انتشار چهارمین شمارۀ مجلۀ انجمن «یاران ایران» به زبان فرانسه

انتشار چهارمین شمارۀ مجلۀ انجمن «یاران ایران» به زبان فرانسه

 یاران ایران، پاریس، بیست و پنجم ژوئیه 2017:…  چهارمین شمارۀ مجلۀ ماهانۀ انجمن «یاران ایران» – اعضای سابق سازمان مجاهدین خلق – شمارۀ ماه ژوئیۀ 2017 – به زبان فرانسه به نام «Qui se RessembleS’assemble» (این هم همان است) (تشابه دو فرقۀ رجوی و داعش) در 12 صفحه در فرانسه و کشورهای دارای جمعیت فرانسوی زبان منتشر شد. این مجله همه ماهه برای شهروندان فرانسوی بویژه مقامات و نمایندگان … 

حنیف حیدر نژاد، کیهان لندن: فریبکاری‌های مریم رجوی

لینک به منبع

لینک به همین مطلب در پیوند رهایی

انتشار چهارمین شمارۀ مجلۀ انجمن «یاران ایران» به زبان فرانسه

چهارمین شمارۀ مجلۀ ماهانۀ انجمن «یاران ایران» – اعضای سابق سازمان مجاهدین خلق – شمارۀ ماه ژوئیۀ 2017 – به زبان فرانسه به نام «Qui se RessembleS’assemble» (این هم همان است) (تشابه دو فرقۀ رجوی و داعش) در 12 صفحه در فرانسه و کشورهای دارای جمعیت فرانسوی زبان منتشر شد. این مجله همه ماهه برای شهروندان فرانسوی بویژه مقامات و نمایندگان پارلمان و شخصیتها و جریانها و نهادهای سیاسی و حقوق بشری فرانسه و فرانسوی زبان توزیع و ارسال می شود.

شعار این مجله «سازمان مجاهدین خلق یک فرقۀ جهادیست در استان وال دوایز» و با هدف کمک به فرانسه ای خالی از خشونت و تروریسم و فرقه گرایی می باشد.
شمارۀ چهارم این مجله (شمارۀ ماه ژوئیۀ 2017) دارای مطالب زیر است:

1- گزارشی از همایش اعضای سابق سازمان مجاهدین در پاریس با حضور و سخنرانی علامه سید محمد علی حسینی رئیس شورای اسلامی عربی لبنان از شخصیتهای برجستۀ حامی سابق فرقۀ رجوی که از این فرقه اعلام برائت کرده است.

2- مقاله ای با عنوان «شوهای تبلیغاتی وطن فروشان بی وطن، سرمایه گذاری روی هیچ» نوشتۀ غفور فتاحیان عضو قدیمی جدا شدۀ سازمان مجاهدین در مورد تبلیغات مضحک فرقۀ رجوی برای شوی مریم قجر در ویلپن پاریس و رقم سازیهای دروغین و مسخره قبل از برگزاری شو و بسیج نیروهای خارجی برای آن و عدم شرکت ایرانیان در آن.

3- مقاله ای با عنوان «از مجاهدین خلق دموکراسی بر نمی آید» نوشتۀ رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی و از چهره های برجستۀ اپوزیسیون ملی مذهبی ایران در مورد عدم شرکت ایرانیان در شوی مریم قجر در ویلپن پاریس و تکیۀ سازمان مجاهدین به نیروهای بیگانه و ساختار دیکتاتورمآبانۀ تشکیلات این سازمان و مغزشویی افراد که نشان دهندۀ فقدان دموکراسی در آن و پوچ بودن ادعاهایش مبنی بر آزادی و دموکراسی در صورت حاکم شدن آن در ایران می باشد.

4- مقاله ای با عنوان «نگاهی به عملیات مشترک تروریستی رجوی و داعش در تهران» نوشتۀ رضا صادقی جبلی از اعضا و مسئولین قدیمی جدا شدۀ سازمان مجاهدین (فرقۀ رجوی).

متن این شماره از نشریۀ انجمن به زبان فرانسه و نیز شماره های گذشته در سند پ د اف در زیر آمده است که می توانید دانلود کرده و ببینید و در توزیع آن بین فرانسوی زبانها سهیم شوید:

دانلود نشریۀ فرانسوی شماره یک (آوریل ۲۰۱۷)

دانلود نشریۀ فرانسوی شماره دو (ماه مه ۲۰۱۷)

دانلود نشریۀ فرانسوی شماره سه (ویژۀ افشای شوی مریم قجر- ژوئن ۲۰۱۷)

دانلود نشریۀ فرانسوی شماره چهار  (ژوئیۀ 2017)

*** 

علیرضا نوری زاده: خانم رجوی! چرا بچه های عضو را برای شرکت در کارناوال نیاوردید؟ ترسیدید؟ 

https://youtu.be/hLpUSEubkKA

چرائی عشق ورزیدن جنگ طلبان واشنگتن به مجاهدین خلق

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=29916

انتشار سومین شمارۀ مجلۀ انجمن «یاران ایران» به فرانسه ویژۀ افشای شوی مریم قجر در پاریس 

 یاران ایران، پاریس، چهاردهم ژوئن ۲۰۱۷:…  سومین شمارۀ مجلۀ ماهانۀ انجمن «یاران ایران» – اعضای سابق سازمان مجاهدین خلق – شمارۀ ماه ژوئن ۲۰۱۷ – به زبان فرانسه به نام «Qui se RessembleS’assemble» (این هم همان است) (تشابه دو فرقۀ رجوی و داعش) در ۱۲ صفحه در فرانسه و کشورهای دارای جمعیت فرانسوی زبان منتشر شد. این مجله همه ماهه برای شهروندان فرانسوی بویژه مقامات و … 

رفسنجانی، بهشتی، فرقه رجوی ترور حزب جمهوریرجوی بنیانگذار تروریسم و عملیات انتحاری

تروریسم مجاهدین خلق فرقه رجوی در تهرانروز چهارشنبه آخرین عملیات تروریستهای داعشی در ایران بود !

لینک به منبع

انتشار سومین شمارۀ مجلۀ انجمن «یاران ایران» به فرانسه ویژۀ افشای شوی مریم قجر در پاریس

سومین شمارۀ مجلۀ ماهانۀ انجمن «یاران ایران» – اعضای سابق سازمان مجاهدین خلق – شمارۀ ماه ژوئن ۲۰۱۷ – به زبان فرانسه به نام «Qui se RessembleS’assemble» (این هم همان است) (تشابه دو فرقۀ رجوی و داعش) در ۱۲ صفحه در فرانسه و کشورهای دارای جمعیت فرانسوی زبان منتشر شد. این مجله همه ماهه برای شهروندان فرانسوی بویژه مقامات و نمایندگان پارلمان و شخصیتها و جریانها و نهادهای سیاسی و حقوق بشری فرانسه و فرانسوی زبان توزیع و ارسال می شود.

شعار این مجله «سازمان مجاهدین خلق یک فرقۀ جهادیست در استان وال دوایز» و با هدف کمک به فرانسه ای خالی از خشونت و تروریسم و فرقه گرایی می باشد.

شمارۀ سوم این مجله (شمارۀ ماه ژوئن ۲۰۱۷) که ویژۀ افشای شوی سالانۀ مریم قجر در سالن ویلپن پاریس می باشد دارای موضوعات زیر است:  

۱- آشنائی با سازمان مجاهدین خلق: ایدئولوژی و خط مشی فرقه ای و تروریستی و سوابق آن  و اقدامات خشونت طلبانۀ آن در فرانسه و جنایات و کشتارهای آن در عراق از جمله علیه کردها در همدستی با رژیم و ارتش صدام حسین و مزدوری رهبران آن برای آن رژیم و افشای گرفتن پولهای نفتی هنگفت از صدام. این مقاله جهت آشنایی افراد خارجی آورده شده به شوی مریم قجر در پاریس که عمدۀ شرکت کنندگان در آن می باشند با ماهیت و سوابق این فرقه و رهبران آن از جمله مریم رجوی و همسرش، تهیه و تدوین شده است.

۲- مقاله ای با عنوان «آیا می دانید؟ مریم رجوی پناهندۀ میلیاردر فرانسه که در آلبانی زندگی می کند!!». در افشای اینکه مریم رجوی با بیش از دویست نفر از اطرافیانش که همگی را با نامهای قلابی از عراق به فرانسه به عنوان پناهنده آورده تنها پناهنده در جهان می باشد که با ثروت میلیاردی حاصل فروش میلیونها بشکه نفت اهدایی صدام حسین و سرمایه گذاریها و پولشویی های کلان آنها در کشورهای مختلف و کمکهای مالی عربستان سعودی در مدت ۳۶ سالی که به عنوان پناهندۀ فرانسه بوده بیشتر در عراق و اکنون در آلبانی زندگی کرده است و نه در فرانسه؟!!

۳- مقالۀ یک روزنامه نگار فلسطینی شرکت کننده در جشن سالانۀ مریم رجوی در پاریس دو سال پیش تحت عنوان «مجاهدین خلق از اپوزیسیون مسلح تا تبدیل شدن به آلت دست»: روزنامۀ مستقل فلسطینی «المنار» چاپ بیت المقدس در مقاله ای به قلم حاتم استانبولی روزنامه نگاری که در میان سیاهی لشکر خارجی از عربهای برده شده به شوی مریم رجوی در ویلپن پاریس روز ۱۳ ژوئن ۲۰۱۵ حضور داشته و خود از نزدیک شاهد ترکیب شرکت کنندگان و سخنرانان و ماهیتها و جهت گیریهای جنگ طلبانه آنها و عدم حضور ایرانیان و شخصیتهای ایرانی بوده است به تحلیل وضعیت کنونی فرقۀ رجوی و شوی سالانه اش در فرانسه پرداخته است.

۴- مقاله ای با عنوان «نگاهی به فستیوال سالانۀ مریم رجوی در پاریس در سالهای گذشته» در افشای ترفندهای فرقۀ رجوی در جمع آوری سیاهی لشکر از افراد تبعۀ کشورهای مختلف از جمله عرب، افغانی، اهالی کشورهای اروپای شرقی و… به علت عدم حضور ایرانیان در شوی مریم قجر و بلکه تنفر و بیزاری آنان از این فرقه؛ همراه با تصاویری از شرکت خارجیان در این شو در سالهای مختلف در فرانسه و اعتراضات مردم فرانسه علیه حضور این فرقه و اجازه دادن به آن برای اینگونه تجمعات با هزینه های میلیونی.

متن این شماره از نشریۀ انجمن به زبان فرانسه و نیز شماره های گذشته در سند پ د اف در زیر آمده است که می توانید دانلود کرده و ببینید و در توزیع آن بین فرانسوی زبانها سهیم شوید:

دانلود نشریۀ فرانسوی شماره یک (آوریل ۲۰۱۷)

دانلود نشریۀ فرانسوی شماره دو (ماه مه ۲۰۱۷)

دانلود نشریۀ فرانسوی شماره سه (ویژۀ افشای شوی مریم قجر- ژوئن ۲۰۱۷)

*** 

مریم رجوی مزدور صدامی در حال جن گیری در تیرانا آلبانیجشن نوروزی در تیرانا، در هیاهوی مریم مهر تابان

مک کین و مریم رجوی و لیست شهدای سازمان مجاهدین خلق ایرانشهید فروشی (اهدای کتاب شهدای مجاهد خلق به جان مک کین)ا

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=29489

انتشار دومین شمارۀ مجلۀ ماهانۀ انجمن «یاران ایران» به زبان فرانسه 

 یاران ایران، پاریس، بیست و دوم می ۲۰۱۷:…  دومین شمارۀ مجلۀ ماهانۀ انجمن «یاران ایران» – اعضای سابق سازمان مجاهدین خلق – شمارۀ ماه می ۲۰۱۷ – به زبان فرانسه به نام «Qui se RessembleS’assemble» (این هم همان است) (تشابه دو فرقۀ رجوی و داعش) در فرانسه و کشورهای دارای جمعیت فرانسوی زبان منتشر شد. این مجله همه ماهه برای شهروندان فرانسوی بویژه مقامات و نمایندگان پارلمان و شخصیتها و جریانها و نهادهای سیاسی و حقوق بشری … 

ISIS ISIL Mojahedin Khalq Rajavi cult Flaqsgrooming Mojahedin Khalq (MEK, Rajavi cult) in Tirana part of bigger agenda for Albania

لینک به منبع

انتشار دومین شمارۀ مجلۀ ماهانۀ انجمن «یاران ایران» به زبان فرانسه

دومین شمارۀ مجلۀ ماهانۀ انجمن «یاران ایران» – اعضای سابق سازمان مجاهدین خلق – شمارۀ ماه می ۲۰۱۷ – به زبان فرانسه به نام «Qui se RessembleS’assemble» (این هم همان است) (تشابه دو فرقۀ رجوی و داعش) در فرانسه و کشورهای دارای جمعیت فرانسوی زبان منتشر شد. این مجله همه ماهه برای شهروندان فرانسوی بویژه مقامات و نمایندگان پارلمان و شخصیتها و جریانها و نهادهای سیاسی و حقوق بشری فرانسه و فرانسوی زبان توزیع و ارسال می شود.

شعار این مجله «سازمان مجاهدین خلق یک فرقۀ جهادیست در استان وال دوایز» و با هدف کمک به فرانسه ای خالی از خشونت و تروریسم و فرقه گرایی می باشد.

شمارۀ دوم این مجله (شمارۀ ماه می ۲۰۱۷) دارای موضوعات زیر است:  

– مقالۀ مجلۀ فرانسوی «لماسیپ» »L’émancipéتحت عنوان «فرانسه از یک فرقۀ مارکسیست اسلامی حمایت می کند».

– سربازگیری کودکان در فرانسه و اروپا توسط سازمان مجاهدین

– زندان و شکنجۀ اعضای سازمان مجاهدین به دستور رجوی

انجمن باران ایران

نشریه انجمن یاران مجاهدین خلق فرقه رجوی

**

نشریه انجمن یاران مجاهدین خلق فرقه رجوی

**

نشریه انجمن یاران مجاهدین خلق فرقه رجوی

**

نشریه انجمن یاران مجاهدین خلق فرقه رجوی

**

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=29162

انتشار اولین شمارۀ مجلۀ ماهانۀ انجمن «یاران ایران» به زبان فرانسه

یاران ایران و پیوند رهایی، بیست و پنجم آوریل ۲۰۱۷:…  اولین شمارۀ مجلۀ ماهانۀ انجمن «یاران ایران» – اعضای سابق سازمان مجاهدین خلق – به زبان فرانسه به نام «Qui se RessembleS’assemble» (این هم همان است) (تشابه دو فرقۀ رجوی و داعش) در فرانسه و کشورهای دارای جمعیت فرانسوی زبان منتشر شد. این مجله همه ماهه برای شهروندان فرانسوی بویژه مقامات و نمایندگان پارلمان و شخصیتها و جریانها و نهادهای … 

The MEK’s dirty past includes the anti-Imperialist inspired murder of six Americans in pre-revolution Iran which it later celebrated in songs and publications

لینک به منبع
پیوند رهایی
یاران ایران

انتشار اولین شمارۀ مجلۀ ماهانۀ انجمن «یاران ایران» به زبان فرانسه

اولین نشریه فرانسوی زبان یاران ایران منتشر شد

مدیریت انجمن یاران ایران:

پس از سالها تلاش و زحمت توسط اعضای انجمن یاران ایران در پاریس، توانستیم با تمام مشکلات و موانع حقوقی و بروکراسی اداری در فرانسه، اولین نسخه ماهنامه “QUI SE rESSEMBLE S’assemble ” را به چاپ برسانیم.

ما تلاش کرده ایم که بتوانیم در این ماهنامه بپردازیم به خشونت گرایی فرقه رجوی، چه در ایران و چه در سایر کشورهای دیگر.

ما ماهانه با چاپ تیراژ بالایی از این نشریه، میخواهیم به ایجاد جامعه عاری از خشونت گرایی کمک کنیم.

همزمان با توزیع ماهانه این نشریه، نسخه کامل آن را در سایت قرار خواهیم داد. در صورت تمایل به دریافت نسخه چاپی آن، میتوانید به شماره تلفن و آدرس پستی و یا آدرس الکترونیکی ذکر شده در صفخه آخر مجله با ما ارتباط برقرار کنید.

امیدوارم که بتوانیم در این راه با یاری شما و تمامی جدا شده گان از بند فرقه رجوی، به تمامی اهداف خود برسیم.

همواره منتظر نقطه نظرات ارزنده شما،جهت بهبود اطلاع رسانی مان میباشیم.

با تقدیم احترام برای تمامی شما

مدیر انجمن یاران ایران

e-mail: info.yaran@yahoo.com
 
adresse :75 Rue de Lourmel – ۷۵۰۱۵ PARIS
 
http://www.yaraniran.com/
 
tal direct ba anjoman :07.83.20.85.82

پیوند رهایی:

اولین شمارۀ مجلۀ ماهانۀ انجمن «یاران ایران» – اعضای سابق سازمان مجاهدین خلق – به زبان فرانسه به نام «Qui se RessembleS’assemble» (این هم همان است) (تشابه دو فرقۀ رجوی و داعش) در فرانسه و کشورهای دارای جمعیت فرانسوی زبان منتشر شد. این مجله همه ماهه برای شهروندان فرانسوی بویژه مقامات و نمایندگان پارلمان و شخصیتها و جریانها و نهادهای سیاسی و حقوق بشری فرانسه و فرانسوی زبان توزیع و ارسال می شود.

شعار این مجله «سازمان مجاهدین خلق یک فرقۀ جهادیست در استان وال د اوایز» و با هدف کمک به فرانسه ای خالی از خشونت و تروریسم و فرقه گرایی می باشد.

شمارۀ نخست این مجله دارای موضوعات زیر است:

–         پروندۀ حقوق بشری مسعود رجوی (زندان و شکنجه و قتل در تشکیلات فرقۀ رجوی)

–         شورای ملی مقاومت ویترین سازمان مجاهدین خلق.

–         اولین حمله اولین قربانیان (در مورد قربانیان حماقت رجوی در عملیات موسوم به فروغ)

در زیر تصاویر صفحات شمارۀ اول این مجله را می بینید:

نشریه شماره یک یاران ایران در فرانسه منتشر شد

نشریه شماره یک یاران ایران در فرانسه منتشر شد

نشریه شماره یک یاران ایران در فرانسه منتشر شد

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=28682

آنچه که این روزها اسیران آلبانی باید بدانند 

 ashraf-najonbadهمایون کهزادی، یاران ایران، پاریس، چهارم مارس ۲۰۱۷:… اما باید به اسیران بگوییم که از زمان پیدایش اشرف این بحث سرنگونی هر دوسال یکبار با همه شد وهر دوسال یکبار تمدید کردند وخودتان هم میدانید که امکان پذیر نیست فقط برای سرگرم کردن وماندگار کردن شما میباشد پس فریب این حرفها را نخورید زیرا خود میدانید وحتی مسعود در نشستهای خودش همیشه … 

مجاهدین خلق فرقه رجوی آلبانی تیراناتبخیرشدگان فرقه رجوی در آلبانی

کمپ بدنان اشرف تعطیل شداین مسیر رجوی به بدتر ازناکجا آباد منتهی شد!

لینک به منبع

آنچه که این روزها اسیران البانی باید بدانند

همایون کهزادی

 همگی به یاد دارید که در اشرف مسعود رجوی از جابرزاده بعنوان ستون سازمان نام میبرد واو تنها کسی بود که خط وخطوط سازمان را مشخص میکرد اگر به یاد داشته باشید هر جایی که مسعود به گیر وپیچ میخورد از جابرزاده کمک میگرفت یعنی در واقع عصای دست مسعود بود

مرگ جابرزاده بواقع یکی از شدیدترین ضربه های سیاسی تشکیلاتی در سه دهه اخیر بر پیکر پوسیده فرقۀ رجوی می باشد. جابرزاده از اعضای قدیمی دفتر سیاسی این فرقه  و در تمامی این سالیان دست راست رجوی  بود و حرف اول را در رابطه با مسائل و خطوط و مواضع سیاسی فرقه می زد و در تمامی سالهایی که مریم قجر چه در سالهای ۷۲ و یا بعد از آن در دهۀ هشتاد در فرانسه اقامت کرد همراه وی در این کشور بود

ایا برای شما سوال نشده است که چرا مسعود رجوی در این باره هیچ پیام یا تسلیت یا حرف نزد از یک طرف سران فرقه میگوییند که حرفهای ترکی فیصل اشتباه بوده واز طرف دیگر اتفاق به این مهمی برای سازمان افتاده ولی خبری از مسعود نیست وحتی  پیام تسلیت را مریم از طرف مسعود می دهد چرا؟

اگر مرحوم شده پس چرا به اعضای و پاره تن هایش نمی گویند؟ اگر هم زنده است که بدتر چرا پیام تسلیت نزدیکترین یارش را خودش نمی دهد؟

باید گفت یا مسعود رجوی زنده نیست ویا کاسه ای زیر نیم کاسه هست که او را پنهان میکنند البته باید به دوشکل در این باره نظر داد

یا سران فرقه وشخص رجوی میداند که زمان حسابرسی به مردم ایران وخلق قهرمان به قول خودشان فرا رسیده ویا حرفهای ترکی فیصل را باید تایید کنند که تا کنون متاسفانه هیچکدام صورت نگرفته است

گذشته از ان همیشه در سر فصلها خود مسعود نشست ها را اداره میکرد حتی به صورت پیام تا تلفنی اما چرا این روزها مریم رجوی میخواهد بحث سرنگونی وتعهدات دوران ترامپ را خودش برای اسیران البانی باز کند البته قرار است که این نشستها توسط خودم مریم در البانی گذاشته شود وهمه اعضای ناراضی باید در این رابطه تعهدات خود را مشخص ویصورت کتبی تحویل دهند
اما باید به اسیران بگوییم که از زمان پیدایش اشرف این بحث سرنگونی هر دوسال یکبار با همه شد وهر دوسال یکبار تمدید کردند وخودتان هم میدانید که امکان پذیر نیست فقط برای سرگرم کردن وماندگار کردن شما میباشد پس فریب این حرفها را نخورید زیرا خود میدانید وحتی مسعود در نشستهای خودش همیشه این را میگفت که امریکا تحت هیچ شرایطی نمیتواند به ایران حمله کند به چند دلیل مشخص که اصلی ترین ان نداشتن مرز با ایران وطبیعت ایران چنین امکانی را به امریکا نمیدهد گذشته از همه اینها حتی اگر امریکا هم این کار را بکند که در توانش نیست ایا فکر میکنید مجاهدین در این زمینه به حساب می ایند ایا امریکا انها را قبول دارد ایا در داخل ایران کسی هست که از اینها حمایت کند پس فریب حیله گریهای انها را نخورید وخودتان را از ان جهنم که بزرودی جهنمی مثل اشرف میشود خود را نجات دهید زیرا تاریخ این سازمان تمام شده واگر دیده باشید خیلی از سران سازمان که روزی بازوی این سازمان بودند الان کسی انها را در هیچ جایی ندیده وهیچ فعالیتی ندارند

همایون کهزادی انجمن یاران ایران

پاریس

*** 

MEK member arrested in Tirana Albaniaعنصر مجاهد خلق در آلبانی. از دزدیدن غذا و قاچاق تا بچه بازی و آزار و اذیت زنان در خیابانها

مریم رجوی عراق صدام حسینایرج شکری: توّهم بی پایان .

Linda-Chavez-Ingrid-Betancourt-Mojahedin_Khalq_MEK_terrorists

Rajavi resorts to bargain basement speakers in Albania (Ingrid Betancourt, Linda Chavez, Wesley Martin …)

لیندا چاوز، اینگرید بتانکورت ولزلی مارتین مواجب بگیران دست سوم فرقه تروریستی رجوی

The MEK’s dirty past includes the anti-Imperialist inspired murder of six Americans in pre-revolution Iran which it later celebrated in songs and publications

Wesley Martin Mojahedin Khalq Rajavi cult 2Wesley Martin at a paid gathering of Mojahedin Khalq Rajavi cult promoting Saddam’s Private Army

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=28554

راز ونیازهای این روزهای فرقه رجوی (آماده باش علیه خانواده ها، مترسک سازی از ترامپ برای اسرای آلبانی)ا

 Maryam Rajavi Mojahedin Khalq Terror group Parisهمایون کهزادی، یاران ایران، پاریس، بیست و دوم فوریه ۲۰۱۷:… امریکا که سرود ترانه هایشان بر ضد امپریالیسم بود اما امروز چه شده است که طرفدار سرسخت ان شده اند وحتی خود مریم به البانی رفته تا توجیهات لازم به عمل اورد و با بالا گرفتن تنش در لایه‌های مختلف فرقه سرکرده این فرقه با سفر به آلبانی، نشست‌های لایه‌ای برگزار می‌کند تا اعضا وفاداری … 

مزدور مریم رجوی و ترکی الفیصل اربابشبازخوانی “استراتژی تغار” ده سال بعد، نوشته آقای قاسم قزی، نروژ، سال ۲۰۰۷

Wesley Martin Mojahedin Khalq Rajavi cult 3از کمین مجاهدین سر کوچه ها برای کشتار مستشاران امریکائی تا گماشتگی برای جنگ طلبان امریکائی

لینک به منبع

راز ونیازهای این روزهای فرقه رجوی

همه کسانی که در اشرف یا لیبرتی بودند یادشان هست که همیشه مریم ومسعود از اما حسین وکربلا خدا میگفتند

ساعتها نماز شب خلاصه از این راز ونیازها که بتوانند سرنگون کنند واز طرف دیگر خودشان را با دین وایمان جلوه دهند اما امروز به نظر میرسد گذشته از سمت فلش مجاهدین سمت وسو خدا پرستیشان هم عوض شده است این روزها بیشتر دعاها بر سر دولت امریکا دور شدن بلا از برادر هم خون وهم دین فرقه اقای ترامپ هست

حال کمی به عقب برمیگردیم زمانی که میخواستند نوری مالکی را انتخاب کنند در مرحله اول یکی از طرفداران سرسخت نوری مالکی همین مجاهدین بودند وسنگ اورا به سینه میزدند از او حمایت کردند فکر کردند که نوری مالکی هم میتواند برادر دینی انها مثل صدام حسین باشد چرا که فکر میکردند با ایران رابطه خوبی نخواهد داشت بعد از گذشت چند ماه یکی از سرسخت ترین دشمنان ومحالفان مالکی همین مجاهدین بودند چون دزد ناشی به کاهدان زده بود واقای مالکی هم بعد از به قدرت رسیدن اولین چیزی که در دستور کارش قرار داد اخراج انها بود وهمین کار را هم انجام داد وانها را از از اشرف به لیبرتی واز انجا هم به البانی

حال برمیگردیم به جریان دولت امریکا وحمایت این سازمان از ترامپ ودولت امریکا مریم با فرستادن سران فرقه به البانی وتوجیح کردن انها که یادتان هست برادر گفته بود که روزی همین امپریالیسم دست به دامن مجاهدین میشود برای سرنگون کردن رژیم ایران امروز همان روز است وحرفهای برادر درست از اب در امد وباید از این دولت حمایت کنیم اما باز این چندمین بار است که این فرقه به کاهدان میزنند چند وقت پیش حامی سرسخت صدام وبعد مالکی وبعد عربستان والان هم دولت امریکا همان دولتی که همین مجاهدین برای نابودیش جشن ها بر پا میکردند همان امریکا که اسم انها را در لیست تروریستی قرار داد همان امریکا که سرود ترانه هایشان بر ضد امپریالیسم بود اما امروز چه شده است که طرفدار سرسخت ان شده اند وحتی خود مریم به البانی رفته تا توجیهات لازم به عمل اورد و با بالا گرفتن تنش در لایه‌های مختلف فرقه سرکرده این فرقه با سفر به آلبانی، نشست‌های لایه‌ای برگزار می‌کند تا اعضا وفاداری خود به فرقه را از دست ندهند وبا دادن وعده های تو خالی که سرنگونی با امدن ترامپ بسیار نزدیک است انها را برای چند هزارمین بار فریب دهند وبه همین خیال خواهان وطرفدار امریکا شده هرچند که این نشست وسفرها به منظور دیگری هم بود که برای جلوگیری از حضور احتمالی خانواده‌های اعضا در آلبانی در حال برنامه ریزی هستند تا به هر طریق ممکن مانع این امر شوند که مبادا حرفهای ترامپ واقعیت داشته باشد وما از قافله عقب بمانیم از این رو برای فریب انها مدتهای زیادی فکر کرده ودست به دامن امریکا شده

همایون کهزادی.انجمن یاران ایران

پاریس

*** 

مریم رجوی در حال مزخرف گوییسخن های پریشان از سر هول

Wesley Martin Mojahedin Khalq Rajavi cult 2Wesley Martin at a paid gathering of Mojahedin Khalq Rajavi cult promoting Saddam’s Private Army

NEW YORK, NY - JANUARY 11: President-elect Donald Trump speaks at a news cenference at Trump Tower on January 11, 2017 in New York City. This is Trump's first official news conference since the November elections. (Photo by Spencer Platt/Getty Images)

Trump Is At War With Iran, Not ISIS
Trump clearly has no intention of defeating terrorism.

2016-06-30-1467308500-6000440-download.jpgMaryam Rajavi — MEK Propaganda Queen — Advertises Her Serives For Iran’s Enemies

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=28423

بده در راه خدا ، تا کنم خرج دیگران 

 Albani Mojahedin Khalq terrorism mafia politiciansهمایون کهزادی، یاران ایران، پاریس، دوازدهم فوریه ۲۰۱۷:… هرچند ماه یکبار سازمان مجاهدین شروع به گدایی میکند از پیر وجوان تا بچه خردسال تو خیابانهای اروپا وامریکا کاسه گدایی را دست گرفته وبده در راه خدا وبا عکس کشته شده ها وخلاصه یک سری عکس بچه های کوچیک که یعنی اینها بی سرپرست هستند وبرای کمک به انهاست هرچند که همه میدانند این … 

تروریسم مجاهدین خلق مافیای مواد مخدر در آلبانیشروع دخالت های گروه تروریستی مجاهدین خلق (فرقه رجوی) در امور داخلی کشور آلبانی با سوء استفاده از فساد داخلی و همکاری گروههای مافیایی در بالکان

مزدور پرویز خزایی مجاهدین خلق ارتش خصوصی صدام حسیناعضای ” شورای ملی مقاومت ” بدانند که چه نانی می خورند؟

لینک به منبع

بده در راه خدا ، تا کنم خرج دیگران

هرچند ماه یکبار سازمان مجاهدین شروع به گدایی میکند از پیر وجوان تا بچه خردسال تو خیابانهای اروپا وامریکا کاسه گدایی را دست گرفته وبده در راه خدا وبا عکس کشته شده ها وخلاصه یک سری عکس بچه های کوچیک که یعنی اینها بی سرپرست هستند وبرای کمک به انهاست هرچند که همه میدانند این فقط خالی بازی و رد گم کردن اصل جریان است اما گذشته ازهمه اینها این متن را درسایت ایرانیان انگلستان دیدم وگفتم که همه بدانند

صدای فرانسه می نویسد : خبرگزاری “آسوشیتدپرس”، “فاکس نیوز” و بسیاری از رسانه‌های آمریکایی، امروز یکشنبه ۱۷ بهمن/ ۵ فوریه گزارش دادند که یکی از وزرای دولت ترامپ و چند تن از مشاوران و نزدیکان وی به خاطر سخنرانی در محافل و اجتماعات سازمان مجاهدین خلق، مبالغ قابل توجهی از این گروه پول دریافت کرده‌اند؛ “رودی جولیانی” و “نیوت گینگریچ” از جمله مشاوران و نزدیکان ترامپ هستند که برای سخنرانی علیه ایران از سخاوتمندی‌های سازمان مجاهدین خلق سود جسته‌اند. “الین چائو” وزیر حمل و نقل کابینه دونالد ترامپ، اعلام کرده که سازمان مجاهدین خلق برای ایراد فقط یک سخنرانی ۵ دقیقه‌ای، به او مبلغ ۵۰ هزار دلار پرداخت کرده است.

“جان گامبرل” گزارشگر “آسوشیتدپرس”، در گزارشی بر موارد بسیار زیادی از دریافت‌های مقامات دولت ترامپ و همچنین مقامات پیشین جمهوری‌خواه و دموکرات، نمایندگان و سناتورهای آمریکایی، انگشت گذاشته است که همگی آنان از سخاوتمندی‌های سازمان مجاهدین خلق بهره برده‌اند.

“الین چائو” وزیر حمل و نقل دولت ترامپ که چند روز پیش از سوی مجلس سنا تأیید صلاحیت شد، گفته که برای یک سخنرانی ۵ دقیقه‌ای در سال ۲۰١۵ در یکی از مجالس سازمان مجاهدین خلق، رقمی بالغ بر۵۰ هزار دلار دریافت کرده است.

“رودی جولیانی” شهردار سابق نیویورک و از افراد نزدیک به دونالد ترامپ و از مشاوران حلقه درونی وی برای ایراد چندین سخنرانی در محافل و مجالس سازمان مجاهدین خلق، مبالغ هنگفتی دریافت کرده است؛ او که یکی از مخالفان سرسخت جمهوری اسلامی ایران است دریافت پول از این سازمان را رد نمی کند و با توجه به اینکه از سال ۲۰۰۸ هنوز دریافت‌های خود را رسماً به اداره مالیات گزارش نداده است، میزان دقیق دریافتی او از این سازمان مشخص نیست.

دراین گزارش آمده است که تعدادی از مقامات پیشین سنا و دولت ایالات متحده آمریکا از جمله سخنگوی سابق کاخ سفید و مشاور کنونی ترامپ یعنی “نیوت گینگریچ”، برای سازمان مجاهدین خلق سخنرانی کرده‌اند که رقم‌های دریافتی برخی از آن‌ها برای این سخنرانی اعلام شده است؛ اما بسیاری نیز از اعلام مبالغ دریافتی در ازای این سخنرانی‌ها خودداری کرده‌اند حال خودتان قضاوت کنید اولا حتی بقول خودشان گلریزان درست واین پولها را از کمکهای مالی اجتماعی جمع میکنید چرا این پولها که به اسم شهید وبی سرپرست از مردم میگیرید خرج سیاستمداران وکسانی که برای شما سخنرانی میکنند واز شما حمایت میکنند میکنید

دوم اینکه پس خرج و مخارج البانی وخودتان را چه کسی میدهد شما که همه پولها را بعنوان دستمزد سخنرانی از دست میدهید پس بفرمایید شما با هوا زنده هستین

همایون کهزادی انجمن یاران ایران

پاریس

*** 

تعلیم دیدگان صدام مجاهدین خلق رجوی از عراق تا آلبانیرضا تقی زاده، کیهان لندن: تمرین مجاهدین نوحه‌خوان و سینه‌زن برای رقص «تانگو» با «عمو ترامپ»!ا

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=28390

جهت عوض کردن فرقه رجوی با باد های عربستانی و آمریکایی 

 Maryam Rajavi Rudi Giuliani Elaine Chao terroristsهمایون کهزادی، یاران ایران، نهم فوریه ۲۰۱۷:…   “رودی جولیانی” و “نیوت گینگریچ” از جمله مشاوران و نزدیکان ترامپ هستند که برای سخنرانی علیه ایران از سخاوتمندی‌های سازمان مجاهدین خلق سود جسته‌اند. “الین چائو” وزیر حمل و نقل کابینه دونالد ترامپ، اعلام کرده که سازمان مجاهدین خلق برای ایراد فقط یک سخنرانی ۵ دقیقه‌ای، به او مبلغ ۵۰ هزار … 

Trump’s MEK version of events won’t secure victory against Iran, lets ISIS off the hook

لینک به منبع

جهت عوض کردن فرقه رجوی با باد های عربستانی و آمریکایی

 تا دیروز این فرقه سنگ عربستان را به سینه میزدند اب از لب ولوچه همه اویزان شده بود دعوت بازی ومهمانی خلاصه شب نشینی از این حرفها با عربستان خلاصه یک وضعی بود اما نمیدونم چطور شد که یه دفعه همان کسانی که روزی برای فروریختن برجهای دوقلو جریان ۱۱ سپتامبر  در امریکا جشن وپایکوبی کردند امروز طرفدار سر سخت امریکا شده اند بقول اعضای شورای ملی مقاومت ما به ترامپ سلام عرض میکنیم جریان همانکه گفته بود بوی کباب میاد طرف بهش گفته بود چیزی نیست خر داغ کردند خوب به طور واقعی عربستان عددی نیست تا وقتی که امریکا هست  جریان دوستی با عربستان فقط به لحاظ سنخیت بود چون هر دو طرفدار وحامی تروریست هستند اما به خیال خام این فرقه با امدن رئیس جمهور جدید وتهدید واخراج پناهنده ها فکر میکند ابی گرم میشود خلاصه همه سر تعظیم فرو اورده وبه دست بوسی میروند هرچند که بیشتر کابینه ترامپ حقوق  بگیر این فرقه هستند متنی که در یکی از سایتها نوشته بود را در زیر میبینید

“رودی جولیانی” و “نیوت گینگریچ” از جمله مشاوران و نزدیکان ترامپ هستند که برای سخنرانی علیه ایران از سخاوتمندی‌های سازمان مجاهدین خلق سود جسته‌اند. “الین چائو” وزیر حمل و نقل کابینه دونالد ترامپ، اعلام کرده که سازمان مجاهدین خلق برای ایراد فقط یک سخنرانی ۵ دقیقه‌ای، به او مبلغ ۵۰ هزار دلار پرداخت کرده است.

“جان گامبرل” گزارشگر “آسوشیتدپرس”، در گزارشی بر موارد بسیار زیادی از دریافت‌های مقامات دولت ترامپ و همچنین مقامات پیشین جمهوری‌خواه و دموکرات، نمایندگان و سناتورهای آمریکایی، انگشت گذاشته است که همگی آنان از سخاوتمندی‌های سازمان مجاهدین خلق بهره برده‌اند.

“الین چائو” وزیر حمل و نقل دولت ترامپ که چند روز پیش از سوی مجلس سنا تأیید صلاحیت شد، گفته که برای یک سخنرانی ۵ دقیقه‌ای در سال ۲۰١۵ در یکی از مجالس سازمان مجاهدین خلق، رقمی بالغ بر۵۰ هزار دلار دریافت کرده است.

“رودی جولیانی” شهردار سابق نیویورک و از افراد نزدیک به دونالد ترامپ و از مشاوران حلقه درونی وی برای ایراد چندین سخنرانی در محافل و مجالس سازمان مجاهدین خلق، مبالغ هنگفتی دریافت کرده است؛ او که یکی از مخالفان سرسخت جمهوری اسلامی ایران است دریافت پول از این سازمان را رد نمی کند و با توجه به اینکه از سال ۲۰۰۸ هنوز دریافت‌های خود را رسماً به اداره مالیات گزارش نداده است، میزان دقیق دریافتی او از این سازمان مشخص نیست

اما سازمان به خیال خود فکر میکند که تهدید های دولت امریکا جدی است وفردا میتواند با وطن فروشی چیزی زمان صدام حسین را برای خود دست وپا کنند اما شتر در خواب بیند

همایون کهزادی انجمن یاران ایران

پاریس 

(تصحیح: الین چائو بعنوان نامزد وزارت حمل و نقل معرفی شده ولی هنوز به تایید سنای امریکا نرسیده است – ایران اینترلینک)

*** 

فروغ جاویدان مجاهدین خلق مسعود رجوی مریم رجویشهادتهای عینی از درون، نقدی بر سیاستهای داخلی و خارجی رجوی (+نقدی بر شرکت ترکی الفیصل درشوی مریم رجوی)

فروغ جاویدانگروهک منافقین (مجاهدین خلق، فرقه رجوی) رسما از داعش حمایت کرد

همچنین:

 • همایون کهزادی، یاران ایران، پنجم آوریل ۲۰۱۷:… نمیدانم تا چه اندازه از حیله گری و دروغ فریب این مجاهدین خبردار هستید از روزی که این سازمان به عراق فرار کردند و تا همین امروز که تقریبا سی چهل سال است هر سال این حرفهای مریم ومسعود برای سرکار گذاشتن وفریب اسیران تکرار شده است هر بار به نوعی هم سر خود وهم سر اس

   ghafoor_fattahian_2016غفور فتاحیان، پیوند رهایی، پاریس، بیستم مارس ۲۰۱۷:…  از خواب بیدار شدیم یکدفعه متوجه سرو صدای عجیبی شدم دیدم که فریدون شب قبل از آن لباسهای زیر علی اکبر انباز (یوسف) را که فرمانده مقر و از شکنجه گران فرقه بود برداشته و آنها را به نرده های اطراف مرکز هشت آویزان کرده و یک چوب هم داخل ش

   همایون کهزادی، یاران ایران، سیزدهم مارس ۲۰۱۷:…  ما نمیخواهیم کشورمان مثل عراق غده چرکی شود نمیخواهیم خواهران وبرادرانمان مثل کشور عراق بازیچه دست اینها شوند هرچند که افرادی را که به اینجا دعوت شده اند همگی بازنشسته ویا قبلا سمتی داشته اند ولی باید این اجازه را به انها نمیدادند. البته دولت البانی هم حق دارد و تجربه عراق را دارند ک

   ashraf-najonbadهمایون کهزادی، یاران ایران، پاریس، چهارم مارس ۲۰۱۷:… اما باید به اسیران بگوییم که از زمان پیدایش اشرف این بحث سرنگونی هر دوسال یکبار با همه شد وهر دوسال یکبار تمدید کردند وخودتان هم میدانید که امکان پذیر نیست فقط برای سرگرم کردن وماندگار کردن شما میباشد پس فریب این حرفها را نخورید زیرا خ

  Jaberzadeh_Saddam_Mojahedin_Maryam_Rajavi_Death1علیرضا نصراللهی، یاران ایران، بیست و سوم فوریه ۲۰۱۷:… مجاهدین در زمان صدام توانستند با فشار و همدستی با نیروهای عراقی چنان شرایط را برای اسرای ایرانی سخت و طاقت فرسا کنند که آنها به اجبار تسلیم این سازمان شونند و تعداد خیلی زیادی از آنها به این گروه پیوستند، این اسرا کسانی بودن که ه

   Maryam Rajavi Mojahedin Khalq Terror group Parisهمایون کهزادی، یاران ایران، پاریس، بیست و دوم فوریه ۲۰۱۷:… امریکا که سرود ترانه هایشان بر ضد امپریالیسم بود اما امروز چه شده است که طرفدار سرسخت ان شده اند وحتی خود مریم به البانی رفته تا توجیهات لازم به عمل اورد و با بالا گرفتن تنش در لایه‌های مختلف فرقه سرکرده این فرقه با سفر به

  Wesley Martin Mojahedin Khalq Rajavi cult 3علیرضا نصراللهی، یاران ایران، پاریس، شانزدهم فوریه ۲۰۱۷:… بعد از کنفرانسهای و خرج های کلان این فرقه در اروپا و امریکا و خریدن نتی چند آدمهای سیاسی از تاریخ گذشته، انگار که همه دنیا از اخبار بدور هستند و این فرقه هست که دارد خبرها رو به همه مرد

   Guliani Maryam Rajavi Mojahedin Khalq terroristsمحمود سپاهی، یاران ایران، شانزدهم فوریه ۲۰۱۷:… از وقتی که جریان ترامپ وتهدید های او شروع شده وسلطنت طلبها شروع به کار کرده اند که مبادا اتفاقی بیفتد در ایران سران فرقه هم روش کار البانی را عوض کرده که مبادا اینها هم عقب بیفتند مریم رجوی با فرستادن سران مورد اعتماد خودش به البانی برای اموزش ومشخص

   Albani Mojahedin Khalq terrorism mafia politiciansهمایون کهزادی، یاران ایران، پاریس، دوازدهم فوریه ۲۰۱۷:… هرچند ماه یکبار سازمان مجاهدین شروع به گدایی میکند از پیر وجوان تا بچه خردسال تو خیابانهای اروپا وامریکا کاسه گدایی را دست گرفته وبده در راه خدا وبا عکس کشته شده ها وخلاصه یک سری عکس بچه های کوچیک که یعنی اینها بی سرپرست هستند و

   Col. Jack Turner Col. Paul Shafferمحمود سپاهی، یاران ایران، نهم فوریه ۲۰۱۷:… سرمایه گذاری سازمان بر روی دولت امریکا از روزی که ترامپ شروع به تهدید کرده فرقه رجوی از خوشحالی نمیدانند چکار باید بکنند وهر شب جشن وشادی میکنند که همین روزها میرویم ایران وسرنگون میکنیم اگر رجوی بود فکر کنم الان هزارتا پیام به قهرمانان البانی فرستاده

   Maryam Rajavi Rudi Giuliani Elaine Chao terroristsهمایون کهزادی، یاران ایران، نهم فوریه ۲۰۱۷:…   “رودی جولیانی” و “نیوت گینگریچ” از جمله مشاوران و نزدیکان ترامپ هستند که برای سخنرانی علیه ایران از سخاوتمندی‌های سازمان مجاهدین خلق سود جسته‌اند. “الین چائو” وزیر حمل و نقل کابینه دونالد ترامپ، اعلام کرده که سازمان مجاهدین خلق برا

  France_Iran_MKO_MEK_Rajavi_Cultخبرگزاری مهر، تهران، سی و یکم ژانویه ۲۰۱۷:…  شمخانی یاد آور شد: لازم است با تلاش مشترک و واقعی جامعه بین الملل در خصوص قطع منابع مالی، انسانی، رسانه ای و تسلیحاتی گروه های تروریستی در سراسر جهان گامهای عملی برداشته شود. وی با انتقاد از فعالیت آزادانه گروهک تروریستی منافقی

   Firefighters killed by Mojahedin Khalq Rajavi cultهمایون کهزادی، یاران ایران، پاریس، بیست و هشتم ژانویه ۲۰۱۷:…  چرا ان زمان به برادرتان صدام حسین نگفتید که مردم ایران را چرا با موشک وبمب تکه پاره میکنید چرا ان زمان از این اشکها ریخته نشد چگونه است که الان با یک اتش سوزی تمامی سازمان عزادار شده واشک تمساح میریزند چرا ان زمان مریم

  Maryam Rajavi Iraq Saddam 3محمود سپاهی، یاران ایران، پاریس، بیست و هشتم ژانویه ۲۰۱۷:… از یک طرف اشک تمساح ریختن واز طرف دیگر برای اینکه ضایع شدن خودشان را توجیح کنند مریم رجوی با سوز وگداز از تاتونی ودرماندگی خودشان در برابر انتقال اسیران از لیبرتی واینکه چه مشکلاتی دارند گفت همان‌طور که می‌دانید، م

   محمد رزاقی، وبلاگ رزاقی، پاریس، بیست و سوم ژانویه ۲۰۱۷:…  خانمها و اقایان . از طریق سایت فرقه رجوی داعشی مطلع شدم مریم قجر معروف به مریم قجر داعشی می باشد به محل مجلس مردم فرانسه امده و در حضور چند نماینده سخنرانی کرده ! به اطلاع شما می رسانم مریم قجر داعشی از قوانین و دمکراسی موجود در کشورتان سوء استفاده می کند و با پرداخت د

   قربانعلی حسین نژاد، پیوند رهایی، پاریس، بیست و یکم ژانویه ۲۰۱۷:… رهبری سازمان مجاهدین خلق که مقر فرماندهی وی در شهرک اورسوراواز در حومۀ پاریس می باشد با دستور حمله به اعضای جدا شده و تهمت ها و تبلیغات دروغین در واقع اقدام به ترور شخصیت علیه ما اعضای جدا شده از سازمان کرده و متوسل به

   همایون کهزادی، یاران ایران، پاریس، بیست و یکم ژانویه ۲۰۱۷:… مگر دولت البانی تعهد نداده بود که برای اسیران کارهایی را که گفته بود انجام دهد از یاد دادن زبان . معالجه  .وحق انتخاب دولت نامبرده گفته بود که این اسرا پس ازطی مراحل بالا میتوانند درخود آلبانی ساکن شده وکار وزندگی کنند ویا طبق میل

   محمود سپاهی، یاران ایران، پاریس، بیستم ژانویه ۲۰۱۷:… به اسیران گفته شده که در نقشه ای که نمودار آن در سالن های تجمعات ساختمان شیشه کاغذی آلبانی رویت شده آمده است که در اشرف آلبانی هم خیابان ۱۰۰و۶۰۰و۴۰۰ وجاده خبرنگاری هست وهم جاده های امن مانند( جاده های محصور در سیاج و سیم خاردار برای تردد رهبری و رده های بالایی در

   Mojahedin Khalq Rajavi cult Tirani camp 1همایون کهزادی، یاران ایران، پاریس، هفدهم ژانویه ۲۰۱۷:…   چندی پیش از داخل زندان البانی خبرهایی بود که چند زن اسیر را که میخواستند از این فرقه جدا شوند را را بهم ریخته واز انجا نجات یافتند وپته انها را روی اب ریختند اما با وجود این باز این سازمان هیچ حرفی از این فرار بزرگ منتشر نکرد ولی اگر کسی در

   محمود سپاهی، یاران ایران، پاریس، هفدهم ژانویه ۲۰۱۷:… ایضاً مبلغ قابل توجه ای را به عنوان کمک هزینه در نظر گرفته اند تا بدین وسیله این افراد زبان باز نکنند و علیه فرقه موضع نگیرند . اما خبر مهمتر این است رهبران فرقه در آلبانی نقش حلقه وصل زنان و مردان جدا شده را به عهده گرفته اند. آنها در آلبا