آیا آقای ایرج مصداقی سرآغازی خواهد بود؟ ـ قسمت دوم

آیا آقای ایرج مصداقی سرآغازی خواهد بود؟ ـ قسمت دوم

نیما میهن دوست ( عضو سابق ارتش آزادیبخش و مجاهدین )، سایت نیم نگاه، دوازدهم ژوئیه 2013: … آقای مصداقی آنگاه مشابه چنین رفتاری را با دستگیر شدگان داخل تشکیلات علی الخصوص در زمان حکومت صدام حسین برای افرادی همچون  مهدی افتخاری (فرمانده فتح الله)  –  جمال امیری – علی زرکش و …………. و طیف ۷۰۰ نفری دستگیری های سال ۷۳ بر شمرده و به نکات باریک محاکمه و تحقیر های زشت و نکوهیده شده در قبال …

لینک به منبع

اشاره به جو سرکوب و خفقان حاکم درتصفیه های درون گروهی و حزبی توسط استالین و مائو از جمله اشارات شبیه سازی شده آقای مصداقی با فضای تشکیلات مسعود رجوی بوده است .

آقای نیما میهن دوست (عضو سابق ارتش آزادیبخش و مجاهدین خلق) : آیا آقای ایرج مصداقی سرآغازی خواهد بود؟ ـ قسمت دوم

آقای مصداقی با صراحت به رهبری گروه تروریستی مجاهدین اعلام می دارد که بعد از سال ۱۳۸۲ و خلع سلاح گروه و تشکیل کمپ جداشدگان (تیف) در جوار پادگان اشرف و سیل ریزش نیرو ، او از طریق آشنایان و بعضا دوستان مورد اعتماد خود توانسته با این نفرات تماس گرفته و با حساسیت و واکاوی های لازم حرفهای آزاد آنان را در خصوص فضا و مناسبات تشکیلاتی مجاهدین بشنود و درخصوص گزارش خروج ممنوع دیدبان حقوق بشر واقع بینانه بیندیشد.

آقایان اسماعیل وفا یغمایی ، ایرج مصداقی ، کریم قصیم و روحانی از منتقدین و معترضین ذهن بیمار رهبر عقیدتی مجاهدین

آقایان اسماعیل وفا یغمایی، ایرج مصداقی، کریم قصیم و روحانی از منتقدین و معترضین ذهن بیمار رهبرعقیدتی مجاهدین

ایشان در جایی اشاره می کنند به اقدامات فاشیستی استالین که چگونه بازجویان دولت استالین نفرات مسئله دار حزب کمونیست را مدتهای طولانی به موارد واهی و یا مسئله دار بودنشان مورد شکنجه قرار می دادند و کار را بجایی می رساندند که نفرات تحت بازجویی در جلسه دادگاه ضمن ابرازهر ندامت غیرعادی حتی اظهار می نمودند : ما از اینکه وقت بازجوی خود را گرفته و آنان را اذیت نموده ایم بسار از خود خجل ایم و از خودمان بدمان می آید !!!؟؟ .

آقای مصداقی آنگاه مشابه چنین رفتاری را با دستگیر شدگان داخل تشکیلات علی الخصوص در زمان حکومت صدام حسین برای افرادی همچون مهدی افتخاری (فرمانده فتح الله) – جمال امیری – علی زرکش و …………. و طیف ۷۰۰ نفری دستگیری های سال ۷۳ بر شمرده و به نکات باریک محاکمه و تحقیر های زشت و نکوهیده شده در قبال فرمانده فتح الله ، همانیکه فرماندهی تیم خروج و فرار رجوی از ایران به فرانسه را برعهده داشت ، پرداخته و حتی واحدهای بازداشتگاهی و امنیتی در پادگان اشرف را نام میبرد .

اصرار سازمان در قبال معترضین و اینکه آنها ابتدا گزارش های فردی (توبه نامه به دستگاه رجوی) خود را مطابق سلیقه ضداطلاعات مجاهدین نوشته و سپس باید حضورا ندامت خود را در جمع های بزرگتر ابراز نموده و باروحیه درب و داغون از رهبری سازمان عذرخواهی کنند!! اشاراتی هست که او با عنوان کردن اسامی افراد و فاکت های لازم و قابل اشاره و قابل استناد آن را مورد لحاظ قرار می دهد.

خانم ها بتول سلطانی و نسرین ابراهیمی ( از اعضای سابق مجاهدین خلق و ارتش آزادیبخش ) منتقد ساختار فرقه گرایانه و سرکوبگر دارودسته رجوی

خانم ها بتول سلطانی و نسرین ابراهیمی ( از اعضای سابق مجاهدین خلق و ارتش آزادیبخش ) منتقد ساختار فرقه گرایانه و سرکوبگر دارودسته رجوی

پرداختن به جلسات موسوم به دیگ و مغز شویی های سیستماتیک اعضا در تشکیلات و شرایط حتی ظاهری و بسیار سخیف جلسات عملیات جاری روزانه و یکطرفه از نکاتی است که ایرج مصداقی بشدت سر آنها حرف میزند و اصلا سرآنها با مسعود رجوی حرف دارد و با سماجت و شهامت افکار قرون وسطایی رجوی را به سخره می گیرد وبا آوردن فاکت صحبت های مسعود رجوی درداخل تشکیلات و شیفتگی خاص وی به رهنمودهای تشکیلاتی شخص مائو تلاش می نماید کپی سازی جزمیت های فکری رجوی را منبعث از افکار مائو معرفی نماید همانیکه در انقلاب فرهنگی چین به همراه همسر دیکتاتورش هزاران و بلکه بیشمار بلایای غیر قابل وصف را بر سرافراد عادی و حتی بلند مرتبه حزب کمونیست چین در راستای تصفیه های درون حزبی آوردند و هنوز که هنوز هست خاطرات تلخ آن روزها از ذهن مردم چین بیرون نمی رود .

واقعیت این هست که حقایق نتیجه گرفته شده از سوی آقای مصداقی بسیار ارزشمند میتواند تلقی گردد ایشان با شهامت حد و مرزهای انسانی و کرامت انسانی را بر می شمرد و تاکید می کند رعایت آنها وجدان بیدار و آزاد هر مبارز را می طلبد .

چهره ها و نگاههای یاس آلود ساکنین کمپ لیبرتی ناشی از سالها فشار و سرکوب سیستماتیک از سوی سران مجاهدین است

چهره ها و نگاههای یاس آلود ساکنین کمپ لیبرتی ناشی از سالها فشار و سرکوب سیستماتیک از سوی سران مجاهدین است

البته نقد سخنان و مواضع جدید آقای مصداقی و تایید بخشی از اظهارات ایشان فقط منوط به مواردی هست که ما جداشدگان مجاهدین خلق عملا با چشم دیده و با دل و جان در طی سالیان حضورمان دراشرف و پایگاههای مرزی سازمان حس کرده و فهم نموده ایم و گرنه نقد قسمتی از مواضع ایشان در قبال مردد ماندن در قبال وجه های مثبت مبارزاتی مسعود رجوی!!!؟ از نظر اینجانب کاملا رد شده تلقی شده و لازم است بحث های طولانی و مبسوطی در این درک دوگانه و غیرقابل لینک شدن ایشان به میان آید. ولی در هرحال همین که ایشان پوسته فکری خود را با کسب نسبی آزادگی شکسته و فراسوی جدیدی را به جامعه اعضا و هواداران سازمان نشان می دهند امید بخش و سرآغاز جرقه های اساسی دیگر خواهد بود .

دوازده تن از کادرهای تشکیلاتی جدا شده مجاهدین خلق در نامه ای به مریم رجوی خواهان انتقال و خروج ساکنین کمپ لیبرتی از عراق شدند

دوازده تن از کادرهای تشکیلاتی جدا شده مجاهدین خلق در نامه ای به مریم رجوی خواهان انتقال و خروج ساکنین کمپ لیبرتی از عراق شدند

همچنین:

عنصر اعتراض و حرفهای ناگفته ایرج مصداقی ـ قسمت اول

2013/07/06 by

نیما میهن دوست ( عضو سابق ارتش آزادیبخش و مجاهدین خلق )، سایت نیم نگاه، ششم ژوئیه ۲۰۱۳: … شاید باورش سخت باشد که بتوان لحظه ای را دید که باسابقه ترین نویسنده و هوادار کیفی سازمان و حتی در مواقع زیادی سخنگوی سازمان تروریستی مجاهدین در مصاحبه با رسانه های تاپ اروپایی و امریکا آنهم […]

شوق دروغین مجاهدین خلق، فرقه رجوی

2013/04/11 by

نیما میهن دوست ـ عضو سابق ارتش آزادیبخش و مجاهدین خلق، نیم نگاه، یازدهم آوریل ۲۰۱۳: … دارودسته رجوی همدست بیگانگان و دشمنان ملت ایران سرانجامی جز تباهی و فروپاشی نخواهند داشتپس دوران آنهمه پرداختن به تبلیغات گرانی کالا ها و کاسه داغ تر از آش شدن برای سرنوشت مردم ایران از سوی سازمان تروریستی […]

انتخابات ریاست جمهوری و حرفهای تکراری مجاهدین خلق (فرقه رجوی)

2013/04/08 by

نیما میهن دوست ، عضو سابق ارتش آزادیبخش و مجاهدین خلق، نیم نگاه، هشتم آوریل ۲۰۱۳: … شاید به جرات بتوان گفت که سازمان در سالهای پس از سال ۱۳۶۰ همیشه و با یک روال نقضینی فقط با شعار تحریم به مصاف حضور مردم در تعیین سرنوشت خود آمده است . ارجاع به مشی مسلحانه و […]