درخواست اقدامات سریع ولازم ، که یک درخواست بشر دوستانه میباشد راداریم!

محمد اکبرزاده

***

گزارش کمپ لیبرتی 6مجاهد خلق. سالمندان کمپ لیبرتی متقاضیان سلاح از امریکا؟ چرا؟.(بخشی از گزارش چهارم ایران اینترلینک)

مریم رجوی مجاهدین خلق فرقه هانشست های عملیات جاری+سند

همچنین:

خاطرات دوازده سال اسارت در فرقه رجوی از زبان علیرضا رحمانی مقیم درآلمان – قسمت دوم

علیرضا رحمانیانجمن نجات، مرکز قزوین، هفتم ژانویه ۲۰۱۵:… نفرات را برای شعار دادن علیه خانواده ها به زور بسیج می کردند یادمه یکبار فرمانده قسمت ازمن خواست که درشعار دادن برعلیه خانواده ام شرکت کنم من قبول نکردم سراین موضوع تحت فشار روحی زیادی قرار گرفتم حرفهای تکراری وخسته کننده پوچ وبی محتوا

روانشناسی ولی فقیه فرقه = رهبر عقیدتی

مسعود رجوی قبل از فراراحمد فریاد (امضا محفوظ)، اروپا، بیستم ژانویه ۲۰۱۵:…  گفت :در این مدت چند سالی که دعوا سر” ماندن در اشرف و عراق است” همیشه حرف های دوگانه می زند مثال چند روز پیش گفت به ما سلاح بدهید برای حفاظت از لیبرتی قبلش گفته بود همه ما را یک جاببرید آمریکا چند وقت پیش چراغ خاموش

سلاح را برای چه کاری و برای چه کسی می خواهی؟

نادر نادرینادر نادری، وبلاگ آیندگان، فرانسه، نوزدهم ژانویه ۲۰۱۵:…  البته از کنوانسیون های جدید است که زندانیان می توانند مسلح شوند تا چند روز پیش مجاهدان لیبرتی زندانی بحساب می آمدن و هر روز در بوق کرنا می کردن که افراد مستقر در لیبرتی زندانی هستند حال نمی دانم کهچه زندانی هست که می تواند درخواس�

مونا (آذر) حسین نژاد: نامه ای دیگر به خواهرم زینب در زندان لیبرتی

مونا (آذر) حسین نژاد، کمپین برای انتقال فوری ساکنان لیبرتی به کشور ثالث، هجدهم ژانویه ۲۰۱۵:… زینبم خواهر قشنگم! وقتی نامه ات به کمیساریا، منتشر شد و دیدم، برای ساعتی سراغ متن نامه ات نرفتم و تنها خیره شدم به عکست و دست خطتت، عکست رو نوازش کردم وصورت ماهت رو بوسیدم و