اگر اشرف را می شناختند، قدم به آنجا نمی گذاشتند!ا

اگر اشرف را می شناختند، قدم به آنجا نمی گذاشتند!ا

forough_javidan_10یکی از زندانیان دهه شصت، امضاء محفوظ، ایران اینترلینک، بیست و یکم اوت 2017:…  در موقع خود، این خانم منیره و شوهرش ، ازن ظر درخشش در تلویزیون و نثار بد وب یراه به رجوی ، زبانزد خاص وعام بودند! مهمتر اینکه منیره خانم درست قبل از عملیات فروغ جاویدان درمرخصی بود- مرخصی ای که به امثال من نمی دادند- چرا باید بعد از اتمام مرخصی به زندان آمده و اعدام شود؟ آیا سازمان در ایام مرخصی با او تماس … 

بی بی سی، سرویس جهانی: دنیای عجیب مجاهدین خلق

https://iran-interlink.org

اگر اشرف را می شناختند، قدم به آنجا نمی گذاشتند!

30 مرداد 1396

درمتن سخنرانی مریم رجوی که در رسانه های خودشان منتشر شده میخوانیم :

” هر ایرانی آزاده‌یی، نسبت به‌قهرمانان سال ۶۷ادای احترام می‌کند و یاد آنها را گرامی‌می‌دارد. اما بالاترین و پرقیمت‌ترین گرامیداشت را شما انجام دادید. شما که از شکنجه‌گاهها و قتل‌عام‌ها، خود را به اشرف رساندید “.

منظور این خانم از ” شما ” ، آن دسته از فریب خوردگان رجوی هستند که بعد از آزادی از زندان ، با تصور اینکه کمپ اشرف ومناسبات رجوی طوری است که استارت جامعه ی تخیلی وایده آل آنها درآنجا زده خواهد شد ، زمانی که به اشرف رسیده واوضاع را دیدند ، دریافتند که دچار چه اشتباه فاحشی شده اند درحالی که دوستان آنها که درایران مانده بودند ، اقلا راه خیانت به کشور را نرفته وبه زندگی عادی و درمواردی پرثمر خود پرداختند!

تعدادی ازاین مهاجرین به اشرف ، بزودی به مخالفت با سرکوب و فساد تشکیلاتی رجوی پرداخته ، زندان ها کشیدند ، سربه نیست شدند و یا فرار کردند.

عده ای دیگر که نتوانستند کاری انجام دهند ، با قبول شکستی که ازاین تصمیم سراسر غلط خود خورده اند ، درتشکیلات ماندند تا بقیه ی عمر خود را در حالت پاسیو  وافسردگی سپری کنند و البته برای  تامین نان شب و … ، مجبور به حضور دراین جلسات مریم رجوی که منافع مشترکی با او ندارند وتجارب زندگی شان هم مغایرهم هست – بوده – تا به یاوه گویی ها و پرحرفی های او گوش کنند!

بنظر می رسد که درکنار سختی شرایط رها شدن ازچنگال رجوی ، افسردگی مزمن ناشی از شکستی که با رفتن به اشرف گریبانگیر آنها شده ، به مانع بزرگی درمقابل رهائی آنان تبدیل شده والبته که جامعه ی جهانی ( جهانی از نوع رجوی ها ) مشکلی بنام رها کردن انسان های بشدت منفرد وافسرده شده ندارد!

درادامه :

” دو هفته دیگر پنجاه و دومین سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران است. بنیانگذاران ما، این سازمان را برای آزادی و ازبین‌بردن هرگونه ستم، تأسیس کردند. و برای آن جانهای خود را فدا کردند. آنها به‌همه اعضای مجاهدین آموزش دادند که همیشه بنیان‌گذار ارزش‌های نو و راه‌گشا باشند و رمز وراز آن یعنی صداقت و فداکاری را به ما آموختند “.

وشما با کمک به شوهر لاابالی تان ، این سازمان را به مرکز تروریزم وزورگویی ازنوع برده دارانه تبدیل کردید!

شما ها با سرکوب هرنوع خلاقیتی دربین اعضای تشکیلات و گرفتن اراده ی شخصی وافکار اولیه ی شان ، سازمان را تبدیل به بزرگترین وسیله ی سرکوب این اعضاء کردید!

وباز شما خانم مریم رجوی !

درکارنامه ی سیاهتان ، خبری از صداقت وفداکاری وجود ندارد وبنابراین بهتر است بجای برگزاری مراسم تاسیس سازمان ، مراسم تدفین آنرا که بدست شوهر دوم واولتان به خاک سپرده شد وسنگ قبری بنام باند رجوی ازدرون آن بیرون آمد ، برگزار کنید!!

همچنین :

” و سرانجام می‌خواهم از منیره یاد کنم. منیره رجوی در دوران اسارت، یار و غمخوار همه زندانیان همبندش بود. یک زن رها و از خود گذشته. از یاد نمی‌بریم کلماتی را که در زندان به‌هم‌بندی‌هایش گفته بود: «این‌ها می‌خواهند انسانیت آدم را نابود کنند و باید با همین هم جنگید. باید هرچه بیشتر عاطفه‌هایمان را نثار کنیم “.

در موقع خود، این خانم منیره و شوهرش ، ازن ظر درخشش در تلویزیون و نثار بد وب یراه به رجوی ، زبانزد خاص وعام بودند!

مهمتر اینکه منیره خانم درست قبل از عملیات فروغ جاویدان درمرخصی بود- مرخصی ای که به امثال من نمی دادند- چرا باید بعد از اتمام مرخصی به زندان آمده و اعدام شود؟

آیا سازمان در ایام مرخصی با او تماس نگرفت وپ رونده ی او را خرابتر نکرد ؟!

تماس احتمالی ای که ممکن است عمدا وبرای به کشتن دادن این خواهر مسعود انجام گرفت تا بیش ازاین ، اسرار هویدا نکند؟؟!!

ونیز :

” جوانانی را اعدام کردند که به‌یاری ارتش آزادیبخش رفته بودند، اما آخوندهای حاکم تاکنون هیچ خبری از آن بیدادگاهها و کشتارها منتشر نکرده‌اند “.

آیا این جوان ها درموقعی که مردم ازجنگ خسته وفرسوده شده بود و به آرامش ونفس کشیدن احتیاج داشت که رجوی میخواست اینطور نباشند وتسلیم او شوند ، به کمک او رفتند؟

اگر جوابتان مثبت است باید گفت که اعدام این چنین افراد احتمالی که به این پروسه ی ننگ آلود و خائنانه کمک میکردند ، کسی را درهیچ کجای جهان ناراحت نمیکند!!

درنهایت :

” یقین دارم که رژیم ولایت فقیه با قیام و مقاومت مردم ایران و با ارتش آزادی و هزار اشرف سرنگون خواهد شد “.

اینکه بدتراست!

مردم دوست ندارند ازچاله به چاه افتند وشما اگربشرط محال علاقه ای به مردم دارید –  دراین یقین خود باقی نمانید!

یکی از زندانیان دهه ی 60

*** 

sarrafpour03012015برق موضعگیری سخنگوی مجاهدین!!!!! (اصرار رجوی بر مشروع کردن خون کهنسالان کمپ لیبرتی، چرا؟)

فروغ جاویدان مجاهدین خلق مسعود رجوی مریم رجویفروغ خاموش جاویدان

رجوی: ۷۰ میلیون معتاد در ایران و ۲۰۰ تن برنج انفجاری در یمن و “تخلیه تلفنی” از راه دورمان ادامه دارد

Toby Perkins,_Labour_Chesterfield_Coreruption_Mojahedin_Khalq_Saddam_Terrorism_Maryam_RajaviTOBY PERKIN’S TRIP FUNDED BY FRONT FOR ‘BIZARRE IRANIAN CULT’

مزدوران ارتش خصوصی صدام مجاهدین خلق ایران فرقه رجویYes, We Do Know the MEK (Mojahedin Khalq, Rajavi cult) Has a Terrorist Past

Captain Lewis Lee Hawkins killed by Mojahedin Khalq terrorists.
Wondering at those Americans who stand under the flag of Mojahedin Khalq (MKO, MEK, NCRI, Rajavi cult) only to LOBBY for the murderers of their servicemen

link to one of the Mojahedin Khalq songs advocating killing Americans celebrating killing of Captain Hawkins
(Recorded and distributed by MEK even years after the revolution. In Persian) 

The MEK’s dirty past includes the anti-Imperialist inspired murder of six Americans in pre-revolution Iran which it later celebrated in songs and publications

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=30910

مشکل امپریالیزم با حکومت ایران ، اعدام های ۱۳۶۷ نیست!ا

Mojahedin_Khalq_martyrs_Massoud_Maryam_Rajavi_MEK_Mccainصابر از تبریز، امضاء محفوظ، ایران اینترلینک، شانزدهم اوت ۲۰۱۷:… درخضوص اعدام های سال ۱۳۶۷ نظر من این است که دفاع رجوی واربابان ازحقوق آنها ، حقوق احتمالا ضایع شده ی آنها را مورد تشکیک قرار خواهد داد و مریم خانم با این کارهایش ضمن اینکه سنگ را به یاد دزد میاندازد ، درحق این جان باختگان ظلم بزرگی میکند!این توصیه ها شامل همشهری مان آقای مهدی ابریشنچی نیز میباشد که این روزها …

– 

مک کین و مریم رجوی و لیست شهدای سازمان مجاهدین خلق ایرانشهید فروشی (اهدای کتاب شهدای مجاهد خلق به جان مک کین)ا

از کمین مجاهدین سر کوچه ها برای کشتار مستشاران امریکائی تا گماشتگی برای جنگ طلبان امریکائی

https://iran-interlink.org

مشکل امپریالیزم با حکومت ایران ، اعدام های ۱۳۶۷ نیست!

۲۵ مرداد ۱۳۹۶

 نوشته ای با عنوان ” در انتظار حکم تاریخ ” با امضای حسین یعقوبی نامی در رسانه های رجوی منتشر شده ودرقسمتی از آن آمده است :

” در أوائل دهه ٩٠ میلادى واقعه اى در جهان اتفاق افتاد که گمان مى رفت آخرین لکه ننگ باقى مانده بر پیشانى جهان متمدن، یعنى شکل قانونى و نهادینه شده زیر پا گذاشتن کرامت انسان، براى همیشه زدوده شده باشد . سخن از برترى نژادى و آپارتاید در کشور آفریقاى جنوبى است. فداکارى و مبارزات سیاهپوستان این کشور بر علیه حاکمیت أقلیت سفید پوست و نقش برجسته نلسون ماندلا در هدایت جنبش ضد آپارتاید به اوجگیرى این جنبش در أواخر دهه هشتاد میلادى انجامید و همبستگى جهانى را از آن خود ساخت… در ١۶ ژوئن ١٩٧۶ دانش آموزان سیاه پوست این منطقه بر علیه جایگزینى زبان انگلیسى که زبان رسمى مدارس بود با زبان آفریکانس دست به یک تظاهرات مسالمت آمیز زدند. پلیس سرکوبگر رژیم آپارتاید … بسوى دانش آموزان بى دفاع آتش مى گشاید و حدود ۶٠٠ نَفَر از آنان را به قتل مى رساند…”.

حسین یعقوبی یا کسی که این مقاله را بنام او منتشر کرده ، هنوز ازچم وخم تاریخ اطلاع ندارد ومانند خود رجوی ، حرکت تاریخ را که بشدت زیگزالی است ، یک خطی می بیند!

من البته که موافق مبارزات ضد نژاد پرستی مردم سیاه پوست آفریقای جنوبی وروشنفکران غیر سیاه پوست و مردمی آن بوده وهستم!

اما دچار این سادگی وکم سوادی مزمن خاص رجویست ها هم نیستم که فکر کنم با وجود باقی ماندن ریشه ی اصلی جور وستم که علت عمیقا طبقاتی دارد ، یک مشکل خاص بطور کلی حل میشود واین حل شدن بی بازگشت ناپذیر است!

اما مشکل بزرگ باند رجوی بی اعتنایی به مسائل طبقاتی- وبدتر – قرار گرفتن درکنار طبقات واقشار بهره کش واستثمارگر وسرکوب کننده – میباشد!

دررابطه با پیروزی اکثریت مردم سیاه پوست آفریقای جنوبی باید گفت که ، این پیروزی بزرگ مقطعی بوده ودرسرانجام کار ، نلسون ماندلا را نیز به انفعال کشانده بود!

واقعیت آنست که کنگره ی ملی آفریقای جنوبی  ودرزمانی که نلسون ماندلا درزندان بود ، دست به سازش های بزرگی با امپریالیزم ومحافل وابسته به آنزده بود ونلسون ماندلا را درموقعیت آنچنان آچمزی که نتواند با چانه زنی بیشتر حقوق شایسته ای برای مردم کسب کند!

بروشنی مشاهده میشود که علیرغم این پیروزی ضد آپارتاید ، درتحلیل نهائی مردم آفریقای جنوبی حال وروز بهتری پیدا نکردند!!

بلی!

جنبش زنان ، اقلیت های قومی ومذهبی تحت ستم ، رنگین پوستان و … درحد خود برای رهائی بشریت غنیمتی بشمار میآیند ولی این جنبش ها بدون درنظر گرفتن علت العلل مشکلات ، درصورت کسب پیروزی های اولیه هم ، دچار پسرفت وشکست خواهند شد!!

ظاهر شکل وشمایل نژاد پرستی ازبین رفت اما سیستم حاکم که عاملین ظاهری آنها سیاه پوست بودند ، درمدت کوتاهی آنچنان عرصه ی زندگی اجتماعی واقتصادی را برمردم تنگ کردند که باید به میانشان رفت ، نشریاتشان را خواند وحال و روزشان را که اقشار قبلا حاکم مجددا برآنها حکومت میکنند ، درک کرد!

درادامه :

” از آن پس دولت هاى غربى زیر فشار أفکار عمومى خود دیگر قادر نبودند به خاطر منافع حقیر اقتصادى کماکان چشمان خود را در مقابل آن فاجعه انسانى ببندند. در واقع بعد از این واقعه هولناک بود که رویکرد جدیدى مبنى بر برسمیت شناختن “کنگره ملى افریقا” – که رهبرانش منجمله چهره کاریسماتیک آن ماندلا همچنان به عنوان “تروریست” در زندان بودند – بیش از هر زمان در سیاست بین المللى برجسته گردید و دست بالا را گرفت. در نهایت رژیم آپارتاید زیر فشار تحریم هاى خردکننده و همه جانبه اقتصادى نه تنها مجبور به عقب نشینى گردید که روند پرشتاب بعدى در آن کشور براى همیشه به حاکمیت تبعیض نژادى و آپارتاید پایان داد”.

این رویکرد جدید درغالب بزانو درآوردن کنگره ی ملی ازراه مذاکرات بود وبطوری که فوقا  عرض شد ، سیستم آپارتاید درشکل طبقاتی خود به زندگی خود ادامه داد!!

 همچنین :

” بعد از قتل عام خونین تابستان ١٣۶٧ رژیم ضد بشرى ولایت فقیه به هر اقدام رذیلانه اى متوسل گردید تا از گسترش پیام انگیزاننده خون آن شهیدان جلوگیرى کند؛ از مخفى نگاه داشتن مزار آنها تا حتى ممنوع کردن برگزارى مراسم یادبود در محفل خانوادگى و خصوصى وابستگان قتل عام شدگان. … “.

این اعدام ها به هر علتی که اتفاق افتاده باشد ، با واکنش  اعتراضی مردم مواجه نشد و سازمان های مثلا مدافع حقوق بشر هم حرکتی دراین مورد نکردند وموضوع همچنان  درهاله ای ازابهام  باقی مانده است!

اگر به دنبال مقصرین بگردیم ، فعلا باند رجوی را که بااقدامات جنون آمیزش در دهه ی ۶۰، آتش برخرمن انقلاب افکند  ونقش مهمی دربوجود آوردن این وضعیت – که باوجود حرف های مبالغه آمیز رجوی ها ابعاد آن هنوز هم روشن نیست – داشت واگر قرار بردادخواهی و … باشد ، رهبران باند رجوی از جمله ی کسانی است که باید مورد محاکمه قرار گیرند!

همچنین :

” … اما قرار گرفتن موضوع نقض حقوق بشر و رسیدگى به دادخواهى ٣٠٠٠٠ شهید قتل عام شده در صدر “مادر” تحریمها بین المللى – که اکنون پایه هاى نظام ولایت فقیه را به لرزش درآورده و سرنگونى آنرا بیش از هر زمان در چشم انداز قرار داده است – در وحله نخست نه حاصل نزاع سیاسى غرب با رژیم ولایت فقیه، که نتیجه کارزار درخشان مقاومت و “اشرف نشانان” در سراسر جهان تحت هدایت عالى و هوشیارانه خانم مریم رجوى بوده که از پیام مظلومیت این شهیدان از گزند فراموشى به بهترین وجه حراست کرده و جهان متمدن را بطور مستمر در قبال مسئولیت وجدانى اش در قبال این جنایت هولناک قرار داده است “.

تحریم های زورگویانه و ظالمانه ی ۴۰ ساله ، هیچ ارتباطی بااعدام های ۱۳۶۷ نداشته ، قبل از آن وجود داشت وحالا هم با شدت وضعف هایی وجود دارد.

اساسا سیستم آمریکائی علاقه ای به جان انسان های جهان سومی ندارد که بخواهد دردادخواهی بنفع آنها هم شرکت کند!

اصل حقیقت عبارت ازاین است که سیستم آمریکائی ودولت درسایه ی آن ، برای فرونشاندن عطش زاید الوصف ناشی از آزمندی خود- که اینهم برای چنین سیستمی ذاتی محسوب میشود – کاری بهتر از آن سراغ ندارد که بدنبال تسلیم کردن کامل تمامی کشورهای جهان برود!

ایران بعنوان کشوری قرار گرفته درمنطقه ی حساس وهم مرز بااعراب، ترکیه وروسیه با جمعیت ۸۰ میلیونی ، دراولویت خاص دولت درسایه ی آمریکا ( مجتمع صنعتی- نظامی ) قرار دارد وتمام این گربه رقصانی های حقوق بشری ازاین زاویه باید مورد توجه قرار گیرد!

درخضوص اعدام های سال ۱۳۶۷ نظر من این است که دفاع رجوی واربابان ازحقوق آنها ، حقوق احتمالا ضایع شده ی آنها را مورد تشکیک قرار خواهد داد و مریم خانم با این کارهایش ضمن اینکه سنگ را به یاد دزد میاندازد ، درحق این جان باختگان ظلم بزرگی میکند !

این توصیه ها شامل همشهری مان آقای مهدی ابریشنچی نیز میباشد که این روزها با دهانی پر ازکف ، مثلا میخواهد ازحقوق این جان باختگان – که خود او هم بعنوان دستیار اول رجوی وشوهر مریم خانم ، نقش کم وبیشی درکشته شدن آنها داشت – دفاع کند وبا این کار فرصت طلبانه ی خود،  ظلم بزرگی برعلیه آنها میکند!

صابر

*** 

مزدور مریم رجوی و ولینعمتان خونخوار امریکایی اشTirana, Albania, August 12, 2017 – Maryam Rajavi with United States paid Senators. Senator Thom Tillis (R-NC), Senator Roy Blunt (R-MO), and Senator John Cornyn (R-TX).

علیرضا جعفرزاده مزدور فرقه رجوی مجاهدین خلق وطن فروشیَAlireza Jafarzadeh has already published his suicide bombing note.
Wondering at those Americans who stand under the flag of Mojahedin Khalq (MKO, MEK, NCRI, Rajavi cult) only to LOBBY for the murderers of their servicemen

The MEK’s dirty past includes the anti-Imperialist inspired murder of six Americans in pre-revolution Iran which it later celebrated in songs and publications

List-of-Mojahedin-Khalq-martyrs-Massoud-Maryam-Rajavi-MEK-fiction-fakeThe Enemy of My Enemy is NOT Always My Friend…

زهره قائمی فرمانده ترور صیاد شیرازیBBC: Who are the Iranian dissident group MEK? (Mojahedin Khalq, MKO, PMOI, …) 

** 

Lets create another Vietnam for America(pdf).
(Mojahedin English language paper April 1980)

Letter to Imam (Khomeini) (pdf). 
(Mojahedin English Language paper April 1980)

Some questions unanswered regarding the US military invasion of Iran (pdf).
(Mojahedin English Language paper June 1980)

link to one of the Mojahedin Khalq songs
advocating terror and killing Americans

(In Persian written and distributed after the Iranian Revolution)

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=30887

شما رجوی ها را دست انداخته اند ، باور کنید!ا 

 American_delegation_Intergating_Maryam_Rajavi_Tirana_Albaniaصابر از تبریز، امضاء محفوظ، ایران اینترلینک، پانزدهم اوت ۲۰۱۷:… مثلا درزمانی که شما بطور وسیع تر ازگذشته ، بی شرمانه تر و آشکارتری با مهره های ریز ودرشت امپریالیزم نشست وبرخاست کرده وبدان افتخار هم میکنید ، به حکومت این مجال را میدهید که به مردم نشان دهد که چه اپوزیسیون حقیری دارد تا بتواند از تبعات این نوع معرفی کردن شما، بهره برداری هایی درسطح وقواره ی شما داشته باشد! البته … 

ژرار دوپره لابی مریم رجوی در پارلمان اروپالیست سرلابی اروپایی رجوی تحت عنوان “۲۶۵ نماینده پارلمان اروپا” وجود خارجی نداشت و تقلبی بود

Alireza Jafarzadeh sitting with Americans instead of Maryam Rajaviهدف واقعی “هیات حقیقت یاب امریکایی” در بازدید از کمپ تروریستی مجاهدین خلق در تیرانا

https://iran-interlink.org

شما رجوی ها را دست انداخته اند ، باور کنید!

۲۴/۰۵/ ۱۳۹۶

درنوشته ی زیر، باند رجوی، وعده ای که ازنوع سر خرمن است به معده ی شریف خود داده است :

” وحشت از خطر براندازی و منشأ آن – سیاست رژیم طی سالیان متمادی حول این محور متمرکز بود که مجاهدین تمام شده‌اند و تلاش می‌کرد این تصویر را جا بیندازد که مجاهدین در داخل کشور اصلاً حضور ندارند و در خارج کشور نیز به‌صورت پناهنده و آواره در کشورهای مختلف روزگار می‌گذرانند؛ بنابراین علت این تغییر لحن چیست؟ آیا این نشانه یک تغییر سیاست تبلیغاتی است “؟

تقصیر متوجه شماست که علت آنرا نمی دانید!

سیاست رژیم طی سال های متمادی درست بود که چنان میکرد وحالا هم که چنین میکند ، بازهم درست است وچرا ؟

برای آنکه نظریه پردازان حکومت از اصل مهمی بنام تحلیل مشخص ازاوضاع مشخص بهره برداری میکنند ( چیزی که شما با جمود فکری خود قادر به آن نیستید !).

اینکه ادعا میشده که شما حضوری درداخل کشور نداشتید ، ادعایی کاملا برحق است واتفاقا رژیم هیچ  احتیاجی به تلاش درثبوت این حقیقت مسلم نداشته است !

 اما حالا چرا تاحد کمی چنین میکند؟

عمده هدفش بازی روانی ودست انداختن شماست!

اما هدف های دیگری هم درکنار هدف اصلی میتواند مد نظر باشد.

مثلا درزمانی که شما بطور وسیع تر ازگذشته ، بی شرمانه تر و آشکارتری با مهره های ریز ودرشت امپریالیزم نشست وبرخاست کرده وبدان افتخار هم میکنید ، به حکومت این مجال را میدهید که به مردم نشان دهد که چه اپوزیسیون حقیری دارد تا بتواند از تبعات این نوع معرفی کردن شما، بهره برداری هایی درسطح وقواره ی شما داشته باشد!

البته ممکن است که میزان این بهره برداری ها ازملاطی که شما برای رژیم درست میکنید ، زیاد نباشد ولی درعالم سیاست از هیچ امکانی نمیگذرند!

اینطور هم میتواند بنظر برسد که دولت با افشای چهره ی شما ، به لابی های خارجی شما که دشمنان مردم هم هستند ، لطمات زیادی میزند و هیچ حکومتی ازاین فرصت نمیگذرد:

افشای نیروی براندازی ولو کوچک دربین مردم ، افکار عمومی جهانی ، ضربه زدن به لابی هایش و افشای ماهیت این لابی ها ، دستآوردهایی است که جمهوری اسلامی بدست میآورد!

حالا متوجه شدید که  قضیه ی زدن چند نشان با یک تیر است ازطرف حکومت و نتیجه گیری های بغایت خوش بینانه از طرف شما؟!

البته دراین میان این موضوع را هم نباید ازنظر دور داشت که درموارد کمی ، بعضی ازافراد کم حوصله ی جناح ها ، برای ضربه زدن به طرف مقابل ، اورا متهم به داشتن افکاری شبیه باند رجوی میکنند که طبعا  دراین موارد نام شما هم بر صفحات مطبوعات ظاهر میشود که وظیفه ی شماست که عقلی نشان داده وموضوع را جدی نگیرید که البته میدانم بخاطر انزوای شدیدی که مبتلا به آن هستید ، این مسئله را بمنزله ی  پیدا شدن کفش کهنه ای دربیابان قدر خواهید نهاد!!!

ونیز

” … اما{رژیم } اکنون چشم باز کرده و خود را با اقبال عظیم و گسترده نسل جوان از مجاهدین رو در رو یافته است. رژیم آخوندی یک چند کوشید با شیطان‌سازی و توسل به سخیف‌ترین و رذیلانه‌ترین شیوه‌ها، مجاهدین را مطلقاً سیاه، هم‌چون داعش و «پدر جد داعش» و رژیم را مظهر خوبی و پاکی و مهربانی و… جلوه دهد؛ اما تناقض این شیطان‌سازی رذیلانه و فرشته‌نمایی مهوع، آن قدر نمایان بود که جز نفرت بیش‌از‌پیش اجتماعی از رژیم و کنجکاوی و گرایش بیش‌از‌پیش جوانان نسبت به مجاهدین نتیجه‌یی نداشت ” .

ماها که درمیان این مردم وجوانان درداخل کشور زندگی میکنیم وصدها جوان فقط در بین خانواده های خود ، همسایگان ، دوستان ومحل کار را میشناسیم ، چنین چیزی را که شما گفتید ، سراغ نداریم واگر شخصی ازحاکمیت چنین حرفی را مطرح کرده ، یا اطلاع کافی ازموضوع نداشته ویا ازسر زرنگی بازی تان داده است!

درادامه :

” … اما فراتر از تأثیر این یا آن عامل تاکتیکی و مقطعی، علت شکست و درماندگی رژیم را بایستی در تغییرات استراتژیکی عظیمی که در سپهر سیاسی ایران و نیز در منطقه خاورمیانه به‌وقوع پیوسته جستجو کرد. تغییراتی که معادله قوا بین دو هماورد اصلی و دیرین صحنه سیاسی ایران، دیکتاتوری ولایت فقیه و متحدان و حامیانش از یک سو و مردم و مجاهدین و مقاومت ایران از سوی “دیگر را، به‌طور غیرقابل بازگشتی تغییر داده است – ـ انتقال پیروزمند سازمان مجاهدین در هیأت یکپارچه تشکیلاتی، از شرایط محاصره مطلق در لیبرتی و عراق تحت اشغال رژیم به آلبانی -ـ پایان سیاست شوم مماشات که بی‌جهت موجب طولانی شدن عمر رژیم لااقل به‌مدت ۱۴سال دیگر گردید. اما اکنون فصلی نوین با قانونمندیهای نوینی آغاز شده که موجب می‌شود هر تلاش و تقلای رژیم برای مقابله با آن به شکستی مضاعف برایش تبدیل شود “.

تغییرات جدیدی درافق ویا سپهر سیاسی ایران که قابل تاکید باشد ، بچشم نمیخورد !

درخاورمیانه ، فعلا این ایران ومتحدینش بودند که نشان دادند میتوانند در مقابل سلطه ی جهانی ایستاده ودر مبارزه با نیروهای صدها هزار نفری آنها پیروز هم شد و آبروی ” بت شکست ناپذیر ” را برباد داد وبه جهانیان روشن کرد که گذشت زمانی که زآنسان گذشت!!!

بازهم درمورد انتقال اسرای رجوی باطلاع تان می رسانیم که  عامل اصلی موفقیت دراین کار ، خانواده های این اسرا بودند که غریبانه وبا دستان خالی ، این جام زهر را برحلقوم رجوی ریختند!

برابر تمامی مدارک و شواهد موجود ، مسعود ومریم رجوی تا آخرین نفس نگذاشتند که این اسرا ازجوار خاک میهن بیرون برده شوند وحتی خواستار حضور نیروهای کلاه آبی آمریکا درلیبرتی ومسلح شدن این اسرا بودند!!

مشخصات فصل نوین مورد اشاره ی شما که سرفصل اش انتخاب دونالد ترامپ بود ، بشدت زیر سئوال است!

آری دولت پنهان برنامه های دیگری دارد ودرصدد برکناری ترامپ میباشد و گند قضیه طوری درآمده که بعضی از رسانه های آمریکا نوشته اند که اینقدر شایعه سازی برای دولت ترامپ میکنند که وقت دولت او را برای جوابگویی باین شایعات تلف کرده ومانع انجام وظیفه ی اصلی اش میشوند!

هنوز اوضاع درهم وشلم شورباست ونمیتوان حساب درستی بر روی این یا آن حرف وحادثه باز کرد!!

صابر

*** 

Maryam Rajavi Tirana Albania cult of Rajaviزمان اخراج مریم رجوی از فرانسه به آلبانی فرا رسیده است

Under President Macron, France can play a pivotal role in Western relations with Iran

نمایندگان پارلمان اروپا جلسه بحث در مورد مجاهدین خلق فرقه رجویDebate in the European Parliament ‘What is to be done about the Iranian Mojahedin Khalq (MEK)?’

امریکا علت حمله به عراق را پشتیبانی صدام از مجاهدین خلق اعلام کردHow do you explain this to the families of over 4000 US servicemen Killed in Iraq?

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=30841

خانم مریم رجوی! بالاخره برجام “ثبات” است یا “جام زهر”؟

صابر از تبریز، امضاء محفوظ، ایران اینترلینک، تبریز، سیزدهم اوت ۲۰۱۷:… شما که مدت های  دراز این مطلب را که قبول برجام بمنزله ی جام زهری است که درحلقوم سران حکومت ریخته شده ، تبلیغ میکردید ، چگونه در یک تغییر مسیر ۱۸۰ درجه ای اینگونه اظهار نظر میکنید ؟ آن موقع دروغ میگفتید یا حالا؟ حمله ی نظامی برعلیه ایران با برجام وبدون آن چنان سخت است که میتواند هزینه ای درحد … 

مزدور مریم رجوی و ترکی الفیصل اربابشبازخوانی “استراتژی تغار” ده سال بعد، نوشته آقای قاسم قزی، نروژ، سال ۲۰۰۷

https://iran-interlink.org

خانم مریم رجوی! بالاخره برجام “ثبات” است یا “جام زهر”؟

۲۱/۰۵/۱۳۹۶

زمانی که مذاکرات طولانی ونفس گیر اتمی بین ایران و۶ قدرت جهانی درجریان بود ، باند رجوی درکنار صهیونیست ها ولابی های قدرتمند شان در کنگره وسنای آمریکا خود را به هر آب واتش زدند تا نگذارند توافقی بدست آید!

امابا تمامی این تبلیغات وتظاهرات ، این توافق بازحمت زیادی بدست آمد وبه تایید شورای امنیت سازمان ملل متحد هم رسید!

در روزهای اول ، تشکیلات رجوی بسان بادکنکی بود که سوزن در آن فرو کرده بودند ، اوضاعی درهم شکسته وکج ومعوج داشت!

به هر دری زدند تا بلکه شکست تلاش های چندین ساله ی خود را ماست مالی کنند وبعد از گلایه های متداول از ارباب بزرگ که مثلا مماشات کرده ، سرانجام بدین قرار آمدند که بنویسند وفریاد زنند که توافق برجام جام زهری بیش نیست واین جام زهر بقیمت فعالیت های مستمر مجاهدین خلق بوجود آمده و دولت ایران بدون سلاح هسته ای ، همین امروز وفرداست که سرنگون می شود و جای خود را به آنها میدهد وهمه چیز بخوبی وخوشی وبنفع سیستم فکری برده دارانه ی رجوی وارد فاز جدید میشود!

ازنتایج اولیه ی این توافق ، دریافت میلیارد ها دلار از دارائی های بلوکه شده ی ما بود ومخصوصا اجازه ی تردد به کشتی های نفتی ما وافزایش وصادرات میعانات که در موقعیت فعلی گریزی ازاین صادرات نیست!

ایران هراسی جای خود را به سفر مقامات اقتصادی وسیاسی به ایران داد ، ناوگان هوایی ما  وضعیتی آبرومندانه تر پیدا کرد ومخصوصا ما موفق شدیم که ائتلاف خطرناکی را که با مجوز شورای امنیت برعلیه مان تشکیل شده بود ، برهم زنیم که تکرار شبیه آن هرگز عملی نخواهد شد و….

خلاصه اینکه  دونالد ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا رسید واعلام نمود به هرقیمتی که تمام شود، عظمت وشکوه گذشته ی آمریکا را با فشار برروی اروپا ، روسیه ، ایران ، چین و … اعاده خواهد کرد ومجددا شروع به تحریم ایران وروسیه کرد و …

باند رجوی با استفاده از امضای شهرام احمدی نسب عمران، این بار با تحلیلی متفاوت وخوش خیالانه ی خود بمیدان آمده ونوشته است :

” خود روحانی هم شخصاً به دلیل عضویت در بسیج که در آن زمان زیر مجموعه سپاه بود مشمول تحریم‌های تازه است۰ از این رو، اجرای این قانون تحریم‌ها همه‌ی مرزبندی‌های رایج در خصوص دستگاه ولایت‌فقیه همچون تمایز میان دولت و بخش خصوصی یا تفکیک میان تندرو و میانه‌رو را کنارمی زند و همه بخش‌های این دستگاه اهریمنی را آماج مجازات ایالات‌متحده قرار می‌دهد “.

عجب!

آیا برای رئیس جمهور ایران فرقی میکند که دیگر ارگان های حکومتی مورد تحریم قرار گیرد وخودش نه؟!

آیا قبلا کسی نمی دانست که دکتر روحانی درجبهه های جنگ تحمیلی حضور داشته وچون افسر و … نبوده ، عنوان جبهه ای اش  را میتوان بسیجی نامید ؟!

ما میلیون ها نفر از این نیروهای داوطلب داشتیم که ” بسیجی ” نامیده میشوند وآیا قرار است آنها هم تحریم شوند؟!

البته وضع اینگونه تحریم ها ، بیشتر ازهمه ، مردم ایران را هدف قرار داده و ازاین بابت جواب سئوال بالا مثبت است !

اینکه این تحریم ها چقدر جدی وکارساز خواهند بود ، مسئله ایست که گذشت زمان آنرا روشن خواهد کرد.

مثلا با وارد شدن درگروه بندی های جهانی ، تبلیغ علیه مصرف زدگی در داخل کشور ودست زدن به اقدامات وسیع در راستای توسعه ی همه جانبه کشور- امکانی که ایران بطور بالقوه آنرا دارد- میتواند دامنه ی این تحریم ها را محدوتر کرده وضربات حتی متقابلی برطرف زورگو وارد نماید!

در ادامه :

” در واکنش به تحریم‌های اخیر آمریکا روحانی در مراسم تحلیف به پند و موعظه متوسل شد و خطاب به آمریکا گفت “امروز روزگار رونمایی از مادر تحریم‌ها نیست بیایید از مادر همکاری‌ها رونمایی کنیم۰” دولت آمریکا قانونی را تصویب کرده است که مطابق آن هر فرد یا مؤسسه‌ای که شکلی با سپاه و بخش‌های دولت که دست اندر کار برنامه موشکی، حمایت از تروریسم، جنگ‌افروزی در منطقه، و نقض حقوق بشر باشد مورد مجازات آمریکا قرار می‌گیرد آن وقت روحانی در پاسخ می‌گوید بیا همکاری کنیم “!

این کلام رئیس جمهور، دقیقا خلع سلاح سردمداران آمریکا درمسیری است که نتوانند این بار هم اجماع جهانی برعلیه ما درست کنند و نشان ازپختگی سیاسی ایشان دارد.

ما با توجه به تجربه های تلخی که دراین یا آن عرصه ی خاص داریم ، نباید دنبال خطر رفته وبه فتنه گری مانند ترامپ فرصت دهیم که متحدانی برعلیه ما جمع وجور کند !

اقدامات تدافعی ایران وبرنامه های موشکی اش مانند شیر مادر براو حلال است واین تقصیر دکتر روحانی نیست که به طرف قضیه میفهماند که بجای ایراد فشار و تلاش برای تسلیم کردن ما ، راه مذاکره را درپیش گیرد!

این سخن رئیس جمهور ، نمایاندن خط مشی او دررابطه با جهان وتعامل با آنست ودراصل مخاطبش افکار عمومی جهانی ، مردم امریکا و کشورهای دیگر جهان است تا حجت برهمگان تمام شده باشد!

وایضا :

“… بلافاصله پس از دست یابی به برجام، اقدام‌های بی‌ثبات کننده آخوندها در سوریه، یمن و عراق شدت گرفت۰ نیز از همین روست که سرکوب در داخل کشور پس از برجام افزایش یافت۰”.

اولا حضور جمهوری اسلامی دریمن ، درمقایسه با دخالت عربستان درآنجا ، بسیار ناچیز ودرحد صفر است!

ثانیا درعراق ، آمریکا حضوری قوی تر ازایران دارد واگر این حضور که با درخواست دولت آن کشورهمسایه صورت گرفته ، نامشروع است ، چگونه حضور امریکا که ازهزاران کیلومتر دورتر راه افتاده و درعراق مستقر تر شده ( مستقر تر ازاین بابت که قبلا هم مستقر بود) ، مشروعیت دارد؟!

سوریه اوضاعی متفاوت تر دارد و جزو معدود کشورهایی است که ازاول انقلاب با ایران بوده ودر جریان انتقال گاز قطر به اروپا – که حق ایران ضایل میشد – دولت این کشور مردانگی نشان داد وبه تعهدات دوجانبه ی خود دربرابر ایران وفادار ماند!

 درچنین شرایطی ، شرط انسانیت نبود که ایران سوریه را رها کند تا کفتارهای تکفیری واربابان امپریالیستی – صهیونیستی آنجا را تکه پاره کرد و ضربات عمده ای هم به منافع مشروع ایران درمنطقه بزنند.

درسوریه ، همه بخاطر منافع خود میجنگند والبته اشتراک منافع است که گروهی را دراین صف وگروه دیگری را در صف مقابل جمع میکند!!

با این وصف ، مسئله ی برجام و اشتراک یا افتراق منافع یاد شده ، ارتباطی بهم ندارند!

پس جام زهر اعلامی شما دروغ بوده :

” … نفس همین امر که رژیم ایران در مورد برنامه هسته‌ای با قدرت‌های جهانی به توافقی دست یافت، جدای از بالا بردن پرستیژ و اعتبار رژیم در منطقه و نا امید کردن اکثریت ناراضی در داخل، تضمین‌های امنیتی برای رژیم به ارمغان آورد۰ این بدان معناست که تا این توافق پا بر جاست احتمال اقدام نظامی علیه ایران تقریبأ صفر است۰ دلیل اصلی هول و هراس این روزهای ولایت مداران نیز بی‌تردید همین احتمال بر هم خوردن توافق است۰ حتی دیگر برای مصرف داخلی هم که شده از عربده‌جویی “تندروها” علیه آمریکا خبری نیست “.

شما که مدت های  دراز این مطلب را که قبول برجام بمنزله ی جام زهری است که درحلقوم سران حکومت ریخته شده ، تبلیغ میکردید ، چگونه در یک تغییر مسیر ۱۸۰ درجه ای اینگونه اظهار نظر میکنید ؟

آن موقع دروغ میگفتید یا حالا؟

حمله ی نظامی برعلیه ایران با برجام وبدون آن چنان سخت است که میتواند هزینه ای درحد جنگ جهانی داشته باشد و دراین صورت ، کسی باقی نمیماند که رویاهای جنون آمیز خود را محقق سازد!

دیگر اینکه دلیل حرف های تند نزدن برعلیه آمریکا ، ندادن بهانه بدست زنگیان مستی است تا کار شکنی های آنها برعلیه برجام ، بنام ایران تمام نشود واین نشانگر دوراندیشی دیپلمات ها ومقامات کشور ماست!

 سخن پایانی :

” … مؤثرترین راه فشار بر دستگاه ولایت‌فقیه محروم کردن آن از سپر موجودیتی برجام است: توافقی که همه فایده‌اش یک جا به جیب حاکمان چپاول گر ایران سرازیر شده و نصیب مردم ایران از آن تنها خسارت‌های بیشتر ناشی از افزایش جنگ‌افروزی در منطقه بوده است “.

برجام تنها متعلق به آمریکا نیست ودیگرانی که پای ورقه ی این تفاهم نامه را امضاء کرده اند ، بسختی خواهند توانست زیر قول خود بزنند.

چرا که آنها هم تحت فشار آمریکا هستند تا کشورشان نا امن شده و سرمایه های تمامی جهان بطرف آمریکائی که بخیال خودش میخواهد خودش را به تنها کشور با امنیت جهان  تبدیل کند ، سرازیر گردد !

مشکل که این کشورها – علیرغم بی استخوانی سرانش- بخواهند باین سادگی تسلیم بلا قید وشرط آمریکا بشوند !

صابر

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=29130

حضور جان مک کین در کمپ آلبانی، برای باند رجوی، پرهزینه شده!ا (رجوی: مک کین بدون دعوت و سرزده آمده بود)ا 

 صابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، بیست و سوم آوریل ۲۰۱۷:…  فرض کنیم که شما راست میگویید وسناتور مک کین بدون هماهنگی با مریم رجوی ، سرخود را پایین انداخته وبه کمپ تیرانا آمده است!!! دراین صورت ازشما سئوال میشود که آیا هر شخصی برای ورود به کمپ ازاین آزادی وآزادی عمل وسیع بعد ازحضور دارد ؟! مثلا خبرنگار یک نشریه ای مانند اومانیته ، لوموند وحتی خبرنگارانی ازایران که بارژیم هم … 

McCain Mojahedin Khalq Maryam Rajavi Terrorism AlbaniaThe Enemy of My Enemy is NOT Always My Friend…

McCain Mojahedin Khalq Maryam Rajavi Terrorism Albania 1McCain hails head of anti-Iran terrorist group, Mojahedin Khalq (MKO, MEK, Rajavi cult)

https://iran-interlink.org

حضور جان مک کین در کمپ آلبانی، برای باند رجوی، پرهزینه شده!

سوم اردیبهشت ۱۳۹۶خورشیدی

سایت ” یاران شیطان رجوی “ که بطور ماهوی اهل شنیدن انتقاد نیست ، مجددا حملاتی برعلیه من نموده که مثلا چرا سناتور جان مک کین را که به کمپ اسرای رجوی درآلبانی سفر کرده بود ، افشا کرده ام.

رجوی ها دراین سایت خود نوشته ای برعلیه دولت و حکومت ایران نوشته که البته ارتباطی بمن ندارد و دفاع از آنها کارمن نیست!

اما دراین نوشته که نامش را ” زلزله ملاقات مریم رجوی وجان مککین ” گذاشته اند ، یادی هم ازمن نموده وبا تحریف سخنان من که مکتوب است ، چنین مدعی شده اند :

” … حالا این مزدوران خود را به ملاها فروختند تا دمی به حیات خفیف وخائنانه خود ادامه دهند صابر امضا محفوط که یک گماشته اطلاعات واطلاعات سپاه است وقتی در تله افشاگری افتاده است در حالی که دم خروس مزدوری اش از زیر عبای ملا واورکت پاسداران وشنل اطلاعاتی ها بیرون زده اعتراف میکند که من افتخار میکنم که مزدورم …”.

گماشتگی اطلاعات واخیرا اطلاعات سپاه ، موضوعی نیست که بتوان دراینجا ثابت نمود.

چرا که ادعای بدون مدرک وسند، قابل بحث نبوده وثبوتی درپی ندارد وبنابراین تنها به اصل مطلب که مربوط به نوشته ی من است ، توجه کرده وازمیزان امانت داری فرقه ی رجوی نسبت به قول دیگران وآنهم بصورت مکتوب ، آگاه میشویم.

من در مقاله ی کوتاه خود که براحتی ازلینک زیر قابل دریافت است

http://www.nejatngo.org/fa/post.aspx?id=24711

درمتنی تحت عنوان ” مزدور کیست؟ من یا مسعود و مریم رجوی “؟! نوشته ام :

” سیمای ضد آزادی باند رجوی قرار وآرام ندارد که با سرهم بندی کردن مطالب ثابت کند که خشونت این مراسم ( چهار شنبه سوری) دراوج بوده و پلیس حافظ نظم توسط ترقه بازان مورد انواع حمله ها در بیشتر شهرها قرار گرفته است ! آیا این نوع تبلیغ درراستای توسعه ی ” ایران هراسی ” نیست ؟! آیا بیننده ی خارجی ویدئو کلیپ های تهیه شده توسط این رسانه ی ضد ملی ، نتیجه نخواهد گرفت که مردم ایران وحشی هستند ودولت های سلطه گر ازاین افکار عمومی منحرف شده درراستای تعرض به کشور ما استفاده نخواهند کرد؟! وقتی میدانیم که رهبران سیستم سلطه گر جهانی ، قبل از تعرض به کشور مفروض ، چهره ای کریه و وحشی از مردم آن ارائه داده وافکار عمومی را قانع می سازند که  برای متمدن ساختن آن کشور به آنجا حمله میکنند ، کار باند رجوی چیزی جز تامین  این منظور و تهیه ی مواد اولیه و چاشنی لازم برای ضربه زدن به کشور است ؟!

بطوری که ملاحظه میفرمایید ، دراین سطور نه حمایتی از دولت و … شده ونه دعوتی ازکشور دیگر – که تشریف آورده و به منافع ملی ما ضربه بزند- بعمل آمده وبنابراین ازنقطه نظرعرف وقانون جهانشمول، مزدوری ای که باند رجوی مطرح کرده ، درکار نبوده واگر باتمامی این دلایل بازهم این گروه دغلکار وضد ملی اصرار کند که این کار مزدوری است ، پس زنده باد مزدوری با این مشخصات!!!

با این وصف ، کار باند رجوی در تسلیم اسرار راست و دروغ کشور به بیگانگان متخاصم ، جاسوسی ها وخرابکاری های کاملا واضح و مستند درجریان جنگ صدام  با ایران ، هم پیالگی شب وروز آن با سرسخت ترین دشمنان مردم ایران و … ، ازاین ببعد باید ضد یا آلترناتیو مزدوری شناخته شده و باید از مسعود و مریم بخاطر این اعمال شان قدردانی شود “! پایان نقل قول

آیا خواننده ی با وجدانی میتواند با خواندن متن مربوط به من که مربوط به افشای نقش رجوی ها درایجاد بلوا وآتش سوزی درچهارشنبه بود ومتنی که درابتدا از سایت ” یاران شیطان ” نقل شد به همان نتیجه گیری نایل آیند که این دغلکاران بدان رسیده اند؟؟

درادامه ی این افشاگری ؟؟!! فرقه ی رجوی – که دراصل دفاع شتابزده ای ازحضور ناموجه سرهنگ سناتور مک کین در کمپ اسرای رجوی است – چنین میخوانیم :

” مجاهدین سراغ مکین نرفتند او به پایگاه مجاهدین رفت ودر جلو دوربین در حالی که میخواست برای رژیم پیامی قوی بدهد گفت روزی نه چندان دور همدیگر را در میدان آزادی تهران خواهیم دید … وتیز در جلو یک جمع چند هزار نفره وجلو دوربین خبرنگاران گفت شما یک الگوئی هستید که ثابت کردید برای وطنتان هرفداکاری ای میکنید “.

فرض کنیم که شما راست میگویید وسناتور مک کین بدون هماهنگی با مریم رجوی ، سرخود را پایین انداخته وبه کمپ تیرانا آمده است!!!

دراین صورت ازشما سئوال میشود که آیا هر شخصی برای ورود به کمپ ازاین آزادی وآزادی عمل وسیع بعد ازحضور دارد ؟!

مثلا خبرنگار یک نشریه ای مانند اومانیته ، لوموند وحتی خبرنگارانی ازایران که بارژیم هم مخالفند، ازچنین حقوقی برخوردارند؟!

خانواده های این اسرا بعنوان با صلاحیت ترین افراد چطور؟!

آیا ورود یک کتاب ونشریه ی بی زبان ویا یک نامه ی خانوادگی به این کمپ آزاد است؟!

البته که سه دسته ی اخیر- که لیست آنها میتوانست طولانی باشد ومثلا حقوق دانان ایرانی مخالف دولت وساکن ایران و… –  این حق را ندارند وجان مک کین ، البته که دارد!!!

آیا این امر به معنی بازگذاشتن سگ وبسته نگهداشتن سنگ نیست تا بتوان با این سنگ ها، سگ ها را راند؟؟

دیگر اینکه جان مک کین که یک نئولیبرالیست قهاری است ، معتقد است که همه ی بازارهای جهان باید دراختیار یک درصدی های متنعم جهان باشد وهرکس آنرا نپذیرفت ، بعنوان یک تروریست؟؟!! باید محو ونابود شود!!

آیا چنین شخصی که کوچکترین حق حاکمیت برای مردم جهان قایل نیست ، میتواند تعریف درست وانسانی ازآزادی داشته باشد که آزادیخواه نامیدن باندرجوی، مشروعیت مردمی وانقلابی داشته باشد؟؟

ضمنا ، اگر مایلید میتوانید نوشته های مرا در سایت های خودتان زده و انتقادات انسانی وصحیحی برآن واردکرده وهر دو را منتشر کنید ، کاری که سیاق من دربرخورد با کج اندیشی ها ی شماست!!

درصورت قبول چنین پیشنهادی ، من مجبور نخواهم شد که نوشته هایم را به سایت هایی که شما مخالف آن هستید ، ارسال کنم.

پس این گوی واین میدان !!

صابر

*** 

همچنین:

 •  Rajavi_Faisal_1صابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، بیستم فوریه ۲۰۱۷:…  شرایط جهانی ومنطقه ای درست برعکس آنچه رجویه می پندارد ویا بصورت دروغین درصدد حقنه کردن آنست . شرایط منطقه ای و حتی جهانی در سوریه و … آنگونه بهم خورد که ایران یکی از برندگان آن شد و بنابراین جایی برای عقب نشینی و … ، از مواضع اصولی و دوراندیشانه اش وجود

   صابر از تبریز (امضاء محفوظ)، چهاردهم فوریه ۲۰۱۷:…  زدن کشتی های ما درخلیج فارس ، اهدای گاز شیمیایی توسط آلمان به عراق ، جنایت کم نظیر حمله به هواپیمای مسافربری ما و … ، جنگ نیست و آیا میخواستید بمب اتمی را هم پیرایه ی آن بکنند؟؟!! البته درنقشه ی استراتژیک آمریکا ، حمله به ۷ کشور در دستور کار بود و هست که برهم خوردن

  MOSAA 19 BAHMANصابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، نهم فوریه ۲۰۱۷:…  هدف آقای ” عارف شیرازی ” ازنوشتن مقاله اش که نام ” راز بقا، رمزماندگاری ” بدان گذاشته  ستودن هرچه بیشتر اصولی بودن راه مسعود رجوی و وفدا شدن موسی خیابانی در این راه بود که سرانجامش به ترکستان رسید وکعبه ای درکار نبود! نوشته ی این

   rudy-giuliani-mojahedin-khalqصابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، اول فوریه ۲۰۱۷:…  انتخاب ترامپ ، نتیجه ی شکست سیاست ۲۵ ساله ی نئولیبرالیزم اقتصادی بود که مردم کشورهای جهان را به خاک سیاه نشاند ، به مردم عادی خود آمریکا هم – بعنوان اکثریت مردم آمریکا- ضررهای زیادی را وارد کرد ودرعوض جیب وحساب های بانکی آن دسته از ثروتمندان  یک د

   صابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، پانزدهم ژانویه ۲۰۱۷:…  دروغ است خواننده ی عزیز! این تشکل نه شوراست و نه بخاطر کار مثبتی مبارزه و مقاومت میکند بلکه نام مستعاردهن پرکنی است برای باند رجوی که بعضی ازکارهای خود را شکل دموکراتیکی مثلابدهد! اکثریت نزدیک به اتفاق مردم ایران

  Radicalised Mojahedin Khalq from Iraq to Albaniaصابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، نهم ژانویه ۲۰۱۷:…  موضعگیری های ترامپ ، هیچ بارقه ی امیدی را برای شما ها نشان نداده  و احتمالا عکس آنرا نشان میدهد! راست آنست که ما هنوز نمیتوانیم پیش بینی کنیم که هسته ی مرکزی قدرت درآمریکا ، تا چه اندازه ترامپ را دراجرای برنامه هایش آزاد خواهد گذاشت! درهر صورت ،

  shabnam-maddadzadeh-mojahedin-khalq-rajavi-cult-terroristsشیرین گرگری، منطقه علمدار گرر، ایران اینترلینک، بیست و چهارم دسامبر ۲۰۱۶:…  نامبرده که درسال  ۱۳۸۷باتهام وابستگی به فرقه ی رجوی دستگیر وبه۵ سال زندان محکوم شده بود ، درطول اقامت خود درزندان ازآزادی مرموزانه ای برخوردار بود ونوشته های شعار گونه اش که تلاش مینمود اورا یک عن

  شهدای 16 آذرصابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، بیست و سوم نوامبر ۲۰۱۶:… با وجود فرصت زیادی که برای فراخوان دادن بمناسبت سالروز ۱۶ آذر ( بعنوان روز دانشجو) باقی مانده ، فرقه ی رجویه با عجله ی تمام فراخوانی با امضای ستاد اجتماعی داخلی جعلی اش داده که هم دراین عرصه مقام اول را کسب کند وهم مردم را متوهم کند تا بگویند، این رو

   rudi-giuliani-rudy-mojahedin-khalq-rajavi-cult-terroristsصابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، نوزدهم نوامبر ۲۰۱۶:…  میدانیم که این باند جدا ازمردم ایران ومایوس ازحمایت آنها تمام سرمایه گذاری های خود را روی تاثیر عمل خارجی ودردرجه ی اول حمله ی نظامی آمریکا برایران گذاشته وبه دلایلی که روشن نیست، تصور میکنند که این حمله ی نظا

   Massoud Rajavi Saudi Arabiaصابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، پانزدهم نوامبر ۲۰۱۶:…  نه عزیزان ! اینها دارند فرافکنی میکنند و نه اعلام موضع. چراکه  رئیس جمهور جدید آمریکا معتقد است که اوباما و پیشینیان او ارفاق زیادی باین قبیل کشورها کرده واونخواهد کرد؟ یعنی اینکه این سرکردگان پریشان حال شده ،  با  این نامه کاری درعمل آ

  صابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، چهاردهم نوامبر ۲۰۱۶:… فرقه ی رجویه که اهل مطالعات عمیق و دنبال کشف روابط علت ومعلول ها نبوده وبا هدف گیری  قسمت های ناآگاه جامعه ، به شعار دادن مشغول است ، درجریان انتخاب ترامپ سخت دچار سردرگمی شده و ه رنوشته ای را که انتخاب این سوپر