تحرکات تروریستی گروه داعش و فرقه رجوی

تحرکات تروریستی گروه داعش و فرقه رجوی

Maryam Rajavi terrorist syriaزهرا سادات میرباقری، انجمن نجات، مرکز تهران، شانزدهم ژوئن 2014: … رجوی همیشه درنشستها و پیامهای درونی اش می گفت: ” من ماهیتا سرجاده استراتژیک خاورمیانه نشسته ام تا تخم مرغی از بالا بیافتد و من نیمرو بخورم .” رجوی فراری فرصت طلب وخائن به میهن و جنایتکار، پروسه کشتار و شکنجه مردم ایران و نیروهای خودش در اشرف و لیبرتی را  همیشه با ابزار و الگوی ” هدف وسیله را توجیه می کند” توجیه کرده …

Maryam Rajavi terrorist syriaنگاهی به تاریخچه و پیدایش گروه داعش سومین گروه بزرگ و مخوف تروریستی در جهان

داعش رجوی تروریست 2ذوق زدگی منافقین (مجاهدین خلق) از تصرف موصل توسط داعش (مزدوران رجوی به القاعده پیوستند)

لینک به منبع

تحرکات تروریستی گروه داعش و فرقه رجوی

طی مهمترین خبرهایی که روزهای گذشته درخاورمیانه مطلع شدیم، تروریست های گروه داعش با هجوم صداها تروریست با انواع تسلیحات پیشرفته وخودروهای زرهی در عراق، موصل را تسخیر کردند.

سایت فرقه رجوی به نقل ازخبرگزاری الجزیره گزارش کرد: “انقلابیون عراق بخشهای وسیعی ازموصل را تصرف کردند وفرماندهان مالکی را فراری دادند.”

دراین میان فرقه رجوی باخوشحالی تمام ازاین هجوم و وحشیگری می گوید : شهرموصل به دست انقلابیون !!!! افتاده است .

رجوی که بدنبال خروج ازبن بست در عراق است می پندارد راهی برای این بن بست گشوده شده است اکنون ازتروریست های داعش حمایت می کند.درحالیکه کشورهای منطقه خاورمیانه ، اتحادیه اروپا و شورای امنیت تحرکات گروه داعش را محکوم کرده اند .سازمان ملل متحد اعلام کرده است که مردم توسط این گروه تروریستی در خیابانها اعدام شده اند .

رجوی همیشه درنشستها و پیامهای درونی اش می گفت:

” من ماهیتا سرجاده استراتژیک خاورمیانه نشسته ام تا تخم مرغی از بالا بیافتد و من نیمرو بخورم .”

رجوی فراری فرصت طلب وخائن به میهن و جنایتکار، پروسه کشتار و شکنجه مردم ایران و نیروهای خودش در اشرف و لیبرتی را همیشه با ابزار و الگوی ” هدف وسیله را توجیه می کند” توجیه کرده است . و اکنون این معتاد قدرت ، برای نیل به رویاهای شبانه خویش ازکشتار و خونریزی مردم عراق با خوشحالی گزارش می دهد و حتما در پیام های درونی اش به سیاق گذشته آماده باش داده است .

باید به رجوی گفت شتر درخواب بیند پنبه دانه …

امیدواریم مردم ونیروهای نظامی ودولت عراق با تلاش صدچندان نسبت به قبل با خطرگسترش تروریست ها درکشورعراق وارد عمل شوند و با اتحاد و همدلی به مقابله با تروریستهای داعش بپردازند .

زهرا سادات میرباقری


http://youtu.be/VqIfsnD8Ak4

ترورستهای داعش مجاهدین خلق فرقه رجوی عراقمسعود رجوی جیش‌العدل را برادر خود خواند

فرقه رجوی و خط کار آینده

Maryam Rajavi Saddam's private army NCRIبزک مریم رجوی بعنوان “فعال حقوق بشر” مصداق دقیق انتخاب ابزاری غلط برای کاری غلط تر است

حسین مدنی شهریار کیا بعد از صدامآینده سازمان مجاهدین خلق پس از عراق

گزارش سازمان ملل: ادامه نگرانی از نقض حقوق بشر توسط رهبری مجاهدین خلق (فرقه رجوی)

همچنین:

مسعود رجوی، حمایت از داعش در عراق، رقت انگیز، و در «آخر» خط

ایرج شکری، وبلاگ درفش، چهاردهم ژوئن ۲۰۱۴: … مسعود رجوی در رویاهای قدرت پرستانه خود و غرق در خود بزرگ بینی و به گزاف «تکیه بر جای بزرگان زدن» در اشرف مراسم رژه با لباس تشریفاتی نظامی راه انداخت و مجاهدین مظلوم را به چنان نمایش مسخره یی واداشت و در عین حال خشم دولت عراق را برانگیخت و اخطارهای دولت عراق را «خوابهای پنبه دانه یی» نامید و با ارزیابیهای ذهن گرایانه و غلط خود مصائب …

نقش منافقین (فرقه رجوی) در حوادث موصل؛ لزوم بازنگری دولت عراق در پرونده تروریست ها

ترورستهای داعش مجاهدین خلق فرقه رجوی عراقیاسین الحسینی ، بنیاد هابیلیان، مشهد، سیزدهم ژوئن ۲۰۱۴: …  دوران مماشات با این گروه به پایان رسیده است و ادعاهای حقوق بشری آنان در سایه پشتیبانی منافقین از گروه داعش و اشغال موصل موضوعی موجه به شمار نمی رود. بی تردید هیچ کشوری در دنیا به گروه ها یا اشخاص حامی تروریسم نگاه حقوق بشری ندارد و آنها را هم عرض آن گروه های تروریستی به شمار می آورند. شاید فرصت پیش آمده در سایه

ننگ سر بریدن مردم در عراق و سوریه توسط مجاهدین خلق و داعش تا ابد بر پیشانی مریم و مسعود رجوی باقیست

داعش رجوی تروریست 2نادر نادری، وبلاگ آیندگان، دوازدهم ژوئن ۲۰۱۴: …  همین جنایت ها را شما در جنگ خلیج فارس علیه مردم عراق کردید بخصوص در کردستان عراق با تانک خونه های مردم را در فاصله ۱۰۰ متری می زدید با تانک مردم را تعقیب می کردید و آنها را له می کردید یا دسته دسته مردم بدبخت را دستگیر می کردید تخویل استخبارات صدام می دادید و همانجا درجا مثل همین فیلم تیر باران می شدن اما متاسفانه و خوشبختانه برای شما امکانات …

رجوی های خون آشام چهره حقیقی خود را نشان می دهند

ترورستهای داعش مجاهدین خلق فرقه رجوی عراقانجمن نجات، مرکز مازندران، دوازدهم ژوئن ۲۰۱۴: … در حالی که تمام جهان یک صدا از تهاجم گروه تروریستی داعش به مردم استان نینوا و اشغال شهر موصل در عراق خبر می دهند، رجوی های پلید بدلیل کینه ای که از مردم و دولت عراق دارند ، در سایت های خود با شادمانی خبر از تصرف موصل توسط انقلابیون عراق !! داده  و نوشتند « انقلابیون عراق بخشهای وسیعی از موصل را تصرف کردند و