سرنوشت تلخ فرقه ای که از صد دام به مک دام رسید

سرنوشت تلخ فرقه ای که از صد دام به مک دام رسید

 منصور نظری، ایران اینترلینک، بیست و نهم آوریل 2017:…  هنوز خاطرات تلخ پیوستن مسعود رجوی به صدام و دستبوسی از این جنایتکار از یادمان نرفته است خاطرات تلخی که نزدیک به سی سال طول کشید هنوز یادمان نرفته که در همان ابتدا از رجوی پرسیده بودیم چرا عراق ؟ و او گفته بود امده تا از اینجا ازادی را به ایران بازگرداند او گفته بود امده برای میهنمان ایران ازادی و رهائی به ارمغان بیاورد اما نگفته بود که میخواهد … 

McCain Mojahedin Khalq Maryam Rajavi Terrorism AlbaniaThe Enemy of My Enemy is NOT Always My Friend…

McCain Mojahedin Khalq Maryam Rajavi Terrorism Albania 1McCain hails head of anti-Iran terrorist group, Mojahedin Khalq (MKO, MEK, Rajavi cult)

https://iran-interlink.org

سرنوشت تلخ فرقه ای که از صد دام به مک دام رسید

منصور نظری

منصور نظری

هنوز خاطرات تلخ پیوستن مسعود رجوی به صدام و دستبوسی از این جنایتکار از یادمان نرفته است خاطرات تلخی که نزدیک به سی سال طول کشید هنوز یادمان نرفته که در همان ابتدا از رجوی پرسیده بودیم چرا عراق ؟ و او گفته بود امده تا از اینجا ازادی را به ایران بازگرداند او گفته بود امده برای میهنمان ایران ازادی و رهائی به ارمغان بیاورد اما نگفته بود که میخواهد سرنوشت سازمان مجاهدین را با صدام حسین گره بزند .

مسعود رجوی پس از اشتباه هولناک مربوط به انتخاب سی خرداد برای مبارزه مسلحانه سازمان مجاهدین را به لبه پرتگاه رساند او با به کشتن دادن بسیاری از جوانان این میهن از هر طرف باعث ویرانی چند نسل گردید و خود گریخت از ان پس اشتباهات هولناک ادامه داشت از انقلاب ایدئولوژیک تا لشگر کشی به کشور عراق دشمن اب و خاک کشورمان ایران. ازاین پس سقوط مسعود رجوی شتاب گرفت او سازمان مجاهدین را تبدیل به یک فرقه کرد تار و پودش را از هم درید و از این سازمان یک فرقه ساخت فرقه ای که ساختار ان بنا شده بود بر دیکتاتوری عقیدتی شخص خودش و از طرف دیگر نیروئی در دست بیگانگان . در ان روزگار که صدام حسین برای خودش برو و بیائی داشت و یال و کوپالی رجوی به دامنش خزید تا از مهر این دیکتاتور سودی ببرد او نیروهای سازمان مجاهدین خلق را به سرباز صدام حسین تبدیل کرد در حقیقت نیروهای سازمان مجاهدین خلق را به صدام حسین فروخت و در قبال ان 18 درصد از پول نفت عراق را نصیب خود کرد به اضافه پولهای هنگفتی که بصورت نقد به حسابهای بانکی سازمان مجاهدین واریز شدند همه اینها در حالی بود که بسیاری از نیروهای سازمان مجاهدین را که با رویائی ازادی و دمکراسی برای میهنشان ایران امده بودند را  به کشتن داد و از کشته ها پشته ساخت .مسعود رجوی پس از انکه پایگاه اجتماعی خود را در ایران از دست داد به مسیر بی بازگشت وابستگی روی اورد مسیری که دیگر هیچ بازگشتی بر ان متصور نیست و نخواهد بود او میگفت کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من اما در پشت پرده 18 درصد از پول نفت عراق به اضافه پولهای نقد صدام حسین بود که پشتش را میخاراند و این به مزاقش خیلی خوش می امد او با جان قربانیان نگونبخت این فرقه معامله میکرد و این برایش بد نبود اما نمی دانست که در ورای این شارلاطان بازیهای او قوانین تکامل او را در میان چرخ دنده هایش له خواهد کرد سرنوشتی تلخ که امروز انرا به روشنی افتاب میبینیم مسعود رجوی شیر بی یال و دم و اشکمی که غیب شده است معلوم نیست از ترس پاسخ ندادن به  اینهمه خیانت به کجا گریخته ودر دامن کدام شیخ لولوئی جان پناه گرفته اری این است چرخ دنده های تکامل انچنان له میکند که حتی نمی توانند تصوریش را هم برای نمایش هم که شده پخش کنند .

مسعود رجوی پس از تبدیل این سازمان به یک فرقه ساختار انرا دگرگون کرده است از جمله مهمترین ان وابستگی این فرقه تا بن استخوان به بیگانگان است بله تا بن استخوان این فرقه بود و نبودش را امروز مدیون شیوخ مرتجع منطقه اسرائیلی ها و جنگ طلبان امریکائی میداند ادامه مسیری که با صد دام حسین رفتند امروز با مک و جان بولتن وشیخ لولو میروند وچه سرنوشت تلخی نصیب این فرقه شد .

باید به سران این فرقه یاد اوری کرد بازی که انها امروز با شیخ لولو و مک میکنند دیروز رجوی با صدام کرده بود وبه خاطر همین هم الان مسعود رجوی در تونل های زیرزمینی و گودال های زیر زمینی مخفی شده است بی تردید میتوان با این درس تاریخی فردای این فرقه را خواند و به تصویر کشید .

با امید به اینکه قربانیان نگونبخت  این فرقه در البانی بتوانند دیروز امروز و فردا را به تصویر بکشند و از ان درس بگیرند فقط کافیست سرنوشت مسعود رجوی را ببینید کسی که مدعی امامت بود و میخواست مظهر پاکی و صداقت و فدا باشد امروز جانش را برداشته و گریخته حتی دیگر عکس هم ندارد چه برسد به رسم ایا نباید کمی تعقل کرد ؟چرا باید به  اینها فکر کرد و خود را پیدا کرد با امید به ان روز.

*** 

داعش امریکایی رجوی مجاهدین خلق 1فوران نارضایتی از دیدار با مک کین در فرقه رجوی (مک کین بجای مسعود رجوی آمد)ا

John_McCain_Maryam_Rajavi_TerroristsSen. McCain adds Maryam Rajavi (Mojahedin Khalq, MKO, MEK, NCRI) to his long list of backed terrorists

The MEK’s dirty past includes the anti-Imperialist inspired murder of six Americans in pre-revolution Iran which it later celebrated in songs and publications

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=28967

آلبانی خاری در گلوی فرقه رجوی 

Can Albania deradicalise Mojahedin Khalq Rajavi cultمنصور نظری، ایران اینترلینک، یازدهم آوریل ۲۰۱۷:… قربانیان فرقه رجوی دیر زمانیست در چنگ فرقه اسیر هستند و به دروغ انها را از این قله به ان قله میبرند واز این چشمه به چشمه ای دیگر اما در نهایت همه را تشنه برمیگردانند و براستی که دست اندرکاران این دستگاه همه دوز و کلک ها را فوت اب هستند بازماندگانی از دستگاه جاهلیت مدرن که کت و شلوار میپوشند و کراوات میزنند اما در مغزشان جز جاهلیت قرون وسطی … 

Can Albania deradicalise Mojahedin Khalq Rajavi cultآیا آلبانی میتواند به تعهداتش عمل نماید و مانع هجوم تروریست ها به داخل اروپا گردد؟ 

https://iran-interlink.org

آلبانی خاری در گلوی فرقه رجوی

قربانیان فرقه رجوی دیر زمانیست در چنگ فرقه اسیر هستند و به دروغ انها را از این قله به ان قله میبرند واز این چشمه به چشمه ای دیگر اما در نهایت همه را تشنه برمیگردانند و براستی که دست اندرکاران این دستگاه همه دوز و کلک ها را فوت اب هستند بازماندگانی از دستگاه جاهلیت مدرن که کت و شلوار میپوشند و کراوات میزنند اما در مغزشان جز جاهلیت قرون وسطی چیزی نمیتوان یافت همان کسانی که وقتی بزک و دوزک میکنند بنظر خیلی مدرن می ایند اما وقتی به درونشان میروی جز گندی از گنداب جاهلیت نخواهید یافت همان جائی که به قربانیان این دستگاه اجازه نمی دهند با خانواده خویش ملاقات کنند همان جائی که تماس تلفنی با خانواده را حرام میکنند همان جائی که باید قربانیان بصورت روزانه یا هفتگی اعتراف به گناه کنند و از رهبر مفقود شده طلب مغفرت .

بی شک خطرناکترین پدیده جهان امروز افکار پوسیده ارتجاعی از جنس فرقه است همان کسانی که با انگیزه های ایدئولوژیک دریافتی از فرقه مستعد هر عملی علیه هر کسی هستند همان کسانی که انگیزه شان را از فرقه شان میگیرند و حتی خانواده خود را دشمن می پندارند براستی نام این پلشتی را چه میتوان نهاد که عده ای بیایند و بگویند پدر و مادر و خواهر و برادر دشمن هستند ومستوجب لعنت و مجازات این همه سنگ دلی از کجا امده است ؟

اما خارج از همه ترفندهای کثیف این دستگاه ارتجاعی و عقب مانده اوضاع به گونه ای شده است که قربانیان این فرقه در حال اوار شدن بر سرشان هستند فقط در طی همین مدت کوتاه نزدیک به هفتصد نفر یا به قولی نزدیک به هزار نفر از این فرقه در البانی جدا شده اند اما علیرغم این جدائی هنوز در دام های دیگر فرقه گرفتار هستند . بی تردید این اوار همچنان ادامه دارد و خواهد داشت تا جائی که فرقه مجبور خواهد شد البانی را هم جمع کند . تمام سعی فرقه این است که این تلاشی و بحران را بی سر و صدا طی کند و مشمول زمانش کند تا گند کارشان بالا نیاید به نوعی میتوان گفت سران فرقه این تلاشی را پذیرفته اند اما میخواهند انرا کش بدهند و با هزار شامورتی بازی و دوز و کلک این خیمه پوسیده را حفظ کنند این باند مخوف که در زمینه کلاهبرداری و دوز وکلک حرفه ایست  حتی قربانیان جدا شده را با انواع و اقسام روش ها میخکوب کرده از جمله ان حق وحقوق قانونی رابطه مستقیم با سازمان پناهندگی را از قربانیان گرفته حتی حقوق و مزایای زندگی روز مره که باید توسط کمیساریای عالی پناهندگی بصورت مستقیم به نفرات داده شود .شیادان و کلاهبرداران فرقه فکر میکنند با این کار میتوانند جلوی فروپاشی قانونمند این فرقه را بگیرند و مانعی دیگر بر سر راه قربانیان جدا شده ایجاد کنند اما تجربه نشان داده کسی که برای دیگران چاه میکند خود به چاه می افتد همان چاهی که امروز مسعود رجوی به ان افتاده که حتی کل این فرقه نیز نمیتوانند از چاه بیرونش بیاورند مسعود رجوی همان چاه کنی است که سالها برای دیگران چاه میکند حتی برای نزدیک ترین یارانش اما اخر چه شد ؟

اخرش این شد در جائی ناکجااباد خبرش را یک عرب سعود داد که او رفته پی کارش و دیگر برنمیگردد درست است او هرگز برنخواهد گشت  مرده یا زنده همان جاست ته ته چاه سرنوشت محتومی که گریزی از ان ندارد این است درس تاریخ .

*** 

Can Albania deradicalise Mojahedin Khalq Rajavi cultCan Albania Meet its Obligations and De-radicalize an Influx of Terrorists into Europe?

Massoud Khodabandeh: The Iranian Mojahedin-e Khalq (MEK) and Its Media Strategy: Methods of Information Manufacture

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=28702

بحران هویت در تشکیلات فرقه رجوی در البانی 

مجاهدین خلق فرقه رجوی در تیرانا آلبانیمنصور نظری، ایران اینترلینک، پنجم مارس ۲۰۱۷:… بنظر می اید که اگر مسعود رجوی یکبار در زندگی اش راست گفته باشد همین است که اگر حضور در عراق بیش از سه سال طول بکشد سازمان مجاهدین خلق میسوزد واز گردونه حذف میشود واقعیت های موجود نشان میدهد که این تحلیل درست از اب درامده وسازمان مجاهدین بعنوان یک نیروی سیاسی … 

مریم رجوی در حال مزخرف گوییسخن های پریشان از سر هول

mojahedin_khalq_triana_albani_8تبخیرشدگان فرقه رجوی در آلبانی

https://iran-interlink.org

بحران هویت در تشکیلات فرقه رجوی در البانی

بنظر می اید که اگر مسعود رجوی یکبار در زندگی اش راست گفته باشد همین است که اگر حضور در عراق بیش از سه سال طول بکشد سازمان مجاهدین خلق میسوزد واز گردونه حذف میشود واقعیت های موجود نشان میدهد که این تحلیل درست از اب درامده وسازمان مجاهدین بعنوان یک نیروی سیاسی سوخته و از گردونه معادلات سیاسی ایران حذف شده اند .اگر چه بسیاری از دشمنان ایران و ایرانی تلاش میکنند از این نیروی سوخته بعنوان برگ و کارت و وسیله استفاده کنند اما خودشان هم میدانند که این نیرو سوخته اما از انجا که کارت زیادی در دست ندارند سعی میکنند از این نیروی سوخته هم استفاده کنند .فرقه رجوی پس از خروج از عراق دچار بحران عمیقی شده است بحرانی که ناشی از کارکردهای این فرقه در طول بیش از سه دهه حضور در عراق است حضوری که قرار بوده ظرف مدت سه سال به پایان برسد و در غیر اینصورت بنا به اظهارات خود مسعود رجوی سازمان مجاهدین میسوزد .

اما بزرگترین بحرانی که اینک فرقه رجوی با ان مواجه است مربوط میشود به پاسخگوئی به گذشته این فرقه و پروسه ای که بیش از سه دهه طول کشیده است و مهمترین ان زیر علامت سوال رفتن بنیادهای ایدئولوژیکی استراتژیکی وسیاسی ان است قربانیان این فرقه از بالا تا پائین درگیر ان هستند حتی بالاترین کادرهای سازمان امروز دچار این بحران شده اند بحرانی به نام هویت .

بی جهت نیست که حتی خود مریم رجوی راهی البانی میشود تا بتواند اوضاع را رفع ورجوع کند اما مطمئنا از پسش برنخواهد امد اما چرا اینها از پس این بحران برنمی ایند ؟

پرواضح است که صاحب این دستگاه یعنی مسعود رجوی خود بهتر از همه اینها میدانسته و میداند که چه غلطی کرده و بخاطر همین هم غیب شده یا غیبش کرده اند چون میدانند که بقول مسعود رجوی سوخته اند . اگر قرار بود و میتوانستند از پس این بحران بر ایند که رهبر و رئیس و مسئول اینهمه خرابی و ویرانی و به هدر دادن خون دهها هزار ایرانی از هر طرف را غیب نمی کردند فرقه رجوی نه تنها از عهده حل این بحران برنمی اید بلکه هر کاری هم بکند جز افزودن به این بحران چیز دیگری نیست از جمله اویختن به مرتجعین سعودی و یا جنگ طلبان امریکائی و اسرائیلی این بحران هویت را در فرقه رجوی تشدید کرده است به گونه ای که حتی بالاترین کادرهای این فرقه نیز درگیر ان هستند این همان دلیل حضور مریم رجوی در البانی است بحران انقدر بالا گرفته که حتی کادرهای بالای سازمان هم خود درگیر ان شده اند در نتیجه توان پاسخگوئی به قربانیان پائین تر را ندارند و نهایتا خود مریم رجوی را وارد میکنند اما این بحران لاعلاج است اگر علاج داشت شک نکنیم که مسعود رجوی را غیب نمی کردند همو که باید امروز می بود و پاسخ میداد چرا ؟

و امروز پس از سه دهه این قربانیان فرقه هستند که باید بپرسند امروز این نیروها که هستند ؟انها باید بپرسند چرا یک نیروی ایرانی سرباز صدام حسین میشود ؟ و امروز چرا سرباز شیوخ مرتجع سعودی و جنگ طلبان امریکائی و اسرائیلی شده است ؟ باید بپرسند اگر بیش از سه سال در عراق ماندن یعنی سوختن پس چرا ماندند چرا و هزاران چرای دیگر از هر منظر از سیاست از ایدئولوژی از استراتژی اینها نباید بی پاسخ بماند نباید فریب شعار فرقه رجوی را خورد که میگویند به گذشته برنگردید اتفاقا باید به گذشته برگردید مشعلی بدست بگیرید و خوب همه چیز را نگاه کنید و از ان پس خواهید دید که همه مهره شطرنج بوده ایم سربازانی که فقط باید کشته میشدند تا راه مار هفت خطی به نام مسعود رجوی را برای به قدرت رسیدن باز کنیم بیدار شویم زمان خواب پایان یافته است قرباینان فرقه رجوی باید بدانند همه اعتمادی که نثار این رهبر شیاد کرده اند او درست برعکس به همه ان اعتمادها خیانت کرده و امروز با دهن کجی به همین شمایان خود را غیب کرده تا پاسخ شما را ندهد همو که از شما حاظر حاظر میگرفت امروز غایب است .

راستی نباید کمی فکر کرد ؟پس فکر کنیم چرا ؟

*** 

مجاهدین خلق فرقه رجوی در تیرانا آلبانیچرا مریم قجر داعشی مخفیانه به آلبانی سفر کرد ؟ !

Linda-Chavez-Ingrid-Betancourt-Mojahedin_Khalq_MEK_terrorists

Rajavi resorts to bargain basement speakers in Albania (Ingrid Betancourt, Linda Chavez, Wesley Martin …)

لیندا چاوز، اینگرید بتانکورت ولزلی مارتین مواجب بگیران دست سوم فرقه تروریستی رجوی

The MEK’s dirty past includes the anti-Imperialist inspired murder of six Americans in pre-revolution Iran which it later celebrated in songs and publications

Wesley Martin Mojahedin Khalq Rajavi cult 2Wesley Martin at a paid gathering of Mojahedin Khalq Rajavi cult promoting Saddam’s Private Army

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=28518

در مسیر کوچه بن بست جابرزاده ها چگونه جابر شدند 

منصور نظری، ایران اینترلینک، هجدهم فوریه ۲۰۱۷:… در یکی از همین نشست ها در سالن معروف به میله ای که چند نفر از قربانیان به نام م.ز و ف.ف و….. یک روز وقتی که جماعت اوباش به این افراد هجوم اورده بودند در انتهای سالن ایستاده بودم و داشتم این صحنه ها را نگاه میکردم در خودم غرق شده بودم که خدایا ما برای چه امده بودیم و الان من کجا هستم با هر نعره ای … 

محمد علی جابرزاده مردوقتی جابرزاده آیین نامه ارتش رجوی و صدام را توضیح می داد، مرده بود (شکنجه گر ها هم می میرند)ا

https://iran-interlink.org

در مسیر کوچه بن بست جابرزاده ها چگونه جابر شدند

سرگذشت من وما بسیار دردناک است از روزی که پای در راه مجاهدین گذاشتیم و تا روزی که از ان رها گشتیم مسیری پرتلاطم که هر کدام قصیده ایست .به یاد دارم روزهائی را پس از پیروزی انقلاب ایران که من ۱۷ ساله بودم و جذب سازمان شدم سر از پا نمی شناختم جوان بی تجربه و خامی همچون من که نه گرمی روزگار چشیده بود ونه سردی روزگار به سرعت جذب این مناسبات شدم رویاها و ارزوها یم زیاد نبودند ازادی عدالت و برابری و برادری همین هیچ چیز دیگری غیر از این در ذهنم نبود و به چیز دیگری فکر نمی کردم این گذشت و گذشت و گذشت تا سالها بعد که وارد مناسبات سازمان در عراق شدم ابتدا همان شور و شوق را داشتم با این تصور که میخواهیم برای مردم مان ازادی هدیه بیاوریم میخواهیم برای مردم مان برابری و برادری به ارمغان ببریم اما هر چه میگذشت رویاهای من فرو میرختند همچون برگ خزان بدون انکه خودم بخواهم احساس میکردم برگ برگ رویاهایم دارند فرو میریزند مشکل از من نبود من جانم در کف دستم بود مشکل جای دیگری بود من عوضی امده بودم من وارد کوچه بن بست شده بودم .

اما رویاهایم چگونه درهم میشکست ؟ کسانی که فکر میکردم ازادیخواهانی انقلابی هستند کم کم چهره واقعی خود را نشان میدادند مناسبات سازمان مجاهدین روز به روز تیره و تیره تر میگشت مسعود رجوی که روزگاری سمبلی برایم بود دیگر ان نبود که فکر میکردم اطرافیانش نیز به همچنین از جمله جابرزاده و دهها جابرزاده دیگر که همچون او از یک ازایخواه تبدیل به عنصری وحشتناک شده بودند انان دیگر ازادیخواهان دیروز نبودند بل تبدیل به شکنجه گران قهار شده بودند که مست و دیوانه جام شراب صدام حسین گشته بودند و از طرفی ما قربانیانی که دیگر هیچ پناهگاهی نداشتیم که به ان پناه ببریم تمام درها برویمان بسته بود بیرون قرارگاههایمان را سربازان تا دندان مسلح صدام محاصره کرده بودن و درون قرارگاههایمان را هم با فالانژهای هرزه رجوی ….اینجا اخرزمان و کوچه بن بست بود ما قربانیان زنده بگورانی بودیم که هر لحظه ما را میکشتند خیلی از دوستانمان را به زندان درون اشرف کشاندند شکنجه روحی و جسمی شان دادند و بعضا تحویل ابوغریب زندان مخوف صدام حسین دادند رجوی نه یک انقلابی بلکه قاتل و روانی است که از شکنجه روحی و جسمی ما لذت میبرد احتمالا رجوی یک بیمار روحی و روانی بود مانند اشکیزوفرنی کسانی را که دچار این نوع اختلالات میشوند خطرناک تلقی میکنند چرا که تمام احساسات و عواطف انها نابود میشود و بصورت جنون امیزی در رفتار اجتماعی با پیرامون خود هیچ حریم و حرمتی را نمی توانند حفظ کنند دچار توهمات جنون امیز میشوند و اختلالات رفتاری بسیاری از خود بروز میدهند ما همه اینها را در رجوی دیده ایم .

در ان اوائل باورم نمی شد ولی هرچه که بیشتر میگذشت متوجه میشدم که نه باید باور کنم چون دارم با چشمانم میبینم که چگونه رویاهایم دارند پرپر میشوند دارم به چشمان خود میبینم که چگونه دار و دسته رجوی جوانان این مرز و بوم را که با رویای ازادی وارد سازمان مجاهدین شده اند دارند پرپر میکنند و من نیز یکی از ان پر پر شدگان هستم بسیاری از دوستان راجع به رفتار و کردار جابرزاده نوشته اند و من نیز گواه برتمام انها بوده ام به چشم خویش دیده ام که چگونه در نشست های انتقام کشی رجوی این افراد با تهدید به مرگ و تف باران کردن فرد او را پرپر کرده اند بی شک جابرزاده تنها نیست از جنس جابرزاده ها هستند همان کسانی که وقتی در نشست ها اربده میکشیدند دیوار ساختمان به لرزه در می امد چه برسد به اینکه تصور کنید یک فرد در محاصره مشتی اوباش که همه با هم نعره میکشند اعدام اعدام و تف است که سر و رویتان را میپوشاند  تصورش سخت است اما برای فهم ان خوب است هر فرد ان لحظه را تصور کند تا بفهمد برما چه گذشته است  و انجا را تصور کنید که وقتی جابرزاده بعنوان تئوریسین این دستگاه حکم قطعی اعدام را برای قربانیان بی پناه صادر میکرد و نعره میکشید که نباید بگذاریم اینها زنده از اینجا بیرون بروند  .

در یکی از همین نشست ها در سالن معروف به میله ای که چند نفر از قربانیان به نام م.ز و ف.ف و….. یک روز وقتی که جماعت اوباش به این افراد هجوم اورده بودند در انتهای سالن ایستاده بودم و داشتم این صحنه ها را نگاه میکردم در خودم غرق شده بودم که خدایا ما برای چه امده بودیم و الان من کجا هستم با هر نعره ای که فالانژها میکشیدند فحاشی های رکیک و ناموسی که فقط انها را میتوانستیم در لات خانه ها بشنویم و ببینیم را میشد انجا دید انهم نه فقط از زبان مردان بلکه زنان نیز پا به پای مردان چنان حرفهای رکیکی میزدند که ادم شرمش میشود بنویسد همه اینها   قلب و روحم را  میشکست گوئی که من نیز دارم مثل برف اب میشوم پر پر میشوم که یکدفعه فرمانده یکی از قرارگاهها امد سراغ من نامش مریم حسن زاده بود اوبا تمام عصبانیت و خشم  به من گفت چرا اینجا ایستاده ای چرا نمی روی موضع بگیری فردا نوبت تو خواهد بود با چنان کینه ای نگاهم میکرد که گوئی اگر میتوانست همانجا قلبم را بیرون بکشد و بلافاصله چند نفر دیگر را سراغم فرستادند  در دلم گفتم شما خیلی وقت است که مرا کشته اید رفتم بیرون از نشست پشت درب کمی ارامش پیدا کنم .کم کم داشتم با مرگ روز مره خو میگرفتم و میفهمیدم که راه را اشتباهی اماده ام اما دیر فهمیدم تا امدم به خود بجنبم دیدم ۲۰سال گذشت و چقدر دیر شد من وارد کوچه بن بست واخر زمان شده بودم الان هم میگویم انها که در این کوچه بن بست همان راه را میروید نروید بن بست است .  جابرزاده و جابرزاده ها ثمره درخت کینه کشی رجوی از به قدرت نرسیدنش بود او تاوان به قدرت نرسیدنش را از ما میگرفت .

به امید روزی که قربانیانی که همه اینها را دیده اند بتوانند جسارت و شهامت داشته باشند که در برابر شکنجه گرانشان قد برافرازند و مسیر زندگی خود را دوباره بازیابند همانگونه زندگی کنند که دوست دارند .

*** 

محمدعلی جابرزاده انصاری مزدور رجوی و صدام مردمزدور محمدعلی جابرزاده انصاری ردیف اول، نفر دوم از سمت چپ در حال جست و خیز برای رهبر مفقودش مسعود رجوی در قرارگاههای صدام حسین 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=28490

پاک کردن رد پاهای مسعود رجوی توسط فرقه

mujahedin_khalq_iraq_20162منصور نظری، ایران اینترلینک، پانزدهم فوریه ۲۰۱۷:… و این اوج بی شرفی کسانیست که روزگاری نوکری صدام را میکردند و امروز که او را از دست داده اند به جنگ طلبان نژاد پرست رو اورده اند البته برای فرقه رجوی فرقی نمی کند که نوکر و پادو و وسیله چه کسانی باشند انها چون دیگرهیچ راهی برای رسیدن به قدرت ندارند حاظر هستند هر چه اربابانشان بگوید را بکنند … 

از بغداد تا تیرانا، سه دهه دربدری مجاهدینمسعود رجوی، حاضر یا غایب

خروج عراق و سقوط در واشنگتناز کمین مجاهدین سر کوچه ها برای کشتار مستشاران امریکائی تا گماشتگی برای جنگ طلبان امریکائی

https://iran-interlink.org

پاک کردن رد پاهای مسعود رجوی توسط فرقه

 بیش از سه دهه مسعود رجوی حاکم بلامنازع تمام وقایع این فرقه بوده است تمام تصمیمات سیاسی ایدئولوژیک استراتژیک این دستگاه توسط او تئوریزه شده و به اجرا در امده تصمیماتی که به نابودی چند نسل منجر گشته فردی که چیزی نمانده بود ادعای پیامبری کند امروز پس از اینهمه خسارت و ضربه به چند نسل از مردم ایران گریخته و اثری از او نیست . فرقه رجوی بخوبی میداند زمان پاسخگوئی فرا رسیده پاسخ به چه ؟ پاسخ به همه چیز پاسخ به سه دهه خیانت به مردم ایران پاسخ به اینهمه خونریزی که او یعنی مسعود رجوی  مسئول شماره یک ان بوده است فرقه رجوی و خود رجوی این را بخوبی میداند که زمان پاسخ گوئی فرا رسیده است حتی قربانیان این فرقه در البانی لبریزاز تناقض شده اند که بالاخره چرا فرقه رجوی به این نقطه رسیده است جائی که امروز سرباز پیاده ترامپ شده اند سرباز پیاده هائی که یک عمر در خدمت صدام بودند تا نقش خود را بعنوان وطن فروشانی که اب و خاک شان را تقدیم صدام کردند انها  امروز تمام عیار خود را در اختیار ارباب جدید قرار داده اند تا شاید که از این نمد کلاهی برای رسیدن به قدرت بسازند .

همچنین از زمان خروج کامل فرقه رجوی از عراق سعی بر این شده که تمام رد پاهای مسعود رجوی پاک شود اما چرا میخواهند رد پاهای مسعود رجوی را پاک کنند ؟ایا این درخواست اربابان سعودی یا اسرائیلی یا امریکائی بوده که رد پاهای مسعود رجوی را پاک کنند تا بتوان روی این اسب مرده شرط بندی کرد ؟

اربابان جدید فرقه رجوی میدانند که تمام تئوری های این رهبر خود شیفته به شکست انجامیده و انها باز به خوبی میدانند که مردم ایران هیچگاه سیاه کاری های این فرد مجنون را فراموش نکرده و نخواهند کرد در نتیجه به جسم بی جان فرقه متوسل شده اند که شاید بتوانند از این جسم بیمار برای مقابله با کشور ایران استفاده کنند کاری عبث و بیهوده که وقتی متوجه شوند فرقه سودی برایشان ندارد مثل دستمال کاغذی مچاله شان میکنند و پرتاب شان میکنند به ناکجااباد این سرنوشت خائین به کشور و میهن است . فرقه رجوی خجالت میکشد از زبان خودش به امریکائی ها بگوید که ایران را بمباران کنید بهمین خاطر از زبان استعاره استفاده میکند مثلا در سایت هایش از قول جنگ طلبان امادگی امریکائی ها را برای حمله به ایران تبلیغ میکند و این اوج بی شرفی کسانیست که روزگاری نوکری صدام را میکردند و امروز که او را از دست داده اند به جنگ طلبان نژاد پرست رو اورده اند البته برای فرقه رجوی فرقی نمی کند که نوکر و پادو و وسیله چه کسانی باشند انها چون دیگرهیچ راهی برای رسیدن به قدرت ندارند حاظر هستند هر چه اربابانشان بگوید را بکنند در این شک نکنید و به همین جهت هم سعی میکنند رد پاها و گنداب های رهبرشان را پاک کنند او را گم کنند و روزی او را مرحوم بنامند و روزی شیر بیدار چرا که واقعا دیگر اب از سر این فرقه گذشته است دیگر ابروئی ندارند که نگران ابرویشان باشند .

از طرف دیگر با گم کردن رد پاهای مسعود رجوی به تمام سوالات و تناقضات قربانیان فرقه میخواهند خط بطلان بکشند چرا که مسعود رجوی گفته من مسئول همه چیز هستم و من پاسخگو بدین ترتیب تمام سوالات قربانیان این فرقه را مسکوت میگذارند فرقه رجوی خوب میداند زمان پاسخگوئی فرا رسیده همه میدانند زمان پاسخگوئی فرا رسیده است اما میخواهند از ان بگریزند و پاسخ ندهند امروز را به فر دا و فردا را به پس فردا به این امید که از این ستون به ان ستون فرج است .بی جهت نیست که خیلی عجله دارند کشور ایران بمباران شود یا جنگ خانمانسوز دیگری رخ دهد که اینها از این مهلکه بگریزند برای فرقه رجوی نه اب و خاک ایران مهم است و نه مردم ایران .

اما خوشبختانه مردم ایران به خوبی اگاهند و از جنگ و خونریزی هیچگاه استقبال نمی کنند و بدین ترتیب برگ های خیانت فرقه رجوی را نقش بر اب میکنند .

*** 

مسعود رجوی در حال مبارزهچراغ خاموش کردن رجوی (امام حسین نه شب عاشورا غیبش زد و نه ده سال بعد از زیر قبای یزید نوار صوتی داد)

مرگ مسعود رجوی
The death of Massoud Rajavi

ترورستهای داعش مجاهدین خلق فرقه رجوی عراقMEK’s Fake Intelligence On Aleppo Only Hinders Fact-finding Bodies Finding The Truth

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=28282

آواری به نام قربانیان فرقه رجوی در آلبانی 

 منصور نظری، ایران اینترلینک، اول فوریه ۲۰۱۷:… سالهاست که فرقه رجوی میکوشد تا قربانیان به دام افتاده در فرقه  را به هر شیوه ای در بیقوله ای به نام  تشکیلات  حفظ کند در دوران صدام حسین با تهدید به قتل وکشتن وزندان کردن نفرات  سعی میکردند این دستگاه ارتجاعی را سرپا نگهدارند اما وقتی صدام سقوط کرد دیگر دستشان بسته تر شد و به روش های دیگری روی اوردند تا … 

احسان بیدی سیاوش رستارنجات یافتگان در آلبانی اقدامات تروریستی مجاهدین در تیرانا را محکوم می کنند

التماس رجوی به نیروهارهبر مفقود فرقه، جدائی صنف معتمدین را چگونه توجیه می کند؟

https://iran-interlink.org

آواری به نام قربانیان فرقه رجوی در آلبانی

سالهاست که فرقه رجوی میکوشد تا قربانیان به دام افتاده در فرقه  را به هر شیوه ای در بیقوله ای به نام  تشکیلات  حفظ کند در دوران صدام حسین با تهدید به قتل وکشتن وزندان کردن نفرات  سعی میکردند این دستگاه ارتجاعی را سرپا نگهدارند اما وقتی صدام سقوط کرد دیگر دستشان بسته تر شد و به روش های دیگری روی اوردند تا نگذارند که قربانیان از این دستگاه فرسوده و ارتجاعی رهائی یابند و فرقه به هر دوز و کلکی دست زد تا مانع از این فروپاشی شود . در اولین موج فروپاشی نزدیک به هزار نفر از این دستگاه فاسد و ارتجاعی جدا شدند و به ترتیب در طول پروسه چهارده ساله اشرف و لیبرتی این جدائی ادامه داشت و همچنان نیز ادامه دارد و اینک میتوان گفت فرقه رجوی با بحران بزرگی روبروست وان هم اوار شدن این قربانیان باقیمانده است اواری که تردید بردار نیست و به واقعیت خواهد پیوست اگر چه این اوار شدن در البانی از همان روز نخست پرپائی اردوگاه فرقه در البانی شروع شده و همچنان نیز ادامه دارد .

ناگفته نماند که فرقه رجوی بدلیل نداشتن هیچگونه پرنسیب انسانی و حقوق بشری به هر شیوه ای متوسل شده و میشود که مانع خروج این قربانیان شود از جمله مهمترین انها ندادن اجازه  ملاقات خانواده ها با فرزندان اسیرشان است که سالهاست گرفتار در چنبره هفتاد حصار این فرقه شده اند حق وحقوقی که حتی زندانیان نیز در تمام جهان از ان برخوردار هستند ولی فرقه رجوی مانع از ان میشود براستی این فرقه چقدر باید پوسیده باشد که میترسد مادر پیری یا پدر پیری با فرزندش ملاقات کند مگر یک مادر پیر یا پدری پیر و سالخورده چه میخواهد بکند یا چه بگوید که فرقه دچار رعب و وحشت میشود ؟

همچنین نباید فراموش کرد که فرقه در طول بیش از سه دهه تلاش کرده به هر نحوی شده مانع از ارتباط قربانیان با جهان بیرون از فرقه شوند و در عوض با تبلیغات دروغین تلاش کرده واقعیت های جهان بیرون از فرقه را به گونه ای دیگر برای قربانیان به نمایش بگذارد در هفته ای که گذشت جهان یک صدا تصمیم ترامپ را در مورد محدودیت  سفر ایرانیان به امریکا را محکوم کرد و انرا ناقض اصول حقوقی وبشری دانست اما فرقه رجوی حتی از انعکاس خبران  در سایت های رنگارنگش خودداری کرد براستی چرا ؟

بدون تردید اینها در بمباردمان تبلیغات درونی چیزهائی به قربانیان گفته اند که اگر حتی به صورت صوری هم موضع گیری کنند قربانیان را متناقض میکنند در نتیجه مثل همیشه سرشان را زیر میگیرند تا موج از سرشان بگذرد نکته مهم این است برای این فرقه هیچ اصول و پرنسیبی معنی ومفهوم ندارد استراتژی فرقه این بوده و هست هدف وسیله را توجیه میکند یعنی میتوانند به دسبوس مرتجع ترین شیوخ مرتجع عرب که دشمنان اب وخاک ایران هستند بروند میتوانند یک روز ترانه سرکوچه کمینه بسازند و یک روز هم برای غلط کردم گوئی کنار کاخ سفید ساختمان اجاره کنند وبا جنگ طلبان بده وبستان کنند همه اینها نشان از فروپاشی دستگاهیست که تا بن استخوان معتاد و وابسته به بیگانگان شده است .

فرقه رجوی عبرت تاریخ است بی شک ایندگان خواهند نوشت فرقه رجوی = خیانت به وطن خیانت به مردم و امید انکه  قربانیان این دستگاه که گرفتار در چنبره اینها هستند بتوانند زنجیرهای اسارت را از هم بدرند و وارد دنیای ازاد شوند و ببینند که جهان بیرون از فرقه دیدنیست و زمین تا اسمان با دنیای اسارت در درون فرقه متفاوت است .

*** 

anne-khodabandeh-singleton-albanian-gazeta-impkt-2017آن سینگلتون: کلید معمای بازپروری گروگان های مجاهدین خلق در آلبانی در دست خانواده هاست

خانواده ها بیرون کمپ لیبرتیکیهان لندن: لیبرتی: سودای ارتش آزادی و ماجراجویی رهبرانش

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=28162

واقعیت فرقه رجوی “تیر، تیغ، تبر و تبانچه” است و دروغش به پارلمانترهای فرانسوی “دمکراسی خواهی” 

Maryam Rajavi, leader of the Council of Resistance of Iran (NCRI), takes part in a rally in Villepinte, near Parisمنصور نظری، ایران اینترلینک، بیستم ژانویه ۲۰۱۷:… کیست که نداند در فرقه رجوی تنها یک قانون حاکم بود و ان چیزی نبود جز شعارتیر تیغ تبر تبانچه. مریم رجوی در ملاقات با پارلمانترهای فرانسوی تصویری رویائی از مناسبات فرقه رجوی به پارلمانترهای فرانسوی نشان میدهد تا واقعیت ذاتی این فرقه که همانا دیکتاتوریست را بپوشاند. واقعیت فرقه رجوی ان نیست که مریم رجوی به تصویر … 

مریم رجوی – ملکه تبلیغات مجاهدین خلق – خدمات خود برای دشمنان ایران را آگهی میکند

تعلیم دیدگان صدام مجاهدین خلق رجوی از عراق تا آلبانیرضا تقی زاده، کیهان لندن: تمرین مجاهدین نوحه‌خوان و سینه‌زن برای رقص «تانگو» با «عمو ترامپ»!ا

https://iran-interlink.org

واقعیت فرقه رجوی “تیر، تیغ، تبر و تبانچه” است و دروغش به پارلمانترهای فرانسوی “دمکراسی خواهی”.

 کیست که نداند گذشته هولناک و دهشتناک فرقه رجوی چه بوده است. از زمانهای بسیار دور ان زمان که مجید شریف واقفی  وصمدیه لباف بدست یاران مجاهد دیروزشان کشته شدند تا گذشته های نه چندان دور زمانی که مسعود رجوی در جلسات محاکمه یاران قدیم خودش انها را محکوم به اعدام کرد  و تا گذشته های نزدیک  که تعدادی از پیروانش را توسط نیروهای فدائی اش به قتل رساند و تعدادی را به بند وزندان کشید و تحویل ابوغریب داد تا توسط ادمخواران صدام حسین به پوست و استخوان تبدیل شوند و بعد هم مورد معامله قرار بگیرند .

کیست که نداند در فرقه رجوی تنها یک قانون حاکم بود و ان چیزی نبود جز شعارتیر تیغ تبر تبانچه. مریم رجوی در ملاقات با پارلمانترهای فرانسوی تصویری رویائی از مناسبات فرقه رجوی به پارلمانترهای فرانسوی نشان میدهد تا واقعیت ذاتی این فرقه که همانا دیکتاتوریست را بپوشاند. واقعیت فرقه رجوی ان نیست که مریم رجوی به تصویر میکشد. واقعیت فرقه را ما یعنی  کسانی که روزانه محکوم به مرگ بودیم میتوانیم به تصویر بکشیم. همان کسانی که به قول ان دیوانه فراری مسعود رجوی باید روی سرمان همیشه حس میکردیم که تیر تیغ تبر و تبانچه است. این یعنی احساس مرگ و کشتن لحظه به لحظه ما این فرقه ما را لحظه به لحظه نابود کرده است کدام دمکراسی را مریم رجوی میگوید کدام الترناتیو کدام وجدان بشری میتواند چنین کند که اینها کردند .

سوال مهم اینجاست به کدام دلیل میتوان گفت که این فرقه دمکراسی خواه است ؟ ایا میتوان  شعار ازادی ودمکراسی داد و در پشت پرده زندان و شکنجه براه انداخت ؟ ایا میتوان ادای الترناتیو دراورد و بعد فرمان قتل وبند از بند گسستن جدا شدگان را داد ؟

نکته قابل توجه این است برای شناخت یک پدیده نمیتوان به ظاهر پدیده ها نگاه کرد باید انرا باز کرد و خوب درون انرا دید فرقه رجوی هیچگاه و هیچگاه در طول حیات خویش محتوای درون خود را ارائه نکرده است ولی ما زخم خوردگان این دستگاه هستیم ما میدانیم که اینها دارند دروغ میگویند اینها هیچ اعتقادی به دمکراسی وازادی ندارند اینها فقط شعار دمکراسی میدهند ولی در پشت پرده هر چه که فکرش را میتوان کرد را کرده اند چه کاری و چه بلائی مانده که اینها بر سر چند نسل از مردم ایران نیاورده باشند ما با پوست و گوشت و استخوان خویش  دار  و درفش این دستگاه را چشیده ایم فرقه رجوی اگر راست میگوید دمکراسی خواه است اگر مریم رجوی راست میگوید که بدنبال ازادی و دمکراسی است بگوید که در اشرف و قرارگاههای تابعه در دوران صدام حسین چه گذشته است من نمیگویم سی سال را بگوید نمی گویم حتی یکسال او بگوید زندگی یک فرد در درون اشرف به فاصله ۲۴ ساعت چگونه طی شده است او اگر شهامت دارد فقط ۲۴ ساعت زندگی یک فرد در قرارگاههای اشرف را توضیح دهد منتهی فراموش نکند که توضیح دهد نشست غسل چیست توضیح دهد نشست عملیات جاری چیست توضیح دهد نشست دیگ چیست توضیح دهد که وقتی یک نفر نمی خواست در قرار گاه اشرف بماند چه مراحلی طی میکرده است اما نباید فراموش کند و نشست های تف باران یادش برود همان نشست هائی که قاضی ان خود خود مسعود رجوی بود و ان دیگر دست اندرکاران شکنجه همان کسانی که ما خوب میشناسیمشان البته اگر فراموش کرد نام انها را بگوید و اعمالشان را اشکالی ندارد ما یاداوری میکنیم هم اسمشان را و هم شکنجه های روانی و جسمی شان را باز هم اگر چیزی از قلم بیافتد باز اشکال ندارد ما شاهدان و زنده بگوران ان دستگاه هستیم حاضریم هر کسی که بخواهد داستان زندگی تلخ مان را بگوئیم  که اینها دروغ میگویند که به ازادی و دمکراسی احترام میگذارند دمکراسی باد هوا نیست که شعار بدهیم بل دمکراسی و ازادی شعاری برخواسته از قلب و دل انسانهاست .

پارلمانترهای فرانسوی کافیست نگاه کنند و از خود بپرسند راستی چرا مسعود رجوی نیست ؟

همین کافیست تا خوب خوب پی ببرند که این دستگاه چه کرده است که مسئول و مسبب سی و اندی سال ظلم و ستم را مفقود کرده و پنهانش کرده تا مبادا شما پارلمانترها از او بپرسید که تو چه کرده ای وکارنامه ات چیست  که اینک مدعی الترناتیو هستی همین کافیست و نه بیش از ان .

*** 

خودسوزی محمد رضا باباخانلو در مجاهدین خلق رجویقتل محمد رضا بابا خانلو . تبخیرشدگان (نوشته مهدی خوشحال، سال ۲۰۰۵)

مرگ های مشکوک در سازمان مجاهدین خلق فرقه رجویبه یاد جعفر کهزادمنش و جلیل بزرگمهر و دهها سربه نیست شدۀ دیگر در فرقۀ رجوی 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=28076

سرگرم کردن قربانیان در فرقه رجوی به هر بهانه ای

 Nazari-Mansourمنصور نظری، ایران اینترلینک، دوازدهم ژانویه ۲۰۱۷:… لبته نقش مسعود رجوی مفقود  را در این دگردیسی نباید فراموش کرد کسی که بنیاد چنین تفکری را در این فرقه برپا ساخت همان کسی که از یک سازمان یک فرقه ساخت و در کنارش تعدادی شکنجه گر باور کردن اینکه چگونه میشود که یک نیروئی که بدنبال ازادی مردم است چگونه تبدیل به شکنجه گر میشود شاید برای کسانی که … 

رحوی اعضای مجاهدین خلقرهبری مجاهدین و اعضا- دشمنانش (خیانت همیشه در اوج اعتماد اتفاق می افتد؛)

تعلیم دیدگان صدام مجاهدین خلق رجوی از عراق تا آلبانیMEK’s Fake Intelligence On Aleppo Only Hinders Fact-finding Bodies Finding The Truth

https://iran-interlink.org

سرگرم کردن قربانیان در فرقه رجوی به هر بهانه ای

 بیش از سی پنج سال است که فرقه رجوی پس از به خون کشاندن جامعه ایران در سی خرداد ۶۰ باری به هر جهت طی میکند تمام تحلیل های این فرقه بلااستثنا همیشه اشتباه بوده است البته بخشی از این تحلیل ها فقط برای نیروهای داخل فرقه بوده و سران فرقه به روشنی روز روشن هم میدانند که انچه میگویند دروغ است ولی برای شیره مالیدن بر سر تعدادی نگون بخت وقربانیان اسیر در دستشان ضروری مینماید که چنین کاری کنند . ناگفته نماند که هر سازمان سیاسی یا حزب سیاسی یا یک فرد سیاسی و یا هر کسی که تحلیل میکند میتواند تحلیلش اشتباه باشد اما فرق سازمانهای سیاسی با فرقه رجوی این است که اینها یعنی فرقه رجوی سی پنج سال است دارند تحلیل دروغ به خورد قربانیانشان میدهند روز روشن را سیاه میکنند وشب تاریک را روشن و حتی وقتی قربانیان متوجه حیله و نیرنگ فرقه میشوند دوباره کلک دیگری سوار میکنند تا قربانیان را فریب بدهند یعنی در یک کلام این فرقه نه تنها دیگر نیروی سیاسی نیست بلکه  فرقه ایست که مهمترین خصیصه کنونی اش دروغ کلک حقه بازی فریب نیرنگ و هر چه که فکرش را میتوان کرد هست الا یک نیروی سیاسی مسعود رجوی بنیانگذار این تفکر در این فرقه بود پایه هائی که از سی خرداد کج گذاشته شد و همچنان این دیوار کج به بالا میرود تا روزی که سنگینی این دیوار کج برسرشان اوار شود اینها فکر میکنند شیره مالیدن بر سر قربانیان فرقه همیشگی است و میتوانند هر روز دروغ و کلکی ببافند و بخورد این قربانیان بدهند غافل از انکه امروزیا فردا دروغ شان اشکار میشود و قربانیان می فهمند که تمام این سالیان زیر بمباردمان دروغ و فریب بوده اند .

در حقیقت این فرقه سالیان سال است که به یک باند مافیا تبدیل شده است و دیگر هیچ نشانی از یک نیروی اجتماعی سیاسی در ان دیده نمیشود باند مافیائی که ظاهر اراسته ای دارد کراوات میزنند و ادا اطوار دمکراسی منشی از خودشان در می اورند اما قلب و مغزشان دیگر از انسانیت تهی شده است و به همین دلیل هم در قرارگاههایشان ان زمان که حکومت صدام حسین بود همچون استالین مخالفینشان را به زندان افکندند و تعدادی را کشتند مثل اب خوردن اینها واقعیت های این فرقه است دگردیسی که به مرور زمان کامل شده است . البته نقش مسعود رجوی مفقود  را در این دگردیسی نباید فراموش کرد کسی که بنیاد چنین تفکری را در این فرقه برپا ساخت همان کسی که از یک سازمان یک فرقه ساخت و در کنارش تعدادی شکنجه گر باور کردن اینکه چگونه میشود که یک نیروئی که بدنبال ازادی مردم است چگونه تبدیل به شکنجه گر میشود شاید برای کسانی که اشنائی با این فرقه ندارند کمی سخت باشد اما ما با پوست و گوشت و استخوان خویش انرا لمس کرده ایم هنوز اثار جرم این جرثومه ها و زردابه های بو گندو و هرزه  رجوی بر تن مان باقی است  بسیاری از من و ماهائی که برای فقط ازادی و دمکراسی برای مردم و میهنمان پای در این راه نهادیم را رجوی ویران کرده است بسیاری از خانواده هایمان داغدار هستند بسیاری خانواده هایشان ویران گشته وبسیاری از دوستانمان قربانی تفکر مالیخولیائی این فرد بیمار گشته اند همو که اینک گریخته و ادامه راه کلاهبرداری و دروغ و فریب را برای این فرقه به ارمغان گذاشته .

اعمال خیانت کارانه ای  که این فرقه به دستور شخص رجوی مفقود انجام داده هیچگاه از حافظه تاریخی مردم ایران پاک نخواهد گشت هرگز ننگ رجوی با رنگ و بزک و دوزک پاک نخواهد گشت تاریخ محکمه ایست سرسخت وقانونمند رجوی مفقود فکر میکند با گریختن میتوان سر تاریخ را هم کلاه گذاشت ولی بی شک تاریخ هرگز از یاد نبرده و نخواهد برد .

تن ادمی شریف است به جان ادمیت             نه همین لباس زیباست نشان ادمیت

*** 

anne-khodabandeh-singleton-albanian-gazeta-impkt-2017Qytetarët shqiptarë të frikësuar nga grupi Muxhahedin Halk i radikalizuar meritojnë më shumë informacion

Anne Singleton: Key to de-radicalization of MEK hostages in Albania are their families

IMPAKT 55 – Muxhahedinet iraniane ne Shqiperi. Interviste eksluzive me Anne Singleton
https://youtu.be/8v-Q7UWfN3M

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=27912

سرانجام فرقه ای که رهبرش گم شده است 

 Nazari-Mansourمنصور نظری، ایران اینترلینک، بیست و نهم دسامبر ۲۰۱۶:… مسعود رجوی به مانند نخ نبات این فرقه بود همچون تمام فرقه ها که رهبرشان نخ نباتشان است ستون فقراتشان است ستون خیمه شان است انرا که بردارید ان دستگاه فرو خواهد ریخت پس و پیش دارد اما تردید بر نمی دارد و اینک این فرقه بدون رهبر هر روز به سوئی میرود سر نیروهایش را با وعده های دروغ گرم میکند وعده حمله … 

کیهان لندن – خداحافظ بغداد، سلام تیرانا

https://youtu.be/bQKaQTYVik4

https://iran-interlink.org

سرانجام فرقه ای که رهبرش گم شده است

تمام کسانی که روزی یا روزگاری با این فرقه بوده اند به یاد دارند که مسعود رجوی چگونه باد در غب غب می انداخت و روی سن سخنرانی میکرد او دست به کمر میزد ویک دستش را روی کلت اهدائی صدام حسین همخون عقیدتی اش میگذاشت و میگفت من آنم که رستم بود پهلوان. هنوز نعره های این بیمار روانی  رجوی در گوشمان است که فریاد میزد اگر زنده اید خون و نفس تان حرام است و اینک بنگرید که خود گریخته و از یاد برده که این او بود که خون و نفسش حرام بود که باعث ویرانی نسل و نسلهائی از مردم ایران گشت .

و باز بنگریم که در قرن بیست و یکم هنوز بازماندگان و سران این فرقه با انواع دوز و کلک میخواهند به قربانیان القا کنند که این بیمار روانی و جاه طلب وجود دارد غافل از انکه او سالهاست که رفته پی کارش مرده و زنده بودن او اهمیت زیادی ندارد انچه که مهم است این است که او رفته پی کارش وباز نخواهد گشت این را من و ما نمی گوئیم تاریخ چهارده ساله این فرقه پس از سقوط صدام حسین میگوید اما این فرقه تلاش دارد تا وانمود کند که مسعود رجوی وجود دارد چرا ؟

از انجائی که تمام فرقه ها بدلیل بنیادهای فردگرایانه و اتکایشان  به شخصیت افراد و رساندن این افراد به جایگاه خدائی و بت کردنشان انجام میشود به گونه ای که هیچ جایگزینی ندارند و دیگر کسی نمی تواند سکان ان فرقه را بدوش بکشد و در نتیجه این فرقه ها بصورت اتودینامیک پس از رفتن رهبر فرقه شان یا مردنشان یا مثل فرقه رجوی گم شدن رهبرشان دیگر جایگزینی ندارند ساختار این فرقه ها  تماما یکی است با کمی پس و پیش از یک روش تبعیت میکنند و این همان نقطه ایست که فرقه ها فرو میریزند این قانونمندیست  اگر به سرنوشت تمام فرقه ها نگاه کنیم خواهیم دید که سرنوشت مشترکی داشته اند و به همین دلیل است که فرقه رجوی با گم شدن رهبرش نمی تواند حتی به نیروهای خودش گم شدن رهبرش را اعلام کند و به صراحت بگوید رهبرش به چه سرنوشتی دچار شده است سران فرقه میترسند که قربانیان فرقه بدانند که مسعود رجوی دیگر نیست و نخواهد بود .بی تردید مسعود رجوی جایگزینی در فرقه رجوی ندارد و نخواهد داشت این سرنوشتی است که خودشان برای خودشان رقم زده اند .

مسعود رجوی به مانند نخ نبات این فرقه بود همچون تمام فرقه ها که رهبرشان نخ نباتشان است ستون فقراتشان است ستون خیمه شان است انرا که بردارید ان دستگاه فرو خواهد ریخت پس و پیش دارد اما تردید بر نمی دارد و اینک این فرقه بدون رهبر هر روز به سوئی میرود سر نیروهایش را با وعده های دروغ گرم میکند وعده حمله نظامی به ایران میدهند تا کمی از بار فشار نیروها بکاهند یک روز به پای سعودی ها می افتند و یک روز هم به پای ترامپیست ها .اینک فرقه رجوی برای سرپا نگه داشتن این فرقه بی سر  خود را تمام عیار وقف سعودی ها کرده است تا شاید عرب های سعودی انهم مرتجع ترین هایشان به داد این فرقه برسند و این فرقه را سرپا نگه دارند و از فروپاشی اش جلوگیری کنند اما واقعیت این است که فرقه رجوی در ازمایش تاریخی خود به سرنوشت تمام فرقه ها دچار شده و میشود و هر روزی که میگذرد قربانیان بیشتری از این دستگاه کنده خواهند شد اگر چه این قربانیان هنوز درهفتاد حصار این فرقه گیر افتاده اند اما بی تردید گذر ایام دست این فرقه را در دروغ گوئی رسواتر خواهد کرد و نوید نجات قربانیان فرقه خواهد بود .

به امید رهائی همه اسیران و قربانیان این فرقه

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=27719

خانواده ها کابوس فرقه رجوی

 Nazari-Mansourمنصور نظری، ایران اینترلینک، دوازدهم دسامبر ۲۰۱۶:… در تمام این جهان به این بزرگی حتی در درون تمام زندانهای جهان ملاقات حق اولیه هر زندانی بوده و جز حقوق اولیه بشر محسوب میشود ولی دریغا که این فرقه با توهین به خانواده و هتک حرمت خانواده ها انها را الدنگ خطاب میکند و به شنیع ترین روش ها مانع دیدار این خانواده ها با عزیزانشان میشود .انوقت مریم رجوی میرود … 

احسان بیدی سیاوش رستارپیام احسان بیدی به اعضای مجاهدین مستقر در آلبانی + فیلم

https://iran-interlink.org

خانواده ها کابوس فرقه رجوی

 نزدیک به سی پنج سال است که فرقه رجوی با انواع و اقسام شامورتی بازی ها و هزاران دوز وکلک وحقه بازی سر جماعتی را شیره می مالد و هر روز با یک کلک ودروغ وحقه بازی این جماعت را مشغول  به چیزی میکند تا مبادا که این جماعت قربانی ذهنشان پا به بیرون از فرقه باز کند داستان حقه بازی و کلک و شامورتی بازی در فرقه رجوی اینک دیگر از یک ترفند تبدیل به یک فرهنگ گشته و سرتاسر این دستگاه را فرا گرفته است . در یک کلام هیچ چیز این دستگاه دیگر سالم نیست فرهنگ دروغگوئی و دوز و کلک اینک بعنوان یک روش جاری در فرقه مرسوم شده  است و قربانیانی که در دو راهی ماندن و رفتن هستند .

بسیاری از قربانیان سالهای سال است از همان اشرف و از همان لیبرتی که پی به ماهیت این دستگاه فرقه گرایانه برده اند تناقضاتی که سالیان سال است همراهشان است و همچنان نه تنها پا برجاست بلکه با امدن قربانیان به البانی صد چندان گشته است .فرقه رجوی خوب میداند این تناقضات دیر یا زود سر باز میکند همانگونه که حالا سر باز کرده است مخصوصا اینکه حالا قربانیان دیگر در عراق تحت حاکمیت صدام حسین نیستند که در صورت اعتراض تحویل زندان ابوغریب شوند و یا اینکه توسط اوباشان چماقدار درون فر قه سرکوب شوند این را هم قربانیان میدانند و هم فرقه رجوی در نتیجه و بدون تردید این قربانیان کابوس فرقه رجوی هستند بی جهت نیست که فرقه رجوی در وحشت از این رویداد پیش رو متوسل به شیوه های دیگری گشته است تا دست و پای این قربانیان را ببندد .

این دستگاه فرسوده و ارتجاعی برای جلوگیری از اوار شدن این قربانیان بر سرش با سناریوی کثیف در دست گرفتن کیس پناهندگی این قربانیان و همچنین واسطه قرار دادن فرقه بین قربانیان وسازمان های  مرتبط با پناهندگان  و ایضا  مسائل مالی که بدین وسیله  هیچ کدام از قربانیان نتوانند مستقیما با این سازمانهای مرتبط با پناهندگی وارد کنش و واکنش شوند شیوه کثیفی که فقط و فقط و باز هم فقط برای سرپا نگه داشتن این فرقه اجرا شده تا بدین ترتیب راه را بر ناراضیان فرقه ببندند کاری ضد بشری که فقط از عهده یک فرقه ارتجائی بر می اید علاوه بر همه اینها فرقه رجوی به هر وسیله ای که تابحال توانسته مانع دیدار خانواده قربانیان با فرزندانشان شده است که مبادا بوی ازادی به مشام این قربانیان برسد . در تمام این جهان به این بزرگی حتی در درون تمام زندانهای جهان ملاقات حق اولیه هر زندانی بوده و جز حقوق اولیه بشر محسوب میشود ولی دریغا که این فرقه با توهین به خانواده و هتک حرمت خانواده ها انها را الدنگ خطاب میکند و به شنیع ترین روش ها مانع دیدار این خانواده ها با عزیزانشان میشود .انوقت مریم رجوی میرود به اجلاس حقوق بشر و حقوق بشر مطالبه میکند کسی نیست به اینها بگوید اگر شما بدنبال حقوق بشر هستید از خودتان شروع کنید که خود بزرگترین نقض کننده حقوق بشر هستید . در کدام یک از سازمانهای سیاسی جهان مناسباتی همچون شما حاکم است در کدام یک از سازمانهای سیاسی جهان میتوان جریانی را یافت که اینگونه چند نسل را به باد فنا بدهد و بدانگونه که گذشت نیروی خود را به زنجیر بکشد زندانی کند و در مواردی هم به قتل برساند. کدام نیروی سیاسی میتواند و جرات دارد چنین کارهائی بکند بعد هم مدعی حقوق بشر شود/ نگردید که یافت نمی شود / گذشته به کنار امروز که این قربانیان ودر حقیقت اسیران در دست فرقه رجوی به کشوری ازاد امده اند چرا مانع دیدار خانواده ها با فرزندانشان میشوند شعار حقوق بشر که باد هوا نیست  اگر این فرقه به اندازه یک سر سوزن اعتقاد به حقوق بشر داشته باشد اینهمه جرم و خیانت در حق این خانواده ها نمی کرد این مینیمم و پائین ترین حق یک انسان است که فرزندش را ببیند اصلا رابطه یک خانواده با فرزندش چه ربطی به این فرقه دارد مگر اینها مالک جان مردم هستند که تعیین کنند که کسی فرزندش را ملاقات بکند یا نکند .

انچه امروز این فرقه با ان مواجه است خرمنی است که مسعود رجوی کاشته و امروز انرا درو میکند خرمنی از خیانت به چند نسل از مردم ایران به تاریخ ایران و امروز خود گریخته تا پاسخ ندهد که در این سی پنج سال چه کرد ؟

فرقه رجوی پس از اینهمه سال خیانت اینکه به خط پایان نزدیک شده است گم شدن مسعود رجوی نیز گواه ان است و البته این سرنوشت محتوم و تاریخی تمام فرقه ها بوده و هست روزی با شعار وفریب می ایند و روزی دیگر با سرافکندگی همچون رجوی میروند .

*** 

رنج نامه یک اشرفی سابق به رجوی، برای تاریخ فردا – قسمت اول و پایانی

Maryam Rajavi Saddam's private army NCRIبزک مریم رجوی بعنوان “فعال حقوق بشر” مصداق دقیق انتخاب ابزاری غلط برای کاری غلط تر است

رودی جولیانی مواجب بگیر سازمان مجاهدین خلق فرقه رجویرادیو فردا: ارتباط جولیانی با گروه‌های خارجی برای تصدی وزارت خارجه «مشکل‌ساز» است

رودی جولیانی مجاهدین خلق مریم رجوی تروریسمرادیو امریکا: مصائب رودی جولیانی برای کاندیداتوری تصدی وزارت خارجه دولت آینده آمریکا

***

همچنین:

 • ۲۰۱۶/۰۳/۲۷ “خشونت و عمل مسلحانه” روی دیگر سکه “تروریسم و فرقه ها”
  منصور نظری، ایران اینترلینک، بیست و هفتم مارس ۲۰۱۶:… ه سایت های مجاهدین نگاه کنید همه جای ان سرتا پا تبلیغ خشونت است حتی وقتی مردم برای جشن و شادی چهارشنبه سوری میروند اینها به گونه ای تبلیغ میکنند که مردم را به خشونت بکشانند و جشن و شادی انها را به عزا تبدیل کنند اگر چه مردم ایران هوشیار هستند و گول تبلیغات این فرقه

 • ۲۰۱۶/۰۳/۰۹ فرقه رجوی و خوابهای پنبه دانه و باز هم شکستی دیگر
   منصور نظری، ایران اینترلینک، نهم مارس ۲۰۱۶:…  با بستن شدن تنور جنگ در سوریه و اعلام اتش بس در ان کشور رجوی  مانده است که به کدامین دیگری متوسل شود که از این بن بست استراتژیک سیاسی ایدئولوژیک و تشکیلاتی برون اید اما هرگز رجوی از بن بست بیرون نخواهد امد چرا که بیش از ۳۵ سال است دارد در هر امتحانی رد میشود اما به بهای خو

  _
 • ۲۰۱۶/۰۲/۲۸ تناقضات گفتار و اعمال سازمان مجاهدین فرقه رجوی
  منصور نظری، ایران اینترلینک، بیست و هشتم فوریه ۲۰۱۶:… اینها هنوز نمی فهمند مردم که در قرن بوق زندگی نمی کنند که فرقه رجوی هر چه میگوید را باورکنند مردم با چشمان باز فرقه رجوی را و عملکردش را در طی ۳۷ سال به تجربه کشیده اند اعمال این فرقه را دیده اند که چگونه با زنان و مردانی که به عشق ازادی و عدالت به مجاهدین ملحق شدند رفتار

 • ۲۰۱۶/۰۲/۱۲ خانواده ها و مردم خاری در گلوی فرقه رجوی
  منصور نظری، ایران اینترلینک، دهم فوریه ۲۰۱۶:… پس از سیزده سال گذشت از سرنگونی صدام حسین هنوز فرقه رجوی امیدوار به بازگشت هم کیشان صدام حسین هستند و تلاش میکنند که قربانیان این فرقه را همچنان در عراق نگه دارند و بصورت قطره ای این قربانیان را به البانی میفرستند تا شاید که تغاری بشکند و ماستی بریزد …

 • ۲۰۱۶/۰۱/۱۸ حقوق انسان در قاموس فرقه رجوی 
  منصور نظری، ایران اینترلینک،  پاریس، هجدهم ژانویه ۲۰۱۶:… عباس نمونه کوچکی از وحشیگری های این فرقه است تازه این وضعیت و موقعیت عباس در شرایطی بوده که بصورت گسترده اطلاع رسانی شده و همه ایرانیان بصورت مستمر در جریان ان قرار گرفته اند حال بنگرید فرقه ای که در حال حاظرکه نه قدرتی دارد و نه صد

 • ۲۰۱۶/۰۱/۰۲ برای جوانمردی بنام محمدرحیمی ولعنت ابدی برفرقه رجوی
  منصور نظری، ایران اینترلینک، پاریس، دوم ژانویه ۲۰۱۶:…  اما آن روی دیگر سکه صداقت و جوانمردی شخصیت عباس مافیای فریبکار وناجوانمرد فرقه رجویست که بی شرمانه و با شقاوت به جنگ روانی بر علیه او و سپهر و خانواده اش به میدان آمده تا حتی در آخرین لحظات زندگی با یک بیمار روی تخت بیمارستان او را شکنجه روانی کند. کاری کثیف و شنیع ک