اینقدر امی یا دروغگو نباش عمو! (جامعه آرمانی خلق ایران دیگر چه صیغه ایست؟)ا

اینقدر امی یا دروغگو نباش عمو! (جامعه آرمانی خلق ایران دیگر چه صیغه ایست؟)ا

 Maryam_Rajavi_Massoud_Mojahedin_Khalq_MEK_fake_news_2صابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، دهم سپتامبر 2017:…  جامعه ی آرمانی خلق ایران دیگر چه صیغه ایست؟ چطور ممکن است که این جامعه ی آرمانی با مساعدت جان بولتن ها ، شاهزاده ترکی الفیصل ها ، جان مک کین ها و … ، محقق شود؟! آیا این یگانگی با برداشته شدن نظام سلطه وتابعیت بدست خواهد آمد که اربابان شما موافق آن نیستند و درعوض جهانی را بخاطر حفظ سلطه وبرقراری تابعیت … 

مک کین و مریم رجوی و لیست شهدای سازمان مجاهدین خلق ایرانشهید فروشی (اهدای کتاب شهدای مجاهد خلق به جان مک کین)ا

https://iran-interlink.org

اینقدر امی  یا دروغگو نباش عمو!

19/06/1396

رسانه ها ی باند مافیایی رجوی ، نوشته ی بلند بالایی را با امضای  ” ب. فراهانی از آلبانی – که از سردمداران باید باشد- ، ” تحت عنوان ” ستارهٴ درخشان آینده ” منتشر کرده که من سعی کردم با نقل چکیده ی آن ،هم خواننده را اذیت نکنم وهم اورا برروی زمین خاکی آورده وبحث کوتاه غیر فضایی باهم داشته باشیم!

او مینویسد :

“در مسیر تکامل انسان، «هدف» آن چیزی است که به حیات او معنا می بخشد. هر هدفی ناشی از ضرورتی است، و هر ضرورتی  نشانی است از یک حقیقت. پس بی جهت نیست که او برای بیرون آمدن از سرگردانی ناشی از دیدن واقعیت ها بدنبال گمشده ای می گردد. گمشدهٴ او، همان حقیقت این دوران است. حقیقتی که با اصل او یگانه است “.

این بسیار عالیست!

درمقابل این تعریف شما ، بطور طبیعی این توقع درمن ایجاد شد که سئوال کنم که ضرورت تبدیل سازمان مجاهدین خلق به باند مافیایی وضد ملی رجوی چه بوده است؟!

رفتن به زیر بار حکومت وقت عراق که درحال جنگی بی فایده با ما بود ،جدا کردن فرزندان از والدین خود ، طلاق اجباری خود این والدین – و بدتر- تصاحب زنان با جور وستم بیوه شده – ازچه ضرورتی ناشی میشد؟!

آیا اینها بودند گم شده های مسعود رجوی که دنبال آن گشت وموفق به پیدا کردنشان شد؟!

این سردمدار باند رجوی به مبالغه گویی زیاد روی آورده ودراصل چهره ی حنیف فقید را ملکوک کرده است :

” حنیف کبیر …بر اثر مطالعات گسترده ای که کرده بود به همهٴ پیشرفتها و دستاوردهای مبارزات توده ها طی قرن گذشته و تئوری ها و ایدئولوژی هایی که راهنمای عمل پیشتازان انقلابی آن ها بودند به نحو عالی آگاه و مسلط شده بود “.

من ضمن آنکه مطالعات حنیف را نفی نمیکنم اما میدانم که حاصل این مطالعات ( بعنوان جزئی ازعوامل ذهنی ) کافی نبود و در عرصه ی عمل ، تحلیل های او عملی نشد ونشان داد که عوامل عینی نمیباید کم بها تلقی گشته وطوری نباشد که ذهنیت برعینیت – ضمن  اینکه رابطه ی اینهمانی زیادی بین شان وجود دارد- غلبه داشته باشد.

مطالعات مورد بحث بدون لحاظ جمیع شرایط جامعه ی ایران ونقشی که قدرت های آشکار ونهان درایرانی قرارگرفته دراستراتژیک ترین نقطه ی جهان بحد کافی دقیق نبوده و اقتباسی از تئوری های ” رژی دبره ” و… بود که این تئوری ها با مطالعه ی انقلابات آمریکای لاتین بدست آمده بود  وبطور علمی نمیشد که در شرایط متفاوت تر ایران بکارش بست که بسته شد ونتایج ملموس وکم وبیش تلخ آنرا درانقلاب بهمن 1357 ایران ملاحظه کردیم!!

دیگر اینکه هموطن!

توصیه ی اکیدم به شما این است که با آوردن القاب ” کبیر ” و … ، زندگان ومردگان خود را غیر قابل دسترس نکرده ودرحق آنها جفا نکنیم!

بگذارید آنها بعنوان انسان قابل نقد بمانند ونظریاتشان با نقدهای خوب، صیقل بیشتری داشته باشد!

نقل قول ابتری از لنین که اصل اش هم محک روزگار خورد ونادرستی اش بیشتر ازدرستی اش ثابت شد :

” سازمانی که بتواند صلاحیت هدایت توده ها را کسب کند و برای باز کردن مسیر رهایی آنها، به مبارزه حرفه ای قهرآمیز بر علیه رژیم حاکم و با اتکاء به کادرهای همه جانبه دست بزند.در این راستا او معتقد بود که چنین کار سترگی باید جمعی، حرفه ای و با روش علمی انجام شود و مدتهاست که دوران مبارزه رفرمیستی توسط افراد نیمه وقت در محفل های سیاسی به سر آمده. با همین انگیزه بود که او به جستجوی افراد مناسب برای تشکیل چنین سازمانی پرداخت، کسانی که حاضر باشند از خانه و خانواده و شغل و مقام بگذرند و بصورت حرفه ای و مخفی همه الزامات زندگی و مبارزه جمعی را نه تنها بپذیرند، بلکه مسیر آن را برای دیگران نیز باز کنند “.

بجای طرح ناقص مسئله ، آیا بهتر نبود که بما توصیه میکردید که کتاب ” چه باید کرد ” لنین را خوانده وبا تطبیق نظریات او با تجارب عملی یکصد ساله ومخصوصا فروپاشی شوروی ، باین نتیجه برسیم که این نظریات نادرست وفاجعه آفرین بوده است!

سپردن زمام امور مردم بدست گروهی بشدت متشکل، سازمان یافته و مبارز حرفه ای که لنین اینگونه توصیه کرده بود ، در عمل حزب ودفتر سیاسی آنرا برمردم تحمیل کرد واین قدرت لایتناهی حزب ، مانع رسیدن شوروری به جایی شد که هدف انقلاب اکتبر 1917بود!!!

درعمل کاری شد بنام طبقه ی کارگر وبه کام زمام داران حزبی که درمقابل دید کارگران از زندگی مجللی استفاده میکردند وکارگران انها را نماینده ی خود حساب نکرده ودرامر تولید مانع تراشی وحتی خرابکاری هم میکردند!!!

بدون تمجید از مسعود ، کار بجایی نمی رسد وحنیف و … بهانه است :

” مسعود با نیرویی که از وفاداری به پیمانش با حنیف کبیر در خود بر می انگیخت توانست بعد از او سازمان را رهبری کند، …این همان نقش منحصر به فرد رهبر عقیدتی ذیصلاح است که نایاب ترین گوهر در تاریخ انسان است ” .

این مسعود ابدا توصیه های حنیف را اجرا نکرد وحتی سانترالیزم مرکب ازاعضای کمیته ی مرکزی را برنتافت و تنها خودش شد وخودش!

اگر تعریف نویسنده ی مقاله از گوهر تاریخ همان شارلاتانیزم سیاسی وحقه بازی ودیکتاتوری ناب است ، من مخالفتی با اینکه مسعود رجوی باین لقب مفتخر شود ، ندارم!

البته این روزها باید مسعود را زیاد جدی نگرفت بخاطر اسراری که هویدا نمیشود وبه سراغ مریم رفت که مخاطب من درست اینگونه عمل کرده است :

” این همان گوهر نایابی است که امروز در وجود مسعود و مریم متبلور شده است. مجاهدین این نسل به آنها همان گونه می نگرند که مسعود و مجاهدین اصیل به محمد حنیف می نگریستند: آینه آرمان. نقطه کانونی همه ارزشها و خوبی ها، همه امید ها و آرزوها، و همه پیوندها و عاطفه ها…”.

مریم چه آرمانی را یدک میکشد ؟

ابن اولوقتی ؟ خیره سری وخود شیفتگی ؟!

اگر اینها هم ارزش محسوب میشوند، بازهم چاره ای جز تسلیم دربرابر آن ندارم!

وسرانجام اینکه :

“و بدینگونه سازمان مجاهدین به الگویی از جامعه آرمانی خلق ایران، و در گستره وسیع تر خلقهای محروم جهان، هر چه نزدیک تر می شود. جامعه ای که در آن یگانگی بر سراسر جامعه بشری سایه می گسترد، همه با هم یکسان می شوند، به یکدیگر عشق می ورزند و برای یکدیگر از هر دارایی خود، حتی در ذهن می گذرند، و آینه دلشان را به روی هم می گشایند تا ذره ای عقده ناگشونده در دلها نماند که ایدئولوژی پلید جنسیت و فردیت از آن ارتزاق کند و به ویرانگری و تباهی بپردازد “.

جامعه ی آرمانی خلق ایران دیگر چه صیغه ایست؟

چطور ممکن است که این جامعه ی آرمانی با مساعدت جان بولتن ها ، شاهزاده ترکی الفیصل ها ، جان مک کین ها و … ، محقق شود؟!

آیا این یگانگی با برداشته شدن نظام سلطه وتابعیت بدست خواهد آمد که اربابان شما موافق آن نیستند و درعوض جهانی را بخاطر حفظ سلطه وبرقراری تابعیت به خاک وخون میکشد؟!

اگر جامعه ای که همه باهم یکسان میشوند را دوست دارید ، این یکسانی را نخست درسطح کم ودرتشکیلات خود اجرا کنید تا هم تمرینی برای اداره ی تمام جهان- ولابد بدست مریم – ومسعودی که احتمالا درآن موقع ظهور خواهد کرد- وهم تجربه ومشوقی برای ما باشد !

پس برای برقراری این جهان که  لابد با نقض قاعده ی محال بودن اجتماع نقیضین و با کمک اربابان معلوم الحال خود خواهید ساخت عجله کنید!

صابر

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=31273

زهرا مریخی بعنوان مسئول اول سازمان مجاهدین خلق ایران انتخاب شد

 صابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، هفتم سپتامبر ۲۰۱۷:… اگر بفرض محال این کمیته ی مرکزی وجود داشته باشد ، شورای رهبری ۱۰۰۰نفره برای حداکثر ۳۰۰۰ عضو ، چه صیغه ایست دیگر ؟ آیا این شورای عریض وطویل  کاملا انتصابی – آنهم توسط یک نفر- برراس این ۲۰ همردیف  ( مثلا کمیته ی مرکزی ) قرار دارد ؟ معمولا کمیته ی مرکزی منتخب توسط کنگره – که شما باین یکی بشدت بیگانه اید … 

از میان خاطرات نجات یافتگان (آنجا یاد گرفتم که چگونه گلادیاتور وار برای حفظ خود دیگران را لگدمال کنم)

تروریستهای مجاهدین خلق در آلبانیفرار مفتضحانه زهره اخیانی دبیرکل باسمه ای فرقه، فرشته یگانه دبیربه اصطلاح شورا و … با نام جعلی به آلمان

https://iran-interlink.org

زهرا مریخی بعنوان مسئول اول سازمان مجاهدین خلق ایران انتخاب شد

۱۶/۰۶/۱۳۹۶

خبر فوق از رسانه های فرقه ی رجوی برگرفته شده ودر قسمتی از ان چنین میخوانیم :

” خواهر مجاهد زهرا مریخی پس از انتخاب به‌عنوان مسئول اول، با دست گذاشتن بر قرآن مجید و ادای احترام به پرچم ایران و آرم سازمان مجاهدین خلق ایران، سوگند خورد به تعهدات سنگین امانت و مسئولیتی که جمع مجاهدین برعهده وی گذاشته‌اند در همه حال پایبند باشد و تمام توانایی خود و سازمان مجاهدین را که با صف بی‌انتهای شهیدان و رزم‌آورانش گنجینه ملی ایرانیان محسوب می‌شود، برای آزادی ایران و برای سرفرازی مجاهدین در برابر مردم و تاریخ ایران، به‌کار بگیرد. او سازمان مجاهدین را «سرخ‌ترین و خونین‌ترین در عین‌حال زیباترین و پرافتخارترین نام در تاریخ ایران» خواند و آن را «یک دانشگاه بزرگ از مناسبات انسانی، جامعه‌ای با بالاترین عواطف، دردمندی و مسئولیت‌پذیری سیاسی و اجتماعی» توصیف کرد. سازمانی که «تاریخچه‌اش با فدا و رنج و خون تنیده شده و در شکنجه‌گاهها و زندانها و رزمگاههای گوناگون، بن‌بستها را با فدای بیکران و صداقت راهبران آرمانی‌اش مسعود و مریم رجوی درهم‌شکسته است. از این‌رو مفت خوردن، بی‌هزینگی، سیاست پیشگی، نان به نرخ روز خوردن، دست در جیب خلق کردن، و غیرمسئول بودن در این سازمان جایی نداشته و ندارد و مجاهد خلق جز به آزادی خلق و میهنش نمی‌اندیشد “.

من ازاین مسئله که دریک نظام مراد و مریدی و بیگانه با انتخابات و متکی بر سانترالیزم قائم  به یک شخص بد ذاتی مانند مسعود رجوی ، چگونه میتوان ادعا کرد که این خانم توسط  جمع مجاهدین – کسانی که همه چیز خود ازجمله ۲گرم غشای مغزی خود را دراختیار مسعود رجوی گذاشته اند – انتخاب شده ، درحیرتم؟!

ظاهرا درادبیات رجوی فرقی بین انتخاب وانتصاب نیست واین تقصیر من نیست که انتخاب این چنینی به حیرتم وا دارد!

در اشاره به سخنان این خانم باید گفت که تشکیلات رجوی نه یک دانشگاه مرتبط با مناسبات انسانی ، بلکه یک شکنجه گاه مخوف وبی همتایی است وتاریخ  نوین ایران  نظیر آنرا ازنظر تشکیل دادگاه های تفتیش عقاید وبراه انداختن شکنجه های روحی برای جدا کردن فرد از هویت انسانی ، سراغ ندارد!

منظور این خانم ازمفت خوردن و دست درجیب مردم کردن را درک نمیکنم ولی اینرا میدانم که ” خلق ” باین نوع جریانات چیزی نمی دهد وجیبش برای آن بازنیست!

این خانم تواضع کاری کرده اند ظاهرا!!

درقسمت دیگری ازبیانات این خانم ، اشاره به افراد هم ردیف به تعداد نزدیک به ۲۰ شده که  اصالتا برای بازی دادن آنهاست!

آیا این هم ردیف ها اعضای کمیته ی مرکزی هستند؟!

شما که کنگره ای نداشته اید درطول حیات سازمانی تان، قاعدتا یک کمیته ی مرکزی نرمال نمیتوانید داشته باشید!

اگر بفرض محال این کمیته ی مرکزی وجود داشته باشد ، شورای رهبری ۱۰۰۰نفره برای حداکثر ۳۰۰۰ عضو ، چه صیغه ایست دیگر ؟

آیا این شورای عریض وطویل  کاملا انتصابی – آنهم توسط یک نفر- برراس این ۲۰ همردیف  ( مثلا کمیته ی مرکزی ) قرار دارد ؟

معمولا کمیته ی مرکزی منتخب توسط کنگره – که شما باین یکی بشدت بیگانه اید- دفتر سیاسی وهیئت دبیران را انتخاب میکنند و البته تعداد این یکی بسیار پایین است وبه یک پنجم کمیته ی مرکزی هم نمی رسد وتعداد شورای مرکزی ( سابقا رهبری ) شما بنحو خنده داری زیاد است و بمنزله ی برداشتن سنگ بزرگ وغیر جدی بودن آنست!!

دراین بیانیه ی سازمان مجاهدین رجوی آمده است :

” در گردهمایی بزرگ مجاهدین، خانم مریم رجوی گفت: این یک انتخاب درخشان، در اوج دموکراتیسم و انسجام و شکوفایی در جنگ هزار اشرف در راستای سرنگونی فاشیسم دینی است که در درون مجاهدین میراث حنیف و آرمان مسعود را به اوج می‌رساند و در عرصه اجتماعی و سیاسی، درهم شکستن طلسم ارتجاع و اختناق را نوید می‌دهد “.

 با عطف نظر به توضیحاتی که داده شد وصدها نفر شاهد عینی قضایا قبلا داده اند مریم خانم دروغ میگوید و یاوه میبافد !

هرچه که دراین تغییر وتحولات بوده ، هیچ سنخیتی با دموکراتیسم و … ندارد وبرگزاری این جلسه ارزشی درحد سرگرم کردن اعضاء وصدور بیانیه ایست که ثابت شود ” علی آباد هم شهری است ” .

 این انتصابات پرهیاهو ، شاید که کمکی به پرحرفی کردن خاله زنک ها بکند و ارزشی بالاتر از آن ندارد!

صابر

*** 

مسعود رجوی، مهدی ابریشمچی، ژنرال حبوش و کشتار اکراد عراقی

زهرا مریخی در آلبانیزهرا مریخی قبل از فرار از عراق مسئول اول سازمان تروریستی مجاهدین خلق و  تحت الامر سیستم اطلاعاتی نظامی صدام حسین بود

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=31240

سازمان مجاهدین خلق کنونی، فرقه ای ابتر که ربطی به آرمان آن بنیانگذاران ندارد (بجای تبریک تسلیت بگویید)ا 

محمد حنیف نژادصابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، ششم سپتامبر ۲۰۱۷:…  بنابراین چیزی بنام سازمان مجاهدین خلق با آرمان های بنیانگذارش وجود ندارد وآنچه که هست ، جریان ابتری است بنام باند رجویه با چرخش ۱۸۰درجه ای که از مواضع اولیه کرده واین سازمان را تبدیل به فرقه ای با عملکرد منحط وجنایتکارانه کرده و فدا وصداقت دراین نوع جریانات ، صرفا با اطاعت محض از مراد اعظم معنی میشود وپرواضح است که … 

محمد حنیف نژاداز کمین مجاهدین سر کوچه ها برای کشتار مستشاران امریکائی تا گماشتگی برای جنگ طلبان امریکائی

https://iran-interlink.org

سازمان مجاهدین خلق کنونی، فرقه ای ابتر که ربطی به آرمان آن بنیانگذاران ندارد

پیام تبریک جایی ندارد،  عرض تسلیت بهتر بود!

۱۵/۰۶/۱۳۹۶

چکیده ی بیانیه ای که بنام مهدی فراحی شاندیز در وبسایت های گروه رجویه آمده ، چنین است :

” اکنون ۵۲سال از پی افکندن آن بنای شکوهمند گذشته است و سازمان حنیف و سعید و بدیع زادگان با نام سازمان مجاهدین خلق ایران چون خورشیدی در آسمان سیاسی ایران می‌درخشد و در پرتو یک رهبری ذیصلاح و در سایه فدا و صداقت بی‌مانند اعضا و هوادارانش در نبرد با استبداد … به پیش می‌تازد و به دستآوردهای شگرفی دست یافته است. آری مجاهدین از روز آغاز تاکنون ققنوس وار از دل آتش هزاران توطئه و زد و بند برخاستند و اکنون آبدیده‌تر و روئین تر از همیشه عزم شان را برای وارد کردن ضربه نهایی به موجودیت سیاه استبداد جزم کرده‌اند “.

بنیانگذاران فقید سازمان مجاهدین خلق درپی آماده سازی تشکیلاتی بودند که علیرفم حسن نیت زیاد  آنان ، زندگی نشان داد که شیوه ی سازماندهی والگو برداری آنان از مبارزان آمریکای لاتین وفلسطین ،  آنطور که باید وشاید درجهت مبارزات نیم قرنی مردم ایران ، در راستای استقلال ، آزادی وعدالت اجتماعی نبوده وانها هم مثل دیگر دوستان چریک شان ، تحلیل درستی از ساختار جامعه ی ایران وآرایش قوای موجود نداشتند!

اگر انقلاب وهر تحول اجتماعی دورانساز کار مردم است ، سازماندهی متمرکز بر سانترالیزم این بنیانگذاران ، عملا مردم را درامور مربوط به خودشان شرکت نمیداد و رهبران ونخبگان بودند که میبایست رهبری جامعه را دردست میگرفتند ودربهترین حالت ، سیستمی دیوان سالار شبیه شوروی سابق پدید میاوردند که  درهر صورت سرانجام  چندان خوشی درانتظار مردم نبود!

این سیستم تشکیلاتی ، مردم که سهل است ، بلکه اعضای خود سازمان را از خلاقیت باز میداشت و بهترین مکان برای رشد کیش شخصیت و بروزجوجه دیکتاتور هایی مانند مسعود رجوی بود وچنین هم کرد!

بنابراین چیزی بنام سازمان مجاهدین خلق با آرمان های بنیانگذارش وجود ندارد وآنچه که هست ، جریان ابتری است بنام باند رجویه با چرخش ۱۸۰درجه ای که از مواضع اولیه کرده واین سازمان را تبدیل به فرقه ای با عملکرد منحط وجنایتکارانه کرده و فدا وصداقت دراین نوع جریانات ، صرفا با اطاعت محض از مراد اعظم معنی میشود وپرواضح است که انس والفتی با مردمی وملی بودن ندارد .

مسلما چیزی بنام سازمان مجاهدین در آسمان ایران وجود ندارد تا درخششی هم داشته باشد وبه نویسنده ی این بیانیه توصیه میگرد بگردد تا آن چیز را که در آسمان ایران می درخشد، پیدا کرده وبما هم اطلاع دهد!

درادامه ی این بیانیه میخوانیم :

” من به‌عنوان یک زندانی سیاسی که سالهاست در جست‌وجوی آزادی میهن اسیرم از همه چیزم گذشته‌ام، سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران را تبریک می‌گویم و به مردم ایران نوید می‌دهم که با داشتن چنین پشتوانه‌ای از فدا و فداکاری، ایران فردای ما سرای زیبای آزادی و دموکراسی خواهد بود “.

دراین مورد بهتر بود که دو چیز روشن میشد:

اولا مسلم میشد که این بیانیه مال کسی است که امضای اورا درپای آن گذاشته اند تا ما اتهام او را بدانسته وسپس نظر قاطع خود را درموردش ابراز داریم!

ثانیا ، اوچگونه زندانی سیاسی ای است که هم به باند رجوی ارادت دارد وهم درجستجوی آزادی میهن که دوامر متضاد باهم اند و اجتماع نقیضین هم که محال است؟!

درزمانی که ما دیده وشنیده ایم که زندانی سیاسی از مردم ونه یک جریان ضد ملی مانند فرقه ی رجوی دفاع کرده ودموکراسی را با سیستم برده داری وحرمسرا پروری رجوی دفاع میکند!

بنابراین زندانی سیاسی بودن این فرد مورد تشکیک است و ارتباط صدور این بیانیه ازطرف او مشکوک تر!

صابر

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=31093

پس قبول میکنید که توازن نیرویی درکار نبوده!ا 

 forough_javidan_10صابر از تبریز، امضاء محفوظ، ایران اینترلینک، سی ام اوت ۲۰۱۷:… اگر شما رجوی ها با دادن مشروعیت آسمانی به حکومت مخالفید ، چرا رجوی را نائب امام زمان معرفی کرده و با داغ ودرفش القائات ذهنی وفیزیکی ، پذیرفته اید که ” رجوی بجز خدا ، پاسخگوی هیچکس نیست “!! مقامی که این بنیانگذار جمهوری اسلامی هرگز برای خود قایل نشد و حتی در مواردی در بر خورد با علاقمندان آتشین اش گفت که “مرا به انسان … 

فروغ جاویدان مجاهدین خلق مسعود رجوی مریم رجویاگر اشرف را می شناختند، قدم به آنجا نمی گذاشتند!ا

https://iran-interlink.org

پس قبول میکنید که  توازن نیرویی درکار نبوده!

۰۸/۰۶/۱۳۹۶

درقسمتی از متن  تحلیل گونه ای که با امضای فردی بنام رضا محمدی در رسانه های فرقه ی رجوی درج شده – که با انشاء وادبیات شخص رجوی مویی نمیزند – چنین میخوانیم :

” پس ازسقوط نظام پهلوی دربهمن ماه سال ۱۳۵۷ خمینی توانست با فریب و درفقدان نیروهای سیاسی و مبارزآن زمان ازجمله سازمان مجاهدین خلق ایران، رهبری انقلاب را بسرقت ببرد…پایه های حکومت ارتجاعی خود را تحت نام اسلام بنا کند “.

من بدون اینکه درصدد مخالفت ویا موافقت با بنیانگزار جمهوری اسلامی ایران ونتایج حاصله ازاین انقلاب– یکی ازبزرگترین انقلاب های قرن بیستم-  باشم ، با ضرس قاطع میگویم که یکی از دلایل سقوط شاه ، قاطعیت زیاد  وبی همتای آیت اله خمینی  دربرابر شاه و رهبری کاریزماتیک ایشان بود ومشکل بتوان تصور کرد که با عدم وجود او ، شاه باین آسانی سقوط میکرد .

شخصا ، نظریه پردازان زیادی را هم دیده ام که با این عقیده من همسویند وشاید که بهتر است بگویم من با این تئوریسین های برجسته موافقم!

درهر صورت ، مشاهده ی این اظهار نظر که  طی آن پذیرفته  شده که مجاهدین نیروی قابل توجهی درایام انقلاب نداشتند ، قدری نشانه ی واقع بینی است که جای شکر دارد!

زیرا که رجوی همواره می گفت که انقلاب مال اوست و اخوندها ازدستش خارج کردند؟!

اما مسئله ی مهم عبارت ازاین است که رجوی چگونه با وجود این توازن قوای ناموجود ، دچار خیره سری شد وبه فکر کسب قدرت به هر طریق ممکن وبا توسل به هروسیله گردید؟؟!!

آیا  با قبول اینکه فرض محال ، محال نیست ، نباید با قبول نظریه ی جدیدی که باند رجوی دراین نوشته ارائه داده ، باید که یک کنگره ی حداکثری ترتیب داده وبا نقد این سیاست ها واعلام صادقانه ی؟ نتایج آن به افکار عمومی ، شخص رجوی و پیرامونی های نزدیک او را برکنار کرده واز ” خلق قهرمان ” بخاطر این ضربه ی بزرگی که به این انقلاب وارد کرده ، عذرخواهی نماید؟؟!!

درادامه :

“خمینی … پس از رفراندوم و اعلام رای نود ونه وهشت درصد برای تشکیل حکومت جدید، از دل آن رفراندوم، حکومت “ولایت فقیه” را بیرون آورد و برای خود وحکومتش مشروعیت الهی وآسمانی قائل شد وتمامی قدرت سیاسی را درخود متمرکز کرد، مشروعیتی که بدلیل عدم مراجعه به “رای مردم ” دراساس فاقد آن بوده است “.

در شرکت بی سابقه ی مردم دراین رفراندوم ودادن رای مثبت به جمهوری اسلامی ، کوچکترین شک وتردیدی وجود ندارد!

و اگر شما رجوی ها با دادن مشروعیت آسمانی به حکومت مخالفید ، چرا رجوی را نائب امام زمان معرفی کرده و با داغ ودرفش القائات ذهنی وفیزیکی ، پذیرفته اید که ” رجوی بجز خدا ، پاسخگوی هیچکس نیست ” !!

مقامی که این بنیانگذار جمهوری اسلامی هرگز برای خود قایل نشد و حتی در مواردی در بر خورد با علاقمندان آتشین اش گفت که “مرا به انسان هایی شبیه نکنید که معصوم هستند و اگر این شباهات دادن ها را ادامه دهید ، ممکن است که من بعنوان یک انسان جایز الخطا ، دچار خود بزرگ بینی ومعصیت شوم – نقل به معنی “!

کاش رجوی هم تا این حد جلو میآمد و ازتکرار پدیده ی  اشرف و فرقه گرایی خطرناک درآن جلو گیری می کرد که نکرد!

من با اینکه این انتخاب مردم درست بوده ویانه  نظری ارائه نمیدهم، اما شکی ندارم که آقای خمینی درآن زمان ، در دموکراتیک ترین انتخابات ممکن ، بعنوان شخص اول مملکت انتخاب میشد وبنابراین به سراغ دشمنی با مردمی بروید که چنین کردند والحق هم که رفتید ودرترورها ، جاسوسی برعلیه منافع ملی و تبدیل کردن سازمان به زائده ی ارتش صدام ، هرچه دشمنی با مردم داشتید ، عرضه نمودید!

ودیگر اینکه :

” … درهمین راستاست که باید مبارزه عادلانه سازمان مجاهدین خلق برای تحقق آزادی وعدالت با رژیم مستبد وجبارخمینی ومیراث داران وی را، که تحت نام واعتبار دین، استبداد برقرارکرده و به حقوق مردم تجاوزکرده وهمچنان به جنایات خود ادامه می دهند، ارزیابی کرد “.

اولا مجاهدین خلقی که بنیانگذاران فقیدش انتظارات خاصی ازآن داشتند وجود ندارد!

ثانیا با نفی حرکات شوم چهار دهه ای خود ، باید گام هایی برای کسب نظر بشدت منفی موجود مردم نسبت به این سازمان استحاله شده بردارید !

ثالثا ، این عدالت را دروهله ی اول دربین اعضای دربند خود اجرا کرده واعتبار اولیه ای برای خود کسب کنید!

 برای انجام این منظور، دروهله ی اول گام کوچکی درحد اجازه دادن به این اسرای خود به تماس تلفنی با اعضای خانواده ی خود ودوستان شان وامکان دسترسی بدون کنترل آنها را به شبکه های اجتماعی ، بردارید !

رابعا ، رسما اعلام کنید که منبعد رجوی و دستیاران اصلی اش ، حق سوء استفاده ازدین را نداشته ودرعوض اعضای مثلا سازمان مجاهدین ، حق انتقاد دراین مورد را داشته ودچار عقوبت های بعد ازانتقاد نخواهند شد!

درغیر این صورت ، به پرت وپلا گویی ها ووعده ی بهشت دادن های خود خاتمه دهید که نه ” خلق قهرمان ” را خوش میآید ونه سودی برای این اعضای نگون بخت دارد ودرتحلیل نهائی برای رجوی ها هم وفائی نخواهد کرد!

صابر

*** 

بی بی سی، سرویس جهانی: دنیای عجیب مجاهدین خلق

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=30992

تحریم ها علیه مردم ایران است (در کودتای ۲۸ مرداد علیه دولت قانونی مصدق، سپاه پاسدارانی وجود نداشت)ا

Maryam_Rajavi_Massoud_Mojahedin_Khalq_MEK_fake_news_2صابر از تبریز، امضاء محفوظ، بیست و یکم اوت ۲۰۱۷:…  این تحریم ها برای چیست ؟ بخاطر مردم ایران و خوشبخت کردن آنها؟ چرا قرار است که هیئت حاکمه ی آمریکا برای مردم ایران دلسوزی کند؟! مگر در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، که امریکا وانگلستان به کمک ایادی درباری و ارتجاعی خود درایران دست به کودتا زد ، میخواست نهادی بنام ” سپاه پاسداران ” را که هنوز متولد نشده بود ، درتنگنا قرار دهد  و کاری با مردم ایران نداشت؟! … 

مهدی خوشحال: آیا رجوی دوباره زنده خواهد شد؟

https://iran-interlink.org

تحریم ها علیه مردم ایران است (در کودتای ۲۸ مرداد علیه دولت قانونی مصدق، سپاه پاسدارانی وجود نداشت)ا

۳۰/۰۵/۱۳۹۶

یکی از مریدان رجوی که حسن باقرزاده نام دارد طی مقاله ای که رسانه های رجوی ناشر آن بوده اند نوشته است :

” چه کسی تحریم می‌شود؟زندانی، یا زندانبان؟ – دور جدیدی از تحریم‌های آمریکا علیه رژیم آخوندی اعلام شده است… در مقابل این خبر طبعاً هرکس موضعی دارد؛ اما موضع «رژیم آخوندی»، و موضع «مردم ومقاومت ایران»، مهم و قابل بررسی است. رژیم جنایتکار آخوندی از این واقعه سخت برآشفت و آن‌قدر ناراحت و هیستریک شد که سرش را به هر درودیواری می‌کوبد “.

این تحریم ها برای چیست ؟

بخاطر مردم ایران و خوشبخت کردن آنها؟

چرا قرار است که هیئت حاکمه ی آمریکا برای مردم ایران دلسوزی کند؟!

مگر در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، که امریکا وانگلستان به کمک ایادی درباری و ارتجاعی خود درایران دست به کودتا زد ، میخواست نهادی بنام ” سپاه پاسداران “ را که هنوز متولد نشده بود ، درتنگنا قرار دهد  و کاری با مردم ایران نداشت؟!

 راست آنست که این نهاد وجود نداشت و کودتا – که کودتاهای زنجیره ای دراقصی نقاط جهان وب رای سرکوب نهضت های رهائی بخش را در پی داشت- بدلایل مهم زیر انجام شده بود :

۱-  درهم شکستن مبارزات ضد استعمماری مردم ایران که در شکل ” ملی کردن صنعت نفت ” ابراز وجود میکرد و ترساندن ملت های دیگری که ایران را الگویی برای کسب استقلال خود قرار ندهند.

۲- ازبین بردن اقتصاد ناوابسته به نفت که شروع شده بود وعلیرغم مشکلاتی که مردم ایران پیدا کرده بودند ، میتوانست پایه واساس صنعت وکشاورزی ایران را مستقل ومدرنیزه کرده وآنرا از یوغ وابستگی به سلطه ورزان خارجی رها سازد.

۳- جلوگیری از ادامه ی سیاست موازنه ی منفی ( درمقابل سیاست موازنه ی مثبت ) که ایران را با تحمل زحمت زیاد هم که شده ، مجبور به دادن امتیازات به طرف های متعدد قدرت های جهانی نمیکرد ودر اینصورت ، گام های بزرگی بسوی استقلال کشور برداشته می شد.

۴- با نبود این کودتا، ایران مجبور نمیشد که قراردادهای آنچنانی با کنسرسیوم های نفتی بسته ومنافع ملی را درمعرض شدیدترین خطرها قراردهد.

۵- ایران مستقل مجبور به قبول اینهمه مستشار- که بعنوان آقا بالا سر درتمامی وزارت خانه ها حضور داشته وحقوقهای کلانی از بیت المال ضعیف ایران دریافت میکردند –  نمی شد و کار بجایی نمی رسید که یک گروهبان آمریکائی دربرابر یک ژنرال ایرانی با تی شرت و شورت حاضر شده واو را تحقیر نماید.

۶- اگر روند امور مانند روزهای قبل ازکودتای ایران برباد ده ۲۸مرداد بود ، ایران مجبور به ایفای نقش ژاندارم منطقه وزیر سایه ی اسرائیل قرار نمیگرفت و سربازان ایرانی مجبور نمی شدند که درهمکاری با ارتش آمریکا ، جنبش های رهایی بخش ویتنام و خلیج فارس را به خاک وخون بکشد.

بدین ترتیب ، زمانی میتوان به درستی این تحریم های آمریکائی فکر کرد که سران آن رسما اعلام کند که حاضر است خسارت عظیم ۳۷ سال فرماروائی خود بعد ازکودتا را پرداخته وثابت کند که انگیزه ی انسانی ؟؟!! ای ازاین تحریم ها دارد ومثلا میخواهد به مردم ایران کمک کند تادرآزادیورفاه بیشتری زندگی کنند!!

درادامه :

“مردم ومقاومت ایران اما استقبال داشتند، زیرا نزدیک به چهاردهه بود که حرف و خواسته فاشیسم مذهبی آخوندی و بازوی سرکوب آن، سپاه پاسداران، سرکوب و کشتار مجاهدین به مثابه فرزندان آزاده همین مردم، توسط قدرت‌های مماشات‌گر بود. ..”.

مردم ایران که چه عرض کنم ولی باند رجوی ازهرچیزی که استقلال ملی ما را خدشه دار کند ، موافق است واین کار را بارها به ثبوت رسانده است!

در اینجا ذکر این نکته  که درمواردی  فرق است بین دولت ، حکومت  ومنافع ملی کشور، ضروری بنظر می رسد

یک فرد باشرف ومیهن دوست ممکن است با این یا آن دولت وحکومت مخالف باشد اما نمیتواند با تقویت توان نظامی کشور مخالف باشد وباند رجوی میخواهد این دو مسئله ی مهم را عین هم معرفی کرده وخاک برچشم مردم پاشیده وبه خیانت هایش ادامه دهد !

اگر این تحریم ها مسائل دفاعی کشور را هدف قرار داده ، بطریق اولی وحتی دردرجه ی اول مردم ایران را مورد هدف قرار داده وخوشحالشان نمیکند وخوشحالی باند رجوی حکایت از ضد مردمی بودن آن دارد!

چه جمهوری اسلامی ایران باشد وچه نباشد ، ما به صنعت وکشاورزی خودکفا و منابع دفاعی لازم احتیاج داریم وکسی نمیتواند به بهانه ی مخالفت ودشمنی با جمهوری اسلامی ایران ، با تحریم هایی که این موارد را هدف قرار داده اند ، موافق باشد!

این پیر مرید رجوی درپایان نوشته اش چنین آورده است :

” انقلاب این بار به‌دلیل وجود یک رهبری ذیصلاح و به‌دلیل وجود یک بازوی پر اقتدار یعنی «ارتش آزادی‌بخش ملی ایران»، قطعاً به پیروزی خواهد رسید. از همین امروز، باید این پیروزی درراه را، به ملت ایران تبریک گفت “.

چرا نام این رهبری ذیصلاح را برزبان نمیآورید اخوی؟!

 منظورتان مسعود مجهول المکان  با طالعی نامعلوم است یا مریم خانم که از مشاطه گری باین مقام ارتقا یافته است؟

چرا زبانت تپق میزند عزیز؟

نکند اظهارات شاهزاده ی اطلاعاتی عربستان دایر بر مرحومیت مسعود رجوی، دچار شک وتردیت کرده وهنوز قادر به ذکر نام رهبرت نیستی؟!

میماند عرض تبریک ، پیغامها وپسغام های پیروزی که این یکی را بخودت برگرداندم ومیخواهی همه را به مالکیت رجوی در بیآور که صاحب اختیار مال واموال بنجل ات هستی !

آخر یک ضرب المثل قدیمی میگوید که ” مال بد به صاحبش می رسد ” .

صابر

*** 

رفسنجانی، بهشتی، فرقه رجوی ترور حزب جمهوریرجوی بنیانگذار تروریسم و عملیات انتحاری

تروریسم مجاهدین خلق فرقه رجوی در تهرانروز چهارشنبه آخرین عملیات تروریستهای داعشی در ایران بود !

List-of-Mojahedin-Khalq-martyrs-Massoud-Maryam-Rajavi-MEK-fiction-fakeThe Enemy of My Enemy is NOT Always My Friend…

Maryam Rajavi Saddam's private army NCRICouncil of Foreign Relations, 2014: Mujahadeen-e-Khalq (MEK). Backgrounders

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=30487

شما رجویست ها ، برجام را جام زهر میدانستید !ا 

Mojahedin_Khalq_MEK_Rajavi_Cult_Terror_Americans_Tehran_2صابر از تبریز، امضاء محفوظ، ایران اینترلینک، هفدهم ژوئیه ۲۰۱۷:…  به فرقه ی رجوی که می رسیم ، باید گفت که شما ازاول همه کار را کردید که توافق برجام حاصل نشود وزمانی که موفق به جلوگیری آن نشدید ، آنرا بمنزله ی جام زهری برای حکومت دانستید وحالا که فکر میکنید این تعهد نقض میشود و لابد جام زهری درکار نیست ، چرا برای سلامتی حکومت گرانی که مجبور به … 

ترور افسران و کارمندان امریکایی توسط مجاهدین خلق در تهرانترور مهندسان آمریکایی کمپانی راکول اینترنشنال توسط سازمان مجاهدین خلق

https://iran-interlink.org

شما رجویست ها ، برجام را جام زهر میدانستید !

۲۶ تیر ماه ۱۳۹۶ خورشیدی

فرقه ی رجوی بنقل از دونالد ترامپ مینویسد :

” سیاست اعمال تحریم و ایجاد محدودیت علیه ایران باید ادامه یابد تا ما در منطقه خاورمیانه بتوانیم برنامه های خودرا به پیش ببریم “.

مناسبات وتحرکات  نامعقول وبی رحمانه ای را درجهان مشاهده میکنیم !

اصلا چراباید آمریکا از چندین هزار کیلومتر براه افتاده و به خاورمیانه بیآید وبرنامه ای برای خود داشته باشد وبرای اجرای آن ، فکرکند باید برعلیه ایران که درناف خاورمیانه قرار دارد ، اعمال محدودیت کند ؟!

این چه برنامه ایست که ترامپ فکر میکند که با اعمال محدودیت برعلیه ایران – کشوری  درمنطقه که طبیعتا بخاطر داشتن حق ” آب وگل “، ده ها بار صلاحیت بیشتری نسبت به آمریکا دارد- میتواند آنرا به پیش ببرد؟!

آیا این برنامه ها بخاطر رضای خداوند وجهت کمک به مردم خاورمیانه است ؟!

اگر اینطور باشد که ایران که خود یک کشور مهم – شاید با اهمیت ترین کشور خاورمیانه – است دارای منافع عمده ای میباشد وچرا باید درمقابل کاری که رضایت خالق ومخلوق را درپی دارد ، مانعی شمرده شود ؟!

بدی این ادعای ترامپ – که باند رجوی دنیای خوش وخرمی را درآن میبیند –  دراین است که موضوع را روشن نکرده تا ما مردم ایران درمقابل دولت خود که طبق فرضیه ی بالا درمقابل آن که دربرابر خشنودی خدا وخلق خدا ایستاده ، تکیف مان را روشن کنیم!

اما تجارب وشواهد موجود ، چیز دیگری را میگویند وثابت میکنند که دلواپسی های ترامپ ، ازموارد زیر حاصل میشود :

۱-  او دولتی را با اقلا ۲۰ تریلیون دلار بدهی تحویل گرفته که عواقب آن میتواند موجب شورش های مردمی درآمریکا باشد وترامپ ناچار است که به نیابت ازطرف چند درصدی های ثروتمندان آمریکا- که اینک برغم وعده های انتخاباتی اش تسلیم آنها شده – بادمیدن بر شیپور جنگ ، منطقه را به مسابقه ی تسلیحاتی وخرید اسلحه ی هرچه بیشتر واداشته  تا بدین طریق صنایع نظامی این کشور رونق بیشتری پیدا کرده و اشتغال بیشتری ایجاد کند!

۲- حدود یک سوم این بدهکاری به دولت چین است که هیئت حاکمه ی آمریکا تلاش دارد با دست زدن به جنگ و دشمنی ، ازپرداخت این قرض سنگین  خود به چین خود داری کند!

۳- همین کشور چین که با وجود نقش برجسته اش در پیشرفت تمدن جهانی در سده های گذشته، حدود ۷۰ سال مستعمره ی انگلستان وامریکا بود، اینک بطور آهسته وپیوسته ازآمریکا پیشی گرفته وبه اقتصاد اول جهان تبدیل میشود ، خیال غارتگران جهانی به سرکردگی اشرافیت مالی- نظامی آمریکا را آشفته کرده است!

۴- در جلوگیری ازاین آشفتگی خیال ، آن قسمت ازچرخ های اقتصادی چین که وابسته به منابع خلیج فارس هستند ، باید که با نا امن کردن خلیج فارس ازکار بیافتد!!

۵- برخلاف گذشته، امریکا که با بکار گیری متدهای ضد محیط زیستی قادر به استخراج نفت از خاک خود وکشورهای فرمانبردار همسایه اش میباشد ، امنیت خلیج فارس ، اهمیت گذشته را برای خلیج فارس نمیدهد  وچه  بهتر است که نا امن هم بشود!

۶- اروپا نیز که وابستگی اش به نفت وگاز خلیج فارس حیاتی است ، مجبور به تامین این مواد از آمریکا باشد وبدین ترتیب ، آمریکا بادردست گرفتن کنترل انرژی ، حاکمیت درحال ازدست رفتن خود برجهان را اعاده نماید و ….!

در اجرای این نقشه ی ضد انسانی ، ایران یکی از موانع مهم آن بوده وباید که با تحریم و شیطان سازی ازآن ، منزوی وتضعیف گردد!!!

به فرقه ی رجوی که می رسیم ، باید گفت که شما ازاول همه کار را کردید که توافق برجام حاصل نشود وزمانی که موفق به جلوگیری آن نشدید ، آنرا بمنزله ی جام زهری برای حکومت دانستید وحالا که فکر میکنید این تعهد نقض میشود و لابد جام زهری درکار نیست ، چرا برای سلامتی حکومت گرانی که مجبور به سر کشیدن جام زهر نیستند ، اینهمه فداکاری میکنید ؟!

من با وجود پیش بینی احتمال وقوع  تحولات عظیم درمنطقه ، تصور نمیکنم که هرچه را که آمریکا اراده کند ، همان خواهد شد!

دیگران که من حیث المجموع قوی تر ازآمریکا هستند ، ازتماشای دیوانه بازی های ترامپ خسته خواهند شد ونتیجه آن نخواهد شد که باند رجوی با تحلیل های تک خطی خود آرزو وتصور آنرا میکند!

این هموطنان ما نمیدانند که اصرار بر زورگویی ازطرف آمریکا ، حد ومرزی دارد و دراصل از بی میلی طرف مقابل به وقوع جنگ جهانی سوء استفاده میکند!

اما صبر وبردباری طرف مقابل هم حدی دارد که اگر ازآن عبور شود ، نه جهانی باقی خواهد ماند که ترامپ آنرا تبدیل به آزمایشگاه افکار مالیخولیایی خود کند ونه جایی که بتوان مریم تابان را برتخت سلطنت نشاند!

من شخصا آرزومیکنم که ترامپ ها دست ازاین زیاده خواهی های خود برداشته وبگذارند که زندگی هم برای آنها وهم دیگران ادامه داشته باشد ودر غیر اینصورت کسی وجود نخواهد داشت وتوقعاتی هم دربین نخواهد بود!

صابر

*** 

Under President Macron, France can play a pivotal role in Western relations with Iran

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=30464

ویلپنت فقط “خیمه شب بازی ” را برای ما تداعی میکند!!ا 

Mojahedin_Khalq_Paris_Carnaval_Terrorists_2صابر از تبریز، امضاء محفوظ، ایران اینترلینک، شانزدهم ژوئیه ۲۰۱۷:…  شما دربرابر آزادی عمل اسرای خود که به لطایف الحیل آنها را فریب داده اید ، انصافا هم مقاومت جانانه ای نشان میدهید. آفرین بر شما! بقیه ی کارهایتان ، وادار کردن اعضای خود به نیاندیشیدن وفسیل شدن است واین کار بخاطر آنست که شما مدت های مدیدی است که مردم و توان زیاد آنرا برسمیت نمی شناسید و رمز … 

حنیف حیدر نژاد، کیهان لندن: فریبکاری‌های مریم رجوی

کارناوال مریم رجوی در ویلپنت پاریس بدون ایرانیظهورنیم بند امام زمان در پاریس/دکترعلیرضا نوری زاده

https://iran-interlink.org

ویلپنت فقط “خیمه شب بازی ” را برای ما تداعی میکند!!

۲۵/۰۴/۱۳۹۶

من منت بر سر ” عارف شیرازی نامی – از ادوات رجوی ) گذاشتم که سخنان خسته کننده اش را به قسمت های کوچکتر و کمتر خسته کننده تر تقسیم کردم تا  شاید خواننده ی محترم میلی به خواند ن چکیده ی نظرات او ونقد کوتاه من براین نظریات داشته باشد!

اودرمطلب بلند بالای خود که نام ” ویلپنت تجلی گاه قدرت آلترناتیو سازمان یافته و سرمایه مردم ایران در مسیر آزادی ” بر آن گذاشته ، میآورد :

” گردهمایی بزرگ مقاومت در ویلپنت پاریس با شکوهتر از همیشه برگزار شد …شکوه و عظمتی که مبیّن قدرت آلترناتیو دمکراتیک و توان تشکیلاتی آن به مثابه تنها سرمایه مردم ایران در مسیر سرنگونی رژیم آخوندی می باشد. سرمایه ای گرانبها و گنجینه ای ارزشمند برای ملت ایران در پیکار آزادی. همان حلقۀ مفقوده ای که در نهضت مشروطیت، دوران مصدق کبیر و در انقلاب پنجاه و هفت فقدان آن عامل به شکست منجر شدن جنبش گشته و راه خمینی برای دستبرد زدن به انقلاب را هموار نمود “.

بادکنک هوا کردن ، استفاده ی تمام از فنون رقص نور وشگردهای بی پایان فیلمبرداری تنها نمود این شب خیمه بازی بود که هیچ ربطی به قدرت وتوان تشکیلاتی ندارد وهر صحنه ساز ماهری با خرج یک صدم هزینه هایی که باند رجوی بحساب عربستان کرد، میتوانست چنین مراسمی را بنمایش بگذارد.

کارگردانان فیلم ها ، آنچنان صحنه هایی خلق میکنند که این سناریوی مریم رجوی ، به گرد پای آنهم نمی رسد وبنابراین این شو یا کارناوال ، احتیاج باینهمه صرف وقت وپول ، برای تبلیغ مکرر ومکرر آن ندارد!

دیگر اینکه با گفتن اینکه این خیمه شب بازی تنها سرمایه ی مردم ایران است ، ما را تحقیر ومایوس نکنید !

مبارزه ی شما ها برای هرچه باشد ، برای آزادی نمیتواند باشد که شما تجربه ای ازآن ندارید و تشکیلات تان تنها مانند روبات های برنامه ریزی شده است که میتواند ، نمایش مضحکی از آزادی ارائه نماید!

چرا که باند رجوی ، ترتیباتی در درون تشکیلات فراهم ساخته که آزادی درآن به توقعی دست نیافتنی تبدیل شده است!

دیگر اینکه خودتان را با مصدق و … مقایسه نکنید وحتی قبول کنید که ارزشی در سطح آن فراماسونر ها که انقلاب مشروطه را از مسیر خارج کرده وبلعیدند ، ندارید!!

درادامه :

” سخن از «سرمایه» مردم ایران در نبرد آزادی و رهایی است. سرمایه ای ذیقیمت و گرانبها که سرنوشت مردم و پیروزی آنها در نبرد با دیکتاتوری ضد بشری و قرون وسطایی آخوندی در گرو آن می باشد. یعنی همان تشکیلات منسجم و پولادین و آبدیده که با عبور پنجاه و چند ساله از سهمگین ترین حوادث و سونامی های سیاسی و نظامی با رهبری پاکباز و فوق العاده هوشیار، متکی به یک ایدئولوژی توحیدی وعمیقا انقلابی…و بگفته ناظران بین المللی به «یک اپوزیسیون قابل اعتماد» تبدیل شده است “.

وچه غافل اند این مردم ایران که خبری ازاین سرمایه ی خود ندارند!!

همچنین دروغ نگویید وبدانید که ما میدانیم خبری از آن تشکیلات ۵۰ سال پیش نیست  و رجوی بوالهوس وخود شیفته با همکاری دوستان نزدیکش وازجمله  ودرراس همه – مریم رجوی – آنرا استحاله کرده وتبدیل به  جریان سکتاریستی صرف نموده است !!

رهبری پاکباز وانقلابی هم دربین نیست و کسی که در تمامی برهه ها فرار را برقرار ترجیح داده ودر اقامتگاه های نرم وگرم غنوده ودرتکامل این آسایش طلبی حرمسرای بی نظیری برای خود دست وپا کرده ، هر پدر سوخته ای هم که باشد ، انقلابی نامیده نمیشود!

دیگر اینکه به حرف های این ناظرانی که پول گرفته اند تا شهادت بدهند ، توجهی نکنید که زمانی درمقابل پول بیشتر ، عکس حرف هایی را که حالا زده اند ، خواهند زد ومیزان اعتبار اظهار نظر آنها ، رابطه ی مستقیم با مقدار پولی که میگیرند یا منافعی که بدست میآورند ، مرتبط است!!!

عارف شیرازی می نویسد :

” خانم رجوی در این خصوص اظهار داشت: …ما از شما می خواهیم که «مقاومت در مقابل ستم» را به رسمیت بشناسید. همان چیزی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و در اعلامیه حقوق بشر و شهروندی فرانسه آمده است. همان چیزی که در بیانیه استقلال آمریکا آمده است. اینکه “وقتی حکومتی حافظ حقوق مردم نیست، مردم حق دارند آنرا برکنار سازند و به جای آن حکومت مورد علاقۀ خود را به وجود آورند “.

برسمیت شناختن اینها منوط به پذیرش قبلی ازطرف مردم ایران است پس بجای فرار به جلو ، ابتدا نظر مثبت مردم ایران را بسوی خود جلب کنید وبرای انجام این مهم ، سیستم انتخاباتی را درتشکیلات خود براه اندازید ، اعضای خود را برای مطالعه وتماس مرتب با جهان خارج ومخصوصا خانواده های همواره نگرانشان آزاد بگذارید ومنتظر باشید که ابتدا خانواده های این گروگان های رجوی به شما اعتماد کنند وآنگاه راه طولانی جلب رضایت مردم را درپیش گیرید!!

توقع این چنین بزرگ برای  محقق شدن کاری که حتی گام های اولیه را برای آن برنداشته اید ، بشدت نابخردانه است!!

همینطور :

” خانم رجوی در ادامه اضافه نمود: «وقتی ملتی یک جایگزین سیاسی را ارائه می کند یعنی به سرمایه ای بزرگ برای کسب آزادی رسیده است. از اینرو در نبرد با هیولای ولایت فقیه، ملت ایران مباهات می کند که با مقاومت و رنج و خون بسیار، یک بدیل دمکراتیک خلق کرده است. سرمایه و عامل هدایت کننده و تعیین کننده ای که در زمان شاه وجود نداشت … “.

منظور مردم ایرانند ودر مکان جغرافیایی آن زندگی میکنند؟!

این مردم ساکن در داخل کشور فعلا حضور درپای صندوق رای را برای بهبود وضع زندگی خود ارجح تر شمرده اند وسرمایه ی خود را در رای خود می بینند وابدا دچار این توهم نیستند که هدایت کننده ای بهتر ازدوران شاه دارند واساسا اعتمادی به این نوع ” هدایت کننده ” نداشته و درسطح نازل آن چنانی قرار ندارند که زمام امور خود را به گروهی افسار گسیخته وضدملی ای بنام سازمان مجاهدین خلق رجوی بشمارند!

ودر آخر کلام :

” و سرانجام خانم رجوی در قسمت دیگری از سخنان خویش تاکید نمود:«مقاومت ما کاوه و آرش و سیاوش را در خود زنده کرده است. آنقدر از آتش می گذرد، آنقدر جانِ بی تابش را در چلۀ کمان خواهد گذاشت تا بندها در دماوند از هم بگسلد. تا ایران رها شود. تا ایران گلستان آزادی و عدالت شود “.

شما دربرابر آزادی عمل اسرای خود که به لطایف الحیل آنها را فریب داده اید ، انصافا هم مقاومت جانانه ای نشان میدهید. آفرین بر شما!

بقیه ی کارهایتان ، وادار کردن اعضای خود به نیاندیشیدن وفسیل شدن است واین کار بخاطر آنست که شما مدت های مدیدی است که مردم و توان زیاد آنرا برسمیت نمی شناسید و رمز موفیت خود را بکار گرفتن این سیاهی لشکر صم وبکم ، در بند بازی وداد وستد با قهارترین دشمنان مردم ایران وجهان میدانید!!

صابر

*** 

فروغ جاویدان مرصاد رجوی مجاهدین خلقحنیف حیدر نژاد: نگاهی به فروغ جاویدان، ۲۵ سال بعد- قسمت نهم و پایانی

تقدیم لیست شهدای ضد امپریالیستی مجاهدین خلق به جان مک کین Under President Macron, France can play a pivotal role in Western relations with Iran

مزدور مریم رجوی و ترکی الفیصل اربابشبازخوانی “استراتژی تغار” ده سال بعد، نوشته آقای قاسم قزی، نروژ، سال ۲۰۰۷

از قلاده های طلائی صدام تا قلاده های چرمی تل آویو

محمد سید المحدثین مجاهدین خلق فرقه رجویهذیان گویی های محدثین

مزدور مریم رجوی شادمانی برای ترور عربستان سعودیرزومه مجاهدین برای استخدام دائم

آن خدابنده سینگلتون در مورد فرقه ها و تروریسم و مقابله با آ«Radicalisation Awareness (Presentation at the ICSA Conference, Bordeaux, July 2017)

ژرار دوپره لابی مریم رجوی در پارلمان اروپاMEP Gérard Deprez claims 265 parliamentarians support Rajavi’s MEK. Really?

نمایندگان پارلمان اروپا جلسه بحث در مورد مجاهدین خلق فرقه رجویDebate in the European Parliament ‘What is to be done about the Iranian Mojahedin Khalq (MEK)?’

Under President Macron, France can play a pivotal role in Western relations with Iran

*** 

همچنین:

 •  Rajavi_Faisal_1صابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، بیستم فوریه ۲۰۱۷:…  شرایط جهانی ومنطقه ای درست برعکس آنچه رجویه می پندارد ویا بصورت دروغین درصدد حقنه کردن آنست . شرایط منطقه ای و حتی جهانی در سوریه و … آنگونه بهم خورد که ایران یکی از برندگان آن شد و بنابراین جایی برای عقب نشینی و … ، از مواضع اصولی و دوراندیشانه اش وجود

   صابر از تبریز (امضاء محفوظ)، چهاردهم فوریه ۲۰۱۷:…  زدن کشتی های ما درخلیج فارس ، اهدای گاز شیمیایی توسط آلمان به عراق ، جنایت کم نظیر حمله به هواپیمای مسافربری ما و … ، جنگ نیست و آیا میخواستید بمب اتمی را هم پیرایه ی آن بکنند؟؟!! البته درنقشه ی استراتژیک آمریکا ، حمله به ۷ کشور در دستور کار بود و هست که برهم خوردن

  MOSAA 19 BAHMANصابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، نهم فوریه ۲۰۱۷:…  هدف آقای ” عارف شیرازی ” ازنوشتن مقاله اش که نام ” راز بقا، رمزماندگاری ” بدان گذاشته  ستودن هرچه بیشتر اصولی بودن راه مسعود رجوی و وفدا شدن موسی خیابانی در این راه بود که سرانجامش به ترکستان رسید وکعبه ای درکار نبود! نوشته ی این

   rudy-giuliani-mojahedin-khalqصابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، اول فوریه ۲۰۱۷:…  انتخاب ترامپ ، نتیجه ی شکست سیاست ۲۵ ساله ی نئولیبرالیزم اقتصادی بود که مردم کشورهای جهان را به خاک سیاه نشاند ، به مردم عادی خود آمریکا هم – بعنوان اکثریت مردم آمریکا- ضررهای زیادی را وارد کرد ودرعوض جیب وحساب های بانکی آن دسته از ثروتمندان  یک د

   صابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، پانزدهم ژانویه ۲۰۱۷:…  دروغ است خواننده ی عزیز! این تشکل نه شوراست و نه بخاطر کار مثبتی مبارزه و مقاومت میکند بلکه نام مستعاردهن پرکنی است برای باند رجوی که بعضی ازکارهای خود را شکل دموکراتیکی مثلابدهد! اکثریت نزدیک به اتفاق مردم ایران

  Radicalised Mojahedin Khalq from Iraq to Albaniaصابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، نهم ژانویه ۲۰۱۷:…  موضعگیری های ترامپ ، هیچ بارقه ی امیدی را برای شما ها نشان نداده  و احتمالا عکس آنرا نشان میدهد! راست آنست که ما هنوز نمیتوانیم پیش بینی کنیم که هسته ی مرکزی قدرت درآمریکا ، تا چه اندازه ترامپ را دراجرای برنامه هایش آزاد خواهد گذاشت! درهر صورت ،

  shabnam-maddadzadeh-mojahedin-khalq-rajavi-cult-terroristsشیرین گرگری، منطقه علمدار گرر، ایران اینترلینک، بیست و چهارم دسامبر ۲۰۱۶:…  نامبرده که درسال  ۱۳۸۷باتهام وابستگی به فرقه ی رجوی دستگیر وبه۵ سال زندان محکوم شده بود ، درطول اقامت خود درزندان ازآزادی مرموزانه ای برخوردار بود ونوشته های شعار گونه اش که تلاش مینمود اورا یک عن

  شهدای 16 آذرصابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، بیست و سوم نوامبر ۲۰۱۶:… با وجود فرصت زیادی که برای فراخوان دادن بمناسبت سالروز ۱۶ آذر ( بعنوان روز دانشجو) باقی مانده ، فرقه ی رجویه با عجله ی تمام فراخوانی با امضای ستاد اجتماعی داخلی جعلی اش داده که هم دراین عرصه مقام اول را کسب کند وهم مردم را متوهم کند تا بگویند، این رو

   rudi-giuliani-rudy-mojahedin-khalq-rajavi-cult-terroristsصابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، نوزدهم نوامبر ۲۰۱۶:…  میدانیم که این باند جدا ازمردم ایران ومایوس ازحمایت آنها تمام سرمایه گذاری های خود را روی تاثیر عمل خارجی ودردرجه ی اول حمله ی نظامی آمریکا برایران گذاشته وبه دلایلی که روشن نیست، تصور میکنند که این حمله ی نظا

   Massoud Rajavi Saudi Arabiaصابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، پانزدهم نوامبر ۲۰۱۶:…  نه عزیزان ! اینها دارند فرافکنی میکنند و نه اعلام موضع. چراکه  رئیس جمهور جدید آمریکا معتقد است که اوباما و پیشینیان او ارفاق زیادی باین قبیل کشورها کرده واونخواهد کرد؟ یعنی اینکه این سرکردگان پریشان حال شده ،  با  این نامه کاری درعمل