روانشناسی ولی فقیه فرقه = رهبر عقیدتی

روانشناسی ولی فقیه فرقه = رهبر عقیدتی

مسعود رجوی قبل از فراراحمد فریاد (امضا محفوظ)، اروپا، بیستم ژانویه 2015:…  گفت :در این مدت چند سالی که دعوا سر” ماندن در اشرف و عراق است” همیشه حرف های دوگانه می زند مثال چند روز پیش گفت به ما سلاح بدهید برای حفاظت از لیبرتی قبلش گفته بود همه ما را یک جاببرید آمریکا چند وقت پیش چراغ خاموش کرد که هر کس می خواهد برود . اشرف کانونی استراتژیک نبرد است ” و یا گفت اشرف ناموس هر مجاهد است …

مسعود رجوی و  فروغ جاویدان پیام ۱۱ آبان سر کرده فرقه رجوی” یا زوزه های نشسته

لینک به منبع (صفحه فیسبوک)

روانشناسی ولی فقیه فرقه = رهبر عقیدتی

در سایت فرقه ضاله رجوی مقاله ای هست با این تیتر” روانشناسی ولی فقیه” که خیلی جالب است “حتما بخوانید .

تمام بیماری های بشری از نظر پزشکی بطور نسبی شناخته شده هستن اعم از بیماری داخلی یا ارتوپدی و یا روانشناسی و ووو و بطور مطلق نوع بیماری ها در انسان ها هم مشترک هست یعنی اگر سرماخوردگی بیماری عام هست شامل این قانون می شود که همه آحاد بشری در معرض مبتلا شدن به این ویروس هستن میخوای شاه باش یا گدا

می خوای شهردارباش یا روفت گر شهرداری می خواهی رهبر باش یا امر بر می خواهی ولی فقیه باش یا رهبر عقیدتی ویروس بیاد صغیر کبیر نمی شناسد . الان هم در این مقاله به بیماری روانی اشاره کرده که خاص رهبران هست و این ویروس بیشتر در حول وحوش رهبران میچرخد بخصوص از مدل ایدولوژیک که خیلی وخیم هست یعنی مخصوص رهبران با ماسک مذهبی هست از نوع ولی فیقه = رهبر عقیدتی که در آن مقاله در سایت رسمی فرقه درج شد .

مقاله اینگونه شروع میشود :

گفت : به نظر می رسد خامنه ای یک بیماری پیدا کرده انگار صبح حاش خوب است و عصر حالش بد می شود .{ صبح یه حرفی میزنه شب یه حرف متضاد حرف صبحش }

گفتم : ……….. الا تا پایان مقاله .

اگر اجازه بدهید من هم با الگو گرفتن از این مقاله می خواهم علت بیماری روانشناسی رهبرعقیدتی فرقه مجاهدین راخیلی کوتاه بررسی کنم من به عنوان یک جدا شده با سابقه دودهه در فرقه بودن در تمام مقالاتم و گفته هایم روی سخنم نقد و انتقادم فقط و فقط به سمت رهبران فرقه مریم هرزه و مسعود ملعون ومزدور است لذا احترام به تمامی ارزش های انسانی و مبارزاتی وتاریخچه گذشتگان این مرز بوم که شامل گذشته این سازمان در زمان شاه هم میشود احترام می گذارم .اما از شوریدن به رهبر عقیدتی فرقه مسعود ملعون هیچ کوتاهی نمی کنم .

گفت : به نظر می رسد مسعود رجوی یک بیماری پیدا کرده انگار صبح حالش خوب است وعصر حالش بد می شود .

گفتم : از روی چه نشانه ای میگویی .

گفت :در این مدت چند سالی که دعوا سر” ماندن در اشرف و عراق است” همیشه حرف های دوگانه می زند مثال چند روز پیش گفت به ما سلاح بدهید برای حفاظت از لیبرتی قبلش گفته بود همه ما را یک جاببرید آمریکا چند وقت پیش چراغ خاموش کرد که هر کس می خواهد برود . اشرف کانونی استراتژیک نبرد است ” و یا گفت اشرف ناموس هر مجاهد است “

امشب شب عاشورا هست و فردا به رفسنجانی نامه نوشت ” خلاصه این بیماری بد جوری یقه اش را گرفته و روز به روز هم وخیم تر می شود .

گفتم: خب علتش جیست؟ از کی اینجوری شده؟ بالاخره اگر این یک بیماری است، باید از یک زمانی شروع شده باشد.

گفت : دقیق نمی دانم شاید از روزی که گفتن عراق ترک کن یا اینکه اشرف تخلیه کن .

گفتم : من می دانم.

گفت :واقعا.

گفتم :بله .

گفت :شاید از زمانی که فشار آوردن لیبرتی را ترک کند .

گفتم :نه برو عقب تر .

گفت : از زمانی که گفتن اشرف تخلیه کن رهبر عقیدتی و شعار بیابیا بیا سرداد و دختران جوان را فرستاد تا سربازان عراقی را تحریک کنند برای حمله .

گفتم : نه برو عقب تر .

گفت: از موقعی که سلاح ها را به فرمان اربابانش دو دستی تحویل آمریکا داد و مراسم کنسرت خلاص شدن از دست سلاح ها را هم گرفت .

گفتم: نه برو عقب تر .

گفت: از موقعی که بتول سلطانی و دیگر زنان آزاده پته حرم سرایش را پنبه کردن .

گفتم : نه برو عقب تر .

گفت : بروم عقب تر که باید بروم در ایران علت بیماری او را بررسی کنم.

گفتم: اره برو عقب تر .

گفت : شروع مبارزه مسلحانه سی خرداد .

گفتم : نه برو عقب تر .

گفت: بابا این چه بیماری هست که اینقدر کهنه شده .

گفتم : آهان تازه داری از رابطه پزشکی به رابطه فلسفی میرسی یعنی قانون علت و معلول در علم فلسفه و درعلم پزشکی هم حاکم هست .

گفتم : حال که داری شیر فهم میشوی یه کم دیگه برو عقب .

گفت : انتخابات ریاست جمهوری که خمینی گفت هرکس به قانون اساسی رای نداده نمی تواند کاندای ریاست جمهوری باشه .

گفتم :نه برو عقب تر .

گفت: تو دانشگاه که گفت جواب مشت را با مشت می دهیم اما فرداش نامه نوشت به خمینی که پدر گرامی حضرت امام .

گفتم : نه برو عقب تر .

گفت : نکنه از روزی که آقای خمینی به او گفت “پسره فکر می کنه رهبره” به غب غب رهبر عقیدتی بر خورد و مریض شد .

گفتم : نه برو عقب تر .

گفت: اززمانی که خمینی از پاریس می خواست بیاد ایران رهبر عقیدتی به ولی فقیه پیشنهاد داده بودکه حفاظت شما با ما اما خمینی قبول نکرد رهبر عقیدتی مریض شد .

گفتم :نه برو عقب تر .

گفت : داداش من دیگه سنم بیشتر از این قد نمیده بیماری رهبر عقیدتی را یادم بیاید.تو را به خدا بگو تو هم با این قانون منطق و فلسفه ات دل رودم پیچ خورد مثل سرم که گیج شدم بلاخره علت بیماریش ا زکجا شروع شد .

گفتم: جانم اخوی علت بیماری رهبر عقیدتی که این روزها هزیان زیاد میگوید و در اثر همخوابی مکرر با چرخاننده حرمسرایش خاله مریم این بیماری واگیر دار را به او هم منتقل کرده پرت پلا گویی و هزیان گویی و هر روز یه حرف زدن را به این پیر زن هم منتقل کرده .

گفت : مثالی می توانی بزنی از این هزیان گویی این زنک .

گفتم : اره همین دیروز گفت اسلام دمکراتیک مجاهدین آنتی تز اسلام ارتجاعی ایران است که پادزهر تروریسم هستیم {زکی } ولی چند روز قبلش فرمان کشتن منتقدین جدا شده را داد . شیر فهم شده که بیمار صبح یه حرف می زند شب یه حرف ؟؟؟؟؟

گفت : اره اما علت بیماری رهبرعقیدتی را نگفتی ؟؟

گفتم : آهان داشت یادم میرفت » بیماری رهبر عقیدتی از روزی شروع شد که محمد حنیف نژاد دم تیغ داد و اعدام شد به این امید که رهبری کل سازمان و کل ایران را بگیرد اما یه رقیب داشت به نام آقای خمینی که در نجف عراق بود توسط اقای طالقانی و دیگران چند بار پیام داد و نامه که خودش را به جریان تاریخی جنبش مبارزاتی مسالمت آمیز مردم ایران بچسباند و کم کم پست مقام بگیرد اما خمینی جواب رد داد و گفت شما جوجه کمونیست هستید و التقاطی .

گفت : نه بابا راست گفتی پس این مفلوک بیمار از قدیم قدیم دنبال قدرت بوده و اسم رسم و پست مقام که بازی اش ندادن مریض شده و هزیان زیاد میگوید .

گفتم : آره جانم به همین سادگی که گفتم بود برو در مورد این بیماری بیشتر اطلاعات کسب کن بخصوص یه کم کتا بهای در مورد قوانین عام حاکم بر پدیده ها را بخوان تا قانون علت و معلول را بشناسی .

***

Nourizadeh on Rajavi Mojahedin Khalq NCRI May 21 2014
غیبت صغرا کی به پایان میرسد؟


http://youtu.be/wFBoPhmNyxU

زهره قائمی کمپ اشرف 2زهره قائمی بصورتی مشکوک در کنار بیش از پنجاه تن دیگر در قرارگاه اشرف به ضرب گلوله گشته شد. رجوی هنوز اجازه دسترسی و تحقیق از ۴۲ تن باقی مانده از این واقعه را نمی دهد

زهره قائمی فرمانده ترور صیاد شیرازیمسعود و مریم رجوی زهره قائمی مسئول ترور شهید صیاد شیرازی را به همراه دیگران در قرارگاه اشرف باقی گذاشت تا کشته شوند

سازمان ملل در مورد نقش رجوی در کشتار ۵۳ تن از قربانیان مجاهدین خلق در کمپ اشرف تحقیق کند

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=15592

آیا اسلام فرقه مجاهدین آنتی تز اسلام ارتجاعی است

احمد فریاد (امضا محفوظ)، اروپا، هفدهم ژانویه ۲۰۱۵:…  چرا تفکیک جنسیتی در مناسبات اسلام دمکرایتک داشتید والله در جامعه ایران چنین تفکیکی نیست شما مگر ضابطه نگذاشته بودین که رو درو شدن یک زن و مرد و با هم صحبت کردن حتی در مورد کار و مسولیت های مبارزاتی {کشک سابیدن } حرام هست .  مگر اعلام نکردین مراجعه و نشست دو نفره نداریم و باید ترکیب سه نفره باشد در اسلام …

گزارش کمپ لیبرتی 9دفاع شرم آور مزدور رجوی و کمیته دست سازش از مناسبات برده داری

مزدور رجوی: کسی ماراکنترل نکند

لینک به منبع (صفحه فیسبوک)

آیا اسلام فرقه مجاهدین آنتی تز اسلام ارتجاعی است

مریم قجر سرکرده باند ارتجاعی رجوی ملعون فراری و کار چاق کن شعبده های مسعود و خانه گردان حرام سرای این مردک فریبکار و مستبد اخیرا از حوادث تروریستی فرانسه سواستفاه کرده و برای پر کردن سایت اش از مطلب یک جمعی را طبق معمول با حقوق مزایای و تقدیم فرش ایرانی و انواع کادو و دولا خم شدن آورده و شروع کرده به نطقی به نام {مجاهدین آنتی تز اسلام ارتجاعی } واقعا که آدم یاد ضرب المثل شیرین ایرانی می افتد که مرغ پخته هم را از این حرف خنده اش گرفته باور بفرمایید که بهترین جوک و شوخی سال۲۰۱۵ میلادی جدید را از زبان این ملیجک مسعود شنیدم .

باید گفت که هر کی نداند که ما جدا شدگان که خوب این تفاوت را فهمیدم و دیدیم و الان هم به گوشه های از این تفاوت اشاره می کنم برای آنهای که در این فرقه در اروپا هستن و هنوز باور دارند که که از این امام زاده شفایی در میاید البته باید بی رو در بایستی بگویم که تا چندی فکر می کردم خوب افراد ناآگاه هستن و از واقعیت های این فرقه و اینکه طی این سه دهه که ما درون این فرقه بودیم دور بودن و نیاز هست اطلاع رسانی شود و به مرور با خواندن افشاگری ما رها شدگان به خود میایند و دور برو خاله مریم را رها می کنن .

اما باید به صراحت بگویم که هر کس که دور بر این فرقه هست در هر کشوری و با این فرقه حشر و نشر دارد بی برو برگرد منافع مالی دارد و شکمش زیرشکمش از این فرقه تغذیه می شود .به یک دلیل ساده می گویم دوستان و هم اسیران سابق مان که چه سال قبل و چه اخیرا از لیبرتی خلاص شده و با آلبانی رسیدن اکثر جدا شده اند و بطور مستقل خانه گرفته اند و کمیساریا حقوق می گیرند کسانی که با سابقه بیش از پانزده سال در فرقه بودن و در اسلام ناب دمکراتیک و آنتی تز اسلام ارتجاعی ایران عمری را گذرانده بدون کوچکترین ارتباط با جهان آزاد اعم از تلفن ورادیو خصوصی یا اینترنت وووووو نداشتن به محض خارج شدن از یوغ تشکیلات فرقه دنبال انطباق با جهان مدرن و آزاد شده اند بروید فیس بوک این دوستان را ببینید !!!!

پس با همین منطق می گویم اگر بادمجان دور قاپچی های فعلی فرقه که راه انداز تجمع و جلسه برای خاله مریمشان هستن و گوش شنوااز فریاد و افشاگری ما جداشدگان نداشتن و استعفای آقایان شورای را ندیدن و وضعیت دوستان جدا شده در آلبانی را به تازگی ندیدن پس مزد بگیر و حقوق بگیر از فرقه هستن وچشم خودرا به واقعیت های این فرقه بسته اند .

اما اسلام مورد ادعای مریم خنده دار است که با یک قیاس ساده از صورت مسله ی که خودش مطرح کرده بعنوان مقدمه ای برای نتیجه گیری می توان رسید که خانم شارلاتان اسلام تو صد البته از اسلام حاکم بر ایران ارتجاعی تر هست من به عنوان یک جدا شده مطلقا از حاکمیت ایران یا اسلام حاکم و رایج ایران دفاع نمی کنم اما قضاوت منطقی بر آنچه که دیده ام از وضعیت جامعه مان واقعیت های را بیان می کند که تمام حرف های و سخنرانی این سرکرده فرقه بر باد می دهد اگر بخواهم بر اساس دیده ها و زندگی دو دهه در این فرقه را باز گو کنم مثنوی هفتاد من می شود اما باید پرسید که شما که ادعای اسلام دمکراتیک دارید .

۱- چرا تفکیک جنسیتی در مناسبات اسلام دمکرایتک داشتید والله در جامعه ایران چنین تفکیکی نیست شما مگر ضابطه نگذاشته بودین که رو درو شدن یک زن و مرد و با هم صحبت کردن حتی در مورد کار و مسولیت های مبارزاتی {کشک سابیدن } حرام هست .

۲- مگر اعلام نکردین مراجعه و نشست دو نفره نداریم و باید ترکیب سه نفره باشد در اسلام ایران که همه ادارات زن مرد دارند دوش به دوش هم کار می کنن !{پروین بخشایی به خودم گفت زن و مرد مثل کارد پنیر هستن تا نباید در مناسبات فرقه تنها باشن کارد پنیر زود با هم جفت می شوند}

۳- کلاس زنان و مردان را جدا کرده بودین !! در دانشگاه و سایر مدارس عالی که در اسلام ارتجاعی ایران دارند در کنار هم درس می خوانند !!!

۴- حجاب اجباری که در اسلام دمکراتیک شما هست ” در اسلام ارتجاعی ایران که خبری نیست مطلقا همین چند وقت پیش بود که نماینده گان مجلس اسلام ارتجاعی{ بنا به گفته شما }حمایت از شلوار های چسبان بانوان کرد ن و گفتن وارد کردن و فروختن آن آزاد هست والله که ما در اروپا داریم زندگی می کنیم دخترهای چنین لباسهای نمی پوشند که دخترهای ایران می پوشند !!!

۵- مگر شما زدن ادکلن را ممنوع نکرده بودین و می گفتین که رایحه بورژوازی دارد { برای خود من در سال ۱۹۹۱ از اروپا یک اسپری کف برای اصلاح صورت امده بود نگذاشتن استفاده کنم گفتن این تفه بورژوازی است تو را یاد زندگی می اندازد !! در اسلام ارتجاعی ایران که همه نوع وسایل خوش بوکنند آزاد هست آنقدر سایت تبلیغات می کند از این فراورده ها که هنوز ذهن اسلام دمکرایتک مجاهدین زده من باور نمی کند این تبلیغات از درون کشور خودمان هست !!!

۶- از اسلام ارتجاعی ایران ایراد میگیرد وا نفسا که بیاید اسلام را وارونه کردن و زن را برده کردن و صیغه موقت می خوانند .امادر اسلام مسعود زن باره و هرزه و مریم ماماچی خاله چی صیغه کردن زنان برای حرمسرای مسعود آزاد است فرق اسلام دمکرایتک مسعود این است که با فرمان تشکیلاتی اتاق سکس درست می کند ولی در اسلام ارتجاعی ایران زنان آزاد هستن و خود انتخاب می کنند با چه کسی شرعا و قانونا همخوابه شوند واجباری نیست !!!!

۷-در مناسبات پاک انقلابی و اسلامی شما انتقاد کردن از یک فرمانده بالاتر جرم بود چه برسد به اینکه به حرکت سیاسی یا خطی سازمان ایراد بگیری یا دلسوزانه نظر بدهی چه برسد به انتقاد از رهبر عقیدتی و ریس جمهور برگزیده مقاومت اسلام دمکرایتک باید می رفتیم زیر رده تشکیلاتی و قرنطینه در بنگال تا بگویم …. چیز خوردیم واقعا خدا را شاهد می گیرم تا نمی گفتیم ….. چیز خوردیم ولمان نمی کردن ” اما در اسلام ارتجاعی ایران شب شعر می گیرند مثل آقای هالویا دختران جوان شاعره و شاعر های دیگر سر تا پای رهبر و و احمد نژاد را می شورند یا همین دیروز که در مجلس مطهری شورید و انتقاد کرد یا همین نسرین ستوده وآقای نوری زاد نامه های که به رهبر می دهد و به باد تمسخر وانتقاد می گیرد نامه های تاج زاده از زندان را بخوانید !!! آیا رهبر عقیدتی اسلام دمکرایتک مجاهدین تاب یک ثانیه و یک کلمه یا یک جمله کوتاه از انتقاد را دارد و آیا از جدا شدگان و نشدگان خدا وکیلی کسی یاد دارد که کسی انتقادی از سازمان در کلیت کرده باشد چه برسد به رهبر بیچاره یا باچاره آقای مصداقی که فقط سوال طرح کرده می گویند عامل وزارت اطلاعات است از درون هم اگر اگر اگر به یک فرمانده د حضوردیگران انتقاد یا ایراد می گرفتیم سریع می گفتن تو عامل شعبه سپاه پاسدارن در تشکیلات هستی وای ویلا !!!

۸- در اسلام دمکرایتک شما کسی بیمار میشد محکوم به ماندن و مردن در اشرف وحالا در لیبرتی بود و هست نمونه شخص خودم اگر با طرح خودم خارج وجدا نمی شدم الان باید هفت کفن در اشرف پوسانده بودم !!!!

بله این گوشه ای بسیار بسیار اندک از قیاس دو پدیده ایدولوژیک بود که بدون سمت گیری شخصی خودم به جانب اسلام حاکم برایران و دفاع از اسلام ارتجاعی خواستم بگویم بلند گوی اسلام دمکراتیک و آنتی تز اسلام حاکم بر ایران دست بکش از این شارلاتان بازی واقعیت چیز دیگری هست دستت رو شده و بیشتر رو خواهد شد هنوز در غار هستید و فکر می کنید فرقی اسلام شما با سایر اسلام ها دارد و قورباغه رنگ می کنید بجای فولکس واگن بفروشید دیگر خریدار ندارد دوران عوض شده وعصر ارتباطات هست و در ایران هم تمام تکنولوژی معاصر در اختیار تما م افراد جامعه هست و تفاوت ها را بخوبی می توان ببینند .کبک کان سر کرده در برف سر راکه مسعود است فرو کرده اید دربرف خفا” ته اش که خاله مریمتان هست بیرون زده همه داریم می بینیم بزک کردن با کلمات پاسخ گوی خیانت های به وطن خود فروشی شما به اجنبی و مزدوری اسراییل نیست .

واعظان کاین جلوه در اجلاس وکنفرانس می کنند

چون به اورسواز می روند آن کار دیگر می کنند

گوییا باور نمی دارند روز داوری

کاین همه قلب ودغل در کار داور می کنند

ایمیل ahmadazad991@yahoo.com

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=15569

فوت میرزا آقا

احمد فریاد (امضا محفوظ)، اروپا، پانزدهم ژانویه ۲۰۱۵:… در خیلی از نشست ها سرکرده فرقه این پیر مرد را می آورد پشت تریبون تا به سایر جوانان نشان دهد که با این سن سال میرزا آقا بی نام نشان و ساکت مشغول کار و به اصطلاح خودش کار سیاه و بی نام نشان هست و می گفت شما هم از این شیرمرد یاد بگیرید و سرتان را بیندازید پایین کار کنید و خودتان را بسپارید به سازمان {فرقه}خودتان را طلاق بدهید ومثل …

گزارش کمپ لیبرتی 6مجاهد خلق. سالمندان کمپ لیبرتی متقاضیان سلاح از امریکا؟ چرا؟.(بخشی از گزارش چهارم ایران اینترلینک)

معاضدی ستوده درودیرجوی و نیازش به فوت بیماران در لیبرتی و آلبانی

لینک به منبع (صفحه فیسبوک)

فوت میرزا آقا

احمد فریاد {اروپا ۱۵/۰۱/۲۰۱۵}

میرزا آقا پاک نیت خبر فوت میرزا آقا که در سن هشتادو یک سالگی {البته به گفته فرقه رجوی} در واقع نود سال بیشتر داشت و در خیلی از نشست ها سرکرده فرقه این پیر مرد را می آورد پشت تریبون تا به سایر جوانان نشان دهد که با این سن سال میرزا آقا بی نام نشان و ساکت مشغول کار و به اصطلاح خودش کار سیاه و بی نام نشان هست و می گفت شما هم از این شیرمرد یاد بگیرید و سرتان را بیندازید پایین کار کنید و خودتان را بسپارید به سازمان {فرقه}خودتان را طلاق بدهید ومثل میرزآقا به پشت سرتان نگاه نکنید .  و حال بروید به سایت فرقه مراجعه کنید با وقاحت او را فوت شده خوانده و بلافاصله توی سر این از دنیا رفته زده که سابق همکاری با رژیم داشته و به مدت بیست و شش سال پناهنده به اشرف بوده ای ننگ بر شما که چوب دریدگی و هرزه گی خود را به جسداین پیرمرد زدیدو رحم نکردید .

یادم هست هر وقت برای نشست های رجوی ملعون می رفتیم و تا نزدیک های صبح وراجی می کرد این پیر مرد که درخواست می کرد کمی زودتر او را به محل استراحت ببرند هیچ به خواسته اش توجه نمی شد و تا دم دم های صبح مجبور بود در زیر درخت های محوطه نشست کز کرده بنشیند و چرت بزند تا نشست تمام شود و آخر اتمام مزخرفات رجوی که همه با عجله می خواستن محل را ترک کنند که به استراحت برسن این پیر مرد را کسی و ماشینی نبود که راهی کند و مجبور بود بیاد کنار خیابان تا کسی اورا سوار کند این در صورتی بود که فرماندهان ریز و درشت و پاچه خواران ریز درشت هر کدام ماشین و شوفر خصوصی داشتن از جمله جلال گنجه ای که گردنی کلفت و شکمی فربه درست کرده بود و جز افراد بادمجان دور قاپچی مریم و مسعود بود و در هر نشستی اراجیف سرد کرده را با مزخرفاتی حوضوی تاکیید میکرد بلافاصله یک خودور لندکروز با دو سه سرنشین زن جوان او را همراهی میکردن تا محل استراحت حاج آقا .واقعا از خواندن خبر فوت این پدر پیراز سایت فرقه قلب هر انسانی و بخصوص ما جدا شدگان را به درد می آورد که با وقاحت بر سرجنازه این پیر زده از دوستانم در آلبانی درخواست دارم که آخرین گزارش ها را از عدم رسیدگی به این بیمار را به اطلاع عموم برسانند

روحش شاد میرزا آقا

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=15250

تاکتیک کودکانه فرقه رجوی در آلبانی ، تعهد به معبد پرچم !!

فائزه محبت کار فرقه رجویحسینی، انجمن نجات، مرکز تهران، پنجم ژانویه ۲۰۱۵:…  بر اساس اخبار موثق رسیده از تیرانا ، فرقه رجوی در مجاورت در خروجی ساختمان سکونتشان ، پرچمی قرمز رنگ به نشانه خط سرخ و مرزسرخ قرار داده اند ، و طی جلسات متعدد گفته اند ، این پرچم همان پرچمی است که رجوی در دستش در عراق و در نشستها گرفته بود و این همان پرچم هیهات مناالذله ما است . این پرچم سلاح ما در مقابل غرب زدگی و …

تیرانا ژوئیه 2014اسامی ۲۳۳ نفر انتقالی اخیر از عراق به آلبانی به ترتیب حروف الفبا

فائزه محبت کار فرقه رجوی فائزه محبت کار، مامور به تشکیل سرپل ارتباطی فرقه رجوی در آلبانی- تیرانا

لینک به منبع

تاکتیک کودکانه فرقه رجوی در آلبانی ، تعهد به معبد پرچم !!

هر دم از این باغ بری می رسد …….. تازه تر از تازه تری می رسد

حرکت های کودکانه و مشمئز کننده فرقه رجوی الحق که خود گویای بسیاری از ناگفته ها است .

جداشده ها اگر چه از زوایای مختلف به افشای هویت فرقه ای رجوی می پردازند ولی همواره در موضوعی ، آهنگی یک نواخت دارند . همگی بر این که رجوی بعد از قرارگاه هایش در عراق که ارتباط انسان ها را با دنیای خارج قطع کرده بود ، هیچ شانسی برای ادامه حیات ندارد ، متفق القول می باشند .

ولی این بار عملکرد درون تشکیلاتی رجوی است که به صراحت این را اثبات می کند . چندی پیش خبری از یکی از دوستان به دستم رسید که پراختن به آن خالی از لطف نیست.

سران فرقه رجوی در آلبانی که به محض ورود به تیرانا خود را در مقابل خطر جداشدن های سلسله وار می بینند ، با دست یازیدن به آموزشهای رهبر فراری ، تاکتیکی جدید اتخاذ کرده اند ، تا به قول خودشان مانع خروج افراد شوند .

بر اساس اخبار موثق رسیده از تیرانا ، فرقه رجوی در مجاورت در خروجی ساختمان سکونتشان ، پرچمی قرمز رنگ به نشانه خط سرخ و مرزسرخ قرار داده اند ، و طی جلسات متعدد گفته اند ، این پرچم همان پرچمی است که رجوی در دستش در عراق و در نشستها گرفته بود و این همان پرچم هیهات مناالذله ما است . این پرچم سلاح ما در مقابل غرب زدگی و زندگی طلبی است . هر کس که لحظاتی اسیر ارزشهای زندگی طلبی شود باید به سرعت خود را به پرچم رسانده و رو به آن ، تعهدی که به رهبری ( رجوی فراری ) داده است را یادآوری کرده و برخواهش های درونی اش غلبه کند . و طبعا گزارش آن را نیز باید روزانه در نشست های عملیات جاری به اطلاع تشکیلات برساند .

دوستمان می گفت : بعضی بنده خداها روزی چند بار از پله ها پایین میروند تا خود را به پرچم رسانده و بر خود غلبه کنند . آخه… هر وقت که بخواهی هوای تمیز استشمام کنی یا آسمان را ببینی اجبارا باید پرده ها را کنار بزنی، و ناخواسته با صحنه ای از زندگی شهر نشینی مردم آلبانیایی مواجه میشویم که ….

در هر صورت این تاکتیک کودکانه و فرقه ای رجوی ظاهرا کار دستش داده است ، زیرا ظاهرا راه پله ها ترافیک رفت و آمد به معبد پرچم شده است .

ضمن اینکه این اقدام قوز بالا قوز هم شده است ، تعدد رفت و آمد به سمت پرچم ، خود به خود فضای ارتباطات بیشتری بین افراد بوجود آورده است و محفل ها در حال شکل گیری است .

حسینی

مریم رجوی مجاهدین خلق فرقه هانشست های عملیات جاری+سند

همچنین:

داعش، امتداد رهبری مطلقه رجوی

زهرا میر باقریزهرا سادات میرباقری، انجمن نجات، مرکز تهران، هجدهم دسامبر ۲۰۱۴:… در واقع ”داعش“ و سایر گروه های بدنام مشابه مثل القاعده، النصره، بوکوحرام و…، دقیقاً با شیوه های مطلق گرایانه رجوی عمل کرده و می کنند با این اختلاف که مسعود رجوی در اروپا برای تبلیغ جهت بدست آوردن حمایت و پول از دولت ه

مینا رضایی، رابط جدید مقر فرقه رجوی در فرانسه با آلبانی – تیرانا

مینا رضاییحسینی، انجمن نجات، مرکز تهران، پانزدهم دسامبر ۲۰۱۴:…  تا قبل از این حسن نایب آقا این مسئولیت را بر عهده داشت که توسط جداشده ها به کرات افشا گردید و مقاصد ایجاد قرارگاه هایی در خاک آلبانی برای دولت آلبانی آشکار و از قرار معلوم دست اندازی های سران فرقه رجوی را تحت الشعاع قر

شرکت مریم سنجابی و ابراهیم خدابنده در کنفرانس بین المللی “جهان علیه خشونت و افراطی گری”

انجمن نجات، مرکز تهران، پانزدهم دسامبر ۲۰۱۴:…  سنجابی و خدابنده در خلال گفتگوها و دیدارهای متعدد و گسترده خود در طی دو روز کنفرانس، بعد از ارائه توضیحات و گزارشاتی در خصوص آخرین وضعیت فرقه رجوی، بر ضرورت مبرم برقراری ارتباط فوری قربانیان گرفتار در اردوگاه لیبرتی ب