رجوی داعشی از چه طریقی و با چه کسانی به کمال ؛ جمال و … رسیده !

رجوی داعشی از چه طریقی و با چه کسانی به کمال ؛ جمال و … رسیده !

Rajavi cult terrorists Paris Feb 2016محمد رزاقی، وبلاگ رزاقی، پاریس، دهم فوریه 2016:…  در میان کسانی که برای تظاهرات امده بودند داعشی های کرواتی که هم پیمان رجوی داعشی بودند شرکت کرده بودند و به خیال ابلهانه خودشان با در دست داشتن نقشه تجزیه شده ایران اهواز بعنوان کشور مستقل در نقشه ای که بدست … 

مریم رجوی علی صفوی تروریسماسرائیل، عربستان و منافقین بزرگترین بازندگان توافق ایران و قدرت های جهانی

لینک به منبع

رجوی داعشی از چه طریقی و با چه کسانی به کمال ؛ جمال و … رسیده !

محمد رزاقییکی از مخ پوسیده های رجوی داعشی مقیم اور سوراواز بعد از این شوء خیابانی با یک اسم مستعار طبق معمول مدعی شده بود که مقاومت ( اسم مستعار رجوی داعشی ) با این تظاهرات نشان داد به کمال رسیده !!!

حال با یک نگاه مختصر ببینیم رجوی داعشی از چه طریقی وبا چه کسانی به کمال ؛ جمال ؛ شمال ؛ جنوب و … رسیده است .

رجوی داعشی برای کشاندن یک مشت پناهجوی عرب و افغانی برای تظاهرات از یکماه با دادن و کرایه دانشجوها با دلارهای خونین صدام ملعون و شیوخ مرتجع عرب ؛ موساد ؛ طبق روال ثابت وهمیشگی افراد جمع کرد .

در میان کسانی که برای تظاهرا امده بودند داعشی های کرواتی که هم پیمان رجوی داعشی بودند شرکت کرده بودند و به خیال ابلهانه خودشان با در دست داشتن نقشه تجزیه شده ایران اهواز بعنوان کشور مستقل در نقشه ای که بدست داشتند نشان می دادند و در نقشه شان خلیج فارس را خلیج عربی نوشته بودند . البته سابقه وطن فروشی رجوی داعشی تازگی ندارد و نباید برای ان تعجب کرد .

رجوی داعشی ید طولانی در وطن فروشی ؛ جاسوسی ؛ ترور ؛ قاچاق ؛ پولشوئی و .. دارد تنها نکته ای که در این بین تازه بود پرده برداری از داعشی های کرواتی در تظاهرات فرقه رجوی داعشی بود و بارها به شخصه تاکیر کرده ام و باز هم می کنم تنها تفاوتی که رجوی داعشی با ابوبکر داعشی دارد در ظاهر می باشد داعشی های البغدادی با ریش و پشم افکار و خواسته خودشان را پیش می برند رجوی داعشی برای فریب افکار عمومی بطور خاص افکار اروپائیها بدون ریش هستند و از کروات استفاده می کنند به علاوه اینکه البغدادی داعشی ساخته سیا ؛ موساد و شیوخ مرتجع عرب جنایاتش را 3 سال اغاز کرده اما رجوی داعشی 35 سال که جنایاتش را شروع کرده و هنوز هم به ان ادامه می دهد رجوی داعشی استاد و الگوی البغدادی داعشی می باشد و البغدادی هنوز به گرد پای رجوی هم نمی رسد .

بخش دیگری که در تظاهرات پاریس شرکت داشتند عده ای از کادرهای فرقه رجوی داعشی بودند که در کشورهای مختلف اروپا در خانه های تیمی مستقر می باشند و یا در اردوگاه اور سوراواز فرانسه که مقر استقرار مریم قجر داعشی می باشد انها هم مستقر هستند .

Rajavi cult terrorists Paris Feb 2016

داعشی های کرواتی با پرچم غیر رسمی سوریه و نقشه تجزیه شده ایران و شعار داعشی های البغدادی در شوء خیابانی رجوی داعشی در پاریس .

همچنین کسانی در تظاهرات پاریس شرکت داشتند که رجوی صفتی را بخوبی از رجوی داعشی یاد گرفته اند ومثل بوزینه ادا اطوار در می اورند .

این افراد بوزینه هائی هستند که وقتی در درون تشکیلات فرقه رجوی داعشی بودند به هر دریوزگی ؛ پفیوزی دست می زدند و همیشه می خواستند از دیگران برای لاپوشانی کثافتکاریهایشان برای خودشات استفاده کنند .

این مدل افراد در اوج پستی و رذالت ؛ دریوزگی هم به لحاظ اخلاقی مردار بودند و هم به لحاظ شخصیتی که هیچ حد و مرزی را نمی شناختند ونمی شناسند و الان هم می خواهند کثافت کاریهایشان را با یاوه گوئی ؛ دروغ بپوشانند .

برای اینکه بدانید رجوی با چه کسانی به کمال رسیده باید به نمونه هائی اشاره کنم که در اردوگاه بد نام اشرف هم در کمپ تیف هم در اروپا خودم شاهد بودم و یا شاهدان زنده کثافتکاریهای رجوی داعشی را افشا کرده اند و می کنند .

ــ به کمال رسیدن رجوی داعشی با برگزاری یک شوء خیابانی سفسطه ای بیش نیست و باید به میرزا بنویس مخ پوسیده رجوی داعشی بگویم نوشتن اینکه رجوی داعشی با برگزاری یک شوء خیابانی به کمال رسیده برای لاپوشانی کثافتکاریهای رجوی داعشی میباشد .

رجوی داعشی و رجوی صفتان تنها در یک جائی به کمال ؛ جمال؛ شمال ؛ جنوب می رسند چه در مناسبات فرقه رجوی حضور داشته باشند و یا در ظاهر از رجوی داعشی جدا شده اند ولی کماکان رجوی صفتی خود را حفظ کرده اند یا درحال رقص رهائی باشند یا بر روی تخت در حال معراج باشند ؛ یا در حال دماغی زدن مواد و تزریق مواد مخدر ؛ یا در حال همجنس بازی ؛ یا با ادم فروشی یا در حال لاپوشانی کثافتکاریهایشان با دروغ ؛ دغل بازی های رجوی گونه .

حتما خیلی از کسانی که در نشستهای اردوگاه موسوم به باقر زاده بودند نشستهای مهوش سپهری ( نسرین ) در سالن بنام سالن میله ای بیاد دارند .

در ان نشست مهوش سپهری خواهر مریم می خواست در باره موضوعی با شما نشست برگزار کند ولی مسولین دیدند اشل ! بحث خواهر مریم پائین می اید بنابر این به این نتیجه رسیدیم خودمان این نشست برگزار کنیم .

مهوش سپهری ( نسرین ) سپس بدون هیچ مقدمه ای گفت :

ــ عده ای درمناسبات به همجنس بازی و رابطه با حیوانات رو اورده اند !!!

ــ در نبود زن به هم نوع خود گرایش پیدا کرده اند و حتا اضافه کرد چند نفردر این رابطه دستگیر کرده ایم که مشخص شده که باند درست شده !

سپس مهوش سپهری چند نفر را تک به تک به پای میکرفون صدا کرد .

ــ مهرداد ـ ف ( این برادر مجاهد انقلابی به برکت انقلاب ایدئولوژیک بخار انقلاب مریم قجر انقدر بالا زده بود که بیش از 5 نفر از کم سنها که در مناسبات به انها ملیشیا می گفتند در انبار و اسلحه خانه قرارگاه 10 به پشت خود کشیده بود و بدین شیوه انقلاب ایدئولوژیک مریم قجر در پشت اقا مهرداد ـ ف به کمال و جمال رسیده بود در ضمن نامبرده را بعد از زدن یک فصل کتک و شکستن عینک روی صورتشان به قرارگاه 5 منتقل کردند ولی از شدت بخار انقلاب مریم قجر باز همان کثافتکاری انجا هم ادامه داد تا اینکه صدام ملعون سرنگون شد سپس ایشان با ان سابقه مشعشع به تیف امدند در کمپ تیف هم باز یک باند هوادار فرقه رجوی تشکیل دادند که 7 تا 8 نفربیشتر نبودند و چون این باند به هم همجنسبازی وکثافتکاریهایشان می پرداختند در کمپ تیف به باند تبادلی ها معروف شدند در ضمن نا گفته نماند که بعضی از شبها سر نوبت با هم درگیر می شدند و از چادری بیرون انداخته می شدند و چون کسی حاضر نبود با این افراد زندگی کنند مجبور می شدند سبها در چادر تلویزیون بخوابند !

ــ محمد ـ خ ( این شخص بطور واقعی نمونه بارز رجوی صفتی می باشد ادعا دارد زندانی سیاسی بوده ولی در اوج پفیوزی ؛ در اوج بی شرفی و بی ناموسی هم قد رجوی داعشی می باشد .

این فرد کسی هست که سمبل زنبارگی مثل رجوی داعشی ؛ سمبل بی شرافتی طوریکه وقتی همسر برادرش و مادرش از ایران برای ملاقاتش به اردوگاه بد نام اشرف امده بودند یک شب مادرش را همراه خواهرش که انهم عضوء فرقه رجوی داعشی می باشد به بیرون از محل استقرار می فرستد وهمسر برادرش را زور گیری می کند و مورد تجاوز قرار می دهد .

وی که مثل رجوی شعار میداد امروز اکراین ـ فردا ایران در تظاهرات فرقه رجوی هم مدعی شده یاران مقاومت همیشه هستند اما نمی گوید اگر مبارز و اهل مقاومت بوده چرا از اردوگاه فرقه رجوی به هتل رفته و نمی گوید به چه طریقی از انجا خارج شده و در اروپا دوباره به مقاومت پیوسته و در سایت افتابکاران که معروف به سایت افتابه بدستان رجوی می باشد و توسط یک تواب بد نام دیروز و به گفته خودش کوفی امروز مدیریت می شود برعلیه اقای مصداقی و زندانیان سابقی که حاضر نیستند در مقابل رجوی دولا و راست شوند مقاله می نویسد !

یکبار در یکی از مصاحبه هایم گفته بودم و باز تاکید می کنم هر چقدر می توانی ادا ـ اطوار بوزیه وار در بیار اما مطمئن هستم رجوی زنت را پیش تو نخواهد فرستاد ان قولهائی که سران فرقه داده اند بهتر مثل اردوگاه بد نام اشرف به خیالش در حمام باشی بعد فاکتهایش را مستقیم برای مریم قجر داعشی بفرست تا رجوی داعشی مطمئن شود با گوهرانی مثل شما به کمال و جمال و نهایت به فاضلاب رسیده .

ــ سیروس ــ و ( رجوی داعشی با این مجاهد بی بدیل هم به کمال رسیده مجاهدی که از حیوان ماده هم نگذشت !

سال 79 در اردوگاه جلولا موسوم به انزلی سران فرقه چند راس الاغ برای بردن مهمات به مرز برای انجام خمپاره زنی به داخل ایران خریدند .

الاغها را در یک ساختمان قدیمی که در مسیر تعمیرگاه بود نگهداری می کردند بعد از ظهر بود که می خواسن به تعمیر گاه محل کارم برود از مسئول صنفی چند نوشابه گرفته بودم خواستم در داخل تریلی بگذارم که تریلی روبروی همان اطاقی که الاغها را نگهداری می کردند پارک کرده بودم درب این اطاق از پائین تقریبا 30 تا 40 سانتی متر باز بود بعد ازگذاشتن نوشابه ها داخل تریلی موقع پائین امدن متوجه شدم روی یک بلوک یک نفر ایستاده از این شیوه متعجب شدم و روی میز فلزی بزرگی که کنار دیوار بود رفتم با تعجب دیدم برادر مجاهد سیروس در حال انقلاب ایدئولوژیک کردن با یکی از الاغهای ماده بود !

رجوی داعشی از این کثافت که اسم خودش را به زور می نویسد و اگر یک سطر املاء گفته شود در 20 کلمه 21 تا را غلط خواهد نوشت بر علیه جدا شده ها به اسم این مجاهد پر شور انقلابی در طویله مقاله نویسی می کرد در سایتهایش حلوا ؛ حلوا می کرد و در تظاهرات و شوهایش هم به این کثافتها رجوی داعشی به کمال رسیده !!!

ــ جابر ـ س ( این هم یکی از گوهران بی بدیل رجوی داعشی می باشد که رجوی داعشی مدعی با این کثافتها به کمال رسیده ! مهوش سپهری درهمان نشست معروف سالن میله ای با داد و بیداد به سرافراد گفت شما درگیر مسئله جیم ( جنسی ) خودتان هستید سپس مهوش سپهری گفت جابرـ س در قرار گاه جلولا با چند نفر رابطه داشته دستگیر کرده ایم اعتراف کرده که علاوه با چند نفر حتا با مسئول خودش ( برادر فرمانده ) در انبار یگان و حمام رابطه داشته .

این گوهر بی بدیل در کمپ تیف جزوگروه تبادلی ها و هوادار رجوی داعشی بود که با برادر مجاهد نوروز ـ ت هر شب در حال پیش بردن انقلاب ایدئولوژیک مریم قجر بودند و حتا تا انجا پیش رفته بودند که به امریکائها مراجعه کرده و در خواست کرده بودند کشیش امریکائها انها را به عقد هم در بیاورد !!!

ــ رضا ـ آ ( این گوهر بی بدیل و برادر مجاهد دیروز و فعال حزب کمونیست امروز در قرارگاه جلولا موسوم به انزلی موقع نگهبانی با یک جوان کم سن که پسر یکی از وزرای خیالی نزدیک مریم قجرداعشی می باشد و مادرش هم جزو شورای رهبری دست ساز رجوی داعشی می باشد برای تجاوز خفت گیری می کند و من شخصآ وقتی از برادر مجاهد و گوهر بی بدیل سوال کردم که چرا اینکار کرده ای مدعی شد می خواست از این طریق رابطه ای با همسر وزیر خیالی برقرار کند !!!

یعنی این مجاهد بی بدیل مثل رجوی داعشی می خواست از طریق پسر به مادر برسد عملی که حتا حیوان هم انجام نمی دهد و رجوی داعشی با این افراد به کمال و جمال و در نهایت به فاضلاب رسیده .

علی ـ پ ( معروف به علی کثافت معتادی که در ایران 3 بار به جرم خرید و فروش مواد مخدر دستگیر می شود و در نهایت به خاطر تجاوز به یک دخترکم سن سال برای فرار از دست عدالت به از ایران فرار می کند و به عراق می اید و عضوء فرقه رجوی داعشی می شود .

بعد از سرنگونی صدام ملعون به کمپ تیف امد در کمپ به خاطر کثافتکاریهایش به اسم علی کثافت ملقب شد ورفیق دمخور گروه تبادلی که همگی دارای پرونده های متعدد اخلاقی هستند شد .

علی کثافت بعد از رسیدن به اروپا برای بدست اوردن پول مواد مخدر یاوه سرائی ؛ دورغ به هم می بافد و در نزد سران فرقه رجوی مدعی می شود مادرش پیام داده اگر علیه فرقه رجوی داعشی حرف بزند شیرش را حلال نخواهد کرد !!!

حال که مادر علی کثافت در سایتهای جدا شده ها در داخل ایران نامه درج می کند که از علی کثافت بی خبر هست و طلب کمک مالی هم می کند !

اما اطلاعات دقیق هست که علی کثافت از فرقه رجوی داعشی بابت نامه ای که علیه جدا شده ها در مقابل چند هزار دلار نوشته بود باز درخواست پول می کند . سران فرقه با یک نقشه طراحی شده علی کثافت به هلند می کشانند درهلند رجوی داعشی یکی ازعوامل خود که در کار قاچاق مواد مخدر؛ قاچاق انسان و کارهای خلاف می باشد برای دادن مواد مخدر به سراغ علی کثافت می فرستد و بعد از دادن مواد مخدر به علی کقافت بلافاصله به پلیس اطلاع می دهند و مشخصات دقیق علی کثافت لو می دهند باعث دستگیری علی کثافت می شوند .

البته اضافه کنم رجوی داعشی از کانالهای مختلف در هر گونه تجارت خلاف دست دارد و این هم نمونه ای ازمنابع در آمد رجوی داعشی در اروپا می باشد که بصورت حرفه ای از افراد ی که به نظر می رسد هیچ ارتباطی با فرقه رجوی داعشی ندارند برای خلافکاریهایش استفاده می کند .

یک نمونه دیگر رجوی صفت بی نظیرکه بی شرفی ؛ بی ناموسی ؛ حرامزادگی ؛ ادم فروشی ؛ دروغ ؛ یاوه سرائی به خوبی از رجوی داعشی یاد گرفته .

 

 

به رجوی داعشی هم می گویم در تظاهرات پاریس همکاری و همپیمانی با تروریستهای داعش پرده برداری شد و مطمئن باش در اینده نزدیک بیشتر از این رابطه با تروریستهای داعشی و پس مانده های حزب بعث ؛ طارق الهاشمی فراری ؛ موساد ؛ شیوخ مرتجع عرب پرده بر داری خواهد شد اما باید حقیقت گفت رجوی داعشی یک جا شانس اورده که دولت عراق گوش به فرمان سفارت امریکا ؛ لابی های اسرائیل می باشد وگرنه در همان ایامی که مریم قجر به سفارش سازنده های داعش زمینه همکاری پس مانده های حزب بعث در ملاقات مخفی با طارق الهاشمی فراری در اروپا طرح ریزی می کردند و یا بعد از اینکه داعشی ها و پس مانده های حزب بعث شهرهای بزرگ عراق ( موصل ؛ تکریت ؛ قسمتی از کرکوک ؛ استان دیالی و … را می گرفتند رجوی داعشی هم انها را عشایر انقلابی و حمله داعش را انقلاب مردم عراق در بوق و کرنا کرده بود اگر دولن عراق مسقل و گوش به فرمان سفارت امریکا نبود باید اجازه می داد تا یک دادگاه مستقل به جنایات فرقه رجوی در حق مردم ایران؛ عراق ؛ اعضاء فرقه رسیدگی کند تا مشخص می شد رجوی داعشی تا چه حد با جنایتکاران و تروریستهای داعش و پس مانده های حزب بعث همکاری به دستور موساد و شیوخ مرتجع عرب همکاری دارد .

اما همانطور که اسناد انکار ناپذیر و شاهدان زنده جنایتها ؛ جاسوسی ؛ وطن فروشی ؛ قاچاق انسان ؛ پولشوئی ، دریافت ملیونها دلاراز صدام ملعون به خاطر کشتار مردم ایران و عراق بعد از سقط شدن صدام بیرون امد در اینده نزدیک بیشتر از این از همکاری نزدیک با داعش و موساد ؛ تروریستهای طارق الهاشمی ؛ شیوخ مرتجع عرب نمایان خواهد شد . دیر یا زود دارد اما سوخت وساز ندارد .

رجوی داعشی با رجوی صفتان و حرامزاده هائی که به ناموس خودشان هم نا محرم هستند نه به کمال رسیه نه به جمال تنها به یک فاظلاب گندیده رسیده که 35 سال بوی گندش فقط مشام انسانها را ناراحت می کند همین و بس .

پاریس : محمد رزاقی

***

مجاهدین خلق فرقه رجوی گروگانها را مجبور به فحاشی به خانواده ها می کنندکیهان لندن: لیبرتی: سودای ارتش آزادی و ماجراجویی رهبرانش

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=23236

آذربایجانی ها به رجوی داعشی تف می کنند

محمد رزاقی، وبلاگ رزاقی، پاریس، بیست و دوم ژانویه ۲۰۱۶:…  رجوی داعشی با انتشار بیانیه های جعلی ؛ دورغین به نامهای مختلف از داخل ایران می خواهد بصورت شیادانه ؛ رذیلانه و فریبکارانه که مختص رجوی داعشی می باشد می خواهد وانمود کند که درداخل ایرا نیان حضورو حتا هوادار دارد . اینبار سایت فرقه رجوی داعشی با درج مطلبی مدعی شده جمعی از هواداران رجوی داعشی در تبریز با نوشتن نامه ای از …

رضا اکبری نسبتبریز جای رجوی ها نیست !

سوء استفاده باند رجوی از نام  سرداران ملی ایران

لینک به منبع

آذربایجانیها به رجوی داعشی تف می کنند .

رجوی داعشی با انتشار بیانیه های جعلی ؛ دورغین به نامهای مختلف از داخل ایران می خواهد بصورت شیادانه ؛ رذیلانه و فریبکارانه که مختص رجوی داعشی می باشد می خواهد وانمود کند که درداخل ایرا نیان حضورو حتا هوادار دارد .

اینبار سایت فرقه رجوی داعشی با درج مطلبی مدعی شده جمعی از هواداران رجوی داعشی در تبریز با نوشتن نامه ای از آزادیخواهان جهان خواسته از رجوی داعشی حمایت و از کمپ لیبرتی محل استقرار اعضاء نگون بخت حفاظت کنند !

رجوی داعشی و سران فرقه مستقر در اردوگاه اور سوراواز به روزی افتاده اند که می خواهند با نوشتن نامه و اطلاعیه های دروغین خودشان را با یک تن سریش به ریش یکی ببندند که ان هم نمی چسبد که نمی چسبد .

در این نامه دروغین به اسم مردم تبریز امده است :

” لذا احتراما از آزادیخواهان سراسر دنیا تقاضا داریم بعا از هفدمین حمله جنایتکارانه مزدوران رژیم خونخوار آخوندی به اشرفیان لیبرتی دست روی دست نگذارند، برای امنیت و حفاظت لازم آن عزیزان که تنها توسط  نیروی انسان دوست باتجربه آموزش دیده و بی طرف بین المللی امکانپذیر است”.

حالا به فرموده نویسنده مخ پوسیده اور سوراواز نشین آزادیخواهان جهان باید به افتند به دوره گردی ببینند کی با تجربه است ! هم اینکه اموزش دیده است ! بی طرف باشد ! حتما ؛ حتما مارکش هم بین المللی باشد وگرنه رجوی داعشی قبول نخواهد کرد .

البته نویسنده دجال مخ پوسیده رجوی صفت یک قلم را جا نداخته و انهم اینکه در بین واجد شرایطین در صورت اینکه جنس مادینه بود حتما اموزش رقص رهائی را گذرانده باشد و یا حد اقل استعداد و اموزش پذیری رقص رهائی داشته باشد تا در کمترین زمان از استاد اینگونه رقصها ( مریم قجر داعشی ) یاد بگیرد و بعد هم به معراج رفتن روی تخت با رجوی داعشی و کسب مقام نه تنها بین المللی بلکه اسمانی هم به وی از طرف رجوی داعشی داده می شود .

در ادامه نویسنده مخ پوسیده مقیم اور سوراواز که خودش را بعنوان جمعی از هواداران رجوی داعشی در تبریز جا زده می نویسد :

همه بهترمی‌دانندکه رژیم آخوندی بعدازشکستهای پی‌درپی بین‌المللی ومنطقه‌یی به سیم آخرزده چون تنها با بحران زنده است.

قلم به دست رجوی داعشی بدون اینکه بفهمد بند اب داده و ادعا کرده رژیم به سیم اخر زده و به دنبال صدور بحران است تا زنده بماند و محل تخلیه این بحران به ادعای نویسنده مخ پوسیده مرکز ثقل دنیا ! کمپ لیبرتی در عراق می باشد !

با تجربه نزدیک به ۲۰ سال بودن در تشکیلات فرقه رجوی داعشی صد در صد مطمئن می گویم هر وقت رجوی خود و تشکیلات فرقه گرایه اش در مرداب فر و می روند برای فرار از جوابگوئی و لاپوشانی شکستهایش یک زمانی نشستهای درونی و سرکوب در داخل تشکیلات تشدید می کرد .

حالا رجوی داعشی یک بند به از جنایاتش اضافه کرده حمله راکتی به کمپ لیبرتی از طریق پسمانده های حزب بعث ؛ نیروهای طارق الهاشمی تروریست فراری که در دادگاه عراق محکوم به اعدام شده و طبعآ با همکاری داعشی های عراق که رجوی همکاری نزدیک با این تروریستها از سوریه تا عراق دارد .

هدف و نیت پلید رجوی داعشی از درج این مدل نامه ها زمینه سازی یک حمله تروریستی به کمپ لیبرتی درعراق که محل استقراراعضاء نگون بخت رجوی داعشی در عراق می باشد و همه این یاوه سرائی ها در نامه منتسب به تبریزی ها اماده کردن افکار عمومی می باشد تا زمانی که تروریستهای همدست رجوی حمله به کمپ لیبرتی انجام دادند تا رجوی ادعا کند این حمله صدور بحران می باشد که از قبل هواداران ما از تبریز ان را پیش بینی کرده بودند ( از درج این نامه مشخص می شود رجوی داعشی باز در حال سناریو نویسی واماده سازی یک حمله جنایتکارانه برای کمپ لیبرتی می باشد !!!

از این طریق به رجوی داعشی ؛ مریم قجر داعی و دیگر سران فرقه می گویم :

برای سر پوش گذاشتن به شکستها و فرار از جوابگوئی به جنایتهایتان فکر نکنید با به کشتار دادن اعضاء نگون بخت با همدستی پسمانده های حزب بعث ؛ طارق الهاشمی ؛ داعشی های البغدادی درعراق می توانید از دست عدالت فرار کنید این خیال خام و ابلهانه رجوی داعشی و رجوی صفتان شما به زودی باید جواب جنایتهایتان را بدهید در این شک و شبهه ای نداشته باشید .

مخ پوسیده رجوی داعشی در ادامه می نویسد :

خلق جهان بداند مسعود رهبرماست ارتش آزادیبخش پیام آخرماست – قسم به‌ جان جانان ایستاده‌ایم .

خوب حال گیریم این خلق جهان می خواهد بداند رجوی داعشی رهبر شماست ! این رهبر که نزدیک ۱۵ سال در سوراخ موش خزیده بیرون نمی اید خلق جهان از کجا بدانند رجوی داعشی اصلا وجود خارجی دارد یا نه ؟ یا قرار خلق جهان روز روشن فانوس به دست همه سوراخ موشها را بگردند تا رجوی داعشی پیدا کنند و بعد بدانند که رجوی داعشی رهبر است اما در سوراخ موش ؟

نویسنده مخ پوسیده رجوی داعشی نوشته ارتش ازادیبخش پیام اخر ماست !!! خنده خلق جهان

اگر رجوی داعشی مدعی ارتش ازادیبخشی دارد قرار ازادی به مردم ایران ببخشد بس این چه ارتش زوار درــ رفته ؛ مفنگی که نمی تواند حتا حفاظت خودش تامین کند ! بخشش ازادی به مردم پیش کش ؛ سلاح و لباس فرم ؛ قرارگاههای اهدائی صدام گرفته اند فعلا به جای پلی به تهران اتوبان هوائی به سمت تیرانای البانی درست کرده اید شما فعلا بند تونبون خودتان را محکم بگیرید بقیه ادعا ها پیش کش رجوی داعشی ؛ مریم قجر داعشی و …

اما نویسنده مخ پوسیده رجوی داعشی به جان جانان قسم خورده تا اخر خواهند ایستاد !

مطمئن نویسنده مخ پوسیده رجوی داعشی مقیم اور سوراواز با کد از این طریق به همسر سابق پیام فرستاده که ایستاده تا تقی به توقی بخورد تا شاید روزی برسد که باز به هم برسند . انشالله پیام به دست همسرش می رسد از حق نگذریم در نشستهای رجوی داعشی هم خیلیها از برادران سر خورده زن از دست داده با ایماء و اشاره انقلاب مشعشع مریم قجر داعشی پیش می بردند حالا هم با شعار پیامهایش را می دهد بدبخت چکار کند فعلا حسرت بدل می گردد .

ــ در شهر تبریز تقریبا بیش از ۵ ملیون نفر زندگی می کنند اگر ـ اگر رجوی درست می گوید که نامه از طرف هواداران فرقه رجوی داعشی درتبریز می باشد یک تظاهرات ۵ نفره در یکی از میدانهای تبریز ترتیب بدهد تا همان خلق جهان ببینند واقعا رجوی یک در ملیون در داخل ایران هوادار دارد !

در اخر به رجوی داعشی و رجوی صفتان می گویم که زیاد از این ادا اطوارها در نیاورید نوشتن نامه و اطلاعیه های دروغین فقط تهی بودن مشت رجوی داعشی باز می کند و می خواهم با اطمینان بگویم برای رودر ـ رو شدن با رجوی داعشی ؛ مریم قجر حسرت به دل ریاست جمهوری + ارتش نداشته زوار در ـ رفته رجوی داعشی نیازی به ارتش و سپاه و بسیج و … نیست تنها قربانیان فرقه ؛ جدا شده ها ؛ خانواده های قربانیان اذربایجانی کافی رجوی داعشی و رجوی صفتان جارو کنند .

پاریس : محمد رزاقی

مریم رجوی و آنجلاتفاوت آنجلا و خانم رجوی

تبلیغ شامپو، تالیف کتاب و تحلیل سیاسی

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=23166

توافق هسته ای ایران ۵ +۱ میخی بر تابوت رجوی داعشی

محمد رزاقی، وبلاگ رزاقی، پاریس، هفدهم ژانویه ۲۰۱۶:…  به رخم تمام تلاشهای بوزینه وار؛ رجوی داعشی و اربابش نتانیاهو؛ شیوخ مرتجع عرب در به شکست کشاندن توافق ایران با ۵+۱ امروز توافق بر جام صورت گرفت و سایه جنگ وتحریم از بالای سر ملت ایران دور شد . در چند سال گذشته و بطور خاص بعد از اینکه رجوی صدام ملعون از دست داد تلاش زیادی کرد تا با نشان دادن حلقه به گوشی و مزدوری می تواند …

پنج بعلاوه یک ایران 2015توافق لوزان و نعل وارونه زدن‌های رهبری مجاهدین (بسته شدن شکاف حیاتی فرقه رجوی)

لینک به منبع

توافق هسته ای ایران ۵ +۱ میخی بر تابوت رجوی داعشی .

عزا ؛ عزاست امروز ــ روز عزاست امروز ؛ رجوی و نتانیاهو صاحب عزاست امروز !

به رخم تمام تلاشهای بوزینه وار؛ رجوی داعشی و اربابش نتانیاهو؛ شیوخ مرتجع عرب در به شکست کشاندن توافق ایران با ۵+۱ امروز توافق بر جام صورت گرفت و سایه جنگ وتحریم از بالای سر ملت ایران دور شد .

در چند سال گذشته و بطور خاص بعد از اینکه رجوی صدام ملعون از دست داد تلاش زیادی کرد تا با نشان دادن حلقه به گوشی و مزدوری می تواند برای موساد و شیوخ مرتجع عرب ضد ایرانی وسیله استعمال خوبی باشد .

گرفتن اطلاعات ماهواری اسرائیل و اعزام مهدی ابریشمچی شوهر سابق مریم قجر توسط رجوی داعشی و مزدور معلوم الحالی مثل جعفر زاده و نقطه اتصال موساد و رجوی ( حسن داعی ) رجوی داعشی تمام تلاش خود را بکار گرفت تا وانمود کند که اطلاعاتی دارند که نشان می دهد ایران در حال ساخت بمب اتمی می باشد .

رجوی داعشی برای اثبات گفته هایش علاوه بر اطلاعات ماهواره ای اسرائیل چند مزدور و جاسوس خود را در داخل ایران فعال کرد تا یکسری اطلاعات مراکز و دانشمندان هسته ای ایران را جمع اوری کند . البته اسامی و مشخصات دانشمندان هسته ای برای طراحی ترور بود که رجوی داعشی در همکاری با موساد اسرایئل با هم پیش می بردند و چند دانشمند هسته ای ایران توسط مزدوران اجیر شده هم ترور شدند ولی جمع کردن اطلاعات مراکز هسته ای تف سر بالائی بود که به صورت خود رجوی واربابش افتاد .

رجوی داعشی با دادن چوب اشاره به دست مهدی ابریشمچی و جعفر زاده بارها با فریبکاری و دروغ ؛ دغل بازی و گذاشتن چند عکس و کروکی ادعا کردند نیروهایش از داخل ایران اطلاعات مراکز هسته ای را بدست اورده اند !!!

در صورتیکه محلهای مورد ادعای رجوی داعشی یا مراکز نظامی شناخته شده و یا مراکز صنعتی معمولی بودند مثلا ( مشخصات و موقعیت یک کارخانه گاو صندوق سازی و … از طرف رجوی داعشی بعنوان مرکز هسته ای ارائه شد ! این اطلاعات دروغ باعث شد تا رجوی داعشی مزدورانی را که بعنوان منابع داخلی حلوا ؛ حلوا می کرد خود زمینه دستگیریشان را در داخل اسرائیل فراهم کند فردی بنام (علی منصوری ) که سالیان سال برای فرقه رجوی داعشی از داخل ایران در مقابل دریافت دلارهای خونین اطلاعات جمع می کرد به خاطر کلاهبرداری و دادن اطلاعات دروغ به رجوی داعشی و موساد توسط شخص مهدی ابریشمچی و ماموران موساد به داخل اسرائیل کشانده شد و در همانجا دستگیر و زندانی شد .

اما جائی که پرده از چهره ضد انسانی و ضد ایرانی رجوی داعشی برداشته می شود انجاست که مریم قجربا پرداخت دلارهای خونین به یک مشت جنایتکار جنگی درهرنشست برخواست و اطلاعیه خواهان تشدید تحریمها علیه ملت ایران می شود و با کمال بی شرافتی و بی ناموسی ؛ مزدوری ؛ وطن فروشی بی همتا جلوتر از ارباب ادمکش ؛ بچه کش ( نتانیاهو ) ظهر به تاریخ ۹٫۱۲٫۱۳۹۱ خواهان تشدید تحریمها علیه ملت ایران می شود وعین همان حرفها را در همان روز شب بی بی سی از؛ زبان نتانیاهو ( تشدید تحریمها ) علیه ایران را باز گو می کند . همنوائی مزدور ارباب بر علیه مردم ایران سند انکار ناپذیر حلقه به گوشی رجوی به موساد و شیوخ مرتجع عرب منطقه می باشد .

هر ایرانی وطن پرست و ازاده هیچ وقت خواهان تحریم مردم و یا حمله نظامی به ایران و ایرانی نشده جزء عوامل کثیف و مزدوران خلص که برای رسیدن به نیات پلید خود به هر دریوزگی رذالت و پستی تن می دهند و به ان رنگ مخالفت و اپوزسیون نمائی می دهند رجوی داعشی و رجوی صفتان تنها قمپوزسیونهائی هستند که فقط می توانند در کنار سواحل امن رود اور سوراواز ؛ کالیفرنیا بشینند و با سس مبارزه بر علیه مردم ایران روده درای کنند .

همه می دانند که از تحریم ایران مردم و بطور خاص طبقه ضعیف بودند که تحت فشار بودند و هستند هم برای امرار معاش هم برای تهیه مایحتاج زندگی و دارو … ولی رجوی داعشی مزدور و مجبور برای نشان دادن حلقه به گوشی اش دستورات موساد و شیوخ مرتجع عرب اطاعت کند و بوزینه وار بالا پائین بپرد .

با برداشته شدن تحریم و دور شدن سایه جنگ از سر مردم ایران باید به رجوی داعشی گفت مردم ایران در زمان جنگ وطن فروشی ؛ جاسوسی ؛ مزدوری شما را برای صدام دیده بودند در این دوره هم مزدوری و جاسوسی ؛ وطن فروشی تان را برای موساد و شیوخ مرتجع عرب به چشم دیدند با پوست و استخوان لمس کردند و لکه ننگ و سیاهی دیگر بر پرونده جنایاتتان در نزد مردم ایران اضافه شد .

حال رجوی داعشی یک چوب اشاره دست مهدی ابریشمچی شوهر زاپاس مریم قجر بدهد وهر روز شوء برگزار کنند مثل بوزینه ها از این شاخه به ان شاخه بپرند دیگر اثری ندارد .

به اربابان رجوی داعشی هم می گویم خاک بر سرتان شما از صدام ملعون هم ابله تر هستید دستمالی که صدام برای پاک کردن خودش استفاده کرده شما دوباره می خواهید برای پاک کردن خودتان استفاده کنید احمقها ؛ البله های مخ پوسیده ما ایرانیها یک مثل داریم که می گوید ( البته این تجربه علمی هم شده ) :

حیوان دراز گوش اگر یکبار ازباتلاق ببرید بار دیگر اگر بکشید هم خر وارد ان باتلاق نمی شود !

نمی خواهم با مقایسه شما مخ پوسیده ها به این حیوان دراز گوش توهین شود!

اما مطمئن باشید شما به اندازه ان خر هم عقل ندارید .

مریم رجوی علی صفوی تروریسماسرائیل، عربستان و منافقین بزرگترین بازندگان توافق ایران و قدرت های جهانی

2015-10-29-1446141457-4261917-syria2013Aleppo.jpgMassoud Khodabandh, Huffington post Nov. 2015:
Syrian Negotiations Won’t Provide One Winner But Will Ensure Violence Is Absolute Loser

2014-09-16-USIran.jpgAmerica Must Make Its Underlying Intentions Toward Iran Clear

The Factual Errors in John Bolton’s “Bomb Iran!” (Supporting Mojahedin Khalq terrorists for money)

Massoud Khodabandeh: The Iranian Mojahedin-e Khalq (MEK) and Its Media Strategy:
Methods of Information Manufacture

همچنین:

فرقه رجوی جنایتکار چه فرقی با داعش دارد؟ (هشدار به ارگانهای امنیتی غرب)

محمد رزاقی، وبلاگ رزاقی، پاریس، شانزدهم ژانویه ۲۰۱۵:…  سرویسهای امنیتی به جای استفاده از فرقه رجوی بعنوان یک برگ فشار به ماهیت و عملکرد سران این فرقه در اروپا و مناسبات درون تشکیلاتی فرقه رجوی دقت کنند و اجازه ندهند اموزش دیده های فدائیان صدام و گارد جمهوری صدام ملعون سنگ فرش خیابانهای شهرهای اروپا را ب

محمد رزاقی، وبلاگ رزاقی، پاریس، هشتم ژانویه ۲۰۱۵:…  برای روشن شدن افکارعمومی و کسانی که از درون اردوگاه بد نام اشرف خبر نداشتند لازم می بینم به چند نمونه از گفته های شخص رجوی زنباره در مورد سلاح اشاره بکنم و همچنین روند خلع سلاح تا ماهیت کثیف رجوی جنایتکار بر همه اشکار شود . زمانی که رجوی زنباره توسط اربابچرا رجوی خود را به کوچه علی چپ میزند ؟

محمد رزاقی، وبلاگ رزاقی، پاریس، دوم ژانویه ۲۰۱۴:…  اما اینبار رجوی زنباره ؛ مریم قجر حرمسرادار شخصی رجوی و دیگر سران فرقه خود را به کوری مطلق زدند و از بازدید تفریحی سفیر ایران از حرمسرای زیر زمینی رجوی زنباره اصلا حرفی به زبان نمی اورند . اما چرا؟ چون رجوی زنباره و مریم قجر به روشنی و بهتر از هر کس می داننحمایت فرقه جنایتکار رجوی از جنایتکاران و دزدان مسلح

محمد رزاقی، وبلاگ رزاقی، بیست و نهم دسامبر ۲۰۱۴:…  سایت فرقه مافیایی و جنایتکار رجوی خبر درگیری دزدان مسلح گلپایگان را طوری درج کرده هر کس اصل خبر را نداد فکر خواهد کرد همان قیام خونین خیالی رجوی رخ داده است . سابت رجوی زنباره نه تنها اصل خبر را درج نکرده بلکه درگیری نیروهای انتظامی با دزدان مسلح را طوری درجوی ماهیت تروریستی و خشونت طلب خویش را به نمایش می گذارد !

محمد رزاقی، وبلاگ رزاقی، پاریس، بیست و هفتم دسامبر ۲۰۱۴:… درخواست بغایت ابلهانه رجوی از امریکاییها اما اینبار از زبان سخنگوی مجهول الهویه فرقه تروریستی رجوی روی سایتهای خبری فرقه جلب توجه می کند . این درخواست که تمامآ خواسته وحرف شخص رجوی زنباره می باشد مبنی بر بر گرداندن ۱۰ درصد از سلاحهایی که موقع خلع