بازهم قافیه است که بر فرقه ی رجوی تنگ میآید! (دفتر مطبوعاتی پارلمان بریتانیا: چنین قطعنامه ای وجود خارجی ندارد)

بازهم قافیه است که بر فرقه ی رجوی تنگ میآید! (دفتر مطبوعاتی پارلمان بریتانیا: چنین قطعنامه ای وجود خارجی ندارد)

مریم رجوی حقوق بشرصابر، انجمن نجات، مرکز آذربایجان شرقی، بیست و هشتم دسامبر 2014:…  شما بگونه ای ازموضوع صحبت میکنید که گویا قرار است که این افراد بطور دائمی درعراق بمانند وفراموش میکنید که عراق حق حاکمیت برکشور خود دارد وآنها را بعنوان مهمان کاملا موقت وبطور سرراهی پذیرفته است وخواهان استمرار این اقامتی که قرار بوده خیلی کمتر ازاین باشد ، نیست. چرا که آنها را درلیست تروریستی خود قرار داده و …

مریم رجوی حقوق بشرمریم رجوی و ژستی که کسی آن را باور نمی کند

کمپ اشرف سپتامبر 2013-2بریتانیا احتمالا هفده تن از ساکنین لیبرتی که مشخص شود هیچ رابطه ای با تروریسم ندارند را قبول خواهد کرد

لینک به منبع

(توضیح ایران اینترلینک، لندن، بیست و هشتم دسامبر 2014: بر اساس مدارک منتشر شده و آرشیو پارلمان بریتانیا، همچنین بر اساس صفحات ثبت شده در مورد برنامه های روزانه پارلمان در یک ماه گذشته، بر خلاف ادعای سخیف خروجی های مجاهدین خلق نه تنها چنین قطعنامه ای در مجلس عوام یا اعیان بریتانیا تصویب نگردیده که اساسا چنین قطعنامه ای حتی برای رای گیری هم مطرح نگردیده است. این مزخرفات نشات گرفته از مغز بیمار رجوی احتمالا نوشته ای است که طبق معمول توسط سازمان مجاهدین تولید و با خرج بالا و از طریق شرکت های لابیگری در لندن در خارج از صحن پارلمان برایش امضا جمع میشود و بنا بر توضیح یکی از مقامات دفتر مطبوعاتی پارلمان “به هیچ وجه ربطی به پارلمان بریتانیا ندارد”. البته در همین حد هم باز باید یادآور شویم که با شناخت از سابقه مجاهدین خلق، در مورد همین معدود امضا ها هم باید بشدت شک کرد چرا که فرقه رجوی در جعل امضا سابقه ای بسا طولانی دارد و بارها بخاطر متوجه شدن افراد مجبور به پاک کردن کل صفحات از سایتهایش شده است)

بازهم قافیه است که بر فرقه ی رجوی تنگ میآید!

این قطعنامه ها راه بجایی نمیبرد!

بار دیگر این سازمان جدا از خلق و دخیل بسته به معجزات ریزه خواران نظام سلطه وتابعیت جهانی ازسر استیصالی که بخاطر خط مشی ضد مردمی خود بدان دچاراست ، به پارلمان دولت فخیمه روی آوردند که با قبول ” حق الزحمه مادی یا معنوی؟؟!!” قطعنامه ای رادرتایید افکار مالیخولیایی مسعود رجوی که اینک مریم عضدانلو با ازدست دادن جبری مقام شامخ حرمسراداری خود که با فرار ومخفی شدن صاحب حرمسرا این شغل شریف!! دلاله گی را ازدست داده، این افکار شلم شوربا وضد مردمی وضد میهنی را باخود حمل میکند وبه عامل اصلی اجرایی این تئوری های برآمده از یک مغز بیمار، تبدیل شده است.

بعد از تشبثات پرهزینه ای که اخیرا این خانم گرفتار دربند جاه طلبی براه انداخت ، سرانجام قطعنامه ای را بازبان این پارلمانتریست های انگلیسی که بنظر میرسد سیاست های انقباظی اتحادیه ی اروپا شامل حال اینها هم شده وتامین معاش روزمره را برایشان سخت تر کرده ، با شماره ی 343 انتشار دهد!

درمتن خبر برگرفته شده از وبسایت فرقه ی رجوی که عنوان ” قطعنامه پارلمان انگلستان در حمایت از مواضع خانم مریم رجوی ” را خود یدک میکشد، آمده است:

“قطعنامه ثبت شده در پارلمان انگلستان با این توصیه مریم رجوی هم‌نظر است که انگلستان باید خواستار پایان‌ یافتن دخالتهای رژیم مذهبی حاکم بر ایران در امور عراق، سوریه و سایر کشورهای منطقه باشد … در میان 113 نماینده مجلس انگلستان که قطعنامه 343 را امضا کرده‌اند، اسامی 14 وزیر پیشین و شماری از رؤسای کمیسیونهای مجلس از تمامی احزاب و گرایشهای سیاسی به‌چشم می‌خورد.

تاکنون درهیچ یک از مراجع جهانی بیطرف باثبات نرسیده که ایران بطور غیر قانونی دراوضاع عراق وسوریه و… دخالت کرده باشد.

دوکشور نامبرده دارای حکومت ودولت هستند که با داشتن روابط حسنه با ما، هرگز ادعای دخالت ایران درامور داخلی شان را مطرح ننموده وبرعکس همواره مواضع ایران را درخدمت ثبات این دوکشور که با اشغال دنیای سلطه گر مواجه بوده ویا توسط گروه های خشتن تکفیری دست ساز زیر مجموعه های آمریکا نا امن شده اند، دانسته اند که معلوم نیست که چرا باید آن دسته ازپارلمانتریست ها ی انگلیسی و باند تبه کار وعامل صهیونیزم رجوی ها ، دایه ی مهربان تر از مادر برای مردم این دوکشور که دارای حاکمیت بوده و این حکومت ها بهرترتیبی منتخب مردم خود بحساب میآیند، باشند!

صرف همین جمع شدن وبیانیه دادن علیه این وآن ، نمونه ی بارز دخالت درامور دیگر کشورها ست که اتفاقا این اتهام دردرجه ی اول متوجه این فرقه ی ایرانی! و پارلمانتریست های مورد بحث انگلیسی است!

درمتن قطنامه ی آورده شده در رسانه های رجوی میخوانیم:

” این مجلس بر این باور است که رژیم مذهبی (حاکم بر) ایران، سرچشمه اشاعه تروریسم و افراطی‌گری وحشیانه در عراق و منطقه می‌باشد، (قطعنامه) با توصیه رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت ایران، مریم رجوی هم‌نظر است … و خواستار تشکیل یک دولت دموکراتیک، فراگیر و مبتنی بر جدایی دین از دولت در عراق و سازمان‌دادن انتخابات آزاد و عادلانه تحت نظر سازمانهای بین‌المللی گردد “.

اولا لازم بود که نوشته شود تعدادی ازاعضای این مجلس که درنحوه ی نگارش آن شیطنت خاص گروه مافیایی رجوی ملحوظ شده است!

ثانیا عاملان اصلی تروریزم درعراق گروه های تکفیری بوده که ابدا ربطی به ایران نداشته و تصادفا محصول دخالت ها واشغالگری های آمریکا وانگلیس هستند که باید مورد سرزنش قرار گیرند!

ثالثا درعراق وهمینطور سوریه ، حکومت های بر سرکارند که با انتخابات وبادخالت سازمان ملل متحد بر سرکار بوده وعضو رسمی وگاها معتبر سازمان ملل متحد واغلب دوایر وابسته بآن میباشند وازنظر قوانین بین المللی حرفی درمورد آنها نمیتوان زد و اتفاقا برگزاری این نشست ها توسط رجوی ها وصدور این قطعنامه های خودسرانه ، نمونه ی روشنی ازدخالت درامور داخلی کشورهای دارای کرسی درسازمان ملل متحد است!

درپایان این قطعنامه ی کذائی آمده است:

” این مجلس همچنین معتقد است که رد دخالتهای (رژیم) ایران توسط دولت جدید عراق امری حیاتی برای ارتقای دموکراسی در آن کشور است و نحوه‌یی که (دولت عراق) با ساکنان اشرف که اکنون در کمپ لیبرتی در نزدیکی بغداد هستند، رفتار می‌کند، علامت خوبی برای اثبات آن است. این مجلس از دولت عراق می‌خواهد، محاصره غیرانسانی کنونی را از روی این کمپ بردارد و این کمپ را به‌عنوان یک کمپ پناهندگی سازمان ملل به‌رسمیت بشناسد و امنیت، حفاظت و حقوق ساکنان آن‌را تضمین کند “.

حضور وابستگان مجاهدین درعراق ، ازآنجا که حق پناهنگی دریافت نکرده بوده و سندی دراین مورد ندارند، اساسا غیر قانونی است!

سازمان ملل متحد ودولت عراق براثر تهدید آمریکا که درمواردی ازاین سازمان فرقوی بعنوان اهرم فشار برعلیه ایران استفاده میکند، مجبور به قبول این مسئله شده اند که این ساکنین غیرقانونی درعراق رابرای مدت کمی در کمپ لیبرتی قبول کنند تا فرصتی برای انتقال به کشورهای دیگر داشته باشند که این فرصت وموقعیت داده شده،هم ازنظر گذشت زمان بیشتر وغیر طبیعی وهم ازنظر دخالت های مداوم سازمان مجاهدین خلق درامور عراق ، سوخته و ازدست رفته است!

شما بگونه ای ازموضوع صحبت میکنید که گویا قرار است که این افراد بطور دائمی درعراق بمانند وفراموش میکنید که عراق حق حاکمیت برکشور خود دارد وآنها را بعنوان مهمان کاملا موقت وبطور سرراهی پذیرفته است وخواهان استمرار این اقامتی که قرار بوده خیلی کمتر ازاین باشد ، نیست. چرا که آنها را درلیست تروریستی خود قرار داده و همچنین قاتلین بخشی از مردم عراق در همکاری تنگاتنگ با ارتش صدام میداند!

ما که به موضوع واقفیم ، برعکس شما براین نظریم که این محاصره ازداخل و بمنظور حفظ ساکنین کمپ لیبرتی بعنوان ادوات کار رجوی انجام شده ودیده ویا شنیده نشده است که مامورین عراقی یا یونامی مانع خروج آنها ازقرارگاه باشند وبنابراین خود جنایت کرده و تقصیر را به گردن دیگران میاندازید تا بر اقامت دائمی غیرممکن این اسرای رجوی در کمپ لیبرتی پا فشاری بیشتری بکنید!

صابر

لرد کارلایل سر لابی جدید مجاهدین خلق در پارلمان انگلستانبریتانیا مجددا تقاضای لرد لابی گر برای ویزای رجوی را رد کرد.
چرا مریم قجررجوی دروغگو ی شیاد و متخصص برگزاری کنفرانس های تقلبی را به انگلیس وامریکا راه نمی دهند؟

بارونس نیکلسون عراقخاموش شدن صدای طبل جنگ طلبان و رجوی (مجاهدین خلق) توسط سفیر تجاری بریتانیا در عراق بارونس نیکلسون

Maryam Rajavi Saddam's private army NCRIمشاور سیاسی پارلمان اروپا: باید به نقش انگلی مجاهدین خلق (فرقه رجوی) در ساختمانهای پارلمان پایان داد

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=14988

این دست و پا زدنها بخاطر اقامت دائمی غیر ممکن در کمپ لیبرتی است!

انجمن نجات، مرکز آذربایجان شرقی، بیست و هفتم دسامبر ۲۰۱۴:…  خبر زیر که با تفرعات بیشتر در رسانه های فرقه ی رجوی که نام بی مسمای مجاهدین خلق را کماکان یدک میکشد ، بازهم دراشکال دیگر خوراک رسانه های این گروه مافیایی شده و موضوع طوری مطرح میشود که گویا آسمانها بزمین ریخته وهمین فرداست که رژیم سقوط میکند و رجوی ها درمیدان آزادی تهران، در میتینگی مشابه آنچه که دراوایل سال …

سخت ترین ضربه به فرقه رجوی با خروج نیروها از عراق

لینک به منبع

این دست و پا زدنها بخاطر اقامت دائمی غیر ممکن در کمپ لیبرتی است!

خبر زیر که با تفرعات بیشتر در رسانه های فرقه ی رجوی که نام بی مسمای مجاهدین خلق را کماکان یدک میکشد ، بازهم دراشکال دیگر خوراک رسانه های این گروه مافیایی شده و موضوع طوری مطرح میشود که گویا آسمانها بزمین ریخته وهمین فرداست که رژیم سقوط میکند و رجوی ها درمیدان آزادی تهران، در میتینگی مشابه آنچه که دراوایل سال جاری دراکراین اتفاق افتاد ، به رقص وپایکوبی خواهند پرداخت ومردم ایران صاحب حکومتی خواهند شد که نمونه اش را درمناسبات فرقه ی رجوی در کمپ های اشرف و لیبرتی دیده و شنیده ایم!

وبسایت فرقه ی نامبرده خبر را بصورت متفاوت تر از قبل بشکل زیر تیتر کرده است:

” کابوس وحشت نظام از قطعنامه مجلس انگلستان و فراخوانهای پارلمانی به محاکمه خامنه ای و ارجاع پرونده جنایات رژیم به شورای امنیت “

وطی آن که دراصل تکرار یکی دوجمله در چند صفحه است میخوانیم:

” به دنبال ثبت قطعنامه پارلمانی درحمایت از حقوق مجاهدان لیبرتی و فراخوانهای فزاینده در کنفرانس پارلمانی در انگلستان و پارلمان اروپا و سخنان نمایندگان و حقوقدان برجسته یی هم چون پرفسور سارا چند لر ازسوی ۸۵۰هزار حقوقدان ووکیل در کشورهای اروپایی، که خواستار شناسایی حقوق بنیادین مجاهدان لیبرتی ازجمله حق تردد آزاد و تعیین لیبرتی به عنوان کمپ پناهندگی شده اند، غیظ و کین و ترس و وحشت نظام ولایت را فرا گرفته و از جمله در خبرگزاری سپاه پاسداران فوران کرده است “.

من اصل و هسته ی مرکزی خبر چند صفحه ای فوق را درآوردم که خواننده بداند که تمام بازیهای این باند مافیایی شبیه همان ادا واطوارهای خرس بخاطر تصاحب گلابی های یک درخت است ولاغیر! وتیتر خبر که ” کابوس وحشت نظام از قطعنامه مجلس انگلستان و فراخوانهای پارلمانی به محاکمه خامنه ای و ارجاع پرونده جنایات رژیم به شورای امنیت ” است با این نیت اصلی رجوی ها همخوانی ندارد وباصطلاح معروف مرگ را پیش کشیده تا به تب رضایت داده شود وحکم کشک را دارد که افراد بیکار ومستاصل وگرفتار این باند مافیایی آنرا سابیده و مشغول باشند وفکرهای دیگری ازقبیل جدا شدن ویا درخواست آزادی برای تماس بادنیای خارج نداشته باشند!

دراین میان میماند حق تردد زندانیان لیبرتی که جای تعجب است وهمگی میدانیم که این نگون بخت های تاریخ معاصر ایران ازطرف گماشتگان ونگبانان خود رجوی محروم از داشتن این حق تردد هستند و بنابراین چاره ای جز این نداریم که نتیجه بگیریم که این تردد ازقماش دیگر وازنوع آن تردد های تشکیلاتی و کنترل شده توسط رجوی ها وبمنظور خرابکاری در کشور عراق وامکان اعزام تیم های تروریستی به داخل ایران است که دراین مورد باید گفت که خواب دیده اید که خیری درآن نیست!

ضمنا این پارلمانتاریست های دست ساز رجوی چه حقی دارند که به کشور عراق امر ونهی کنند که بگذارد کمپ لیبرتی بعنوان پشت سند نکاح خانم مریم رجوی، بطور دائمی دراختیار این باند بماند؟!

آیا مردم عراق متعهد به تضمین مالی نکاح خانم رجوی هستند و اجرای این تعهد؟! باید فقط وفقط با بخشیدن قسمتی ازاراضی شان باشد؟!

خنده دارتر اینکه این موضوع زمانی مطرح میشود که دولت عراق صبر وتحمل این بند بازی های رجوی را ازدست داده وباید که طبق قوانین آن کشور ، خاک عراق را ترک کنند!

ضمنا ، ارجاع پرونده به شورای امنیت با شکل وشمایلی که فرقه ی رجوی خواهان آن است وسخت تر ازآن صدور قطعنامه ی دلخواه رجوی ها بان سادگی هانیست که تصور میشود!

نه! هموطنان مستاصل وگرفتار در مناسبات منحط فرقوی! آن موقعیت محبوب شما را لو لو برده و روابط اعضای اصلی شورای امنیت باین خوبی نیست که میپندارید دستمالی را نصیب شما خواهد کرد و برعکس، هر قطعنامه ی این چنینی درجا رد خواهد شد!

پس این اقدامات پرهزینه راه بجایی نمیبرد وبرای شما مسیری غیر از انتقال سریع این گروگان های رجوی ازعراق باقی نمانده است!

به عنوان یک هموطن، بشما پیشنهاد میشود که مخارج این نشست ها وخرید امضای پارلمانتاریست های این چنینی را صرف این کار خیر “انتقال لیبرتی نشینان به خارج از عراق” بکنید!

خودتان را فریب ندهید ودلخوشی های دروغینی هم دراین افراد اسیر تولید نکنید که ابدا فایده ای نداشته و تنها اعتباری در سطخ ” عرض خود بردن”- اگر باقی مانده باشد – دارد!

سعید

ابراهیم خدابنده دسامبر 2014از اشرف تا لیبرتی – از لیبرتی تا تیرانا. چه سرنوشتی در انتظار قربانیان رجوی است؟

گزارش کمپ لیبرتی 4گزارش چهارم از بغداد، نوامبر

کمپ لیبرتی مجاهدین خلق فرقه رجویاغلب افراد تحت سیطره فرقه مجاهدین در کمپ لیبرتی دچار بیماریهایی روحی و جسمی شده اند

آینده مجاهدین خلق پس از عراق

***

خطاب به خانم نکیسا بامداد:چرا این اصول جهانشمول در تشکیلات شما زیر پا مانده است؟

انجمن نجات، مرکز آذربایجان شرقی، بیست و پنجم دسامبر 2014:…  نکیسا بامداد که یک نوشته ی طولانی برعلیه قصاص نوشته است ، بنا به ماهیت فرقوی خود نتوانسته روی حرف خود بایستد و بطوری که خواهد آمد ، علیرغم دلیل تراشی های زیاد، درآخر نوشته اش ، قصاص یک غیر خودی را کاملا مشروع دانسته است! خشونت پروری درهر

حدیث تکراری خیالبافانه از قلم اسماعیل محدث!

نوید، انجمن نجات، مرکز آذربایجان شرقی، بیست و چهارم دسامبر 2014:…  مکررا نوشته ها وادعا هایی از وابستگان فرقه ی رجوی که گویا انقلاب 57 مال آنها بوده و آخوندها با کمک غرب آنرا به سرقت برده ورجوی ها را ازگردونه خارج کرده اند ، دررسانه های مجا

کتمان حقایق اصلی توسط جلال گنجه ای! (چرا گنجه ای ها بجای خر، پالان را به کتک گرفته اند؟!)

صابر، انجمن نجات، مرکز آذربایجان شرقی، هجدهم دسامبر 2014:…  ما هنوز بخوبی نمیدانیم که رئیس دانشگاه الازهر به ریشه های بحران خواهد پرداخت ونتایج مذاکرات را به اطلاع افکار عمومی جهان خواهد رساند ویانه وبنابراین فعلا هیچ ایرادی به کار ایشان نمیتوانیم وارد کرده وبلکه بهتراست به نتایج حاصله خوش�