سالگردعملیات کردکشی توسط فرقه داعش صفت رجوی

سالگردعملیات کردکشی توسط فرقه داعش صفت رجوی

سید امیر موثقی، کانون آوا، دوم آوریل 2016:… بله رجوی چون خود فروخته و شکست خورده بود میخواست که با خوشخدمتی به دولت عراق و صدام حسین برای چند صباحی بیشتردرعراق ماندن به کمک دولت درهم و برهم صدام درآن زمان برود وهم اینکه کمکی به ارتش در منطقه کرده باشد و به همین دلیل از طرف دولت عراق ماموریت پذیرفت تا مانع ازهجوم کرد ها از منطقه کردی به شمال عراق شود چرا که در زمان جنگ کویت، دولت عراق توسط … 

مجاهدی،ن خلق و قتل عام اکراد عراق به فرمان مستقیم رجوی،حاج مسعود رجوی، نسل کشی کردها هم در راستای سرنگونی آخوندهای دجال بود؟

لینک به منبع

سالگردعملیات کردکشی توسط فرقه داعش صفت رجوی

درروزهای گذشته فرقه تروریستی رجوی با آب و تاب تمام شرو ع به بازنگری سلسله عملیاتهای مروارید ویا به عبارتی بهترکردکشی کرده است. چراو به چه دلیل فرقه رجوی در زمانی که عراق با کشور کویت در جنگ بود در زمینهای کفری پایگاه های زیر زمینی مخفی درست کرد، نیرو ها را از اشرف به منطقه کفری برد و درآنجا در زندگی سنگری اسکان داد؟ آیا این دستورازطرف ریئس جمهوروقت آن زمان عراق صدام حسین بود؟ چرا فرقه رجوی خودش را در جنگ کویت سهیم میدانست؟ چرا وبه چه دلیل ارتش عراق توپ و تانک و زره پوش و انبوهی امکانات و تجهیزات وادوات نظامی دراختیارفرقه رجوی گذاشت چه قبل و چه بعد ازعملیات مروارید ویا به عبارتی درست ترعملیات کرد کشی؟

بله رجوی چون خود فروخته و شکست خورده بود میخواست که با خوشخدمتی به دولت عراق و صدام حسین برای چند صباحی بیشتردرعراق ماندن به کمک دولت درهم و برهم صدام درآن زمان برود وهم اینکه کمکی به ارتش در منطقه کرده باشد و به همین دلیل از طرف دولت عراق ماموریت پذیرفت تا مانع ازهجوم کرد ها از منطقه کردی به شمال عراق شود چرا که در زمان جنگ کویت، دولت عراق توسط ارتش امریکا و نیروهای دیگرازبین رفته بود وصدام خطرسرنگونی را از طرف نیروهای مخالف خود به خوبی حس کرده بود. به همین دلیل بود که فرقه رجوی با تمام و کمال واردعملیات شد در شمال عراق از منطقه کفری تا سلیمان بک و جلولا و خانقین تا ارتفاعات مرزی. بله مجاهدین در آن زمان به هیچکس رحم نکردند وهمواره می گفتند نیروهای سپاه پاسداران و سپاه قدس هستند که دارندعملیات میکنند برای دستگیری واسارت تک تک مجاهدین وبردن آنها به تهران. در صورتی که بگفته شاهدان عینی درمنطقه جلولا همه وهمه نیروهای کردی بودند که به دست فرقه رجوی کشته شدند و به زیرتانک ها له شدند. درآنزمان فرقه رجوی در دل صدام جا گرفت کشته های بسیاراز فرقه رجوی بر زمین ماند آنها را درگورستان اشرف به خاک سپردند و سپس رجوی توپ و تانک بیشتری از صدام در یافت کرد و چمدانهای دلار که بعدا فیلم هایش را رسانه های عربی بعد از سرنگونی دولت صدام پخش کردند. بله رجوی همواره با مزدوری و خیانت و سفله گری تمام در دنیای سیاست خودش را لجن مال کرد و امسال هم برای پیام سال 1395 خودش را نشان نداد و در سوراخ خود به خزیدن ادامه داد. آخر مگر میشود جنبشی به شکوه و عظمت فرقه رجوی یک پارچه از ارزشهای سیاسی، ایدولوژیکی، استراتژیکی، معنوی و مادی خود دست بکشد. آخرمگرتا به امروز دیده اید که جنبشی بی سرو ابتر به مبارزه ادامه دهد بله این را به خوبی میتوان در مراسم های نوروزی فرقه رجوی در کشورهای اروپائی و امریکا مشاهده کرد که شعارسرنگونی و می بریمش به تهران همه و همه پوچ و بی محتوا بوده وهست وهمش چرندیات خود ساخته رجوی پسندانه بوده است.

سید امیر موثقی

آلمان کلن

***

فیلمی از حمله شیمیایی به حلبچه

http://youtu.be/MoVcUov9fSE

(Maryam Rajavi directly ordered the massacre of Kurdish people)

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=24059

هشت مارس، روز جهانی زن، روز آزادی و برابری 

سید امیر موثقی، کانون آوا، سوم مارس ۲۰۱۶:… امروز با نزدیک شدن به روز جهانی زن میخواهم به تمامی خانمهایی که به رجوی نه گفتند و تا به آخر بهای سیاسی تشکیلاتی عقیدتی ایستادگیشان را پرداختند درود بفرستم و به مریم قجر هم بگویم هیچگاه خورشید پشت ابر نخواهد ماند و همین زنان جداشده از فرقه مخوف و جنایت کار رجوی بودند که با فاکتها و نمونه‌های حی و حاضرشان جنایتهای شمایان را بر گوش جهانیان رساندند و چهره … 

Maryam Rajavi Saddam's private army NCRICouncil of Foreign Relations, 2014: Mujahadeen-e-Khalq (MEK). Backgrounders

تعدادی از زنان نجات یافته از فرقه رجوی مجاهدین خلقنامه سرگشاده به خانم ها سوزانا کلاین و کارولاین هاوارت، خیریه “زنان در جهان”

لینک به منبع

هشت مارس، روز جهانی زن، روز آزادی و برابری

هرساله در سراسرجهان روز هشتم مارس را زنان جشن میگیرند و به آزادی‌های اجتماعی سیاسی و عقیدتی خود می بالند. اما من بعنوان یک جدا شده از فرقه تروریستی رجوی میخواستم چند نکته‌ای از وضعیت زنان تحت سلطه رجوی بگویم که فریاد آزادی و برابری زنان و مردان را در تشکیلات فرقه ای خودش سر میداد و میدهد.

آقا و مریم قجر سالیان سال برای سر پوش گذاشتن بر جنایتها و سفله گیهایشان در درون تشکیلات رجوی همواره زنان را بالا بالا مینشاندند و مردان را مورد توهین و تحقیر قرار میدادند و به اصطلاح پرچم برابری زن و مرد را در تشکیلات برفراشته نگه میداشتند. اما سؤال اینجاست که چرا در درون تشکیلات رجوی زنان باید به حکم مسعود رجوی رحم هایشان را جراحی میکردند و به حکم رجوی در مراسم رقص رهایی در برابر مسعود حاضر میشدند و هر برنامه دیگر که شخص رجوی برایشان در نظر گرفته بود را انجام میدادند و اگر سر پیچی میکردند مثل مینو سپهر در خوابگاه زنان به قتل میرسید ویا مثل چند صد زن دیگری که در تشکیلات رجوی به بهانه‌های رجوی ساخته در گورستان کمپ اشرف به زیر خاک رفتند و صدایشان خاموش شد و کسی جرأت نداشت حرفی و یادی از آن‌ها به زبان بیاورد.

آری امروز فرقه تروریستی رجوی با جمع آوری فیلمهایی از وضعیت اجتماعی زنان در ایران که زنان به کارهایی همچون دستفروشی در مترو ویا خیابان مشغول هستند و برای تأمین مایحتاج روزانه خود و همسرو فرزندانشان تلاش میکنند شو مشمئز کننده ای را راه انداخته که همزمان با نزدیک شدن به روز جهانی زن میخواهد این چنین وانمود کند که به اصطلاح مقاومت ضد مردمی به نمایندگی مریم قجر حامی و پشتیبان زنان بوده و هست. براستی چرا رجوی از هر فرصتی برای مطرح کردن خودش استفاده میکند تا شاید عدوشود سبب خیر برایشان.

امروز با نزدیک شدن به روز جهانی زن میخواهم به تمامی خانمهایی که به رجوی نه گفتند و تا به آخر بهای سیاسی تشکیلاتی عقیدتی ایستادگیشان را پرداختند درود بفرستم و به مریم قجر هم بگویم هیچ‌گاه خورشید پشت ابر نخواهد ماند و همین زنان جداشده از فرقه مخوف و جنایت کار رجوی بودند که با فاکتها و نمونه‌های حی و حاضرشان جنایتهای شمایان را بر گوش جهانیان رساندند و چهره هیولا صفت رجوی را افشا کردند.

درود بر همه زنان آزاده و مبارز میهنم ایران که خودشان برای خودشان تصمیم میگیرند و اجازه نمیدهند دیگران برایشان خط ومشی زندگیشان را برنامه‌ریزی کنند .

سید امیر موثقی

آلمان کلن

زنان نجات یافته از فرقه رجوی مجاهدین خلقاهمیت جدایی زنان از فرقه رجوی

گزارش کمپ لیبرتی 1بمناسبت ۸ مارس (روز جهانی زن) و خشونت طلبی های مریم رجوی

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=23726

سوزو گداز فرقه رجوی از حضور گسترده خانوادهای زندانیان در لیبرتی 

سید امیر موثقی، کانون آوا، هفدهم فوریه ۲۰۱۶:… اینجانب به عنوان یک جدا شده از فرقه رجوی به همه مادران و پدران و همه خواهران و برادرانی که برای نجات عزیزانشان از چنگال رجوی عزم جزم کردند و رنج و مشقات شرایط فعلی عراق را بر دوش خود کشیده اند درود میفرستم و دستشان را میبوسم و افتخار میکنم به تک به تکشان که در برابر رجوی و ایدئولوژی فاسد او ایستاده اند و فریاد آزادی عزیزانشان را سر میدهند … 

خانواده ها بیرون کمپ لیبرتیکیهان لندن: لیبرتی، سودای ارتش آزادی و ماجراجویی رهبرانش

لینک به منبع

سوزو گداز فرقه رجوی از حضور گسترده خانوادهای زندانیان در لیبرتی

در روزها و هفته ها و ماه های گذشته در اخبارخبرگزاری ها دیدیم و شنیدیم که مادران و پدران سالخورده و بسیاری از خواهران و برادران با حضور چشم گیر خودشان باعث شدند تا فرقه رجوی مزدور همایون منجمی را به تهیه و تنظیم برنامه پرونده کند و به آه و فغان از دست خانواده ها و همپیمانان خانواده ها که به قول خودشان مزدوران وزارت اطلاعات هستند بپردازد. آری سئوال اینجاست که مگرمیشود فردی یا جمعی ویا گروهی از ایران بدون داشتن ویزای کشور عراق حرکت کند و به عراق برود و مقابل کمپ لیبرتی حضور بهم رساند و از زندانیان اسیر شده در لیبرتی اسمی بر زبان اورد؟ براستی باید به این ابله و همقطارانش گفت که کمی سر از آخور بیرون بیاورید و چپ وراست و بالا و پائین را نگاه کنید تا بنگرید که دنیا حساب و کتاب دارد و قوانین خاص خودش را دارد.

سئوال اینجاست از همین مزدور وطن فروش خائن و کاسه لیس رجوی مگر فراموش کرده ای که بدستور رجوی خائن در کمپ اشرف برای مهار کردن و کنترل نیرو ها از یک مقر به مقر دیگر افراد باید از فرمانده ویزا دریافت میکردند تا از محل خود خارج شونند؟

مگر برای خارج شدن از تمام مقرها و به اصطلاح کمپ های فرقه رجوی نباید بالا ترین مسئول به اصطلاح تشکیلاتی برای خروج نیروها از کمپ ویزا صادر میکرد؟

چی شد حالا که خانواده ها را انجمنها و نهاد های مختلف جداشدگان راهنمایی و هدایت و کنترل میکنند از نظر شما جرم دارد و همه مزدور وزارت اطلاعات شدند. مگر خودرجوی برای شاه و امریکا و اسرائیل و صدام و امروزهم برای عربستان مزدوری و خبرچینی و خیانت نکرده و نمی کند؟ چرا وبه چه دلیل مانع از دیدار خانواده ها با عزیزانشان هستید؟ چرا هر روز که میگذرد حصار های فیزیکی وتشکیلاتی را بیشتر و بیشتر میکنید؟ چرا و به چه دلیل میخواهید پدران و مادران سالخورده آرزوی دیدار فرزندانشان را با خود به گور ببرند؟ مگر این پدران و مادران همچون مسعود مریم رجوی بی عاطفه هستند و قلب و روح ندارند تا فرزندانشان را ببینند؟ براستی که جای بسیار شرم دارد که در اوج وادادگی و سرخوردگی اینچنین تیشه بر دست گرفته اید و به ریشه این خانواده ها میکوبید.

اینجانب به عنوان یک جدا شده از فرقه رجوی به همه مادران و پدران و همه خواهران و برادرانی که برای نجات عزیزانشان از چنگال رجوی عزم جزم کردند و رنج و مشقات شرایط فعلی عراق را بر دوش خود کشیده اند درود میفرستم و دستشان را میبوسم و افتخار میکنم به تک به تکشان که در برابر رجوی و ایدئولوژی فاسد او ایستاده اند و فریاد آزادی عزیزانشان را سر میدهند.

واما رجوی باید که همچون دیگر گناهکاران به پای میز حسابرسی کشانده شود و پاسخگوی تک تک جنایتها و خیانتهای ننگینش باشد وامروز ترس رجوی از حضور خانواده ها بیشتر به همین دلیل هست که مبادا به میز حسابرسی کشانده شود چون خوب میداند که عزم جزم این مادران و پداران وخواهران و برادران کوه هارا ار جای میکند و رجوی و امثال رجوی پشه هم نیستند در برابر این اراده استوار و آهنین، حالا هرچه میخواهید به این عزیزان تهمت بزنید و به اصطلاح خودتان از میدان بدر ببرید ولی بدانید که نقطه پایان و مهر باطل شد برفرق سررجوی کوبیده شده است.

لعنت بر رجوی و آل رجوی!

درودبر پدران و مادران و خواهرانی که در مقابل حصار های رجوی ایستاده اند و فریاد آزادی عزیزانشان را سر میدهند!

سید امیر موثقی آلمان کلن

Families Mohajedin Khalq Camp Liberty sep 2015

https://youtu.be/Nl0Sz5jlimM

خانواده های گروگانهای فرقه رجوی بیرون کمپ لیبرتیبه کمیته ای از خانواده ها اجازه تحقیق بدهید (+ مسعود رجوی مسئول اول کشتار)

*** 

همچنین
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=23604

سی و چهار سال بعد از کشته شدن اعضای مرکزیت سازمان

سید امیر موثقی، کانون آوا، دهم فوریه ۲۰۱۶:… رجوی امروز که سی و چندمین سالگرد عاشورای مجاهدین را به اصطلاح به نمایش میکشند در خلوت خود جشن و پای کوبی میگیرد و به خود می بالد که بیش از سه دهه در راس تشکیلات مجاهدین قدرت را در دست گرفت و حالا هم سکوت اختیار کرده تا مبا دا … 

محمد حنیف نژادآیا کسی هنوز به رجوی چشم امید بسته است؟

لینک به منبع

سی و چهار سال بعد از کشته شدن اعضای مرکزیت سازمان

با گذشت زمان روز به روز چهره وقیح رجوی بر همگان روشن تر و روشن تر میشود رجوی از زن و بچه شیر خوارش واز حیثیت خود گذشت واز ایران فرار کرد و بعد هم مخفی گاه اعضا و مرکزیت ساز مان را در تهران به وزارت اطلاعات در قبال فراری شدن خودش و به قدرت رسیدن در راس سازمان همه چیز را زیر پا گذاشت. آری چرا موسی و اشرف و بقول رجوی ۷۲ تن کشته شدند و رجوی توانست به اروپا و به کشور فرانسه برسد. چرا و به چه دلیل رجوی کادرهای تشکیلاتی را در آن زمان به گلوله های وزارت اطلاعات سپرد و خود جان به در برد. چرا وبه چه دلیل با دختر بنی صدر ازدواج کرد. چرا وبه چه دلیل با مریم که مسئول دفترش بود و زن همردیف سیاسی تشکیلاتی اش مهدی را از چنگش در آورد. چرا وبه چه دلیل کادرهای تشکیلاتی و با سابقه سازمانی را در اشرف گذاشت و خود از مخفی گاهش فرار کرد و همه را به کشتن دادو خم بر ابرو نیاورد. براستی این خوی و این خصلت را میتوان حتی در حیوانات پدیدار شد. بله رجوی امروز که سی و چندمین سالگرد عاشورای مجاهدین را به اصطلاح به نمایش میکشند در خلوت خود جشن و پای کوبی میگیرد و به خود می بالد که بیش از سه دهه در راس تشکیلات مجاهدین قدرت را در دست گرفت و حالا هم سکوت اختیار کرده تا مبا دا سر سوزنی از جان بی ارزشش را فدای کثافت کاری های طول عمر نگینش کند. بله رجوی امروز با اب و تاب بیشتر از کشته های ۱۹ بهمن سال ۶۰ سخن میگوید و اما نه خط سیاسی و نه از استراتژی نظامی ونه از استحاله سخن بر زبان می آورد. رجوی و ارتش به اصطلاح آزادی بخش و تمامیت فرقه رجوی دراین سالگرد به گور رفتند و نام مجاهدین ورسم مجاهدین هم با سکوت رجوی در همه جا به زباله دان تاریخ انداخته شد .

سید امیر موثقی

آلمان کلن

***

مسعود رجوی قبل از فرارمسعود رجوی یازده سال قبل  با نزدیک شدن سقوط ولینعمتش صدام حسین از قرارگاه اشرف فرار کرد و مخفی شد

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=21837

بشما باد لعنت، بر شما باد نفرت

سید امیر موثقی، کانون آوا، هشتم نوامبر ۲۰۱۵:… فرقه ای همچون رجوی تا مغز استخوان ابله، خود و پیرامون حودش را این چنین مبارز و مقاوم قلمداد میکند. در آخر باید به رجوی گفت تا کجا میخواهی خون خواهی کنی و تا کجا میخواهی اشک تمساح براب به اصطلاح عزیزان از دست رفته ات بریزی ؟ آیا زمان برای غلط کردن‌های شما ها نرسیده و هنوز برای به قدرت رسیدن باید منتظر کشتار های بیشتر و بیشرمانه تری باشید؟ …

کمپ بدنام اشرف تعطیل شدمهندس میثمی: مسعود رجوی کجاست؟ مسعود رجوی امروز هم آنجاست که پرسش‌ها را پاسخ نگوید

لینک به منبع

بشما باد لعنت، بر شما باد نفرت

بسیار بسیار جای شرمساری و خجالت دارد که خودم را عضو پیشین فرقه تروریستی و جنایتکار و داعش صفتی معرفی کنم که با خونریزی و کشتار خودش را در چشمان جهانیان نشان میدهد. چند روزی هست که از جریان هفت آبان میگذرد از موشک باران و کشتار در کمپ لیبرتی که انگار فرقه تروریستی رجوی از ماه ها قبل برای همه ساکنان لیبرتی برنامه‌ریزی کرده بود تا در لحظه مناسب از فرصت استفاده کند وخودش را نشان جهانیان دهد. آری کشتار و کشته شدن همیشه و همه جا سرمایه و جان مایه مسعود و مریم رجوی بوده وهست. آری رجوی با این کشتارهاست که بیمه می‌شود و خودش را رو می آورد و بالا و بالا تر می نشاند. از کشتارها واعدامهای دهه شصت و تا دروغ جاویدان که خودش نام آنرا بیمه نامه نگین مجاهدین نامگذاری کرد و تا کشتارهای اشرف و لیبرتی. بله فرقه مجاهدین یعنی این خیمه شب بازی‌هایی که امروز مریم قجر در پاریس به راه انداخته و عکسهای کشته شده ها را در سبد گل میگذارد و در رود رها میکند و کبوتران سفید را با عکسهای کشته شدگان برآسمان رها میکنند و بخیال خام خود آرامش و آسایش روحی و روانی برای خود و پیرامون خود مهیا می سازند . براستی چرا بعد از هر کشتار مریم رجوی چهره اش خوفناک تر و صدایش لرزان تر می‌شود. بله درست به این دلیل هست که خودش را مسئول اول و آخرهمه این جنایتها میداند و در خلوت خود از وحشت و اضطراب چهره اش کثیف تر و کثیف تر می‌شود. بله امروز همه و همه به خوبی برایشان روشنتر از گذشته مشخص شده و می‌شود که چرا مریم و مسعود رجوی به پا فشاری ماندگاری در عراق بعداز سرنگونی حکومت صدام مصرهستند. فقط و فقط به دلیل اینکه یک چنین روزهایی را سازماندهی کنند و با سوء‌استفاده و لاشخوری از خونهای ریخته شده خودشان را در همه جا بروز کنند و به اصطلاح چهره خودشان را بزک کنند. بله باز هم تعدادی کشته شدند و رجوی ها بر خود میبالد و سرفرازانه دست افشان و پای کوبان برای مدتی دوباره خودش را و نیرو های از پای در آمده اش را تکانی میدهد و سرپا میکند و شعار هیهات هیهات سر میدهد و خودشان را به کاروان امام حسین می چسبانند و بر سر خود و نیروهای متلاشیشان کلاه میگذارنند. واقعاً که جای تأسف دارد که در این قرن حاضر فرقه ای همچون رجوی تا مغز استخوان ابله، خود و پیرامون حودش را این چنین مبارز و مقاوم قلمداد میکند. در آخر باید به رجوی گفت تا کجا میخواهی خون خواهی کنی و تا کجا میخواهی اشک تمساح براب به اصطلاح عزیزان از دست رفته ات بریزی ؟ آیا زمان برای غلط کردن‌های شما ها نرسیده و هنوز برای به قدرت رسیدن باید منتظر کشتار های بیشتر و بیشرمانه تری باشید؟.

سید امیر موثقی

آلمان کلن

***

همچنین:

همسوئی فرقه تروریستی رجوی بادژخیمان وآدمکشان ضدبشرسوریه

سید امیر موثقی، کانون آوا، آلمان، سی ام می ۲۰۱۴: … امروزه فرقه تروریستی رجوی در اوج انزوای سیاسی استراتژیکی ودراوج درماندگی در پیشرفتهای رژیم ایران در حل مسله هسته ای و کمرنگ شدن بحران جنگ و خونریزی در ایران، حالا فرقه رجوی برآن شده آست تا مساله هسته ای را کنار بگذارند و به مساله حقوق بشر در ایران چنگ بیندازند و دادو فغان به
 
 
سید امیر موثقی، آوا، هفدهم می ۲۰۱۴: … فرقه رجوی همچون سی وپنج سال گذشته امسال نیز خود را برای اجرای نمایشنامه ای تکراری در پاریس آماده می کند، اما چه کسانی در تهیه و اجرای این نمایشنامه مضحک دست دارند: تهیه کنندگان: CIAوMossad کارگردان: مسعود رجوی، نقش اول : مریم رجوی، نقش های دوم و… به ترتیب پیر و پاتال های امریکائی کنار گذاشته شد
 
 
سید امیر موثقی، کانون آوا، بیست و نهم آوریل ۲۰۱۴: … اینجانب که امروزه مدت ۱۱سال است از این فرقه جدا شده‌ام و در کشور آلمان اقامت دارم از شما در خواست می‌کنم که نگذارید امنیت وآسایش ورفاه شهروندانتان بیشتر از این به خطر بیافتد. شما با رأی مردمی  که به شما اعتماد کرده‌اند انتخاب شده‌اید و نباید به خواسته‌های شهروندانتان که خر
 
 
کانون آوا، بیست و پنجم آوریل ۲۰۱۴: …  اولین مانعی که وجود دارد حصارذهنی خود افراد هست که این اجازه را بهشان نمی دهد که برای خودشان تصمیم بگیرند وازفرقه تروریستی رجوی جدابشوند. باید خودشان اقدام کنند، حرکتی انجام بدهند، از نیروهای صلیب سرخ کمک بخواهند تا اینهارا هرچه زودتر از لیبرتی خارج کنند. دومین مانعی که بسیارجدی و اساسی