حاج مسعود رجوی هر چی رو برای خودت می پسندی برای اعضای فرقه ات هم بپسند

حاج مسعود رجوی هر چی رو برای خودت می پسندی برای اعضای فرقه ات هم بپسند

Rajavi_Saddamمجید روحی، ایران اینترلینک، شانزدهم فوریه 2016:…  هميشه در صحنه سياسی تا زمانی كه همه چيز آرام است و هيچ خطری در كار نيست حاج مسعود رجوی وجود دارد ولی تا اندكی احساس خطر ميكند حاج مسعود رجوی محو می شود. در زمان  فاز سياسی و در جريان رو در رويی با رژيم تا زمانی كه مبارزه سياسی بود و خطری وجود نداشت هر روز سخنرانی و هر روز موضعگيری و الی آخر تا بگير و ببند شروع شد حاج مسعود رجوی … 

مسعود رجوی در حال مبارزهچراغ خاموش کردن رجوی (امام حسین نه شب عاشورا غیبش زد و نه ده سال بعد از زیر قبای یزید نوار صوتی داد)

لینک به صفحه فیسبوک آقای روحی

حاج مسعود رجوی هر چی رو برای خودت می پسندی برای اعضای فرقه ات هم بپسند

مسعود رجوی فراری

مسعود رجوی و ادعا هایی که زیر سایه ولینعمتش صدام به خورد اسرا میداد

مجید روحیحاج مسعود رجوی هر ساله از مناسبتهای ملی و مذهبی سوء استفاده زیادی میکند و تمام تلاش حاج مسعود رجوی جنایتکار برای سوء استفاده از مناسبت ماه مبارک رمضان بصورت شیادانه هر سال ادامه داشته. زمانیکه درون تشکیلات فرقه رجوی بودم حاج مسعود رجوی در روزهای ماه مبارک رمضان و شب های قدر  طوری رفتار می کرد که گویا هیچ کس به اندازه حاج مسعود  رجوی جنایتکار درمسیر حضرت علی (ع)  نیست و چنان وانمود می کرد که گویا حضرت علی (ع)  زمانه است و این اوج شیادی حاج مسعود  رجوی با سوء استفاده از احساسات اعضای فرقه اش بود. حاج مسعود رجوی به این شیوه شیادانه ادامه می داد.

اما ماهیت اصلی حاج مسعود رجوی جنایتکار و شیاد همانا همچون ابن ملجم  می باشد و حاج مسعود رجوی جنایتکار جزء قدرت و شهوت و …. به هیچ چیز دیگر فکر نمی کند.

كسانی كه در تشكيلات فرقه رجوی بوده اند بخوبی به ياد دارند كه حاج مسعود رجوی يد طولايی در تفسير قرآن و نهج البلاغه داشت البته اين تفاسير قطعا طوری تعبير می شد كه به سود حاج مسعود رجوی باشد. در نشستهای عمومی در قرارگاه باقرزاده حاج مسعود رجوی هميشه سخنرانی هايش را با آيات قرآن شروع می كرد و ضمن تفسير آن آيات وارد مقولاتی كه خودش دوست داشت و می خواست به خورد اعضای اسیرش و حاضرين میداد و سرانجام آنچه كه را مورد نظرش بود از اين آيات قرآنی بيرون می آورد.

نشستهای عمومی در قرارگاه باقرزاده كه با حضور خود حاج مسعود رجوی صورت می گرفت معمولا ساعت چهار بعد ازظهر شروع می شد و بدون وقفه تا ساعت شش فردا صبح يعنی زمانی كه نماز صبح در آستانه قضا شدن بود به پايان می رسيد .

حاج مسعود رجوی خود را اولين و آخرین رهرو حضرت علی (ع) می دانست. بارها و بارها در نشست خودش بصورت غير مستقيم آنرا بيان كرده بود و مريم قجر عضدانلو نيز بصورت واضح و تيز عنوان كرده بود كه حاج مسعود رجوی تنها رهرو راستين حضرت علی (ع)  است.

اكنون مي خواهيم ببينيم كه آيا اين رهرو دروغين علی (ع) بويی از آن بزرگوار برده است؟ مگر حضرت علی (ع)  در تمامی جنگها و نبردها چه در زمان پيامبر و چه پس از آن كه خود به خلافت رسيد در صف مقدم نبرد تبود و هميشه مسئوليت های سخت را در نبرد خودش بعهده نمی گرفت؟ اما حاج مسعود رجوی چطور؟ هميشه در صحنه سياسی تا زمانی كه همه چيز آرام است و هيچ خطری در كار نيست حاج مسعود رجوی وجود دارد ولی تا اندكی احساس خطر ميكند حاج مسعود رجوی محو می شود. در زمان  فاز سياسی و در جريان رو در رويی با رژيم تا زمانی كه مبارزه سياسی بود و خطری وجود نداشت هر روز سخنرانی و هر روز موضعگيری و الی آخر تا بگير و ببند شروع شد حاج مسعود رجوی حتی زن وفرزند خودش را با همراه نزديك ترين يارانش همانجا باقی گذاشت و سر از فرانسه در آورد.

در عراق تا زمانی كه صدام حسين سايه بالای سر حاج مسعود رجوی بود و امنيت برقرار بود، فرقه رجوی در شهرهای عراق ستون راه می انداخت و تردد می كرد. به محض اينكه بوی خطر به مشام حاج مسعود رجوی رسيد و صدام رفتنی شد حاج مسعود رجوی نيز به مخفيگاه خود فرو رفت و اكنون پس از چندین سال كه از پايان جنگ گذاشته است هنوزحاج مسعود رجوی جرأت نكرده سرش را از مخفيگاهش بيرون بياورد و آن چهره نورانیش را به اعضای اسیر فرقه اش و هوادارانش در اروپا و کشورهای دیگر نشان بدهد  .

آيا اين طينت بزدلانه حاج مسعود رجوی به كدام يك از امامان شيعه رفته است؟

آيا حاج مسعود رجوی كه جان خود را حاضر است با جان تمامی انسانهای روی زمين معامله كند بويی از شرافت و انسانيت برده است؟

چه رسد به انقلابی گری… روهرويی امامان شيعه و امام علی (ع)  که بجای خود .

حضرت علی (ع) در نهج البلاغه خطاب به فرزند خود امام حسن (ع)  نوشته است: آنچه را كه برای خود می پسندی برای ديگران هم همان را بپسند  مبادا در خلافت و حكميت حساب خود را با حساب مردم جدا كنی. اما حاج مسعود رجوی كه به دروغ خود را تنها كسی می داند كه در دنيای كنونی سياستهايش با امام علی (ع)  منطبق است چگونه اعضای اسیر فرقه اش را در يك بيغوله حبس كرده بود و تحت عنوان مبارزه و سرنگونی آنها را از تمام دنيا جدا كرده بود و حتی اجازه چند دقیقه ملاقات با خانواده هایشان را نمی دهد؟  حاج مسعود رجوی در حالی كه خود حرم سرايی از زنان تشكيلات را تشكيل داده بود و تمامی اعضای شورای رهبری كه قريب به چند صد نفر می باشند را به نكاح خود در آورده بود و  در حالی كه تمامی مردان در داخل تشكيلات از داشتن هيچ زنی در طی چندین سال محروم بودند و حتی نمی توانستند به زن فكر كنند و در صورتی كه به ذهنشان می زد، می بايست در نشستهای غسل هفتگی افكار جنسی خود را در برابر جمع بيان كنند.

اين نه تنها باعث فرو ريختن حرمتهای ميان اعضای اسیر شده و ترويج فساد می كرد بلكه اذهان بقيه را نيز نسبت به مسائلی كه به آنها فكر نمي كردند باز مي كرد.  مردانی كه بيش از چندین سال هيچگونه رابطه جنسی نداشته اند اکنون بايستی در ذهن خود كنكاش كنند و ببينند چه چيزی مي توانند پيدا كنند که در نشست بخوانند. و در غير اين صورت مارك به آنها زده می شد كه در دستگاه جنسيت غرق شده ايد و ببينيد كه كجا گير كرده ايد و الی آخر. اين در حالی بود كه خود حاج مسعود رجوی هر شب را با يك زن می گذراند و در كاخ رؤيايی كه به همت پولهای بادآورده صدام حسین درست كرده بود  به عياشی و خوشگذرانی می پرداخت.  آيا مقايسه اين دو وضعيت می تواند اين موضوع را روشن كند كه حاج مسعود رجوی هرآنچه را كه برای خود مي پسندد براي هيچ كس ديگر هم نمي پسندد؟

حاج مسعود رجوی دشمن اسلام و امام و پيغمبر و شريعت است و حاج مسعود رجوی تنها از آنها برای پيشبرد اهدافش استفاده می كند.

مسئولین بالای فرقه به من گیر میدادن و میگفتن چرا تو فاکتهای غسل هفتگی  را نمی نویسی این کار تو توهینی است به حاج مسعود رجوی که همه بنویسن و برایش بفرستن. کسی بجز حاج مسعود رجوی این فاکتها را نمیخواند خیالت راحت باشد حاج مسعود رجوی از تو خواسته و ما را فرستاده که بهت بگیم خیالت راحت باشد . من هم فکر میکردم واقعا حرف حاج مسعود رجوی حرف است و از دهانش و مثل یک مرد حرف زده. ولی در قرارگاه هشت من را در نشستی با چهارصد نفر دادگاهی کردن و مسئولین بالا میگفتند که مجید روحی در فاکتهای غسل هفتگی اش حتی به سوسک هم رحم نمیکند و ….غیره.

در همان دادگاهی که ژیلا دیهیم مسئول دادگاه بود و بعد دادگاه میخواست من را بفرستد زندان به ژیلا گفتم که حاج مسعود رجوی خودش مسئولین را فرستاد به من گفتن که خیالت راحت باشد کسی از فاکتهایت خبردار نمیشود ولی شما دارید پیش همه فاکتهای من را میگوید پس حرفی که حاج مسعود رجوی زده کشک و دروغ بود؟

در پایان . حاج مسعود رجوی در نشستهای عمومی میگفت خامنه ای دجال تریاک یا شیره مصرف میکند که میتواند ساعتها صحبت کند بدون هیچ خستگی. این حرف باعث شد که اعضای اسیر و حاضر در نشست بعد از حرفهای حاج مسعود رجوی درباره مصرف خامنه ای معتقید شدند که حاج مسعود رجوی هم دوازه تا چهارده ساعت مستمر و بدون وقفه صحبت میکند پس خودش از موادی استفاده میکند كه حاج مسعود رجوی را ياری میدهد و کافر همه را به کیش خود می پندارد. حرف زدن هایی که معمولا ساعت چهار بعد ازظهر شروع می شد و بدون وقفه تا ساعت شش فردا صبح يعنی زمانی كه نماز صبح در آستانه قضا شدن بود به پايان می رسيد.

مسعود رجوی و فروغ جاویدان بعد از بیش از سه دهه وعده و وعید: رجوی نهایتا اعضا و هواداران فرقه اش را به آخرت حواله داد

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=23359

حاج مسعود رجوی چند میگیری دیگه تحلیل آبکی نکنی؟ 

مجید روحی، ایران اینترلینک، بیست و هشتم ژانویه ۲۰۱۶:… اگر مسعود رجوی در این چند دهه مبارزه گذشته با توهم تحلیل های آبکی و رویا پردازی حرکت نمیکرد و تابلوهای بی مفهوم و احمقانه ترسیم نمیکرد امروز در این جایگاه نبود که در انزوای کامل سیاسی، استراتژیک، اجتماعی، تاریخی، تاکتیکی باشد. که امروز به این شکل ذلیلانه و خجالت آور باید عراق را ترک کند. اگر مسعود رجوی دچار این توهم تاریخی و اشتباه …

Will President Rouhani meet genuine human rights advocates halfway?

لینک به صفحه فیسبوک آقای روحی

حاج مسعود رجوی چند میگیری دیگه تحلیل آبکی نکنی؟

مسعود رجوی کوتوله یکی از خودخواه ترین انسانهایی هست که در چندین دهه گذشته میتوان از آن نام برد. اگر به القایی که او برای خودش درست کرده است نگاه کنیم بخوبی متوجه میشویم که او از تعادل روانی هم برخوردار نبوده و ضمنا قابل علاج هم نیست.

* مسعود رجوی فرمانده کل ارتش آزادیبخش ملی ایران

*مسعود رجوی مسئول شورای ملی مقاومت ایران

* مسعود رجوی رهبر عقیدتی فرقه مجاهدین خلق قهرمان ایران

* مسعود رجوی نخستین مسئول انقلاب نوین مردم ایران

مسعود رجوی کوتوله توی نشست های عمومی میگفت شما به تعهدتان عمل کنید من هم قول میدهم رژیم ایران را سرنگون کنم و اگر به قول و تعهد خودم عمل نکردم برای اینکه دفتر کارمان خوب بسته شود و پاسخ گوی هیچ کس نباشم من اول از همه خودکشی میکنم و مسئولیت تمام شکست ها و ضربه فنی شدن ها در این زورآزمایی را شخصا به عهده میگیرم.

مسعود رجوی البته این وعده ها را به خورد اعضای اسیر در فرقه اش میداد تا آنها در قبال تحلیلهای آبکیش هیچ گونه اما و اگر و چون و چرا نیاورند. مسعود رجوی کلاهبردار وعده میداد تا اعضا همراهی کنند. تا مسعود رجوی بتواند همه را برای پیشبرد استراتژی غلطش در اسارتگاه اشرف و لیبرتی قربانی کند و خوراکی بشوند برای تبلیغاتش و مظلوم نمایی و در نتیجه فرار از پاسخگویی در قبال همه شکستهایش.

مسعود رجوی کوتوله به معنی واقعی کلمه یک خود شیفته تمام عیار بود که حاضر بود برای رسیدن به اهدافش دست به هر جنایت و خیانتی بزند کما اینکه وقتی به تحلیلهایش برای سرنگونی آخوندهای دجال و کارنامه تماما سیاه اش نگاه میکنیم، در سر فصل های مختلف برای در بردن خود از زیر تیغ و تهدید، از جلو فرستادن و دیوار و سپر گوشتی درست کردن از اعضا استفاده کرده و حتی از نزدیکترین کسانی که سالیان سال با مسعود رجوی بوده اند و برایش همه کاری کرده اند هم نگذشته است . فرقه ای که از روز اول بالای سردرش با سرلوحه فدا و صداقت بنیانگذاری شده بود اکنون برای مسعود رجوی به بنگاهی تبدیل شده بود برای تجارت و جنایت و خیانت به فرزندان خلق قهرمان ایران و آب ریختن در آسیاب آخوندهای دجال.

واقعیت این است که از چهل سال پیش که مسعود رجوی کوتوله وارد فرقه مجاهدین شد سطح فکری و شعور سیاسی و آگاهی اش از جامعه ایران و جهان در همان سطح ابتدایی باقی مانده و تمامی تفسیرهایش و تحلیل هایش نیز مربوط به اطلاعات کهنه و سطح فکری عقب مانده اوست.

اگر مسعود رجوی در این چند دهه مبارزه گذشته با توهم تحلیل های آبکی و رویا پردازی حرکت نمیکرد و تابلوهای بی مفهوم و احمقانه ترسیم نمیکرد امروز در این جایگاه نبود که در انزوای کامل سیاسی، استراتژیک، اجتماعی، تاریخی، تاکتیکی باشد. که امروز به این شکل ذلیلانه و خجالت آور باید عراق را ترک کند. اگر مسعود رجوی دچار این توهم تاریخی و اشتباه استراتژیک نمیشد کار به اینجا میکشید که نوک پیکان مبارزه مسعود رجوی بشود ضدیت با اعضای وفادارش و جداشده ها در اروپا و آلبانی و خانواده هایی که برای ملاقات فرزندانشان پشت دیوار لیبرتی بست بشسته اند. آن هم در گوشه ای از بیابانهای عراق بحران زده.

این تابلوها و تحلیلهای آبکی مسعود رجوی که حتی یکی هم به واقعیت نپیوست. مبارزه فرقه رجوی باید برای آزادی خلق قهرمان ایران، که همان خانواده هایی هستند که در پشت درب لیبرتی برای پنج دقیقه ملاقات با فرزندانشان بست نشسته اند می بود. براستی چرا مسعود رجوی اجازه ملاقات نمیدهد و توهین و اهانت هم میکند به خانواده های و خلق قهرمان ایران؟

مسعود رجوی کوتوله همیشه در تابلوهایش و تحلیل های آبکیش فرقه خود را “مقاومت ایران” و “خلق قهرمان” میدانست .

مسعود رجوی! کدام مقاومت و مبارزه برای خلق قهرمان ایران؟

مسعود رجوی. تو از چهل سال پیش تا کنون نه تنها در متن جانعه و مردم نبوده ای که به وسیله خود همین مردم به حاشیه رانده شده ای. این جمله بسیار گویا است. جمله “فرقه رجوی منفور هستند”. بارها در بخشهای مختلف جامعه و از زبان افرادی متعلق به لایه های مختلف جامعه شنیده ایم و بارها در حوادث مختلف رویایی مستقیم میان مردم و رژیم مسعود رجوی و فرقه اش را شاهد بوده ایم. بارها دیده ایم که بخاطر خود شیرینی برای اربابانش نقش “جاسوس و ترویست” هم را بازی کرده اند اما بارها هم به چشم دیده ایم که زمانش که میشود هیچگاه قدرت سازماندهی عمومی نداشته اند. فرقه ای یا حزبی که توان سازمانده ای نداشته باشد پیشتاز مقاومت نیست بلکه طفیلی و انگل محسوب میشود.

با توجه به بررسی اظهار و تفکرات وابستگان به این فرقه میتوان نتیجه گرفت که مسعود رجوی و مسئولین بالای فرقه رجوی هیچ تفاوتی با نیروهای وابسته به رژیم ایران و آخوندهای دجال ندارد. دفاع بی منطق رجوی ها از روند “عدم توجه به واقعیات” و هزاران دلیل دیگر نشان میدهد مسعود رجوی و فرقه رجوی نه تنها مقاومت ایران نبودند و نیستند بلکه حداکثر نقش نیروی مقاومت بسیج در سطحی بسیار محدود و همین تعدادی که هستند و البته برای اربابان ضد ایرانی در خارج مرزها را بازی میکنند.

کلا مسعود رجوی در دنیایی بشدت غیر واقعی بسر میبرد و تمامی تحلیلهایش هم حول همینها هست و وعده های دروغین مسعود رجوی سر به فلک میکشد.

مسعود رجوی فرقه خود را آلترناتیو و تنها جایگزین دمکراتیک رژیم جمهورى اسلامى میدانست ولى اینجا این سوال پیش می آید که با چه معیار و بر چه استدلال منطقى ای مسعود رجوی چنین منمى را میزد و چنین دسته گلى به خود میداد؟ حال با چنین اعمال غیر دمکراتیک و مستبدانه و برخوردهاى آنتاگونیستى با همه مردم و حتی اعضا و خانواده ایشان چگونه این فرقه خود را آلترناتیو دمکراتیک آنهم تنها آلترناتیو میخواند؟ جاى سوال دارد مسعود رجوی.

مسعود رجوی به پدر و مادر خودش هم رحم نکرد و آنها را بازیچه اهداف قدرت طلبانه خود نمود و در حالی که پدر و مادرش در خانه خود زندگی بدون دردسری داشتند و کسی هم به آنها کاری نداشت مسعود رجوی به دروغ به پدر و مادرش پیام فرستاده بود که رژیم ایران قصد دستگیری شما را دارند و برنامه ای مشکوک ترتیب دادند مسعود رجوی میخواست پدر و مادرش از خانه فراری شوند و بعد هم شرایطی پیش آورد که پدر و مادرش دستگیر شوند تا مسعود رجوی به این وسیله به نفع خودش تبلیغ کند که رژیم به پدر و مادر پیرش هم رحم نکرده و آنها را دستگیر نموده.

مجید روحی قربانی فرقه رجوی

2015-10-29-1446141457-4261917-syria2013Aleppo.jpgMassoud Khodabandh, Huffington post Nov. 2015:

Syrian Negotiations Won’t Provide One Winner But Will Ensure Violence Is Absolute Loser

همجنین:

حاج مسعود رجوی تا کی اعضای اسیرو بی هویتت حق سوال و اعتراض ندارند

مجید روحی، ایران اینترلینک، چهاردهم فوریه ۲۰۱۶:…  حاج مسعود رجوی در راستای همین بی هویت کردن اعضای اسیر فرقه اش چنان پیش رفت که  دیگر هیچ کار و هیچ برنامه ای در اختیار کسی نبود و افراد مهره ای بیش در دستان حاج مسعود رجوی نیستند که امروز می بینیم صورت های خود را پوشانده و با فحش و ناسزا و اعمالی غیر

حاج مسعود رجوی سرنگون نکردی، بد سرنگونت کردن

مجید روحی، ایران اینترلینک، سیزدهم فوریه ۲۰۱۶:… حاج مسعود رجوی چه شده؟ تو که خودت را رهبر مقاومت و مسئول سرنگونی آخوندهای دجال میدونستی ولی حالا همه شعارهای قبلی را کنار گذاشته و صرفا مسئول آخرت نیروهای خود شده ای؟ حاج مسعود رجوی حالا چرا به جای وعده سرنگونی آخوندهای دجال و کسب قدرت در این دنیا به وعده رستگ
 
 
Majid_rohiمجید روحی، ایران اینترلینک، دوازدهم فوریه ۲۰۱۶:… جا دارد از مسعود رجوی سوال کنیم چرا تعداد و اسامی کسانی را که در پروژه ی رفع ابهام پایشان به زندانهای اشرف افتاد اعلام و شفاف سازی نمیکنید؟ حاجی مسعود رجوی با دستور شما بود که در زندانهای اشرف از افراد زیر شکنجه و آزار و اذیت و نیرنگ مجبور میکردید … 

حاج مسعود رجوی! برای مارک زدن هایت مدرک هم داری؟

Majid_rohiمجید روحی، ایران اینترلینک، دهم فوریه ۲۰۱۶:… داشتم تو اینترنت دنبال جوک خنده دار میگشتم که یکی از سایتهای فرقه رجوی را دیدم صفحه را باز کردم و چند مطلبش را خواندم درباره جداشده ها بود که مرغ پخته را هم به خنده در می آورد. دستگاه دروغ پرداز رجوی ها دیگر برایشان مهم نیست که چه چیزی را در سایت های کثیف خود سر هم می کنند
 
 
Majid_rohiمجید روحی، ایران اینترلینک، نهم فوریه ۲۰۱۶:…باید یه مسعود رجوی و فرقه اش گفت این نتیجۀ وطن فروشی و بریدن از مردم ایران و ایرانیان خارج کشور و رفتن زیر پرچم بیگانگان و آویزان شدن به دامن هر کس و ناکسی است که برای جمع کردن سیاهی لشکر جهت تظاهرات به چه کثافتکاری هایی که تن در نمی دهی! 
 
 
Majid_rohiمجید روحی، ایران اینترلینک، هشتم فوریه ۲۰۱۶:… مسعود رجوی بیش از چندین دهه است که رهبری فرقه خود را به دست گرفته. مسعود رجوی نظر و ایده هیچ کس را قبول نداشته و به جز خودش چه در درون و چه در بیرون از تشکیلات فرقه ای کسی را به رسمیت نمی شناخت و نمی شناسد … 
 
 
مجید روحی، ایران اینترلینک، اول فوریه ۲۰۱۶:…  چگونه مسعود رجوی مدعی بر پایی جامعه بی طبقه توحیدی است که در نشستهای عمومی به خانواده ها و خلق قهرمان توهین و اهانت میکند. چگونه مسعود رجوی مدعی بر پایی جامعه بی طبقه توحیدی است که چند سال است به خانواده ها اجازه ملاقات نمی دهد که با فرزندان اسیرشان ملاقات کنند .
 
 
مجید روحی، ایران اینترلینک، سی و یکم ژانویه ۲۰۱۶:… تلاش های چندین ساله مسعود رجوی و فرقه رجوی به همراه شرکای منطقه ای‌شان برای تحریک غرب به ایجاد جنگی دیگر با ایران هم با توافق ها پنج بعلاوه یک به شکست انجامید و سایه جنگ از سر مردم ایران