ادامه نگرانی ها و محکومیت ها توسط خانواده ها و نجات یافتگان از فرقه رجوی

ادامه نگرانی ها و محکومیت ها توسط خانواده ها و نجات یافتگان از فرقه رجوی

انجمنهای نجات و ستارگان، سی و یکم اکتبر 2015:…  درباز انتشار بیانیه ی وزیر خارجه ی آمریکا ، دستگاه های تبلیغاتی رجوی ،عمدا و بطور مزورانه ازاین قسمت اظهارات او که برانتقال این اسرا تکیه دارد، سخنی بمیان نمیآورد ونشان میدهد که رجوی علاقه ای به انتقال آنها ندارد وبهتر میبیند که اگر اوضاع منطقه به حالتی برنگشت که ازاین نیروها برای ورود به خاک ایران استفاده کند، چه بهتر که در حوادث اینچنینی …

مریم رجوی مزدور و قربانیان در کمپ لیبرتیموشکباران لیبرتی و فرافکنی مریم قجرعضدانلو

فروغ خاموش جاویدان

بادسیاهی که رجوی کاشت وتوفان ویرانگری که اسرای لیبرتی درو کردند!

انجمن نجات، مرکز آذربایجان شرقی
لینک به منبع

ما بارها بر وضعیت خطرناک عراق ولزوم انتقال گروگان های رجوی به کشورهای امن جهان تاکید کرده واین مسئله را دهها بار درنوشته های خود آورده بودیم که رهبر فرقه بجای توجه باین توصیه ی جدی ما، با اتهاماتی سخیف به درخواست ما جواب منفی داده بود وبدتر اینکه خواستار مسلح شدن مجدد اسرایش در لیبرتی شده بود که این امر علاوه بردهن کجی به خواسته ی برحق واصولی ما خانواده ها، خوبخود هم تحریک کننده بود وبراحتی میتوانست هرگروه افراطی درعراق را برعلیه این اسرا به کنش واداشته ونتیجه آن باشد که متاسفانه در 7آبان 94، شد وطی یک حمله ی راکتی به کمپ لیبرتی ، نزدیک سی نفر ازاین انسان های رها شده دربیابان های عراق کشته وچندین برابر آن زخمی شدند که ما ضمن عرض تسلیت به بازماندگان آنها، برای زخمی شده های این حادثه تلخ، آرزوی بهبودی هرچه سریعتر و انتقال به کشورهای امن را داریم.

درمقابل ما ماتم زده ها، گماشتگان رجوی برعکس ، این حادثه را فرصتی طلایی تلقی کرده و باصدور بیانیه های رنگارنگ خود درصدد بهره برداری سیاسی ازاین موضوع شده اند که ما این برخورد آنها ( تعیین نرخ دروسط دعوا) را شدیدا محکوم میکنیم!

دربیانیه ی وزیر خارجه آمریکا ، ضمن اعلام همدردی با خانواده های قربانیان این عمل مشکوک، باین موضوع اساسی هم اشاره شده که اهالی لیبرتی با جدیت تمام به خارج از عراق انتقال داده شده تا جلوی این حوادث گرفته شود. حوادثی که برای خانواده های این قربانیان بشدت تالم انگیز وبرای رجوی حکم مائده ی آسمانی دارد که با مشغول کردن چند صباح بقیه ی گروگان های خود ، برتنور دستگاه های تبلیغاتی خود که بدنبال ناکامی های خارجی اش، روبه خاموشی بود ، بدمد.

درباز انتشار بیانیه ی وزیر خارجه ی آمریکا ، دستگاه های تبلیغاتی رجوی ،عمدا و بطور مزورانه ازاین قسمت اظهارات او که برانتقال این اسرا تکیه دارد، سخنی بمیان نمیآورد ونشان میدهد که رجوی علاقه ای به انتقال آنها ندارد وبهتر میبیند که اگر اوضاع منطقه به حالتی برنگشت که ازاین نیروها برای ورود به خاک ایران استفاده کند، چه بهتر که در حوادث اینچنینی کشته شوند و اسناد مهمی ازجنایات رجوی را همراه خود به گور ببرد!

ما خانواده های ذینفع آذربایجان شرقی ، با تاکید صدباره بر درخواست خود به انتقال بدون عذر وبهانه وسریع فرزندان خود به خارج از عراق اصرار داشته و آرزو میکنیم که این آخرین حادثه ی شومی باشد که با عملکرد خائنانه ی رجوی اتفاق افتاده است!

اعلام اسامی زخمی های این حادثه ی هولناک، خواست مبرم دیگر خانواده ها میباشد!

گروهی از خانواده های اسرای لیبرتی عراق

آذربایجان شرقی

نگرانی خانواده های دردمند و چشم انتظار گیلک از فاجعه مرگبار حمله به لیبرتی

انجمن نجات، مرکز گیلان
لینک به منبع

عطف به روند تحولات درمنطقه خاورمیانه خاصه عراق ناامن با وجود کارشکنیهای متعدد رجویها درخصوص انتقال اعضای کمپ لیبرتی به دنیای آزاد وکشورهای ثالث دور از انتظارنبود که بار دیگرکمپ لیبرتی هدف موشک باران خانواده های عراقی شهدای انتفاضه به رهبری وثیق البطاط ( جیش المختار) قراربگیرد.

درحالیکه جیش المختار با صراحت تمام مسولیت حمله پنجشنبه شب گذشته به کمپ لیبرتی را پذیرفته وتاکید داشته که درصورت استمرار کارشکنی رجویها درامرخروج بالفور وسریع اعضای مجاهدین ازعراق مجددا پایگاه نامشروع لیبرتی را مورد هدف قرارخواهد داد ؛ مریم قجرکه درفرانسه لمیده است نابخردانه عوامل اطلاعات وامنیت ایران را مسول حمله به لیبرتی وکشتارنگون بخت های عضو فرقه قلمداد و بسا اباطیل مسخره سرهم کرده است !.

خانواده بزرگ انجمن نجات خاصه خانواده های دردمند و چشم انتظار مرتبط به انجمن نجات گیلان قاطعانه با رد هرگونه خشونت ، موشک باران علیه ساکنان لیبرتی که خود از قربانیان تروریسم رجوی محسوب میشوند را محکوم کرده واعلام میدارد چنین اعمال خشونت باری ازقضا سران تشکیلات مافیای رجوی را خوشحال کرده وبهانه به دست آنان میدهد که بخواهند درانظارجهانیان دست به مظلوم نمایی زده وبخواهند ازجانب مشتی لابیهای ورشکسته امریکایی واروپایی حمایت جلب کنند وچند صباحی به حیات خفتبارخود ادامه داده وچونان کرم دربحران لاعلاج خود بلولند.

خانواده های دردمند و رنجدیده ازظلم وجور رجوی متعاقب حمله مرگبار به لیبرتی که بالغ بر20 کشته و250 مجروح در پی داشته است ازمجامع بین المللی خواستاراعلام لیست کامل قربانیان ومجروحان حادثه پنجشنبه شب گذشته شدند وبا نگرانی تمام اذعان داشتند که رجویها تمام وکمال عامل ومسبب اصلی چنین تراژدی غمباری بوده وهستند وخواهند بود وتاکید داشتند که آمادگی تام دارند که مجروحان خود را تحویل گرفته تا با تسهیلات بیشتری درایران مداوا شوند.

انجمن نجات گیلان ضمن شراکت وهمدردی با خانواده های مصیبت دیده خاصه خانواده های ماتم زده گیلک ازجمله خانواده های عزیزازدست داده احمد مسچیان ؛ اکبرعلیدوست ؛ محمدعلی میرزایی ؛ رجبعلی قربانی وحمید دهقان ؛ هرگونه خشونت علیه قربانیان رجوی درکمپ لیبرتی را محکوم کرده وراهکارمسالمت آمیزانتقال اسرای لیبرتی به دنیای آزاد را پیشنهاد دارد وکماکمان با صدای بلند اعلام میدارد که اول وآخرمسولیت چنین حوادث تلخ وناگواربا شخص رجوی وسران تشکیلات مافیایی فرقه تروریستی رجوی بوده وخواهد بود.

تکرار جنایتهای سران سازمان مجاهدین علیه عناصر خود

انجمن نجات، مرکز گلستان
لینک به منبع

انگار خونخواری و دریوزگی سران فرقه رجوی تمامی ندارد و حتما باید تمامی عناصر نگون بخت آن یکی یکی قربانی بشوند تا این جنایتکاران به اوج هوسرانی و خیانتهای خود برسند .

موشک باران لیبرتی که در روز گذشته انجام شده یکی از نمونه های بارز این اعمال ضدبشری سرکرده گروه تروریستی می باشد که با اهمال و کوتاهی در روند انتقال عناصر بیچاره خود ، اینگونه براحتی باعث از بین رفتن زندانیان لیبرتی می شوند و چون به خودشان هیچ گونه آسیب جسمی و روانی نمی رسد و در ناز ونعمت در فرانسه به عیش و نوش مشغول میباشند ، فقط با صدور چرت و پرت اعلام همدردی میکنند .

جابجائی عناصر فرقه رجوی که قرار بود در مدت زمان کوتاهی انجام شده و عناصر فرتوت آن به کشورهای ثالث انتقال داده شوند ، با سنگ اندازیهای عمدی سران فرقه رجوی به تاخیر افتاده و هر از گاهی نیز اینگونه با جان انها بازی می شود که در جریان ان چندین نفر نیز از بین می روند که البته این از اصلی ترین خواسته های سران فرقه رجوی میباشد تا بتوانند هر چه بیشتر و بیشتر مظلوم نمائی نموده و از حامیان خود مدت زمان بیشتری برای زنده بودن بخرند تا بتوانند به هوسبازی خود ادامه دهند .

عناصر نگون بخت سازمان مجاهدین که از مدتها پیش آماده انتقال و جابجائی می باشند ، براحتی آلت دست سران فرقه رجوی قرار گرفته و همانند عروسکهای خیمه شب بازی که تنها برای سرگرم نمودن عده ایی که آنها را نظاره گر هستند میچرخند ، آنها نیز فقط و فقط برای زندگی پر از جرم و جنایت سران فرقه رجوی میباشد که سرگرم هستند و تمام این خیانتها و جنایتها نیز برای چند روز زندگی کثیف مسعود و مریم رجوی خیانتکار می باشد که برای همین نیز براحتی اینگونه در راه هیچ و پوچ کشته می شوند .

و اما سازمانهای به اصطلاح حقوق بشر که احمد شهید نیز یکی از آنها می باشد ، در کجای این بازی قرار دارند که به هیچ وجه در مورد جابجائی عناصر فرقه رجوی نقطه نظری نداشته و حتی هیچ گونه فشار سیاسی بر روی سران فرقه رجوی برای سریعتر انجام شدن این انتقالها نداشتند و اکنون که بخاطر کوتاهی و در اصل انجام ندادن این جابجائی توسط سران فرقه رجوی تعدادی کشته شدند ، سرشان را از زیر لاک خود بیرون آورده و این موشک باران را محکوم می کنند .

سردمداران و سران سازمان ملل و سازمانهای حقوق بشری باید بجای محکوم نمودن عاملین این موشک باران ، سران فرقه رجوی را که عامل اصلی در کوتاهی انتقال عناصرشان به کشور ثالث می باشد را محکوم نموده و باید با آنها برخورد لازم را انجام دهند که البته این نیز نشدنی می باشد ، چرا که رژیم صهیونیستی و رژیم آل سعود و تنی چند از کشورهای اروپایی هستند که از این فرقه ضدبشری حمایت نموده و سنگ آنها را به سینه می زنند و در این میان تنها زندانیان پیر و فرتوت فرقه رجوی میباشند که متضرر شده و بدتر از آنها خانواده های آنها هستند که برای مرگ عزیزانشان بسوزند و بسازند .

دفتر انجمن نجات استان گلستان و خانواده های آسیب دیده از فرقه رجوی ،سران سازمان مجاهدین را که اینگونه باعث جلوگیری از انتقال عناصرشان به کشور ثالث میشوند تا بدین صورت زندانیانشان کشته و یا زخمی شوند را محکوم نموده و از ارگانهای بین المللی خواستار تسریع جابجائی زندانیان فرقه رجوی به کشورهای اروپایی میباشند تا بار دیگر شاهد کشته شدن عزیزانشان بدلیل اهمال در انتقال توسط سران خونخوار فرقه رجوی نشوند .

حمله وحشیانه و تروریستی جنایتکاران به کمپ لیبرتی را قویا محکوم می کنیم!

ایران ستارگان، سوئیس
لینک به منبع

طبق گفته رسانه های خبری کمپ لیبرتی مورد حمله مزدوران و جنایتکاران و قاتلین قرار گرفت و در این حمله ۲۷ نفر از فرزندان مردم ایران که سالیان است در اسارت و گروگان شخص رجوی هستند کشته شدند ! طبق معمول این جنایت وحشیانه دل رجویها را بیشتر از هر جنایتکار و قاتلی شاد کرد چرا که سالیان سال است که رجویها این افراد را در کمپ لیبرتی و قبلش هم در اشرف نگه داشتند و مانع از خروج آنها توسط سازمانهای حقوق بشری و … شدند تا به هر مدلی که شده آنها را به کشتن بدهند و بعد هم مریم رجوی برای مشتی مزدور کثیف جلسه برگزار کند و باز هم این زن عقده ای خودی نشان بدهد و از آن طرف مسعود رجوی هم به کتاب شهدایش اضافه کند!! به راستی که این جنایت وحشیانه هر دلی را به درد می آورد ولی باز هم مریم رجوی نگران سالنها و کانکسها و خساراتی است که وارد شده است و نه نگران جان آن عزیزان به گروگان گرفته شده !! به گفته مریم رجوی ۱۰ میلیون دلار خسارات به کمپ لیبرتی وارد شده است ، سوال از مریم رجوی جنایتکار این است که آیا برای خروج کل این افراد از عراق بیشتر از ۱۰ میلیون احتیاج بود ؟ چرا این ۱۰ میلیون را خرج این اعضای نگون بخت نکردی تا از عراق خارج شوند ؟ مگر نه اینکه شما و شوهر فراریتان فقط و فقط به دنبال نابودی این افراد هستید و می خواهید تا آخرین نفر آنها را در بیابانهای عراق به کشتن بدهید ؟

تاریخ و مردم ایران این جنایتها را فراموش نخواهند کرد و روزی باید هم قاتلین و مزدوران و هم رجویهای خون آشام پاسخگوی این جنایات باشند .

انجمن ایران ستارگان از تمامی سازمانهای حقوق بشری و از تمامی کشورهای اروپایی و آمریکایی مصرانه درخواست کمک برای پذیرش تک تک این افراد در کمپ لیبرتی می کند ، دولت آمریکا طبق تعهدش باید عمل کند و باید حفاظت تک تک این افراد را خود تکمیل کند و نه به دست عراقیهای مزدور و خودفروش بسپارد .

کانون ایران ستارگان

31.10.2015

 ***

sarrafpour03012015برق موضعگیری سخنگوی مجاهدین!!!!! (اصرار رجوی بر مشروع کردن خون کهنسالان کمپ لیبرتی، چرا؟)

جان بولتون مجاهدین خلق تروریسمتاریخچه ۵۰ ساله سازمان مجاهدین خلق

2015-10-29-1446141457-4261917-syria2013Aleppo.jpgSyrian Negotiations Won’t Provide One Winner But Will Ensure Violence Is Absolute Loser

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=21634

جیش المختار مسئولیت حمله را بر عهده گرفت (+ گزارش و عکس)

خبرگزاری فارس، سی ام اکتبر ۲۰۱۵:…  این دو عملیات را جیش المختار و رهبر آن «وثیق البطاط» بر عهده گرفته است. جیش المختار یا حزب الله عراق در سال ۲۰۱۳ شکل گرفت. این گروه متشکل از شیعیان جنوب عراق است که تعداد زیادی از بستگان خود را در انتفاضه شعبانیه در سال ۱۹۹۱ میلادی از دست دادند. این قیام که شیعیان جنوب عراق به راه انداختند توسط ارتش بعث و با کمک سازمان تروریستی منافقین …

دکتر نوری زاده، مارس ۲۰۱۵: سرکار خانم رئیس جمهور مقاومت! وقتی جشن میگیری در فرانسه بیاد بچه های لیبرتی باش

خبرگزاری فارس: نگاهی به عملیات علیه اردوگاه منافقین در بغداد/ چرا آتش خشم ملت عراق از منافقین خاموش نمی‌شود+عکس

لینک به منبع

به گزارش خبرگزاری فارس، ساعت ۱۹ به وقت محلی روز پنجشنبه اردوگاه لیبرتی در نزدیکی فرودگاه بغداد که محل نگهداری عناصر گروهک تروریستی منافقین است، مورد حمله خمپاره‌ای قرار گرفت.

سران منافقین ادعا کردند که در این حمله بیش از ۸۰ موشک از انواع مختلف به لیبرتی اصابت و خسارات جانی و مالی بسیاری را به این گروهک تحمیل کرده است.

 

 

 

تصویر یکی از خمپاره‌هایی که به لیبرتی شلیک شده است

 

تصویر اردوگاه لیبرتی

منابع امنیتی عراق تعداد موشک‌های شلیک شده را ۲۰ قبضه و منافقین نوع موشک‌ها را کاتیوشا و فلق اعلام کردند.

پلیس عراق نیز اعلام کرد که کامیونی که موشک‌ها از آن شلیک شده را در منطقه بکریه در غرب بغداد یافته است.

مریم رجوی که در پاریس به سر می‌برد نیز به سرعت این عملیات را محکوم و از آمریکایی‌ها خواست تا حمایت خود را از اردوگاه لیبرتی به عنوان یک «کمپ موقت اسکان» بر عهده بگیرند. جالب اینکه خود سران منافقین اذعان دارند که این یک کمپ موقت است، اما از سال ۲۰۱۱ تاکنون در آن مستقر بوده و حاضر به خارج شدن از آن نیستند.

نام حسین ابریشمچی برادر مهدی ابریشمچی و مسئول عملیات مهندسی که در آن چند تن از اعضای سپاه پاسداران و نیز مردم عادی و مؤمن به بدترین شکل ممکن شکنجه و بعد به شهادت رسیدند نیز در بین کشته‌شدگان این عملیات بود.

 

تصویر حسین ابریشمچی از فرماندهان رده بالای سازمان منافقین و عضو مرکزی تیم علمیات مهندسی

حسین ابریشمچی، با نام‌های مستعار محمود، شیرزاد و رحمت، عضو مرکزیت نهاد و مسئول اجرایی عملیات تروریستی و عملیات مهندسی بود.

 

یکی از قربانیان عملیات مهندسی که به شکل وحشیانه ای شکنجه و بعد زنده سوزانده شد

درباره عملیات موسوم به مهندسی باید گفت که در پی ضربات شدید در اوایل سال ۶۱ و لو رفتن بسیاری ازخانه‌های تیمی، سازمان دستور داد تا افراد مشکوکی را که در حوالی خانه‌های تیمی مشاهده می‌کردند، ربوده و سپس آنها را برای کسب اطلاعات مورد شکنجه قرار دهند. این عملیات نوظهور توسط سازمان «عملیات مهندسی» نام گرفت. به همین دلیل است که نام عمیات مهندسی انزجار و نفرت زیادی را در بین ملت ایران به همراه دارد.

درخصوص عملیات لیبرتی، سازمان منافقین تا این لحظه اسامی ۲۵ نفر از کشته شدگان خود را به این شرح اعلام کرده است: مهدی توکل، بهزاد میرشاهی، حسین اداوی، رجب قربانی، رضا وادیان، شریف ویسی، حسین سروآزاد، احمد مسچیان، جاسم قصیر، نیره ربیعی، ابوطالب هاشمی، حمید دهقان، کیومرث یوسفی، حسین گندمی، حسین ابریشمچی، اکبرعلیدوست، حسن ابراهیمی، جواد سالاری، حسن توفیق، رجبعلی قربانی، رضا ایمنی، فرشید ربیعی، سهراب همایونفر، منوچهر براتی و محمد علی میرزایی.

وزیر خارجه آمریکا و برخی نمایندگان پارلمان اروپا این حمله را محکوم و خواستار التزام دولت عراق به وظایف خود شدند.

یادآور می‌شود که پیش از این نیز حمله‌ای به محل حضور منافقین در کمپ اشرف در استان دیالی در شهریور ماه ۹۲ شده بود که منجر به کشته شدن بیش از ۵۷ عضو این سازمان شد.

این دو عملیات را جیش المختار و رهبر آن «وثیق البطاط» بر عهده گرفته است. جیش المختار یا حزب الله عراق در سال ۲۰۱۳ شکل گرفت. این گروه متشکل از شیعیان جنوب عراق است که تعداد زیادی از بستگان خود را در انتفاضه شعبانیه در سال ۱۹۹۱ میلادی از دست دادند. این قیام که شیعیان جنوب عراق به راه انداختند توسط ارتش بعث و با کمک سازمان تروریستی منافقین به شدت سرکوب شده و تعداد زیادی از انقلابیون به شهادت رسیدند.

جیش المختار و مردم عراق خواهان اخراج منافقین از این کشور هستند و در همین راستا بود که کمپ اشرف تعطیل و باقی ماندگان گروهک به کمپ لیبرتی منتقل شدند تا به سرعت عراق را ترک کنند. علیرغم تسهیلات در نظر گرفته شده از سوی کشورهای اروپایی نظیر فرانسه و آلبانی اما سران منافقین اجازه انتقال اعضا به خارجه از عراق را نمی‌دهند زیرا ماهیت وجودی فرقه را با رفتن از عراق در معرض نابودی می‌بینند.

اردوگاه لیبرتی در سال ۲۰۱۱ از محل اسکان ارتش آمریکا به محل حضور منافقین تبدیل شد اما روند انتقال آنها به خارجه از عراق طی ۴ سال گذشته به کندی انجام می‌گیرد.

در همین خصوص وثیق البطاط در گفت‌وگو با فارس ضمن بر عهده گرفتن عملیات روز گذشته لیبرتی عنوان داشت: جیش المختار که متشکل از خانواده‌های قربانیان انتفاضه شعبانیه است، بارها به سران گروهک منافقین اعلام کرده بود که باید هر چه سریعتر خاک عراق را ترک کنند، اما آنها علیرغم تسهیلات در نظر گرفته شده از سوی کشورهای اروپایی و آمریکایی اصرار بر اشغال بخشی از خاک ما را دارند که این موضوع ما را ناچار به واکنش کرده است.

رهبر جیش المختار به سران گروهک تروریستی منافقین هشدار داد که اگر هر چه سریعتر خاک عراق را ترک نکنند احتمال تکرار اینگونه عملیات‌ها وجود دارد.

 

کشته شدگان فرقه منافقین

در این عملیات بیش از ۲۵ نفر کشته و ۲۰۰ نفر زخمی شده‌اند و به نظر می‌رسد که سازمان ملل، کشورهای اروپایی و آمریکا که مرتب دم از حقوق اعضای فرقه منافقین می‌زنند باید به فکر مردم عراق نیز باشند و برای خروج سریعتر تروریست‌های منافق از عراق دست به کار شوند. مردم عراق جنایات منافقین به همراه ارتش بعث در حق خود چه در سرکوب انتفاضه شعبانیه در جنوب عراق و چه در عملیات انفال در کردستان که منجر به شهادت بیش از ۲۰۰ هزار شهروند عراقی شد را فراموش نخواهند کرد.

انتهای پیام/

در گفت‌وگو با فارس رهبر جیش‌المختار حمله به مقر منافقین را بر عهده گرفت

لینک به منبع

خبرگزاری فارس: رهبر جیش‌المختار حمله به مقر منافقین را بر عهده گرفت«وثیق البطاط» رهبر جیش المختار در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس، حمله دیروز به پایگاه لیبرتی را بر عهده گرفت.

البطاط افزود: این گروه که متشکل از خانواده‌های قربانیان انتفاضه شعبانیه است، بارها به سران گروهک منافقین اعلام کرده بود که باید هر چه سریعتر خاک عراق را ترک کنند اما آنها علیرغم تسهیلات در نظر گرفته شده از سوی کشورهای اروپایی و آمریکایی اصرار بر اشغال بخشی از خاک ما را دارند که این موضوع ما را ناچار به واکنش کرده است.

وی به سران گروهک تروریستی منافقین هشدار داد، اگر زودتر خاک عراق را ترک نکنند، احتمال تکرار این عملیات‌ها وجود دارد.

به گزارش فارس، دیروز در عملیات موشکی دیروز از ۲۵ عضو گروه ترویستی منافقین کشته و ۲۰۰ نفر از آنها زخمی شدند که حال برخی از آنها وخیم است.

حسین ابریشمچی عضو این گروهک و برادر مهدی ابریشمچی و مریم ابریشمچی همسر مسعود رجوی، سرکردگان این گروهک در بین کشته شدگان این عملیات است.

سران گروهک تروریستی منافقین باوجود آمادگی برخی کشورهای غربی و آلبانی برای پذیرش اعضای این گروهک، همچنان اصرار بر ماندن در خاک عراق دارند، زیرا ادامه حیات خود را منوط به این حضور می دانند.

انتهای پیام/

***

همچنین:

پایان اعتصاب غذای مجاهدین، شکست یا پیروزی؟

حجت سیداسماعیلی، ایران دیدبان، هجدهم دسامبر ۲۰۱۳: … بنظر میرسد مریم رجوی علاوه بر اعتیاد به بزرگ نمایی و دروغگویی به بیماری فراموشی نیز دچار شده و یادش رفته است که هدف از اعتصاب غذای مجاهدین در لیبرتی و چند کشور دیگر آزادی بی قید و شرط ” ۷ گروگان اشرفی” بود که باید با آزادی آنها اعتصاب غذا پایان می‌یافت. گوی

دولت عراق و سوژه جدیدی به نام اجساد منافقین (مجاهدین خلق، فرقه رجوی)

ایرنا، بغداد، بیست و پنجم دسامبر ۲۰۱۳: … این اجساد مربوط به اعضای فریب خورده گروهک تروریستی منافقین از جمله ۱۰ نفر از مسئولان این فرقه و اعضای شورای رهبری این گروهک است که در فراموشخانه اشرف به هلاکت رسیده اند. در جریان درگیری های روز ۱۰ شهریور ماه امسال مردم و مجاهدین عراقی با شماری از ساکن

گزارش خبرنگاران از مخفی گاه رجوی در کمپ اشرف، عراق

ایران اینترلینک، بیستم دسامبر ۲۰۱۳: …در فوریه سال ۲۰۱۲ آقای فالح الفیاض مشاور امنیت ملی دولت عراق و مارتین کوبلر ریاست نمایندگی سازمان ملل در عراق در کنفرانس مطبوعاتی مشترک اعلام کردند که ضرب العجل تخلیه کمپ عراق جدید (سابقا اشرف) را بخاطر رعایت مسائل انسانی مدتی تمدید می کنند. نفرات ا