انشعاب از قید و بندهای فرقه ای و تروریستی جای تبریک و تهنیت دارد

انشعاب از قید و بندهای فرقه ای و تروریستی جای تبریک و تهنیت دارد

حسن پیرانسر، پاریس، هفتم مارس 2015:…  انشعاب و جدایی آقایان قربانعلی حسینژاد ، عیسی آزاده، و داوود باقروند ارشد را تبریک عرض میکنم و امید وارم که این انشعاب و جدایی آنهم در سطوح فرماندهی سازمان مجاهدین راه را برای آزادی و جدایی اعضای گرفتار و سرگردان اینفرقه خطرناک هموار کند و الگویی برای سایرین شود بله آزادی و جدایی از قید و بندهای فرقه ای که انسان را از یک مبارز تبدیل به یک انسان …

آقای پیرانسر عضو قدیمی و باسابقه مجاهدین خلق از این سازمان میگوید

(با تشکر از آقای پیرانسر دریافت شد – ایران اینترلینک)

انشعاب از قید و بندهای فرقه ای و تروریستی جای تبریک و تهنیت دارد

انشعاب و جدایی آقایان قربانعلی حسینژاد ، عیسی آزاده، و داوود باقروند ارشد را تبریک عرض میکنم و امید وارم که این انشعاب و جدایی آنهم در سطوح فرماندهی سازمان مجاهدین راه را برای آزادی و جدایی اعضای گرفتار و سرگردان اینفرقه خطرناک هموار کند و الگویی برای سایرین شود

بله آزادی و جدایی از قید و بندهای فرقه ای که انسان را از یک مبارز تبدیل به یک انسان مچاله و له شده میکند در خور تبریک و تهنیت است انسانهایی که روزی با عواطف پاک و صادقانه قدم به میدان مبارزه گذاشتند تا به آرمانها و اهداف خود که دمکراسی و آزادی بود جامه عمل بپوشانند ولی خود روحأ و جسمأ گرفتار ایده الوژی و افکار فرقه گرایانه که از رهبری نوین اینفرقه سرچشمه میگرفت شدند و نه تنها به آن آرمانها و اهداف پاک و انسانی خود دست نیافتند بلکه هر آن چیزی را که داشتند از دست دادند و بجای سرشاری و شعف دچار افسردگی و انفعال و سرخوردگی در مناسبات فرقه ای شدند بطوریکه تعدادی به زندگی خود در درون این مناسبات پایان دادند و خود را اینگونه از قبول قید و بند های فرقه ای نجات دادند

جدایی و انشعاب از فرقه ای تروریستی و بسته در دنیای آزاد و مدرن امروز یک عمل شجاعانه و مثبت ارزیابی شده و ماهیت پلید و خطرناک اینفرقه را هر چه بیشتر در معرض افکار عمومی افشا میکند و بهمین دلیل رهبران اینفرقه خطرناک و تروریستی دستور قتل منتقدین و اعضای جدا شده را در دستور کارخود قرار داده است

با تبریک مجدد به این آقایان و به امید رهایی همه اعضای گرفتاردر ایده الوژی و افکار فرقه گرایانه رجوی

بروکسل فوریه 2015اعلام مواضع گروهی از اعضا و کادرهای قدیمی سازمان  در پارلمان اروپا

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=7834

رهبر مخفی و ادعای تنها آترناتیو مشروع

حسن پیرانسر ، ایران قلم، پاریس، دوازدهم نوامبر ۲۰۱۳: …  همگان و آنهایی که با فرقه رجوی و رهبر عقیدتی آن آشنایی دارند میدانند که ایشان (آقای مسعود رجوی) مدت ۱۱ سال است که مخفیست و طی این ۱۱ سال هیچ پیام تصویری از ایشان از درون مخفیگاه بیرون نیامده است و این سوال در اذهان عموم و محافل سیاسی شکل گرفته است که کسیکه خودش را رهبر عقیدتی ٬ فرمانده کل ٬ مسئول شورای ملی مقاومت میداند چرا …

The Life of Camp Ashraf,
Mojahedin-e Khalq Victims of Many Masters

لینک به منبع

رهبر مخفی و ادعای تنها آترناتیو مشروع

همگان و آنهایی که با فرقه رجوی و رهبر عقیدتی آن آشنایی دارند میدانند که ایشان (آقای مسعود رجوی) مدت ۱۱ سال است که مخفیست و طی این ۱۱ سال هیچ پیام تصویری از ایشان از درون مخفیگاه بیرون نیامده است و این سوال در اذهان عموم و محافل سیاسی شکل گرفته است که کسیکه خودش را رهبر عقیدتی ٬ فرمانده کل ٬ مسئول شورای ملی مقاومت میداند چرا در صحنه سیاسی حاضر نیست و ۱۱ سال است که مخفیگاه را انتخاب کرده است؟!

علت اینکه این مسئله حائزاهمیت است اینست که ایشان خود و فرقه اش را تنها جایگزین دمکراتیک

رژیم جمهوری اسلامی میداند .

حال اگر فرض کنیم که این نظریه آقای رجوی درست است و فرقه مذهبی ایشان تنها آلترناتیو مشروع میباشد پس مسئولیت رهبرعقیدتی اینفرقه بس مشکلتر و سنگینتر از بقیه اپوزیسیون های مطرح میباشد یعنی ایشان باید بیشتر از بقیه در صحنه سیاسی حضور داشته باشد و با به چالش کشیدن رژیم جمهوری اسلامی و سایر اپوزیسیون ها جایگاه خود را به عنوان تنها آلترناتیو مشروع مستحکم و مستحکمتر کند این یک امر طبیعی است که رهبر باید در خط مقدم و در صحنه سیاست حضور فیزیکی داشته باشد و با به چالش کشیدن ٬ بحث کردن٬ منازعه کردن ٬ هم خود و هم سازمان خود را به مردم ایران و سیاستمداران و دولتمردان کشورهای اروپایی و آمریکایی بشناساند واز اینطریق خود و سازمانش را در معرض دید و قضاوت مردم قرار دهد و به قضاوت مردم و انتخاب آنان احترام بگذارد اگر ایشان مدعی دمکراسی و آزادی هستند این تنها شیوه و راه کار دمکراتیک میباشد مگر اینکه ایشان تعریف دیگری برای دمکراسی و آزادی داشته باشند که حتی اگر هم تعریف دیگری دارند باید در معرض دید و قضاوت مردم ایران قرار دهند و اجازه دهند مردم قضاوت کنند .

پس اگر یک جمع مختصر از مقاله ام تا اینجا بزنم نتایج زیر حاصل میشود:

۱. یک جریان سیاسی باید با تمام قوا در صحنه سیاسی حضور فعال داشته باشد

۲. رهبرجریان سیاسی باید در صحنه سیاست حضور فعال فیزیکی داشته باشد و با به چالش کشیدن ٬منازعه کردن٬ بحث کردن٬ پاسخ سوالات و ابهامات را دادن ٬ خود و سازمان خودش و برنامه اش و ایده اش را بطور کاملا شفاف در معرض دید و قضاوت مردم قرار دهد.

۳.جریان سیاسی دمکراتیک باید به قضاوت مردم احترام بگذارد اجازه دهد که مردم خود سرنوشت و آینده خود را انتخاب کنند.

حال ببینیم این تنها آلترناتیو دمکراتیک ! در چه نقطه ای قرار دارد و اگر این جریان سیاسی را با اصول و قواعد دمکراتیک محک بزنیم نقطه مختصات این جریان سیاسی کجاست!؟

مشی و عملکرد سازمان مجاهدین اساسا با نرم ها و اصول حاکم بر انتخاب دمکراتیک بدلایل زیرمغایر است :

رهبر عقیدتی فرقه رجوی از صحنه سیاسی مدت ۱۱ سال است که دور میباشد یعنی حضور فعال فیزیکی ندارد .

۲. رهبر عقیدتی فرقه رجوی در هیچ بحث سیاسی ٬ منازعه ٬ بحث و گفتگوحول فرقه خود و ایده هایش شرکت نکرده و همه این فعل و انفعالات را به بعد موکول کرده است.

۳. رهبر فرقه رجوی در هیچ برنامه پرسش و پاسخ شرکت نکرده و به سوالات و ابهامات منتقدین و سایر حزب ها و جریانات سیاسی موجود پاسخی نداده است .

۴.رهبر فرقه رجوی به جای حاضر شدن و پاسخ شفاف دادن به انبوهی از ابهامات و سوالات مخفیگاه را برگزیده است وهمه منتقدین را جاسوس ٬ مامور ٬ پاسدار٬ خائن و…….مینامد.

۵. رهبر عقیدتی فرقه اعتقادش بر اینست که چون در طی سه دهه مبارزه هزاران شهید داده است پس حرف اول و آخر را او و فرقه اش در سیاست ایران و در جمع اپوزیسیون خارج کشور میزند و خود را از پاسخگویی در قبال مردم معاف کرده است.

۶. ایشان بدون حضور فیزیکی و بدون وارد شدن در هیچ بحث سیاسی و منازعه و دیبیت و بدون هیچ نظر پرسی خود رئیس جمهورانتخاب کرده است که از قضا خانم ایشان میباشد و این خانم رئیس جمهور هم دو دهه است که در مقام ریاست جمهوری نشسته اند و جابجا هم نشده اند.

۷. هواداران اینفرقه در خارج کشور به ضرب و شتم ٬ هتاکی ٬ تهدید به حذف فیزیکی علیه منتقدین رو آورده اند و به آزار و اذیت منتقدین و تخریب و ترور شخصیت آنان مشغولند

پس در یک محک ساده متوجه این موضوع میشویم که فرقه رجوی و رهبری آن علیرغم شعارهای پر طمطراق و جذاب ٬ از دمکراسی و آزدی بسیار فاصله دارد و بهمین دلیل هم دست بدامان آمریکا و اسرائیل شده است تا با حمله نظامی و به خاک و خون کشیدن مردم ایران به شیوه غیر دمکراتیک و کاملا دیکتاتور موابانه بر مسند قدرت بنشیند..

(Daniel Zucker, Maryam Rajavi and ALi Safavi)

(Ali Safavi as the commander of Saddam’s Private Army in Iraq)

همچنین:

تشکر و قدردانی به سبک آقای رجوی ،بروید گم شو ید !!!

حسن پیرانسر ، ایران قلم، پاریس، چهاردهم اوت 2013: … البته این فرهنگ لمپنی و چاله میدانی که آقای رجوی دارند برای جدا شده ها از اینفرقه تازگی ندارد چون این فرهنگ لمپنی و چاله میدانی در مناسبات درونی اینفرقه متداول و روزمره میباشد و هر روز توسط شورای رهبری   بر علیه اعضای اینفرقه استفاده میشده  و میشود. در یکی از م

چرا مسعود رجوی اختفا را برگزیده است؟ قسمت دوم

حسن پیرانسر، ایران قلم، پاریس، سی ام ژوئیه 2013: …  مستعار جهانگیر و هوشنگ دودکانی بدستور خانم!!! مهناز شهبازی از زنان حرم رجوی، ماموریت داشتند بنده را در استخر قرارگاه بدنام اشرف خفه کنند که با هوشیاری و فرار بنده از فرقه مافیایی رجوی این توطئه عقیم مان. بله رجوی دستش به خون و توطئه و آدمکشی آغشته و آلوده است و به همین دلیل �

چرا رهبری فرقه رجوی از جدا شدگان و منتقدین متنفر است؟

حسن پیرانسر، کانون قلم، پاریس، پانزدهم ژوئیه 2013: …  اینروزها رجوی افسارپاره کرده است ، البته مدتی است که این رهبر مالیخولیایی  و دیوانه سکس !و قدرت !،افسار پاره کرده است و به لجن پراکنی و تهمت و اتهام زدن بر علیه هر جنبنده ای که دهان بر انتقاد علیه او وزنان حرم او و شهوات جنسی او بگشاید، اقدام میکند ، حالا باید دید دلیل و د�