بازهم عکس مار است که نشان داده میشود!

بازهم عکس مار است که نشان داده میشود!

صابر ازتبریز ( امضاء محفوظ)، کانون آوا، بیست و پنجم مارس 2015:…  در روزهای اول سال نو، یکی ازرسانه های معروف باند رجوی ، باانتشار نوشته ای کوشش کرده که اذهان عمومی را درجهت مخدوش کردن اقدامات دولت مستقر ، فریب دهد. نوشته نام ” همه چیز گران شده، اما تورم پائین آمده است!- تاریخ ایجاد در 03 فروردين 1394″ را برخود گذاشته وطی آن آمده است: ” در حالیکه قیمت مایحتاج مردم …

Israel Provided IAEA with Fake Documents on Iran’s Nuclear Program

لینک به منبع

بازهم عکس مار است که نشان داده میشود!

اقتصاددر روزهای اول سال نو، یکی ازرسانه های معروف باند رجوی ، باانتشار نوشته ای کوشش کرده که اذهان عمومی را درجهت مخدوش کردن اقدامات دولت مستقر ، فریب دهد.

نوشته نام ” همه چیز گران شده، اما تورم پائین آمده است!- تاریخ ایجاد در 03 فروردين 1394″ را برخود گذاشته وطی آن آمده است:

” در حالیکه قیمت مایحتاج مردم روزانه در حال افزایش است و برای نمونه با آغاز سال جدید حکومت از افزایش 60 درصدی نان خبر داده و یا نرخ دلار همچنان در مرز 3500 در نوسان است، دولت آخوند روحانی بجد در تلاش است تا با وارونه جلوه دادن واقعیت ها، چنین وانمود کند که پنداری نرخ تورم رشد نزولی خود را آغاز و عنقریب به مرز زیر 10 درصد خواهد رسید! اکنون آش این دروغ بافی‌های دولت آخوندی آنقدر شور شده که حتی صدای ” رسانه های خودی “ را نیز بلند کرده است…”

حتما داستان آن معلم روستائی و یک شارلاتان مزور را شنیده اید؟

جریان ازاینقرار است که درابتدای شروع سواد آموزی مدرن درایران که حاصل تلاش های جانکاه مشروطه خواهان بود که با سرکار آورده شدن رضاخان، این مشروطه نصف ونیمه شد وابتر ماند، معلمی جوان در مدرسه ی کاه گلی یک روستا سرگرم تدریس وباسواد کردن کودکان روستائی بود و واژه ی ” مار” را روی تخته سیاه نوشته ومیخواست شاگردانش با کلماتی که دراین واژه بکار رفته، آشنا شوند والبته منظورش آموزش نقاشی به این کودکان نبوده است!

شارلاتان مزوری ازمجموعه ی ریاکارانی که منافع خود را درعدم آگاهی مردم میدید، با جمع کردن تعدادی از متعصبین وآوردنشان به کلاس درس ، عکس ماری را کشیده واز این ناآگاهان خواست که ملاحظه کرده وبگویند که حق با کدام طرف است:

” معلمی که نوشتن صحیح کلمه ی مار را به دانش آموزان یاد میدهد ویا او که عکس ماری را بعینه بنمایش گذاشته است “؟!

عوام الناس که ساده و ازسواد بی بهره بوده و برهر نوآوری دیدی شکاکانه داشتند ، باتفاق آرا، حق را به این دغلکار داده وشروع به کتک زدن معلم وانداختنش به بیرون او ازده کردند که نگذارند بدعت گذاری کند!

بدین ترتیب بود که برای زمانی بیشتر، بازهم نان این شارلاتان عوامفریب درروغن بود و…

ماجرای کج فهمی عمومی ازمسئله ی تورم وگرانی وسوء استفاده ی فرقه ی دغلکار رجوی ازاین ضعف ، بی شباهت به این داستان” مار” نیست.

درست است که تورم وگرانی روابط ارگانیک باهم دارند ، اما از ” اینهمانی” تام وتمام هم برخوردار نیستند!

ازنظر اقتصاد دانان رسمی که سود معیار همه چیز برای آنهاست ، یکی ازعلل عمده ی تورم ، وجود نقدینگی زیاد دردست مردم است.

اما اقتصاددانان مردم گرا که منفعت واقعی جامعه را دربرقراری رفاه عمومی ، توسعه ی آموزش ، بهداشت و… میدانند ، برآنند که تورم ، حاصل ضعف سیستم تولیدی جامعه است وبا حمایت همه جانبه ازتولید وقطع واردات بی رویه ، این مسئله درمدار درست خود قرار میگیرد.

اما برخورد با مسئله ی تورم ابعادی دارد که عمدتا دراین میان به تورم نقطه به نقطه توجه میشود.

تورم نقطه به نقطه چیست؟

حالا که ماه فروردین 94 است وقیمت کالایی بنام ایکس مثلا یکهزارتومان است ودرفروردین سال95 به 1115 تومان برسد، گفته خواهد شد که تورم 15درصدی درکار بوده والبته باید توجه داشت که برای سنجش تورم تعداد مشخصی ازکالاها ونوسان قیمت آنها رادرنظر گرفته و میزان تورم را اعلام میکنند و درست نیست که با گران شدن یکی دو کالای مشخص، نرخ تورم اعلام گردد.

اگر فرض کنیم که ما درسال 91 تورم 40درصدی را شاهد بودیم، معنی آن این است که اگر قیمت مجموعه ی نسبی کالاها ی اساسی درسال 90، یک هزارتومان بوده، این قیمت درسال 91 به 1400 تومان افزایش یافته و قیمت این کالا درآن زمان تثبیت یافته که درصورت ادامه ی آهنگ قبلی تورم به میزان مثلا 40 درصد، قیمت آن درسال 92 به حدود 2000 تومان میرسید !

اما اگر میزان ونرخ تورم به 15 درصد کاهش یافته ، این معنی را ندارد که این کالا باید قیمتی پایینتر از1400 تومان داشته باشد بلکه قیمت آن برابر تورم 15 درصدی چنین محاسبه میشود:

1610=1400+(15%*1400) که مشاهده میشود که قرار نیست که قیمت 1400 تومانی با تورم 15درصدی به کمتر ازآن تبدیل شود بلکه این محاسبه ی ساده ودرست نشان میدهد که با کنترل کمی تورم، کالایی که با نرخ تورم 40 درصد قبلی میباست به 2000تومان فروخته شود، اکنون به 1610 تومان فروخته میشود که البته باوجود بالابودن این قیمت نسبت به سال قبل، ازوضعیت بهتری برخوردار است ومصرف کننده حدود 400 تومان کمتراز موقعی خرج میکند که با تداوم تورم 40درصدی باید می پرداخت.

بنابراین فرقه ی رجوی که همواره بقای خود رادر کم اطلاعی مردم میداند، با یکسان انگاشتن معرفتی ( عدم شناخت قوانین ابتدائی اقتصادی) یا جعل وتزویر آگاهانه درآن، تورم وگرانی را بعنوان مقولات یکسان به خورد خوانندگان خود میدهد!

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=17296

معرفی نمونه وار، ازحامیان فرقه ی رجوی درجنگ افروزی!

وحید از تبریز، کانون آوا، هفدهم مارس ۲۰۱۵:…  این گروه مستبد وتمامیت خواه که درامتداد انحصار طلبی درمان ناپذیرش ، یک سازمان ضدامپریالیستی دهه ی ۴۰- ۵۰ را تبدیل به زوائد امپریالیزم نموده وآنرا بجایی رسانده که برای اسرائیلی که خود ازادوات نظام سلطه گر جهانی است ، جاسوسی وکار چاق کنی انجام دهد ، از خبرهای نسبتا امیدوار کننده ای که حکایت از توافق اتمی ایران با آمریکا و…میکند، سخت …

Mojahedin Khalq (MKO, MEK, Rajavi cult) Our Men in Iran?
(Seymour M. Hersh, The New Yorker, April 2012)

لینک به منبع

مطلب ارسالی لزوحید ازتبریز ( امضاء محفوظ) ۲۵ اسفند ۱۳۹۳

معرفی نمونه وار، ازحامیان فرقه ی رجوی درجنگ افروزی!

همینکه با احتمال توافق هسته ای ایران با گروه۱+ ۵ بارقه ی امیدی در رفع تنش و برقراری امنیت پایدار درمنطقه بچشم میخورد، آرام وقرار باند رجوی بهم میخورد!

این گروه مستبد وتمامیت خواه که درامتداد انحصار طلبی درمان ناپذیرش ، یک سازمان ضدامپریالیستی دهه ی ۴۰- ۵۰ را تبدیل به زوائد امپریالیزم نموده وآنرا بجایی رسانده که برای اسرائیلی که خود ازادوات نظام سلطه گر جهانی است ، جاسوسی وکار چاق کنی انجام دهد ، از خبرهای نسبتا امیدوار کننده ای که حکایت از توافق اتمی ایران با آمریکا و…میکند، سخت دلواپس شده وهرخبر بی اهمیتی را با جار وجنجال خاص خود، دررسانه هایش منعکس کرده تا میزان دلواپسی خود را برملا سازد.

فرقوی های دشمن آرامش ورفاه مردم ایران، با پیش بینی اینکه ممکن است نتیجه ی این توافقات احتمالی ، بازگردانده شدن دارائی های صدها میلیارد دلاری بطور ظالمانه بلوکه شده ی ” خلق قهرمان ” بوده و مرهم بزرگی بردردهای آن باشد ، درکنار اربابان خود – نئو کنسرواتیوها و ارتجاع منطقه- سخت به تکاپو افتاده که نگذارد این واقعه اتفاق بیافتد!

مانند گرگی که منافع خودرا درتاریکی وابری بودن هوا می بیند، مصادره کنندگان سازمان مجاهدین نیز ، دوام، بقا وعلت وجودی خودرا درتنش، جنگ وویرانی می بینند!

اینجانب ازمیان دهها نمونه ای که نشان از یکدلی باند رجوی با هارترین جناح امپریالیزم، صهیونیزم وارتجاع منطقه میدهد ، دونمونه را بعنوان سمبل این همفکری ها انتخاب کرده و ملاحظات کوتاهی درباره ی آنها میآورم.

در وبسایت رسمی گروه مافیایی رجوی آمده است:

” جان بولتون: اوباما مشغول گفتگوی تسلیم طلبانه بی‌سابقه با رژیم تهران است

جان بولتن سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل، گفت: اوباما مشغول یک گفتگوی ”تسلیم طلبانه بی‌سابقه“ با رژیم ایران است. وی افزود: توافق با رژیم ایران کاملاً مخدوش است. وی که در اجلاس امنیت ملی کارولینای جنوبی سخنرانی می‌کرد افزود: من به هیچ توافقی با رژیم ایران اعتماد ندارم. این رژیمی است که متعهد شده به هر شکلی به بمب اتمی برسد و این توافق این شانس را به آنها خواهد داد “.

جان بولتن ( سفیر سبق آمریکا درسازمان ملل متحد) را که میشناسید؟

اوهمان کسی است که اظهار نظر کرده که ده طبقه ی ساختمان سازمان ملل متحد زیادی است و باید با بمباران و … برداشته شود!

بااین سخنان بود که آگاهان امر دریافتند که این نئوکان های وحشی وجنایتکار، به وجود سازمان ملل متحدی که گاها ! درامور جهانی دخالت میکند، اعتقاد نداشته ومعترض آن اند!

او یک مسیحی صهیونیست است و به چیزی کمتر از تصرف تمامی جهان توسط نئوکان ها ، رضایت نمیدهد ومذاکره را تسلیم طلبی میداند!

از او وایضا باند رجوی باید پرسید که بجای توافق هسته ای شما چه گزینه ای دارید؟

البته جواب ازپیش روشن است: حمله ی نظامی!

فقط فرق موجود عبارت ازاین است که که جان بولتون آنرا صریح برزبان میآورد و فرقه ی رجوی بانام های ” مماشات نکردن ” و… مطرح میکند!

کف برآوردن این سناتور جنایتکار، ازآن جهت است که افکار عمومی آمریکا با تجربه اندوزی از حملات نظامی به عراق وافغانستان، مایل به حمله ی نظامی به کشورهایی که هیئت حاکمه ی آمریکا آنها را ” نافرمان” میخوانند، نبوده و محافظه کاران ( اوباما و…) برخلاف نومحافظه کاران، کم وبیش این نظر افکار عمومی آمریکا را جدی میگیرند و جان بولتون میخواهد که این چنین نباشد!

شاهزاده ترکی فیصل ، معروف به یکی از مردان اطلاعاتی وسیاسی سوپر ارتجاعی عربستان مرتجع هم، حرف های مشابهی زده که باز بنقل ازوبسایت اصلی فرقه ی رجوی میخوانیم:

” توافق اتمی با رژیم ایران خطر تکثیر اتمی را با خود دارد – شاهزاده ترکی فیصل روز دوشنبه در مصاحبه با شبکه جهانی تلویزیون بی.بی.سی اعلام کرد: هر امتیازی که قدرتهای جهانی در توافق اتمی به رژیم ایران بدهند، عربستان سعودی و دیگر کشورها نیز در پی کسب همان امتیاز خواهند بود و این مسأله به خطر تکثیر تکنولوژی اتمی راه خواهد برد. ترکی فیصل رئیس سابق اطلاعات عربستان و سفیر این کشور در واشینگتن و لندن بوده است “.

خوب خواننده ی محترم!

شما زبان حال دو شخصیت مخالف هرنوع مذاکره باایران وهمدلی رجوی ها با آنرا ملاحظه فرمودید!

قضاوت درمورد آنان و ماهیت فرقه ی رجوی برعهده ی شماست!

(پایان)

***

2014-09-16-USIran.jpgMassoud Khodabandeh: America Must Make Its Underlying Intentions Toward Iran Clear

Maryam Rajavi terrorist syriaThe Mojahedin Khalq (Rajavi cult) and Saddam’s daughter support the Islamic State of Iraq and the Levant (ISIS)


Massoud Khodabandeh
Article first published online: 27 JAN 2015
DOI: ۱۰٫۱۱۱۱/aspp.12164

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=17124

آقای امیر بدلی: شمااگرمویی میبنیدماپیچش آنرا میبنیم!

وحید از تبریز، کانوان آوا، یازدهم مارس ۲۰۱۵:…  بدنبال فعالیت های قانونی ومتین خانواده های گرفتار آذربایجانی که درپی حفظ جان عزیزان دربند خود هستند که به تله ی مسعود رجوی افتاده اند ، باند رجوی برآن شده که نوشته هایی به قلم ویا بنام این تیره روزان با هدف تخریب اقدامات مدنی خانواده ها ، در رسانه های مختلف خود منتشر کند! امیر بدلی نیز ازجمله اسرای تبریزی رجوی درکمپ لیبرتی است که قرعه …

تحصن خانواده ها، درب قرارگاه اشرف، مارس ۲۰۱۰

لینک به منبع

آقای امیر بدلی: شمااگرمویی میبنیدماپیچش آنرا میبنیم!

بدنبال فعالیت های قانونی ومتین خانواده های گرفتار آذربایجانی که درپی حفظ جان عزیزان دربند خود هستند که به تله ی مسعود رجوی افتاده اند ، باند رجوی برآن شده که نوشته هایی به قلم ویا بنام این تیره روزان با هدف تخریب اقدامات مدنی خانواده ها ، در رسانه های مختلف خود منتشر کند!

امیر بدلی نیز ازجمله اسرای تبریزی رجوی درکمپ لیبرتی است که قرعه ی فال بنام او نیز افتاده و بطور حقیقی یا مجازی ماموریت یافته که دراین فیض عظمای خرابکاری برعلیه اقدامات شجاعانه ی خانواده ها!! شرکت کندوبهتر اینکه بگوییم بکوشد که خودرا ازجدی ترین حامی خود که همان اعضای خانواده های ذیربط باشند، محروم کرده وتنور رجوی خودشیفته وفراری شهوت ران را برای چند صباحی هم که شده ، گرم نگه داد! (یکی بر سر شاخ بن می برید)!

نوشته ی این همولایتی هستی باخته وگرفتار شده در دام یک باند مافیایی که خود را بناحق یک سازمان سیاسی سرتاسری هم میخواند ، ” مجاهدین، سلاح، سرنگونی ” نام دارد که طی آن مدعی شده است:

” آخر سخنگوی مجاهدین چه گفت؟ جز این که سلاح را برای حفاظت از جان ساکنین لیبرتی در وسط معرکه یی که ارتجاع و استعمار در عراق بوجود آورده اند، می خواهیم؟ چرا که معلوم نیست در این بلبشوی دموکراسی! در عراق چه پیش خواهد آمد، به همین منظور هم سخنگوی مجاهدین و هم ۴۰۰۰ پارلمانتر اروپایی در بیانیه یی به این حق مجاهدین لیبرتی اذعان کردندکه اگر یونامی و سازمان ملل و آمریکا و دولت عراق در یک کلام طرف حسابهای توافقنامه ۴جانبه برای حفاظت جان «پناهجویان مورد نگرانی» در عراق نمی خواهند و یا نمی توانند این حفاظت را تأمین کنند پس بهتر است حقوق ما و خواسته های ما را که به واضح ترین صورت ارائه شده, به رسمیت بشناسند و منتی هم روی کسی نیست چون مال خودمان را می خواهیم ولا غیر “.

درجواب اینکه این سخنگوی مجاهدین چه گفت ، بطور ساده عرض میشود که او حرفی بزرگتر ازسر ودهان خود زد! وهمگان میدانند در یک کشور خارجی وکمپی که اجازه ی اسکان موقت به جمعیتی با چنین مشخصات داده میشود، به کسی سلاح نمیدهند وحق حاکمیت خود را با نیروی حقیر بیگانه ای بنام فرقه ی رجوی تقسیم نمیکنند!

پس اگر اینطور است ، این درخواست سلاح برای چیست؟

ظن غالب عبارت ازاین است که درخواست کنندگان اصلی چنین سلاحی، صلاح خود را درتحریک افراطیون کشور ناآرام عراق – که این نا آرامی وافراطی گری ماحصل حمله واشغال ناموجه وغیر قانونی امپراطوری مسلط جهانی است – دانسته اند تا بلکه بدست این افراطیون ، کمی تا قسمتی ازاین ساکنین لیبرتی را به کام مرگ بکشانند که فال وهم تماشا باشد: ( کاسته شدن ازتعداد افرادی که اسرار مگویی را از مسعود ومریم رجوی باخود حمل میکنند وکشته سازی توسط رجوی برای طرح درخواست های دیگر)!

اما شق دیگر قضیه عبارت ازاین است که بااین درخواست سلاح ، کشورهای دیگری میتوانند به دروغ هم که شده اظهار ترس!! کرده و ساکنین لیبرتی را بعنوان عناصر خطرناک درکشور خود نپذیرند وفکر رجوی را ازانتقال آنان به کشورهای ثالث راحت تر کنند!

از این بابت بود بود که من درتیتر این یادداشت کوتاه این همولایتی ام را متهم؟! به ندیدن پیچش تار مو کرده ام!

دیگر اینکه لطفا این ۴۰۰۰؟؟!! پارلمانتر اروپایی را اینقدر به رخ ما نکشید ، این پارلمانتر های شما اگر وجود خارجی داشته وواقعا هم دلشان بحال شما می سوخت ، میتوانستند بجای همراهی با نقشه های مسعود رجوی ودست به هیچ کار مثبت نزدن، شما تیره روزان را بجای امن ببرند!

وحید ازتبریز

(پایان)

***

آقای رجوی سلاح را برای چه کاری و برای چه کسی می خواهی؟

Letter to the Director General of the ICRC (182 signatories)

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=15732

زمینه سازی برای قربانی تدریجی نفرات در اسارتگاه لیبرتی

محمد اکبرزاده، انجمن نجات، مرکز قزوین، بیست و دوم ژانویه ۲۰۱۵:…  آنچه که باعث تأسف است این است که همراه هر فرد بیمار باید دونفر بعنوان اسکورت یا همراه ، بیماررا مشایعت می کردند و این خود مشکلی برای اعزام بیماران اورژانسی به خارج پادگان بود واگر مسئولین عراقی به هر دلیلی اجازه خروج نمی دادند حتی اگربیماروضعیت اورژانسی داشت فرماندهان سازمان اجازه خروج بیماررا نمی دادند …

معاضدی ستوده درودیرجوی و نیازش به فوت بیماران در لیبرتی و آلبانی

تبعیض کینه توزانه مریم و مسعود رجوی در رابطه با قربانیان «از مهین افضلی ها تا میرزا آقا پاک نیت»

لینک به منبع

زمینه سازی برای قربانی تدریجی نفرات در اسارتگاه لیبرتی

به دنبال آخرین خبر و تحولات از وضعیت نفرات اسیر در لیبرتی وهمچنین نفراتی که جدیدا ًبه کشورهای دیگر منتقل شده اند یا می شوند ؟ برحسب اتفاق یک سری هم به سایت به اصطلاح مجاهدین خلق زدم غالبا ً به خاطر دروغ مکرر و حرف بی سروته آنهاحتی سیمای آزادی که گاهی مشاهده میکنم دچار سردرد شدید می شوم. به محض بازکردن سایت نظرم را گزارش دبیر خانه شورای ملی مقاومت ایران مورخه ۲۶/۹/۹۳ آذرماه جلب کرد مبنی بر محاصره ظالمانه پزشکی وکارشکنی در دستیابی ساکنان لیبرتی به خدمات پزشکی؛ این بارهمراه نبودن مترجم را بهانه کردند برای شانتاژ خبری؛ حضورم به مدت طولانی بعنوان یکی از خدمتگزاران در زمان تحصن خانواده ها سبب شد که کم وبیش از ورود و خروج بیماران از اشرف وهمچنین ورود لوازم بهداشتی و دارویی و مواد غذایی درجریان این امورات نیز باشم .

بارها وبارها شاهد سهل انگاری و ممانعت مسئولین خود سازمان جهت خروج نفرات بیماربرای معالجه وحتی درچند مورد که منجر به فوت نفرات شد بودم . ما خانواده ها هرهفته شاهد ورود ماشین دارو از درب معروف باب الاسد بودیم ولی مسئولین مانع رسیدن دارو به بیماران می شدند و همین امر باعث شد که مسئولین عراقی اختیار بیمارستان درمانگاه را بدست خود بگیرند البته با مخالفت شدید سازمان روبرو شدند وسازمان تعدادی را مجبور به تحصن در درمانگاه کرد که مقاومت کنند . که درنهایت با زور آنها را بیرون کردند. از آن به بعد هفته ی دو روز یکشنبه و چهارشنبه تعدادی دکتر از بغداد به درمانگاه می آمدند ونفرات بیمار را مشاهده می کردیم که گروه گروه به درمانگاه مراجعه می کنند. بسیاردردناک بود جوان هایی که به انسانهای چروکیده و واقعا ً درب وداغان تبدیل شده بودند بعضی هارا با ویلچر و متأسفانه تعدادی رابا گرفتن زیربغل شان به درمانگاه می آوردند یعنی توان راه رفتن را هم نداشتند وتعدادی از نفرات که ظاهرا ًجزء مسئولین بالا بودند با ماشین ویا با آمبولانس واردمحوطه ی درمانگاه میشدند ما این طرف وآنها آن طرف سیم خاردار بودند از بچه ها خواهش می کردیم بچه ها خودتان را نجات بدهید بیائید ما شما را به بهترین بیمارستان منتقل می کنیم ولی آن بیچاره ها حتی جرأت نگاه کردن به مارا هم نداشتند چون دونفرمراقب همراهشان بود که به اصطلاح “از ارتش آزادیبخش کسی فرارنکند” فقط زنجیر به پا کم داشتند که آن هم در ذهنشان بود تمام مطالبی که خدمتتان عرض می کنم فیلم وعکس شان موجود می باشد .

آنچه که باعث تأسف است این است که همراه هر فرد بیمار باید دونفر بعنوان اسکورت یا همراه ، بیماررا مشایعت می کردند و این خود مشکلی برای اعزام بیماران اورژانسی به خارج پادگان بود واگر مسئولین عراقی به هر دلیلی اجازه خروج نمی دادند حتی اگربیماروضعیت اورژانسی داشت فرماندهان سازمان اجازه خروج بیماررا نمی دادند.

من شاهد یکی از بیماران بسیار بد حال بودم که مسئول بیمارستان، دکتر عمر که بسیار دکتر دلسوزی بود اصرار فراوان بر خروج آن مریض بدحال بنام خانم حسینی داشت که عفونت شدید داخلی وارد خون او شده بود وبدلیل کمبود امکانات درمانی حتما ً باید به بیمارستان بغداد منتقل میشد ولی به بهانه های مختلف اینکاررا به عقب انداختند وبعد از دوهفته این مریض منتقل شد ولی افسوس عفونت وارد خونش شده بود وخانم حسینی فوت شدند که مسئولین عراقی از تحویل جنازه به سازمان خودداری کردند. حال بعد از مرگش بیا ببین سازمان چه تبلیغاتی به راه انداخت!

نمونه دیگر آقای مهدی فتحی ایشان به گفته دوستان جدا شده جزء فرمانده هان رده بالاسازمان بود گیرین کارت یک کشور اروپایی را داشت فقط بدلیل اینکه نمی خواستند اقای فتحی ازپادگان خارج شود به اصطلاح خودشان “مسائل امنیتی” بعلت عفونت کلیه مرد. درتبلیغاتشان طوری منعکس کردند که دلیل مرگ ایشان محاصره نیروهای عراقی وهمچنین محاصره خانواده ها بوده است . برای ایشان هم سازمان چه مراسم باشکوهی گرفت.

آقای دکتر عمر می گفت اگر اجازه می دادند به بیمارستان بغداد منتقل شود این بنده خدا زنده می ماند ولی متأسفانه این روند همچنان ادامه دارد طبق آخرین اخبار خودشان در همین ماههای اخیر۲۲ نفر برای تبلیغات مظلوم نمایی سازمان در مجامع بین المللی وحقوق بشری به همین روش قربانی شده اند.

درپایان برای تکمیل خاطرات تلخ زمان تحصن در پشت درب وسیم های خاردار زندان اشرف به اعتقاد من قوانین من درآوردی فرقه تروریستی رجوی و سران این فرقه فرزندانمان را اسیر ومحاصره کردند نه نیروهای عراقی .

من ازطرف خودم وتمام خانواده های چشم انتظار اسیران دربند اسارتگاه لیبرتی و ازتمامی مجامع بین الملی وحقوق بشری جهت تعیین تکلیف اسیران دربند از زندان ذهنی وفکری فرقه رجوی درلیبرتی استمداد کمک داریم تا جلوی کشته شدن ومرگ تدریجی فرزندانمان وهمچنین استفاده ابزاری توسط سران سازمان وآمریکا گرفته شود. دراین مورد، رجوی میتواند ازتاکتیک های متعدد اعضای سازمان را بخاطر منافع شخصی وکثیف خود به کشتن بدهد به همین خاطر از دولت ها وسازمان هایی که می توانند جلو این طرح نسل کشی توسط رجوی را بگیرند ، درخواست اقدامات سریع ولازم ، که یک درخواست بشر دوستانه میباشد راداریم!

محمد اکبرزاده

***

گزارش کمپ لیبرتی 6مجاهد خلق. سالمندان کمپ لیبرتی متقاضیان سلاح از امریکا؟ چرا؟.(بخشی از گزارش چهارم ایران اینترلینک)

مریم رجوی مجاهدین خلق فرقه هانشست های عملیات جاری+سند

همچنین:

خاطرات دوازده سال اسارت در فرقه رجوی از زبان علیرضا رحمانی مقیم درآلمان – قسمت دوم

علیرضا رحمانیانجمن نجات، مرکز قزوین، هفتم ژانویه ۲۰۱۵:… نفرات را برای شعار دادن علیه خانواده ها به زور بسیج می کردند یادمه یکبار فرمانده قسمت ازمن خواست که درشعار دادن برعلیه خانواده ام شرکت کنم من قبول نکردم سراین موضوع تحت فشار روحی زیادی قرار گرفتم حرفهای تکراری وخسته کننده پوچ وبی محتوا

روانشناسی ولی فقیه فرقه = رهبر عقیدتی

مسعود رجوی قبل از فراراحمد فریاد (امضا محفوظ)، اروپا، بیستم ژانویه ۲۰۱۵:…  گفت :در این مدت چند سالی که دعوا سر” ماندن در اشرف و عراق است” همیشه حرف های دوگانه می زند مثال چند روز پیش گفت به ما سلاح بدهید برای حفاظت از لیبرتی قبلش گفته بود همه ما را یک جاببرید آمریکا چند وقت پیش چراغ خاموش

سلاح را برای چه کاری و برای چه کسی می خواهی؟

نادر نادرینادر نادری، وبلاگ آیندگان، فرانسه، نوزدهم ژانویه ۲۰۱۵:…  البته از کنوانسیون های جدید است که زندانیان می توانند مسلح شوند تا چند روز پیش مجاهدان لیبرتی زندانی بحساب می آمدن و هر روز در بوق کرنا می کردن که افراد مستقر در لیبرتی زندانی هستند حال نمی دانم کهچه زندانی هست که می تواند درخواس�

مونا (آذر) حسین نژاد: نامه ای دیگر به خواهرم زینب در زندان لیبرتی

مونا (آذر) حسین نژاد، کمپین برای انتقال فوری ساکنان لیبرتی به کشور ثالث، هجدهم ژانویه ۲۰۱۵:… زینبم خواهر قشنگم! وقتی نامه ات به کمیساریا، منتشر شد و دیدم، برای ساعتی سراغ متن نامه ات نرفتم و تنها خیره شدم به عکست و دست خطتت، عکست رو نوازش کردم وصورت ماهت رو بوسیدم و