جدا شده ها از فرقه رجوی (مجاهدین خلق) ، آلبانی ، تیرانا – قسمت دوم

جدا شده ها از فرقه رجوی (مجاهدین خلق) ، آلبانی ، تیرانا – قسمت دوم

بچه های سازمان مجاهدین خلق فرقه رجوی در تیراناانجمن نجات، مرکز تهران، دهم می 2014: …  برخی از جدا شدگان آلبانی معروف به بچه های سازمان هستند  . کسانیکه ، رجوی در بحبوحه جنگ آمریکا در عراق ، آنان را که در سنین کودکی بودند از پدر و مادرانشان جدا کرد و به کشورهای اروپایی فرستاد . این بچه ها در وضعیت نه چندان مناسب روزگار را گذراندند و بزرگ شدند . و مجددا سران فرقه رجوی با وعده دیدار با والدین و اینکه …

حسن نایب آقا اسمائیل مرتضایی مجاهدین خلق“جنگ سیاسی ” رجوی نه علیه رژیم بلکه بر علیه منتقدان و ادامه سرکوب تشکیلاتی !

لینک به منبع

جدا شده ها از فرقه رجوی (مجاهدین خلق) ، آلبانی ، تیرانا – قسمت دوم

بچه های سازمان مجاهدین خلق فرقه رجوی در تیرانا

برخی از جدا شدگان آلبانی معروف به بچه های سازمان هستند . کسانیکه ، رجوی در بحبوحه جنگ آمریکا در عراق ، آنان را که در سنین کودکی بودند از پدر و مادرانشان جدا کرد و به کشورهای اروپایی فرستاد . این بچه ها در وضعیت نه چندان مناسب روزگار را گذراندند و بزرگ شدند . و مجددا سران فرقه رجوی با وعده دیدار با والدین و اینکه بعد از 3 ماه به اروپا باز خواهند گشت ، با فریب و نیرنگ آنان را به عراق اعزام کردند . به محض رسیدن به عراق ، پاسپورت هایشان برای همیشه مفقود شد . و به اجبار سالیان در قرارگاه های رجوی نگاه داشته شدند .

این بچه ها با اینکه همگی اقامت کشورهای اروپایی را دارند ولی سران فرقه رجوی آنها را به آلبانی فرستاده است که در همانجا اقامت گزیده و همچنان تحت کنترل تشکیلات فرقه ای رجوی باشند .

ولی اخبار رسیده حاکی از این است که این بچه ها که یکبار فریب فرقه رجوی را خورده اند ، درصدد گزینه های بهتری برای خود می باشند .

با آرزوی موفقیت برای آنها.

میدانشاهی فرجی نژاد مرتضاییاسامی بیش از ۱۲۰ نفر از نفراتی که کمپ لیبرتی را در ماه های گذشته ترک کرده اند

Using cult leader Maryam Rajavi to derail nuclear talks backfires

UN must investigate Rajavi’s role in the deaths of 53 MEK victims in Camp Ashraf

همچنین:

هشدار به نفرات آلبانی. سران فرقه رجوی به دنبال فریب و مخدوش کردن مسیر اخذ پناهندگی جدا شده ها

حسین محتسبیحسینی، انجمن نجات، تهران، هفتم می 2014: …  مصاحبه های کمیساریای عالی پناهندگان در آلبانی ، مرحله اول را طی کرده و وارد مراحل بعدی شده است . مسئولین سازمان به شدت به دنبال این هستند که تمام جداشده ها در آلبانی ،  شرایط کمیساریای سازمان ملل را پذیرفته و در آلبانی مقیم شوند . در این رابطه یکی از بچه های سازمان به نام حسین محتسبی که پدر و مادرش از فرماندهان سازمان می باشند را به شدت …

نشست درون تشکیلاتی فرقه تروریستی رجوی (مجاهدین خلق) در تیرانا

حسن نایب آقا اسمائیل مرتضایی مجاهدین خلقانجمن نجات، مرکز تهران، هشتم می 2014: …  حسن نایب آقا ، جواد خراسان و شهریار به عنوان مسئولین برگزارکننده در این نشست حضور داشتند . فرقه رجوی قصد دارد تحت عنوان ” جنگ سیاسی ” به هر طریق که شده نفرات جداشده در تیرانا را مجددا جذب تشکیلات نماید . همچنین با فعالیتهای تبلیغاتی و برخوردهای کاذب  قصد دارند نسبت به جذب همسایگان آلبانی تبار اقدام

علی خاتمی، هتل مهاجر بغداد: زوزه های مرگ فرقه رجوی علیه جدا شدگان (هدف رجوی از گرفتن پاچه ما)

علی خاتمی 1انجمن نجات، مرکز تهران، هشتم  می 2014: … ما جدا شده ها معتقد هستم که رجوی و فرقه جنایت کارش بدون هدف پاچه ما را نمی گیرند . چند هدف را دنبال می کند. 1-    ابتدا گرد و خاک می کند که ما در انتخابات عراق پیروز شدیم و آن لیستی که ما می خواستیم برنده شده و این را برای افراد با مکر و حیله القاء می کند که تسویه جدا شده ها به زودی اعمال خواهد شد . رجوی هنوز خواب صدام را می بیند ، فکر می کند زمان صدام …