ازنظر باند رجوی، قتل وشکنجه در کنسولگری جرم نیست !!ا

ازنظر باند رجوی، قتل وشکنجه در کنسولگری جرم نیست !!ا

 alarabia Mojahedin Khalq terroristsصابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، هجدهم اکتبر 2018:… باند رجوی! این گروه فتنه گر ودشمن هرایرانی آزاده، که تشنه ی خبر اســت و جزئی ترین وکم اهمیت ترین خبرهار ا با سرعت تمام منتشر میکند دراین مورد خاص، مهر سکوت بر لب زده ونخواسته که ارباب بیش ازاین در معرض فشار افکار عمومی قرار گیرد وبدین ترتیب ، وابستگی عمیق خود را ینمایش گذاشته و بر ادعاهای … 

مجاهدین خلق فرقه رجوی العربیه تروریسمچرا رجوی درقبال سلاخی خاشقچی درسکوت است

تلویزیون ایران انیترنشنال بلندگوی عربستان سعودی علیه ایرانیان ترروریسم مجاهدین خلق مریم رجویپشیمانی عربستان سعودی از پخش مستقیم کارناوال مریم رجوی (مجاهدین خلق) توسط شبکه ایران اینترنشنال

http://iran-interlink.org

ازنظر باند رجوی، قتل وشکنجه در کنسولگری جرم نیست !!

23/07/1397

جمال خاشقجی یک عربستانی ترکیه ای اصل وخبرنگاری معروف و دارای نزدیک ترین ارتباطات با خانواده ی سلطنتی آل سعود بوده است.

اومدتی قبل به آمریکا رفته وکارهای خود را درآنجا انجام میداد.

ظاهرا گزارش ها ومقالات او به مذاق اقلا قسمتی ازگروه بندی های حکومتی عربستان خوش نیآمده واین امر سبب گروگان نگه داشتن همسر او درعربستان ومانع پیوستن به همسرش شده است!

جمال خاشقجی که امکان زندگی با همسرش را بخاطر موانع ایجاد شده توسط دولت عربستان نا ممکن مییابد، تصمیم به طلاق دادن همسرش میگیرد!

این خبرنگار معروف ودرعین حال بد طالع ، به ترکیه مسافرت میکند تا ضمن پیدا کردن همسری برای خود ( خدیجه- ازاتباع ترکیه) ، هم اقدامات قانونی طلاق اجباری همسرش را بپایان رساند وهم ازدواج خود با خانم خدیجه را در کنسولگری عربستان درترکیه ، به ثبت رساند!

درمراجعه ی اول به کنسولگری ، مسئولین مربوطه باو توصیه میکنند که 11 روز دیگر مراجعه کند!

دراین 11 روز ، سازمان اطلاعات عربستان نقشه های لازم را برای سربه نیست کردن او تهیه میکند وبا دوهواپیما ، اکیپ هایی مجهزی به کنسولگری اش در ترکیه اعزام میکند!

درمورد مقرر، جمال خاشقجی  بی خبر از این نقشه ی شوم وضد انسانی ،بهمراه همسر جدیدش به کنسولگری عربستان مراجعه میکند وبه همسرش توصیه میکند که با همراه گوشی موبایل پیشرفته اش ، منتظر اوباشد.

این خبرنگار ترک تبار عربستانی، دارای ساعت مچی هوشمند وپیشرفته ای بوده که آنرا درحالت ضبط گذاشته وبه موبایل خود که در پیش خدیجه گذاشته بود ، وصل میکند.

ساعت ها خبری از او نمیشود وخانم خدیجه که جواب درستی از مامورین کنسولگری نمیگیرد، محل را ترک کرده وموضوع را به مقامات ترکیه گزارش میکند.

مسئولین امنیتی وشنود ترکیه با قاطعیت تمام اعلام میکنند که هم برابر تصاویر و صداهای ضبط شده توسط خودشان وهم  با ملاحظه ی صداهایی که از تلفن همراه جمال خاشقجی که درپیش خدیجه بوده ، باین نظر قطعی رسیده اند که این خبرنگار بهمراه مورد فحاشی قرار گرفتن ، تحت شکنجه های شدید، بقتل رسیده وجنازه ی او بعد ازمثله شدن درچمدان هایی قرار گرفته وبا دو هواپیما، به مقصد مصر وامارات  منقل شده اند!

جالب اینکه، دربین اکیپ های اعزامی از عربستان، پزشگ یا پزشگان پاتولوژیستی حضور داشتند تا با وسایل مدرن جراحی خود ، جنازه را به قطعات مناسب ظرفیت چمدان یا چمدان ها ، تکه پارچه کنند!

پزشکانی که شغل شان کالبد شکافی فوت شده برای تشخیض امراض میباشند تا با این آسیب شناسی ها وتجارب بدست آمده  ازآنها، مریض های بعدی بهتر درمان شوند ویا علت مرگ متوفی روشن گردد!

برابر اخباری که در رسانه های آمریکا- ولو بطور سر سری وناقص- منتشر شده، سازمان های اطلاعاتی آمریکا، از ماه ها قبل بکمک شنود و … ، از سرنوشتی که درانتظار جمال خاشقجی بود، اطلاع داشته اند واین درحالی است که ترامپ گفته است ازدریافت این خبر ناراحت شده وبا کسب آگاهی بیشتر، نگران تر وخشمگین تر خواهد شد!!!

و اما باند رجوی!

این گروه فتنه گر ودشمن هرایرانی آزاده، که تشنه ی خبر اســت و جزئی ترین وکم اهمیت ترین خبرهار ا با سرعت تمام منتشر میکند دراین مورد خاص، مهر سکوت بر لب زده ونخواسته که ارباب بیش ازاین در معرض فشار افکار عمومی قرار گیرد وبدین ترتیب ، وابستگی عمیق خود را ینمایش گذاشته و برادعاهای حمایت ازحقوق بشر خود ، مهر بطلان زده و منتظر ضرباتی مانده که ازاین بابت  وبطور غیر مستقیم نوش جان خواهد کرد!

صابر

*** 

همچنین:
http://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=33754

مختصات اخلاقی شما مرید رجوی چیست؟ 

 gone offصابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، یازدهم اکتبر ۲۰۱۸:…  ماها که خود بخاطر وابستگی های خانوادگی ویا تشکیلاتی میدانیم که  مشخصات اخلاقیات درفرقه ی رجوی چیست ، آیا نباید به این پیر مرد خرفت بگوییم که اخلاقیات درفرقه ی رجوی عبارتست از سپردن سررشته ی زندگی خود بدست رجوی تاحد مال وجان وناموس ! وشما آقای رحمان کریمی! ازمردم ایران … 

بوی گندیدگی مجاهدین خلق مشام ایرانیان را آزار می دهد

http://iran-interlink.org

مختصات اخلاقی شما مرید رجوی چیست؟

۱۸/۰۷/۱۳۹۷

پیرمرد نام آشنا و دیرسال ترین مرید رجوی که  رحمان کریمی نام دارد ، دست به تجزیه وتحلیل اصول اخلاقی زده ودرقسمتی ازنوشته اش که رسانه های رجوی چاپش کرده اند ، مینویسد:

” ارزش های اخلاقی حافظ اصول و شئون انسانی ست، منهای تفاوت و اختلاف اندیشه ها و دیدگاه های سیاسی. اگر ارزش ها فروریزد، آنچنان فضای آلوده و مسمومی موجب می‌شود که مسخ و مرگ شخصیت‌ها؛ نتیجه ناگزیر آن خواهد بود. همه چیز در قلمرو گروه مخدوش و لوث خواهد شد و البته در کسوتی فریبکارانه. رقابت طبیعی سیاسی به عناد و ستیز تبلیغاتی به زشت ترین شکل مبدل می ‌گردد. ما چه در حوزه ملی و چه بین‌المللی، امروزه شاهد اینگونه رقابت های واقعا ناپسند و بس ناجوانمردانه هستیم “.

بدین ترتیب، لازم آمد که ازاین پیر مردی که شاید بهتر بود که ساکت باشد، بپرسیم که این قاعده شامل حال سازمان متبوعه ی او هم میشود ویا استثناهایی در دراین مورد وجود دارد؟!

گیرم که این اخلاقیات درجامعه ی ایران فرو ریخته ، آیا  فرو ریختگی شامل باندرجوی هم شده ویا بخاطر آنچه که ارتباط این جریان با جامعه قطع است ومنزوی شده، توانسته است سالم بماند ودرمجموعه ی این فروریختگی قرار نگیرد؟!

دراین صورت خوب ازخطر طاعون فرار کرده اید بچه ها!

اما بعد!

ماها که خود بخاطر وابستگی های خانوادگی ویا تشکیلاتی میدانیم که  مشخصات اخلاقیات درفرقه ی رجوی چیست ، آیا نباید به این پیر مرد خرفت بگوییم که اخلاقیات درفرقه ی رجوی عبارتست از سپردن سررشته ی زندگی خود بدست رجوی تاحد مال وجان وناموس !

وشما آقای رحمان کریمی! ازمردم ایران انتقاد دارید چرا باین سطح از اخلاقیات متعالی!! نرسیده وگمراه شده اند؟

ازدیگران بخاطر نرسیدن به این اوج اخلاق ، انتقاد کرده ومیگویید که چرا برای بیگانگان جاسوسی ای درحد باند رجوی نمیکنند و …؟!

همینطور :

“بیش از بیست و دو سال تجربه مستقیم دارم و بنابراین تا زنده ام بدین سازمان بی نظیر که همین بی نظیری‌اش موجب حیرت و اعجاب شده است، مهر می‌ورزم و وفادار می‌مانم …”.

البته بی نظیری این سازمان ازلحاظ کاربرد دقیق نسخه های غیر انسانی ” ماکیاول ” است وشما آزادید تا آخر عمر، بعنوان یک ماکیاولیست قهار درپوشش فرقه ی رجوی باقی بمانید!

چرا که راه جهنم هم با حسن نیت تمام سنگ فرش شده است!

بازهم :

“مناسبات مجاهدین خلق با هم، بیانگر یک شکل طبیعی و صوفی منشانه سوسیالیستی ست که در درازنای گذشته، هیچ صوفی صافی و هیچ عارف ربانی یا غیر ربانی قادر به ایجاد آن نبوده است”.

سوسیالیزم صوفیانه عبارتست از تقسیم برابر فقر بین همه، بجز مرشدهایی که دراین نوع جمعیت ها ازامکانات وسیعی برخوردارند و من نمیخواهم با نام بردن ازبعضی ازفرق مذهبی و شرح زندگی کسانی که ” سﱣراکبر- بزرگترین راز” پیش آنهاست ، بر کینه هایی که علیه ام انباشته شده، بیافزایم!

دراین سوسیالیزم صوفیانه ی شما ، مسعود ومریم ازامکانات یک شاه وملکه برخوردارند ، حواریون نزدیک زندگی شبیه مدیران و … دارند وبقیه موظفند که تمام فقر این سوسیالیزم شما را  بین خود بطور برابر تقسیم کرده وسختی آنرا با خود حمل کنند!

راستی خودت چگونه زندگی میکنی رجمان جان!

صابر

*** 

خروج سازمان مجاهدین خلق از عراق بعد از ۳۰ سال

مسعود خدابنده بی بی سی

لینک به ویدئو در سایت بی بی سی

**

کیهان لندن – خداحافظ بغداد، سلام تیرانا

https://youtu.be/bQKaQTYVik4

از بغداد تا تیرانا، سه دهه دربدری مجاهدیناز بغداد تا تیرانا، سه دهه دربدری مجاهدین

یادی از مرحوم منفور مسعود رجوی. جوار میهن و بر افروختن آتش ها بر کوهستان ها چه شد؟

همچنین:
http://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=33724 

این ناظر بیطرف باید خیلی احمق باشد!

Rajavi_Faisal_1صابر از تبریر (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، هشتم اکتبر ۲۰۱۸:… و آیا شما  خجالت نمی کشید و از این موقعیت  ننگ آلود خود ، و در عوض، به وجد میآیید؟! بلی منافع مشروع درست است وکسی بدان اعتراضی ندارد! توازن قوا هم ، واقعیتی است اما شما که همواره در موقعیت ضعیفی قرار دارید، سودی ازاین توازن قوا نخواهید برد مگراینکه بگویید آیا تامین منافع سلطه گران … 

مزدور مریم رجوی و ترکی الفیصل اربابشSaudi Arabia Bankrolled Iran’s MEK with Tons of Gold, Rolexes (Mojahedin Khalq, MKO, NCRI, Rajavi cult)

http://iran-interlink.org

این ناظر بیطرف باید خیلی احمق باشد!

۱۶/۰۷/۱۳۹۷

این بار دریکی از سرمقاله های رسانه ی رسمی  رجوی که «دیپلماسی مجاهدین»عنوان یافته چنین آمده است :

” هر ناظر بی‌طرفی در مواجهه با سازمان مجاهدین خلق ایران،‌ بلافاصله به اعتبار بین‌المللی این سازمان و شناخته‌شدگیش در عرصه جهانی پی‌می‌برد… راستی مبنای روابط بین‌المللی مجاهدین چیست؟‌ این روابط چطور ایجاد شدند و سازمان مجاهدین خلق ایران چطور توانسته به این موقعیت بین‌المللی دست پیدا کند “؟‌

لطفا نام یا مشخصات این این ناظر را روشن کنید تا برچسب لایق خود- حماقت- را ازاین بابت که چنین نظریه ای ارائه میدهد ، دریافت دارد!

ناظر بیطرف  وآنکس که شرافتی دارد وانسانیتی سرش میشود با مشاهده وتدقیق اعمال باند رجوی، کاری جز ابراز نفرت وتبری ازاین پدیده ی ملعون تاریخ اخیر ایران نخواهد داشت!

درمورد بعدی باید گفت که موقعیت داریم تا موقعیت!

باند رجوی اگر موقعیتی برای خود حس میکند ، باید بداند که این وضع درمیان قاطبه ی اهالی ایران بسیار رقت اگیز است ودرمقابل ، دشمان صهیونیستی- امپریالیستی مردم ایران ممکن است ، موقعیتی جزئی برای او برسمیت بشناسد!

و آیا شما  خجالت نمی کشید و از این موقعیت  ننگ آلود خود ، و در عوض، به وجد میآیید؟!

بازهم :

” اولین مبنا،‌ منافع هست. .. دومین مبنا هم تعادل‌قواست. یعنی یک کشور یا یک جریان وقتی می‌تواند منافعش را در عرصه جهانی تأمین کند که در توازن و تعادل‌قوا از موقعیت بالایی برخوردار باشد. یعنی یا پول داشته باشد یا قدرت نظامی و یا پشتوانه قوی سیاسی “.

بلی منافع مشروع درست است وکسی بدان اعتراضی ندارد!

توازن قوا هم ، واقعیتی است اما شما که همواره در موقعیت ضعیفی قرار دارید، سودی ازاین توازن قوا نخواهید برد مگراینکه بگویید آیا تامین منافع سلطه گران وظیفه ی شماست وبنفع تان با سلطه گران اشتراک منافع دارید!

آیا میخواهید براین مورد صحه بگذارید؟!

دوباره :

” حالا سؤال اینجاست که سازمانی مانند سازمان مجاهدین خلق ایران که هیچکدوم از این پارامترها را ندارد،‌ چطور توانسته وارد مناسبات جهانی بشود “؟!‌

احسن!

اگر چنین است ، چرا این مسئله را درمبناهایی که ذکر کردی ، نیآوردی؟

آیا هدف  انجام یک سورپریز بود که در سطرهای زیر اینطور نشان میدهد ؟!

” مجاهدین،‌ دیپلوماسی را از پایین شروع کردند. یعنی از مراجعه به سازمانهای حقوق‌بشری و ملاقات با اتحادیه‌های کارگری و دیدار با نمایندگان پارلمانها…خشت‌های مستحکم بنایی را تشکیل دادند …. مجاهدین با همین عزم جزم و پشتکار خیره‌کننده بود که توانستند در حد توانشان افکار عمومی را در جهت منافع مردم ایران سوق بدهند “!

یعنی میفرمائید ، سرکوب تمامی اعضای سازمان ، بخاطر این کارها بود؟!

آیا این سازمان های حقوق بشری بشما نگفتند که پرونده ی ضد حقوق بشری شما به ده ها هزار برگ میرسد وبنابراین ابتدا خودتان را اصلاح کرده وسپس مدعی باشید؟!

اتحادیه های کارگری ازشما سئوال نکردند که چرا رجوی وچند نفر ازحواریون او- البته با فاصله ی بیشتراز او- ازهمه ی امکانات زندگی درسطح شاهانه اش بهره مند است واز بقییه سلب مالکیتی بیشتر از یک برده شده وبخاطر غذا و لباس های مختصر شان درطول روز باید کانال ها کشیده وسپس پرکنند، خار بچینند و …، وشبها درجلسات طولانی شرکت کرده، به شخصیت خود تف انداخته وآنقدر خسته شوند که  به چیزی جز خوابیدن وفکر نکردن  ، نیاندیشند؟!

کسی ویا قسمتی ازاین افکار عمومی نپرسید که چرا دعوت شما به تحریم مردم ایران وحتی حمله ی نظامی باین کشور، چه نفعی برای مردم ایران دارد؟!

همچنین :

” خروج نام سازمان مجاهدین خلق ایران از لیست تروریستی نمونه خوبی از توان دیپلماتیک مجاهدین است…. واضح است که خروج نام یک سازمان انقلابی از این لیست‌های سیاه، کارستانی بود که در وهله اول غیرممکن می‌نمود. به‌خصوص این‌که این سازمان نه از قدرت نظامی برخوردار بود نه از پشتوانه دولتی. علاوه بر اینها قوانین هم به نفع مجاهدین نبودند”.

 نه عزیز!

غربیهای بسرکردگی آمریکا، هرگز نام سازمان انقلابی را ازلیست تروریستی خارج نمیکنند  وبنابراین اگر این کار را کردند ، دلایل زیر را داشته است :

۱-  دریافتند که شما راه بنیانگذاران خود را ترک کرده و لایه ای نازک قرمز رنگ ، هسته ی سفیدتان را پوشانده است ! بلی آنها درکنار دیگر ملاحظات سیاسی، شناختند که شما ” تربچه های پوچ ” بیشتری نیستید ولازم ندیدند که درلیست بدشان باشید!

۲- درجریان زندگی در کنار شما ودرعراق مصیبت زده ، دریافتند که چه ” ماکیاولیست ” قهاری هستید وبرای رسیدن به هدف ، هروسیله ی کثیف را بکار میبرید!

بدین ترتیب بود که شما با کمک ” عشایر انقلابی رجوی ” ، خدمات زیادی به ارتش اشغالگر آمریکا کرده و وظایف شریف؟؟!! جاسوسی را بنفع آنها انجام داده وبا متشنج تر کردن عراق، مجوزی برای اقامت بیشتر آمریکائیها بدست دادید وازاین بابت بود که بقول زنده یاد پروین اعتصامی ، گلاده ی سیمین ” به گردنتان آویختند  ولی موفق به کسب نوع طلایی اش نشدید وبا روندی که میرود، مشکل که بتوانید موفق باشید!!

صابر

*** 

زهره قائمی فرمانده ترور صیاد شیرازیBBC: Who are the Iranian dissident group MEK? (Mojahedin Khalq, MKO, PMOI, …) 

عربستان سعودی مجاهدین خلق فرقه رجوی توی تروریسمIran destroys 4 overseas terror groups, invites Saudi Arabia to be rational

همچنین:
http://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=33704

تا سوابق تروربستی خود را محکوم نکنید، حرفتان بی اثر است مریم خانم!ا 

 Maryam Rajavi MEK rebrands by assassinating unwanted membersصابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، ششم اکتبر ۲۰۱۸:…  درپیام مریم رجوی به سمینار رزیدانس پالاس بروکسل که علت وجودی این کنفرانس ودرزمانی که اروپا اقلا درحال حاضر ، تسلیم بلا قید وشرط آمریکا درمورد برجام نشد ودادگاه بین المللی لاهه حکم تحقیر آمیزی برعلیه اش صادر کرد، کم وبیش روشن شده ، آمده است : ” دوستان عزیز- از توجه شما به ضرورت … 

ترور افسران و کارمندان امریکایی توسط مجاهدین خلق در تهرانترور مهندسان آمریکایی کمپانی راکول اینترنشنال توسط سازمان مجاهدین خلق

http://iran-interlink.org

تا سوابق تروربستی خود را محکوم نکنید، حرفتان بی اثر است مریم خانم!

۱۴ مهر ۱۳۹۷

درپیام مریم رجوی به سمینار رزیدانس پالاس بروکسل که علت وجودی این کنفرانس ودرزمانی که اروپا اقلا درحال حاضر ، تسلیم بلا قید وشرط آمریکا درمورد برجام نشد ودادگاه بین المللی لاهه حکم تحقیر آمیزی برعلیه اش صادر کرد، کم وبیش روشن شده ، آمده است :

” دوستان عزیز- از توجه شما به ضرورت مقابله با تروریسم آخوندهای حاکم بر ایران قدردانی می‌کنم. آنها با تروریسم می‌خواهند جهان را به‌ سکوت و تسلیم بکشانند. پاسخ آنها قاطعیت است. سیاست مسئولانه نسبت به‌صلح و امنیت جهان همین است “.

البته صحبت ازتروریزمی است که گویا  اخیرا جمهوری اسلامی ایران درآمریکا واروپا مرتکب شده وباتوجه به عدم پذیرش موضوع ازطرف وزارت خارجه و نبود مستندات لازم دراین مورد ، مسئله درحد ادعا باقی مانده وازاین رو نمیتوان استفاده ی تبلیغاتی لازم را از آن برای فشار آوردن- که این فشارها بیشتر متوجه مردم ایران است – برد.

اگر  واقعا هم حادثه ای اتفاق افتاده است ، باتوجه به سیاست های دولت  جمهوری اسلامی ایران، با قاطعیت میتوان گفت که بازهم دست مرموز دشمنان ایران  و… درکار است وگناه حادثه ای که من از کم و کیف فرضی اش اطلاع ندارم ، به گردن دشمنان توطئه گر که ازبرخورد مثبت افکار عمومی جهانی ودوایر بین المللی با ایران دچار خشم ویاس شده اند ، خواهد افتاد وفقط کمی  دندان بر روی جگر گذاشتن وروشن شدن ماهیت قضیه نیاز است.

بازهم :

” آخوندها انگیزه‌های زیادی برای مبادرت به تروریسم دارند: ۹ماه است قیام‌ها و جنبش اعتراضی در ایران ادامه دارد. آما آنها نمی‌توانند این جنبش را متوقف سازند”.

قیام که نه ، تنها جنبش های اعتراضی وجود دارد که راه حل آن کسب موافقت نسبی مردم است و چنین پتانسیل هایی درکشور ما وجود دارد وبنابراین با توجه به شرایطی که گفتم، امکان حل نسبی قسمتی مشکلات مردم درکوتاه مدت وجود دارد وآنگاه میتوان مشکلات ریشه ای تر ( مولود مسائل دیگر) را با ازبین بردن علت ها ، حل کرد …

با وجود چنین امکاناتی و مخصوصا درچنین شراتیط خطیری ، ابدا در فهم نمیگنجد که جمهوری اسلامی بخواهد دست به ترور – تروری که مطلقا بنفع دشمنان ایران بوده- و به اشاعه ی ایران هراسی ودشمن تراشی میانجامد- بزند!

به بیان دیگر، دولت ایران هیچ نفعی دراین ترورها ندارد وبرعکس این اقدامات برعلیه اوست  واگر کار خلافی انجام شده، کار دشمنان خارجی وداخلی میتواند باشد!!

دوباره :

” در سطح بین‌المللی نیز دو تحول مهم رژیم ولایت فقیه را در منگنه گذاشته است: یکی پایان سیاست مماشات با استبداد دینی و دیگری تشدید تحریم‌ها “.

نگویید درسطح بین المللی، این منگنه ازطرف سر سلطه گر جبار جهانی بنام امپریالیزم آمریکا بکار برده میشود واتفاقا اگر مماشاتی بوده ، بعد از فروپاشی شوروی، کشتیبان را سیاست دیگری آمد وایران درلیست کشورهایی قرار گرفت که  نافرمان و محور شرارت نامیده شدند ومیبایست ازبین بروند وتحریم ها نیز با توجه به شرایط، همواره وجود داشته اند !

” … آنها (آخوند ها) با تروریسم می‌خواهند از جامعه جهانی ‌باجگیری ‌کنند. به‌طوری که به‌ کاهش برنامه موشکی خود تن نمی‌دهند و به‌جای آن تروریسم را گسترش می‌دهند “.

آخوندها قدرت باجگیری ازجامعه ی جهانی را ندارند ودرمورد افزایش قدرت دفاعی کشور، مجبور به پاسخگویی به دیگرانی که به پیشرفته ترین سلاح ها مجهزند و بودجه ی نظامی شان ده ها برابر ایران است ، نیستند!

آیا کار اروپا اینقدر زار شده که مریم رجوی بتواند اینگونه توپ وتشری برعلیه آنها راه بیاندازد ؟:

” سفارت‌خانه‌های رژیم را، که مراکز شناخته شده جاسوسی و تروریسم است، تعطیل کنید. در مقابل اعدام و شکنجه زندانیان ایران و نقض گسترده حقوق‌بشر مردم ایران سکوت نکنید. مسئولان جنایت علیه بشریت در ۴۰سال گذشته در ایران را به عدالت بسپارید ” !

اولا از وظایف وعلت موجودی سفارت خانه ها هستند که برای تنظیم  برخورد با کشور مفروض ، اطلاعاتی ازآن کشور داشته باشند.

ثانیا ، وظیفه ی مخاطبان شما جلوگیری از اعدام وشکنجه نیست ودراین مورد خاص ، تنها برای کسب امتیاز ازکشور مفروض ، سراغی ازاین مسائل میگیرند ودیده یا شنیده نشده است که کسانی که سابقه ی قتل وکشتار هزاران نفر دراقصی نقاط جهان دارند ، نسبت به این مسائل حساسیت داشته باشند که اگر داشتند، اجازه ی پیغام وپسگام دادن به افرادی مثل شما را که ید طولایی درشکنجه واعدام دارید ،  نمیدادند!

صابر

*** 

Maryam Rajavi MEK rebrands by assassinating unwanted membersAlbania: MEK rebrands by assassinating unwanted members

Under President Macron, France can play a pivotal role in Western relations with Iran

همچنین:
http://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=33689

لاف نزنید، ضربه به رجوی اهمیت چندانی برای ایران ندارد!ا

False_Flaq_Albania_Mojahedin_Khalq_Maryam_Rajavi_Cult_MKO_MEKصابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، سوم اکتبر ۲۰۱۸:… مجموعا استقبال مثبتی از خواسته های کامیونداران شده وحمله ی موشکی به مقر داعش، ابدا ارتباطی باین قضیه ندارد وبه یکی ازمواردی که ارتباط دارد، جواب دادن مساعد به احساسات انسانی بازمانده های شهدای حمله ی تروریستی اهوازکه داعش هم مسئولیت آنرا بعهده گرفته، ونشان دادن همدردی با آنهاست! اگر قرار است اعتصاب کنندگان سرکوب شوند- که مقامات رسمی و مسئول … 

False_Flaq_Albania_Mojahedin_Khalq_Maryam_Rajavi_Cult_MKO_MEKFalse Flag Op In Albania Would Drive A Wedge Between The EU And Iran

Albania: MEK rebrands by assassinating unwanted members

http://iran-interlink.org

لاف نزنید، ضربه به رجوی اهمیت چندانی برای ایران ندارد!

۱۰/۰۷/۱۳۹۷

رسانه های رجوی نوشته اند:

” در سالهای گذشته وقتی ولی‌فقیه ارتجاع در مخمصه و موقعیت خطیری قرار می‌گرفت و تعادلش به‌هم می‌خورد، تلاش می‌کرد با وارد آوردن ضربات نظامی یا تروریستی به‌ مجاهدین و ارتش آزادیبخش دوباره تعادل خود را به‌دست بیاورد. اما اکنون که مجاهدین و رزمندگان ارتش آزادیبخش دیگر در تیررس رژیم نیستند، رژیم تلاش می‌کند جای خالی اقدامات نظامی و تروریستی خود را با موشک‌پرانی و پردادن پهباد نشان دهد “.

اگر تعادل رژیم ایران بهم بخورد و این تعادل با ضربه زدن های ادعایی به باند رجوی درست شده وبالانسی بوجود آید ، رژیم ایران با کمترین زحمت وهزینه، درسر هر بزنگاهی میتواند با این کار، بحران های خود را حل کند ودرماهیت قضیه – با استناد به گفته ی شما – بحران ایران ازعمق بسیار کم برخوردار است وبا کارهای بسیار کوچک، میتواند برمشکلات غلبه کند!

بنظر میرسد که عملا اینطور نیست وشما کالای بنجل خود را دربازار مکاره، بدجوری عرضه کرده و درعمل با تحقیر مواجه میشوید!

مشکلات ایران بستگی چندانی به وجود ویا ازبین رفتن فرقه ی رجویه ندارد و مهمتر ازازهمه چیز باید که اقتصاد مولد را جایگزین دلالیها و ارز بازی های سوداگران کند!!

درادامه :

” مقاومت ایران طی سالیان پنجه در پنجه بودن با این رژیم خوب دریافته است که هر گاه رژیم در امپاس گیر‌می‌کند، برای خروج از آن دست به قدرت‌نمایی پوشالی می‌زند. بنابراین موشک ‌پراندن و پهباد هواکردن، آن‌سوی سکه اقتدار زیر سؤال رفته و ضعف مفرط نظام است “.

شما توضیح نداده اید که کدام موشک پرانی ها موجب جلوگیری از سقوط نظام شده است ؟!

آیا فکر نمیکنید که مشکلات کشور دردرجه ی اول تارپودی است که سلطه گران ازقرن ها پیش بپای اقتصاد مولد ما بسته اند که باید به همت جمعی ومتاسفانه بطور تدریجی باز شود؟

شلیک موشک جنبه ی تاکتیکی دارد وما که درسوریه حضور داریم ، باموشک های ضعیف تر هم میتوانیم ضربات قانونی خود را به تروریست ها بزنیم!

شاید شلیک ازراه دور بدان معنی باشد که به دشمنان خود این پیام را بدهیم که شما برای بیرون رفتن ما از سوریه ونیمه کاره گذاشتن وظایف ضد تروریستی خود ، فشار بیموردی میآورید وما میتوانیم اینکار را از راه دور وازدرون خاک خود هم انجام دهیم و ….

ونیز :

” اگر رژیم توان انجام عملیات نظامی علیه آمریکا، اسراییل یا کشورهای منطقه را داشت، پیش از آن و بیش از آن، به حملات هوایی و موشکی اسراییل به نیروهایش در خاک سوریه پاسخ می‌داد. “!

ما برای بیرون راندن تروریست ها بصورت قانونی وارد سوریه شده ایم و برابر توافقی که بین نیروهای جبهه ی مقاومت ( سوریه، ایران و روسیه ) وجود دارد ، قرار درگیری با هیچ کشور را درخاک سوریه نداریم ودندان روی جگر گذشتن های ما، دروفاداری باین توافق است.

هدف سیاست خارجی ایران، جلوگیری ازهرگونه درگیری نظامی با کشورهای دیگر ، بهمراه درهم کوبیدن هرچه زودتر تروریزمی است که اتفاقا اینها ازطرف تمامی کشورهای درگیر – بصورت ظاهری هم که شده باشد- تروریست شناخته شده اند!

بازهم :

” بنا بر آنچه گفته شد، ترس اصلی خامنه‌ای از گسترش اعتصاب کامیون‌داران و اوج‌گیری قیام است”.

مجموعا استقبال مثبتی از خواسته های کامیونداران شده وحمله ی موشکی به مقر داعش، ابدا ارتباطی باین قضیه ندارد وبه یکی ازمواردی که ارتباط دارد، جواب دادن مساعد به احساسات انسانی بازمانده های شهدای حمله ی تروریستی اهوازکه داعش هم مسئولیت آنرا بعهده گرفته، ونشان دادن همدردی با آنهاست!

اگر قرار است اعتصاب کنندگان سرکوب شوند- که مقامات رسمی ومسئول ایران چنین نمیگویند- هیچ احتیاجی به استفاده ازموشک وحتی خمپاره نیست وشما بیجهت این دو را بهم ربط ندهید که هیچ سودی برایتان ندارد و بیشتر همبستگی خود را با ” عشایر انقلابی رجوی- داعش) بنمایش میگذارید!

صابر

*** 

Channel4_News_Mojahedin_Khalq_Rajavi_Cult_MEK_MKO_The shadowy cult Trump advisors tout as an alternative to the Iranian government

Remember.Mojahedin Khalq (MKO, MEK, Rajavi cult) was one of the excuses of US attacking Iraq

MSNBC_Massoud_KhodabandehThe MEK’s man inside the White House (Maryam Rajavi cult, Mojahedin Khalq)

MEK_MKO_Maryam_Rajavi_Cult_Faking_Social_Media_Aljazeera_2018Mojahedin Khalq (MEK, MKO, NCRI, Rajavi cult) keyboard warriors target journalists, Academics, activists

همچنین:
http://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=33653

اشرف فرو ریخت وجهان هنوز باقی است!ا 

 صابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، بیست و نهم سپتامبر ۲۰۱۸:… اولا کم وکیف زندگی دراشرف ومکان های معلوم این شیرنمایی که به سگ ولگرد تبدیل شد  را، برما روشن کنید! ثانیا  درعمل عکس قضیه اتفاق افتاد وآن این بوده که اشرف با خفت وخواری مثال زدنی فرو ریخت وبا این وجود ، لحاف ملا نصرالدین هم نجبید وجهان هنوز هم به جنب وجوش خود ادامه میدهد … 

کوه اگر بجنبد، اشرف ز جا نجنبد!! 

http://iran-interlink.org

اشرف فرو ریخت وجهان هنوز باقی است!

۷مهر ۱۳۹۷ شمسی

محمد قرائی که نام آشنائی درمیان مریدان رجوی است، طی یادداشت کوتاهی که برای ثبوت صحت حرف هایش ازجنایتکاران نامی آمریکا شاهد مثال آورده ، چنین نوشته است :

” خلایق فریاد میزنند که دشمن ما همیجاست ونه امریکا ویاهرجای دیگر”.

متاسفانه افراد کم اطلاع و یا مغرضی پیدا شدند که این شعار انحرافی را مطرح کردند تا جنایت های آمریکا منسی شود!

درست است که ما دشمنان داخلی بانام های اختلاس گر، عوامل دشمن ونفوذی ها وتنگ نظرها داریم که بحد کافی خطرناک اند. اما اینکه بگوییم که سیستم آمریکائی دشمن ما وتمامی بشریت قرار گرفته در مجموعه ی ۹۰ درصدی جهان دشمن ما نیست، خود فریبی کرده ویا درصدد خاک پاشیدن به چشم مردم برآمده ایم!

انجام کودتای ننگین ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، تسلط برایران و اعمال فشار برای جلوگیری ازخود کفایی ما ، تاسیس ساواکی که جلوی آگاهی مردم ایران را با توسل به زجرآورترین شکنجه ها میگرفت و …، کشورمارا قرن ها درعقب ماندگی و صادرکننده ی مواد خام نگه داشت، تشویق صدام برای حمله به کشور ما دشمنی بسیار خشنی است که ندیدن اینها، ازسر حماقت یا خیانت است وبراستی که ما دشمن خارجی جدی تر وغدارتری بنام رژیم آمریکا نداریم!

سپس :

“چه درست وچه بحق گفت شیرهمیشه بیدارمردم ایران: “اگراشرف – کانون مقاومت وشرف ایران و ایرانی- بایستد لاجرم جهان خواهد ایستاد”!

اولا کم وکیف زندگی دراشرف ومکان های معلوم این شیرنمایی که به سگ ولگرد تبدیل شد  را، برما روشن کنید!

ثانیا  درعمل عکس قضیه اتفاق افتاد وآن این بوده که اشرف با خفت وخواری مثال زدنی فرو ریخت وبا این وجود ، لحاف ملا نصرالدین هم نجبید وجهان هنوز هم به جنب وجوش خود ادامه میدهد وکوچکترین غمی از فروپاشی اشرف به دل خود راه نمیدهد وبلکه این اعضای خانواده های اعضای دربند مجاهدین رجوی است که کم وبیش سبک بال تر شده وآرامشی ولو نسبی را تجربه کردند!

” ریس جمهورامریکا گفت: رژیم ایران بذرمرگ ونابودی می پاشد. رژیم ایران صادر کننده خشونت، ترور و هرج و مرج است. جان بولتون مشاورامنیتی کاخ سفید میگوید: روزهای مصونیت ملاها به پایان رسیده است.اگرآنها به تقلب وفریب ادامه دهند باید هزینه سنگین آن را بپردازند “.

دربرابر مردمی که بطور اشتباهی وبصورت روزانه ازطرف پلیس آمریکا کشته میشوند، درمقابل جنایات ناشی از حملات هوائی آمریکا به اقصی نقاط جهان و مرگ ومیرهایی که تحریم های ظالمانه ی اقتصادی سبب آن میشود، کمبودها وخطاهای جمهوری اسلامی ، عددی بشمار نمیآیند!

خشونت  وبذر مرگ را القاعده، داعش، النصره وشرکای آنها میپاشند که رژیم آمریکا درایجاد وتسلیح شان نقش درجه اولی داشته ودارد وبنابراین نمیشود که رژیم ایران – علیرغم هرانتقادی که بدان میتوانیم داشته باشیم – مسئولیت جنایت های یاد شده را به گردن بگیرد!

صحبت جان بولتون ازکدام فریب وتقلب هاست؟!

زمانی که خود یکی از متقلب ترین مردمان جهان بوده ودرقساوت قلب وخونریزی ونقشی که درنابودی عراق  و … داشت ، با چه مشروعیتی  میتواند از ایران هزینه خواسته وآنرا قصاص کند؟!

بازهم :

” وزیرخارجه پمپئوهم گفت: رژیم ایران بدترین نقض کننده حقوق بشردرایران است “.

این آدم که مدتی رئیس سازمان سیا- سازمانی که اقلا ۵۰ کودتای نظامی ومخملی درکشورهای مستقل جهان راه انداخته وموجب کشته شدن میلیون ها مردم جهان و خرابی کشورها شده- حقی درمورد اظهار نظر درباره ی حقوق بشر ندارد!

سازمان او، یک میلیون نفر را درکودتای اندونزی بدست قتل عام کنندگان سپرده ودر شیلی، گواتمالا، اکراین، ایران، سوریه و … ، بهمین رویه عمل نموده است!

اگر درست است که  ” کند همجنس با همجنس پرواز/ کبوتر با کبوتر باز با باز “ ، ادعای این بچه مرشد رجوی باطل است که مطرح کرده :

“همه نفرات بالا وبسیاری ازدولتمردان کنونی وسابق باین نتیجه رسیده اند که درکنارمردم ایران بودن به صلح منطقه وجهان کمک شایانی خواهد کرد”.

آیا مردم ایران قاتل وتجاوزگر هستند که دولت مردان یاد شده با آنها ابراز همدردی کنند؟!

این اعلام همدردی صوری وریاکانه ، ” از ره ایزدی ” نبوده وچیزی جز فریبکاری بحساب نمیآید!

صلح منطقه وجهان، بدست همین اربابان رجوی بخطر افتاده ومیافتد و اگر آنها براستی خواهان صلح اند، باید که ازرویه های نزدیک به ۵۰۰ سال پیش خود دست بردارند!

درادامه :

” حاکمان دزد ووطن فروش درایران وجهان بامقاومتی سربلند وسرافراز رودرروهستند که عرصه را ازهمه جوانب برآنها تنگ وتنگ ترکرده ودمارازروزگارشان درآورده اند “.

من تصور نمیکنم که حکومت ایران مشکل جدی بنام باند رجوی داشته باشند والبته اعضای خانواده های مربوطه چرا!

تنگی عرصه ماحصل توطئه های سلطه گران در ۴۰۰ سال گذشته و سیستم مدیریتی نامناسب داخلی بوده است که امید است هردو عامل یاد شده که مانع  اصلی وجدی پیشرفت ایران هستند، ازسر راه برداشته شوند!

صابر

*** 

همچنین:
http://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=33632

شکست ترامپ درنشست شورای امنیت، باند رجوی را کلافه کرده است! 

صابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، بیست و هفتم سپتامبر ۲۰۱۸:…  رای دیروز اعضای شورای امنیت که بغیر ازخود ترامپ، ۱۴ عضو دیگر دائمی ودوره ای اعضای شورای امنیت به پیشنهاد او ، آیا ربطی به توازن قوا ندارد؟ آیا این رای تاریخی، نشان نداد که این خود آمریکا بود که منزوی شده  وشما رجوی ها را گرفتار یاس واندوه کرده واین مشکل در رسانه هایتان بشدت منعکس است؟! … 

Elizabeth-Stickney_US_State_Department_MEK_Not_legitimateسخنگوی وزارت خارجه آمریکا: سازمان مجاهدین خلق جایگاهی در ایران ندارد

Rudy_Giuliani_MKO_MEK_NCRI_Rajavi_Cult_Truth_Isnt_Truth_LOLUS envoy to UN denies Giuliani’s claim that Trump wants ‘revolution’ in Iran

http://iran-interlink.org

شکست ترامپ درنشست شورای امنیت، باند رجوی را کلافه کرده است!

۰۵/۰۷/۱۳۹۷

در سرمقاله ی اخیر وبسایت باند رجوی که تلاش نموده تحقیر شدن ترامپ درشورای امنیت و برخورد مقتدرانه وحقوقی رئیس جمهور ایران را ازانظار پنهان دارد ، چنین آمده است:

” دنیای سیاست دنیای تعادل‌قواست. در هر ملاقات باید دید که کدام یک از طرفین در تعادل‌قوا دست بالا را دارد؟ روشن است که در این زمینه فاصله آمریکا با اروپا بسیار زیاد است. چند سال پیش یک رسانه معتبر گفته بود فقط از نظر اقتصادی آمریکا اول است و اروپا با ۲۷پله تفاوت، از آن عقب‌تر است. بنابراین در این ملاقات هم به‌طور قانونمند این آمریکاست که بیشتر به فرانسه و اروپا خط می‌دهد و حرفش را تحمیل می‌کند “!

رای دیروز اعضای شورای امنیت که بغیر ازخود ترامپ، ۱۴ عضو دیگر دائمی ودوره ای اعضای شورای امنیت به پیشنهاد او ، آیا ربطی به توازن قوا ندارد؟

آیا این رای تاریخی، نشان نداد که این خود آمریکا بود که منزوی شده  وشما رجوی ها را گرفتار یاس واندوه کرده واین مشکل در رسانه هایتان بشدت منعکس است؟!

البته منهم قبول دارم که در دوران اوباما ، اتحادیه ی اروپا بیشتر ازهمیشه زیر سیطره ی آمریکا رفت. اما این را هم میدانم که زیاده خواهی های وباج طلبی های ترامپ ، عرصه را آنقدر برای اروپائیان تنگ کرد که در نشست دیروز ، نپذیرفتند که برفرمان امر ونهی های او  مهر تایید بزنند و این توسری خوری ، درتاریخ ۷۰ ساله ی آمریکا- از زمانی که به قدرت اول جهان ورهبر جهان طبقاتی تبدیل شد – سابقه نداشته است!

جریان رای گیری دیروز نشان داد که نظر آنهائی که آغاز افول امپراطوری آمریکا، صائب بوده است!

البته کشورهایی مانند فرانسه برای منافع ملی خود میتوانند مانورهایی بدهند که همواره داده اند !

اما مشکل اینجاست که اعمال دولت مستقر آمریکا، دست این کشورها را با لحاظ بد عهدی آمریکا چندان باز نگذاشته ودراصل آنها اطمینان لازمی به آمریکا ندارند وبنابراین معقولانه است که منافع خود را با خواسته های ترامپ درتضاد دیده وطور دیگری عمل کنند!

این مسئله حکایت از وجود شکاف های عمیق بر برج وباروی دنیای تک قطبی داشته و با بیشتر شدن این ترک ها، این برج وبارو را ویران خواهد کرد: ” دیر و زود دارد، سوخت وسوز ندارد “!

جریان دیروز ، هیچ دستآوردی هم نداشته باشد ، لا اقل این موضوع را نشان میدهد که زورگویی های ترامپ، کار دست آمریکا داده است!

دوباره :

” تصویب FATF یعنی این‌که رژیم دیگر نباید و نمی‌تواند به مزدوران خارجی‌اش(حزب‌الله و…) پول بفرستد. در نظر هم بگیرید که حسن نصرالله یکبار گفت که تمامی پول ما از سلاح و… تا پوشاک و غذا از ایران می‌آید و تا وقتی ایران پول داشته باشد ما هم هستیم ” .

ارسال پول وکمک برای گروه ها وکشورهایی که کمک کننده ی مفروض این جریان وکشور را تروریست و … نمی شناسد، وجاهت قانونی دارد وفرق است بین پولشوئی وارسال این نوع کمک ها.

اتفاقا بخرج دادن شفافیت مانع دله دزدی کسانی میشود که ممکن است ازاین پول ها اختلاس کنند وصدالبته این صورت قضیه بنفع منافع ملی ما وجلوگیری از فساد و … است!

بازهم :

” حتی اگر رژیم حاضر شود این بهای مرگبار را هم بپذیرد، روز ۹مهر FATF روابط بانکی آن را با کشورهای جهان هم قطع نکند، اما یک ماه دیگر تحریمهای بانکی آمریکا برقرار می‌شود. یعنی رژیم هم عمق استراتژیکش را از دست داده و هم بانکهایش تحریم شده‌اند “!

درپاسخ باین دلخوشی کردن های دروغین باند رجوی باید گفت که  کشورهای امضاء کننده ی بیانیه ( گروه ۱+۴) تاکید نموده اند که  بنا دارند که برجام را ترک نکنند وازاین رو وبرای نگه داشتن ایران دربرجام- که آنرا یک توافق بین المللی ومعتبر و بنفع صلح جهانی میدانند – راه های فنی لازم را برای محقق نشدن این عمل جنایتکارانه ی آمریکا انجام خواهند داد!

بقول رئیس جمهور ایران، آمریکابا ارائه ی تمام کارت های برنده اش ، این تحریم ها را قبل ازموعد عملی کرده وکارت دیگری  برای ارائه دادن ندارد وازاین روست که باند رجوی هم شیرفهم باید بوده ومثل حقیر بداند که مشکلات اصلی ما بدست خودمان واراده ی محکم ملی حل خواهد شد و ما به نقش عوامل خارجی بعنوان مسئله ی درجه دوم نگاه کرده و بطور طبیعی وهوشمندانه ، از تضادهای موجود بنفع منافع ملی خود استفاده کرده و رجوی ها را خونین جگر خواهیم نمود!

صابر

*** 

Maryam_Rajavi_Mercenary_MEK_Saddam's_Private_Army_MEK_10مسئول سالن ویلپنت هم میتوانست این شو را برگزار کند. جامعه بی طبقه تان چه شد؟ا

همچنین:
http://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=33595

نگاهی به پیام مریم رجوی به کنفرانس جوامع ایرانی

Rajavi_Faisal_1صابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، بیست و چهارم سپتامبر ۲۰۱۸:… این حاکمیت مردمی را ابتدا درتشکیلات بسته ومستبد خود برقرار کنید و آنگاه دست به این غلط کردن ها بزنید. سوء استفاده های وسیع خود از دین را کنار گذاشته وسپس ازدیگران ایراد بگیرید! به سازمان ها ی حقوق بشری وناظران مستقل امکان دهید تا اعضای دربندتان بتوانند مسئولان خود را … 

مزدور مریم رجوی و ترکی الفیصل اربابشافشای کمک مالی هنگفت عربستان به گروهک تروریستی منافقین (مجاهدین خلق، فرقه رجوی)ا

http://iran-interlink.org

نگاهی به پیام مریم رجوی به کنفرانس جوامع ایرانی

۰۱/۰۷/۱۳۹۷

 متن این پیام درتمامی رسانه های باند رجوی آمده ومن بنا ندارم که باذکر تمامی آن، وقت خواننده ی محترم را بگیرم وناچار به تلخیص آن شده ونظرات خودم را درباره ی هرپاراگراف آن نوشته تا به تنویر افکار عمومی کمک کنم.

درمقدمه چنین امده است:

” روز شنبه ۳۱شهریور۹۷(۲۲سپتامبر۲۰۱۸) کنفرانس جوامع ایرانی در آمریکا با عنوان گردهمایی قیام ایران، و معرفی آلترناتیو دمکراتیک، در شهر نیویورک برگزار شد… مریم رجوی در یک پیام ویدئویی به این کنفرانس که مشروح آن از نظرتان می‌گذرد، به بررسی تحولات پرشتاب ایران و چشم‌انداز یک ایران بدون استبداد مذهبی پرداخت “.

اوگفته است :

” شما امروز اجتماعی از اراده‌های مصمم برای به‌دست آوردن آزادی ایران تشکیل داده‌اید. چنین اجتماعاتی در سراسر جهان و پشتوانه اجتماعی این مقاومت در داخل کشور، خود تجسم نقشه‌مسیر آزادی و دموکراسی در ایران است “.

در این مورد باید ازمریم تابان پرسید که این افراد تربیت شده ی شما که به چیزی جز رجوی نمی اندیشند  واز شخصیت مستقل واراده ی فردی تهی گشته اند، به چه دلیل باید همراه بعضی روسپی های سیاسی اروپا وآمریکا که درزمان تکیه برمسند قدرت ، هیچ سابقه ی انسان دوستی نداشته وبلکه برعکس آن عمل کرده اند ، برای مردم ایران دل بسوزانند؟!

اتفاقا این نوع گردهم ایی ها که هیچ حرفی برعلیه زورگویی های سلطه گر جهانی که اندک اندک دندان هایش ریخته میشود ، مطرح نکرده اند، گواهی میدهد که ماهیت ضد ایرانی دارد و مخرج مشترکی با دموکراسی و … ندارد!

سپس :

” امروز هم آنچه وحشت آخوندهای حاکم را مضاعف کرده، نقش سازمان مجاهدین و کانونهای شورشی در هدایت و استمرار قیام‌هاست. .. نقشه‌مسیر آزادی در همین قیام‌ها و اعتراضهای بی‌وقفه و در مبارزه کانونهای شورشی خود را آشکار می‌کند “.

درجواب این ادعای سفیهانه باید گفت که بین آنچه که بین خواست مردم معترض به نابسامانی ها که ازمسیر مدنی و مسالمت آمیز مشکلات خود را مطرح میکنند ونیات پلیدباند رجوی که میخواهند تحرکات قانونی قسمتی ازمردم را به خشونت کشیده، آنها را از کسب حقوق خود محروم کرده و کشور را به آشوبی بکشانند که قدرت این کارها را ندارد ، تفاوت بنیادین وجود دارد!

بعبارت ساده تر، بین خواست قانونی مردم با فرصت طلبی فرقه ی رجوی تضاد ریشه ای برقرار است. بطوری که محقق شدن یکی، ناقض برآورده شدن دیگری است!

دوباره :

” همزمان، رژیم از نظر سیاسی و بین‌المللی در محاصره قرار گرفته و از نظر اقتصادی با فروپاشی مواجه است… آخوندها راهی ندارند که خود را از محاصره انواع خطرات خارج کنند. به‌همین دلیل بالاترین مهره‌های نظام‌شان را با ریسک‌ها و هزینه‌های کلان سیاسی برای زدن ضربه‌های بزرگ به‌ مقاومت ایران فعال کرده‌اند… “.

اتفاقا درمقام مقایسه با سال های قبل، ایران از وجهه ی بین المللی بیشتری برخوردار است و ازمتحدان بالفعل و بالقوه ی زیادتری بهره میبرد ومشکلات اقتصادی آن با کاربرد واقع بینی بیشتر واستفاده ازنظریات اقتصاددان های مردمی – که ما ازاین نوع اقتصاد دان ها باندازه ی کافی داریم- قابل حل است!

آخوند ها ( حکومت) ، با تهدید های جدی ازطرف باند رجوی مواجه نیستند وبنابراین اگر حرفی هم در این مورد مطرح میشود، جنبه ی تبلیغی داشته وبیشتر درراستای هدف قرار دادن کشورهای سلطه گر وایادی آن است که برای مجاهدین دانه میپاشند!

درادامه :

” … در چنین شرایطی هر گونه عدم جدیت یا انفعالی از جانب دولتهای غرب، اقدامات تروریستی رژیم را تشدید می‌کند. این وضعیت حقانیت مبارزه مردم و مقاومت ایران برای سرنگونی این رژیم و ضرورت آن را اثبات می‌کند. آزادی در ایران و ثبات و امنیت در منطقه و جهان موضوع واحدی است. و راه به‌دست‌آوردن آن به‌زیر‌کشیدن ولایت فقیه است “.

مگر دولت های غرب با تروریزمی که منبع آن خودشان هستند ، مسئله ی جدی دارند؟!

آیا مخالفت آنها با نوع مخالفت شما نیست و برخورد گزینشی با تروریزم ندارند؟!

ساده تر اینکه ، آنها درست مانند شما، نهضت های رهائی بخش ودولت های نافرمان دربرابر سلطه گران  را تروریست میدانند وبرای بزانو درآوردن آنها، تروریزم واقعی را براه میاندازند!

دیگر اینکه بهم خوردن ثبات منطقه وجهان ، از قدرت ایران خارج است واگر با این وضع ( نا امنی منطقه) مخالفید، بر سرسلطه گران وایادی منطقه ای آنها فریاد کشیده ومحتاج نان شب خود باشید!

وایضا :

” ما خواهان برقراری حاکمیت مردم هستیم. ما برای برپایی یک جمهوری مبتنی بر آرای مردم مبارزه می‌کنیم. ما یگانه معیار مشروعیت مقامهای کشور را آراء آزادانه مردم می‌دانیم… ما همچنین بر جدایی دین و دولت تأکید داریم “.

این حاکمیت مردمی را ابتدا درتشکیلات بسته ومستبد خود برقرار کنید و آنگاه دست به این غلط کردن ها بزنید. سوء استفاده های وسیع خود از دین را کنار گذاشته وسپس ازدیگران ایراد بگیرید!

به سازمان ها ی حقوق بشری وناظران مستقل امکان دهید تا اعضای دربندتان بتوانند مسئولان خود را درآزادی کامل انتخاب کنند و ….

همینطور :

” کرسی سازمان ملل ‌متحد نباید به یک رژیم تروریستی تعلق داشته باشد. این کرسی متعلق به مردم و مقاومت آنهاست… “.

خواهشا دور این یکی را خط بکش عزیز برادر!

سپردن این کرسی بدست شما غیر ممکن است ودرتوان ارباب  که رفته رفته رو به استحاله میرود، نمیباشد!

صابر

*** 

مجاهدین خلق تحت نامهای مستعار در کنگره امریکا درمقابل اقتدای رجویه به جان مک کین ، دیگران چه مطرح میکنند!ا

از کمین مجاهدین سر کوچه ها برای کشتار مستشاران امریکائی تا گماشتگی برای جنگ طلبان امریکائی

آریو بررزن پیروزنیا: شکستن رکورد وقاحت توسط مجاهدین خلق بدلیل سکوت ماست
(نفوذ تروریسم به قلب کنگره امریکا تحت لوای “نوروز”؟!)ا 

همچنین:
http://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=33513

برخوردهای دیپلماتیک، باند رجوی را دچار خام خیالی میکند!ا 

 Mojahedin_Khalq_MEK_Ch_4_News_Albaniaصابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، شانزدهم سپتامبر ۲۰۱۸:… درنوشته ای در سایت های رجوی میخوانیم : «اگر به‌واقع این گروه خودبه‌خود درحال انقراض است، دیگر چه‌نیازی به‌این همه تلاش‌های رسوا و غیرقانونی مجرمانه  با این آبروریزی، برای برجسته‌کردن آن هست؟» این دوسطر اشاره به گزارشی دارد که کانال ۴ تلویزیون انگلیس درمورد … 

Mojahedin_Khalq_MEK_Ch_4_News_AlbaniaThe shadowy cult Trump advisors tout as an alternative to the Iranian government

http://iran-interlink.org

برخوردهای دیپلماتیک، باند رجوی را دچار خام خیالی میکند!

۲۶/۰۶/۱۳۹۷

درنوشته ای منتشر شده در سایت های رجوی چنین میخوانیم :

«اگر به‌واقع این گروه خودبه‌خود درحال انقراض است، دیگر چه‌نیازی به‌این همه تلاش‌های رسوا و غیرقانونی مجرمانه  با این آبروریزی، برای برجسته‌کردن آن هست؟»

این دوسطر اشاره به گزارشی دارد که کانال ۴ تلویزیون انگلیس درمورد زندگی بندیان رجوی در قلعه ی مانز منتشر شده وبنظر میرسد که خبرنگار مربوطه ، قدری ازادعاهای رجوی را مورد تکذیب قرار داده وچراغی ولو کوچک برروی روابط بشدت پنهان نگه داشته شده را برتاریکی روابط درون فرقه ای تابانده است!

باوجودی که من تصور نمیکنم که گزارشگر به ریشه وکنه قضایا رفته باشد ، اما از مشاهده ی عصبانیت رجوی ها میفهمم برخوردی تاثیر گذار بر شکل قضایا داشته است!

ومیدانم که خصلت این گروه فرقوی طوری است که جز تعریف وتمجید ازخود را قبول ندارد و سبب خشم ازاین بابت است!!

همچنین، مراجعه به مانز بعنوان عجیب ترین زندان جهان با نزدیک ۳ هزار زندانی برای هر خبرنگار ورسانه ای جالب است والبته این مراجعه بمعنای برجسته کردن آن نیست وبیشتر شبیه نشان دادن حقایق غیر قابل تصور میباشد!

نمایش دادن نحوه ی زندگی غیر عادی این چند هزار نفر، برای هر تلویزیونی بیننده ی اضافی جذب میکند وبر اعتبار آن میافزاید وخبرنگاران این تلویزیون، پربیراهه نرفته اند!

اگر منظورتان ازاین برجسته کردن مجاهدین، حرفهای مقامات مسئول کشوراست ، باید گفت که آنها بدینوسیله میخواهند که یک جوان بی تجربه بداند که سازمان مجاهدین رجوی فرقی اساسی با سازمان مجاهدین اولیه دارد وبنابراین باید هوشیار باشند که با شنیدن نام آن ، دچار وسوسه نشده وبه بیراهه نروند!

این برخورد ازجنبه ی امر به معروف اهمیت دارد و درضمن یک برخورد دیپلماتیک پیچیده با قضایا را هم همراه خود دارد!

البته شخصیت هایی هم وجود دارند که بدون سبک وسنگین کردن مسئله، حرف هایی مطرح میکنند که توصیه ی حقیر به این افراد این است که بهنگام اظهار نظر، حرف های سنجیده تری بزنند ویا بهتر اینکه درحیطه ی تخصص خود به اظهار نظر بپردازند!

درادامه :

” البته که همیشه صاحب‌منفعت‌های استعماری باهمین شیوه‌های رذیلانه و شیطان‌سازی‌های مزورانه، تلاش کرده‌اند جنبش‌های آزادی‌بخش و میهن‌پرستانه را از میدان به‌در و صحنه را برای منافع غارتگرانه خود بازکنند…”.

یعنی همان کاری که درمورد مردم سوریه ، کره شمالی و… میکنند؟!

پس چرا ازاین استعمارگران حمایت همه جانبه میکنید ودرمقابل مردمان این کشورها را مورد حمله ولعن ونفرین قرار میدهید؟!

آیا با این حمایت کردن ها وکف بردهان آوردن ها، میخواهید بگویید که مثلا آمریکا استعمار گر نیست؟!

آیا دراین صورت خاک برچشم مردم نمی پاشید و بادروغ نامیدن حقیقت، نشان نمیدهید که جنایتکار هستید ؟!

باند رجوی که دستش تا مرفق به خون مردم ایران وعراق آلوده است ، چگونه میتواند خود را جزئی ازنهضت رهائی بخش بنامد؟!

درزمانی که برای دشمنان مردم ایران سرویس میدهید، چگونه خود را رها کننده ی ایران میدانید!

مگر اینکه تعریف دیگری ازمردم ایران ومسئله ی رهائی آنها داشته باشید  وتقصیر ما نیست   که بما اطلاع نداده اید؟!

صابر

*** 

Mojahedin_Khalq_Maryam_Rajavi_MKO_MEK_NCRI_Tirana_Albania_Trolling_Aljazeera_Sep_2018“Faking the online debate on Iran”(Mojahedin Khalq, Maryam Rajavi, MEK, NCRI Trolling base in Albania exposed)

همچنین:
http://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=33468

اگر دروغ نمیگویید، اینهمه پرحرفی برای چیست!ا 

 mujahedin_khalq_iraq_20162صابر از تبریز (آمضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، دوازدهم سپتامبر ۲۰۱۸:…  این کارناوال با کیفیت وکمیتی که برابش شمردم ، برای سازمانی که مدعی برقراری جامعه ی بی طبقه ی توحیدی بود ، یک شکست تمام عیار بشمار میرود. مگر اینکه مسعود یامریم ازگذشته ی سازمان اعلام برائت کنند که دراین صورت، حرفی درمیان نخواهد بود! اما این فرقه ی منحط که نشستن … 

از بغداد تا تیرانا، سه دهه دربدری مجاهدیناز بغداد تا تیرانا، سه دهه دربدری مجاهدین

Maryam_Rajavi_Mercenary_MEK_Saddam's_Private_Army_MEK_10مسئول سالن ویلپنت هم میتوانست این شو را برگزار کند. جامعه بی طبقه تان چه شد؟ا

http://iran-interlink.org

اگر دروغ نمیگویید، اینهمه پرحرفی برای چیست!

۲۱/۰۶/۱۳۹۷

تیتر انتخاب شده برای این یادداشت کوتاه ازسخنانی بود که پدرم مدام تکرار میکرد ودرجواب کسی که بطور بیموردی زیادی حرف میزد وقسم حضرت عباس  و … میخورد، میگفت که اگر دروغ نمیگویی این پرحرفی ها برای چیست؟

این حرف نکته سنجانه ی پدرم ،بطور عجیبی درمورد تمامی سخنان وادعا های باند رجوی صادق است که برای اثبات حقانیت نداشته ی شان مدام دروغ میگویند و نوشته هایشان، بمعنای واقعی کلمه مشمئزکننده است!

دریکی ازنوشته های زنجیره ای باند رجوی بانام مروری بر جنگ روانی و …” آمده است :

” گردهمایی بزرگ سالانه مقاومت ایران در تاریخ۹ تیرماه ۱۳۹۷ در سالن ویلپنت پاریس با حضور صدها تن از شخصیتهای برجسته سیاسی از دهها کشور جهان و انبوه عظیمی از هموطنان که از سراسر دنیا که خود را به پاریس رسانده بودند، برگزار شد. گردهمایی امسال طنینی ده و صدبرابر گردهمایی سالهای گذشته پیدا کرد “.

باوجودی که چند ماه از برگزاری این شوی مریم گذشته وصدهامطلب درموردش نوشته شده  ، انتظار نمیرفت که بازهم چیزی نوشته شود که عملا شده است!

منهم عکس ها وفیلم های این کارناول را بهمراه تعدادی ازهواداران مجاهدین ( که دراقلیت هم بودند)، مهاجرین کشورهای فقرزده واستثمار شده که ازفرط بیکاری وگرسنگی به اروپا پناه آورده اند –  وبا آن سرو وضع نامناسب وچرت زن را-  مشاهده کردم والبته نمایندگان بازنشسته  هارترین جناح های امپریالیستی راهم دیدیم که دردشمنی با بشریت شهره ی آفاق اند و یک روده ی راست درشکم خود ندارند!

این کارناوال با کیفیت وکمیتی که برابش شمردم ، برای سازمانی که مدعی برقراری جامعه ی بی طبقه ی توحیدی بود ، یک شکست تمام عیار بشمار میرود.

مگر اینکه مسعود یامریم ازگذشته ی سازمان اعلام برائت کنند که دراین صورت، حرفی درمیان نخواهد بود!

اما این فرقه ی منحط که نشستن بین دوصندلی وخوردن از آخور وتوبره را برگزیده، بنا ندارد که این شیوه ی نا مرضیه را ترک کند ودرمقابل، تاریخ هم قواعد خودش را دارد و به چنین اعمالی واکنش وحشتناک وویرانگری نشان میدهد!

این قلم بدست رجوی اعتراضات کاملا قانونی ایران به فرانسه را طور دیگری تفسیر میکند:

” چرا این همه ترس؟ از خیمه‌شب‌بازی که علی القاعده نباید اینقدر ترسید؛ علت این همه وحشت و نگرانی چیست؟ سراسیمگی و سردرگمی در یک کلام به حدی است که گاهی به فرانسه می‌تازد، گاه به آمریکا، گاه به کشورهای عربی؛ ولی به رغم همه وارونه گویی؛ ناتوان از پوشاندن این واقعیت است که مضمون و پیام این گردهمایی براندازی و سرنگونی رژیم است “.

موضوع ترس نیست! دولت ایران وظیفه دارد که به هردولتی که دست مخالفین برانداز خود را برای برگزاری این کارناوال ها باز گذاشته اعتراض کرده وبدین وسیله ثابت کند که این قبیل دولت ها در مورد روابط متقابل ونیز مبارزه با تروریزم ، صادق نیستند ودراین مورد حساب دستشان باشدکه دروغ میگویند!

یک ادعای مسخره ی دیگر از این گروه منحط وضد بشری :

” گردهمایی پاریس پشتوانه عملی و بین المللی همین شعارها و مطالبات مردم ایران است. … معادلهٔ بین رژیم ایران و مقاومت مردمی فقط و فقط یک طرف پیروز دارد. آنهم ملت ایران و مقاومت سازمان‌یافتهٔ آنهاست “.

این گردهم آیی با آن ترکیب وخصوصیاتش – جنگ طلبان جهانی و …، ابدا نمیتواند منافع مشترکی با مردم ایران داشته باشند!

معادله ای که دریک طرف آن حکومت ودر طرف دیگر آن باند رجوی و مردم  تواما وجود داشته باشد ، عملا وجود ندارد !

نکند که شما فرق بین معادله ونا معادله را نمیدانید ؟!

مردم هرچقدر هم با حکومت مشکل داشته باشند ، درطرف باند رجوی وطن فروش وضد بشر که به وابستگان مفلوک خود هم خیانت میکند ، قرار نخواهند داشت !

اگر مردم طرفدار استقلال، آزادی وعدالت اجتماعی باشند ، مجبورند که به باند رجوی تره ای خرد نکنند و آن قسمت ازاهالی ایران که گروگان هایی دردست رجوی دارند ، مخالف آشتی ناپذیر این پدیده ی سیاسی منفور ۴دهه ی اخیر ایران ، میباشند وشما بیجهت مطاع بنجل خود را دربازار مکاره عرضه نکنید که دستآوردی جززحمتی بیش برایتان ندارد!

روند تاریخی نشان میدهد که باند رجوی به آن حد ازافلاس رسیده که مانند آن زن شوهر کش محکوم است که مدام سطل بی تهی را با آب پرکند!

صابر

***

کارناوال سالانه مریم رجوی در ویلپنت فرانسه با مدعوین کرایه اینمایش هاى مجاهدین خلق، براى گول زدن خارجى ها یا براى گول زدن ما؟!ا

کارناوال مریم رجوی در ویلپنت پاریس بدون ایرانیلیست قیمتهای سخنرانان و مدعوین کرایه ای بزرگداشت تروریسم در پاریس به یورو

Mojahedin_Khalq_martyrs_Massoud_Maryam_Rajavi_MEK_Mccainاز کمین مجاهدین سر کوچه ها برای کشتار مستشاران امریکائی تا گماشتگی برای جنگ طلبان امریکائی

همچنین:
http://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=33447

باوجود شتاب دائمی، هیچ غلطی نتوانستید بکنید! 

Maryam_Rajavi_Mercenary_MEK_Saddam's_Private_Army_MEK_10صابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، دهم سپتامبر ۲۰۱۸:…  جمشید پیمان نامی که ازعمله های معروف رجوی است، درنوشته ای که رسانه های رجوی منتشرش کرده مینوید : “… وظیفه‌ی ما فقط براندازی نظام جمهوری اسلامی است. محاکمه و مجازات بر عهده‌ی دولت و دادگاه است “!. ازبرداشتن این لقمه ی بزرگ وگلوگیر بود که باین روز سیاه رسیدید! سازمان … 

مزدور مریم رجوی و ترکی الفیصل اربابشبازخوانی “استراتژی تغار” ده سال بعد، نوشته آقای قاسم قزی، نروژ، سال ۲۰۰۷

http://iran-interlink.org

باوجود شتاب دائمی، هیچ غلطی نتوانستید بکنید!

۱۹شهریور ۱۳۹۷

جمشید پیمان نامی که ازعمله های معروف رجوی است، درنوشته ای که رسانه های رجوی منتشرش کرده مینوید :

“… وظیفه‌ی ما فقط براندازی نظام جمهوری اسلامی است. محاکمه و مجازات جنایت‌کاران در هراندازه و جایگاهی که هسند، بر عهده‌ی دولت دموکراتیک و غیرمذهبی و دادگاه قانونی بر آمده ی پس از آن است “!

ازبرداشتن این لقمه ی بزرگ وگلوگیر بود که باین روز سیاه رسیدید!

سازمان شما هرگز این درک علمی را نداشت که بفرض پیشتاز بودنش هم ، تغییر رژیم بعهده ی او نیست واین مهم، تنها ازدست توده ی مردم برمیآید و وظیفه ی سازمان های پیشتاز- که زندگی نشان داد فقط آوانتاریستی وانحصار طلبی مشخصه ی سازمان مجاهدین بود و پیشتاز بحساب نمیآمد- آگاه کردن مردم است ولاغیر!

بعبارت ساده تر، اگر خود را پیشتاز هم میدانستید ویا میدانید، ازاین غلط ها نمیتوانستید ونخواهید توانست بکنید و درستی این نظر طی تجارب گرانسنگ و واغلب تلخ ودردناک ، به ثبوت رسیده است!

شما درصورت امکان برروی توطئه های خارجی میتوانید حساب بازکنید که الحق کرده اید والبته ماحصل این دشمنی های خارجی ، دربهترینوضعیت ، دولتی تامغز استخوان وابسته به سلطه گران خواهد بود که دموکراسی وقانون درآن جایی نخواهد داشت!

بازهم :

”  مبارزه با این نظام به نظر من باید از دو ویژگی اساسی سرشار باشد. ویژگی نخست؛ کاربرد هر گونه وسیله و شیوه‌ی مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر، و ویژگی دوم؛ آراستگی به اخلاق متعالی انسانی و پرهیز از هر گونه عکس‌العمل ضد انسانی نسبت به دشمن “! مقاومت ایران طی سال‌های طولانی رویارویی با نظام ضد بشری حاکم بر میهنمان، همواره به این دو خصوصیت آراسته و پایبند بوده است “!

شما که ثابت شد که وظیفه ی تان آن نیست که مطرح کرده اید ، ازکدام شیوه های مبتنی براعلامیه ی حقوق بشر استفاده خواهید کرد؟

ویژگی دوم اما، باخصلت وماهیت سکتاریستی سازمان مجاهدین خوانائی ندارد و تجربه نشان داده است که هروقت دست داده ، شنیع ترین رفتارهارا با مخالفان خود کرده اند وبه چیزی جز اطاعت از نصیحت مرشدشان ” ماکیاول ” – هدف وسیله را توجیه میکند- دست نزده اند و آقای پیمان درمورد اخیر، دروغ بیشرمانه ای را مطرح میکند که البته چون ازسلاله ی رجوی است، باکی نیست!

آیا مجاهدین رجوی درتیرباران سربازان اسیر عملیات بشدت خائنانه ی فروغ جاویدان ، آراستگی به اخلاق متعالی را بنمایش گذاشتند و آیا اخلاق متعالی در درون اینگونه مقولات میگنجد؟!

دوباره :

” … با رو شدن تمام عیار دست حاکمیت تروریستی و توسعه‌طلب و جنگ‌افروز برای جامعه جهانی، دیگر نه جائی برای دامن زدن به توهم باقی مانده است و نه بهانه ای برای سوزاندن آگاهانه و نا آگاهانه فرصت ها ی شورش و قیام علیه نظام. صبوری امر پسندیده و قابل‌ستایشی است اما نه در زمان و مکانی که شتاب ضروری می‌شود. هر روز غفلت و زمان سوزی ما، ایران را بیشتر و بیشتر به پرتگاه سقوط نزدیک می‌کند “!

اکثریت خیلی بزرگ مردم جهان ، درکشورهایی زندگی نمیکنند که سران جامعه ی جهانی مورد نظر رجوی ها- حافظ منافع حداکثر ۱۰ درصد ازمردم جهان- ثروتمندان- میکنند!

واقعیت این استکه جامعه ی جهانی واقعی – که اکثریت بسیار بزرگ مردم جهان ودولت هایشان- نظری بدین غلظت منفی نسبت به ایران ندارند ومسلم است که نظر مغرضانه واستیلاگرانه ی جامعه ی جهانی محبوب رجوی – مشروعیتی ندارد!

دیگر اینکه کسی از شما درخواست پیشه کردن صبوری را ندارد و مختارید که مانند سه دهه ی گذشته عجله کنید وسرانجام ببینید که با شتاب این بارتان- در زمانی که نسبت به گذشته ازضعیف ترین موقعیت برخوردارید – بازهم هیچ غلطی نخواهید کرد!

صابر

*** 

Mojahedin_Khalq_martyrs_Massoud_Maryam_Rajavi_MEK_Mccainاز کمین مجاهدین سر کوچه ها برای کشتار مستشاران امریکائی تا گماشتگی برای جنگ طلبان امریکائی

تروریست ها شورای ملی مقاومت رجویطور دیگری هم می توان زیست

همچنین
http://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=33392

رجوییه ، وبازهم جعل حقایق عریان!

Maryam_Rajavi_Massoud_Rajavi_Mojahedin_Khalq_MKO_MEK_Rajavi_Cult_Saddam_Terroristsصابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، هشتم سپتامبر ۲۰۱۸:…  شورای ملی مقاومت، سازمان مجاهدین، ارتش آزادیبخش  و … همه یک چیزند ونام آن ” باند رجوی ” است  با خصوصیات  زشتی که برآن حاکم است واگر احیانا قادر به ایجاد توفانی درداخل یک فنجان آب درخارج ودررسانه های خود است، دراینجا ودر سرزمینی بنام ایران حضور ملموسی ندارد و بیشتر … 

مریم رجوی مسعود رجوی سازمان مجاهدین خلق ایران تروریسم صدام حسین وطن فروشی گاهی دم وزمانی صاحب دم بنفع هم شهادت میدهند!ا

کمپ اشرف 3 زندان گروگانهای مریم رجوی در تیرانا آلبانیFootage of the MEK’s secret base in Albania
(Mojahedin Khalq, MKO, NCRI, Saddam’s private army, Rajavi cult …)

http://iran-interlink.org

رجوییه ، وبازهم جعل حقایق عریان!

۱۷ شهریور ۱۳۹۷

رسانه های این باند دروغ پرداز وضد ملی ، طی مقاله ای ۸ صفحه ای وتحت عنوان ” ظرفیت‌های دموکراتیک مردم ایران و مغلطه “سوریه‌ای شدن” چنین نوشته اند:

“… این تحولات شتابان گسترش‌یابنده در کنار تغییر جدی تعادل‌قوای بین‌المللی و نیز ارتقای موقعیت شورای ملی مقاومت ایران به تنها آلترناتیو سیاسی این رژیم، در داخل و خارج کشور که سران رژیم گریزی از اذعان به تاثیرات قطعی و تعیین‌کننده‌ٔ آن نداشته و ندارند… و انقلاب نوین مردم ایران قطعی و در شرف وقوع می‌باشد “.

اولا با نقد گذشته  است که حال را میسازند ، بنابراین ،میتوان وباید سیر تحولات را به مسیر درست خود وبنفع منافع ملی سوق دارد ودولت وملت وظیفه ی بس بزرگی دراین راستا دارند که اگر ازپتانسیل هایی که همچنان موجود است ومیتوان آنها را از بالقوه بودن به بالفعل تبدیل کرد، استفاده نشود- که دلیلی برای آن وجود ندارد- ضربه ی سنگینی خواهند خورد وان موقع گفته خواهد شد که ” خود کرده را تدبیر نیست “!

ثانیا، برخلاف هارت وپورت های سلطه گران وایادی ضعیف ونابخردش مانند مجاهدین خلق امروزی، تغییر تعادل قوای بین المللی ابدا بنفع سلطه گران وایادی حقیرش مانند باند رجوی نیست و عکس قضیه درستتر ازآنست!

تغییر تعادل قوا از نظام یک قطبی بطرف چند قطبی بوده واین مسئله ابدا سودی برای شما ندارد!

ثالثا ، این ارتقاء شورای ضد ملی مقاومت رجوی ازچه حیث وجهتی بوده که کسی ازآن اطلاعی ندارد؟!

یعنی تصور میکنید با روی کارآمدن جنایتکاری مانند جان بولتون ، باند رجوی ارتقاء یافته واعتراف دارید که قدرتگیری یک جانی بنفع شما بوده وآیا خود را دربین جانیان تعریف میکنید؟!

ممکن است که نشانه های قانع کننده ی تبدیل شدن باندرجوی به یک آلترناتیو سیاسی را نشان من دهید؟

آیا این انقلاب نوین ایران، برسیاق همان انقلابی که در سازمان مجاهدین شد وآنرا به باند رجوی تبدیل کرد ، خواهد بود؟!

اینکه عین ضد انقلاب است مداح عزیز رجوی !

بازهم :

” … با تداوم نبرد بخشی از ارتش اسد که حاضر به کشتار مردم خود نبودند از بدنه‌ٔ نظامیان مزدور اسد خارج شده، با پیوستن به جبهه‌ٔ انقلاب، ارتش آزاد را تشکیل دادند که بازوی نظامی انقلاب سوریه به‌شمار می‌رفت. نبرد انقلابی زمانی به نقطه‌ای رسید که چیزی به فتح و آزادسازی دمشق نمانده بود. در این هنگامه تروریستهای صادراتی سپاه قدس برای دفاع از رژیم اسد وارد معرکه شدند و همزمان با تزریق تروریست‌های حزب‌الله لبنان، اسد را در آن مقطع از مهلکه‌ٔ سرنگونی نجات دادند. از آن پس، با ورود کشورهای دیگر هم‌چون ترکیه، روسیه و آمریکا به زمین سوریه و تبدیل یک انقلاب مردمی به جنگهای نیابتی که یکی از عوامل اصلی این صحنه گردانی ضدانسانی، رژیم ولایت فقیه و تروریستهای صادراتی آن بود…”.

بشار اسد با برقراری روابط صمیمانه با آمریکا و …، تداوم این روابط خطرناک دوستانه را ، در قطع یا کم کردن  کمک های اجتماعی به اقشار متوسط وکم درآمد دید واتفاقا پایگاه اجتماعی اش همینها بودند ، این  کار اسد، اقشار مردم را به تظاهرات مسالمت جویانه ی خیابانی مجبور کرد و اخوان المسلمین که دشمنی دیرینه ای با اسد داشت ،  با آگاهی قبلی از بروز این حوادث، بهمراه گروه های تکفیری دیگر و برنامه ریزی قبلی وارد صفوف مردم شده وبا تیراندازی بسوی پلیس سوریه ازداخل معترضین خیابانی صلح جو ، ارتش را تحریک کردند که وارد صحنه شده وتظاهراتی که بقصد اعتراض به اتخاذ سیاست های ریاضتی برعلیه معلمان وکارگران برگزار شده بود ، با سرعت وارد فاز نظامی کند ومردم معترض را ازصحنه خارج کند!

بشار اسد درابتدا نتوانست اوضاع را که توسط آمریکا، اسرائیل، قطر، عربستان، ترکیه و تعدادی ازکشورهای اروپایی بصورت خشونت باری به آشوب کشیده بود، کنترل کند وقسمت اعظم – تقریبا نزدیک به تمامی اراضی کشورش را- ازدست داد!

ایران بعدها وبخواست دولت سوریه وارد ماجرا شد و عقب راندن تدریجی سلفی های قاتل مردم سوریه ، از سال ۲۰۱۵ شروع شد که جبهه ی مقاومتی با اشتراک ارتش سوریه، نیروهای مردمی آنجا، ایران، روسیه وحزب اله لبنان بصورت جدی پایه گذاری شد ودرعرض ۳ سال کار سترگی انجام داد.

مقارن با این پیروزی های مقاومت سوریه بود که ارتشی های فریب خورده توسط اخوان المسلمین که برعلیه کشور خود میجنگیدند، بیدار شده و مجددا به واحدهای ارتش سوریه پیوستند!

البته طبیعی است که دراین میان کسانی از فراریان ارتش باشند که خواب های شیرین میبینند و هنوز هم امیدی برای کسب قدرت دارند واین امری طبیعی است!

دراین جدا شدن ارتشیان فراری ، مشاده ی عملکرد گروهای تکفیری و قتل وکشتارهای آنان ، نقش بزرگی داشت وباند رجوی بجای بیان این حقایق، ابراز نارضایتی میکند که چرا جبهه ی مقاومت نگذاشت که  مردم سوریه تماما ازبین رفته وحکومت داعش ( انقلابیون عشایر رجوی) برسر کار بیاید!

وسرانجام :

” … این آلترناتیو سیاسی، یعنی شورای ملی مقاومت و نیروی اصلی آن سازمان مجاهدین خلق ایران با امکانات سیاسی(کثرت نیروهای سیاسی شورا) و نظامی(ارتش آزادی‌بخش ملی ایران و کانونهای شورشی)، چکیده و محصول همه‌ٔ تجربه‌های انقلابی به‌ویژه در تاریخ ایران است که با جمع‌بندی و تحلیل درست شرایط و ممانعت از بروز آفت‌های مرسوم در تجربه‌های انقلابی، فرصتی تاریخی و قطعی در اختیار جامعهٔ ایران می‌گذارد “.

برخورد شیادانه ای با مسئله کرده ای رفیق!

شورای ملی مقاومت، سازمان مجاهدین، ارتش آزادیبخش  و … ، با وجود تکثر نامی که بدان داده اید، همه یک چیزند ونام آن ” باند رجوی ” است  با خصوصیات  زشتی که برآن حاکم است واگر احیانا قادر به ایجاد توفانی درداخل یک فنجان آب درخارج ودررسانه های خود است، دراینجا ودر سرزمینی بنام ایران حضور ملموسی ندارد و بیشتر خانواده های گرفتار در چنگال این فرقه هستند که انرا میشنساند ونفرین دائمی درحق آن بخاطر اسیر بودن فرزندانشان میکنند!

مردم دیگر، سروکاری با مجاهدین رجوی ندارند وباچنین جریانی با این مشخصات آشنائی ندارند و بهتر است که این جریان ،عقده ی آلترناتیو بودن رادرتماس با اجنه و … بازکند!

صابر

*** 

Channel4_News_Mojahedin_Khalq_Rajavi_Cult_MEK_MKO_تهدید مجاهدین خلق (فرقه رجوی) برای اعضای خودشان بیشتر از تهدیدشان برای جمهوری اسلامی است

Farid_Totounchi_Mahoutchi_MEK_Iraq_AlbaniaFarid Totounchi (Real name: Mahoutchi) Commander of Saddam’s Private army forcing Somayeh Mohammadi to do a “Forced confession” session in Terror camp in Albania 

Albania: MEK rebrands by assassinating unwanted members

سرود تروریستی”سر کوچه کمینه” سازمان مجاهدین خلق
(سروده شده بعد از انقلاب، بیاد بود ترور افسران امریکایی)

Guliani Maryam Rajavi Mojahedin Khalq terroristsFormer U.S. Officials Make Millions Advocating For Terrorist Organization (2011)

The Life of Camp Ashraf,
Mojahedin-e Khalq Victims of Many Masters

موساد مجاهدین خلق آلبانی تروریسم وطن فروشی مزدوری مریم رجویAlbanian Police No Match For MEK Commanders Trained By Saddam’s Mukhabarat

Albania: MEK rebrands by assassinating unwanted members

مریم رجوی مسعود رجوی سازمان مجاهدین خلق ایران تروریسم صدام حسین وطن فروشی Albanians angry that America dumps its terrorists on them (Mojahedin Khalq, MEK, ISIS, … )

کمپ اشرف 3 زندان گروگانهای مریم رجوی در تیرانا آلبانیFootage of the MEK’s secret base in Albania
(Mojahedin Khalq, MKO, NCRI, Saddam’s private army, Rajavi cult …)

Pandi Majko merr pjesë në takimin e xhihadistëve iranianëOpen letters to Albanian Government objecting Pandeli Mijko paid lobbying for Maryam Rajavi cult, Mojahedin Khalq, terrorism and violence

همچنین:
http://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=33015

مجاهدین خلق بیشتر نقش ” هخا ” را بازی میکنند تا احمد چلبی!ا

 Ali_Safavi_Baghdad_Washington_Terrorism_NCRI_MEKصابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، پنجم اوت ۲۰۱۸:… اما عیب قضیه این است که ” احد چلبی ” دکترای ریاضی داشت و حرفش خریدارانی و پایگاهی مختصر در میان مردم که فرقه ی رجوی ازاین بابت شرمنده است! دیگر اینکه  انسان ظریفی میگفت که  همطراز کردن ” احمد چلبی ” با رجوی، ظلم بزرگی درحق جلبی … 

مسعود رجوی و موسی خیابانی در دیدار امام خمینیمجاهدین خلق از تأسیس تا احتضار

عبدالرضا نیک بینآنها نه تنها شکست خوردند که سقوط اخلاقی کردند (به مناسبت درگذشت عبدالرضا نیک بین رودسری – عبدی)ا

http://iran-interlink.org

مجاهدین خلق بیشتر نقش ” هخا ” را بازی میکنند تا احمد چلبی!

۱۴مرداد۱۳۹۷

منهم مانند خیلی از هموطنانم ،  بدرستی براین تصور بوده وهستم که مجاهدین، آگاه بر نداشتن پایگاه اجتماعی خود درایران هستند ومانند دیگر گروههای زوار دررفته ی اپوزیسیون ، بدست گرفتن  قدرت درایرانی که مثلا جمهوری اسلامی نباشد را درحمله ی نظامی سلطه گر اعظم ومتحدان او میبینند !

با این وجود ، بطور وقیحانه ای اعلام میکنند که مخالف؟! حمله ی نظامی به ایران هستند که هر ناظر منصفی میداند که تماما دروغ است وبه انها خواهد گفت که خودتی!

گفته میشود، رجوی ها با تمام وجود خواستار حمله ی نظامی به ایران هستند تا نقش ” احمد چلبی ” ایرانی را درپناه توپ وتانک دشمنان بشریت بازی کنند!

اما عیب قضیه این است که ” احد چلبی ” دکترای ریاضی داشت و حرفش خریدارانی وپایگاهی مختصر در میان مردم که فرقه ی رجوی ازاین بابت شرمنده است!

دیگر اینکه  انسان ظریفی میگفت که  همطراز کردن ” احمد چلبی ” با رجوی، ظلم بزرگی درحق جلبی است و شایسته تراست که رجوی ودیگر براندازان ، بعنوان ” هخا ” های جدید معرفی شوند که به حقیقت نزدیک تر باشد!

حتما یادمان هست که چند سال پیش شخص حقه باز ویا مالیخولیا گرفته ای بنام ” هخا ” وبا استفاده ازبرنامه های متعفن تلویزیون های فارسی زبان لس آنجلسی ، ادعا کرد که ۵۰۰هزار نفر درتهران منتظر وروداو هستند تا حکومت را بدست او یارانش بدهند ودراین خصوص ۵۰۰ بلیط هواپیما هم برای کسانی که میخواستند درموکب ” هخا “به تهران بیآیند، بفروش رفت والبته حکومتی سرنگون نشد و ” هخا ” سرنوشت بد فرجامی  را تجربه کرد!

فرق بین ” هخا ” ومریم رجوی دراین است که اولی گرچه حقه باز یا مریض بود، جسارت بیشتری نسبت به مریم داشت!

مریمی که درحقه بازی وجنون قدرت طلبی عین ” هخا ” ست واحتمالا قدری هم بیشتر!

من این گوشزد حکیمانه ی این دوست ظریف را پسندیدم و برآنم که منبعد ، باند رجوی را با ” هخا ” مقایسه کنم و به دیگران هم توصیه کنم که اینقدر کلاس ” احمد چلبی ” را پایین نیآورده واحترام مختصرش را که درمقایسه با مریم رجوی دارد ، محفوظ دارند والا روزی وروزگاری، باید جوابگوی این اعمال حقارتی  باشند که درحق  چلبی نموده اند!

لازم به توضیح زیادی نیست که آمریکا بخاطر موانع بیشماری که بر سر راهش قرار دارد، قادر به حمله ی نظامی به ایران نیست وازاین بابت هم  فرصتی  که نصیب چلبی شد ، باو روی نخواهد آورد نمیشود رجوی را همطراز وهم ارز چلبی دانست و اطلاق نام ” هخای ثانی ” براو، دمسازی زیادی با واقعیت دارد!

صابر

*** 

Am I a conman? asks MEK Spokesman Ali Safavi. Either I am right or you are wrong, there is nothing in between

Ali_Safavi_Baghdad_Washington_Terrorism_NCRI_MEKAli Safafi  Saddam’s Private Army commander, wanted for war crime in Iraq now harboured and protected by CIA in Washington DC

پشیمانی عربستان سعودی از پخش مستقیم کارناوال مریم رجوی (مجاهدین خلق) توسط شبکه ایران اینترنشنالپشیمانی عربستان سعودی از پخش مستقیم کارناوال مریم رجوی (مجاهدین خلق) توسط شبکه ایران اینترنشنال

Here is how the Mojahedin el-Halk (Mojahedin Khalq, Maryam Rajavi cult, MEK) militants attack Mostafa Mohammady in the streets of Tirana. They try to illegally detain and later hit Mostafa, who ends up in hospital. The operation against Mostafa was directed by commander Behzad Saffari. He led bands of mojahedin to later protest against Mostafa even in Tirana’s police station number 4

فروغ جاویدان مجاهددین خلق مسعود رجوی مریم رجویفروغ خاموش جاویدان

فروغ جاویدان مرصاد رجوی مجاهدین خلقسالگرد عملیات “فروغ جاویدان”

مصطفی محمدی محبوبه محمدی تیرانا آلبانی Exclusive / Mojahed’s parents say: We are not agents, our daughter was kidnapped by Mojahedin Khalq (MEK, MKO, Rajavi cult, NCRI …)

Mostafa_Mahbube_Somayeh_Mohammadi_MEK_Maryam_Rajavi_AlbaniaWhy are the Iranian Mojahedeen keeping Somayeh Mohamadi as hostage in Albania?

Pandi Majko merr pjesë në takimin e xhihadistëve iranianëPandli Majko merr pjesë në takimin e xhihadistëve iranianë
Pandli Majko attends the meeting of jihadists promising them Albanian Passports

Albania: MEK rebrands by assassinating unwanted members

طناب صدامحامیان غربی صدام هنگام اعدام وی با طناب کشتی امریکایی کجا بودند؟ 

رجوی ویلپنت مجاهدین خلق اول ژوئیه 2014Which occasion is Maryam Rajavi celebrating in Paris? (letter to Emmanuel Macron)

Rajavi cult attack Peace association in Paris

http://youtu.be/Un-Y8sM9U70

ISIS ISIL Mojahedin Khalq Rajavi cult FlaqsMojahedin Khalq, Rajavi cult, Saddam’s Private Army, were trained by Mossad to assassinate Iranian scientists 

نمایندگان پارلمان اروپا جلسه بحث در مورد مجاهدین خلق فرقه رجویDebate in the European Parliament ‘What is to be done about the Iranian Mojahedin Khalq (MEK)?’

همچنین:

 •  Trump_Rouhani_Regime Change MEKصابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، بیست و یکم سپتامبر ۲۰۱۷:… بدین ترتیب هم اشتباهات استراتژیک ، هم نیات واقعی اسرائیل روشن میشود وهم میزان وطن فروشی باند رجوی ، بیش از پیش چهره مینماید! بلی! تاریخ اجازه ی نشستن میان دوصندلی را به کسی نمیدهد وبخصوص اینکه این شخص وجریان ،  گروه زوار دررفته ا ی  بن

   پرویز خزایی صدام حسین مجاهدین خلق مزدوریصابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، هجدهم سپتامبر ۲۰۱۷:…  این جمع بسیار اندک و درحاشیه قرار گرفته کیانند؟ به شخص بنده که برسیم ، درجوابت عرض می شود که من هرگز شاهد اقبال داخلی از شما نبوده ام که مثلا دچار حسادت گردم! اقبال خارجی تان البته که نشانه

  Maryam Rajavi Saddam's private army NCRIصابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، شانزدهم سپتامبر ۲۰۱۷:… جالب است که درمراسم افتتاحیه ی این خیمه شب بازی ، اذانی با صدای مرضیه پخش شد و آن قسمت از اذان که مورد تایید غیر شیعیان نبود ، حذف شد ! این  نمایشکاری ها میتواند اهداف زیر را داشته باشد : ۱-  بگویند که حقوق زن در سازمان بیشتر از مردا

  Maryam Rajavi Baghdadi MEK ISIS terror Tehranصابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، یازدهم سپتامبر ۲۰۱۷:…  باند رجوی که احتمالا بعلت روابط تو درتوی خود با  بقایای ارتش صدام ، اطلاعاتی ازقضیه داشت ، با عجله وارد صحنه شد واعلام کرد که اشغالگران موصل ، کسانی جز ” عشایر انقلابی عراق ” نیستند وچه شادی ها در جریان این خاک پاشیدن بچشم مر

   Maryam_Rajavi_Massoud_Mojahedin_Khalq_MEK_fake_news_2صابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، دهم سپتامبر ۲۰۱۷:…  جامعه ی آرمانی خلق ایران دیگر چه صیغه ایست؟ چطور ممکن است که این جامعه ی آرمانی با مساعدت جان بولتن ها ، شاهزاده ترکی الفیصل ها ، جان مک کین ها و … ، محقق شود؟! آیا این یگانگی با برداشته شدن نظام سلطه وتابعیت بدست

   صابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، هفتم سپتامبر ۲۰۱۷:… اگر بفرض محال این کمیته ی مرکزی وجود داشته باشد ، شورای رهبری ۱۰۰۰نفره برای حداکثر ۳۰۰۰ عضو ، چه صیغه ایست دیگر ؟ آیا این شورای عریض وطویل  کاملا انتصابی – آنهم توسط یک نفر- برراس این ۲۰ همردیف  ( مثلا کمیته ی مرکزی ) قرار دار

  محمد حنیف نژادصابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، ششم سپتامبر ۲۰۱۷:…  بنابراین چیزی بنام سازمان مجاهدین خلق با آرمان های بنیانگذارش وجود ندارد وآنچه که هست ، جریان ابتری است بنام باند رجویه با چرخش ۱۸۰درجه ای که از مواضع اولیه کرده واین سازمان را تبدیل به فرقه ای با عملکرد منحط وجنایتکارانه کرده و فدا وصدا

   forough_javidan_10صابر از تبریز، امضاء محفوظ، ایران اینترلینک، سی ام اوت ۲۰۱۷:… اگر شما رجوی ها با دادن مشروعیت آسمانی به حکومت مخالفید ، چرا رجوی را نائب امام زمان معرفی کرده و با داغ ودرفش القائات ذهنی وفیزیکی ، پذیرفته اید که ” رجوی بجز خدا ، پاسخگوی هیچکس نیست “!! مقامی که این بنیانگذار جمهوری اسلامی هرگز برای خود قایل نشد و حتی د

  Maryam_Rajavi_Massoud_Mojahedin_Khalq_MEK_fake_news_2صابر از تبریز، امضاء محفوظ، بیست و یکم اوت ۲۰۱۷:…  این تحریم ها برای چیست ؟ بخاطر مردم ایران و خوشبخت کردن آنها؟ چرا قرار است که هیئت حاکمه ی آمریکا برای مردم ایران دلسوزی کند؟! مگر در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، که امریکا وانگلستان به کمک ایادی درباری و ارتجاعی خو

  forough_javidan_10یکی از زندانیان دهه شصت، امضاء محفوظ، ایران اینترلینک، بیست و یکم اوت ۲۰۱۷:…  در موقع خود، این خانم منیره و شوهرش ، ازن ظر درخشش در تلویزیون و نثار بد وب یراه به رجوی ، زبانزد خاص وعام بودند! مهمتر اینکه منیره خانم درست قبل از عملیات فروغ جاویدان درمرخصی بود- مرخصی ای که به امثال من نمی د

  Cluster Munition Yemen MEK Rajavi Saudi Arabia3صابر از تبریز، امضاء محفوظ، ایران اینترلینک، نوزدهم اوت ۲۰۱۷:…  دولت عربستان به بهانه ی جلوگیری ازورود سلاح به یمن ، مانع رسیدن آذوقه ی کافی به مردم یمن بوده و هزاران نفر را براثر این محاصره ی سخت به مرگ محکوم کرده وکشته است ! هم اکنون صدها هزار نفر از کودکان  یمن به بیماری وبا مبتلا ه

  Mojahedin_Khalq_martyrs_Massoud_Maryam_Rajavi_MEK_Mccainصابر از تبریز، امضاء محفوظ، ایران اینترلینک، شانزدهم اوت ۲۰۱۷:… درخضوص اعدام های سال ۱۳۶۷ نظر من این است که دفاع رجوی واربابان ازحقوق آنها ، حقوق احتمالا ضایع شده ی آنها را مورد تشکیک قرار خواهد داد و مریم خانم با این کارهایش ضمن اینکه سنگ را به ی

   American_delegation_Intergating_Maryam_Rajavi_Tirana_Albaniaصابر از تبریز، امضاء محفوظ، ایران اینترلینک، پانزدهم اوت ۲۰۱۷:… مثلا درزمانی که شما بطور وسیع تر ازگذشته ، بی شرمانه تر و آشکارتری با مهره های ریز ودرشت امپریالیزم نشست وبرخاست کرده وبدان افتخار هم میکنید ، به حکومت این مجال را میدهید که به مردم نشان دهد که چه اپوزیسیون حق

  صابر از تبریز، امضاء محفوظ، ایران اینترلینک، تبریز، سیزدهم اوت ۲۰۱۷:… شما که مدت های  دراز این مطلب را که قبول برجام بمنزله ی جام زهری است که درحلقوم سران حکومت ریخته شده ، تبلیغ میکردید ، چگونه در یک تغییر مسیر ۱۸۰ درجه ای اینگونه اظهار نظر میکنید ؟ آن موقع دروغ میگفتید یا حالا؟ حمله ی نظامی برعلیه ایران با برجام وبدون آن چنان

  طناب صدامصابر از تبریز، امضاء محفوظ، ایران اینترلینک، دهم اوت ۲۰۱۷:… مصاحبه ی اخیر آقای مهدی براعی که از فرماندهان درجه اول سازمان بوده ومیباشد ، نمونه ی بارزی ازصحت این ادعای ما ست : ” جنبش دادخواهی طناب دار سرنگونی را به گردن رژیم انداخته است “. این واژه ی خشن ( طناب دار ) یک واژه ی محبوب درادبیات رجویه است وبگونه ایست که گویا این

  Iran_President_Rohani_2017صابر از تبریز، امضاء محفوظ، ایران اینترلینک، هشتم اوت ۲۰۱۷:… یعنی مثل مراسم ” ویلپنتی ” شما فشفشه بازی وبادکنک هواکنی ورقص نور درکار نبود؟! یا برای این با شکوه نبود که دولت پولی را برای مجیزگویان کنار نگذاشته بود تا شاهنامه خوانی کرده و مقام وموقعیت این منتخب مردم را به عرش اع

   صابر از تبریز، امضاء محفوظ، ایران اینترلینک، دوم ژوئیه ۲۰۱۷:…  این فرقه ی مفلس کارش بدانجا رسیده که نقل قول از یک صهیونیست معروف را ، افتخاری برای خود میداند!  افتخار به صهیونیست غداری بنام ” جان بولتن ” که زمانی بصراحت گفته بود که سازمان ملل متحدمخل اقدامات آمریکا برای گسترش آزادی ها ؟! درجهان است و بهتر آنکه طبقات زیا

  مجاهدین خلق رجوی امام امریکاصابر از تبریز، امضاء محفوظ، ایران اینترلینک، سی و یکم ژوئیه ۲۰۱۷:…  آقای توحیدی میگوید :”… صورت مسأله اصلی در رابطه با محاصره بودن رژیم توسط یک مقاومتی است که در وجه سیاسی خطوطش در سطح بین‌المللی، از ۳۰سال پیش تأکید داشته که باید رژیم را تحریم و طرد کرد. منتها الآن دنیا هم دارد به همین نتیجه می‌رسد

  Saudi Israel Mojahedin Khalq Rajaviصابر از تبریز، امضاء محفوظ، ایران اینترلینک، بیست و نهم ژوئیه ۲۰۱۷:…  این تحریم ها برعلیه هرچه هم که باشد، بخاطر حقوق بشر نیست که هم مریم خانم و هم هیئت حاکمه ی امریکا ، غم این یکی را ندارند! قانونی بودنش هم پیشکش مریم خانم که حکم دخالت عریان درامور داخلی کشورهای دیگر دارد وکاملا غیر قانونی است!! تو

  Kalkan_Nejat_against MEK Rajavi cult_3گروهی از خانواده های اسرای رجوی در آلبانی، ایران اینترلینک، تبریز، بیست و چهارم ژوئیه ۲۰۱۷:…  این باصطلاح رزمندگان ، مانند عروسک های خیمه شب بازی وفقط درزمانی که درجوار مرزهای کشور ودر کمپ اشرف بودند ، آلت دست کم وبیش موثر رجوی شمرده می شدند ،حال که با تلاش طاقت ف

  Mojahedin_Khalq_martyrs_Massoud_Maryam_Rajavi_MEK_Mccainصابر از تبریز، امضاء محفوظ، ایران اینترلینک، بیست و سوم ژوئیه ۲۰۱۷:…  واقعا میخواهید باین مسئله افتخار کنید؟ سرود ” سرکوچه کمینه ” یادتان رفته یا دیگر جامعه ی بی طبقه را گور پدرش کرده اید؟! چرا باید جمهوری خواهان ودموکرات ها – یک حزب متعلق به ۵۰۰

  Mojahedin_Khalq_Paris_Carnaval_Terrorists_2ایران اینترلینک، ایران قلم و پیوند رهایی، تبریز، بیست دو دوم ژوئیه ۲۰۱۷:…  اینکه کسی بخواهد نام شوبازی را کهکشان مقاومت بنامد ، تحت تعقیب قانون نیست وسازمان براتعلی هم با استفاده ازاین خلآ قانونی ، میتواند چنین ادعایی بکند که باکی نیست! منهم درمقام و موقعیتی نیستم که به دولتهای فرانسه ا

  Camp Ashraf 90صابر از تبریز، امضاء محفوظ، ایران اینترلینک، هجدهم ژوئیه ۲۰۱۷:…  ما این اطمینان قطعی را بشما میدهیم که خواب آخوندها به هردلیلی که آشفته شود ، بخاطر این نوشته ها وآن اقدامات سفیهانه وشوهای تهوع آور شما ، آشفته نمی شود. درعوض، خانواده های گرفتار شامل این ادعای شما هستند !! چرا که میبینند ، عزیزانشان در چه …

  Mojahedin_Khalq_MEK_Rajavi_Cult_Terror_Americans_Tehran_2صابر از تبریز، امضاء محفوظ، ایران اینترلینک، هفدهم ژوئیه ۲۰۱۷:…  به فرقه ی رجوی که می رسیم ، باید گفت که شما ازاول همه کار را کردید که توافق برجام حاصل نشود وزمانی که موفق به جلوگیری آن نشدید ، آنرا بمنزله ی جام زهری برای حکومت دانستید وحالا ک