خیمه شب بازی ویلپنت و حضور وقیحانه دشمنان ایران

خیمه شب بازی ویلپنت و حضور وقیحانه دشمنان ایران

میلاد آریاییمیلاد آریایی، ایران قلم، یازدهم ژوئن 2015:… سازمانی که معتقد بود بعد از خروج از لیست گروههای تروریستی آمریکا و اروپا جهان فعلی بهشت میشود و راه بند پیروزی اش در ایران برداشته خواهد شد و بر همین اساس همه هم کیشان خود ، بویژه اعضایش در عراق را سر کار میگذاشت اکنون هیچ چیزی از آن همه دروغ به میان نمی آورد و فعلا تلاش دارد روز مرگی سازمان خود را چنین تحرکات بی رمقی توجیه …

جان بولتون مجاهدین خلق تروریسمابراهیم خدابنده: آیا کسی هنوز به رجوی چشم امید بسته است؟

لینک به منبع

خیمه شب بازی ویلپنت و حضور وقیحانه دشمنان ایران

سازمان مجاهدین و مسعود رجوی به همراهی وهمگامی ملکه ترور مریم رجوی بار دیگر در نا امیدی با شکوه در 17 ژوئن بمناسبت خود سوزی های وحشیانه در اروپا و دستگیری بیش از 160 تن از فرماندهان این سازمان در پاریس و حومه پاریس سیرک دیدنی را در ویلپنت پاریس سامان داده اند.

سازمانی که معتقد بود بعد از خروج از لیست گروههای تروریستی آمریکا و اروپا جهان فعلی بهشت میشود و راه بند پیروزی اش در ایران برداشته خواهد شد و بر همین اساس همه هم کیشان خود ، بویژه اعضایش در عراق را سر کار میگذاشت اکنون هیچ چیزی از آن همه دروغ به میان نمی آورد و فعلا تلاش دارد روز مرگی سازمان خود را چنین تحرکات بی رمقی توجیه کند.

رهبری که جز دروغ و فریب به عنوان اصلی ترین و پایه ای ترین اهرم کنترل نیرو و سپس سرکوب سیستماتیک ارمغانی طی 2 دهه گذشته برای نیروهایش نداشت و توام با این 2 اهرم نسلی را به کشتارگاه دیدگاههایش کشاند.

جریان ضد ملی که با وابستگی دیروزش به عراق و وابستگی امروزش به اسرائیل و عربستان در کوچه پس کوچه های سیاست مطاع خود را عرضه میکند تا زمانی قدرت خیالی خویش را در ایران البته بدون مردم ایران بدست آورد.

این جریان البته که به دروغ مدعی آزادی ایران و ایرانی است ولی به کمک افراد و جنگ طلبان خارجی و شده حتی بواسطه جنگ و خونریزی عطش خاموشی ناپذیر جبران نماید.

سازمانی که برای کسب قدرت هر آبروریزی سیاسی و هر رسوایی علاج ناپذیر را پذیرفته است و در عین حال خودش را موظف به هیچ پاسخگویی در مقابل مردم ایران نمی بیند .

بنابراین آینده چنین جریانی پیشاپیش مشخص است و جریانی که مناسبات دیکتاتوری و عقب مانده ارتجاعی اش اکنون بوضوح برای تمامی نیروهای سیاسی در خارج از ایران و همچنین نیروهای سیاسی و فعالان روشنفکری داخل ایران عیان گشته است نیک میداند که هیچ چشم اندازی جز وابستگی هر چه بیشتر در پیش رویش متصور نیست

پس دقیقا بدنبال چنین هدف و استراتژی هر ساله ورشکستگان سیاسی و یا کارگزاران و یا نمایندگان سابق را جمع کرده و برای فرو نشاندن شعله های آرزوهای بر باد رفته داد سخن میدهد و جالب انکه یک دو جین از این افراد به همراه نمایندگان و کارگزاران سابق دولتی که صدالبته بخاطر پول فقط نظر موافق خود را اعلام و واضح تر به فروش میگذارند نتیجه ای در بر نخواهد داشت.

در جلسه ا ی که حتی شنوندگان آن نیز ایرانی نیستند و تنها شاید انتظامات و سیستم های کنترلی آن ایرانی و از اعضای این سازمان باشند قادر نخواهد بود بر موج شکست ها و رسوایی ها سرپوش بگذارد.

این کل مبارزه این سازمان براساس تئوری جنگ مسلحانه و سقوط شتابان است و ائچه تحرکات ارتش باصطلاح ارتش آزادیبخش در این محدوده کوچک است که بیشتر کاریکاتوری از مبارزه را نمایش میدهد ، خلاصه میگردد.

این چنین است که تاریخ نیز به روشنی حکم خود را در باره انان صادر کرده است و این فلاکت با شکوه محصول همان حکم تاریخی است که این سازمان و رهبری پنهان اش مسعود رجوی را تمام قد در برابرش به چالش کشیده و در کنارش مردم ایران که گندم نمایان جو فروش را نظاره گرند و هرگز انان را با این شعبده بازی ها به رسمیت نشناخته اند.

نتیجه گیری انکه حتی کمک های میلیاردی خارجی در حمایت از این گروه و دروغ های مستمر روزانه که لحظه ای متوقف نشده است پیشرفتی را برای آنان میسر نکرده و گرد همایی جنگ طلبان آمریکایی و سیاست مدارن ورشکسته به همراهی و پادویی مریم رجوی، توام با سیاهی لشگر افراد غیر ایرانی تلخ ترین شکست های استراتژیک را برای آنان رقم زده است و رسوایی بر آمده از این تحرکات ضد ملی ، ایرانیان آزاده و میهن پرست در خارج از ایران را خوشبختانه هرگز فریب نداده است.

***

Self Sacrifice Struan Stevenson Rajavi terroristsBehind Struan Stevenson’s book “Self Sacrifice

مریم رجوی داعش تروریسم Mojahedin Khalq (MKO, NCRI, Rajavi cult) terrorists openly declare support for ISIL, terror acts

مسعود خدابنده، نشریه سیاست آسیا: مجاهدین خلق و روش های تولید و انتشار اخبار جعلی در مطبوعات
مسعود خدابنده، نشریه سیاست آسیا: مجاهدین خلق و روش های تولید و انتشار اخبار جعلی در مطبوعات
 Massoud Khodabandeh
Article first published online: 27 JAN 2015
DOI: ۱۰٫۱۱۱۱/aspp.12164

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=18461

مرغ عزا و عروسی – برادر شریف

میلاد آریاییمیلاد آریایی، ایران قلم، پانزدهم می ۲۰۱۵:… بگذریم برسیم به امروز که (عزا ) است و دادگاهی برای سازمان انقلابی و مقاومت سراسری در فرانسه ترتیب داده اند و برادر شریف که همان مهدی ابریشم چی خودمان است را به- نشانه و سمبل مقاومت دربدر – سوژه ماجرا کرده اند به این میگویند یک عزای واقعی. دنیا را می بینی که چقدر بی رحم است این برادر شریف بیخود نیست که دیگر مویی به سرش باقی نمانده و همین چند …

محمد رزاقی پاریس محاکمه مهدی ابریشمچیامروز ، مهدی ابریشمچی در دادگاه پاریس به اتهام فعالیت های تروریستی محاکمه شد (آکسیون میدان سن میشل)

لینک به منبع

مرغ عزا و عروسی – برادر شریف

خدایی این برادر شریف ما ( مهدی ابریشم چی ) خیلی آدم بد شانسی است و از کودکی همه اش در سختی و عذاب الیم بسر برده و یکی از نشانه های بارز آن موهایی است که از سر مبارک شان ریخته و سر کچل ایشان را، ببخشید سر بی موی ایشان را نمایان تر ساخته است.

حقیقت اش این است برادر شریف ما – مرغ عزا و عروسی – لقب گرفته است اگر عروسی و خوشی در پیش باشد سر ایشان را میبرند و اگر عزا هم باشد باز هم سر مبارک ایشان را زیر آب میکنند قبول ندارید ؟ آلان عرض میکنم خدمت تان.

حتما یادتان هست وقتی برادر مسعود عشق خواهر مریم به دل اش افتاد و بهانه بسیار ارزشمند انقلاب ایدئولوژیک هم به آن قلاب شد ، برادر دیگر معطل اش نکرد و بدون اینکه این دست و آن دست بکند ، با یک عمل انقلابی دست گذاشت روی زن نزدیکترین دوست اش و گفت من همین را – یعنی خواهر مریم- را میخواهم

بخصوص که فیروزه بنی صدر هم گذاشته بود از خانه رفته بود بیرون و این مساله را خیلی برای برادر مسعود جدی تر میکرد.

اینجا مثال عروسی است ، یعنی عروسی ای قرار بود بر پا شود و خوب یکی باید قربانی میشد و سرش را میبریدند برادر شریف بیچاره قرعه به نام اش افتاد وهمه این وسط انگشت به دهان بودند که در چنین وجود قد بلندی ، غیرتی در حد خروس هم یافت نمیشود ؟ که متاسفانه با بررسی مدوام دکترها وچک آپ عمومی دیدند نخیر یافت نمی شود.

البته نقش بی بدیل رهبری برادر مسعود در لحظه ای شگفت آور آنکه، بسرعت فهمید درد برادر شریف را چگونه درمان کند و بلافاصله خواهر موسی شهید را که حدودا ۱۷ سال از مهدی ابریشم چی کوچکتر بود را در اختیار وی قرار داد.

بگذریم برسیم به امروز که (عزا ) است و دادگاهی برای سازمان انقلابی و مقاومت سراسری در فرانسه ترتیب داده اند و برادر شریف که همان مهدی ابریشم چی خودمان است را به- نشانه و سمبل مقاومت دربدر – سوژه ماجرا کرده اند به این میگویند یک عزای واقعی.

دنیا را می بینی که چقدر بی رحم است این برادر شریف بیخود نیست که دیگر مویی به سرش باقی نمانده و همین چند دانه هم میدانم در زندان از دست خواهد رفت.

البته خواهر مریم قول بهترین وکلا که ساعتی ۱۰۰۰ دلار میگیرند را به وی داده و تا شاید خیال اش آسوده شود مگر مقاومت سراسری و سرگردان ما چلاق است و مگر آل سعود و عربستان عزیز میگذارند ما تنها بمانیم بهترین امکانات در بهترین مکان را برای عبور از این بلیه انقلاب تدارک می بینند تا دادگاهی شدن ما نیز از سر بگذرد آنچنان سیخی که از کباب میگذرد.

خود برادر تاکید کرده که ما توی هر دادگاهی بالاخره با پول هم شده حق قانونی خود را بدست می آوریم ولی دلم نیامد در چنین روزهای تاریکی برادر شریف را تنها بگذارم و به عنوان یکی از هواداران مقاومت سراسری که سخت گیج و منگ در چهارراه حوادث منتظر چراغ سبز است از این بدیل – مرغ عزا و عروسی- سخنی به میان نیاورم تا چه به دل آید و چه به نظر افتد.

البته جا دارد از همین جایی که هستم به تمام مسئولین سازمان پیام و هشدار بدهم که مواظب خودشان باشند و ضد تعقیب بخصوص توی کوچه پس کوچه های اور سورآواز یادشان نرود.

سپاسگزارم

***

نگاهی به گزارش عملیات جاری مهدی ابریشمچی؛ بی‌مسئولیتی، خیانت و جنایت

مسعود رجوی، مهدی ابریشمچی، ژنرال حبوش و کشتار اکراد عراقی

مهدی ابریشمچی را بهتر بشناسیم

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=18135

صحت تحلیل های ۲۵ سال پیش برادر در مورد «جرقه و جنگ»

میلاد آریایی، ایران قلم، سی ام آوریل ۲۰۱۵:… حالا خدمت تان عرض میکنم چطوری ؟!- کی فکر میکرد تحلیلی که برادر ۲۵ سال پیش داده بود و منطقا بر اساس یک فکر درست یکی و دو سالی باید به جواب میرسید آلان به شکر خدا داریم بهش میرسیم. درست است که جرقه و جنگ بین عراق و ایران پیش نیامد ولی آلان دقیقا همان تحلیل برادر دارد درست در میآید و جرقه و جنگ …

کلمه: توصیف منافقین (فرقه رجوی) و رسانه‌های عربستان از اقدامات تروریستی داعش: حرکت انقلابی مردم مظلوم عراق!

مریم رجوی صدامیان داعش تروریسمحنیف حیدر نژاد: جنایتکار خوب، جنایتکار بد!

لینک به منبع

صحت تحلیل های ۲۵ سال پیش برادر در مورد «جرقه و جنگ»

سال ۱۳۶۷ بود که آخرین حمله ارتش ما به داخل خاک ایران به کمک برادران عراقی و فرماندهی صاحب خانه صدام حسین و پشتیبانی آتش توپخانه آنان انجام گرفت یادش بخیر چه روزهای خوبی بود.

بعد که حسابی شکست خوردیم و آش و لاش به داخل عراق برگشتیم خیلی پژمرده بودیم ولی بسیاری هم که زخمی و مساله دار یک گوشه افتاده بودند ، برادر مسعود یک دفعه و به قول معروف – همین آلان یهویی – به فکر انقلاب ایدئولوژیک بازی افتاد و مدت ها همگان را سرکار گذاشت ، بماند این ها را گفتم تا برسیم به تحلیل – جرقه و جنگ –

یک سال بعد تحلیل از این قرار بود که برادر مسعود صحبت میکرد و همگان را متقاعد میکرد که بایست برنامه ریزی را پیاده کنیم که بین ایران و عراق جنگی مجدد پدید آوریم که جرقه اش را ارتش آزادیبخش بایست بزند از آن تاریخ تا کنون تقزیبا ربع قرنی نا قابل گذشته است و همه چیز در حالیکه همگان فکر میکردند به تاریخ باستان پیوسته است شرایط جدیدی پدید آمده است.

حالا خدمت تان عرض میکنم چطوری ؟!- کی فکر میکرد تحلیلی که برادر ۲۵ سال پیش داده بود و منطقا بر اساس یک فکر درست یکی و دو سالی باید به جواب میرسید آلان به شکر خدا داریم بهش میرسیم.

درست است که جرقه و جنگ بین عراق و ایران پیش نیامد ولی آلان دقیقا همان تحلیل برادر دارد درست در میآید و جرقه و جنگ بین عریستان وایران شعله ور میشود . مهم این است که نفس تحلیل درست است و ماهی را هر موقع از آب بگیرید تازه است این است که میخواهم تاکید کنم در نقش رهبری برادر مسعود نباید شک کرد و به حکایت شعری که فکر کنم این طوری بود .

به بلخ گنه کرد آهنگری به شوشتر زدند گردن مسگری

تحلیل -جرقه و جنگ- برادر در عراق، ۲۴ سال بعد به ثمر می نشیند اما اینک در جای دیگر در عربستان سعودی –

به نظر شما این اگر معجزه نیست پس چی هست ؟ مهم جرقه و جنگ است . برای ما چه فرقی میکند که طرف حساب اش کی باشد . مهم این است که بالاخره ما را از انزوا و گوشه رینگ خارج میکند و من به عنوان یک هوادار انقلابی و مهمتر از همه سر پا – توجه دیگر هواداران را به این نکته بس انقلابی جلب میکنم که شاید تحلیل دیگری از برادر که با سر خط – تغاری بشکند ماستی بریزد – نیز تحقق یابد ما که بیخود ۲۰۰۰ نفر را در لیبرتی توی آب نمک نگه نداشتیم ، بلاخره برادر فکر همه چی را کرده و میکند.

و واقعا بی صبرانه در پی چنین روزهایی هستیم که یک جرقه و جنگی پیش آید تا مقاومت انقلابی و پا در هوای ما نشان دهد که تا کجا شناگران ماهر و رقصنده های مواجی هستیم که در خدمت هر کشوری که سرویس بهتری در اختیارمان بگذارد بویژه عربستان سعودی عزیز که سابقه آشنایی و مهمانی با برادر مسعود را از قبل در حج سال ۱۳۶۶ دارد ، از خجالت شان در بیاییم.

عربستان هم خودش میداند پول را به چه کسی بدهد که مثمر ثمر باشد و حیف و میل نشود. پس روزهای خوشی در پیش روی ماست و بزودی زود از این وضعیت فلاکت بار به امید خدا نجات پیدا خواهیم کرد و منتظر رویا های هپروتی برادر بویژه در مورد گردان های رزمی در اقصی نقاط کشور باشید. شاد و شنگول بودن شما آرزوی ماست.

مسعود رجوی عربستان سعودی

همچنین:

چرا نداد هیچ پیامی ، برادر در سال جدید؟

میلاد آریاییمیلاد آریایی، ایران قلم، هجدهم آوریل ۲۰۱۵:… خدایی مردم را ببین چه جوری شانس می اورند منظورم همین رژیم است و ما را بگو که زیر آفتاب عراق – له له – میزنیم برای یک توافق نیم بند که افراد مان را در عراق نگه داریم از زمین و زمان میریزند سرمان. ولی ۶ تا کشور با وزیر خارجه شان دست به سینه جلوی ه�

اندر مزایای بودن در لیست گروههای تروریستی

میلاد آریاییمیلاد آریایی، ایران قلم، ششم آوریل ۲۰۱۵:… یادش بخیر آن قدیم ها ما توی لیست تروریستی آمریکا بودیم و آقا هر جا کم می آوردیم میگفتیم تقصیر ما نیست ، لیست تروریستی امریکا راه بند انقلاب ما شده و هر طور شده بایست آنرا برداشت و اگر آنر برداریم چه ها که نمی کنیم ؟ چه فیل هایی هوا نمی کنیم – بیا

چهارشنبه سوری و گردان های انقلاب !

میلاد آریاییمیلاد آریایی، ایران قلم، بیست و یکم مارس ۲۰۱۵:… ما هم که میدانیم و برادر هم خودش خیلی میداند که ما خیلی خیلی پول داریم و میتوانیم سفارش بدهیم مثلا ۲۰ هزار تا از این ربات ها بخریم و همانطور که نشان دادیم ۱۰ هزار نفر را از رومانی و بلغارستان و کشورهای بدبخت بیچاره شرق اروپا اجیر کرده ، همگی

اعضای آویزان شورا

میلاد آریاییمیلاد آریایی، ایران قلم، سیزدهم مارس ۲۰۱۵:… آقا اینها را یک دست باید برنامه گذاشت همگی را دعوت کرده و شام به آنها سالاد اولویه! با سیب زمینی !! بدهیم که البته قبلا تهیه شده و حداقل ۲۴ ساعت زیر آفتاب مهر تابان نگه داری شده باشد و به این ترتیب همگی را مسموم کنیم و شرشان را از سر مقاومت سراسر

گزارش به مقاومت و شورا

میلاد آریاییمیلاد آریایی، ایران قلم، دوم مارس ۲۰۱۵:…  من دلسوزانه به رهبری مقاومت عرض کنم اشرف و لیبرتی و تیرانای آلبانی را فراموش کنید بیایید ببینید اروپا بخصوص در این استکهلم خودمان که من از نزدیک شاهدش هستم چه خبر است. هواداران پرکنده و پراکنده !! شده اند و با خبر هایی که وقت و بی وقت شورای رهبر�

خانه سالمندان. جوانانی که برای هیچ پیر شدند

میلاد آریاییمیلاد آریایی، ایران قلم، نوزدهم فوریه ۲۰۱۵:… این‌ها زمانی همه رزمنده بودند با هزاران امید و شور و شعف انقلابی که هم آلان مال باختگانی را شبیه هستند که شاید بدرستی نمی‌دانند که مال شان را چه کسی ربوده است، برادر مسعود و خواهر مریم تا در هزار توی دو دلی ها و افسردگی‌ها شاید خودشان بودن

بن ‌بست شورا چگونه به پایان میرسد ؟

میلاد آریایی، ایران قلم، یازدهم فوریه ۲۰۱۵:…  یک ایده خیلی انقلابی دارم اینکه مثل سالیان قبل یادتان هست برادر کار خیلی بزرگی کرد وشورا را « گشاد » کرد طوری که همه اعضای مجاهدین هم آمدند توی شورا و خلاصه جانی تازه گرفتیم ، آقا تالار بهارستان برای خودمان درست کردیم ، شیره ها آوردیم و سر خودمان مالیدیم بیا وببین . برادر مسع