دو عضو بلند پايه مجاهدين خلق (فرقه رجوی) از اين سازمان جدا شدند

دو عضو بلند پايه مجاهدين خلق (فرقه رجوی) از اين سازمان جدا شدند

محمد ب، وبلاگ باند رجوی، هفتم ژوئن 2013: … همينطور در روزهاي اخير آقاي اسماعيل يغمايي، شاعر و نويسنده شناخته شده ميهنمان كه سالها در تشكيلات مجاهدين بسر برده و تقريبا تمامي سرودهاي رسمي مجاهدين را سروده است، در نامه اي از تشكيلات مجاهدين خواست كه وضعيت همسر سابقش را كه بطور مشكوكي خبر مرگ او منتشر شده است، روشن سازند. اما نه تنها از مجاهدين پاسخي دريافت نكردبلكه سيل فحشها و ناسزاها به سمت او سرازير شد …

(لینک به فایل ویدئویی – ۳۰ مگا بایت)


(مریم رجوی مستفر در قرارگاه مرکزی گروه تروریستی در پاریس)

لینک به منبع

صبح امروز در اطلاعيه اي كه از طرف آقايان كريم قصيم و محمدرضا روحاني دو عضو بلندپايه مجاهدين خلق منتشر شد، از شوراي ملي مقاومت (ارگان سياسي مجاهدين خلق) جدا شدند. آقاي كريم قصيم مسئول كميسيون محيط زيست و آقاي روحاني مسئول كميسيون قضايي شوراي ملي مقاومت بودند. اين كميسيون ها پايه و اساس وزارت خانه هايي بوده است كه قرار بود پس از پيروزي مجاهدين پي ريزي شود.

در اطلاعيه منتشر شده كه اعلام جدايي و انشعاب از سازمان مجاهدين خلق منظور مي شود، به چند نكته مهم اشاره كرده كه علل جدايي آنهاست و از طرفي عمق اختلاف در مباني در سازمان مجاهدين خلق را نشان مي دهد. لازم به توضيح است كه در ماه گذشته ميلادي آقاي ايرج مصداقي زنداني سياسي كه بيش از ده سال را در زندانهاي رژيم ايران به جرم هواداري از مجاهدين بسر برده است، در نامه اي به مسعود رجوي به برخي از سياستهاي تشكيلاتي و ايدئولوژيك او انتقاد كرد و خواهان روشن شدن اين انتقادات شد. اما از طرف رجوي نه تنها پاسخي به آنها داده نشد، بلكه از طرف ايادي و پامنبري هاي تشكيلات مجاهدين، مورد هجوم و هتاكي قرار گرفت.

همينطور در روزهاي اخير آقاي اسماعيل يغمايي، شاعر و نويسنده شناخته شده ميهنمان كه سالها در تشكيلات مجاهدين بسر برده و تقريبا تمامي سرودهاي رسمي مجاهدين را سروده است، در نامه اي از تشكيلات مجاهدين خواست كه وضعيت همسر سابقش را كه بطور مشكوكي خبر مرگ او منتشر شده است، روشن سازند. اما نه تنها از مجاهدين پاسخي دريافت نكردبلكه سيل فحشها و ناسزاها به سمت او سرازير شد و كميسيونهاي رسمي شورا او را تهديد به دادگاه، كردند.

در ماههاي اخير همچنين خانم عفت و عاطفه اقبال دو عضو بلندپايه مجاهدين كه برخي از اعضاي خانواده شان در عراق بسر مي برند با توجه به وضعيت عراق از سازمان خواستند كه اعضاي گرفتار شده در جهنم عراق را به خارج منتقل كند. اما نه تنها مجاهدين پاسخ درستي به اين موضوع ندادند بلكه مثل ساير موارد گذشته آنها را به باد فحش و ناسزا گرفتند و القابي كه از يك سازمان سياسي بسيار بسيار بعيد است نثار آنها كردند.

اكنون پس از موارد فوق شقه و انشعاب به ساير جاهاي ديگر تشكيلات مجاهدين كشيده شده است. بال سياسي مجاهدين دچار تشتت شده و اعضايي كه كمي نظرات مستقل داشته اند از اين سازمان فاصله مي گيرند.

برخي از نكات مهم اطلاعيه آقايان قصيم و روحاني به شرح زير است:

ـ ما هميشه , به خصوص طيّ دهه اخير و بيشتر در چهارسال گذشته , در مورد تنظيم روابط دروني , روشهاي برخورد به اشتباهات , فقدان پاسخگويي مناسب , نوع واكنش به انتقاد و منتقدان درون و بيرون شورا, [عدم پاسخگويي رجوي به انتقادات آقاي ايرج مصداقي] شيوه تصميم گيري , همچنين چگونگي طرح و بحث تحليلهاي اساسي و رويكردهاي مبرم پيشنهادي و ….. با دشواريهاي گوناگون و فزاينده مواجه بوده ايم . طي ساليان دراز به سبب لاينحل ماندن تناقضات و افزايش و تراكم مشكلات جديد صبر و حوصله ما هم تحليل رفته است

ـ باري , ما در چهارسال گذشته نه تنها در هيچيك از محورهاي (اجتماعي، سياسي، فرهنگي) گشايش و اصلاحي نديديم بلكه دردمندانه شاهد انقباض و تكرار اشتباهات نيز بوده ايم…. ادامه مطالبات اصلاحي فوق گاه حتي موجب خشم دوستان مجاهد و طبعاً عذاب ما بوده است. به ويژه كه همزمان به پرسشهاي مصرّانه افكار عمومي و مسائل مطروحه نيز پاسخ شايسته داده نمي شد.

ـ در ماههاي اخير كه انواع معضلات جديد به دشواريهاي پيشين افزوده شده است:

– افشاي مسائل شخصي و تعرض غيرقابل دفاع و علني چند ماه پيش به موضوعي كه درحوزه حقوق بشر افراد قرار دارد. [اشاره به انتشار نامه اي به نام آقاي قربانعلي حسين نژاد كه توسط خود رجوي منتشر شد]

– پيامهاي (نصيحت و انذار !) آقاي رجوي خطاب به سران غالب و مغلوب رژيم ولايت فقيه!

– مداخله دادن مكرر و بي وجه كميسيونها و دبيرخانه شوراي ملي مقاومت در مسائل , و بعضاً مشاجراتي , كه آشكارا به ايدئولوژي و تشكيلات و …. سازمان مجاهدين خلق مربوط بوده اند…. [مشخصا پاسخ از جانب شوراي ملي مقاومت به آقايان اسماعيل وفا يغمايي و ايرج مصداقي و خانمها عاطفه و عفت اقبال]

ما نمي توانيم با اين كارها و رويكردها موافق باشيم. مي رويم , چون ديگر نارضايتي و نداي اعتراضِ شأن و وجدانمان بر سكوت و صبرمان چيره شده. نمي توانيم در پيشگاه ملت ايران و افكار عمومي و تاريخ / به عبارت ديگر نزد وجدان خويش پاسخگوي سياستها , رويكردها , كنش و واكنشهايي باشيم كه در بحث , تصميم و اجراي آنها مشاركتي نداشته ايم.

همچنین
واکنش مجاهدین خلق (فرقه رجوی) به درخواست آقای یغمایی و برخی اظهار نظرها در شبکه های اجتماعی
نمایندگی سازمان ملل در عراق (مارتین کوبلر) کابوس مجاهدین خلق (فرقه رجوی)
موجودی به نام «حمید امامقلی»
عبرت روزگار (سالگرد تعطیلی کمپ تیف) – خواسته های آن زمان سران مجاهدین خلق، فرقه رجوی از امریکا


(Rajavi from Saddam to AIPAC)


Daniel Zucker, Maryam Rajavi and ALi