داغ ننگ ابدی بر پیشانی رجوی رذل

داغ ننگ ابدی بر پیشانی رجوی رذل

شکرالله پاکنژاد مزدور صدام رجوی خیانتمجتبی رشیدی، پاریس، دوازدهم فوریه 2015:…  در ایام اخیر فرقه رجوی هر آنچه از پستی و پلشتی بود را عیان کرد و با نشان دادن یکسری اسناد و میثاق های محرمانه دورن تشکیلاتی ؛ بدترین تهمت ها را نثار منتقدانش کرده است.و طلبکار هم هست و دنبال وصول طلب هایش هم می باشد که براساس اسنادی که رو کرده ام باید حسابتان را با من تصفیه کنید و پولهایی را گرفته اید بر گردانید والا حسابتان با …

شکرالله پاکنژاد مزدور صدام رجوی خیانتکریم قصیم: مخارج شاه و ملکه را هم اعلام می کردید

مریم رجوی ملکهمسعود خدابنده: مریم عکس فرح دیبا را روی میز گذاشت و رو به من گفت: دنبال کن این لباس و این صندلی را سریع تر تهیه کنیم.

(با تشکر از آقای رشیدی دریافت شد – ایران اینترلینک)

داغ ننگ ابدی بر پیشانی رجوی رذل

از انحطاط اخلاقی و رذالت و دنائت بسیار شنیده و خوانده ایم اما تا این حدش را ندیده بودیم. البته این روشن است که وقتی فردی به ورطه سقوط فلاکت می افتد.دیگر هیچ مرزی از دنائت و پستی برایش باقی نمی ماند که از آن عبور نکند.

در ایام اخیر فرقه رجوی هر آنچه از پستی و پلشتی بود را عیان کرد و با نشان دادن یکسری اسناد و میثاق های محرمانه دورن تشکیلاتی ؛ بدترین تهمت ها را نثار منتقدانش کرده است.و طلبکار هم هست و دنبال وصول طلب هایش هم می باشد که براساس اسنادی که رو کرده ام باید حسابتان را با من تصفیه کنید و پولهایی را گرفته اید بر گردانید والا حسابتان با کرام الاکاتبین است .

و همه را هم تهدید به دادگاهی شدن کرده است ( بگذریم که کل دستگاه فرقه مثل روباه دزد از حساب و کتاب و داوری می ترسند )

البته خیلی روشن است که تمام این خزئبلات تراووشات مغز علیل شخص رجوی است و کسی دیگر در فرقه جرات ندارد بدون تایید او قلم روی کاغذ بگذارد.رجوی می خواهد با سند سازی و با این کارهای بغایت ضد انسانی صدای مخالفانش را در گلو خفه کند و همه را دق مرگ خانه نشین کند و یا دوباره آستانبوس خودش کند. وبا این تیر بحساب خودش دو نشان بزند. هم اعضا مستعفی را بترساند و هم گوشی را دست اعضا ناراضی باقیمانده شورا دست ساز هم بدهد. که حواستان باشد .اگر دست از پا خطا کردید .اسناد شما هم رسانه ای می شود…..

فرقه می خواهد شرافت انسانها را با پول معاوضه نماید.

البته توهین و تحقیر کردن مخالفان و جعل اسناد توسط رجوی جنایتکار نسبت به هر مخالف و جدا شده ای یک سند افتخار است. واز قضا پای اورادر افشای این فرقه مافیایی محکم تر و استوارتر می کند.و همه به عیان بیشتر پی به ماهیت کثیف این مردک ترسوی بزدل و بی پر نسیب خواهند برد. و به ریش او می خندن و خواهند گفت :

که ای انسان نابکارتو که با دوستان و یاران قدیمی ات که عمر ؛جان ؛ مال و تمام هستی شان را بپایت ریختند این چینین می کنی و همه را تهدید به مرگ ترور می کنی ؛با بیگانه چگونه ای ؟

تو که به قدرت نرسیده تحمل یک انتقاد و یک افشاگری و مخالف را نداری فردای روزگار اگر بر فرض مثال به قدرت برسی با ملت که هر روز مطالباتی دارند چه خواهی کرد؟

تو که مخالفینت را به داغ و درفش و سربریدن و مثله کردن تهدید می کنی ؛ لابد جوخه های مرگت به روی تظاهرات مسالمت آمیز هم رگبار خواهند بست.

فرقه از هر رهگذری که گذارش ولو کوتاه به سمتشون باز شده باشد .پرونده دارد و متناسب با فراخور نفرات هم به بهانه های مختلف از انها سند جعل کرده و یا با حیله و نیرنگ سند سازی کرده است. و بنابر مقتضی زمان و شرایط آنها را رو می کند.

آقای شاه مسعود تو که متخصص جعل اسنادی و مدعی هستی همه را فردا به امام زمان و خلق قهرمان نشان خواهی داد. میشه یک خواهش کوچلو ازت بکنیم.اگه میشه چند سند هم از ولخرجی های همسرت بانو مریم قجر را نشان بده ؛ بقول خودت این پول خون شهدا و حق خانواده شهداست.باشه قبول ولی مریم قجر به چه حقی و با چه مجوزی میلیونها یورو در گاو صندوق شخصی اش نگهداری می کنه که با رسوایی پلیس فرانسه انها را از گاو صندوق اتاق خواب ملکه بیرون می کشد.

به چه حقی مریم قجر این همه ولخرجی صرف فقط ظاهرش می کند. به مریم که می رسد از کیسه خلیفه می بخشی و انرا کلیدار بیت المال می دانی اما اسناد پول های کرایه خانه و مخارج سفر اعضاء مستعفی شورا را رسانه ای می کنی و مدعی هستی که باید پول ها را بر گردانند.

مگر میلیونها دلار خرج شیوخ و عشایر و روستاییان عراقی نکردی که برایت امضا جعل کنند.که قمپز در کنی فرقه در عراق میلیونها حامی و هوادار دارد .در صورتیکه هم خودت و هم تمام سران دستگاهت بخوبی می دانستند که همه این اسناد و امضا ها جعلی و تقلبی است.

مگر بار ها و بارها فقط صرفا بخاطر ضدیت با نخست وزیر قبلی عراق کامیون های مواد غذایی را سفارش نمی دادی که جلو درب اشرف بمانند تا هم بپوسند و فاسد شوند که بتوانی یک عکس وفیلم تهیه کنی وانرا رسانه ای کنی .ایا هر بار دهها هزار دلار را به این شیوه به آتش نمی کشیدی.

چه شده که الان بفکر مطالبه هزینه هایی که برای چند عضو شورایی مستعفی کرده ای افتاده ای.آیا انصافا دنبال مطالبه خون شهدا و حقوق خانواده شهدا هستی یا اینکه دردی دیگر دارید؟

اگر شهامت و جسارت داری همین را بالا بیار ….

خودت می دانی و همه ما هم خوب می دانیم که دردت کجاست و از کجا می سوزی .

آقا جون تو ی درد بیشتر نداری حرفتم اینه یا با من ؛یا برات پرونده می سازم؛ بی ابروت می کنم؛ مزدور اطلاعتی ات می کنم؛ تهدید به قتلت می کنم .تا تو باشی که به ساحت نا مقدس من جسارت نکنی.

جالب اینجاست که رجوی بخوبی می داند که همه این جبغ بنفش کشیدن ها و جعل اسناد و تهدید به ترور ؛ دردی از دردهای بی درمانش دوا نمی کند. اما این فرد کلا بحران زی است و حیاتش در گرو بحران است.یک روز پاچه این مخالف را می گیرد ؛ یک روز از داخل سوراخش پیام تهدید و ترور می فرستد و یک روزهم طلب خون شهدا را دارد.

یک روز همدست داعش می شود؛ ی روز بلند گوی تروریست های سوری می شود.

یک روز اسیدی پاشی علم می کند.وووووو

باید به صراحت گفت آنکه باید فردای روزگار پاسخ گوی تمام خون های بناحق ریخته شده است شخص رجوی و سران زیر دست او هستند که دسته دسته بهترین جوانان این مرز و بوم را به کام مرگ فرستادند. و باید پاسخگوی تمام پول هایی که با رنج و خون از مردم اخاذی می کردید باشید

باید پاسخگوی نوکری هایت به دیکتاتور سابق عراق باشید و پول هایی که مابازاء اطلاعت فروشی و خیمه شب بازی هایت که در داخل می کردی و مزد انرا دریافت می کردی باشی.

باید پاسخگوی تمام امید ها و اعتمادهایی که پرپر کردی باشی.

باید پاسخگوی بی حرمتی هایت به زنان و دختران مسلمان که با اعتماد مطلق وارد فرقت شدن باشی

باید پاسخگوی تمام دروغهاو تهمت هایت به منتقدینت باشی.همان کسانی که مزدورو جیره خوارشان می دانی. با مشقت و با تنگدستی روزگار سپری می کنند. ولی به حداقل های قوت لایموت قناعت کردند و میکنند اما عطای تورا به لقایت بخشیدند.

زمانی بود که به همراهان غیر سازمانی خود رفیق می گفتیم و جانمان را فدای انها می کردیم زیرا علیرغم اینکه با ما اختلاف عقیدتی داشتند .در تمام سختی ها و فراز و نشیب ها همراهمان بودند.اما شهوت قدرت طلبی شخص رجوی و تفکر یا من یا هیچ کس ؛ اورا به ورطه سقوط انداخت و بقول خودش به رفیقان شوارایی اش هم که روزی مریم قجر تک تک انها را حلوا حلوا می کرد رحم نکرد و در اوح بی شرافتی سیاسی این انسان های شریف را هم آماج بدترین تهمت ها و فحاشی ها کرد و دست اخر هم طلبکارشان هم شده است که پول های مرا بر گردانید.

تف به این بی شرفی و بی پرنسیبی تف…

بگذار ماشین جعل ودروغ رجوی هر چه میخواهد تولید کند و رسانه ای کند. مارا بیمی از این اسناد پوچ و توخالی نیست.ماصدای درگلوخفه شده اسیرانی هستیم که با فریب و نیرنگ و با مغز شویی اسیر و برده ات کرده ای ؛ هستیم و تا ازادی تک تک انها از پا نخواهیم نشست.

هزکدام از ما یک سند و شاهدی هستیم که جنایات فرقه را در هر زمان و در هر مکان افشا خواهیم کرد.

بنابراین انچه باقی خواهد ماند پایان زمستان و روسیاه شدن رجوی خائن است.

مجتبی رشیدی

پاریس

***

تروریست ها شورای ملی مقاومت رجویاعضای ” شورای ملی مقاومت ” بدانند که چه نانی می خورند؟

ریزش در شورای ملی مقاومت رجویطور دیگری هم می توان زیست

مسعود رجوی قبل از فرارمسعود رجوی یازده سال قبل  با نزدیک شدن سقوط ولینعمتش صدام حسین از قرارگاه اشرف فرار کرد و مخفی شد

زهره قائمی فرمانده ترور صیاد شیرازیمسعود و مریم رجوی زهره قائمی مسئول ترور شهید صیاد شیرازی را به همراه دیگران در قرارگاه اشرف باقی گذاشت تا کشته شوند

زهره قائمی کمپ اشرف 2زهره قائمی بصورتی مشکوک در کنار بیش از پنجاه تن دیگر در قرارگاه اشرف به ضرب گلوله گشته شد. رجوی هنوز اجازه دسترسی و تحقیق از ۴۲ تن باقی مانده از این واقعه را نمی دهد

سازمان ملل در مورد نقش رجوی در کشتار ۵۳ تن از قربانیان مجاهدین خلق در کمپ اشرف تحقیق کند

UN must investigate Rajavi’s role in the deaths of 53 MEK victims in Camp Ashraf

رجوی داعش 5The Iranian Mojahedin-e Khalq (MEK) and Its Media Strategy: Methods of Information Manufacture

همچنین:

مریم قجر و بزک کردن چهره اش با با ماسک بردباری

Maryam Rajavi terrorist syriaمجتبی رشیدی، ایران اینترلینک، پاریس،  دوازدهم ژانویه 2015:…  دست از این خیمه شب بازی ها بردار . تورا چه به دموکراسی و بردباری؛ تو دنبال همان کثافت کاری ها و گل دزدی ات از قبرستان ها باش و بیخودی هم خرج بیهوده نکن.  اگر راست می گویی

سوء استفاده کثیف و رذیلانه فرقه رجوی از وقایع اخیر فرانسه

مجتبی رشیدی، پاریس، دوازدهم ژانویه 2015:…  فرقه کثیف در دادگاه بریتانیا و در جریان بررسی پرونده مریم قجر در فرانسه بارها به غلط کردم گویی افتاد که ما خشونت را کنار گذاشتیم و محکوم می کنیم. دوباره چه شده است که حرف و شعار مفت و مضحک سر می دهد و این شعار را سر تیتر سایت فرقه کرده

جیغ بنفش رجوی با باندرول سخنگویش در اسلو

کمپ اشرف سپتامبر 2013-1مجتبی رشیدی، پاریس، بیست و هفتم دسامبر 2014:… طنز تاریخ را ببنید که دوباره این مردک ادعای حفاظت از لیبرتی و دادن درس پایداری و امنیت به عراقیان را کرده است .فقط ناقابل تعداد دوهزار سلاح سبک و چند قبضه سلاح ضد هوایی برای تامین هوایی اردوگاه اسیران در لیبرتی درخواست کرده است.

زوزه های رجوی حکایتی غریب نیست

رجوی و گروگانهامجتبی رشیدی، پاریس، بیست و هفتم نوامبر 2014:… باز کفتار خون آشام از سوراخش سرک کشید و داد سخت داد و با سوء استفاده رذیلانه از نام سرور شهیدان کف بر دهان از کشتن و بستن و دوختن دهان و سرکوب اسیران داد سخن داد . که هر کس می خواهد برود و هر کس هم که می خواهد بمانداما : آنطور که من می گوی

شعبده شورای مرکزی یا وحشت رجوی از فروپاشی فرقه

کمپ لیبرتی ژوئیه 2014مجتبی رشیدی، پاریس، سی و یکم اکتبر 2014: …  نکته ای که بسیار مضحک و خنده داراست. تعین رئیس و نایب رئیس برای پشیبرد امر سرکرده فرقه انهم از طرف زهره اخیانی که خودش جرات نداره بدون اجازه مژگان پارسایی اب بخوره انجام می شود و اومژگان را بعنوان رئیس و زهره مریخی را بعنوان نایب