بنام خدا و بنام عصر ظهور حق و حقیقت

بنام خدا و بنام عصر ظهور حق و حقیقت

سمیه محمدیمصطفی محمدی، هفتم فوریه 2015:… هنوز از الان به دنیا ننوشته ام هنوز از ندا حسنی حرفی نزده ام هنوز از عزیزان مظلومی که در قبرستان اشرف دفن شده‌اند حرفی نزده ام، رجوی ملعون! فکر نکن. این قلم تنها قلم مصطفی محمدی نیست این حرفها تنها حرفهای محمدی نیست این هشدارها این تهدیدها این اعلان جنگ ها، تنها از جانب مصطفی محمدی نیست، اگر لرزیده ای اگر ترسیده ای این هشدار دنیا به توست …

سمیه محمدی

(مستند ناتمامی برای دخترم سمیه) فیلمی که خیلی تکون دهنده بود برایم

(با تشکر از آقای محمدی دریافت شد – ایران اینترلینک)

بنام خدا و بنام عصر ظهور حق و حقیقت

سمیه محمدیعصر عصر ظهور حق و عصر حضور حق در صحنه است، عصر تکرار تمامیه اعصار به یک جا است، تکرار تمامیه پیامها تمامیه پیامبران. عصر عصر پیامبران نو.  و زهی سعادت که سمیه جان تو و هم بندان اسیرت پیامبران زمان گشتید، زبان حق زبان گویای شماست و مرگ ناحق به دستان توانای شما.

گرچه سالها سکوت بوده وسکوت، حال می فهمم داستان اسارتت را. داستان اسارت دختری از بلور عشق، دختری از جنس مهربانی، دختری سرتاسر عاطفه و گذشت و فداکاری، و دختری که خداوند انتخابش کرد برگزیده اش ساخت برای رسالتی بزرگ،و میدانم و دانسته ام و تمام مردم دنیا بدانند که تو شایسته ترینی و برازنده ترینی و این است جواب سوالی که سالهای سال در نبودنت از من پرسیده شد.  چرا سمیه؟….

آری میدانم و تمام مردم دنیا بدانند که تو شایسته ترینی تو بهترینی تو بهترین پیام رسان حق شده ای تو پیامبر حق شده ای تو رسالت تمامیه پیامبران دنیا را به یک جا داری و این پاداش صبر و سکوت توست. سمیه ام مهربانم، سالها صبر و تحمل و سکوت تو من و محبوبه و خواهرت و برادرانت رسالت جهانی من، تو و ما شد، سمیه جان ماندی تا رسالتت را جهانی کنی ماندی تا حضور تمامیه پیامبرانی را که تا بحال در همه ی اعصار و قرون ظهور کردند را به یک جا اعلام کنی.

سمیه جان ماندی تا زبان یاسر شوم زبان ندا حسنی شوم، زبان الان شوم…. الان…. هنوز از الان به دنیا ننوشته ام هنوز از ندا حسنی حرفی نزده ام هنوز از عزیزان مظلومی که در قبرستان اشرف دفن شده‌اند حرفی نزده ام، رجوی ملعون! فکر نکن. این قلم تنها قلم مصطفی محمدی نیست این حرفها تنها حرفهای محمدی نیست این هشدارها این تهدیدها این اعلان جنگ ها، تنها از جانب مصطفی محمدی نیست، اگر لرزیده ای اگر ترسیده ای این هشدار دنیا به توست این هشدار خدا به توست، این هشدار جهان هستی به توست، این هشدار محمدی، محمدی ها محبوبه ها، همزه ها، هشدار یاسر ها، الان ها، آسیه ها، سمیه ها و سمیه ها به توست.

سمیه و سمیه ها را رها کن این پرندگان اسیر در قفس را،بگذار از هوای بیرون از جهنم نفس بکشند. چرا که اینان نه تنها اهل جهنم تو نیستند بلکه هدیه ای از بهشت خدایند به تمامی مردمان دنیا، رجوی ملعون آماده ی دریافت پیام و هشدار از جانب تمامیه پیامبران عالم باش بدان که دیگر جایی برای پنهان شدن نیست. از جهنم هم بیرونت میکشم چه برسد به مخفیگاه جهنمیت. به پایگاه جهنمیت در……. گفته بودم و گفته‌ام که سر بچرخانی که نه، چشم بچرخانی به هر سو که نگاه کنی محمدی و محمدیها را می بینی، ارتش محمدی را منتظر باش همه جا هستند همه جای دنیا، از دور ترین نقاط دنیا تا نزدیکترین به تو، که می بینی اما نمی بینی و نمی فهمی که خداوند مهر بر دلهایتان نهاده که نمی بینی و نمی شنوی.

پیام فردا و فرداهای من و ما را منتظر باش، سمیه جان امروز تمامیه پیامبران دنیا تمامیه پیامبران همه ی اعصار و قرون به یکباره و یکجا ظهور کرده اند. رسالتت به تمام دنیا اعلام شده سکوت را بشکن و داستان یونس پیامبر را به تمام عالم دوباره بگو و تو شایسته ترین و بهترین دختر دنیا هستی و تو برگزیده ترینی برای رسالتی که خداوند ارزانیت داشت، سمیه مهربانم آزاده ترین دختر دنیا صبور باش، بدان که صدای سکوتت را به گوش تمامیه دنیا خواهم رساند……

گفته بودم که سکوت مصطفی محمدی فریاد است چه برسد به فریادش،

بنام و یاد خدا. مصطفی محمدی

به فرزندانمان قصه بگوییم که بیدار شوند و نخوابند

An Unfinished documentary for my daughter – Trapped in Rajavi cult, Mojahedin Khalq


http://youtu.be/CEb5-ZBuk4k

سمیه محمدی

LET SOMAYEH CHOOSE IN A FREE COUNTRY

سمیه جان خسته ام از ندیدنت

***

همچنین:

آقای مصطفی محمدی، بازهم “خیر توشه “!

رضا اکبری نسبرضا اکبری نسب، تبریز، ششم فوریه 2015:…  ” مرگ خیلی آسان میتواند به سراغ من بیآید اما تا وقتی زنده ام سراغ آن نخواهم رفت… من البته با مرگ مواجه خواهم شد که مهم نیست، مهم این است که زندگی یا مرگ من چه تاثیری درزندگی دیگران داشته باشد- زنده یاد صمد بهرنگی). مرگ یاسر من هم تطابقی با این

کوچه ی بچه گی ها. تقدیم به سمیه محمدی

م م، تهران، ششم فوریه 2015:… دلم مث یه بادبادک تو کوچه ی بچه گی هاست. هنوزم یاد اون روزا یاد آور خاطره هاست. بازم دلم تو بچه گی عروسک تازه میخواد. هنوز دلم یه ماجرا که توش پر از راز میخواد. هنوز دلم میخواد کسی بیاد سکوتو بشکنه. باز الکی داد بزنم یکی بیاد کمک کنه. هنوز میخوام یواشکی گلای یاسو بچینم. برم رو پ�

مصطفی: سمیه، حوریه دلتنگ است. محبوبه: سمیه، میدانم که میدانی

سمیه محمدیخانواده محمدی، ششم فوریه 2015:…  ستاره ی من سمیه ی من تو مهربانیت را تمام دوستان در بندت به من گفته اند به من و محبوبه دختر دل نازک مهربانم میدانم که قوت قلب عزیزان در بندی. دل سیاهی را بشکاف ظهور کن مسیحای من ….. به آسمان نگاه کن ستاره باران است ستره ی حوریه را ببین صدایت م

به فرزندانمان قصه بگوییم که بیدار شوند و نخوابند (+ بیاد یاسر)

مصطفی محمدی، محبوبه محمدی، پنجم فوریه 2015:…  و محمد محدثین مجبور شد که خبر خود سوزی ام را اعلام کند… وای بر دروغگو یان…. عمو جان باورم کردی؟ می دانی یاسرت همیشه زنده است…. میدانی که من از تبار عاشقان بودم …. عمو جان دلتنگ من نباش یاسرت زنده است …. روزی آنان که در اسارتند در روز آزادی درو

خدایا پناه می بریم به تو از شر رجوی و رجوی ها

برای دخترم سمیه محمدیمحبوبه، مصطفی، حوریه و محمد محمدی، چهارم فوریه 2015:…  خدایا پناه می برم به تو از شر شیاطین از شر شیادان از شر ستمکاران. من به اذن خداوند می دانم که پیروز بر شیاطین می شوم از جن و از انس….. و آن روز که می گفتی بیا بیا ما آماده ایم. اعلام میکنم. به تمام دنیا اعلام می کنم و در حضور تمام پدران و

دلتنگی های بی پایان برای دخترم سمیه (محبوبه: همیشه دلهره با من است. مصطفی: وَالْعَصْرِ …)

محبوبه و مصطفی محمدی، سوم فوریه 2015:…  همیشه دلهره با من است . همیشه دلهره او پشت درهای بسته شب ها خواب آشوبم می کند و روزها چشم انتظاری… عزیزکم تو که نیستی خوابی نیست تا آشفته شود همیشه ی فصل های خدا با انتظار تمام می شود آرامش ندارم همیشه در تب و تابم. لبخند مهربان�

دلتنگی های بی پایان برای دخترم سمیه

مصطفی محمدی، دوم فوریه 2015:…  من هیچوقت تنها نبوده ونیستم. سال ها پیش زمانی که سمیه رااز مسئولین سازمان مجاهدین خواستم گفتند برو هر کاری که میخواهی بکن تو رقمی نیستی … یک … ده .. صد … هزار …. ارتش اشرف. حالا زمان انسجام ارتش محمدی ست من هیچ وقت تنها نبوده و نیستم. این که گفتید مصطفی محمدی رقمی نیست عدد

مصطفی محمدی: محبوبه و من تا روز آزادی سمیه آرام نخواهیم گرفت

مصطفی محمدی، اول فوریه 2015:… سمیه محمدی فرزند محبوبه ومصطفی که سالها پیش هنوز به سن قانونی نرسیده بود در ظاهر به دعوت مجاهدین برای بازدید از اردوگاه اشرف خانه و محل زندگی خود را ترک کرد … هر پیام او در تلویزیون مجاهدین وحتی کتابی که از از جانب او به دنیا معرفی شد حاکی از عشق و از خود گذشتگی نسب

خانم محبوبه حمزه: سمیه جان خسته ام از ندیدنت. آقای مصطفی محمدی: سمیه جان نگران ما نباش به تو افتخار می کنیم

محبوبه حمزه (محمدی)، مادر سمیه محمدی، سی و یکم ژانویه 2015:…  ﺳﻤﻴﻪ ﺟﺎﻥ ﺗﻤﺎﻡ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻫﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﺳﺎﻋﺘﻬﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﻭﺷﺒﻬﺎ ﭘﺮ ﺷﺪﻩ اﺯ ﺣﺪﻳﺚ ﺭﻓﺘﻦ ﺗﻮ و ﻣﺎﺟﺮاﻱ ﺗﻠﺦ اﺳﺎﺭﺕ. ﻳﻮﺳﻔﻢ ﺑﺎﺯﮔﺮﺩ ﻭﺑﮕﺬاﺭ ﺣﺮﻑ و ﺣﺪﻳﺜﻬﺎ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻳﺎﺑﺪ ﺧﺴﺘﻪ اﻡ ﺧﺴﺘﻪ