حاج مسعود رجوی مطلقا اعتقادی به خدا و امام حسین و مراسم و مناسک مذهبی ندارد

حاج مسعود رجوی مطلقا اعتقادی به خدا و امام حسین و مراسم و مناسک مذهبی ندارد

Massoud Rajavi Islamic 3مجید روحی، ایران اینترلینک، بیستم فوریه 2016:…  حاج مسعود رجوی اگر تو خودت را جای امام حسین جا میزنی کجا امام حسین افرادش را به زندان کردن تهدید میکرد ؟ حاج مسعود رجوی کجا امام حسین افراد خودش را در بیابانها رها کرد و فرار کرد؟ حاج مسعود رجوی امام حسین کجا اهل و بیت خودش را به جای امن فرستاد ؟ حاج مسعود رجوی امام حسین کجا چراغ رو خاموش کرد و خودش اول از همه از میدان جنگ پا به فرار … 

Self Sacrifice Struan Stevenson Rajavi terroristsحاج مسعود رجوی با “پروژه شهید بازی” چه چیزی برای ایران و ایرانی آوردی؟

لینک به صفحه فیسبوک آقای روحی

حاج مسعود رجوی مطلقا اعتقادی به خدا و امام حسین و مراسم و مناسک مذهبی ندارد 

 مجید روحیهمه ساله حاج مسعود رجوی از مناسبتهای ملی و مذهبی سوء استفاده می کرد و تمام تلاش حاج مسعود رجوی برای سوء استفاده ازمناسبت ماه محرم  و بطور خاص روز عاشورا بصورت شیادانه ادامه دارد.

شیعیان سراسر جهان هر ساله با آغاز ماه محرم به سوگواری و عزاداری برای امام حسین (ع) می پردازند تا یاد و خاطره مظلومیت و تنهایی او در دفاع از دین اسلام را در برابر طوفانهایی كه دشمنان آن برای نابودیش بپا كرده بودند بیاد آورند و از طرف دیگر با یاد فداكاری و رشادت امام حسین (ع) و اهل بیت و یاران اندكش در واقعه عاشورا یكبار دیگر تعهد خود را برای پاسداری از دینی كه امام حسین (ع) خون خود را برای پایداری آن نثار کرد بیاد بیاورند.

مجاهدین خلق فرقه رجوی و سوء استفاده از مذهب

پس برپایی مراسم عزاداری حسینی جزیی از ارزشهای خدایی و دینی شیعیان است که همواره باید آن را زنده نگه داشته  اما حاج مسعود رجوی و فرقه اش علیرغم داعیه پیروی از امام حسین (ع) اوایل اعتقاد به برپایی مراسم عزاداری حسینی را حركتی ارتجاعی و مردود می دانست.  حاج مسعود رجوی بعدها به این فكر افتاد تا با برگزاری مراسم عزاداری حسینی از آن درجهت منافع خود و  فرقه اش سوء استفاده كند.

تا قبل از دهه 70 مراسم ماه محرم و عزاداری برای امام حسین (ع) در مناسبات فرقه رجوی براساس تفکر التقاطی حاج مسعود رجوی اقدامی ارتجاعی و ممنوع بود.  فقط حاج مسعود رجوی و یا مسئولین فرقه اش در روز عاشورا نشست هایی برای اعضا می گذاشتند تا دیدگاه التقاطی خود را نسبت به قیام امام حسین و واقعه عاشورا دراذهان آنها جا بیاندازند.  مسئولین فرقه رجوی موظف بودند نتیجه سخنان خود در مورد قیام امام حسین (ع) را به نقطه ای برسانند كه حاج مسعود  رجوی را به امام حسین (ع) و فرار کلیت فرقه به عراق و شریک شدن در جنایات صدام را به عزیمت خاندان و یاران امام حسین (ع) از مدینه به کوفه برای جهاد در راه خدا تشبیه کنند.

مجاهدین خلق فرقه رجوی و سوء استفاده از مذهب

حاج مسعود رجوی هم اگر نشست عمومی می گذاشت با بیان داستان هایی از قیام عاشورایی امام حسین (ع) در نهایت اقدامات خیانت بار خود و فرقه اش را به حركت امام حسین برای خلق حماسه عاشورا تشبیه می كرد.

رجوی وحشت داشت علنا خود را با امام حسین تشبیه کند  ولی بارها در سخنان خود بیان می کرد که پیروی از راه امام حسین (ع) منوط به پیروی از حاج مسعود رجوی و فرقه اش است و هر تفکری غیر از این را باطل و گمراه کننده به حساب می آورد.

حاج مسعود رجوی ازسال 64 خود را بعنوان رهبر ایدئولوژیكی فرقه اش به اعضای اسیرش معرفی میكرد و در راستای پیاده كردن تفكرات فرقه ای از آن تاریخ به بعد می بایست همه اعضای اسیرش حاج مسعود رجوی را رهبر عقیدتی و بعنوان واسط خود و خدا و ائمه اطهار قرار می دادند.

از سال 71 به بعد حاج مسعود رجوی یکباره خواب نما شد و پیام داد برای اینکه بتوانیم حربه عزاداری حسینی را از دست حکومت ایران و آخوندهای دجال بگیریم بایستی مراسم عزاداری حسینی را برگزار و آن را از سیمای سازش نشان دهیم تا مردم بدانند مسلمان و شیعه واقعی ما هستیم.

ولی حاج مسعود رجوی به رغم ادعای مذهبی بودن و سنگ خدا و ائمه را برسینه زدن، دراین وادی کجای کار است و چقدر بدان اعتقاد دارد و تا چه حد بطور محتوایی به آن پایبند هست؟

این تفکر بیمارگونه حاج مسعود رجوی است  که حتی عزاداری حسینی را نیز حربه حساب می آورد و خود را محق سوء استفاده از آن می داند. پیام حاج مسعود رجوی برای برگزاری مراسم عزاداری حسینی همه اعضای اسرش  را متناقض کرده بود که چرا تا دیروز برگزاری مراسم عزاداری حرکتی ارتجاعی عنوان می شد؟ ازآنجائیکه هدف حاج مسعود رجوی سوء استفاده از عزاداری حسینی و اجرای آن آلوده به تفکرات ارتجاعی و التقاطی حاج مسعود رجوی بود نتوانست از آن بهره ای ببرد و از طرف دیگر نمی توانست آن را ملغی کند و همین شد که از آن زمان به بعد اجرای مراسم عزاداری در مناسبات فرقه رجوی به یک برنامه سوری و زوری و بی محتوا تبدیل شد.

اما تفکر و عملکرد حاج مسعود رجوی علی رغم داعیه پیروی او از مکتب امام حسین (ع) فرسنگ ها با مرام و مکتب حسینی فاصله داشته و دارد . درس هایی از صداقت ، فداکاری، آزادگی و پرداخت از نقطه بالا و رهبری که امام حسین با قیام و نثار خون خود به ما آموخت  حاج مسعود رجوی با شیادی تمام از آن برای فریب و به بند کشیدن اعضای اسیرش در جهت منافع حقیر خود و تحکیم تشکیلات فرقه اش سوء استفاده می کرد  و حاج مسعود رجوی با عملکرد خود نشان داد که ذره ای به امام حسین و راه او اعتقادی نداشته و ندارد و این است که امروزه حاج مسعود رجوی و فرقه اش به نقطه ای از خواری و ذلت رسیده اند که راه بقاء و نجات خود را در خزیدن به دامن دشمنان امام حسین و راه و آئین او می بینند. دشمنانی که خون شیعیان علوی و حسینی را مباح کردند. این وعده خدا و حکم تاریخ است که روسیاه کند هرکه در او غش باشد.

این اوج شیادی حاج مسعود رجوی با سوء استفاده از احساسات اعضای اسیرش بود و هنوز هم حاج مسعود رجوی به این شیوه شیادانه ادامه می دهد.

اما ماهیت اصلی حاج مسعود رجوی شیاد همانا همچون یزید ؛ شمر ؛ حرمله ؛ عمر سعد می باشد و حاج مسعود رجوی جزبه  قدرت و شهوت ؛ …. به هیچ چیز دیگر فکر نمی کند.

حاج مسعود رجوی شیاد در هر زمان با ادا و اطوار می خواست اینطور به اعضای اسیرش القاء کند که مثل امام حسین رفتار می کند.

حاج مسعود رجوی در نشستهای عمومی در باقرزاده به مسئولین بالای فرقه اش دستور می داد که دربها ی سالن نشست را ببندند و چند تا قفل بزنند و به اعضای اسیرش در نشیتش اجازه خروج نمی داد و مسئولین بالای فرقه اش اعضای اسیر را کنترل می کردند و در حالی که همه زیر کنترل بودند حاج مسعود رجوی شیاد می گفت : هر کس می خواهد از فرقه جدا شود 2 سال زندان انفرادی در فرقه اش و سپس تحویل زندان بد نام ابوغریب صدام داده می شود تا 8 سال به جرم ورود غیر قانونی در زندان ابو غریب بماند و بعد هم با اسرا و زندانیان عراقی در ایران تبادل شود.

مجاهدین خلق فرقه رجوی و سوء استفاده از مذهب

حاج مسعود رجوی اگر تو خودت را جای امام حسین جا میزنی کجا امام حسین افرادش را به زندان کردن تهدید میکرد ؟

حاج مسعود رجوی کجا امام حسین افراد خودش را در بیابانها رها کرد و فرار کرد؟

حاج مسعود رجوی امام حسین کجا اهل و بیت خودش را به جای امن فرستاد ؟

حاج مسعود رجوی امام حسین کجا چراغ رو خاموش کرد و خودش اول از همه از میدان جنگ پا به فرار گذاشت؟

حاج مسعود رجوی امام حسین کی و کجا به یارانش گفت بروید خودسوزی کنید ؟

حاج مسعود رجوی امام حسین کی و کجا زن و مرد رو مجبور به طلاق و جدای میکرد و خانواده را نابود میکرد ؟

حاج مسعود رجوی امام حسین کی و کجا کودکان سه ماهه تا چهار ساله را از والدینشون جدا کرد و در یتیم خانه ها رها کرد ؟

حاج مسعود رجوی امام حسین کی و کجا باعث محروم کردن ارتباط یارانش با خانواده هایشان و فرزندانشان و عزیزانشان شده و این عمل ضد انسانی را انجام داده ؟

حاج مسعود رجوی امام حسین کی و کجا پروژه رفع ابهام برای یارانش گذاشت و یارانش را زندانی و شکنجه وبه قتل رساند ؟

حاج مسعود رجوی امام حسین کی و کجا یارانش رو تحت شکنجه و آزار و اذیت و یا با فریب و نیرنگ مجبور میکرد اعتراف کنند نفوذی هستن ؟

حاج مسعود رجوی امام حسین در کدام میدان جنگ یارانش را از پشت به قتل میرساند ؟

حاج مسعود رجوی امام حسین کی و کجا برای دشمنش یزد نامه فرستاده بود ؟

حاج مسعود رجوی جانوریست که در دو جهان جایی ندارد. بایستی مثل “خوک های سرگردان” که خدا به اشراف زمان حضرت عیسی در سوره مائده در قران مجید آورد ه است، خون وگوشت مردار ونجاست بخوره و در جهنم بسوزه . چرا که تا می بیند هواپس است، یک روز به نعل و یک روز به میخ می زنه.

مجاهدین خلق فرقه رجوی و سوء استفاده از مذهب

حاج مسعود رجوی چاره ای بجز راه اندازی دستگاه دروغپردازی و سوء استفاده از دین و مراسم مذهبی نداشت. خصوصا در ارتباط با عشایر عراقی و عناصر استخباراتی صدام و حضور فعال آنان در قرارگاه اشرف. همین بود که به ساخت مسجد روی آوردند و بر پاداشتن مراسم عزاداری در ایام محرم که تماما بهره برداری سیاسی ازآن حادثه بود تا وانمود بکند که فرقه اش در خاک امام حسین مظلوم واقع شده اند و اینکه کماکان اعضای اسیر خود را بفریبد که در صف کذایی حاج مسعود رجوی با شعار دروغین اسلام خواهی ماندگار بماند و در مقاطعی که ضرورت دارد بی آنکه بفهمند به قربانگاه قدرت طلبی حاج مسعود رجوی فرستاده شوند.

در صورتی که برای همه روشن بود که چرا حاج مسعود رجوی فقط دو شب عاشورا و شام غریبان را یک مراسم فرمالیستی می گرفت. علت داشت. چون خوراک گوسفندانی می کرد که راه پس وپیش برایشان باقی نگذاشته بود وحاج مسعود رجوی خودش را با وقاحت تمام بجای امام حسین قرار می داد و اعضای اسیر را پیروانش خطاب می کرد. درد ناک نیست؟

من که شرم می کردم وتمام اعضای بدنم می لرزید ولی حاج مسعود رجوی به راحتی بیان می کرد که امام حسین هم مثل ما انسان و غریب بوده.  من به عنوان یک عضو جداشده از فرقه رجوی با حضور و سابقه چندساله در مناسبات فرقه ای رجوی در منتهای صداقت و آگاهی گواهی می دهم که شخص حاج مسعود رجوی مطلقا اعتقادی به خدا و امام حسین و مراسم و مناسک مذهبی ندارد و هر چه است شیادی و نیرنگ و دغل بوده و تا به حال این عنصر شیطانی نام خدا و امام حسین را در سرلوحه افکار فرقه گرایانه اش یدک کشیده است. و متاسفانه بسا انسانهایی را فریفته و به قربانگاه فرستاده است و اینکه وی بغایت شیفته قدرت و شهوت بوده و هست و خواهد بود. ولی این آرزو را بگور خواهد برد.

خدایا به حق خون سیدالشهدا هماطور که حاج مسعود رجوی را به ذ لت نشاندی حق ما را هم از این بی دین بگیر و به سزای اعمالش برسان .

الهی آمین.

هفت گناه مجاهدین خلق فرقه رجوی (پشت صحنه ستون پنجم استخبارات عراق در زمان جنگ)


https://youtu.be/ThX9j6-FRMY

مسعود رجوی و فروغ جاویدان حاج مسعود رجوی چند میگیری دیگه تحلیل آبکی نکنی؟

Will President Rouhani meet genuine human rights advocates halfway?

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=23272

فرار از اسارتگاه لیبرتی و ضربه های کشنده بر پیکره فرتوت فرقه رجوی

مجید روحی، ایران اینترلینک، بیست و پنجم ژانویه ۲۰۱۶:… به آقایان محمود روح الله زاده و آشور ورشی که توانسته اند با فرار از چنگال تشکیلات فرقه رجوی خود را از قید و بندهای فیزیکی و روحی آزاد سازند و قدم به دنیای آزاد بگذارند تبریک میگویم. خبر فرار و رها شدن هر اسیری از چنگال مسعود و مریم رجوی شیاد و جنایتکاران و دیو صفتان نه تنها مایه خوشحالی فرد و خانواده اش هست بلکه باعث شادی انسانها …

بازگشت برادران بهادری به وطن و آغوش گرم خانواده (+ بیانیه گروهی از منتقدین)

لینک به صفحه فیسبوک آقای روحی

فرار از اسارتگاه لیبرتی و ضربه های کشنده بر پیکره فرتوت فرقه رجوی

لینک به اخبار مرتبط در سایت انجمن نجات

به آقایان محمود روح الله زاده و آشور ورشی که توانسته اند با فرار از چنگال تشکیلات فرقه رجوی خود را از قید و بندهای فیزیکی و روحی آزاد سازند و قدم به دنیای آزاد بگذارند تبریک میگویم. خبر فرار و رها شدن هر اسیری از چنگال مسعود و مریم رجوی شیاد و جنایتکاران و دیو صفتان نه تنها مایه خوشحالی فرد و خانواده اش هست بلکه باعث شادی انسانهای با وجدان و آزادی خواه و قربانیان فرقه رجوی نیز هست با افزایش امار فرار قربانیان اسیران از چنگال فرقه رجوی آن هم اعضایی که سال ها در داخل تشکیلات فرقه گرایانه رجوی بودند و مسعود و مریم رجوی فکر می کنند که با شکنجه، زندان و محاکمه، تهدید و با بی خبر نگه داشتن اعضاء می تواند جلوی فرار و فرو پاشی تشکیلات مافیایی خودشان را بگیرند در صورتیکه این تازه اول راه بعد از چند دهه هست که اعضاء اسیر در چنگال مسعود و مریم رجوی و دیگر سران فرقه رجوی به هر طریق ممکن دنبال فرصتی هستند تا خود را از اسارت جسمی و روحی نجات دهند و این نشاندهنده یک واقعیت هست و آن هم اینکه ما جدا شده ها و قربانیان این فرقه رجوی تا بحال هر چه در باره مناسبات ضد انسانی و جنایات، مزدوری و وطن فروشی و……. گفته ایم تماماً واقعی بوده و هر کسی که از چنگال و اسارت فرقه رجوی فرار میکند و لو با یک جمله و یا یک نامه و مصاحبه به موضوعات و مطالبی اشاره می کند که تائید کننده حرف هر جدا شده و یا منتقد و مخالف رجوی بوده است.

اقدام به فرار از چنگال مسعود و مریم رجوی و از فرقه رجوی یک عملیات مهمی در نوع خود به حساب می اید و مسعود و مریم رجوی فرصت طلب و خائن به تاریخ و ملت باید بدانند که با زور و دیکتاتوری وشانتاژ نمی توان حق حیات و فکر و انسانیت تعدادی انسان های بیگناه را گرفت که تنها جرم شان اعتماد بوده است و آنان را تا به ابد ساکت و اسیر نگاه داشت مسعود و مریم رجوی چگونه میتوانند ادعای مینیمم‌های انسانیت و منادی حقوق بشری نمایند اری فرار و رهایی محمود روح الله و آشور ورشی ثابت میکند که تشکیلات مخوف و مافیایی رجوی پوسیده شده و با ازاد شدن اسیران از چنگال مسعود و مریم رجوی و فرق رجوی هر چه بیشتر ماهیت کثیف درونی و ضد بشری رجوی آشکار میشود.

حال مسعود و مریم رجوی و سران فرقه رجوی هر چقدر که می خواهند همچون سگ استخوان خورده زوزه بکشند و اطلاعیه بدهند و سوزش نامه صادر کنند به مسعود و مریم رجوی و سران فرقه رجوی میگویم که دریا به پوزه سگ مردار نمی شود هر چه میتوانند بیشتر سوزشتان را به نمایش بگذارید چون من و بقیه جداشده ها از سوزش و زوزه های شما خوب می فهمیم که ولو در حد کوچک توانسته ایم چهره کثیف و جنایتکار شما را افشا کنیم اما مهمتر از همه اینکه مسعود رجوی که یک روده راست در شکمش ندارد به یک واقعیت اعتراف کرده است مسعود رجوی در همان نشست عمومی که فقط صدایش پخش میشد از سوراخ موش گفت در خارج هیچ جریان یا حزبی یا شخصی توان ایستادن جلو ما را ندارد که علیه ما کاری کند و فقط و فقط همین جداشده های خودمان هستند که بر علیه ما فعالیت میکنند و افشاگری میکنند بنابراین به مسعود و مریم رجوی و سران فرقه رجوی و جیره خواران و همپالگیهای رجوی باید گفت هر چه در چنته داشتید از قبیل تهمت و ترور شخصیت و دادن اطلاعات دروغین به اداره های پناهندگی وسرویسهای اطلاعاتی و آوردن جنایتکاران جنگی امریکایی در شوهای مریم قجر عضدانلو علیه جدا شده ها و منتقدان و مخالفان خود استفاده کردید مشاهده نمودید که میسر نشد و هر روز به افشا کنندگان چهره واقعی شما درنزد مجامع و سازمانهای بین المللی و مردم ایران و اروپا افزوده می شود و مطمئن باشید که با فروپاشی اسارتگاه لیبرتی و ازادی اسیران در چنگالتان به زودی محاکمه شما در یک دادگاه عادلانه شروع خواهد شد و باید جوابگوی این همه جنایات و وطن فروشی باشید

در پایان باز ضمن تبریک به آقایان محمود روح الله زاده و آشور ورشی و به همه دوستانی که توانسته اند به تازگی از اسارت و چنگال فرقه رجوی ازاد شوند تقاضا و خواهشم اینکه با بیان جنایتها و خیانتهای سران فرقه رجوی در حق اعضایی که هنوز در اسارت فیزکی و روحی مسعود و مریم رجوی هستنند به هر طریق ممکن به انها و خانواده هایشان کمک بکنیم تا انها هم بتوانند از ان تشکیلات فرقه گرایانه و از اسارت مسعود و مریم رجوی نجات پیدا کنند و بتوانند به دنیای ازاد قدم بگذارند

مجید روحی قربانی فرقه رجوی

کمپ لیبرتی مجاهدین خلق اکتبر 2015احسان بیدی: چوب دو سر طلا، هم خون دادیم هم زمین ـ قسمت دوم

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/fa/?mod=view&id=11934

چرا زمان بندی های سرنگونی مسعود و مریم رجوی با شکست مواجه می شدند

.

… ولی من هنوز حیرانم که با این همه حمایت و قدرت انقلاب ایدئولوژیک چرا اوق مسعود و مریم رجوی دائم خودشان را بر زمین می زنند که دوباره بروند تو چیز آمریکا و دست نوازش پدرخوانده گی آمریکا را تمنا میکنند راستی کجا رفتند شیخ، جاسم، قاسم، باسم ……. که هربار در اسارتگاه اشرف جمع می شدند فسنجان و قیمه و قوزی را می بلیدن و در حمایت از انقلاب مریم رجوی گردن های کلفت را کمی بالا و پائین می کردند و در حالی که هر کدام چند زن در حرم داشتند بر اصالت انقلاب و طلاق مریم رجوی تایید میگذاشتند هر چه نگاه کنی دروغ است و دغل،حیله و نیرنگ و تبلیغاتی پوچ و بی محتوا این درخت بی ریشه هنوز از خود آدمهایی که در اندیشیدن آزاد نیستند سیراب می شود اسارتگاه اشرف هم به عنوان سمبل و بند اصلی این اندیشه به مثال کنسروی است …

مجید روحی، وبلاگ روحی، پانزدهم مارس ۲۰۱۲
http://www.rohi13.blogfa.com/post-3665.aspx

نام و یاد مسعود و مریم رجوی یادآور فریادهای چوپان دروغگو، تداعی ترس عیان و وعده های نهان با دشمنان ایران است چند دهه مکر و فریب خالی بندی عریان بیگانه پرستی شایان به امید اینکه صدام حسین و بوش و شرکا فرقه رجوی را به تهران برسانند بارها وعده، زمان بندی، حتی دادن ساعت و دقیقه و ثانیه حضور در میدان آزادی، کف های ممتد، خودفریبی های پوچ و کمرنگ، دو ماه تا شش ماه دیگر سرفصل های دوساله برای سرگرم نمودن اعضای فریب خورده در اسارتگاه اشرف و قفل کردنشان در اسارتگاه اشرف از جمله حیله و نیرنگ های مسعود و مریم رجوی خائن و جنایتکار راستی چرا زمان بندی های مسعود و مریم رجوی رجوی با شکست مواجه می شوند، تمدید و تجدید می گردند چرا رژیم بر وقف میل و مراد و وعده های مسعود و مریم رجوی سرنگون نمی شود علت چیست که فرقه رجوی هر روز پس روی می کند و توان برداشتن قدمی رو به جلو ندارد از دروغگویی مسعود و مریم رجوی خیالبافان ۳۰ سال گذشت رژیم ایران همچنان برپاست، دست مسعود و مریم رجوی به سوی آمریکا و اسرائیل دراز است تا شیپور حمله نظامی به ایران را به صدا درآورند تا آخرین زمان بندی و رؤیای شیطانی مسعود و مریم رجوی به حقیقت بپیوندد ولی به مصداق ضرب المثل از این ستون تا آن ستون یا فرج است باز هم در این مسیر از هرچه حقه بازی و کلک و گمراه کردن چه افراد درون اسارتگاه اشرف و چه تاثیر گذاری روی افکار بیرونی با تیره کردن اوضاع کوتاهی نکرده و نمی کنند و الحق که در این راه بسیار پرتلاش و خستگی ناپذیر قسم خورده اند ظاهرا کمپ لیبرتی قرار بود ترانزیتی بر سرراه انتقال افراد به خارج کشور و ترک عراق باشد و نه محل استقرار دائمی و آسایش و مبارزه و جنگی دیگر علیه دولت عراق و……..آیا رسیدن به تهران ارزش ویرانی ایرن را دارد اخباری که از داخل فرقه بروز میکرد حاکی از آن بود که مسعود و مریم رجوی آخرین زمان بندی خود را برای سرنگونی تعیین کرده بودند تمامی اعضای اسیر در اسارتگاه اشرف به دنبال صدور این اطلاعیه مجبور شده بودند تا ورقه هایی به اجبار امضاءِ کرده و تعهد بدهند که تا سررسید زمانی که تعهد اجباری داده بودن در خدمت مسعود و مریم رجوی خائن و جنایتکار مانده و به فعالیت خود ادامه بدهند بنابر محاسبات مسعود و مریم رجوی رژیم ایران سرنگون خواهد شد بعد از موعد تعیین شده مسعود و مریم رجوی رژیم ایران سرنگون نشد و هرکسی که خواهان جدایی باشد، تعهدش تمام شده و می تواند برود جواب معما معلوم و دست نیافتن مسعود و مریم رجوی به رؤیاهایشان مثل روز روشن بود ولی ببینید چگونه مسعود و مریم رجوی به هرخس و خاشاکی دست می زنند تا شاید کمی بیشتر درعراق مانده و قدرت و سلطه خود را بر اسارتگاه اشرف و افراد آنجا از دست نداده و همچنان از مرگ ایدئولوژی پوسیده ی فرقه خود کمی بیشتر جلوگیری کنند نمایشنامه هایی که برای رسیدن به این هدف براه انداخته اند: از داد فغان و بلوا در کمپ لیبرتی گویای همین مطلب است با روشن بودن این موضوع مسعود و مریم رجوی در این دوران تلاش دارند هر چه می توانند انجام دهند و هر تیری که در چنته دارند را رها کنند تا شاید چند صباحی بیشتر در عراق باقی بمانند و حتی در این بین بلحاظ سیاسی باز هم با تئوری های احمقانه و توخالی نیز قدم برمی دارند و به همین خاطر سعی می کنند پروسه انتقال هر چه بیشتر طول بکشد تا باز هم بتوانند اعضای فریب خورده را در بی خبری مطلق از دنیا و البته ایدئولوژی فرقه نگه دارند، و چند صباحی دیگر تشکیلات و ایدئولوژی عقب مانده خود را حفظ کنند و از مرگ فیزیکی فرقه ای که مدت هاست روح آن مرده و دیگر حیاتی ندارد جلوگیری کنند چه بسیار روزها و ماه ها و سالهای هجری، شمسی و میلادی هم گذشتن که آب از آب تکان نخورد همه هستند و جز فرقه رجوی که رو به زوال و انقراض مسعود و مریم رجوی که حیات ننگینش وابسته به دشمنان مردم ایران است روزی را می بینیم که مسعود و مریم رجوی و سرفصل سازی های سرنگونی رژیم ایران پوچ در امد و فرقه رجوی برای همیشه به زباله دان تاریخ افتاد هنوز هم حیران این همه دروغ گویی و دوز و دغل فرقه رجوی هستم از رقم سازی ها و شیادی در بزرگ کردن خود هیچ وقت کوتاه نمی آیند ولی سر بزنگاه هیچ خبری هم نیست

ولی من هنوز حیرانم که با این همه حمایت و قدرت انقلاب ایدئولوژیک چرا اوق مسعود و مریم رجوی دائم خودشان را بر زمین می زنند که دوباره بروند تو چیز آمریکا و دست نوازش پدرخوانده گی آمریکا را تمنا میکنند راستی کجا رفتند شیخ، جاسم، قاسم، باسم ……. که هربار در اسارتگاه اشرف جمع می شدند فسنجان و قیمه و قوزی را می بلیدن و در حمایت از انقلاب مریم رجوی گردن های کلفت را کمی بالا و پائین می کردند و در حالی که هر کدام چند زن در حرم داشتند بر اصالت انقلاب و طلاق مریم رجوی تایید میگذاشتند هر چه نگاه کنی دروغ است و دغل،حیله و نیرنگ و تبلیغاتی پوچ و بی محتوا این درخت بی ریشه هنوز از خود آدمهایی که در اندیشیدن آزاد نیستند سیراب می شود اسارتگاه اشرف هم به عنوان سمبل و بند اصلی این اندیشه به مثال کنسروی است که از محتویات آن حفاظت می کند سوارخ شدن کنسرو برای مسعود و مریم رجوی شمارش معکوس است که ماهی هیچ وقت رویای کنسرو شدن را در سر نداشت و بوی فساد و گندیده گیش کاملا به مشام می آید اما افسوس که این بو را هم جای عطر به دیگران قالب می کنند پایه و اساس فرقه رجوی به فریب و دروغ و ریا نهاده شده است مسعود و مریم رجوی بدون دروغ و نیرنگ لحظه ای نمی توانند دوام بیابند، سراب پشت سر سراب، وعده دروغ یکی بعد از دیگری می دهند، فقط برای ادامه حیات ننگینشان و ایران ستیزی هر چه بیشتر و اینکه اعضاءِ تا پایان عمر تماس و ملاقاتی با پدر و مادرشان نداشته باشند، مهم نیست حال که اوضاع طبق گواهی همه شهود و اسناد و مدارک در صلیب سرخ و مجامع بین المللی و شهادت افراد جداشده به این ترتیب است سؤال این است که اولاً چرا مسعود و مریم رجوی اجازه نمی دهند اسرای اسارتگاه اشرف و نفرات کمپ لیبرتی راه خود را انتخاب کنند؟ و ثانیاً چرا حقایق را وارونه جلوه می دهند و علیرغم اینکه بیش از همه می دانند که هیچ خطری زندگی افراد جداشده را تهدید نمی کند و واقعیت این است که آنها به محض جداشدن به خوشبختی و آزادی و خانواده می رسند.بازهم ناجوانمردانه سعی در ارعاب وفریب اسرای اسارتگاه اشرف و کمپ لیبرتی دارند؟ آری یک سؤال مهمی است که فقط افرادی که دستی در آتش داشته اند می توانند آن را درک کنند و آنهم درک عمق دنائت و رذالت و ناجوانمردی مسعود و مریم رجوی است که عوامفریبی و دروغ و خیانت را در حق اعضای خود در اسارتگاه اشرف و کمپ لیبرتی به اوج رسانده اند

مجید روحی قربانی فرقه رجوی

***

همچنین:

حاج مسعود رجوی با “پروژه شهید بازی” چه چیزی برای ایران و ایرانی آوردی؟

مجید روحی، ایران اینترلینک، نوزدهم فوریه 2016:… وقتی حاج مسعود رجوی در پیامش به اعضای اسیر در فرقه اش میگوید “اگر سربازان عراقی در اشرف یا لیبرتی به شما حمله نکنند ده بار و اگر حمله کنند صدبار برنده اید”، خوب معلوم است دنبال صد بار برنده شدن است و از اعضای اسیر فرقه اش در عراق

همه دزدی های حاج مسعود رجوی در راستای سرنگونی است

Majaid_Rouhiمجید روحی، ایران اینترلینک، هفدهم فوریه ۲۰۱۶:… دم صبح بود گله گاوی رو دیدیم که ول هستن. مسئولم گفت میخواهیم این گاوهارو بگیریم ببریم داخل قرارگاه. گفتم به مسئولم اینها صاحب دارن این کار درستی نیست دزدی است. مسئولم اعصبانی شد گفت دستور حاج مسعود رجوی هست. تو میتونی دستور حاج مسعود رجوی را اطاعت نکنی؟ رفتیم یک گاوی ک
 
Rajavi_Saddamمجید روحی، ایران اینترلینک، شانزدهم فوریه ۲۰۱۶:…  همیشه در صحنه سیاسی تا زمانی که همه چیز آرام است و هیچ خطری در کار نیست حاج مسعود رجوی وجود دارد ولی تا اندکی احساس خطر میکند حاج مسعود رجوی محو می شود. در زمان  فاز سیاسی و در جریان رو در رویی با رژیم تا زمانی که مبارزه سیاسی بود و خطری وجود نداشت هر
 
 
Majaid_Rouhiمجید روحی، ایران اینترلینک، پانزدهم فوریه ۲۰۱۶:…  باید از حاج مسعود رجوی سوال کرد: حاج مسعود رجوی بحث های شقه و قهر چه شد؟ حاج مسعود رجوی بحث های جرقه و جنگ چه شد ؟ حاج مسعود رجوی بحث های انقلاب ایدئولوژیک که معادل ناو هواپیما بر گفته می شد چه شد ؟ حاج مسعود رجوی بحث های خاتمی رئیس جمهور، ختم رژیم چ
 
 
مجید روحی، ایران اینترلینک، چهاردهم فوریه ۲۰۱۶:…  حاج مسعود رجوی در راستای همین بی هویت کردن اعضای اسیر فرقه اش چنان پیش رفت که  دیگر هیچ کار و هیچ برنامه ای در اختیار کسی نبود و افراد مهره ای بیش در دستان حاج مسعود رجوی نیستند که امروز می بینیم صورت های خود را پوشانده و با فحش و ناسزا و اعمالی غیر
 

حاج مسعود رجوی سرنگون نکردی، بد سرنگونت کردن

مجید روحی، ایران اینترلینک، سیزدهم فوریه ۲۰۱۶:… حاج مسعود رجوی چه شده؟ تو که خودت را رهبر مقاومت و مسئول سرنگونی آخوندهای دجال میدونستی ولی حالا همه شعارهای قبلی را کنار گذاشته و صرفا مسئول آخرت نیروهای خود شده ای؟ حاج مسعود رجوی حالا چرا به جای وعده سرنگونی آخوندهای دجال و کسب قدرت در این دنیا به وعده رستگ
 
 
Majid_rohiمجید روحی، ایران اینترلینک، دوازدهم فوریه ۲۰۱۶:… جا دارد از مسعود رجوی سوال کنیم چرا تعداد و اسامی کسانی را که در پروژه ی رفع ابهام پایشان به زندانهای اشرف افتاد اعلام و شفاف سازی نمیکنید؟ حاجی مسعود رجوی با دستور شما بود که در زندانهای اشرف از افراد زیر شکنجه و آزار و اذیت و نیرنگ مجبور میکردید …
 

حاج مسعود رجوی! برای مارک زدن هایت مدرک هم داری؟

Majid_rohiمجید روحی، ایران اینترلینک، دهم فوریه ۲۰۱۶:… داشتم تو اینترنت دنبال جوک خنده دار میگشتم که یکی از سایتهای فرقه رجوی را دیدم صفحه را باز کردم و چند مطلبش را خواندم درباره جداشده ها بود که مرغ پخته را هم به خنده در می آورد. دستگاه دروغ پرداز رجوی ها دیگر برایشان مهم نیست که چه چیزی را در سایت های کثیف خود سر هم می کنند
 
 
Majid_rohiمجید روحی، ایران اینترلینک، نهم فوریه ۲۰۱۶:…باید یه مسعود رجوی و فرقه اش گفت این نتیجۀ وطن فروشی و بریدن از مردم ایران و ایرانیان خارج کشور و رفتن زیر پرچم بیگانگان و آویزان شدن به دامن هر کس و ناکسی است که برای جمع کردن سیاهی لشکر جهت تظاهرات به چه کثافتکاری هایی که تن در نمی دهی!
 
 
Majid_rohiمجید روحی، ایران اینترلینک، هشتم فوریه ۲۰۱۶:… مسعود رجوی بیش از چندین دهه است که رهبری فرقه خود را به دست گرفته. مسعود رجوی نظر و ایده هیچ کس را قبول نداشته و به جز خودش چه در درون و چه در بیرون از تشکیلات فرقه ای کسی را به رسمیت نمی شناخت و نمی شناسد …