تبریک خانم زهرا معینی فعال حقوق بشر به خانواده های اسیران لیبرتی

تبریک خانم زهرا معینی فعال حقوق بشر به خانواده های اسیران لیبرتی

زهرا معینی 2014زنان ایران، سی ام نوامبر 2015:… ما دائماً اعلام کرده ایم که آماده ایم با مریم رجوی در یک تلویزیون آزاد و یا در تلویزیون خودشان یک مناظره برگزار کنیم، اما آنها مثل همیشه فرار میکنند و پاسخ ما را نمیدهند و تا این زمان ما با نوشته ها و افشاگریهایمان علیه فرقۀ رجوی به خوبی نشان داده ایم که سران این فرقه تا کجا از ما منتقدینشان و مخالفانشان و نیز از خانواده ها وحشت دارند و پاسخی برای ما و برای هیچ پرسشگر …

زنان فانوس ژنوخیال باطل که تشکیلات رجوی بتواند جلوی جریان آگاهی اعضای رها شده اش را بگیرد

لینک به منبع

تبریک خانم زهرا معینی فعال حقوق بشر به خانواده های اسیران لیبرتی

خانم زهرا معینی،زنان ایران، آلمان

این موفقیت بزرگ و بی سابقۀ خانواده ها را به آنان و عزیزانشان تبریک می گوییم راه یافتن به پارلمان عراق و فشار خانواده ها بر فرقه رجوی باعث شدند فرقه رجوی واکنش نشان بدهند

درود به خانواده های عزیز و گرامی که با تحمل رنج و مشقات فراوان خودشان را به کمپ لیبرتی در عراق رسانده اند. ناله و فریاد های یکی از مادران را شنیدم.سنگ را آب می کند.اما رجوی خائن دلش سنگ تر از آن است که ناله های این مادر و فریاد های از عمق جان سایرین در او اثر گذارد.

رجویها از ترس از هم پاشیده شدن تشکیلات جهنمی شان؛ ارتباطات تمام اسیران لیبرتی را با دنیای بیرون و با خانواده هایشان قطع کرده اند و به زعم خودشان می خواهند با قطع ارتباطات و ملاقات خانواده ها با اسیران آنها را در بی اطلاعی مطلق قرار دهند تا بتوانند برده وار اسیران را استثمار فکری کنند و در نشست ها و جلسات شستشوی مغزی وانمود کنند که هر اسیر باید تمام عیار به رجوی اقتدا کند و تمام کس و کار او رجوی و همسر شیادش باشد.

برای شما خوانندگان به چند مورد از شیادی های رجوی اشاره میکنم : یادم هست که رجوی در نشستی که در اشرف داشتیم همیشه از خدا شکایت داشت که چرا زمانیکه آدم وحوا آن گندم را خوردند و از بهشت رانده شدند چرا خدا گذاشت که آن‌ها ادامه ای حیات بدهند.

به همین دلیل بود که شیطان به آدم سجده نکرد و به خدا گفت که من سر راه بندگانت قرار میگیرم و آن‌ها را منحرف میکنم و حالا ما در این زمان باید آن گندم را استفراغ کنیم چونکه بشریت در آن زمان به کمال نرسیده بود و باید در این زمان بشریت را دوباره بسازیم و برای همین باید طلاقها انجام شود. ویا در جای دیگر می گفت: معنای امام زمان چیست؟ امام زمان یعنی رهبر عصر هر کسی؛ و بعد از مرگ زمانیکه محشر برپا می‌شود هرکسی را با نام امام زمان و رهبر عقیدتی عصر خودش می خوانند و شما که به من(مسعود) لبیک گفتید و جان برکف شدید با من محشور می‌شوید و شما بچه‌های ارتش آزادیبخش بگویید رهبر ما مسعود رجوی بود و از آنجا شما به بهشت وارد می شوید.

من شفیع شما در آن زمان هستم. همیشه رجوی با ترفند مخصوص خودش این کار را میکرد هیچ وقت حاضر نبود که بپذیرد که ایدئولوژی او به گل نشسته واگر در جایی استراتژی او غلط از آب در آمد تمام افراد مقصر بودند نه رهبری و همه می بایست حسابرسی میشدند و در این مورد باید نشستها یا در حقیقت کلاسهای بحث‌های ایدئولوژیک او را دوباره میگذارندیم.

همیشه سران فرقۀ رجوی به دستور مستقیم شخص رجوی به تمامی اعضا فشار می آوردند که باید زنگ بزنید به خانواده هایتان و از آن‌ها بخواهید که براتون پول بفرستند و مثلا بگویید بیماری ناعلاج دارید یا می خواهید به خارجه بروید وکیل می خواهید بگیرید البته ناگفته نباشد که این ترفند فقط برای بعضی از افراد بود نه برای تک به تک افراد.

در پیام مسعود رجوی بعداز حملۀ اخیر موشکی به لیبرتی و کشته شدن تعداد 23 نفر و مجروح شدن بیش از 200 نفر دیگر وی انگشت اتهام را به سوی خانواده ها گرفت و گفت آمدن آن خانواده ها موجب شد موشکها شلیک شود!!!.

دجالیت مسعود ومریم رجوی هیچ وقت پایانی ندارد. این همه تهمت و توهین را تاریخ بشریت به خودش ندیده یعنی شخصی برعلیه خانوادۀ خودش بشورد و به پدر و مادرش که در سنین بالا هستند دشنام بدهد و انگ مزدوری بزند.

این در دستگاه رجوی یک امر عادی است که تمام افراد واعضای نگون بخت وادار به اینگونه تهمتها و فحشها گردند. رجوی و سران فرقه اش می دانند که اگر حتی برای چند ثانیه آن افراد نگون بخت با خانواده های خودشان دیدار داشته باشند هیچ کسی به آن کمپ لیبرتی برنمیگردد.

برای همین رجوی به خانواده ها اینگونه انگ میزند و افراد نگون بخت را به شوی تلویزیونی می آورد تا از آن‌ها سوء استفادۀ تبلیغاتی بکند. اگر مسعود و مریم رجوی راست می گویند که این افراد به آنان وفادارند اجازۀ ملاقات به آن‌ها را بدهند. چرا اینقدر مانع تراشی میکنند؟

در همه جای دنیا حتی برای افرادیکه جرمهای سنگین مرتکب شده و به زندان رفته اند بعد از مدتی اجازۀ ملاقات صادر می‌شود ولی در فرقۀ رجوی فرد نه تنها با خانواده نباید تماس یا دیدار داشته باشد بلکه حتی اجازۀ تماس تلفنی یا انترنتی با دنیای بیرون را هم ندارد.

ما دائماً اعلام کرده ایم که آماده ایم با مریم رجوی در یک تلویزیون آزاد و یا در تلویزیون خودشان یک مناظره برگزار کنیم، اما آنها مثل همیشه فرار میکنند و پاسخ ما را نمیدهند و تا این زمان ما با نوشته ها و افشاگریهایمان علیه فرقۀ رجوی به خوبی نشان داده ایم که سران این فرقه تا کجا از ما منتقدینشان و مخالفانشان و نیز از خانواده ها وحشت دارند و پاسخی برای ما و برای هیچ پرسشگر و منتقدی و مخالفی جز دشنام و ناسزا و تهمت و دروغ و شعارهای تو خالی و جز تهدید آشکار و علنی به قتل در خیابانهای اروپا و آمریکا در پیام رهبر عقیدتی شان سال گذشته که از رسانه های خود فرقۀ رجوی پخش شد – ندارند.

زهرا معینی – آلمان 8 آذر 1394 29 نوامبر

***

همچنین
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=22226

مریم رجوی مادر خوانده تروریسم به مردم فرانسه تسلیت می گوید

زهرا معینی، زنان ایران، بیست و پنجم نوامبر ۲۰۱۵:…  بعد از سرنگونی صاحبخانه شما به قول همسر فراریت شما هیچ تلاشی برای خارج کردن این افراد نگونبخت از مهلکه نکردید و آنها را آنجا بعنوان اهرم نگهداشته اید تا به مرور کشته شوند اسم چه می تواند باشد. شما در همین زمان بجای کمک به این افراد ۲۶۰۰۰۰ دلار به اخوان مسلمین در مصر دادید یا هر ساله هزینه های هنگفت برای ویلپنت و رشوه دادن به سخنرانان …

زهرا معینی 2014نقد و بررسی استثمار زنان توسط اعضای سابق تشکیلات رجوی

لینک به منبع

مریم رجوی مادر خوانده تروریسم به مردم فرانسه تسلیت می گوید،همدردی می کند و اشک تمساح می ریزد

زهرا معینیبعد از حمله تروریستی اخیر در فرانسه که تعداد زیادی از مردم بی دفاع در آن کشته شدند تا چند روز فرقه رجوی در سکوت کامل بود و سپس مریم رجوی بصورتی خود خوانده بعنوان نماینده مردم ایران پیام تسلیتی به مردم و دولت فرانسه داد و به عوامل خودش مأموریت داد تا میان مردم فرانسه بروند و با آنها همدردی کنند.

خانم رجوی تو که خودت و کارهات که من شاهدش بودم هم جنس و از همین دست کارهاست آیا این پیام اوج ریاکاری و مبرا کردن خودت از اعمالی که بهمراه شوهر فراری ات انجام داده ای نیست؟

شما چگونه خود را نماینده مردم ایران می دانید و کدام مردمان در ایران تو را انتخاب کرده اند و در کدام جامعه ایرانیان مطرح هستید که به نمایندگی از آنها پیام می دهی،به برخورد خودتان با بخشی از همین مردم یعنی خانواده ها ی اعضای خودت نگاه کن شما به آنها توهین و آن‌ها را الدنگ و وابسته به ورارت اطلاعات می خوانید.

ایدئولوژی شما برای اونها ارزش می کنه که به خانواده هاشون با سنگ حمله کنند. و حالا که سلاح ندارند با تیر و کمون شما به افراد القاء می کنید تا در تلویزیون به اصطلاح آزادی برعلیه خانوادهها ی خودشان شعار بدهند و تمام عناوینی که لایق خود شماست را به آنها نسبت بدهند.

چرا اینقدر به شعور مردم ایران توهین میکنید چرا اینقدر از حق آن‌ها میخوری این را بدان خانم رجوی امروز وقتی ما حرف حساب میزنیم و طور دیگری وانمود میکنید روزی میرسه که اون حساب را باید پس بدهی امروز عوام فریبی میکنی، لباس شیک و ظاهر آراسته شما نمی تواند نشان دمکراسی خواهی باشد کمی واقع بین باش و اینقدر خودت و سازمانت را مسخره عام و خاص نکن.

به مردم فرانسه تسلیت می گوئی اما مردم فرانسه از شما متنفرند آیا نامه های شکایت آنها را نمی بینید که دوست ندارند شما در کشورشان باشید.

نگاهی کوتاه و گذرا به کارهای تروریستی شما چه در داخل ا یران و کشته شدن مردم در بمب گذاریها و عملیاتهای انتحاری تا در داخل عراق و هر جا که دستتان رسیده باشد.

۱۷ ژوئن ۲۰۰۳ را به خاطر می آورم بعد از دستگیری شما و پیدا شدن ۱۱ ملیون دلار در قلعه شما (اورسورواز پاریس) خودسوزیهائی سازماندهی شده در کشور فرانسه و دیگر کشورهای اروپائی انجام دادید که باعث رعب و وحشت مردم شد. و بسیاری قربانی حریق شدند از جمله دو زن بنام صدیقه مجاوری و ندا حسنی که شرح آن در این مختصر نمی گنجد.

فریب ایرانیان و بهترین جوانهای کشور ایران و کشاندن به عراق با عناوین و شگردهای گونان مثل کار در سیمای آزادی و خارج کشور آنها را در عراق جمع کردی این موضوع اصلی و درد آور فعلی است.

تمام حقوق اولیه آنها را گرفتی از جمله ارتباط با خانواده و جامعه. اگر کسی معترض می شد به مرگ و نابودی منتهی می شد و سرانجام شهید آلبوم شما.

بعد از سرنگونی صاحبخانه شما به قول همسر فراریت شما هیچ تلاشی برای خارج کردن این افراد نگونبخت از مهلکه نکردید و آنها را آنجا بعنوان اهرم نگهداشته اید تا به مرور کشته شوند اسم چه می تواند باشد. شما در همین زمان بجای کمک به این افراد ۲۶۰۰۰۰ دلار به اخوان مسلمین در مصر دادید یا هر ساله هزینه های هنگفت برای ویلپنت و رشوه دادن به سخنرانان خارجی کردید.

در جائی دیگر شما پیام تسلیت به مناسبت در گذاشت ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی دادید و در دیدار خودتون با سفیر عربستان به آل سعود پیام دادید که حمایت از حملات این کشور به یمن می کنید و حاضر هستید از هیچ کمکی دریغ نکنید. کسانی که هم به یمن حمله کرده اند و هم دشمن مردم ما هستند عجبا عجبا از شما

زهرا معینی، فرانکفورت آلمان

۲۴ نوامبر ۲۰۱۵

پیوست: عکسهای منابع خبری مقاله

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=20599

نامه سرگشاده به خانم ها سوزانا کلاین و کارولاین هاوارت، خیریه “زنان در جهان”

تعدادی از زنان نجات یافته از فرقه رجوی، سی و یکم اوت ۲۰۱۵:…  این تابستان، خیریه شما کمپینی در فیسبوک شروع کرد که در آن از کاربران خواسته شده است تا یک زن را بعنوان “شاخص حقوق زنان” معرفی کنند. اگر چه تاسف بار ولی غیر منتظره نبود که ببینیم خیریه “زنان در جهان” هدف انبوه پیامها، کامنت ها و معرفی ها و تعریف و تمجید های برنامه ریزی شده از “مریم رجوی” قرار گیرد. نتیجه این عمل عملا و …

محمدی و حسین نژاد قربانیان فرقه رجوی مجاهدین خلقOur story thus far: Another Mojahedin attack on two fathers and the sister of MEK’s captives

Maryam Rajavi Saddam's private army NCRICouncil of Foreign Relations, 2014: Mujahadeen-e-Khalq (MEK). Backgrounders

لینک به متن اصلی نامه (انگلیسی)

نامه سرگشاده به خانم ها سوزانا کلاین و کارولاین هاوارت، خیریه “زنان در جهان”

تعدادی از زنان نجات یافته از فرقه رجوی مجاهدین خلق

مطمئن هستیم که هر دوی شما بعنوان رئیس فعلی این خیریه و رئیس آینده آن که مسئولیت های خود را در آینده نزدیک تحویل داده و تحویل میگیرید، در مورد حفظ چهره و سابقه این خیریه و فعالیت های ارزشمند آن در سطح جهانی به حد کافی حساس هستید. بنابراین ما امیدواریم که شما اکنون در جریان قرار گرفته باشید که متاسفانه توسط سازمان مجاهدین خلق و روش های مزورانه آن هدف قرار گرفته و یکی از قربانیان جدیدتر این فرقه محسوب میشوید.

این تابستان، خیریه شما کمپینی در فیسبوک شروع کرد که در آن از کاربران خواسته شده است تا یک زن را بعنوان “شاخص حقوق زنان” معرفی کنند. اگر چه تاسف بار ولی غیر منتظره نبود که ببینیم خیریه “زنان در جهان” هدف انبوه پیامها، کامنت ها و معرفی ها و تعریف و تمجید های برنامه ریزی شده از “مریم رجوی” قرار گیرد. نتیجه این عمل عملا و قبل از هر چیز خالی شدن بحث از محتوی و ملوث کردن هدفی بود که این دعوت دنبال می کرد.

طبعا مجاهدین خلق این کار را بخاطر “ارتقاء ارزش زن و حقوق زنان” انجام نمیدهند. آنها قادر نیستند حتی به یک نمونه واقعی اشاره کنند که “مریم رجوی” در زمانی و مکانی حرکتی در جهت کمک به “زنان” انجام داده باشد. قصد آنها در این میان صرفا پاک سازی سابقه بغایت وحشی و کثیفشان از حافظه هاست تا شاید بتوانند از محاکمه و محکومیتشان در دادگاهها به جرم نقض فاحش حقوق بشر در داخل سازمان خلاصی یابند.

ما هر یک به شخصه از شاهدان ظلم و ستم مریم رجوی علیه اعضای زن در فرقه مجاهدین خلق هستیم. فرقه مخوفی که وی با همدستی با شوهر فراری اش مسعود رجوی بوجود آورده است. مریم رجوی بدون شک و تردید مسئول مستقیم شکنجه ها و مرگ ده ها تن از اعضای این سازمان است و این مشکلی است که هنوز هم به پایان نرسیده و ادامه دارد. همین ماه اخیر خانمی کانادایی – ایرانی جرئت کرده و به قرارگاه گروه در اور سور اواز، محل استقرار مریم رجوی در فرانسه مراجعه نمود تا شاید خبری از خواهر اسیرش در فرقه بگیرد ولی مریم رجوی چماقدارانش را دم درب فرستاد تا این خانم را در خیابان بشدت مورد ضرب و شتم قرار دهند. این کاری نیست که از یک “مدافع حقوق زنان” ساخته باشد.

خانمها! شک نکنید که سابقه بد نامی مریم رجوی در سطح جهانی مشهود و علنی است. از وزارت خارجه امریکا و دیدبان حقوق بشر تا وزارت حقوق بشر عراق و البته نزدیک تر به ما و شما وزارت خارجه بریتانیا و وزارت کشور بریتانیا.

ما اگر چه مطمئن هستیم که شما قصد ندارید که سابقه بین المللی خیریه زنان در جهان را با مرتبط کرد آن با این فرقه و رهبرانش خدشه دار کنید، با این وجود بر خودمان لازم دیدیم تا در این مرحله اشاره ای به این مطلب کرده باشیم. در صورت نیاز، تک تک ما بسیار خوشحال خواهیم شد تا اطلاعات ریز تر و مبسوط تری در اختیار شما قرار دهیم. در حال حاضر چند لینک زیر میتوانند شروع خوبی برای شناخت بیشتر باشند.

با احترام

بتول سلطانی
Batoul Soltani – Germany
Open letter of Iranian Women’s Association to Mr. Otto Bernhardet: Do you know who Maryam Rajavi is?

حمیرا محمد نژاد
Homeyra Mohammad Nejad – Germany
Open letter to Mrs. Jane Holl Lute

نسرین ابراهیمی
Nasrin Ebrahimi – Switzerland
Beware of Maryam Rajavi’s deception (open letter to Régine Deforge)

زهرا میرباقری
Zahra Mirbagheri – Iran
78 signatories: Mojahedin Khalq terror group are threatening to kill us in your country (Open letter to François Hollande)

زهرا معینی
Zahra Moini – Germany
President Hollande should curtail violent activities of Mojahedin Khalq (Rajavi cult) in France

آن خدابنده
Anne Khodabandeh (Singleton) – U.K.
Silencing the victims of Mojahedin Khalq (MKO, MEK, Rajavi cult, PMOI, NCRI …) to promote Maryam Rajavi

برخی لینک ها جهت اطلاع رسانی:

In 1997, the Home Secretary excluded Mrs Rajavi from the UK on the ground that “ We need to take a firm stance against terrorism”. That exclusion remains in force.
http://ukhumanrightsblog.com/2014/11/12/government-may-weigh-rights-against-national-security-without-courts-interference/

Mujahadeen-e-Khalq (MEK). Backgrounders
http://www.cfr.org/iran/mujahadeen-e-khalq-mek/p9158

No Exit: Human Rights Abuses inside the Mojahedin Khalq Camps
http://www.hrw.org/legacy/backgrounder/mena/iran0505/

UN: continued concerns about abuses committed by the PMOI/MeK leadership.
http://www.uniraq.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=1567:unami-half-yearly-report-on-human-rights-january-to-june-2013&Itemid=605&lang=en

New document on Mojahedin Khalq released by RAND (The Mujahedin-e Khalq in Iraq, A Policy Conundrum)
http://www.rand.org/pubs/monographs/MG871.html

State Department’s Report on Mojahedin Khalq Orgainsation, Rajavi cult
http://www.iran-interlink.org/?mod=view&id=2309

Iran Interlink Fourth Report from Baghdad
https://iran-interlink.org/wordpress/?p=5536

Comrades in Arms – Sexual abuse by Massoud and Maryam Rajavi
https://www.youtube.com/watch?v=jpDUMaIntS8&feature=youtu.be

An Unfinished documentary for my daughter – Trapped in Rajavi cult, Mojahedin Khalq
https://www.youtube.com/watch?v=CEb5-ZBuk4k

Miss Mohammady: Our story thus far: Another Mojahedin attack on two fathers and the sister of MEK’s captives
https://iran-interlink.org/wordpress/?p=6454

Behind the deceptive face of Maryam Rajavi’s Women’s Day meeting in Berlin
https://iran-interlink.org/wordpress/?p=5906

زهرا سادات میرباقریبمناسبت ۸ مارس (روز جهانی زن) و خشونت طلبی های مریم رجوی

Judit Neurink: Iranian resistance group MKO to move to Albania

ستارگان سپتامبر 2014حضور انجمن ستارگان در جلسات مختلف حقوق بشر در ژنو , شرکت خانم نسرین ابراهیمی در کنفرانس خشونت علیه زنان و آکسیون اعتراضی

ابولحسن بنی صدر زنان دیدار و گفتگوی اعضای انجمن زنان با آقای دکتر ابوالحسن بنی صدر

Anne Khodabandeh London Sep 2014Expert in cultic abuse and terrorism in the MEK speaks in London charity meeting

زنان ایران ملاقات انجمن زنان با خانم یولیا گلوکنر معاون حزب CDU در آلمان

***

همچنین:

رئیس جمهور “اولاند” فعالیتهای خشونت بار مجاهدین خلق (فرقه رجوی) در فرانسه را متوقف کند

زهرا معینیزهرا معینی، نامه به پرزیدنت اوالاند، زنان ایران، سوم اوت ۲۰۱۵:… سؤال این است که چطور آنها این چنین می توانند با نقض حاکمیت فرانسه جامعه حقوقی و مدنی فرانسه را خدشه دارکرده و با دست باز اقدام به ضرب وجرح افراد و تعقیب آنها و پخش ادعاهای دروغ و تهمتهای ناروا و مسخره علیه آنها به جرم اعتراض ب

متن صحبتهای خانم زهرا معینی قسمت سوم در تلویزیون مردم

زهرا معینی 2014زنان ایران، هفدهم ژوئن ۲۰۱۵:…  چرا من میگویم الان آلبانی برای سازمان شده باتلاق به ان دلیل میباشد که مسعود رجوی ازانجاییکه خودش یک خود فروخته بوده توانسته بود که با خریدن نفرات در کمیساریا و البانیایی فشار روی خودش کم کند و توانسته بود که نفرات را با هزینه خودش بیاورد ودست کمیسا

سخنی چند با ملکه ترور رئیس جمهورمادام العمر مریم رجوی (قسمت اول)

زنان ایران، سوم ژوئن ۲۰۱۵:… واما سوال اصلی من ازشما این است که شما برای این برنامه برلین نزدیک به ۴۰ میلیون دلار خرج کردید و تعدادی لهستانی دانشجو هم به این برنامه آوردید آیا با ۱۰ میلیون دلار نمیشد شما هزینه میکردید تا دیگر اسرای لیبرتی به به سلامت نقل مکان کرده وبه اروپا امده و با نصف این هزینه

دلخوشی مریم رجوی مادر خوانده تروریسم و همسر غایبش به کال کنفرانس درکنگره آمریکا

زهرا معینی 2014زهرا معینی، زنان ایران، ششم می ۲۰۱۵:…  روی سخنم با مریم عضدانلو رجوی است که در عین خیانت حرف از حقوق بشر می زند واقعا شرم آور است، تو که بوئی از انسانیت نبردی چطور می توانی دم از انسانیت بزنی. البته اگر از آن پولهای باد آورده (فروختن اطلاعات مرزی و همکاری با صهیونیست ها و خیانت به م