به مناسبت سالگرد کشتار 19 فروردین سال 90 اشرف. زمینه سازان واقعی فاجعه

به مناسبت سالگرد کشتار 19 فروردین سال 90 اشرف. زمینه سازان واقعی فاجعه

Abbass Davari Saddam Private Armyقربانعلی حسین نژاد، پیوند رهایی، دوازدهم آوریل 2016:… معصومه ملک محمدی که هم اکنون در لیبرتی است و از 20 سال پیش تا کنون مسئول بخش روابط خارجی و در زمان صدام حسین مسئول ارتباط با دولت عراق بود، بعد از سرنگونی صدام حسین نیز همچنان به عنوان مسئول روابط خارجی سازمان در اشرف یعنی روابط با عراق و عراقیها و آمریکاییهای اشغالگر باقی ماند و همراه با دستیار و مشاورش عباس داوری (رحمان) مشغول … 

فاجعه کمپ اشرف نوزدهم فروردیایرج شکری: سالگرد فاجعه ۱۹ فروردین ۹۰ و شیپورچی های رهبری مجاهدین 

لینک به منبع

زمینه سازان و جاده صاف کنهای واقعی کشتارها در اشرف و لیبرتی:

مخالفین ومنتقدین یا مسئولین سازمان مجاهدین؟

نقش روابط خارجی مجاهدین در عراق در دشمن تراشی و تحریک و بهانه دادن به تروریستها در عراق با دخالت مستمر در امور این کشور

به قلم: قربانعلی حسین نژاد عضو قدیمی و مترجم ارشد بخش روابط خارجی سازمان مجاهدین در عراق

معصومه ملک محمدی و عباس داوری

معصومه ملک محمدی و عباس داوری از مزدوران ارتش خصوصی صدام

قربانعلی حسین نژاد

آقای قربانعلی حسین نژاد. پارلمان اروپا

معصومه ملک محمدی که هم اکنون در لیبرتی است و از 20 سال پیش تا کنون مسئول بخش روابط خارجی و در زمان صدام حسین مسئول ارتباط با دولت عراق بود، بعد از سرنگونی صدام حسین نیز همچنان به عنوان مسئول روابط خارجی سازمان در اشرف یعنی روابط با عراق و عراقیها و آمریکاییهای اشغالگر باقی ماند و همراه با دستیار و مشاورش عباس داوری (رحمان) مشغول دخالت روزانه در امور عراق و تلاش برای ایجاد تفرقه و بهم زدن اوضاع عراق و تقویت دسته بندیهای ضد دولت عراق و جلوگیری از هرگونه ائتلاف و وحدت برای تشکیل دولت آشتی ملی و دامن زدن به اختلافات و درگیریهای داخلی و جاسوسی علیه مقاومت عراق در برابر آمریکاییها به سود آمریکایی ها و دادن اطلاعات مقاومت عراق به آمریکاییها و جعل اطلاعیه و بیانیه به فارسی ترجمه شده به عربی!! به اسم عراقیان و درست کردن امضاهای تقلبی و جعل آمار و ارقام دروغین مبنی بر حمایت 5 میلیون و 3 میلیون عراقی و… از باقی ماندن سازمان در عراق که بعد با اخراج از اشرف معلوم شد هیچ حمایتی نداشته اند به علاوۀ گروه سازیها و ایجاد جمعیتها و تشکلهای موهوم عراقی که مطلقا وجود خارجی نداشتند و تبلیغ پولی آنها با بیانیه های جعلی حمایت از باقی ماندن در عراق در مطبوعات آن کشور وو… بودند، و همین دخالتها و کارهای جعلی به اسم عراقیان که مردم و دولت و حتی اپوزیسیون آن کشور خوب می دانستند که این حرفهای سازمان مجاهدین است و نه مردم عراق (مانند درخواست باقی ماندن ارتش آمریکا در عراق و پروژۀ تألیف و ترجمۀ کتابهای داستان و پخش آنها در میان نوجوانان و جوانان عراق بوسیلۀ آمریکایی ها مبنی بر اینکه حمله به آمریکاییها تروریسم و کار رژیم ایران می باشد و آمریکایی ها می خواهند کشورتان را از نفوذ رژیم ایران نجات بدهند و باید در عراق بمانند وو…) و پی بردن عراقیان به این اقدامات خائنانه و کثیف بود که آنها بویژه دولت و نیروهای عراقی را دشمن مجاهدین و از آنها بیزار کرد بطوریکه کار به جلسۀ پارلمان عراق در اعتراض به این دخالتها و نشان دادن نشریۀ مجاهد عربی در تلویزیون توسط سخنگوی دولت عراق کشید که طی آن با خواندن عناوین نشریه مبنی بر خیمه شب بازی خواندن انتخابات عراق و دخالتهای دیگر در امور عراق و نشان دادن عددها و حروف فارسی و رد پای اصطلاحات مجاهدین خاص فرهنگ ایرانی و فارسی در بیانیه های صادر شده به اسم عراقیان که در مطبوعات عراق آگهی پولی کرده بودند و… فضای دشمنی و ضدیت با حضور سازمان در عراق به علت کارهای خلاف قوانین آن کشور که از رهبری سازمان سر می زد ایجاد شد و دست تروریستها را برای کشتار مجاهدین و جنایتهایشان در این ده سال بویژه کشتار اخیر در اشرف باز نمود. خودخواهی ها و توهینهای معصومه ملک و معاونش عباس داوری در بخش روابط حارجی به شعور عراقیان در این ده سال اخیر بود که اینهمه دشمن در عراق برای مجاهدین تراشید بطوریکه موقع اخراج از اشرف و اینهمه کشتارها و جنایتها علیه افراد سازمان و ساکنان اشرف مطلقا از دفاع و حمایت عشایر و قبایل و شیوخ و رؤسای آنها به عنوان همسایه های اشرف که اکثرا هم مسلح هستند خبری نشد علیرغم اینکه آنهمه سالها در اشرف تغذیه شدند و مهمانیها و جشنهای پرخرج و پولهای هنگفت به آنها داده شد با انبوهی وقت و انرژی زنان و مردان اشرف و با کارهایی شاق و پر رنج و زحمت برای عشایر و شیوخ آنها که بعضیهایشان نیز به زنان اشرف طمع می کردند.

لذا دست رهبری سازمان مجاهدین با خط و خطوط وسیاستهای یاد شده اش در رابطه با عراق و تحولات و دولت آن بویژه مسئولین بخش روابط خارجی آن و در رأس آنها معصومه ملک محمدی نیز بر خونهای ریخته شده در اشرف آغشته است زیرا کار این بخش به مسئولیت معصومه ملک محمدی که در حالی مسئول امور عراق در سازمان شده بود که به اعتراف خودش در صحبتهایش با ما در لیبرتی کوچکترین اطلاعی نه از زبان عربی و نه از فرهنگ عراق و مردم عراق و عرب ندارد همراه با دستیارش عباس داوری کارشان دشمن تراشی و عامل برافروختن کینه ها و دشمنیها در میان عراقیان و نیروهای آنها و دولت عراق علیه مجاهدین بوده و با توهینهایشان به عراقیان و پروژه های دخالت روز مره شان در امور عراق و تلاشهایشان و اعلام بسیجهایشان برای سرنگون کردن دولت عراق (از جمله پروژه سین چهل یعنی سرنگونی دولت مالکی در چهل روز!!! در سال 1386) و جاسوسیهایشان علیه عراقیان به سود نیروهای آمریکایی تماما به دستور شخص رجوی و در اجرای رهنمودهای او زمینه را برای حملات فرقه ها و گروههای مذهبی تروریستی در عراق علیه مجاهدین در اشرف و لیبرتی را هموار کرد.

اینجانب که به مدت 25 سال در قرارگاههای مختلف سازمان در عراق و بیشتر در اشرف و بغداد در بخش روابط خارجی سازمان بودم بارها در این ده سال اخیر یعنی بعد از سرنگونی دولت سابق عراق و اشغال این کشور توسط ارتش آمریکا نتایج و آثار منفی این پروژه های ضد عراقی و دخالتهای آشکار و با مباهات!! در امور داخلی و کشمکشها و اختلافات مذهبی و ملی و سیاسی عراق بر روی سرنوشت مجاهدین و تبدیل شدن این تقلبها و گروه سازیها و تبلیغات و فعالیتهای غیر قانونی مداخله جویانه بر ضد خود ما یعنی ساکنان اشرف آنهم از نوع و با سبک همان تبلیغات که در اروپا و آمریکا می کردند و تبلیغ عربی حمایتها از مجاهدین توسط سران اروپا و آمریکا بویژه جنایتکاران جنگی ارتش و اطلاعات آمریکا که در میان ملت عرب بویژه عراقیان به علت جنایتهایشان در حق آنها منفور هستند را به خانم معصومه ملک محمدی و مسئول بخش روابط خارجی و دستیارش آقای عباس داوری یادآور می شدم و با نامه های متعدد حتی به خود مسعود رجوی خطر این نوع دخالتها و نامه ها و بیانیه ها با فرهنگ مجاهدین و به سبک تبلیغات غربی یعنی دشمنان عرب و عراق و برگزاری مراسم و جشنها به مناسبتهای مذهبی شیعی و دعوت شیعیان عراق به اشرف و راه انداختن سینه زنی و نوحه خوانی آنها در مسجد اشرف و خواندن زیارت عاشورا در برابر آنها توسط مجاهدین آنهم با بلندگو که صدایش را مردم اطراف تا کیلومترها می شنیدند زیارتی که آشکارا ابوبکر و عمر و عثمان در آن مورد لعن قرار می گیرند و به هیچوجه خود شیعیان عراق به علت حضور سنی ها این زیارت را نمی خوانند و به خلفای راشدین لعنت نمی فرستند، و دامن زدن به اختلافات بین شیعه و سنی با دعوت از سنی ها از سوی دیگر و در مناسبتهای مذهبی و تشویق آنها به نماز خواندن در پشت امام شیعه یا بر عکس در مسجد اشرف!! به عنوان ایجاد وحدت بین شیعه و سنی در عراق!! وو…

بله خطر این کارها بر روی جان و مال مجاهدین در اشرف را یاآور می شدم و حتی یک بار در نشست داخلی پنجاه نفرۀ روابط خارجی در اشرف بلند شده ضمن اعتراض به معصومه ملک محمدی که حرف مسعود رجوی مبنی بر اینکه عراقیان وحشی هستند و همان عربهایی هستند که دخترانشان را زنده به گور می کردند و… تکرار می کرد خطر این کارها و دخالتها و جعلیات فریبکارانه به اسم عراقیان و توهین به آنها و به شعور آنها را یادآور شدم ولی در جواب و به جای توجه به انتقادهایم با داد و فریادهای رایج معصومه ملک محمدی و عباس داوری و دشنامهایشان در همان نشست روبرو شدم.

عباس داوری و حسین مدنی گزارشهای جاسوسان و مزدوران عراقی سازمان در بغداد را در مورد زمان و مکان حملۀ احتمالی به آمریکاییها و محل و موقعیت و مشخصات افراد مقاومت عراق را به من می دادند و من آنها را به فارسی ترجمه می کردم که بعد فهمیدم آنها را می دادند به بخش کاویان (روابط با آمریکاییها) که آنها را به انگلیسی ترجمه می کردند و حسین مدنی آنها را می برد وبه آمریکاییها می داد تا آنها را از خطر مرگ برهانند و به نیروهای مقاومت هم ضربه بزنند!!. اما کثیفترین پروژه در خوشخدمتی به آمریکاییها که من خودم شاهد آن بودم در تابستان سال 85 بود که ماهها طول کشید و آن نوشتن قصه ها به عربی در سه گروه سنی کودکان و نوجوانان و جوانان عراقی مبنی بر تروریست نشان دادن حمله کنندگان به آمریکاییها و اینکه آنها مزدوران رژیم ایران هستند و تبلیغ اینکه اشغالگران آمریکایی نجات دهندگان آنها از رژیم ایران می باشند و باید در عراق باقی بمانند و مهربان و خادم نشان دادن آمریکاییها برای چاپ و توزیع این قصه ها توسط آمریکاییها در مدارس و دانشگاهها و ورزشگاهها و مراکز جوانان عراق بود. این قصه ها با پولهای کلان طبق محورهایی که آمریکاییها تعیین کرده بودند توسط دو نویسندۀ عراقی نوشته می شد و متن عربی آنها را به من می دادند تا آنها را به فارسی ترجمه کنم (حتی در یک ماهی که در آنموقع در بیمارستان اشرف بستری بودم با آوردن کامپیوتر به بیمارستان که ممنوع بود مرا به کار ترجمه این قصه های عربی به فارسی و قصه هایی هم که در این راستا و برای این پروژه توسط آرمان نفیسی با نقاشی نوشته می شد از فارسی به عربی بدون اجازۀ پزشکان وادار می کردند حتی شب با بیدار ماندن تا صبح علیرغم اینکه قرصهایی که می خوردم خواب آور بود تا کار سریع و در مدتی که به آمریکاییها قول داده بودند تمام شود)، من مسأله دار شده بودم و غر می زدم که چه نیازی به ترجمۀ این قصه ها به فارسی هست، بعدا توسط بچه های بخش سیاسی (قسمت رابطه با آمریکایی ها) مطلع شدم که این ترجمه های من به آنها داده می شود و آنها این قصه ها را از فارسی به انگلیسی ترجمه می کنند و حسین مدنی که رابط سازمان با آمریکاییها بود آنها را برای چک و اوکی (تأیید) به آمریکاییها می دهد تا ضمنا از کیفیت کار سران فرقه در خدمت به آنها مطلع شوند! ولی سر انجام به علت مخالفت داخلی و کارشکنی مخفیانۀ من و چند نفر از بچه های ضد رجوی در داخل سازمان که هنوز هم آنجا هستند و خودداری نویسندگان عراقی از ادامۀ همکاری در نتیجۀ افشاگری مخفیانه که ما در نزد آنها کردیم و هدف و سیر این پروژه را به آنها گفتیم (علیرغم پولهای کلانی که سران فرقۀ رجوی به نویسندگان عراقی می دادند) و قطع همکاری ناشر عرب طرف قرارداد در خارج که با خواندن مضمون قصه ها به هدف آنها پی برده بود این پروژه شکست خورد و به انجام نرسید.

بنابراین از رهبری سازمان مجاهدین و بویژه نوچه هایش در خارجه که مخالفان سیاستهای رهبری سازمان و منتقدینش را زمینه سازان کشتارهای اشرف و لیبرتی وانمود می کنند باید پرسید با توجه به این دخالتهایتان در امور داخلی عراق و پروژه های ضد عراقی و دشمن تراشیهایتان در عراق آیا زمینه سازان و جاده صاف کنهای واقعی برای کشتار مجاهدین شما بودید و هستید که هنوز هم بر نگهداری عزیزان مردم ایران در جهنم عراق اصرار دارید و یا مخالفان و منتقدین همین خط مشیهای غلط و ضد مجاهدی و سیاستهای دشمن تراشی شما در عراق کدام؟!.. آنهم منتقدین و مخالفانی که پیگیرانه خواستار و تلاشگر انتقال افراد گرفتار در عراق بحران زده وقتلگاه روزانۀ خود شهروندان عراقی،هستند و انواع تهمتها و دشنامهایتان را به جان می خرند.

(پایان)

*** 

Self Sacrifice Struan Stevenson Rajavi terroristsحاج مسعود رجوی با “پروژه شهید بازی” چه چیزی برای ایران و ایرانی آوردی؟

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=24492

سوزش رجوی از دیدار جداشدگان با یک لابی سابق فرقه 

 Almaabi_Arshad_HosseinNejad_ParisFeb2016قربانعلی حسین نژاد، پیوند رهایی، پاریس، هفتم آوریل ۲۰۱۶:… فرقۀ رجوی از دیدار اخبر ما گروهی از جدا شدگان در پاریس با آقای علی المرعبی از شخصیتهای ناسیونالیست عرب لبنانی که قبلا از لابیهای فرقه بود و مدتی است خود و گروهی از دوستانش از رفتارهای ضد دموکراتیک و تحقیر آمیز سران فرقه با آنان زده شده و به همکاری و روابطشان با فرقه پایان داده اند؛ به خشم آمده و همانند جعل بیانیه و مقاله و حتی … 

مجاهدی،ن خلق و قتل عام اکراد عراق به فرمان مستقیم رجوی،بیست و پنجمین سالگرد سرکوب وکشتار کردهای عراقی توسط سازمان مجاهدین خلق

لینک به منبع

سوزش شدید فرقۀ رجوی از دیدار جداشدگان در پاریس با یک لابی سابق فرقه

غلط کردم گویی فرقۀ رجوی از بهره برداری از عربها

به دنبال افشای مقالۀ تقلبی فرقه به نام یک روزنامه نگار فلسطینی که دارای چند پاراگراف فارسی بود!! و نیز اعتراضات شخصیتهای عرب، سایت عربی منتشر کنندۀ آن را حذف و عذرخواهی کرد

(ترجمۀ متن مقالۀ آقای علی المرعبی در این مورد)

چند پارگراف فارسی فراموش شده و مانده در داخل یک مقالۀ عربی فرقۀ رجوی حین ترجمۀ آن به نام یک نویسنده و روزنامه نگار فلسطینی علیه آقای علی المرعبی و دیدار ما جدا شدگان با او در پاریس موجب لو رفتن نگارش مقاله توسط خود سران فرقه به نام آن نویسنده و تمسخر از جانب خوانندگان عرب گردید.

فرقۀ رجوی از دیدار اخبر ما گروهی از جدا شدگان در پاریس با آقای علی المرعبی از شخصیتهای ناسیونالیست عرب لبنانی که قبلا از لابیهای فرقه بود و مدتی است خود و گروهی از دوستانش از رفتارهای ضد دموکراتیک و تحقیر آمیز سران فرقه با آنان زده شده و به همکاری و روابطشان با فرقه پایان داده اند؛ به خشم آمده و همانند جعل بیانیه و مقاله و حتی مصاحبه به اسم شخصیتها در عراق که اینجانب با ترجمۀ آنها از فارسی به عربی از نزدیک در جریان این تقلبات و فریبکاریها بودم اقدام به ترجمۀ یک مقاله از فارسی به عربی علیه آقای المرعبی و با تهمتها و دروغها بر ضد ایشان و علیه ما جدا شدگان دیدار کننده با او به اسم یک نویسندۀ عرب به نام نبیل ابو جعفر کرده و به یک سایت عراقی به نام شبکه البصره جهت انتشار داده است که به محض انتشار آن از سوی آقای المرعبی افشا شده و او علت واقعی اعتراضات خود و دوستانش به فرقه را بیان کرده است و دوستانش نیز از مواضع ایشان و اعتراضاتشان به فرقه و برخوردهایش بویژه تهاجم وحشیانۀ عناصر فرقۀ رجوی به یک دختر سوری حین اعتراض به لابی سخنران اسرائیلی آنان درتظاهرات فرقه در پاریس در فوریۀ گذشته؛ حمایت کرده اند. فرقۀ رجوی نیز در یک عقب نشینی رسوا به طور مضحکی ادعا کرده که نمی دانسته سخنران تظاهراتش نمایندۀ پارلمان اسرائیل و مشاور نتن یاهو می باشد!!! آقای المرعبی این ادعا و عذر و بهانۀ مسخرۀ فرقه را ادعای کودکانه توصیف کرده است.

فرقه در این مقالۀ تقلبی که چند پاراگراف آن را بعد از ترجمه فراموش کرده اند که پاک کنند و به همان صورت متن فارسی داخل متن عربی باقی مانده است!! ضمن غلط کردم گویی از رفتارهای فریبکارانه اش با عربها در تظاهراتش در پاریس ادعا کرده که موضعگیریهای آقای المرعبی و شخصیتهای دیگر عرب علیه فرقه به تحریک ما حداشدگان از فرقه بوده است!! که این بدترین توهین به این شخصیتهای روشنفکر و اهل قلم عرب می باشد و در این مورد آقای المرعبی به تاریخ انتشار مقالۀ اعتراضی اش و سندهای مربوط به آن که یک ماه قبل از دیدار ما جدا شدگان با ایشان بوده اشاره کرده است.

مشروح خبر دیدار ما جداشدگان فرقۀ رجوی با آقای المرعبی را در لینگ زیر بخوانید:

http://peyvande-rahaee.fr/index.php/typography/381-2016-03-01-1111-12-9494

اعتراض آقای المرعبی و دوستانش و بسیاری از شخصیتهای سیاسی و فرهنگی و مطبوعاتی عرب اعم از لبنانی و عراقی و فلسطینی به انتشار این مقاله توسط شبکه البصره این سایت را مجبور به حذف کامل مقالۀ جعلی فرقه و عذر خواهی از آقای المرعبی و خوانندگان کرد و مشخصا علت آن را زدن تهمتهای ناروا به شخصیت لبنانی محترمی مانند آقای المرعبی عنوان کرده است.

تصویر صفحۀ شبکه البصره که علت حذف مقالۀ فرقه در همین صفحه را توضیح داده است:

ترجمه:

توضیح پیرامون مقالۀ استاد نبیل ابو جعفر

شبکه البصره ناچار شد که مقالۀ استاد نبیل ابو جعفر را از سایتش بردارد زیرا در این مقاله پاراگرافی بود که یکی از اساتید مورد احترام ما یعنی استاد علی المرعبی را متهم می کرد. ما تأکید می کنیم که طرفی در اختلافاتی که به نفع آرمان ملی عراقی و قومی عربی ما نیست نبوده و نخواهیم شد.

شبکه البصره

۳ آوریل ۲۰۱۶

«لغزش قلم».. یا سقوط اخلاقی؟؟؟

به قلم علی المرعبی – در صفحه شخصی فیس بوک ایشان با لینگ:

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1364445320248357&set=a.492200110806220.129576.100000487052093&type=3&theater

مایۀ تأسف است که یک روزنامه نگار عرب فلسطینی در پاریس تبلیغات دروغین کسانی را به نام خودش منتشر کند که ادعا می کنند یک سازمان «انقلابی چپ» هستند در حالیکه در روابط روشنی با امپریالیسم و دشمن صهیونیستی غرق هستند که أخرین آن رسوایی دعوتشان از نمایندۀ پارلمان صهیونیستها مائیر حبیب برای سخنرانی در تظاهرات پاریس می باشد.

عجیب تر این است که حتی متنی را به زبان فارسی داخل مقاله به اسم خودش منتشر کرده (مگر اینکه بگوییم فارسی می داند!) و با آن تبلیغات کسانی را پذیرفته که خود او را در مناسبتهای متعدد مورد تحقیر و توهین قرار داده اند و او می داند که من از آن خبر دارم. او که یک فلسطینی است می داند که مشکل ما با مجاهدین خلق به علت دعوتشان از نمایندۀ پارلمان صهیونیستها و مشاور بنیامین نتنیاهو قصاب ملت فلسطین می باشد.

مضحک این است که او بعدا ادعای مجاهدین خلق را به من منتقل کرد مبنی بر اینکه آنان نمی دانستند مائیر حبیب سخنران تظاهراتشان یک نماینده پارلمان اسرائیل و مشاور نتنیاهو می باشد. واقعا حتی کودکان و افراد ساده لوح هم این را باور نمی کنند.

اما در مورد جداشدگان از سازمان مجاهدین باید بگویم که این موضوع دیگری است که ربطی به آنان ندارد و تنها به خودشان مربوط می شود و اتهامات متقابل بین آنها و سازمان مجاهدین زیاد است و به ما مربوط نیست.

حالا آیا این مقاله لغزش قلم می باشد یا سقوط اخلاقی؟؟؟ اگر لغزش قلم است پس باید پس بگیرد و اعتراف کند که اشتباه کرده است و نگذارد دیگران ازش سواری بگیرند و الا دچار یک سقوط اخلاقی تأسف بار می باشد که آرزو نمی کردم در این سن و سال دچار آن گردد…

این که در زیر می آورم پستی است که آن موقع در صفحه ام در فیس بوک گذاشتم و تاریخ آن روشن است ( ۲۸ ژانویه ۲۰۱۶):

برخی کامنتهای زیر افشاگری آقای المرعبی علیه مقالۀ فرقه به نام نبیل ابو جعفر در سایت شبکۀ البصره:

حسین نژاد:

درود بر استاد المرعبی که هو و رفقایش موقع شرکتشان در تظاهرات فرقۀ رجوی در ژانویۀ گذشته به اصول ملی شرافتمندانه شان پایبند مانده و به دعوت فرقه از یک لابی صهیونیست خودشان برای سخنرانی در برابر تظاهرکنندگانی که در میان آنان عربها هم بودند اعتراض کردند و با بیداری و هشیاری و شجاعت تمام این نیرنگ و فریبکاری فرقه را افشا نمودند یعنی دعوت از عربها برای شرکت در تظاهرات خودشان به منظور بهره برداری و برداشتن عکس و فیلم از حضورشان در تظاهرات و وانمود کردن اینکه جمعیت زیادی شرکت کرده است و در همان حال هم انتظار از عربهای آگاه و روشنفکر که بایستند و به سخنرانی یک صهیونیست جنایتکار گوش بدهند!! وقاحتی که به یمن روشنگری و برخورد اصولی استاد المرعبی و شجاعت و ایستادگی او و دیگر رفقای عربش اعم از زن و مرد و پایداری آنان بر اصول ملی شان به ضد خود فرقه تبدیل شد و پای خودشان را گرفت. علی حسین نژاد جدا شده از سازمان مجاهدین خلق

علی المرعبی:

ما همیشه امیدواریم روابط حسن همجواری بین عربها و کشورهای همسایه برقرار شود… امیدواریم روزی یک نظام ایرانی وجود داشته باشد که این را صادقانه فهم کند و روابط خودش با پیرامون عرب خود را با چنین صداقتی برقرار سازد… درود بر شما.

خلدون حدادین:

درود بر شما استاد علی المرعبی من نیز موافق اصلاح و تصحیح موضوع هستم و پیش از این مفصل صحبت کردیم…

علی المرعبی:

استاد خلدون شب بخیر تصحیح موضوع لازمه اش اعتراف به اشتباهی است که وارد مقاله اش کرده یعنی در حقیقت وارد مقاله اش کرده اند. هر چند او خودش همه چیز را می داند و ما با او در پاریس صحبت کرده ایم. واقعا من شوکه شدم وقتی دیدم یک پاراگراف بیگانه یعنی با فرهنگ غیر عربی وجود دارد که دنبال آن چند پاراگراف به زبان فارسی است!!!؟؟؟ که این امر نشان می دهد کل مطلب را خود سازمان مجاهدین خلق به آن سایت فرستاده است.

اگر این مقاله علیه اینجانب و جداشدگان سازمان مجاهدین را واقعا یک عرب فلسطینی نوشته چرا به موارد زیر نپرداخته است:

– مجاهدین در تظاهراتشان از ما عربها خواستند که پرچمهای ملی عربی بویژه پرچمهای فلسطین و انقلاب سوریه را پایین بیاوریم و جمع کنیم.

– مجاهدین به ما گفتند شعار به زبان عربی ندهیم در حالیکه خودشان به زبان خودشان یعنی فارسی شعار می دادند.

– از همه مهمتر سخنرانی یک نمایندۀ پارلمان صهیونیستها مائیر حبیب در تظاهرات آنها بود.

یک ذره منطق و صداقت می خواهد که از مسائل و آرمانهای عربی دفاع شود و این تنها با مقاله نویسی نمی شود بلکه پایداری بر سر اصول نیز می خواهد.

خلدون حدادین:

سازمان مجاهدین خلق دارای ویژگی فریبکارانه و دورویانه و آب زیرکاه می باشد. ولی مقاله را سایت شبکه البصره نباید حذف می کرد باید می ماند و برایش جواب نوشته می شد.

علی المرعبی:

استاد خلدون.. مقاله را به آن علت حذف کردند که پر از دروغ در مورد مشکل ما با مجاهدین خلق بود و کلا مقاله ساخته و پرداختۀ خود مجاهدین خلق بود و از فرهنگ و زبان مقاله روشن بود که آنها خودشان نوشته اند و نوشتۀ یک عرب نیست. همچنین مقاله دارای موضوعات بی ربط به همدیگر بود و مسائل را از مسیر درست خود منحرف کرده بود.

مشکل ما با مجاهدین خلق روشن است و علت اعتراض ما حضور نمایندۀ اسرائیلی مائیر حبیب و دیگر عملکردهای نژادپرستانه مجاهدین حین تظاهرات بود و جدا شدگان سازمان مجاهدین هیچگونه ارتباطی ای با این موضوع ندارند. امیدوارم واقع بینانه و با دقت موضوع را درک کنید. درود بر شما.

حسین نژاد:

مقالۀ توهین آمیز علیه هر شخصیت عرب باید هم برداشته شود و برداشتن این مقاله از سایت کار درستی بوده و نشان دهندۀ احترام مطبوعات عربی و عراقی به شخصیتها و چهره های ملی عرب می باشد. من یقین کردم که مقاله به وسیلۀ خود افراد سازمان مجاهدین خلق ایران (فرقۀ رجوی) نوشته شده چون من سالیان متمادی شاهد عینی تقلب و درست کردن بیانیه ها و مقالات و حتی مصاحبه های ساختگی توسط سازمان مجاهدین خلق به نام شخصیتهای عراق و عراقیان به زبان فارسی ترجمه شده توسط خود اینجانب به عنوان مترجم ارشد این سازمان بودم. مشروح تجارب و مشاهدات اینجانب در این مورد طی سالیان حضورم در قرارگاههای این سازمان در عراق در لینگ زیر بخوانید:

عربی

http://kashf-al-khodaa.fr/index.php/explore/news/41-2/141-2015-12-08-94-09-17

فارسی:

http://peyvande-rahaee.fr/index.php/typography/295-2015-12-03-09-12-94

ابو علی المرعبی (از اقوام آقای علی المرعبی):

آقای علی المرعبی ای مرد شجاع به این یاوه های مزدوران و سخن به جیره و مواجب گویان توجه نکن… حرفهای آنها ارزشی ندارد.

خانم رنا الجندی:

کسی که این مقاله را نوشته می خواهد مجاهدین خلق را تبرئه کند… آیا این فرد نویسنده وقتی که آنها خواستند ما پرچمهای عربی را پایین بیاوریم و شعار به زبان عربی ندهیم حضور داشت؟ آیا موقعی که افراد مجاهدین خلق دهان دختر سوری را بستند و با او با خشونت رفتار کردند آن موقع که شما آقای المرعبی متوجه شدید و با آنان به خاطر آن دختر مشاجره کردید حضور داشت؟ آیا او وقتی مجاهدین خلق تلاش کردند با زور بازویشان با استفاده از همراهانی که داشتند ما را بترسانند حضور داشت؟ ولی وقتی افشاگری علیه آنها صورت گرفت و بعد از آنکه شما و ما با نوشته هایمان کارهای آنها به خاطر یک نفر صهیونیست را افشا کردیم تلاش کردند سفید سازی کنند.

این یک سقوط اخلاقی است که کسی بیاید حرف آنها را باور کند و هیچ انسانی مثل شما که غیرت و شرفش نسبت به آرمانها و اصولش شناخته شده است حرف آنها را باور نمی کند.

علی المرعبی:

خانم رنا، تأسف بار این است که آن دختر سوری که افراد مجاهدین خلق کوشیدند دهانش را ببندند دختر یکی از مبارزان ناسیونالست عرب و همکار خود نبیل (نویسندۀ مقاله) در مجلۀ فلسطینی الطلیعه العربیه می باشد. این دختر در تظاهرات مجاهدین خلق در پاریس به روی مائیر حبیب (سخنران تظاهرات که نمایندۀ پارلمان اسرائیل و مشاور نتن یاهو است) داد زد و گفت: «تو حق نداری صحبت از حقوق بشر کنی ای قاتل خلق فلسطین». یعنی آن دختر از حق ملت فلسطین که آقای نبیل یکی از افراد آن ملت است دفاع می کرد. بعد از این اعتراض و حملۀ افراد مجاهدین به آن دختر بود که درگیری با آنها پیش آمد…

خانم رنا الجندی:

درست است او باید قبل از نوشتن این مقالۀ دفاع از مجاهدین خلق، از آن دختر تشکر می کرد و از موضع و ایستادگی شما تشکر می کرد.

خانم منیره ابو لیل:

به طور کلی وقتی انسان از لحاظ اخلاقی سقوط کرد این به خود او بر می گردد زیرا خواستۀ خودش بوده که سقوط کند. ما در زمانه ای قرار گرفته ایم که در آن برخی ها خیانت را نقطه نظر نام می نهند که باید به آن احترام گذاشت ولی تاریخ به این نوع افراد رحم نمی کند چون مبارزۀ طولانی خودشان مبارزۀ خلق فلسطین را فراموش کرده و رفته وابسته به یک گروه بیگانه شده اند…

علی المرعبی:

خانم عزیز تأسف بار این است که یک نفر واقعیت را بداند ولی انکارش کند. من رابطه ام را با مجاهدین خلق قطع کردم و از رهبری مجاهدین خلق خواستم که در مورد تمام ماجرا تحقیق کند و همه چیز را به اطلاع ما برساند. ما مهره های شطرنج نیستیم. هر کس هم بخواهد که چنین باشد آزاد است ولی ما عربهای آزاده و شرافتمند به احدی اجازه نمی دهیم ما را تحقیر و خوار کند و ما با دیگران با مساوات و برابری کامل رفتار می کنیم. درود بر شما.

حسین نژاد:

من تا چهار سال پیش عضو و مترجم بخش روابط خارجی و مطبوعاتی سازمان مجاهدین خلق بودم که به علت فریبکاری و کلاهبرداری و نیرنگ و تقلب در تبلیغات و روابطشان با مطبوعات که دیدم از آن جدا شدم. آنها همینکه فعالیتی علیه خودشان برای افشای آنان در هر صحنه از جملۀ صحنۀ عربی ببینند فورا به پول دادن به یک روزنامه نگار یا نویسنده برای نوشتن مقاله یا فقط وجود اسم او در آن مقاله علیه آن فعالیت در آن صحنه می شتابند.

رهبری سازمان مجاهدین خلق بعد از خواندن خبر دیدار ما تعدادی از جداشدگان سازمان با آقای علی المرعبی به جنون گاوی دچار شده و یکی را به همین شیوه مأمور تهمت زدن علیه ما و علیه استاد المرعبی کرد تا چهره اش را سفید سازی کند. پیش از این نیز یک مزدور عراقی خودشان به نام صافی الیاسری که مأمور کرده بود که مقاله ای در یکی از سایتهای عراقی علیه خانواده های ساکنان کمپ لیبرتی مقر مجاهدین خلق در بغداد بنویسد چون آنان جلوی ورودی کمپ تحصن کرده خواستار دیدار با عزیزانشان که در دست رهبری این سازمان اسیر هستند شده بودند ولی سازمان به هیچیک از اعضایش یعنی اسیرانش در کمپ اجازۀ دیدار و تماس نه با خانواده هایشان و نه با جهان بیرون نمی دهد. لینگ زیر پاسخ خواهر یکی از اعضای مجاهدین خلق به مقالۀ صافی یاسری می باشد و داخل آن لینگ مقالۀ مذکور را می بینید:

به عربی:

http://kashf-al-khodaa.fr/…/180-2016-03-2323-0303-01-95

به فارسی:

http://peyvande-rahaee.fr/index.php/typography/396-2016-03-2323-0404-0101-9595

(پایان)

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=24005

دیدار هیاتی از جداشدگان فرقه رجوی با آقای المرعبی در پاریس (نامه جمعی از خانواده ها) 

almaabi_Sadehgi_HosseinNejad_ParisFeb2016پیوند رهایی، پاریس، اول مارس ۲۰۱۶:… روز یکشنبه ۹ اسفند ۹۴ برابر با ۲۸ فوریۀ ۲۰۱۶ دیداری در پاریس با آقای علی المرعبی روزنامه نگار و سیاستمدار و از شخصیتهای ناسیونالیست ناصریست لبنانی مقیم فرانسه و حامی سابق فرقۀ رجوی در فرانسه توسط اینجانب قربانعلی حسین نژاد و دو دوست دیگرم آقایان داوود باقروند ارشد و رضا صادقی از اعضا و مسئولان قدیمی جدا شده از فرقۀ رجوی صورت گرفت که به توصیف خود … 

Rajavi cult terrorists Paris Feb 2016رسوایی بزرگ فرقۀ ضد ایرانی رجوی در تظاهرات اخیرش در پاریس

لینک به منبع

دیدار هیأتی از جدا شدگان فرقۀ رجوی در پاریس با آقای المرعبی روزنامه نگار و سیاستمدار چپ لبنانی

آقای المرعبی اخیرا طی بیانیه ای قطع همکاری خود و عربهایی را که در برنامه ها و شوهای فرقۀ رجوی شرکت می کردند با این فرقه اعلام کرده بود

روز یکشنبه ۹ اسفند ۹۴ برابر با ۲۸ فوریۀ ۲۰۱۶ دیداری در پاریس با آقای علی المرعبی روزنامه نگار و سیاستمدار و از شخصیتهای ناسیونالیست ناصریست لبنانی مقیم فرانسه و حامی سابق فرقۀ رجوی در فرانسه توسط اینجانب قربانعلی حسین نژاد و دو دوست دیگرم آقایان داوود باقروند ارشد و رضا صادقی از اعضا و مسئولان قدیمی جدا شده از فرقۀ رجوی صورت گرفت که به توصیف خود ایشان در صفحۀ فیس بوکشان دیداری بسیار مفید و پرثمری بود. آقای المرعبی که تا همین اواخر در برنامه های جمعی فرقۀ رجوی با دعوت و پیگیری مکرر مسئولان این فرقه شرکت می کرد و در تظاهرات اخیر علیه سفر روحانی به فرانسه به علت نفوذش در میان عربهای فرانسه از طرف فرقۀ رجوی مسئول جمع کردن و جذب عربها برای شرکت در این تظاهرات شده بود به علت برخوردهای ضد دموکراتیک و ضد انسانی مأموران رجوی با عربهای شرکت کننده در تظاهرات و با خود ایشان به علت اعتراضاتشان به سخنرانی لابی اسرائیلی فرقه در تظاهرات طی بیانیه ای قطع روابط همکاری عربهای فرانسه با فرقۀ رجوی را اعلام کردند.

المرعبی، صادقی، حسین نژاد

در این دیدار دوستانه که آقای المرعبی آن را چشم انداز آیندۀ روابط ملتهای ایران و عرب توصیف کرده است ایشان نمونه هایی از بهره برداری فرقۀ رجوی از شخصیتها و پناهندگان عرب در فرانسه فقط برای سیاهی لشکر و فیلمبرداری از جمله موارد متعدد توهین این فرقۀ فاشیستی به ملت عرب و تحقیر آنها در جلسات و کنفرانسها و تظاهراتش در مقابل شخصیتها و لابی های اروپایی و آمریکایی اش از جمله به نقل از یکی از دوستانش (یک شخصیت سیاسی خانم عراقی شرکت کننده در شوی اخیر مریم رجوی در پاریس به مناسبت روز زن) در مورد تحقیر زنان عرب شرکت کننده در این کنفرانس در مقابل غربیها ذکر کرد.

المرعبی، ارشد، حسین نژاد

ما نیز به نوبۀ خودمان نمونه های را از همین نوع برخوردهای سران فرقۀ رجوی با خود ما و دوستانمان در طول دهها سال حضور و کارمان در این فرقه و نیز خیانتهایی که به عراقیان با همۀ استفاده و بهره برداری از مهمان نوازی شان کردند و مشخصا بعد از اشغال عراق توسط آمریکا و همکاریهای رجوی با اشغالگران و جاسوسیهای فرقه اش برای آنان علیه عراقیها و دخالتهایش در امور عراق و دشمن تراشیهایش علیه خود ماها و نیروهای سازمان در خاک عراق تشریح کردیم و همچنین نحوۀ برخورد ضد بشری رهبری این فرقه و مشخصا مسعود رجوی و همسرش مریم رجوی با موضوع خانواده و قطع ارتباط افراد با بیرون بویژه با خانواده هایشان و ممنوعیت ازدواج و طلاقهای اجباری و اعتراضات خانواده ها و تحصنهایشان در عراق برای دیدار با عزیزانشان را ذکر کردیم که ایشان آن را ضد تکامل بشری و ضد آیین خلقت توصیف کرده و با خانواده های اسرای فرقۀ رجوی ابراز همدردی نمودند.

در این دیدار همچنین اوضاع داخلی ایران با توجه به انتخابات جاری و جنبش مردمی و پیشرفت مرحله به مرحلۀ آن برای تغییر این رژیم و در درجۀ اول کنار زدن جناحهای افراطی و اصولگرای آن و پیروزی میانه روها و اصلاح طلبان و پیشرفتهای آنها که در هر مرحله نتیجۀ مبارزات سالیان اپوزیسیون و مردم ایران و تلاشهای مسالمت آمیز و سیاسی آنها برای رسیدن به آزادی و برابری است و تجارب آنان از سیاستهای خائنانۀ فرقۀ رجوی تحت عنوان مقاومت و مبارزه و ضربه ای که این سیاستها به کل جنبش با بهایی سنگین وارد کرد و بهترین خدمت را به افراطی ترین جناحهای رژیم و بقای آنها در حاکمیت نمود مورد بحث و گفتگو قرار گرفت و هیأت جدا شدگان به تفصیل در این مورد با ایشان صحبت کردند که مورد استقبال ایشان قرار گرفت و در یادداشتی دیگر در صفحۀ فیس بوکشان آنها را ذکر کرده اند.

در خاتمه دو طرف بر ضرورت ادامۀ دیدارها و گفتگوها چنانکه آقای المرعبی نیز در گزارش منتشر شده شان ذکر کرده اند تأکید نمودند

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=22391

سوزش رجوی از اقدام پارلمان عراق، وقاحت در جعل و بیانیه های تخیلی

قربانعلی حسین نژاد، پیوند رهایی، پاریس، سوم دسامبر ۲۰۱۵:…  تناقضهای آشکار در تیترهای عربی «بیانیه» در دو سایت فارسی و عربی فرقۀ رجوی. اغلاط فاحش عربی و کاربردهایی با نگارش فارسی و فرهنگ خاص فرقه در متن ترجمه شده از فارسی! بیانیه های موهوم. تشکلهای ساختگی و موهوم به نام «تجمع حقوقدانان مستقل برای دفاع از حقوق بشر در عراق» «شورای ملی عشایر عراق» که حتی یک بیانیه در مورد …

Maryam Rajavi terrorist syriaتوضیحات آقای حسین نژاد در خصوص تشکل سازی های فرقه رجوی

کمپ لیبرتی خانواده گروگانهای مجاهدین خلق فرقه رجویفرقه رجوی از جعل علیه خانواده ها تا فرافکنی در مورد داعش

لینک به منبع

اوج وقاحت رجوی در فریب افکار عمومی ایرانیان و عراقیان

و نهایت سوزشش از اقدام پارلمان عراق

جعلی بودن بیانیه های ادعائی «۱۰۴۰ وکیل عراقی»!! و «۲۱۰۰ شیخ عشیره در عراق» علیه اقدام پارلمان عراق

تناقضهای آشکار در تیترهای عربی «بیانیه» در دو سایت فارسی و عربی فرقۀ رجوی

اغلاط فاحش عربی و کاربردهایی با نگارش فارسی و فرهنگ خاص فرقه در متن ترجمه شده از فارسی! بیانیه های موهوم

تشکلهای ساختگی و موهوم به نام «تجمع حقوقدانان مستقل برای دفاع از حقوق بشر در عراق» «شورای ملی عشایر عراق» که حتی یک بیانیه در مورد مسائل عراق ندارند و در امضای بیانیه حتی اسم خودشان به عربی را غلط می نویسند!!!

کسی تا حالا خبر ندارد اصل این بیانیه های ادعائی با امضای «۱۰۴۰» وکیل عراقی و ۲۱۰۰ شیخ عشیره کجاست؟ و چگونه در عرض دو روز بعد از بیانیۀ پارلمان عراق جمع آوری شده است؟!!

اینهمه وکیل و شیخ عراقی تا حالا در اینهمه مسائل لیبرتی از جمله موشکباران تروریستی آن کجا بودند؟ کو بیانیه ها و اعتراضاتشان؟!!

نوشتۀ قربانعلی حسین نژاد عضو قدیمی و مترجم ارشد جدا شدۀ بخش روابط خارجی فرقۀ رجوی

Screenshot 2015-12-02 00.53.56

فرقۀ رجوی طبق عادت سالیان خودش به فریب افکار عمومی و توهین به شعور دیگران با جعل گروه و بیانیه که اینجانب در روابط خارجی آن به عنوان مترجم از نزدیک سالیان متمادی شاهد و دست اندرکار آن بوده و تجربه کرده ام (ساختن اسمهای تقلبی گروه و تشکل عراقی و عربی و ترجمه بیانیه هایشان از فارسی به عربی حتی به نام میلیونها عراقی و قالب کردن آنها که گویی خود عربها نوشته اند! کاری که همان زمان هم دولت عراق و هم پارلمان عراق به افشای آن دست زدند) باز این روزها به دنبال دیدار خانواده های ساکنان لیبرتی با نمایندگان پارلمان عراق و اقدام پارلمان عراق به تشکیل کمیته ای از کمیسیونهای روابط خارجی و حقوق بشر برای دیدار با ساکنان لیبرتی و ترتیب دادن دیدارهای خانوادگی و تماس با سفارتخانه های کشورها در بغداد برای پذیرفتن ساکنان لیبرتی در خاک خود شروع به صدور بیانیه های جعلی پیاپی از قول گروهها و تشکلهایی که هیچگونه وجود خارجی جز واژه های اسامی آنها و آرم و سربرگ ساختگی شان ندارند کرده است که اینجانب بسیاری از آنها را در مقالۀ چند روز پیش در لینگ زیر افشا کردم.

http://peyvande-rahaee.fr/index.php/typography/292-2015-11-30-94-09-09

تا اینکه در ادامۀ این بیانیه های زنجیره ای اتاق روابط خارجی فرقۀ رجوی روز گذشته دو بیانیه در سایتهای فارسی و عربی خود مبنی بر محکومیت اقدام پارلمان عراق از سوی ۱۰۴۰ وکیل عراقی!! و ۲۱۰۰ شیخ عشیرۀ عراق!! (صفت انقلابی به این شیوخ دیگر نداده چون آن مخصوص داعش می باشد!!) دیدم که در اولی تیتر به اصطلاح عربی آن در عکسی که از آن بیانیۀ موهوم در سایت فارسی فرقه زده با تیتر بیانیه که در سایت عربی فرقه منتشر کرده تفاوتهای اساسی دارد به علاوۀ نگارش و فرهنگ کامل فارسی و خاص فرقه در هر دو بیانیه با اغلاط عربی روشنی که هر فرد باسواد عرب آن را بخواند سریعا می فهمد که از فارسی ترجمه شده و نویسندۀ آن مطلقا یک عرب نیست تا چه رسد به اینکه وکلا و حقوقدانان عراقی یا شیوخ عشایر باشند امری که اوج وقاحت ماکیاولیستی فرقۀ رجوی در فریب افکار عمومی نیروهای خودش در عراق و خارج و ایرانیان و عراقیان و توهین به شعور همگان را نشان می دهد.

تشکلهای ساختگی و موهومی به نام «تجمع حقوقدانان مستقل برای دفاع از حقوق بشر در عراق» «شورای ملی عشایر عراق» که حتی یک بیانیه در مورد مسائل عراق نداده اند و تشکل موهوم اولی در امضای بیانیه حتی اسم خودش به عربی را چنانکه در تصویر آن می بینید غلط نوشته است!!!. این اسمهای موهوم را بعد از سقوط صدام وقتی من در اشرف بودم خودمان در روابط خارجی درست کردیم و اسمشان را که به فارسی نوشته بودند چندین بار عوض کردند تا اینکه من شکل نهائی آنها را به عربی ترجمه کردم و برایشان آرم و سربرگ در بخش روابط خارجی درست کردند و تمام بیانیه های به آن اسمها را غالبا رحمان (عباس داوری) به فارسی می نوشت و من به عربی ترجمه می کردم و منتشر می کردند و برای اینکه روزی گندش در نیاید و اوائل کارشان بود به یک وکیل عراقی و شیخ عشیرۀ بعثی که از بغداد فراری بودند وخیلی مواقع هم در اشرف سکونت می کردند پول می دادند که فقط اسمشان پشت این تجمع تک نفره!! باشد. بعدا دیگر وقتی عوامفریبی شان تا حدی رونق یافت اساسا نفر هم لازم نمی دیدند که پشت گروهی یا تشکلی موهوم باشد بلکه فقط به ساختن اسم و آرم و سربرگ اکتفا می کردند بطوریکه روزی نبود که هر یگانی در اشرف دهها گروه و انجمن و سازمان و کانون و سندیکا و تجمع و جمعیت و… به اسم عراقیان دیالی یا بغداد یا سراسر عراق درست نکنند که برخی را احتیاط می کردند می آوردند من اسم گروه را ترجمه می کردم! یا عربی ترجمه شدۀ آن را چک و تصحیح می کردم که باز هم آخر با تایپ غلط منتشر می کردند یا برای چک نمی آوردند و می دیدی که یک انجمن استادان دانشگاه ویا دانشجویان حتی اسم خودشان را هم غلط نوشته اند!!!

از این گذشته کسی تا حالا خبر ندارد اصل این بیانیه های ادعائی با امضای «۱۰۴۰ وکیل عراقی» و «۲۱۰۰ شیخ عشیره» کجاست؟ و چگونه در عرض دو روز بعد از بیانیۀ پارلمان عراق اینهمه امضا جمع آوری شده است؟!! اولا هیچیک از بیانیه های ادعایی فرقه اصلش با امضاها نشان داده نمی شود برای اینکه وجود خارجی ندارد بلکه همیشه فقط به صدور بیانیۀ خبری و مطبوعاتی از قول یک گروه یا تشکل موهوم اکتفا می شود که می گوید بیانیه ای با اینقدر امضا و با این محتوا وجود دارد که میگوید فلان و فلان…!!

همچنین طبق ضابطۀ بخش روابط خارجی و سیاق تمام آمارهای امضاها طی این ده سال و اندی هیچوقت عدد تمام اعلام نمی کنند بلکه باید کمی از عدد تمام کم یا زیاد باشد تا فریبکاری آن بیشتر گردد و خوانندگان بتوانند باور کنند!! مثلا وقتی بیانیۀ دو میلیون و هشتصد هزار عراقی را برای ترجمه به عربی! به من دادند اسمش بیانیۀ سه میلیون عراقی بود ولی موقع انتشار دویست هزار تا کم کردند تا عدد تمام نباشد!! بعد هم بیانیۀ ۵ میلیون و دویست هزار عراقی را درست کردیم که وقتی برای ترجمه به عربی! به من دادند اسمش بیانیۀ ۵ میلیون عراقی بود یعنی از همان اول و قبل از عربی شدن متن آن تعداد امضا را مشخص می کردند!! بعد دویست هزار اضافه کردند که عدد تمام نباشد!! حالا هم عدد چهل را به روی هزار و عدد ۱۰۰ را به روی ۲۰۰۰ اضافه کرده اند که قابل باور باشد!!!

همچنین اینهمه وکیل و شیخ عراقی تا حالا در اینهمه مسائل لیبرتی از جمله موشکباران تروریستی آن کجا بودند؟ کو بیانیه ها و اعتراضاتشان؟!! چرا تا حالا کوچکترین کمکی به اسیران و زندانیان لیبرتی نکرده اند؟ چرا در قبال محاصرۀ ادعایی لیبرتی و موشکباران متعدد آن طی این سه سال سکوت اختیار کردند؟ کو بیانیه های محکومیتشان علیه این حملات؟ اسامی و امضاها و بیانیۀ اصلی آنها کجاست؟ این تجمع حقوقدانان و شورای ملی عشایر ادعایی سایتشان کو؟ چرا نه فیس بوک دارند و نه سایت؟ چون مطلقا وجود خارجی ندارند و اگر هم خود فرقه برایشان سایت و فیس درست کند نمی شود که یک تشکل عراقی با هدف دفاع از حقوق بشر در عراق حتی یک بیانیه هم در مورد مردم عراق در آنجا درج نکند و فقط در حمایت از فرقۀ رجوی بیانیه داشته باشد!!

اینک به شرح برخی دم خروسها و نشانه های آشکار تقلبی بودن این بیانیه ها شامل تناقضها و اختلافات در دو ترجمۀ متفاوت!! و دو نوع بیانیه در دو سایت فارسی و عربی فرقه و و رد پاهای زبان فارسی و فرهنگ فرقه و حتی اغلاط فاحش عربی آن و فرقهایی محتوایی بین فارسی و عربی آن (سانسورهای متن فارسی برای ایرانیان!!) می پردازیم که وقتی فرد عرب امضای حقوقدانان یا شیخ عراقی را زیر آنها می بیند که طبعا باید آنها نویسندۀ بیانیه باشند برایش خیلی خنده دار می شوند!!.

لینگ بیانیه اولی در سایت فارسی فرقۀ رجوی:

http://www.mojahedin.org/news/167262/

لینگ بیانیه اولی در سایت عربی فرقۀ رجوی:

http://www.mojahedin.org/newsar/56830/1040

لینگ بیانیۀ دومی در سایت فارسی فرقۀ رجوی:

http://www.mojahedin.org/news/167308/

لینگ بیانیۀ دومی در سایت عربی فرقۀ رجوی:

http://www.mojahedin.org/newsar/56887/2100

در مقایسه بین متن فارسی و عربی بیانیۀ به اصطلاح «تجمع حقوقدانان مستقل عراق» می بینیم که تفاوتهایی بین تیتر (که در فارسی کاملا فرق می کند) و هم متن وجود دارد. مثلا به مصلحت و از آنجا که خانواده های ایرانی می خوانند و دروغشان در می آید با آنکه در متن عربی نوشته اند خانواده ها به ساکنان لیبرتی فحش و ناسزا داده و آنها را تحریک می کردند و بلندگو دردست داشتند این را از متن فارسی حذف کرده اند زیرا خانواده ها نه این سری و نه سریهای قبلی جلوی لیبرتی مطلقا از بلندگو استفاده نکردند زیرا دولت عراق ممنوع کرده بود و هر کس هم ویدئوها و شعارها و سرودهای آنان (از جمله سرود ای ایران ای مرز پرگهر) را ببیند کاملا به دروغ فرقه پی می برد چون خانواده ها مطلقا ناسزا نگفتند و حرف بدی و توهینی علیه ساکنان لیبرتی یعنی فرزندان خودشان به کار نبردند بلکه فرزندانشان را صدا می کردند و می گفتند ما خواهان ملاقات هستیم بلکه این رباتها و نوچه های رجوی که در میان جمع ساکنان لیبرتی در اقلیت مطلق هستند بودند که روی دیوار رفته و به خانواده ها ناسزا گفته و تهمت می زدند و انواع توهینها را در پلاکاردهایشان علیه خانواده ها می کردند.

Screenshot 2015-12-02 00.53.5656

داخل کادر: کارهای تحریک آمیز با دشنام و ناسزا و استفاده از بلندگو بعدش هم موشک باران ویرانگر شروع شود!!

درحالیکه چنین جمله ای در اصل فارسی آن نیست یعنی بوده که ترجمه کرده اند ولی از فارسی آن برای انتشار حذف کرده اند چون دیده اند خیلی دروغ افتضاحی می شود!!

Screenshot 2015-12-02 05.05.12

و چنانکه در امضای بیانیه می بینید نام تجمع در فارسی دو عراق دارد در حالیکه در عربی آن که در عکس بالاتر می بینید اسم تجمع یک عراق فقط در آخر نام می باشد!!

و مهمتر اینکه در این بیانیه تیتر عکس بیانیه ای که در سایت فارسی منتشر شده با تیتر بیانیه ای که در سایت عربی فرقه انتشار یافت تفاوتهای زیادی دارد که در عکسهای زیر مشخص شده اند و همچنین استفاده از ترمهای خاص فرقه مانند «کمیتۀ سرکوب ساکنان لیبرتی» (لجنه قمع سکان لیبرتی) نوشتار و ترجمۀ آن توسط خود فرقه را به خوبی نشان می دهد و الا هیچ عراقی از لحاظ فرهنگ عربی و عراقی چنین تبدیلهای فحش گونۀ اسامی را انجام نمی دهد و به کمیتۀ نخست وزیری عراق برای لیبرتی نمی گوید کمیتۀ سرکوب لیبرتی!!

جالب است که در تیتر یک نسخۀ بیانیۀ نوشته شده «تحت غطاء عوائل وهمیه» (زیر پوشش خانواده های موهوم)! بعد که دیده اند این منطقا غلط است چون اگر زیر پوشش باشد دیگر خانواده موهوم نمی شود یعنی منفی در منفی می شود مثبت! آمده در نسخۀ دیگر یعنی در سایت عربی جملۀ عربی آن را عوض کرده و مطابق آخرین نسخۀ فارسی آن کرده اند یعنی فارسی آنرا هم عوض کرده و نوشته اند: «تحت پوش خانواده های ساکنان لیبرتی».

چه کسی جز فرقۀ فریبکار رجوی می تواند فریادهای و ناله های این مادر جلوی در لیبرتی را که دختر «پروانه» را صدا می کند بشنود و بگوید این مادر خانوادۀ موهوم و عضو نیروی نظامی «قدس»!! و اطلاعات رژیم ایران!! است؟

https://www.youtube.com/watch?v=uXffUc5nz9k&list=PL9zvRE0IE7jPdj9309mBsQARIbuYaARoN

و همچنین در تیتر یک نسخه نوشته «استقبال» (پذیرش در پارلمان عراق) و در نسخۀ دیگر نوشته «حضور در پارلمان عراق» و در یکی در ترجمۀ این کار نوشته «هذه الفعله» و در نسخۀ دیگر نوشته «هذه العملیه». بالاخره معلوم نیست این وکلا چند نسخه از یک بیانیه بیرون داده اند یا چند نفرشان بی خبر از هم بیانیه نوشته اند؟!!

Screenshot 2015-12-01 11.59.58

Screenshot 2015-12-01 12.02.31

Screenshot 2015-12-02 00.53.27

در متن ترجمه شده به عربی بیانیۀ به اصطلاح «وکلای عراقی» که با امضای «تجمع حقوقدانان مستقل» می باشد انواع غلطهای فاحش عربی و یا با فرهنگ نگارشی فارسی وجود دارد که معلوم می شود این حقوقدانان یا وکلای عراقی موهوم فرقه نه در عراق بلکه حتما در ایران درس خوانده اند بعدا کمی عربی ناقص یادگرفته اند!!!. شرح تک تک آنها از لحاظ دانش عربی اینجا نمی گنجد. کسانیکه سواد و دانش عربی داشته باشند به این اشکالاتی که من گرفته ام اگر توجه کنند می فهمند که فرقه چه فریبکاریهایی می کند؟! حتی در امضای بیانیه نیز حقوقدانان محترم باسواد!! اسم خودشان را هم غلط نوشته اند. اسم تجمع موهوم در امضای بیانیه را در متن زیر با اسم آن در سربرگ بیانیه که در عکس بعدی می باشد مقایسه کنید می بینید در امضای متن زیر مستقلین ال ندارد در حالیکه در سربرگ آن مستقلین ال دارد!!! طبق قواعد عربی باید در این جمله ال داشته باشد لذا اسم تجمع حضرات حقوقدانان غیر موجود در امضایشان غلط است!!.

همچنین جمعیتهای موهومی نیز از قدیم دارند که هنوز هم نام اشرف سابق را یدک می کشند (دفاع از اشرف) و در همین بیانیه ها هم چنانکه می بینید نامشان آمده است که واقعا مضحک است!!

Screenshot 2015-12-01 12.02.31

Screenshot 2015-12-02 00.53.56

حال این شما و این هم بیانیۀ ساخته و پرداخته و ترجمۀ سراسر غلط روابط خارجی فرقۀ رجوی به عنوان «بیانیۀ شورای ملی عشایر عراق» که در آن «شیخ» به تنهایی به کار رفته که به معنی پیر مرد است نه شیخ عشیره زیرا بدون عشیره اگر بیاید تنها معنی پیرمرد می دهد و هیچوقت عشایر عراق شیخ در معنی رئیس و شیخ عشیره را به تنهایی به صورت نکره به کار نمی برند. به علاوۀ انواع اغلاط فاحش عربی و نگارش و جمله بندیها و اصطلاحات کاملا ترجمه تحت اللفظی شده از فارسی با فرهنگ نگارشی فارسی و ادبیات خاص فرقۀ رجوی که هرگز عرب و عراقی بخصوص عشایر آنها را به کار نمی برند که باز اینجا مجال شرح آنها نیست و به علمای دانش عربی موکول می کنم. حتی می توانید با مطالعۀ اصل فارسی آن ببینید آیا غیر از سران فرقۀ رجوی کس دیگری حتی ایرانی تا چه رسد به عرب و عراقی و عشایر چنین فرهنگ و ادبیاتی دارد؟

Screenshot 2015-12-02 16.59.03

Screenshot 2015-12-02 17.10.12

Screenshot 2015-12-02 17.10.51

این هم گفتنی است زمانی که ما در اشرف بودیم من خودم بیانیۀ ای قلابی و موهوم بیش از شش هزار شیخ عشیره در عراق در حمایت از ماندن مجاهدین در اشرف را از فارسی که عباس داوری معاون بخش روابط فرقه نوشته بود به عربی ترجمه کردم آنهم بیانیۀ خبری و مطبوعاتی نه اصل بیانیۀ با امضای شش هزار شیخ که وجود نداشت. حالا باید از سران فرقه پرسید اولا چرا آن شش هزار شیخ و ۵ میلیون عراقی و سه میلیون شیعه و ۴۸۰ هزار مردم دیالی که بیانیه تقلبی به اسمشان درست می کردید و مدعی بودید که امضاهایشان را دارید ولی منتشر نمی کردید با وجود اینکه در بیانیه های کذایی که خودمان می نوشتیم مثلا می گفتند مجاهدین جزء عشیرۀ ما هستند و ما جلوی تانکها می خوابیم نمی گذاریم وارد اشرف بشوند!!! بعد از بیرون کردن ما از اشرف و آنهم کشتار ساکنانش ککشان هم نگزید؟ و اعتراضی هم نکردند دفاع و خوابیدن جلوی تانکها پیشکشان!! چرا از آنهمه کباب خورها و مرغ خورهای عراقی که به اشرف فقط برای خوردن می آمدند خبری نشد؟ ثانیا حالا چه شده که آن شش هزار شیخ عشیره که در پارلمان عراق آن موقع در اعتراض به این بیانیه های تقلبی فرقه گفتند اصلا کل عراق شش هزار عشیره و شیخ عشیره ندارد چه شده که حالا شده ۲۱۰۰ شیخ عشیره؟؟؟!!! چرا حتی به قول و اعتراف خودتان حامیان شما در میان عشایر عراق به یک سوم تقلیل یافته؟؟!! برای اینکه تکرار آن عدد سابق اکنون خیلی خنده دار می شد.

حسین نژاد – پاریس

۱۲ آذر ۱۳۹۴

۳ دسامبر ۲۰۱۵

***

فریاد آزادی، کمیساریای عالی پناهندگی سازمان ملل متحد، پاریس 2015آقایان حسین نژاد، فتاحیان و کرمی، دفتر کمیساریا، پاریس (نامه سرگشاده)

***

همچنین:

امرالله ابراهیمی، مسعود رجوی و گوبلز. سی سال در قرارگاههای فرقه رجوی سرمان گرم همین مزخرفات مالیخولیایی بود

کامنت آقای قربانعلی حسین نژاد در مطلبی از آقای محمد کرمی در ایران گلوبال، بیستم می ۲۰۱۴: … آقای امر الله در این خبر و در نظر هر کس که آن را باور کرده یا در آن فکر نکرده است انگار که رهبر یک کشور نفت خیز می باشد که دولتی مانند هلند تا این قدر با او از موضع پایین برخورد میکند!!! اگر آقای کیانوش توکلی فقط از خودش
 
 
قربانعلی حسین نژاد، وبلاگ امید آزادی، سیزدهم می ۲۰۱۴: … یک جوان تونسی دوست من در این مرکز بعد از اینکه تلفنش با یک هموطن خود که در آن مرتب صحبت از مجاهدین و مریم رجوی و تجمع و مقدار پول و تعداد نفرات می رفت به پایان رسید پیشم آمد و گفت: واقعا این سازمان مجاهدین دوستان سابق شما (سران فرقۀ رجوی) این قدر نزد ایرانیان
 
 
قربانعملی حسین نژاد، وبلاگ امید آزادی، پاریس، دوم می ۲۰۱۴: … صافی الیاسری نویسندۀ عراقی مزدور فرقۀ رجوی که سال گذشته و نیز اخیرا طی هفتۀ اول ماه آوریل ۲۰۱۴ مقالات متعددی به زبان عربی علیه ما جدا شدگان از فرقه و مشخصا و بیشتر علیه اینجانب بویژه در سوز و گداز از نامۀ اخیر ۵۰ عضو جداشده از سازمان به نخست وزیر عراق در
 
 
قربانعلی حسین نژاد، وبلاگ امید آزادی، پاریس، پنجم مارس ۲۰۱۴: … وقتی در اشرف بودیم به دستور رجوی افرادی دم در اشرف رفته و خطاب به پدران و مادران و خواهران و برادرانی که برای دیدارشان آمده بودند ضمن پرتاب سنگ به آنها شعار می دادند: «ننگ ما ننگ