حاج مسعود رجوی چند میگیری دیگه تحلیل آبکی نکنی؟

حاج مسعود رجوی چند میگیری دیگه تحلیل آبکی نکنی؟

مجید روحی، ایران اینترلینک، بیست و هشتم ژانویه 2016:… اگر مسعود رجوی در این چند دهه مبارزه گذشته با توهم تحلیل های آبکی و رویا پردازی حرکت نمیکرد و تابلوهای بی مفهوم و احمقانه ترسیم نمیکرد امروز در این جایگاه نبود که در انزوای کامل سیاسی، استراتژیک، اجتماعی، تاریخی، تاکتیکی باشد. که امروز به این شکل ذلیلانه و خجالت آور باید عراق را ترک کند. اگر مسعود رجوی دچار این توهم تاریخی و اشتباه …

مسعود رجوی و  فروغ جاویدان ابراهیم خدابنده: بسته شدن شکافی دیگر، رجوی در بن بست استراتژیک

Will President Rouhani meet genuine human rights advocates halfway?

لینک به صفحه فیسبوک آقای روحی

حاج مسعود رجوی چند میگیری دیگه تحلیل آبکی نکنی؟

مسعود رجوی کوتوله یکی از خودخواه ترین انسانهایی هست که در چندین دهه گذشته میتوان از آن نام برد. اگر به القایی که او برای خودش درست کرده است نگاه کنیم بخوبی متوجه میشویم که او از تعادل روانی هم برخوردار نبوده و ضمنا قابل علاج هم نیست.

* مسعود رجوی فرمانده کل ارتش آزادیبخش ملی ایران

*مسعود رجوی مسئول شورای ملی مقاومت ایران

* مسعود رجوی رهبر عقیدتی فرقه مجاهدین خلق قهرمان ایران

* مسعود رجوی نخستین مسئول انقلاب نوین مردم ایران

مسعود رجوی کوتوله توی نشست های عمومی میگفت شما به تعهدتان عمل کنید من هم قول میدهم رژیم ایران را سرنگون کنم و اگر به قول و تعهد خودم عمل نکردم برای اینکه دفتر کارمان خوب بسته شود و پاسخ گوی هیچ کس نباشم من اول از همه خودکشی میکنم و مسئولیت تمام شکست ها و ضربه فنی شدن ها در این زورآزمایی را شخصا به عهده میگیرم.

مسعود رجوی البته این وعده ها را به خورد اعضای اسیر در فرقه اش میداد تا آنها در قبال تحلیلهای آبکیش هیچ گونه اما و اگر و چون و چرا نیاورند. مسعود رجوی کلاهبردار وعده میداد تا اعضا همراهی کنند. تا مسعود رجوی بتواند همه را برای پیشبرد استراتژی غلطش در اسارتگاه اشرف و لیبرتی قربانی کند و خوراکی بشوند برای تبلیغاتش و مظلوم نمایی و در نتیجه فرار از پاسخگویی در قبال همه شکستهایش.

مسعود رجوی کوتوله به معنی واقعی کلمه یک خود شیفته تمام عیار بود که حاضر بود برای رسیدن به اهدافش دست به هر جنایت و خیانتی بزند کما اینکه وقتی به تحلیلهایش برای سرنگونی آخوندهای دجال و کارنامه تماما سیاه اش نگاه میکنیم، در سر فصل های مختلف برای در بردن خود از زیر تیغ و تهدید، از جلو فرستادن و دیوار و سپر گوشتی درست کردن از اعضا استفاده کرده و حتی از نزدیکترین کسانی که سالیان سال با مسعود رجوی بوده اند و برایش همه کاری کرده اند هم نگذشته است . فرقه ای که از روز اول بالای سردرش با سرلوحه فدا و صداقت بنیانگذاری شده بود اکنون برای مسعود رجوی به بنگاهی تبدیل شده بود برای تجارت و جنایت و خیانت به فرزندان خلق قهرمان ایران و آب ریختن در آسیاب آخوندهای دجال.

واقعیت این است که از چهل سال پیش که مسعود رجوی کوتوله وارد فرقه مجاهدین شد سطح فکری و شعور سیاسی و آگاهی اش از جامعه ایران و جهان در همان سطح ابتدایی باقی مانده و تمامی تفسیرهایش و تحلیل هایش نیز مربوط به اطلاعات کهنه و سطح فکری عقب مانده اوست.

اگر مسعود رجوی در این چند دهه مبارزه گذشته با توهم تحلیل های آبکی و رویا پردازی حرکت نمیکرد و تابلوهای بی مفهوم و احمقانه ترسیم نمیکرد امروز در این جایگاه نبود که در انزوای کامل سیاسی، استراتژیک، اجتماعی، تاریخی، تاکتیکی باشد. که امروز به این شکل ذلیلانه و خجالت آور باید عراق را ترک کند. اگر مسعود رجوی دچار این توهم تاریخی و اشتباه استراتژیک نمیشد کار به اینجا میکشید که نوک پیکان مبارزه مسعود رجوی بشود ضدیت با اعضای وفادارش و جداشده ها در اروپا و آلبانی و خانواده هایی که برای ملاقات فرزندانشان پشت دیوار لیبرتی بست بشسته اند. آن هم در گوشه ای از بیابانهای عراق بحران زده.

این تابلوها و تحلیلهای آبکی مسعود رجوی که حتی یکی هم به واقعیت نپیوست. مبارزه فرقه رجوی باید برای آزادی خلق قهرمان ایران، که همان خانواده هایی هستند که در پشت درب لیبرتی برای پنج دقیقه ملاقات با فرزندانشان بست نشسته اند می بود. براستی چرا مسعود رجوی اجازه ملاقات نمیدهد و توهین و اهانت هم میکند به خانواده های و خلق قهرمان ایران؟

مسعود رجوی کوتوله همیشه در تابلوهایش و تحلیل های آبکیش فرقه خود را “مقاومت ایران” و “خلق قهرمان” میدانست .

مسعود رجوی! کدام مقاومت و مبارزه برای خلق قهرمان ایران؟

مسعود رجوی. تو از چهل سال پیش تا کنون نه تنها در متن جانعه و مردم نبوده ای که به وسیله خود همین مردم به حاشیه رانده شده ای. این جمله بسیار گویا است. جمله “فرقه رجوی منفور هستند”. بارها در بخشهای مختلف جامعه و از زبان افرادی متعلق به لایه های مختلف جامعه شنیده ایم و بارها در حوادث مختلف رویایی مستقیم میان مردم و رژیم مسعود رجوی و فرقه اش را شاهد بوده ایم. بارها دیده ایم که بخاطر خود شیرینی برای اربابانش نقش “جاسوس و ترویست” هم را بازی کرده اند اما بارها هم به چشم دیده ایم که زمانش که میشود هیچگاه قدرت سازماندهی عمومی نداشته اند. فرقه ای یا حزبی که توان سازمانده ای نداشته باشد پیشتاز مقاومت نیست بلکه طفیلی و انگل محسوب میشود.

با توجه به بررسی اظهار و تفکرات وابستگان به این فرقه میتوان نتیجه گرفت که مسعود رجوی و مسئولین بالای فرقه رجوی هیچ تفاوتی با نیروهای وابسته به رژیم ایران و آخوندهای دجال ندارد. دفاع بی منطق رجوی ها از روند “عدم توجه به واقعیات” و هزاران دلیل دیگر نشان میدهد مسعود رجوی و فرقه رجوی نه تنها مقاومت ایران نبودند و نیستند بلکه حداکثر نقش نیروی مقاومت بسیج در سطحی بسیار محدود و همین تعدادی که هستند و البته برای اربابان ضد ایرانی در خارج مرزها را بازی میکنند.

کلا مسعود رجوی در دنیایی بشدت غیر واقعی بسر میبرد و تمامی تحلیلهایش هم حول همینها هست و وعده های دروغین مسعود رجوی سر به فلک میکشد.

مسعود رجوی فرقه خود را آلترناتیو و تنها جایگزین دمکراتیک رژیم جمهورى اسلامى میدانست ولى اینجا این سوال پیش می آید که با چه معیار و بر چه استدلال منطقى ای مسعود رجوی چنین منمى را میزد و چنین دسته گلى به خود میداد؟ حال با چنین اعمال غیر دمکراتیک و مستبدانه و برخوردهاى آنتاگونیستى با همه مردم و حتی اعضا و خانواده ایشان چگونه این فرقه خود را آلترناتیو دمکراتیک آنهم تنها آلترناتیو میخواند؟ جاى سوال دارد مسعود رجوی.

مسعود رجوی به پدر و مادر خودش هم رحم نکرد و آنها را بازیچه اهداف قدرت طلبانه خود نمود و در حالی که پدر و مادرش در خانه خود زندگی بدون دردسری داشتند و کسی هم به آنها کاری نداشت مسعود رجوی به دروغ به پدر و مادرش پیام فرستاده بود که رژیم ایران قصد دستگیری شما را دارند و برنامه ای مشکوک ترتیب دادند مسعود رجوی میخواست پدر و مادرش از خانه فراری شوند و بعد هم شرایطی پیش آورد که پدر و مادرش دستگیر شوند تا مسعود رجوی به این وسیله به نفع خودش تبلیغ کند که رژیم به پدر و مادر پیرش هم رحم نکرده و آنها را دستگیر نموده.

مجید روحی قربانی فرقه رجوی


https://youtu.be/26Mps-OQLTU

2015-10-29-1446141457-4261917-syria2013Aleppo.jpgMassoud Khodabandh, Huffington post Nov. 2015:

Syrian Negotiations Won’t Provide One Winner But Will Ensure Violence Is Absolute Loser

***

همچنین:

https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=23337

“مریم رجوی” این “پدیده حقوق بشری” را بیشتر بشناسیم

مجید روحی، ایران اینترلینک، بیست و هفتم ژانویه ۲۰۱۶:… مریم قجر عضدانلو خود را آزادی خواه در اروپا و سیمای سازش معرفی می کند و مدعی هست که می خواهد آزادی را برای هموطنان خود به ارمغان بیاورید و از طرف دیگر در مناسبات فرقه رجوی سرکوب شدید و خفقان و سانسور شدید بیداد می‌کند و کسی حق اظهار نظر و انتقاد از فرماندهان و عملکرد مسعود رجوی را ندارد و همچنین مریم قجر عضدانلو در خارج از …

Villepinte – the real message behind Maryam Rajavi’s anti-Iran speech

لینک به صفحه فیسبوک آقای روحی

“مریم رجوی” این “پدیده حقوق بشری” را بیشتر بشناسیم

مریم قجر عضدانلو چه کسی است و از چه زمانی فعالیت های سیاسی خود را شروع کرد.

تا قبل از سال ۱۳۵۷ یعنی پیروزی انقلاب در هیچ کجا اثری یا رد پائی از فردی یا موجودی به نام مریم قجر عضدانلو به چشم نمی خورد.

مریم قجر عضدانلو خواهر بزرگتری داشت به نام نرگس عضدانلو که کمتر در اسناد و نوشته های فرقه رجوی نامی از او می آید.

نرگس بعد از آغاز مبارزه مسلحانه در سال ۱۳۵۰ در حالی که از مریم بزرگتر بود به سازمان و تیم های عملیاتی پیوست. تیم های عملیاتی چریکی در زمان شاه

در ماجرای ۱۳۵۴ تحولات ایدئولوژیکی نرگس مارکسیست شد و بعدها در درگیری های قبل از انقلاب نرگس کشته شد.

به همین دلیل فرقه رجوی بجز موارد نادر که میخواستند از نام نرگس استفاده کنند در هیچ کجا به او اشاره نمی کردند و اینکه وی مارکسیست شده بود.

تنها امتیازی که مریم قجر عضدانلو هم مانند دیگر خانواده های شهدای و کسانی که اقوام نزدیکشان از اعضاء فرقه رجوی بود در فرقه رجوی برخوردار بود بخاطر همان امتیاز ها به عنوان سرتیم یکی از واحد های دانشجوئی انتصاب شد پس از مدتی با مهدی ابریشمچی ازدواج کرد.

مریم قجر عضدانلو بعد از منتقل شدن از عراق به پاریس در اور سوراواز در قسمت پشتیبانی فعالیت می کرد . و این با استناد به حرف خود خانم مریم قجر عضدانلو است .

من مریم قجر عضدانلو * موضع مسئولیت : در ستاد پشتیبانی رده تشکیلاتی:مسئول نهاد

پنج ماه بعد مریم قجر عضدانلو را از خمره رنگرزی اورسورواز بیرون کشیدن و به عنوان همردیف مسئول اول به اعضاء فرقه رجوی تحمیل کردند.

اما تعجب مریم قجر عضدانلو در تقابل با اراده مسعود رجوی که تلاش میکرد از مریم قجر عضدانلو یک قدیس و به نوعی مادر مقدس بسازد اثر لازم را ندارد و توان مقابله با این خواست در کسی پیدا نمی شود.

مریم قجر عضدانلو یک شخص سیاسی نبود و تجربه جهانی هم نداشت مریم قجر عضدانلو سال ها آموزش دید تا خط مسعود رجوی را پیش ببرد و انجام دهد و هیچ ایده دیگری فراتر از این ندارد

تنها کسانی که مریم قجر عضدانلو توانست جذب کند پناهندگان طبقه پایین و آس و پاسی بودند که فکر می کردند این واقعا بازسازی گذشته است

با این حال تا زمان جدایی شماری از اعضای فرقه و گمانه زنی های آنان در مورد روابط خصوصی مریم قجر عضدانلو و مسعود رجوی هیچکس تصور نمی کرد جز منافع تشکیلاتی و هوا کردن فیل تازه ای برای سرپوش گذاشتن بر شکست ها، فاکتور اخلاقی و … در این سناریو دخیل و نقش داشته باشد. همه قرائن و شواهد نشان می دهد که واکنش های حاصله از معرفی مریم قجر عضدانلو در مقام همردیفی با مسعود رجوی و بعدتر به عنوان کاتالیزور وصل به ایدئولوژی رهبری و حتی انتصاب او به مقام ریاست جمهوری بهت و شگفتی اعضای فرقه را از بالاترین رده ها تا سطوح پائین فرقه به همراه داشته است

* مریم قجر عضدانلو که در میان اعضای فرقه خود را “ملکه انقلاب ایدئولوژیک”، در کلیسای فرانسه خود را”ژاندارک ایران” و در میان هلهله لابی های منطقه اورسوراواز خود را “ژنرال دوگل ایران” می نامد، هر روز با تکرار یاوه های پوچ و سرخورده از شکست در عراق، دنبال شکافی برای فریب افکار عمومی است.

مریم قجر عضدانلو در سیمای سازش فرقه رجوی از “اسلام دموکراتیک” و رهایی بخش برای “ایران فردا” حرف میزد .

خانم قجر عضدانلو که آن روزها مسلمانی نمی شناخت و روسری امروزی اش را نیز بر سر نمی گذاشت، حتی در یک تظاهرات مردمی شرکت نکرده بود.معلوم نیست این حرف ها را از کجا شنیده است که از “اسلام دموکراتیک”ی ذکر خیر می نماید که مسعود رجوی و موسی خیابانی را به پابوس آیت الله خمینی کشانده بود

علاوه بر این مگر مریم قجر عضدانلو نشنیده یا نخوانده که مسعود رجوی و موسی خیابانی برای اشهد گفتن پیش مرجع تقلید و ثبت مسلمانی شان نزد آیت الله خمینی رفته بودند که مقبول نشد اینگونه مریم قجر عضدانلو خود را به بطالت زده و شعور دیگران را به بازی گرفته است

مریم قجر عضدانلو زنان شورای رهبری را تشویق می کرد تا لباس های خود را از تن بیرون کنند و در مقابل همسرش مسعود رجوی عریان و لخت برقصند!! و به زنان لخت و عریان شورای رهبری میگفت: «چرا شما خودتان را برای مسعود رجوی نمی کشید و باهم رقابت نمی کنید و از او نمی خواهید تا به شما اجازه بدهد به تنهایی وارد اتاق خواب او بشوید و با مسعود رجوی تنها همبستر شوید

افکار عریان مریم قجر عضدانلو که بی پروا بر زنان شورای رهبری و اعضای فرقه رجوی سیطره پیدا می کند بر کسی پوشیده نیست و باید از مریم قجر عضدانلو پرسید برای کدامین قبله اینچنین حجاب می‌گیری زیر نقاب اطهر حجاب بی بند و باری مریم قجر عضدانلو هرگز پوشیده نخواهد شد چراکه بی بند و باری و مهیا کردن سور و ساط برای مسعود رجوی زن باره اش و غلتیدن مسعود رجوی در روابط جنسی و ارضای شهوانی، آن سوی سکه آدم کشی و جنایت علیه انسان‌های بی‌گناه ا نشان خواهد داد و این موضوع و این موضوع انقدر فساد عظیمی است که این زن فکر می کند با تکه‌ای پارچه می‌تواند آن را بپوشاند

مریم قجر عضدانلو و همسرش در حق اعضا خود در سال ۱۳۷۳ و شکنجه بیش از ۱۲۰۰ نفر را بجرم رفه ابهام و نفوذی رژیم ایران روانه زندان و شکنجه گاههایش خود در اسارتگاه اشرف کردند و انها را دست قصابان و شگنجه گران فرق رجوی سپردن

مریم قجر عضدانلو دستور داده بود زنان و مردان از صبح تا نیمه های شب در فرقه رجوی جان بکنند و کار کنند و هر هفته مریم قجر عضدانلو هر هفته پیام می فرستاد که: «شما کار نمی کنید… شما مفت خور هستید… شما انقلاب نکرده اید… شما دوجایه خور هستید… شما عجوزه و بی ناموس و طلبکار و باج گیر… هستید و خیلی ها را در تنگنای تشکیلات و انقلاب قرار میداد که با خودکشی و خودسوزی خودشان را راحت میکردن و همان زمان مریم قجر عضدانلو رنگ آفتاب و مهتاب را نمی دید

مریم قجر عضدانلو بیش از هر گروه دیگری مدعی تساوی حقوق زن و مرد است اما زنان عضو فرقه رجوی از ساده ترین حقوق خود محروم هستند قسمت هولناک موضوع اینجاست که مریم قجر عضدانلو به ممنوعیت ازدواج برای زنان فرقه رجوی قناعت نمی کرد مریم قجر عضدانلو برای از بین بردن هر گونه عطوفت مادری و یا بازگشت احتمالی زنان به شرایط قبل در سال های استقرار در پادگان اشرف، طی یک سناروی خوفناک ضد بشری طرح عقیم کردن زنان ه را پیاده کرد

مریم قجر عضدانلو بر اساس کنوانسیون جلوگیری از نسل کشی و مجازات مرتکبین” تحمیل استانداردهایی به قصد جلوگیری از زاد و ولد اعضای فرقه رجوی مصداق بارز نسل کشی است

مریم قجر عضدانلو یکی از کسانی است که اکنون نزدیک به سه دهه است که راس فرقه رجوی بشدت متعصب و متحجر قرار گرفته است و بر خلاف صحبتهای روشنفکرانه خود عملکرد کاملا عقب مانده دارد

مریم قجر عضدانلو در سفرهای آنچنانی خود در اروپا ادعای مبارزه برای آزادی و برابری دارند و خود را مدافع سرسخت حقوق بشر می دانید ولی در فرقه رجوی نقض فاحش حقوق بشر وجود دارد و به فکر نیروهای گرفتار در کمپ لیبرتی عراق نیست و آنها را از حق تصمیم گیری و اظهار نظر در مورد سرنوشت خودشان محروم کرده و آنها را از کلیه حقوق انسانی محروم کرده و مانع خروج سری آنها از کشور نا امن عراق میشود

مریم قجر عضدانلو خود را آزادی خواه در اروپا و سیمای سازش معرفی می کند و مدعی هست که می خواهد آزادی را برای هموطنان خود به ارمغان بیاورید و از طرف دیگر در مناسبات فرقه رجوی سرکوب شدید و خفقان و سانسور شدید بیداد می‌کند و کسی حق اظهار نظر و انتقاد از فرماندهان و عملکرد مسعود رجوی را ندارد و همچنین مریم قجر عضدانلو در خارج از مناسبات هم تاب و تحمل شنیدن انتقاد منت جدا شدگان از فرقه رجوی را ندارید و بجای پاسخ به انتقادات شان سعی می کنید که با انواع شیوه های گوناگون آنها را خاموش و ساکت کنید و برای جلوگیری از افشاگری علیه فرقه رجوی متوسل به زور شده و چماق داران خود را برای ضرب و شتم منتقدین و جداشدگان گسیل می کنید

مریم قجر عضدانلو که شعار انتخابات آزاد را می دهد و همواره از رفراندوم حرف می زند نمیتواند بگوید که براساس کدام انتخابات آزاد رییس جمهورخود برگزیده ایران شده و چرا مادام العمر شده و بر اساس کدام انتخابات مسعود رجوی رهبر و ولی فقیه مادام العمر عقیدتی شده

مریم قجر عضدانلو که مدعی طرفداری از اسلام انقلابی و بردبار هست و خود را مدافع سرسخت و سینه چاک رهایی زنان می داند و به دستور خود مریم قجر عضدانلو بیشترین ضلم و ستم در فرقه رجوی در حق زنان اعمال می شود و آنها را مجبور به ترک شوهر و فرزندان و خانواده میکردند و برای کشتن احساسات شان همانند گروه تروریستی داعش زنان را ختنه و عقیم می کردند و مسعود رجوی از این زنان نگون بخت برای خودش حرم سرا درست کرده بود که در این رابطه روی شاهان قاجار را سفید کرده بود و دست انها را از پشت بسته بود

مریم قجر عضدانلو خود را مدافع سرسخت تغییر می پندارید ولی اجازه نمی دهد مناسبات قرون وسطایی فرقه رجوی تغییر کند و ساختار فرقه گرا یا نه حاکم بر فرقه رجوی را از بین ببرد و بر یک انتخابات آزاد این ساختار غیر دموکراتیک را عوض کند

مریم قجر عضدانلو خود را آزادی خواه معرفی می کنید ولی هنوز از مبارزه مسلحانه و خشونت دست بر نمیدارد و از گذشته سراسر خیانت بار خویش فاصله نمیگیرد و همه ساله سالروز خشونت و ترور را گرامی می دارید و در پیامهایش تبریک هم می فرستد

مریم قجر عضدانلو شعار های انقلابی بودن سر میدهد و گوش فلک را کر میکند با شعارهایش و پشت پرده از گروههای تروریستی بخصوص گروه تروریستی داعش در عراق و سوریه حمایت می کنید و با اسراییل و سیاست های صهیونیستی هم سویی دارد و پاچه خواری ال سعودی را میکند

مریم قجر عضدانلو خود را مدافع سرسخت و سینه چاک خلق قهرمان ایران می داندو از طرف دیگر به خلق قهرمان ایران خیانت کرده و با کلک و دروغ فرزندان خلق قهرمان ایران را به عراق کشانده و در بیابان های عراق نگه داشته و دست از سر شان بر نمی دارد تا خود شان ازادانه برای آینده زندگی شان تصمیم گیری کنند

اعضای غیرمجاهدی که در شورای ملی مقاومت فرقه هستن مریم قجر عضدانلو را به عنوان رئیس خود قبول نمیکنند چه برسد به عنوان رئیس جمهورخود برگزیده ایران.

مریم قجر عضدانلو که مسئول همه کشتارها و شکنجه های گروگانهای لیبرتی تا کنون بوده و هست و باید به این همه نقض حقوق بشر نقطه پایان دهد و گروگانهای لیبرتی را آزاد کند و مینیمم حقوق آنها را به رسمیت بشناسد باید خانواده ها تلاش کنند حق دیدار با عزیزانشان در لیبرتی عراق را بدست بیاورند تا موفق شوند عزیزان اسیرشان درلیبرتی عراق را از چنگان رجوی ها و این فرقه ستمکار رهایی دهند و به آغوش گرم خانواده هایشان برسانند به امید آن روز که دیر نیست

مجید روحی قربانی فرقه رجوی

***

همچنین:

https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=23312

دلیل مخفی شدن و غایب بودن مسعود رجوی چیست؟

مجید روحی، ایران اینترلینک، بیست و ششم ژانویه ۲۰۱۶:…  فوبیای “وزارت اطلاعات” آنقدر توسط مسعود رجوی تکرار شده که خودش هم باور کرده که همیشه چند مأمور وزارت اطلاعات پشت سرش هستند. و شاید بعد از همکاری با دشمن متجاوز به خاک میهن و خوش خدمتی های هسته ای و غیر هسته ای برای صهیونیست ها و تروریست های تکفیری آنچنان در منجلاب خیانت و جنایت و البته حماقت فرو رفته که توان بیرون …

چرخ و دندهای توافق وین و جیغ های بنفش مسعود رجوی

لینک به صفحه فیسبوک آقای روحی

دلیل مخفی شدن و غایب بودن مسعود رجوی چیست؟

در ذهن تمامی افراد یک سوال جدی است ولی اینکه فرقه رجوی از طرح این سوال فوق العاده ساده و طبیعی حتی در بالاترین سطوح فرقه رجوی این چنین وحشت دارد و همچنین هواداران فرقه رجوی در خارج از کشور، حاکی از آن است که طرح این سوال از جانب نیروهای فرقه رجوی علی رغم حساسیت بالائی که روی آن وجود دارد روز به روز بیشتر و گسترده تر میشود و به مشکلی اساسی برای مسئولان فرقه رجوی تبدیل شده که بعضا آنها را در برابر عنوان نمودن چنین سئوالی یا مشابه آن به شدت ناراحت میکند بطوری که واکنش های کاملا عصبی از خود بروز می دهند.

مریم رجوی در تکریم رهبر عقیدتی و بلا اشکالش مسعود رجوی بصراحت گفته است “اگر کسی به یگانگی خداوند شک کند قابل بخشش است ولی اگر کسی به مسعود رجوی شک کند قابل بخشش نیست چون خدا دیده نمیشود ولی مسعود رجوی حی و حاضر است”. با چنین توصیف گستاخانه ای است که به اهمیت “غیبت” مسعود رجوی پی میبریم و جا دارد با همین استدلال کثیف مریم رجوی از خودش سوال شود “در حال حاضر که مسعود رجوی دیده نمیشود آیا می توان به او هم شک کرد”؟

به گفته دانشمندان رسیدن به قدرت و ثروت و شهوت هدف و مقصود تمام رهبران فرقه ایست که مسعود رجوی یک نمونه بارز و کامل آن می باشد. این شیوه کاری است که اساسا بر فریب و دروغ استوار است. فرقه ها دارای هیچ مانیفست و مرامنامه و اساسنامه نیستند. مسعود رجوی به جای خدا می نشینند. رهبران فرقه ها از بیرون خود حداکثر همه چیز و حداکثر فدا را میخواهند اما خودشان ذره ای با هیچکس حتی با نزدیکترین افراد خود صداقت ندارند و هرگز حاضر نیستند ذره ای را فدا کنند. در واقع همه باید فدای رهبر فرقه بشوند تا تمایلات او برآورده شود.

سیزده سال از سقوط ولینعمت و ارباب مسعود رجوی ( صدام حسین ) در عراق میگذرد. حفاظت جان مسعود رجوی به یک بحران بزرگ امنیتی برای فرقه رجوی شده است. ادامه مخفی شدن و غایب بودن مسعود رجوی مهر تاییدی است مبنی بر آن که فرقه رجوی نه تنها هیچ پایگاه اجتماعی و هواداری در ایران ندارد تا متکی بر آن بتواند بر چنین بحرانی فائق آید که اگر مسعود رجوی و جایگاه رهبری یک جنبش با ریشه های اجتماعی را می داشت و یا حتی اگر انتظار آن می رفت که هر گونه سوء قصد به وی و یا بازداشتش با عکس العمل هوادارانش در ایران مواجه شود، در هر دو سوی معادله ی تعقیب و اختفا تغیرات مهمی رخ میداد که میشد با در نظر داشتن آن تغییرات بحران لاینحل فرقه رجوی را که احتمالا تا پایان عمر رجوی ادامه خواهد داشت مشابه رهبر پ پ ک حل کرد.

و اما اگر مسعود رجوی به هر دلیلی سقط شود و یا از بین برود مثل مرگ طبیعی و یا به دلیل ابتلا به یک بیماری مثل سوزاک و یا بر اثر ایست قلبی ناشی از زیاده روی در رقص رهایی با گوهرهای بی بدیل شورای رهبری فرقه، آن وقت فرقه رجوی چه خواهد کرد؟

شاید مخفی شدن مسعود رجوی هم به این دلیل یعنی اینکه “می پندارد کسی یا کسانی قصد جان او را کرده‌ اند یا موجودی را می بیند که به او حمله می‌کند و می خواهد او را نابود کند و از بین ببرد” باشد چون او در عین “منم زدن” ها “بسیار بی جربزه و ترسو” هم هست.

فوبیای “وزارت اطلاعات” آنقدر توسط مسعود رجوی تکرار شده که خودش هم باور کرده که همیشه چند مأمور وزارت اطلاعات پشت سرش هستند. و شاید بعد از همکاری با دشمن متجاوز به خاک میهن و خوش خدمتی های هسته ای و غیر هسته ای برای صهیونیست ها و تروریست های تکفیری آنچنان در منجلاب خیانت و جنایت و البته حماقت فرو رفته که توان بیرون آمدن ندارد و این وضعیت تا پایان عمرش ادامه خواهد یافت.

مسعود رجوی را عملا بایستی یک عنصر حذف شده دانست مسعود رجوی اگر ذره ای وجدان و مردانگی داشت باید به جای مخفی شدن حاضر می شد و علت وضعیت کنونی و بحران فزاینده ریزش نیروها را توضیح می داد. فرقه رجوی در شرایط کنونی هم دچار یک بحران عمیق داخلی و یک بحران عمیق تر خارجی است که سرکردگان فرقه رجوی را دچار نوعی بی هدفی و روزمرگی و امید به فرداهای موهوم کرده است که بیشتر به مثابه سرابی در دل یک کویر سوزان و بی پایان است. مسعود رجوی ترسو و خزیده به سوراخ که سیزده سال با پنهان نمودن خود سعی دارد یاد و خاطره جنایاتش را از اذهان پاک نماید، اگر ذره‌ای وجدان و مردانگی داشت باید به جای مخفی شدن، علت وضعیت کنونی و بحرانهای فزاینده و بالاخص بحران ریزش شدید نیروها را توضیح می‌داد. عملکرد مسعود رجوی در تبدیل یک تشکیلات سیاسی- نظامی به یک فرقه شیطانی خود محور که همه راه‌ها در آن به شخص خود مسعود رجوی ختم می‌شود البته بنیاد این تضاد ها و بحران هاست.

مگر مسعود رجوی تا حالا بوده که بخواهیم دلیل مخفی و غیب بودنش را بدانیم؟ مسعود رجوی عادت داره غیب و مخفی بشه.

توی زندان شاه وقتی سران مجاهدین اعدام میشدند مسعود رجوی غایب بود

وقتی زن اولش و موسی خیابانی توی خانه تیمی بودند و کشته شدند مسعود رجوی غایب بود.

در عملیاتهای فرقه رجوی بر علیه سربازان ایران و خلق قهرمان ایران مسعود رجوی غایب بود.

در ماجرای دستگیری مریم قجر و خودسوزی های یاران بی گناهش برای آزادی مریم رجوی غایب بود.

حالا هم طبق عادت غایب هست و دیگر سوال ندارد

***

همچنین:

https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=23272

فرار از اسارتگاه لیبرتی و ضربه های کشنده بر پیکره فرتوت فرقه رجوی

مجید روحی، ایران اینترلینک، بیست و پنجم ژانویه ۲۰۱۶:… به آقایان محمود روح الله زاده و آشور ورشی که توانسته اند با فرار از چنگال تشکیلات فرقه رجوی خود را از قید و بندهای فیزیکی و روحی آزاد سازند و قدم به دنیای آزاد بگذارند تبریک میگویم. خبر فرار و رها شدن هر اسیری از چنگال مسعود و مریم رجوی شیاد و جنایتکاران و دیو صفتان نه تنها مایه خوشحالی فرد و خانواده اش هست بلکه باعث شادی انسانها …

بازگشت برادران بهادری به وطن و آغوش گرم خانواده (+ بیانیه گروهی از منتقدین)

لینک به صفحه فیسبوک آقای روحی

فرار از اسارتگاه لیبرتی و ضربه های کشنده بر پیکره فرتوت فرقه رجوی

لینک به اخبار مرتبط در سایت انجمن نجات

به آقایان محمود روح الله زاده و آشور ورشی که توانسته اند با فرار از چنگال تشکیلات فرقه رجوی خود را از قید و بندهای فیزیکی و روحی آزاد سازند و قدم به دنیای آزاد بگذارند تبریک میگویم. خبر فرار و رها شدن هر اسیری از چنگال مسعود و مریم رجوی شیاد و جنایتکاران و دیو صفتان نه تنها مایه خوشحالی فرد و خانواده اش هست بلکه باعث شادی انسانهای با وجدان و آزادی خواه و قربانیان فرقه رجوی نیز هست با افزایش امار فرار قربانیان اسیران از چنگال فرقه رجوی آن هم اعضایی که سال ها در داخل تشکیلات فرقه گرایانه رجوی بودند و مسعود و مریم رجوی فکر می کنند که با شکنجه، زندان و محاکمه، تهدید و با بی خبر نگه داشتن اعضاء می تواند جلوی فرار و فرو پاشی تشکیلات مافیایی خودشان را بگیرند در صورتیکه این تازه اول راه بعد از چند دهه هست که اعضاء اسیر در چنگال مسعود و مریم رجوی و دیگر سران فرقه رجوی به هر طریق ممکن دنبال فرصتی هستند تا خود را از اسارت جسمی و روحی نجات دهند و این نشاندهنده یک واقعیت هست و آن هم اینکه ما جدا شده ها و قربانیان این فرقه رجوی تا بحال هر چه در باره مناسبات ضد انسانی و جنایات، مزدوری و وطن فروشی و……. گفته ایم تماماً واقعی بوده و هر کسی که از چنگال و اسارت فرقه رجوی فرار میکند و لو با یک جمله و یا یک نامه و مصاحبه به موضوعات و مطالبی اشاره می کند که تائید کننده حرف هر جدا شده و یا منتقد و مخالف رجوی بوده است.

اقدام به فرار از چنگال مسعود و مریم رجوی و از فرقه رجوی یک عملیات مهمی در نوع خود به حساب می اید و مسعود و مریم رجوی فرصت طلب و خائن به تاریخ و ملت باید بدانند که با زور و دیکتاتوری وشانتاژ نمی توان حق حیات و فکر و انسانیت تعدادی انسان های بیگناه را گرفت که تنها جرم شان اعتماد بوده است و آنان را تا به ابد ساکت و اسیر نگاه داشت مسعود و مریم رجوی چگونه میتوانند ادعای مینیمم‌های انسانیت و منادی حقوق بشری نمایند اری فرار و رهایی محمود روح الله و آشور ورشی ثابت میکند که تشکیلات مخوف و مافیایی رجوی پوسیده شده و با ازاد شدن اسیران از چنگال مسعود و مریم رجوی و فرق رجوی هر چه بیشتر ماهیت کثیف درونی و ضد بشری رجوی آشکار میشود.

حال مسعود و مریم رجوی و سران فرقه رجوی هر چقدر که می خواهند همچون سگ استخوان خورده زوزه بکشند و اطلاعیه بدهند و سوزش نامه صادر کنند به مسعود و مریم رجوی و سران فرقه رجوی میگویم که دریا به پوزه سگ مردار نمی شود هر چه میتوانند بیشتر سوزشتان را به نمایش بگذارید چون من و بقیه جداشده ها از سوزش و زوزه های شما خوب می فهمیم که ولو در حد کوچک توانسته ایم چهره کثیف و جنایتکار شما را افشا کنیم اما مهمتر از همه اینکه مسعود رجوی که یک روده راست در شکمش ندارد به یک واقعیت اعتراف کرده است مسعود رجوی در همان نشست عمومی که فقط صدایش پخش میشد از سوراخ موش گفت در خارج هیچ جریان یا حزبی یا شخصی توان ایستادن جلو ما را ندارد که علیه ما کاری کند و فقط و فقط همین جداشده های خودمان هستند که بر علیه ما فعالیت میکنند و افشاگری میکنند بنابراین به مسعود و مریم رجوی و سران فرقه رجوی و جیره خواران و همپالگیهای رجوی باید گفت هر چه در چنته داشتید از قبیل تهمت و ترور شخصیت و دادن اطلاعات دروغین به اداره های پناهندگی وسرویسهای اطلاعاتی و آوردن جنایتکاران جنگی امریکایی در شوهای مریم قجر عضدانلو علیه جدا شده ها و منتقدان و مخالفان خود استفاده کردید مشاهده نمودید که میسر نشد و هر روز به افشا کنندگان چهره واقعی شما درنزد مجامع و سازمانهای بین المللی و مردم ایران و اروپا افزوده می شود و مطمئن باشید که با فروپاشی اسارتگاه لیبرتی و ازادی اسیران در چنگالتان به زودی محاکمه شما در یک دادگاه عادلانه شروع خواهد شد و باید جوابگوی این همه جنایات و وطن فروشی باشید

در پایان باز ضمن تبریک به آقایان محمود روح الله زاده و آشور ورشی و به همه دوستانی که توانسته اند به تازگی از اسارت و چنگال فرقه رجوی ازاد شوند تقاضا و خواهشم اینکه با بیان جنایتها و خیانتهای سران فرقه رجوی در حق اعضایی که هنوز در اسارت فیزکی و روحی مسعود و مریم رجوی هستنند به هر طریق ممکن به انها و خانواده هایشان کمک بکنیم تا انها هم بتوانند از ان تشکیلات فرقه گرایانه و از اسارت مسعود و مریم رجوی نجات پیدا کنند و بتوانند به دنیای ازاد قدم بگذارند

مجید روحی قربانی فرقه رجوی

***

همچنین:

https://iran-interlink.org/fa/?mod=view&id=11934

چرا زمان بندی های سرنگونی مسعود و مریم رجوی با شکست مواجه می شدند

.

… ولی من هنوز حیرانم که با این همه حمایت و قدرت انقلاب ایدئولوژیک چرا اوق مسعود و مریم رجوی دائم خودشان را بر زمین می زنند که دوباره بروند تو چیز آمریکا و دست نوازش پدرخوانده گی آمریکا را تمنا میکنند راستی کجا رفتند شیخ، جاسم، قاسم، باسم ……. که هربار در اسارتگاه اشرف جمع می شدند فسنجان و قیمه و قوزی را می بلیدن و در حمایت از انقلاب مریم رجوی گردن های کلفت را کمی بالا و پائین می کردند و در حالی که هر کدام چند زن در حرم داشتند بر اصالت انقلاب و طلاق مریم رجوی تایید میگذاشتند هر چه نگاه کنی دروغ است و دغل،حیله و نیرنگ و تبلیغاتی پوچ و بی محتوا این درخت بی ریشه هنوز از خود آدمهایی که در اندیشیدن آزاد نیستند سیراب می شود اسارتگاه اشرف هم به عنوان سمبل و بند اصلی این اندیشه به مثال کنسروی است …

مجید روحی، وبلاگ روحی، پانزدهم مارس ۲۰۱۲

http://www.rohi13.blogfa.com/post-3665.aspx

نام و یاد مسعود و مریم رجوی یادآور فریادهای چوپان دروغگو، تداعی ترس عیان و وعده های نهان با دشمنان ایران است چند دهه مکر و فریب خالی بندی عریان بیگانه پرستی شایان به امید اینکه صدام حسین و بوش و شرکا فرقه رجوی را به تهران برسانند بارها وعده، زمان بندی، حتی دادن ساعت و دقیقه و ثانیه حضور در میدان آزادی، کف های ممتد، خودفریبی های پوچ و کمرنگ، دو ماه تا شش ماه دیگر سرفصل های دوساله برای سرگرم نمودن اعضای فریب خورده در اسارتگاه اشرف و قفل کردنشان در اسارتگاه اشرف از جمله حیله و نیرنگ های مسعود و مریم رجوی خائن و جنایتکار راستی چرا زمان بندی های مسعود و مریم رجوی رجوی با شکست مواجه می شوند، تمدید و تجدید می گردند چرا رژیم بر وقف میل و مراد و وعده های مسعود و مریم رجوی سرنگون نمی شود علت چیست که فرقه رجوی هر روز پس روی می کند و توان برداشتن قدمی رو به جلو ندارد از دروغگویی مسعود و مریم رجوی خیالبافان ۳۰ سال گذشت رژیم ایران همچنان برپاست، دست مسعود و مریم رجوی به سوی آمریکا و اسرائیل دراز است تا شیپور حمله نظامی به ایران را به صدا درآورند تا آخرین زمان بندی و رؤیای شیطانی مسعود و مریم رجوی به حقیقت بپیوندد ولی به مصداق ضرب المثل از این ستون تا آن ستون یا فرج است باز هم در این مسیر از هرچه حقه بازی و کلک و گمراه کردن چه افراد درون اسارتگاه اشرف و چه تاثیر گذاری روی افکار بیرونی با تیره کردن اوضاع کوتاهی نکرده و نمی کنند و الحق که در این راه بسیار پرتلاش و خستگی ناپذیر قسم خورده اند ظاهرا کمپ لیبرتی قرار بود ترانزیتی بر سرراه انتقال افراد به خارج کشور و ترک عراق باشد و نه محل استقرار دائمی و آسایش و مبارزه و جنگی دیگر علیه دولت عراق و……..آیا رسیدن به تهران ارزش ویرانی ایرن را دارد اخباری که از داخل فرقه بروز میکرد حاکی از آن بود که مسعود و مریم رجوی آخرین زمان بندی خود را برای سرنگونی تعیین کرده بودند تمامی اعضای اسیر در اسارتگاه اشرف به دنبال صدور این اطلاعیه مجبور شده بودند تا ورقه هایی به اجبار امضاءِ کرده و تعهد بدهند که تا سررسید زمانی که تعهد اجباری داده بودن در خدمت مسعود و مریم رجوی خائن و جنایتکار مانده و به فعالیت خود ادامه بدهند بنابر محاسبات مسعود و مریم رجوی رژیم ایران سرنگون خواهد شد بعد از موعد تعیین شده مسعود و مریم رجوی رژیم ایران سرنگون نشد و هرکسی که خواهان جدایی باشد، تعهدش تمام شده و می تواند برود جواب معما معلوم و دست نیافتن مسعود و مریم رجوی به رؤیاهایشان مثل روز روشن بود ولی ببینید چگونه مسعود و مریم رجوی به هرخس و خاشاکی دست می زنند تا شاید کمی بیشتر درعراق مانده و قدرت و سلطه خود را بر اسارتگاه اشرف و افراد آنجا از دست نداده و همچنان از مرگ ایدئولوژی پوسیده ی فرقه خود کمی بیشتر جلوگیری کنند نمایشنامه هایی که برای رسیدن به این هدف براه انداخته اند: از داد فغان و بلوا در کمپ لیبرتی گویای همین مطلب است با روشن بودن این موضوع مسعود و مریم رجوی در این دوران تلاش دارند هر چه می توانند انجام دهند و هر تیری که در چنته دارند را رها کنند تا شاید چند صباحی بیشتر در عراق باقی بمانند و حتی در این بین بلحاظ سیاسی باز هم با تئوری های احمقانه و توخالی نیز قدم برمی دارند و به همین خاطر سعی می کنند پروسه انتقال هر چه بیشتر طول بکشد تا باز هم بتوانند اعضای فریب خورده را در بی خبری مطلق از دنیا و البته ایدئولوژی فرقه نگه دارند، و چند صباحی دیگر تشکیلات و ایدئولوژی عقب مانده خود را حفظ کنند و از مرگ فیزیکی فرقه ای که مدت هاست روح آن مرده و دیگر حیاتی ندارد جلوگیری کنند چه بسیار روزها و ماه ها و سالهای هجری، شمسی و میلادی هم گذشتن که آب از آب تکان نخورد همه هستند و جز فرقه رجوی که رو به زوال و انقراض مسعود و مریم رجوی که حیات ننگینش وابسته به دشمنان مردم ایران است روزی را می بینیم که مسعود و مریم رجوی و سرفصل سازی های سرنگونی رژیم ایران پوچ در امد و فرقه رجوی برای همیشه به زباله دان تاریخ افتاد هنوز هم حیران این همه دروغ گویی و دوز و دغل فرقه رجوی هستم از رقم سازی ها و شیادی در بزرگ کردن خود هیچ وقت کوتاه نمی آیند ولی سر بزنگاه هیچ خبری هم نیست

ولی من هنوز حیرانم که با این همه حمایت و قدرت انقلاب ایدئولوژیک چرا اوق مسعود و مریم رجوی دائم خودشان را بر زمین می زنند که دوباره بروند تو چیز آمریکا و دست نوازش پدرخوانده گی آمریکا را تمنا میکنند راستی کجا رفتند شیخ، جاسم، قاسم، باسم ……. که هربار در اسارتگاه اشرف جمع می شدند فسنجان و قیمه و قوزی را می بلیدن و در حمایت از انقلاب مریم رجوی گردن های کلفت را کمی بالا و پائین می کردند و در حالی که هر کدام چند زن در حرم داشتند بر اصالت انقلاب و طلاق مریم رجوی تایید میگذاشتند هر چه نگاه کنی دروغ است و دغل،حیله و نیرنگ و تبلیغاتی پوچ و بی محتوا این درخت بی ریشه هنوز از خود آدمهایی که در اندیشیدن آزاد نیستند سیراب می شود اسارتگاه اشرف هم به عنوان سمبل و بند اصلی این اندیشه به مثال کنسروی است که از محتویات آن حفاظت می کند سوارخ شدن کنسرو برای مسعود و مریم رجوی شمارش معکوس است که ماهی هیچ وقت رویای کنسرو شدن را در سر نداشت و بوی فساد و گندیده گیش کاملا به مشام می آید اما افسوس که این بو را هم جای عطر به دیگران قالب می کنند پایه و اساس فرقه رجوی به فریب و دروغ و ریا نهاده شده است مسعود و مریم رجوی بدون دروغ و نیرنگ لحظه ای نمی توانند دوام بیابند، سراب پشت سر سراب، وعده دروغ یکی بعد از دیگری می دهند، فقط برای ادامه حیات ننگینشان و ایران ستیزی هر چه بیشتر و اینکه اعضاءِ تا پایان عمر تماس و ملاقاتی با پدر و مادرشان نداشته باشند، مهم نیست حال که اوضاع طبق گواهی همه شهود و اسناد و مدارک در صلیب سرخ و مجامع بین المللی و شهادت افراد جداشده به این ترتیب است سؤال این است که اولاً چرا مسعود و مریم رجوی اجازه نمی دهند اسرای اسارتگاه اشرف و نفرات کمپ لیبرتی راه خود را انتخاب کنند؟ و ثانیاً چرا حقایق را وارونه جلوه می دهند و علیرغم اینکه بیش از همه می دانند که هیچ خطری زندگی افراد جداشده را تهدید نمی کند و واقعیت این است که آنها به محض جداشدن به خوشبختی و آزادی و خانواده می رسند.بازهم ناجوانمردانه سعی در ارعاب وفریب اسرای اسارتگاه اشرف و کمپ لیبرتی دارند؟ آری یک سؤال مهمی است که فقط افرادی که دستی در آتش داشته اند می توانند آن را درک کنند و آنهم درک عمق دنائت و رذالت و ناجوانمردی مسعود و مریم رجوی است که عوامفریبی و دروغ و خیانت را در حق اعضای خود در اسارتگاه اشرف و کمپ لیبرتی به اوج رسانده اند

مجید روحی قربانی فرقه رجوی

***

همچنین:

https://iran-interlink.org/fa/?mod=view&id=11725

خروج سی صد و نود نفر ازاسارتگاه اشرف نداشتن ناموس و شرف مسعود و مریم رجوی است

.

… خانواده های اسرای گرفتار در پادگان اشرف که بطور خستگی ناپذیری حق خود را فریاد زدند و مسعود و مریم رجوی و جیره خورانشان را در جهان رسوا نمودند و به همگان ثابت کردند مسعود و مریم رجوی سوزنی به فکر منافع عزیزان آنها نمیباشند مسعود رجوی در نشستهای عمومی مدعی بود که سلاح و لباس و اسارتگاه اشرف مثل ناموس و شرف هر مجاهد است و به هر شکل ممکن باید ان را حفظ و سر پا نگه داشت چون بدون اینها هیچ امری محقق نمی شود حتی سرنگونی رژیم ایران اکنون ۹ سال است که ستون پنجم صدام حسین ارتش رجوی خلع سلاح شده و نزدیک به ۴ سال هم هست که خلع لباس و امروز هم شروع تخلیه و بسته شدن اسارتگاه اشرف!. پس هر انچه را که مسعود رجوی بعنوان ناموس و شرف نداشته اش داشت از دست داده …

مجید روحی، وبلاگ روحی، بیستم فوریه ۲۰۱۲

http://www.rohi13.blogfa.com/post-3528.aspx

وضعیت اسارتگاه اشرف و اعضای اسیر در چنگال مسعود و مریم رجوی به جایی رسیده که بعد از ۳۰ سال وطن فروشی و خود فروشی سیاسی و جنایت و خیانت و دوری از وطن، به شکلی ذلیلانه و خجالت آور باید اسارتگاه اشرف را ترک کرده و به کشوری دیگر پناهنده شوند. زیرا در هیچ کشوری به یک گروه تروریستی امکان اقامت و فعالیت نمی دهند مگر آن که به صورت یک شهروند عادی و با فروپاشی فرقه و تشکیلات رجوی زندگی کنند اقدامات نظامی و سیاسی فرقه رجوی در خاک عراق علیه مردم این کشور و مردم ایران به حدی گسترده و متنوع بوده که قابل چشم پوشی نیست و تقریبا اقشار مختلف مردم ایران و عراق در جریان خود فروشی های سیاسی و جنایتها و خیانت های مختلف و اقدامات زشت مسعود و مریم رجوی بوده اند به همین خاطر دولت عراق حاضر به کنار آمدن با فرقه رجوی نیست و بر خروج هر چه سریعتر فرقه رجوی از کمپ اشرف تاکید دارد.

ومردم عراق به خصوص کشاورزان و اهالی مناطق نزدیک به اسارتگاه اشرف نیز خواستار ترک فرقه رجوی از این منطقه هستند اعضا و نیروهای فرقه رجوی در سال ۱۹۸۶ میلادی یعنی ۱۳۶۵ به عراق گریختند و تحت حمایت صدام حسین برادر خونی مسعود رجوی اسارتگاه اشرف را در نزدیکی مرز ایران برپا کردند و حالا بعد از ۲۶ سال، با خفت و ذلالت باید عراق را ترک کنند زیرا سرنوشت خود را به زندگی فردی مانند صدام حسین گره زدند که علاوه بر حمله به کشورهای کویت و ایران، به مردم عراق به خصوص کردها و شیعیان نیز ظلم کردند و نام خود را در لیست بزرگترین متجاوزان تاریخ ثبت کرد و برگی سیاه برای خود رقم زدند مسعود رجوی نیز با همکاری خود با صدام حسین برادر خونیش عملا هم به ملت ایران و هم به ملت عراق به خصوص شیعیان و کردها ظلم کردند و صدام حسین با سرنوشت شوم و سقوط خود عملا مسعود رجوی و فرقه اش را نیز باخود به داخل جهنمی کشاند که تاریخ در مورد آنها قضاوت بدی خواهد داشت.

اگر چه جوسازی های مختلف مسعود و مریم رجوی و مقابله با پلیس و نیروهای عراق با هدف وقت خریدن باعث شد که آمریکا خواستار شش ماه زمان بیشتر برای ترک اسارتگاه اشرف شود تا گروه فرقه رجوی با ترک اسارتگاه اشرف در یک اسارتگاه دیگر متعلق به آمریکا در عراق ساکن شوند، اما دولت عراق با این درخواست ها مخالفت کرده و عده ای از دولتمردان و اعضای پارلمان عراق نیز اعلام کرده اند که زیر بار فشارهای آمریکا نمی رویم و به اندازه کافی به فرقه رجوی و مسعود و مریم رجوی وقت داده شده بود و بیش از این لازم نیست که وقت بیشتر بدهیم براین اساس باید اعلام کرد که انزوای فرقه رجوی نه تنها از سوی آخوندهای دجال و ملت ایران، بلکه از سوی مردم و دولت عراق و همچنین از سوی دولت های اروپا و آمریکا نیز کلید خورده است زیرا اعمال مسعود و مریم رجوی و فرقه رجوی تنها به یک اشتباه در محاسبات سیاسی مربوط نمی شود بلکه محورهای مختلفی را نیز شامل می شود همکاری مسعود و مریم رجوی با صدام در داخل عراق و کمک به صدام در کشتار شیعیان و انتقال کردها و همکاری با صدام در اقداماتی که بر علیه مردم عراق انجام داده اند حمله به ایران از طریق خاک عراق در عملیات مرصاد و عملیات های سال ۱۳۸۰ برخی اقدامات پراکنده دیگر در نقاط مرزی و داخل خاک ایران و جنایات علیه ایران از طریق اعمال خرابکارانه، بمب گذاری، ترور مسوولان و شهروندان ایرانی فعالیت اعضای فرقه رجوی در حوادث بعد از انتخابات و جریان فتنه کشتار هموطنان تعدادی از مردم بی گناه عادی و … در نقاط مختلف کشور و جنایت هایی که در داخل خاک ایران انجام داده اند و….. بخشی از جنایات و خیانت ها و نفاقی است که فرقه رجوی انجام داده اند.

علاوه بر تخلفاتی که فرقه رجوی در ایران و عراق انجام داده از سوی دولت های غربی به عنوان گروه تروریستی شناخته شده اند و آمریکا و دولت های اروپا به فرقه رجوی و رهبران فراری این فرقه یعنی مسعود رجوی و مریم رجوی روی خوش نشان نمی دهند در نتیجه اعضای اسیر در اسارتگاه اشرف راهی برای زنده ماندن و در امان بودن جز از هم پاشیدن این فرقه و تشکیلات دیکتاتوری ندارند و اگر می خواهند به کشورهای دیگر مهاجرت کنند یا پناهنده شوند راهی جز این ندارند که خود را از چنگال مسعود و مریم رجوی و زنان شورای رهبری همان حرامسرای مسعود رجوی در اسارتگاه اشرف نجات دهند وضعیت اسارتگاه اشرف و تاکید عراق بر خروج نیروهای فرقه رجوی از خاک عراق و اسارتگاه اشرف به مراحل حساسی رسیده و بسیاری از نیروهای بین المللی برخی دولتمردان عراق و آمریکایی ها به دنبال آن هستند که نیروهای فرقه رجوی اسارتگاه اشرف را ترک و تخلیه کنند عده ای به دنبال آن هستند که فرقه رجوی در زیر پرچم امریکا و بیگانگان در یکی از اردوگاه های آمریکا در عراق اسکان موقت داشته باشند اما دولت و مردم عراق با این موضوع مخالف هستند و با وجود آن که آمریکایی ها به دنبال تمدید شش ماهه تخلیه اسارتگاه اشرف هستند اما دولت عراق با این درخواست مخالف است عده ای از طرفداران به اصطلاح حقوق بشر و هواداران مسعود و مریم رجوی و فرقه رجوی در کشورهای اروپایی و آمریکا به دنبال آن هستند که بر اساس طرحی که همکاری سازمان ملل را به دنبال دارد فرقه رجوی به تدریج عراق را ترک کنند و به کشورهای اروپایی ملحق شوند اما از آن جا که فرقه رجوی به عنوان یک گروه تروریستی شناخته شده امکان فعالیت گروهی و تشکیلاتی نخواهند داشت و باید به عنوان شهروندان عادی کشورهای مختلف زندگی خود را ادامه دهند براین اساس عده ای از هواداران فرقه رجوی و حتی مخالفان فرقه رجوی مخالف ترک فرقه رجوی از عراق و اسارتگاه اشرف هستند و نگران هستند که آسیبی به فرقه رجوی برسد یا فرقه رجوی به دیگران آسیب برسانند مگر آن که به طور کلی فعالیت های نظامی و سیاسی را ترک کنند و مانند شهروند عادی در اروپا و…زندگی کنند

عده ای از خانواده های اعضای اسیر در چنگال مسعود و مریم رجوی نیز در سفر به عراق و پشت درب اسارتگاه اشرف خواستار آزادی فرزندان خود هستد خانواده های اعضای اسیر در چنگال مسعود و مریم رجوی با حضور در پشت درب اسارتگاه اشرف و شنیدن فحش و بد و بیراه از طرف مسعود و مریم رجوی و مسئولین فرقه رجوی در پشت درب اسارتگاه اشرف گفته اند و از مسعود و مریم رجوی و مسئولین فرقه رجوی خواسته اند که فرزندان آنها و اعضای خانواده آنها را رها کنند تا آنها به کشور دیگری بروند و با مقاومتهای دلیرانه خانواده ها مسعود و مریم رجوی شکست خوردن و عقب نشینی کردن و مجبور شدن سی صد و نود نفر را ازاد کنند و به کمپ امریکایها منتقل شوند و ریل پناهندگی را طی کنند

به عبارت دیگر، وضعیت اسارتگاه اشرف و اعضای اسیر در چنگال مسعود و مریم رجوی به جایی رسیده که بعد از ۳۰ سال جنایت و دوری از وطن، به شکلی ذلیلانه و خجالت آور باید اسارتگاه اشرف را ترک کنند و به کشوری دیگر پناهنده شوند زیرا در هیچ کشوری به یک گروه تروریست امکان اقامت و فعالیت نمی دهند مگر آن که به صورت یک شهروند عادی و با فروپاشی فرقه رجوی و تشکیلات تروریستی و مافیای زندگی کنند مشکلات اسارتگاه اشرف و فرقه رجوی با کشاورزان و کسانی که در نزدیکی اسارتگاه اشرف زندگی می کنند و درخواست آنها برای خروج فرقه رجوی از خاک عراق نیز باعث شده که فشار مردم آن منطقه نیز برای ترک فرقه رجوی و اسارتگاه اشرف افزایش یابد دولت عراق نیز خواستار ترک اعضای اسیر از اسارتگاه اشرف و سکونت فرقه رجوی در کشورهای دیگر شده است توجه دولت عراق و سازمان های بین المللی نیز به این بخش از خاک عراق جلب شده و خبرهای متفاوتی در این زمینه منتشر شده است پس از سرنگونی دیکتاتورعراق می توان گفت که اعضای جدا شده از سازمان هزاران مقاله در رابطه با شرایط حاکم درعراق و شرایط مجاهدین ومنطقه نوشته و هشدار داد ند، اما کسانی که می بایست به این هشدارها توجه کنند نه تنها توجه نکردند بلکه به نویسندگان همین مقالات تاخت تاز کرده و هزاران مارک هم زدند، حضور خانواده های افرادی که در اردوگاه اشرف گرفتار هستند در مقابل درب اشراف را با توهین وبرخوردهای هیستیریک پاسخ دادند، شرایط را طوری چرخاندند که نیروهای عراقی مجبور شدند دست به خشونت بزنند وهمین باعث شد که تعدادی جان خود را در راهی بی هدف و گمراه کننده از دست بدهند. مجاهدین اگر در امورات سیاسی روز عمیق می بودند می بایست در فردای سرنگونی صدام خود داوطلبانه خاک عراق را ترک می کردند حالا هم دوباره به مسعود و مریم رجوی توصیه می کنیم که این افراد را در انتخاب زندگی خود آزاد بگذارند تا بتوانند گذشته به باد رفته خود را با حداقل ها جبران کنند اگر چه عمر رفته بازنخواهد گشت اما می توان در محیط آزاد برای باقی مانده عمر حداقل ها را بوجود آورد و درود بر زحمات بی حد و اندازه خانواده های اسرای گرفتار در پادگان اشرف که بطور خستگی ناپذیری حق خود را فریاد زدند و مسعود و مریم رجوی و جیره خورانشان را در جهان رسوا نمودند و به همگان ثابت کردند مسعود و مریم رجوی سوزنی به فکر منافع عزیزان آنها نمیباشند مسعود رجوی در نشستهای عمومی مدعی بود که سلاح و لباس و اسارتگاه اشرف مثل ناموس و شرف هر مجاهد است و به هر شکل ممکن باید ان را حفظ و سر پا نگه داشت چون بدون اینها هیچ امری محقق نمی شود حتی سرنگونی رژیم ایران اکنون ۹ سال است که ستون پنجم صدام حسین ارتش رجوی خلع سلاح شده و نزدیک به ۴ سال هم هست که خلع لباس و امروز هم شروع تخلیه و بسته شدن اسارتگاه اشرف!. پس هر انچه را که مسعود رجوی بعنوان ناموس و شرف نداشته اش داشت از دست داده و به استدلال خودش امر سرنگونی رژیم ایران محقق نخواهد شد. حال باید دید که مسعود رجوی شهامت ان را دارد که به گفته خودش عمل کند؟!

انتقال اولین سری نفرات به کمپ لیبرتی یک ترک بزرگ و شکاف تشکیلاتی شکل خواهد گرفت در اسارتگاه اشرف و دیدار خانواده ها با عزیزانشان عاطفه های گره خورده را باز خواهد کرد واخبارهای واقعی را این اسیران آزاد شده از زبان کسانی خواهند شنید که به آنها اعتماد عمیق دارند و تناقضهای بین اخبارغیر واقعی داده شده به خورد نفرات در طول این سال ها در فرقه رجوی و مواجهه شدن با واقعیات موجود، وآزادی های نسبی بدور از سلطه تشکیلات ، باعث باز شدن اذهان بسته وفرقه ای این افراد میشود و این نفرات ازاد شده با پی بردن به واقعیت ها به گذشته های برباد رفته خود سخت افسوس خواهند خورد ومدتی بحران های حاد روحی را بایستی از سربگذرانند ولی خانواده ها بهترین بستر لازم برای بهبودی این افراد خواهند بود و پس از بهبودی نسبی، این نفراتازاد شده از فرقه رجوی ودر راس آن مسعود و مریم رجوی را بطور قانونمند مسئول تمامی خیانت ها ، جنایت ها ، و…….خواهند دانست وعلیه انها دست به افشاگری خواهند زد ، افشاگری هائی که ریزترین وحساسترین موضوعات این فرقه را در خود جای خواهد داد

مجید روحی قربانی فرقه رجوی

مسعود خدابنده، نشریه سیاست آسیا: مجاهدین خلق و روش های تولید و انتشار اخبار جعلی در مطبوعاتمسعود خدابنده، نشریه سیاست آسیا: مجاهدین خلق و روش های تولید و انتشار اخبار جعلی در مطبوعات

Massoud Khodabandeh

Article first published online: 27 JAN 2015

DOI: ۱۰٫۱۱۱۱/aspp.12164

همچنین:

خطاب به نفران کمپ لیبرتی

۲۰۱۲-۰۳-۱۳
مجید روحی، وبلاگ روحی، سیزدهم مارس ۲۰۱۲: … کار به جایی کشید که شما را رو در روی خانواده ها و پدر و مادر و خواهر و برادرانتان قرار داد تا از صبح تا شام عزیزان خود را سنگسار و غرقه بخون کنید مسعود و مریم رجوی برای شما بد خوابی دیده اند و طرح و نقشه های شوم در سر دارند انتقال به کشورهایی که با آنها معامله و قرارداد دارند جاسوسی در برابر غذا و مزدوری و بیگاری کشیدن از شما و دریافت دینار و دلار بیشتر برای خودشان یعنی مزدوری تمام عیار و عیان برای دشمنان مردم ایران و کشورهای عربی منطقه یا دیگر کشورهایی که جولانگاه صهیونیسم و امپریالیسم علیه ایران شده اند آیا شما به مسعود و مریم رجوی پیوسته اید تا جاسوس و مزدور اجنبی شوید؟ نه…، پس هرچه زودتر از صف دشمان ضد بشر جدا شوید فریب سراب های اروپایی مسعود و مریم رجوی را نخورید …

مسعود رجوی، انواع تحلیل ها و تابلوهای که به خورد اعضای فرقه و شورای ملی مقاومت داد به واقعیت نپیوست

۲۰۱۲-۰۲-۲۱
مجید روحی، وبلاگ روحی، بیست و یکم فوریه ۲۰۱۲: … مسعود رجوی همیشه در تابلوهایش و تحلیلهایش فرقه خود را مقاومت ایران و خلق قهرمان ایران می دانست مسعود رجوی کدام مقاومت و مبارزه برای خلق قهرمان ایران مسعود رجوی از سی سال پیش تا کنون نه تنها در متن جامعه و مردم نبوده بلکه به وسیله خود مردم به حاشیه رانده شده است این جمله بسیار گویا است که فرقه رجوی پیش از آنکه منفور دولت باشند مطرود ملت هستند بارها در بخش های مختلف جامعه و از زبان افرادی متعلق به لایه های مختلف جامعه شنیده ایم و در حوادث مختلف و در رویایی مستقیم میان مردم و رژیم مسعود رجوی و فرقه اش نقش تماشاچی، جاسوس و تروریست را بازی کرده اند اما هیچگاه قدرت سازماندهی عمومی نداشته اند فرقه ای یا حزبی که توان سازماندهی نداشته باشد نه تنها پیشتاز مقاومت نیست بلکه طفیلی و انگل محسوب می شود و …

بهانه مسعود و مریم رجوی برای انتقال اعضای اسیر اشرف به پادگان لیبرتی چیست؟

۲۰۱۲-۰۲-۰۹
مجید روحی، وبلاگ روحی، نهم فوریه ۲۰۱۲: … مسعود و مریم رجوی خوب می دانند که کمپ لیبرتی کمپی است بسیار مجهز که قبل از این محل استقرار نیروهای آمریکایی بوده ، همان آمریکاییهایی که نامشان شاه بیت تمام سخنرانیهای مریم رجوی و مسعود رجوی در درخواست تأمین حفاظت و تضمینهای لازم برای جابجایی بوده است ، مضافأ اینکه این کمپ به لحاظ ظرفیت و استاندارهای اسکان به تأیید نمایندگان سازمان ملل رسیده و این موضوع رسما اعلام گردیده است و طرح دوباره موضوع از سوی مسعود و مریم رجوی چیزی جز فریبکاری و جار و جنحال بیهوده و شانتاژ همیشگی فرقه رجوی و مسعود و مریم رجوی نیست ، آنها فقط می خواهند با تاکتیک ” از این ستون تا آن ستون فرج است ” وقت کشی نموده تا بقول خودشان ” شاید در این مدت اتفاقی بیقتد …

شهر اشرف شهر هرت جای است که ….

۲۰۱۲-۰۲-۰۴
مجید روحی، وبلاگ روحی، چهارم فوریه ۲۰۱۲: … شهر اشرف شهر هرت جاییه که نصف مردمش زیر خفقان و سرکوب اما سریالای تلویزیونیشو توی کاخها می سازن و دم از ازادی در شهر هرت میزنند شهر اشرف شهر هرت جایی است که چندین سال باید لباس ارتشی تنت باشه تا دوران بردگی رو یاد بگیری شهر اشرف شهر هرت جاییه که موسیقی خاطرات تعریف کردن حرام است حرام شهر اشرف شهر هرت جایی است که گریه محترم و خنده محکومه شهر اشرف شهر هرت جایی است که به خاطر ازادی وطن باید زندانی و شکنجه بشی شهر اشرف شهر هرت جایی است که هرگز آنچه را بلدی نباید به دیگری بیاموزی شهر اشرف شهر هرت جایی است که همه شغلها پست و بی ارزشند مگر چند مورد انگشت شمار شهر اشرف شهر هرت جایی است که …