رجوی، بیمار جنسی عقب مانده

رجوی، بیمار جنسی عقب مانده

ایران دیدبان، اول ژوئیه 2013: … در شرایط فعلی و با وجود قوانینی که در این گروه جاری است، مثل اعترافات جنسی و یا سرکوب شخصیت و عواطف از مسیر این اعترافات، می‌توان گفت که تشکیلات مجاهدین، در واقع تبلور رؤیاهای جنسی رجوی است. رجوی یک منحرف جنسی (پارافیلی)است، این خصیصه قبل از هر پارامتر دیگری در تحلیل رفتار وی، برپاکردن انقلاب ایدئولوژیک با کارکرد مطلقاً جنسی و علل اصرار وی بر نگهداشت تشکیلات …

لینک به منبع

در باره رجوی(1)

بیمار جنسی عقب مانده

پس از واقعیات افشا شده در باره مفاسد اخلاقی رجوی و انجام سکس گروهی توسط وی با زنان عضو گروه تروریستی مجاهدین، مطالبی با هدف اثبات فجایع جنسی درون این گروه و نیز انتقاداتی معطوف به تنزل روابط تشکیلاتی به اعمال سخیف فرقه ای مطرح شد. کشف مناسبات فرقه ای مجاهدین باعث شده است که از تحلیل شخصیت رجوی فاصله گرفته شود و بیماریهای روانی – جنسی وی که منشأ ایجاد بسیاری از مناسک و کارکرد منحصر به فرد آنان درون مجاهدین می باشد، کمتر شناخته شود.

با مطالعه ای مبتنی بر آنچه تا کنون رجوی بروز داده است، تردیدی نیست که وی دچار انحراف شدید جنسی است و اختلالات متعددی از این حیث دارد که حادترین آن، “اعتیاد جنسی” می‌باشد.

اعتیاد جنسی راهی است که بعضی برای درمان احساسات و غالباً تحمل فشارهای عصبی انتخاب میکنند تا جایی که اعمال جنسی تبدیل به بزرگترین و عمده ترین ابزار آنها برای تحمل فشارها و استرس ها در زندگی شان میگردد. برای رجوی با شخصیت بسیار ضعیف و به ویژه به شدت تحقیر شده به دلیل شکستهای زیادی که ندانم کاریها و بی لیاقتی و خودخواهی وی، علت العلل آن بوده است، اعتیاد جنسی یگانه راه تخلیه و فرار از استرس و فشارهای عصبی محسوب شده است.

یک مثال تاریخی در این باره وجود دارد که در باره زندگی خلبانان آمریکایی است که در جنگ جهانی برای فرار از استرس جنگ به سکس گروهی روی آورند و با طولانی شدن جنگ مسئولین خلبانان که در اول با این کار چندان موافق نبودند ، همه گونه تسهیلات برای سکس گروهی قائل شدند تا استرس جنگ و طولانی شدن آن باعث خرد شدن روحیه خلبانان نگردد . طبق آماری که از زوجین خلبان در آن هنگام گرفته شده است ، حداقل در پایگاه های امریکایی، شصت و پنج درصد زوج ها با تبادل همسر و سکس گروهی کاملا موافق بودند.

معتاد جنسی وقت زیادی را برای تخیلات و اعمال جنسی صرف میکند، در این باره نیز برنامه‌ریزی، طراحی و سناریونویسی رجوی برای انجام سکس گروهی و به دام انداختن هر یک از سوژه ها، اثبات کننده وقت طولانی است که وی برای فکر کردن به این امر اختصاص داده است.

معتادجنسی چنانچه برایش امکان پذیر باشد در روابط جنسی تبدیل به شخصی زیاده رو و عنان گسیخته می شود، مانند آنچه در باره سکس گروهی رجوی شاهد بودیم.

از نظر علمی اعتیاد جنسی سه علت زیست شناختی، روانشناسی و روحی دارد که هر سه مورد از علل بیماری رجوی است.

از لحاظ زیست شناسی، فرد معتاد، شخصی است که بدنش را در موقعیتی قرار میدهد تا اندورفین و انکفالین دریافت کند، این کار را توسط تقویت خیالات شهوانی و انزال جنسی انجام میدهد. در این باره انقلاب ایدئولوژیک، رقص رهایی و… عینیت بخشیدن به تخیلات جنسی توسط رجوی بوده است و اساساً به چنگ آوردن مریم رجوی سپس انجام عملی جنسی با وی فرآیند خیالات طولانی مدت وی در این باره بوده است.

از لحاظ روانشناسی شخص معتاد نیاز به درمان و یا فرار از آزارهای فیزیکی، احساسی و جنسی دارد. او برای این کار به مسائل جنسی روی میآورد. تمام انتقاداتی که به رجوی در مورد ناکارآمدی و رفتار فاشیستی اش می شود، آزارهایی است که او برای فرار از آن نیاز به چنین تسکینی دارد.

از لحاظ روحی، معتاد جنسی جای خالی معنویت را در وجودش با روابط جنسی پر میکند. این اعتیاد روحانیت آنها است، از طریق آن آرامش می یابند و با آن شاد و سرپا می‌شوند. برای رجوی که خود را به جای خدا نشانده است، خلاء معنویت به طور مضاعف عمل کرده و وی را رنج می دهد که وی با به زنجیرکشدن جنسی دیگران، در پی پرکردن آن می باشد.

عوامل روانی – اجتماعی

در برخی رویکردهای روانکاوی جدید منحرف جنسی به خاطر روشی که برای مدارا با اضطراب ناشی از تهدید اختگی از سوی پدر و جدایی از مادر ( در باره رجوی ، کابوس فروپاشی و بی سرپرست ماندن ) انتخاب می کند و با وجود تظاهرات عجیب و غریب، رفتار فرد منحرف دریچه ای برای سائق های پرخاشگری و جنسی فراهم می کند که در غیر این صورت به سوی رفتار جنسی متناسب هدایت می شد.

همچنین بر طبق نظریه روانکاوی کلاسیک اختلالاتی مثل نمایشگری و تماشاگری(اسکوپوفیلیا) جنسی که در مناسک ساخته شده توسط رجوی مانند حوض و غسل و رقص رهایی و … به غلیظ ترین شکل ممکن یافت می شود، کوششی برای تسکین اضطراب اختگی ( فروپاشی) است. رجوی بارها تأکید کرده است که به وسیله انقلاب ایدئولوژیک، تشکیلاتش را بیمه کرده است!

از زاویه روانکاوی، آزارگری جنسی برای جبران احساس درماندگی و ناتوانی است که فرد دارای اختلال جنسی در بحران شخصیتی نیاز به تسلط و کنترل بر قربانی خود دارد، آزارگری جنسی از سوی رجوی به خصوص در اعتراف گیری ها تحت عنوان بیرون ریختن تناقضات و یا تحت فشار قرار دادن زنان برای لخت و عریان شدن در جمع و به عقد وی در آمدن و… متبلور است و در حقیقت یک مکانیزم دفاعی برای جبران حقارت و ناتوانی او است.

علت گریز از اجتماع و همبستگی، ائتلاف و حتی اختفای ده ساله نیز بیش از آن که سیاسی یا امنیتی باشد نیز ناشی از همین بیماری است، بنابر نظریه یادگیری چون تصور علایق انحرافی در سنین پایین شروع می شود و چون تخیلات و افکار شخصی با کسی در میان گذاشته نمی شود (که می تواند این افکار و علایق را وقفه داده یا تضعیف کند ) خیالات و امیال انحرافی بدون وقفه و مهار تا بزرگسالی ادامه می یابد، در همین دوره است که شخص در می یابد که چنین علایم و امیال انحرافی با موازین اخلاقی اجتماعی ناسازگار است که به دلیل ریشه دار شدن چنین تخیلاتی، افکار و رفتار های جنسی با تخیلات انحرافی یا شرطی مربوط شده است و از این رو جمع گریز و منزوی و در این مورد خاص ستیزجو ضد اجتماع شده و جامه عمل پوشاندن به امیال جنسی برای رجوی از هر چه مهمتر است.

عوامل زیستی

در مورد رجوی و با توجه سوابق پزشکی وی از دوران جوانی تا کنون به چند یافته اساسی که در مطالعات مبتلا به انحرافات جنسی دیده شده است، از جمله علایم عصبی خفیف یا شدید که گاهی تا حد رفتار پرخاشجویانه غیرطبیعی بروز می کند، تشنج، اختلالات روانی و به ویژه عقب ماندگی ذهنی برمی خوریم .

خصوصیات بالینی

وجود خیالات ویژه و احساس نیاز شدید برای اقدام روی خیالات مزبور یا تاثیر آن ها در رفتار فرد و اثرآن در برانگیختگی جنسی و وابستگی ارگاسم به پرداخت ذهنی یا نمایش رفتاری همان تخیلات و به ویژه فعالیت جنسی طبق مراسم یا قالب خاصی، از جمله علائم بالینی است که بر اساس فراوانی مستندات افشا شده از سوی اعضای زن مجاهدین غیرقابل تردید و مشهود است…

سایر مناسک و مراسم جاری در گروه تروریستی مجاهدین که رجوی عمدتاً با گزارشهای دقیق و در موارد خاص از طریق فیلمبرداری در جریان جزئیات آن قرار دارد، بر اساس اصول ابتدایی در روانکاوی ریشه در تخیلات جنسی رجوی دارد. در شرایط فعلی و با وجود قوانینی که در این گروه جاری است، مثل اعترافات جنسی و یا سرکوب شخصیت و عواطف از مسیر این اعترافات، می‌توان گفت که تشکیلات مجاهدین، در واقع تبلور رؤیاهای جنسی رجوی است.

رجوی یک منحرف جنسی (پارافیلی)است، این خصیصه قبل از هر پارامتر دیگری در تحلیل رفتار وی، برپاکردن انقلاب ایدئولوژیک با کارکرد مطلقاً جنسی و علل اصرار وی بر نگهداشت تشکیلات به صورت غیرقابل دسترسی و تحت کنترل شدید به مثابه امکان و فرصت تحقق رؤیاها و نیازهای جنسی‌اش، بایستی مورد مداقه قرار گیرد.

همچنین:

اسیر دیگری در لیبرتی در گذشت! – چرا زهره اخیانی، از زنان حرم رجوی، با هلیکوپتر آمریکایی برای مداوای سرماخوردگی به بیمارستان میرفت ولی دارو برای رضا نصیری نبود؟!!

2013/04/26

محمد رزاقی، وبلاگ رزاقی، بیست و ششم آوریل ۲۰۱۳: …  رجوی در خوش خدمتی و جاسوسی ؛ وطن فروشی برای امریکاییها و جنایتکاران پنتاگون داشت بوزینه وار بالا پایین می پرید و همه شب بساط عیش و رقص برای سوگـلیهای امریکایش بر پا میکرد چرا از انها نخواست اقدام به معالجه رضا نصیری بکنند؟ چرا زهره […]

کمپین نجات جان علیرضا میرباقری از خروجی کمپ لیبرتی در عراق. انجمن زنان ایران، دوازدهم مارس ۲۰۱۳

2013/03/25

. زنان ایران، دوازدهم مارس ۲۰۱۳: … نام :سید علی رضا. نام خانوادگی : میرباقری. تاریخ تولد: ۱۹۶۹ محل تولد : تهران. تاریخ ورور به سازمان : ۱۹۸۸٫ اکنون در خروجی کمپ خروجی لیبرتی عراق می باشد محلی که افراد خواهان جدا شدن ازسازمان هستند. سازمان یک نیروی بزرگی روی آن گذاشته تا خارج نشود وبشدت تحت نظر […]

تنها خواسته مادرم بعد از سالها یک تماس تلفنی با فرزندان اسیرش در کمپ مجاهدین خلق در عراق است  نامه سرگشاده خانم زهرا سادات میرباقری به خانم ” مگان رود ” مسئول حقوق بشر امور زنان در سازمان ملل

2013/03/24

. زهرا سادات میرباقری، زنان ایران، هشتم مارس ۲۰۱۳: … من غم بزرگ دیگری نیز دارم و شما را در آن شریک میدانم و درخواست همدردی از شما می کنم و آن اینست که ۲خواهر عزیز و یک برادرعزیزم همچنان در کمپ لیبرتی گروگان رهبری کمپ هستند این در حالی است که مادررنج کشده من آرزوی […]


(Women “rewarded” with pendants and robes after sexual ordeal)