برای جوانمردی بنام محمدرحیمی ولعنت ابدی برفرقه رجوی

برای جوانمردی بنام محمدرحیمی ولعنت ابدی برفرقه رجوی

منصور نظری، ایران اینترلینک، پاریس، دوم ژانویه 2016:…  اما آن روی دیگر سکه صداقت و جوانمردی شخصیت عباس مافیای فریبکار وناجوانمرد فرقه رجویست که بی شرمانه و با شقاوت به جنگ روانی بر علیه او و سپهر و خانواده اش به میدان آمده تا حتی در آخرین لحظات زندگی با یک بیمار روی تخت بیمارستان او را شکنجه روانی کند. کاری کثیف و شنیع که فقط از عهده فرقه رجوی برمی آید . آخر در کجای این دنیا …

ابراهیم محمد رحیمی لندن سرگیجه ی رجوی در برابر مظلومیت عباس محمد رحیمی

مزدور پرویز خزایی مجاهدین خلق ارتش خصوصی صدام حسیناعضای ” شورای ملی مقاومت ” بدانند که چه نانی می خورند؟

https://iran-interlink.org

برای جوانمردی بنام محمدرحیمی ولعنت ابدی برفرقه رجوی

متاسفانه خبر بیماری عباس محمد رحیمی که با بیماری سختی دست به گریبان است دل و قلب همه ما را که از نزدیک وی را میشناسیم شکست امیدوارم که عباس بتواند بر این بیماری غلبه کند و بتواند چند صباحی همراه فرزند وخانواده اش باشد از روزی که خبر بیماری او را شنیدم روحم آزرده شده است و همیشه دعایش میکنم و از خدا میخواهم کمک کند تا محمد رحیمی هر چه زودتر شفا پیدا کند و به اغوش فرزندش و خانواده اش برگردد .

اما آن روی دیگر سکه صداقت و جوانمردی شخصیت عباس مافیای فریبکار وناجوانمرد فرقه رجویست که بی شرمانه و با شقاوت به جنگ روانی بر علیه او و سپهر و خانواده اش به میدان آمده تا حتی در آخرین لحظات زندگی با یک بیمار روی تخت بیمارستان او را شکنجه روانی کند. کاری کثیف و شنیع که فقط از عهده فرقه رجوی برمی آید .

آخر در کجای این دنیا با یک بیمار در بیمارستان چنین میکنند؟ در کدام فرهنگ و در کدام ائین چنین میکنند؟ اخر شقاوت هم حدی دارد. این نشان میدهد که رجوی دیگر به ته خط شقاوت و جنون رسیده است و به هر کاری دست میزند. او دیگر اب از سرش گذشته.

اگر چه نباید فراموش کرد که رجوی سالهاست ما را زنده بگور کرده بود. او بارها ما را کشته و بدار کشیده. خانواده هایمان رامتلاشی کرده و حالا هم که رها شده ایم هر کدام آواره دیاری شده ایم .مسعود رجوی با به راه انداختن جنگی کثیف و رو در رو قرار دادن خانواده ها پرده ای دیگر از فریبکاریش را گشوده است. او میخواهد با عشق بجنگد. اگر عباس محمد رحیمی در اخرین روزهای زندگی درخواست آوردن همسرش را میکند تا لحظاتی او را ببیند بخاطر این است که او عاشق است آخر عشق چیزی نیست که با فریبکاری شیادی به نام مسعود رجوی و فرقه اش بتوان حذفش کرد عشق در ذات آدمیست اگر که ادم باشیم اما رجوی بوئی از آدمیت و انسانیت نبرده است .

داستان عباس و سپه و … لکه ننگی ابدی بر این فرقه است که تاریخ هرگز از یاد نخواهد برد. همچون دیگر اعمال و سیاهکاری های دیگر این فرقه که در تاریخ ثبت شده است و با آب هفت دریا هم نمی توان آنرا شست

از خدا میخواهم و برای عباس عزیز آرزوی سلامتی میکنم. خدایا کمکش کن تا از این بیماری نجات یابد و ما چهره خندان عباس را دوباره در کنار خانواده اش ببینیم .

***

محمد رزاقی پاریس محاکمه مهدی ابریشمچیایران قلم حمله چماقداران فرقه تروریستی مجاهدین به آقای منصور نظری را محکوم می کند

حسین نژاد دنیا الوطنانعکاسات خبر “ممانعت رجوی از دیدار دو خواهر” در مطبوعات عربی

زهره قائمی فرمانده ترور صیاد شیرازیافشای مزدوران اعزامی ارتش خصوصی صدام، مجاهدین خلق، در کشور البانی (افشین ابراهیمی، علی رئوسان، سید حمید ملکی، عطا حسینی، …. )

گزارش سحر، ۲۰۰۹: پادگان مریم رجوی (فرانسه) از بیرون و از درون

قرارگاه اروپایی سازمان مجاهدین خلق در نزدیکی شهرک حومه ای اورسورواز Auvers-sur-Oise در استان سرژی پونتواز Cergy-Pontoise در کشور فرانسه از زمان پیدایش خود با تأیید دولت وقت فرانسه نقش مقر سرفرماندهی جنگ مسلحانه این سازمان را به اشکال مختلف ایفا کرده است.

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=20842

پنجاه سال پیش مجاهدین خلق دیروز و مجاهدین خلق امروز

منصور نظری، ایران اینترلینک، یازدهم سپتامبر ۲۰۱۵:… پس از پنجاه سال سازمان مجاهدین که میخواست با امپریالیست ها مبارزه کند امروز وسیله در دست انهاست پس از پنجاه سال سازمانی که میخواست در خدمت به خدا و خلق باشد اینک در برابر خدا و خلق شمشیر از نیام برکشیده و به اشکارا در برابر چشم مردم ایران و جهان پدران و مادران را مورد هتاکی و ضرب و شتم قرار میدهد پس از پنجاه سال سازمانی که میخواست با ارمان …

محمد حنیف نژادشما همان مجاهدین دوران شاه نیستید ،خودتان را قاطی ماجرا نکنید!

https://iran-interlink.org

پنجاه سال پیش مجاهدین خلق دیروز و مجاهدین خلق امروز

پنجاه سال پیش حنیف نژاد و سعید محسن و بدیع زادگان سازمان مجاهدین را با هدف جنگ با امپریالیست ها و در راس ان امریکا بنا نهادند انها در بیانیه هائی که منتشر کردند اعلام کردند هدف ما نابودی امپریالیسم به سرکردگی امریکای جهانخوارو برقراری جامعه بی طبقه توحیدی است دیری نپائید که عملیات نظامی سازمان مجاهدین برعلیه نیروهای امریکائی و شاه اغاز گشت اما پس از چند عملیات نظامی رهبران سازمان دستگیر شدند و سازمان نوپائی که هنوز گرم و سرد روزگار را نچشیده بود رهبرانش به زندان افتادند.

در سال ۵۱ اولین سری از مجاهدین دستگیر شده اعدام شدند مسعود رجوی نیز که جز لیست اعدامی ها بود از اعدام تبرئه گردید و به حبس ابد محکوم شد اگر چه طبق اسناد ساواک علت اعدام نشدن مسعود رجوی همکاری وی با ساواک بود و حتی نفرات ساواک که هم اکنون زنده هستند انرا تائید کرده اند ولی هیچگاه تا به امروز نه سازمان مجاهدین و نه خود مسعود رجوی راجع به ان موضعی روشن نداشته اند و انرا رد نکرده اند .

در گذر زمان پس از دستگیری رهبران سازمان و اعدام شماری از انان ایدئولوژی مجاهدین دستخوش حوادث بسیاری گشت عده ای به مارکسیت ها روی اوردند وعده ای نیز سرگردان به این سو و ان سو روان شدند اما همه انها یک وجه مشترک داشتند منطق تمام انها به کشتن و خونریزی ختم میشد همانگونه که انجام دادند کشتن ژنرال های امریکائی از یک طرف و از طرف دیگر کشتن نزدیک ترین یاران خود یعنی مجید شریف واقفی و صمدیه لباف و……

قهرمانان دروغین و پوشالی با پیروزی انقلاب ایران از زندان بیرون امده و با شعارهای به ظاهر انقلابی برای بدست اوردن حاکمیت دست به هر کاری زدند و نهایتا با شروع مبارزه مسلحانه در ۳۰ خرداد سال شصت چند نسل را قربانی اهداف قدرت طلبانه خود کردند در این بین مسعود رجوی همان قهرمان توخالی سکان راهبری سازمان را بعهده گرفت و با تصمیمات خود دهها هزار نفر را قربانی افکار خود کرد . مسعود رجوی جنگ خونینی را به مردم ایران تحمیل کرد که نتیجه ان هزاران قربانیست هزاران خانواده اواره و در گوشه و کنار جهان هزاران پدر و مادر که در سوگ فرزندانشان پیر گشتند و یا که دق کردند اما مسعود رجوی با زیر پا گذاشتن تمام اصول انسانی به هر پلیدی اویخت و سازمان مجاهدین را تبدیل به وسیله ای در دست امریکائی ها و اسرائیلی ها و عربستانی ها کرد به گونه ای که بدون اجازه انها اب هم نمی خورد و با اجازه انها دست به هر کثافتکاری میزند .سازمانی که وطنش را در بحبوحه جنگ ضد میهنی صدام حسین جنایتکار برعلیه کشور ما ایران به صدام میفروشد بی شک فقط یک وسیله در دست سعودی ها و اسرائیلی هاست و نه بیش از ان .

پس از پنجاه سال سازمان مجاهدین که میخواست با امپریالیست ها مبارزه کند امروز وسیله در دست انهاست پس از پنجاه سال سازمانی که میخواست در خدمت به خدا و خلق باشد اینک در برابر خدا و خلق شمشیر از نیام برکشیده و به اشکارا در برابر چشم مردم ایران و جهان پدران و مادران را مورد هتاکی و ضرب و شتم قرار میدهد پس از پنجاه سال سازمانی که میخواست با ارمان ازادیخواهانه جامعه بی طبقه توحیدی به ارمغان بیاورد اینک نیروهایش را در بیابانهای عراق به اسارت گرفته و خودشان در اروپا و امریکا در کنار همان امپریالیست ها عکس یادگاری میگیرند یادشان رفته که دیروز اگر همین امریکائی ها بدستشان می افتادند سرشان را گوش تا گوش میبریدند پس از پنجاه سال سازمانی که مدعی مبارزه با ارتجاع و عقب ماندگی بود خودش در مناسباتش صد بار ارتجاعی تر وصد بار عقب افتاده تر است و نه تنها عقب افتاده تر است بلکه نوکری مرتجع ترین کشور عرب منطقه یعنی عربستان را هم میکند کشوری که در ان زنان را با شمشیر گردن میزنند

پس از پنجاه سال میتوان گفت که پس از حنیف نژاد و سعید محسن و بدیع زادگان سازمان مجاهدین را از درون نابود کردند تقی شهرام ها بهرام ارام ها مسعود رجوی ها این سازمان را نابود کردند و انچه باقی گذاشتند پوسته ای بیش نیست

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=20664

سر باز کردن تناقضات درونی نیروها از سه دهه بیراهه و انحراف در فرقه رجوی

منصور نظری، ایران اینترلینک، سوم سپتامبر ۲۰۱۵:…  این روزها روزهائیست که همه نفرات سازمان از خود میپرسند چه شد که بدینجا رسیدیم همه از خود میپرسند کجای کار می لنگید که ما از ارمان ازادی به ارمان استبداد رسیدیم چه شد که ما شروع و پایان اطلاعیه را با نام خلق قهرمان ایران اغاز میکردیم اما حالا به جای ان سرتیتر اطلاعیه ها خانواده های الدنگ است چه شد ان شعارهای استقلال ازادی چه شد ان همه شعار صداقت …

https://iran-interlink.org

سر باز کردن تناقضات درونی نیروها از سه دهه بیراهه و انحراف در فرقه رجوی

این روزها روزهائیست که همه نفرات سازمان از خود میپرسند چه شد که بدینجا رسیدیم همه از خود میپرسند کجای کار می لنگید که ما از ارمان ازادی به ارمان استبداد رسیدیم چه شد که ما شروع و پایان اطلاعیه را با نام خلق قهرمان ایران اغاز میکردیم اما حالا به جای ان سرتیتر اطلاعیه ها خانواده های الدنگ است چه شد ان شعارهای استقلال ازادی چه شد ان همه شعار صداقت و فدا چه شد که سازمان سر از ناکجااباد عراق در سیطره صدام حسین دراورد ان هم در جنگی برعلیه میهن خود.

براستی چه بر سر این سازمان امد اینها تناقضاتیست که بصورت اتوماتیک به ذهن هر کسی که در درون سازمان است میرسد صداهائی که البته توسط رجوی سرکوب میشود تا صداها یکی نشود مطمئنا خود رجوی هم بارها و بارها این تناقضات را مرور کرده است و از حفظ است و خودش هم خوب میداند این تناقضات واقعیت هائی هستند که نمی تواند درب انرا گل بگیرد این تناقضات هر روز که میگذرد بیشتر سر باز میکند و دامن رجوی را میگیرد چرا که مسئول و مسبب همه این نابسامانیها و انحراف ها شخص اوست .

در طی بیش از سه دهه رجوی با اشتباهات مهلک مسیر یک سازمان را به ناکجااباد کشاند محصول اعمال رجوی خونهای به ناحقی است که از هر طرف برزمین ریخت اما همیشه اینها تناقضاتی بود که به ذهن همه ما که در سازمان بودیم میزد اما رجوی هر بار به شکلی انرا دور میزد و وارد مسیر دیگری میکرد و صداها را خفه میکرد و نمی گذاشت که صدائی با صدای دیگر همنوا نشود و برای اینکار از هر وسیله ای نیز استفاده کرده است از زندان درون سازمان گرفته تا تهدید توسط فالانژهای درون سازمان تا تهدید به ابوغریب و تا ضرب و شتم در درون سازمان .

بی شک امروز تمام نیروهای سازمان چه در لیبرتی چه در البانی و چه در هر جای دیگر بیشتر از هر روز دیگر نسبت به عملکردهای فرقه رجوی اشراف پیدا کرده اند و میدانند که مسیر طی شده مسیری انحرافی بوده است و بصورت طبیعی هزاران سوال بی پاسخ به ذهنشان میرسد و از مسئولین فرقه میپرسند که چرا بدینجا رسیده اند مسئول اینهمه اشتباهات استراتژیک سیاسی تشکیلاتی ایدئولوژیک کیست ؟

بی تردید فرقه رجوی و مشخصا شخص رجوی با تمام توان تلاش خواهد کرد کما فی السابق هر صدائی را با تکیه بر فریب و نیرنگ و خشونت سرکوب کند و به جای پاسخ به تناقضات و انحرافات سازمان نیروها را مجبور به پروژه خوانی های مسخره همچون گذشته کند تا نیروها به جای سوال و تناقض خود را بدهکار رهبری بدانند همان حیله و نیرنگی که در سه دهه رجوی بکار گرفت تا نیروهای سازمان را مجبور به اطاعت از خط و خطوط رهبری کند .

در ذهن هر کدام از نیروهای سازمان صدها تناقض بی پاسخ وجود دارد راجع به همه چیز از خانواده تا همسر و شوهر و مادر و پدر تا سیاست و تشکیلات و ایدئولوژی و صدها مورد دیگر که هر کس روزی را در درون این سازمان بوده انرا با پوست و گوشت و استخوانش لمس کرده است تناقضاتی که هیچگاه هیچکس به ان پاسخی نداده و انقدر این تناقضات انباشت شده است که میشود گفت هر نفر کوهی از تناقض است .در هر دوره این تناقضات سر باز میکنند و گریبان فرقه رجوی را میگیرند اما رجوی با شگرد پروژه خوانی افراد را مجبور میکند که بجای پرداختن به تناقض بیایند و بگویند بدهکار هستند و اشتباه کرده اند و تناقضی نبوده است .

بی شک بسیاری از افراد مسئله دار شده از خود میپرسند که اخر ما از کجا امده ایم و به کجا میرویم ؟انها سوال میکنند هزاران اشتباه و خطا و انحراف چرا ؟مسئول این همه انحراف کیست ؟اینهمه خونریزی چرا ؟وووسوالی که هیچکسی به ان پاسخ نمی دهدو بسیاری ازهمین افراد مسئله دار شده از اینهمه دروغ و حقه بازی خسته شده اند .این واقعیتی است که رجوی را گریزی از ان نیست تمام شگردهای رجوی برملا شده است و دیگر حتی نیروهای باقیمانده هم تره ای برایش خورد نمی کنند

***

همچنین:

قربانیان فرقه رجوی از چاه لیبرتی به چاه البانی

منصور نظری، ایران اینترلینک، نوزدهم دسامبر 2015:…  فرقه رجوی پس از سالها که قربانیانش را در عراق نگه داشت تحت فشار خانواده ها و سازمان ملل مجبور شده است بپذیرد که این قربانیان از عراق خارج شوند اما ایا خروج از عراق پایان این سیاه بازی مسخره است . بی شک خروج قربانیان فرقه رجوی از عراق جای خوشحالی دارد اما تمام ماجرا نیست

فرقه رجوی مبلغ مفتی های سعودی

منصور نظری، ایران اینترلینک، هشتم دسامبر 2015:… رجوی دیگری آبروئی برای از دست دادن ندارد دیگر برایش مهم نیست با کدام مرتجع و جنگ طلب بر ضد میهنش متحد میشود بصورت اتوماتیک دیگر این سازمان یک نیروی ایرانی نیست بلکه مهره و نیروی بیگانگان برای پیش برد خطوط جنگ طلبانه انهاست که خودش را با ساز انها کوک میکند و گوش به فرمان مف

آدمکشان وحشی داعش در پاریس جنایت میکنند و مثلا مجاهدین خلق هم عزاداری

منصور نظری، ایران اینترلینک، بیست و یکم نوامبر 2015:…  به هزار دلیل بسیار روشن شما عزاداریتان دروغ است محکوم کردنتان فقط حرف است وبس و با اینکار فقط میخواهید مثل بقیه کارهایتان نمایش بدهید که مثلا شما هم میفهمید که کشتن انسان جرم و جنایت است اما در اعماق ذهنتان چیزی نیست جز فرمان خلیفه تان مسعود رجوی . براستی س

قطار سازمان مجاهدین بدون راننده به کدام سو روان است ؟

منصور نظری، ایران اینترلینک، هفتم نوامبر 2015:…  سیزده سال پیش وقتی صدام حسین سقوط کرد پل برمر حاکم نظامی امریکائی در عراق مسئولیت کشور عراق را بدست گرفته بود در همان زمان اولین پیشنهادی که از طرف پل برمر به سازمان مجاهدین شد خروج از عراق بود انهم با مسئولیت امریکا . سازمان مجاهدین در ابتدا این تصمیم را پذیرفت و کار به ج