آکسیون انجمنهای فانوس و زنان علیه فرقه تروریستی رجوی مقابل مجمع سازمان ملل

آکسیون انجمنهای فانوس و زنان علیه فرقه تروریستی رجوی مقابل مجمع سازمان ملل

زنان فانوس ژنوانجمن زنان ایران، سیزدهم سپتامبر 2014: …  روز گذشته جمعه دوازدهم سپتامبر نمایندگان انجمنهای فانوس و زنان آکسیون اعتراضی در ژنو و مقابل مجمع سازمان ملل برگزار کردند. این آکسیون مورد توجه بسیاری از ملاقات کنندگان و مردم قرار گرفت و با توجه به پلاکاردهائی که این نمایندگان به زبانهای خارجی در دست داشتند آنها با اهداف تروریستی فرقه رجوی آشنا شدند. ما توانستیم فریاد خودمان را به گوش …

زنان فانوس ژنو

لینک به منبع

برگزاری آکسیون اعتراضی نمایندگان انجمنهای فانوس و زنان بر علیه رجوی و فرقه تروریستی رجوی درژنو و مقابل مجمع سازمان ملل

زنان فانوس ژنو

روز گذشته جمعه دوازدهم سپتامبر نمایندگان انجمنهای فانوس و زنان آکسیون اعتراضی در ژنو و مقابل مجمع سازمان ملل برگزار کردند.

این آکسیون مورد توجه بسیاری از ملاقات کنندگان و مردم قرار گرفت و با توجه به پلاکاردهائی که این نمایندگان به زبانهای خارجی در دست داشتند آنها با اهداف تروریستی فرقه رجوی آشنا شدند.

ما توانستیم فریاد خودمان را به گوش این تعداد از مردم برسانیم که دیکتاتوری فرقه رجوی بر روی اعضای گروگان گرفته شده در عراق رو به پایان است و روسیاهی برای فرقه و مریم رجوی و اجیرشدگانش باقی خواهد ماند.

قسمتهائی از فیلم صحبتهای آقای مهدی خوشحال و خانم ها زهرا معینی و بتول سلطانی بهمراه گزارش کاملتر در روزهای بعد به اطلاع علاقمندان می رسانیم.

پس از پایان این آکسیون تعداد 900 بروشور رنگی در میان بازدیدکنندگان و ملاقات کنندگان و سایر مردم که برای جلسات در این مجمع حضور یافته بودند، توزیع شد.

نمونه هائی از بروشورهای افشاگرانه فرقه رجوی در صدها نسخه توزیع شد

(پایان(

***

بهزاد نظیری مجاهدین خلق فرقه رجویبهزاد نظیری مأمور شناخته شده رجوی در مجمع حقوق بشر و فرافکنی فرقه رجوی

(مجاهدین خلق؛ نماد وابستگی، خشونت و ترور)

همچنین:

بهزاد نظیری مأمور شناخته شده رجوی در مجمع حقوق بشر و فرافکنی فرقه رجوی

بهزاد نظیری مجاهدین خلق فرقه رجویانجمن زنان ایران، آلمان، دهم سپتامبر 2014:…  همزمان با اجلاس سالانه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو بهزاد نظیری از گماشتگان رجوی که سالهای زیادی در عراق در خدمت رجوی بود و بارها از خارجه به منطقه و بالعکس برای

فرار مریم رجوی از مسئولیت به کشتن دادن ۵۲ قربانی در ده شهریور سال گذشته در اشرف

بتول سلطانیبتول سلطانی، زنان ایران، چهارم سپتامبر 2014: …  همانگونه که می دانی مهری موسوی چگونه با سیانور کشته شد و تو آن را مخفی کردی این زمزمه ها را من می شنوم و نمی گذارم صدای در گلو خفه شده خیلی ها که اجسادشان را در این تصویر می بینی توسط تو قیم خود خوانده و رئیس جمهور رجوی خوانده به صدای دیگر تبدیل شود. ما

خیال باطل که تشکیلات رجوی بتواند جلوی جریان آگاهی اعضای رها شده اش را بگیرد

زهرا معینی 2014زهرا معینی، زنان ایران، بیست و پنجم ژوئیه 2014: … چند روز پیش یک نامه کلیشه ای از طرف دختر عموی من خانم شیرین معینی در سایت آفتابکاران وابسته به فرقه رجوی منتشر شد وقتی متن نامه را دیدم خیلی متعجب شدم برای اینکه سراسر ا ین نامه کلیشه ای بود و نمی تواند حرف واقعی دختر عمویم باشد. برا