سری دوم خانواده ها در لیبرتی – گزارش هفتم

سری دوم خانواده ها در لیبرتی – گزارش هفتم

بنیاد خانواده سحر، بغداد، بیست و دوم نوامبر 2015:…  این موضوع موجب شد تا فرقه رجوی بعد از ظهر واکنش نشان دهد و لذا عده ای از عناصر فرقه که به مقابل درب اردوگاه فرستاده شده بودند شروع به پرخاش و فحاشی به خانواده ها نمودند. این اولین بار است که فرقه اینچنین در لیبرتی واکنش نشان می دهد و افرادش را می فرستند تا رو در رو و از نزدیک به مقابله با خانواده ها بپردازند که معلوم است کاملا بهم ریخته اند …

خانواده ها کمپ لیبرتی مجاهدین خلق نوامبر 2015Families at Camp Liberty say ‘meeting our loved ones is a fundamental human right’

لینک به منبع

نامه به UNHCR
سری دوم خانواده ها در لیبرتی (گزارشات اول و دوم)

سری دوم خانواده ها در لیبرتی – گزارش سوم (+ فیلم ها، اسامی و گزارشات مرتبط)
سری دوم خانواده ها در لیبرتی – گزارش چهارم
سری دوم خانواده ها در لیبرتی – گزارشات پنجم و ششم


سری دوم خانواده ها در لیبرتی – گزارش هفتم

کمپ لیبرتی خانواده گروگانهای مجاهدین خلق فرقه رجوی

مأمورین عراقی امروز صبح، ظاهرا بر اساس دستورات جدید، مانع از آن شدند تا خانواده ها به اردوگاه نزدیک شوند ولی خانواده ها مصمم بودند تا صدای خود را به داخل اردوگاه برسانند. بالاخره بعد از گفتگوهای بسیار و اصرار و انکار های مکرر، خانواده ها توانستند به تدریج تا مدخل ورودی اردوگاه پیش بروند و عزیزان خود را فریاد کنند.

این موضوع موجب شد تا فرقه رجوی بعد از ظهر واکنش نشان دهد و لذا عده ای از عناصر فرقه که به مقابل درب اردوگاه فرستاده شده بودند شروع به پرخاش و فحاشی به خانواده ها نمودند. این اولین بار است که فرقه اینچنین در لیبرتی واکنش نشان می دهد و افرادش را می فرستند تا رو در رو و از نزدیک به مقابله با خانواده ها بپردازند که معلوم است کاملا بهم ریخته اند.

کمپ لیبرتی خانواده گروگانهای مجاهدین خلق فرقه رجوی

از قرار معلوم فرقه رجوی تمامی امکانات خود را بسیج کرده تا دولت عراق را تحت فشار بگذارد تا خانواده ها را برگردانند که تاکنون موفقیتی حاصل نگردیده است. آنان حتی کانال های خود در داخل بغداد را هم به سراغ سفارت آمریکا فرستاده و خواستار مداخله آمریکائی ها شده اند.

کار رجوی به جائی رسیده که چند مادر و پدر سالمند ارکان قدرتش را این چنین به لرزه در آورده و او را به تکاپو واداشته است. فرقه بعد از سه روز بر خلاف عادت همیشه هنوز هیچ موضعگیری علنی در این خصوص انجام نداده است.

همچنین روزنامه کل الاخبار عراق امروز گزارشاتی در خصوص حضور خانواده ها در مقابل اردوگاه لیبرتی و خواسته های آنان انعکاس داد که نظر افکار عمومی این کشور را به خود جلب نموده است.

کمپ لیبرتی خانواده گروگانهای مجاهدین خلق فرقه رجوی

کمپ لیبرتی خانواده گروگانهای مجاهدین خلق فرقه رجوی

بنیاد خانواده سحر

بغداد – 22 نوامبر 2015

Guliani Maryam Rajavi Mojahedin Khalq terroristsمهندس میثمی: مسعود رجوی کجاست؟

Rajavi’s lobbyists demand Mojahedin Khalq terrorist cult in Iraq be re-armed rather than removed

خانواده های مجاهدین خلق بغداد سپتامبر 2015گزارش پنجم از حضور خانواده ها (دروغ شاخدار)

خانواده ها کمپ لیبرتی سپتامبر 2015دیدار با عزیزان حق مسلم خانواده هاست (گزارش چهارم)

خانواده ها کمپ لیبرتی مجاهدین خلقکیهان لندن: لیبرتی: سودای ارتش آزادی و ماجراجویی رهبرانش

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=21946

تاکید مجدد رجوی ها بر داشتن سلاح ! (+ سوزاندن صورت کشته ها)

انجمن نجات (مراکز آذربایجان شرقی و کرمانشاه)، چهاردهم اکتبر ۲۰۱۵:…  درخواست شما بخاطر تلاش برای نقض حق حاکمیت مردم ودولت عراق – با سوابقی که از باند رجوی پیش آنها دارد- غیر ممکن است. جلوگیری از اصابت خمپاره به لیبرتی ، به سلاح های قدرتمند و سنگین ، رادار و… احتیاج دارد که این امکانات را برای تعدادی از اهالی یک کشور خارجی بنام ایران، درعراق وهیچ حای دنیا نمیدهند و شما فکر …

آقای رجوی سلاح را برای چه کاری و برای چه کسی می خواهی؟

انجمن نجات، مرکز آذربایجان شرقی، چهاردهم نوامبر ۲۰۱۵
لینک به منبع

تاکید مجدد رجوی ها بر داشتن سلاح !

اکثریت اعضای قدیمی و تعداد زیادی از اعضای بعدی فرقه رجوی، بدون اینکه تحقیق و تفحصی درکارشان باشد، با شنیدن سرودها وشعارها که متاسفانه تماما آغشته به بوی خون وسلاح بود وشعارهای کمتر اجتماعی وآنهم سطحی وغیر عملی ، جذب این تشکیلات شدند .

با قاطعیت تمام میتوان گفت که وابستگان وهواداران این جریان، کمترین سواد را دربین تمامی جریانات اپوزیسیون داشته ودارند وهمین مسئله در همراهی با خصوصیات قدرت طلبی وخودشیفتگی رجوی ، نقش مهمی در استحاله سازمان مجاهدین خلق داشته است.

باری، درخواست دوباره ی سلاح این باردر نوشته ی شخصی بنام شهیاد احسانی با عنوان نامسمای ” حقارت رژیم آخوندی در مواجه با مجاهدبن ” ، مطرح گردیده که ضمن اینکه خیالاتی بودن این شخص را نشان میدهد ، نیت رجوی در باقی گذاشتن دائمی اسرای خود درلیبرتی را هم مینمایاند!

احسانی خطاب به سران آمریکائی ها مینویسد:

” … شما که عرضه وفای به عهد و تامین جان پاره های تن ما را ندارید،سلاح های خواهران و برادرانمان را پس بدهید. اگر مجاهدین مسلح بودند، این نامردمانِ اسیر کش جرات این گونه اعمال را نداشتند. …و شما با گرفتن سلاح از مجاهدین که فریدون زمانه اند، فرصت این اقدامات ناجوانمردانه را برای این ضحاکیان مهیا کرده اید “.

باطلاع این هموطن باید رساند که صدمتاسفانه، این فرزندان ما درزمان حمله ددمنشانه آمریکا به عراق، موقعیت لشکری از لشکریان صدام را داشتند وهمانگونه که ارتش بعث شکست خورده وخلع سلاح شد، این فرزندان ما نیز شامل این قاعده وقانون شده وخلع سلاح شدند و ارتش آمریکا بعد از تحمل ضرباتی که توسط مردم عراق خورد، آن کشور را باسپردن کلیه تعهدات خود به دولت عراق، ترک کرد وبنابراین نمیتواند دوباره بدانجا برگردد!

راست آنست که دراگرها نمیتوان نشست و درخواست شما بخاطر تلاش برای نقض حق حاکمیت مردم ودولت عراق – با سوابقی که از باند رجوی پیش آنها دارد- غیر ممکن است.

جلوگیری از اصابت خمپاره به لیبرتی ، به سلاح های قدرتمند و سنگین ، رادار و… احتیاج دارد که این امکانات را برای تعدادی از اهالی یک کشور خارجی بنام ایران، درعراق وهیچ حای دنیا نمیدهند و شما فکر نکنید که آمریکا قادراست که انجام این مهم را بعهده بگیرد!!

همچنین:

” … ما خانواده های مجاهدین با تمام وجود به این سرو قامتانِ مجاهدمان میبالیم. و نکته آخر ما خانواده مجاهدین زندانی در لیبرتی ، از تمام جوامع و ارگان هایی که حفاظت ازجان برادران،خواهران،پدران ، مادران وفرزندانمان را تعهد و تضمین داده بودند، می خواهیم، که اگر عرضه حفاظت از جان عزیزانمان را ندارید، سلاح های آنان را باز گردانید تا آنها خود محافظ جانشان باشند “.

ما خانواده ها که چه عرض کنم ، شما علت این بالیدن به کسانی که اغلب پیر شده و کاری جز گرفتاری روزمرگی نداشته وحق وحقوق وامکاناتی مانند یک زندانی برای مطالعه و ملاقات ندارند، چگونه توجیه مینمایید؟!

اگر این افراد واقعا هم برای شما عزیز هستند، چرا باید هندوانه زیر بغل شان گذاشت وسرشان کلاه تا به کار نکرده ی خود افتخار کنند و ازاین بابت خودرا رهین منت رجوی کرده واسارت هرچه طولانی تری را تجربه کنند؟!

بدین ترتیب ، آیا برسر آنها شیره نمی مالید؟!

شما اگر واقعا هم عضو خانواده ای هستید که احساس وعاطفه ای برایتان مانده است، چگونه بجای درخواست انتقال سریع این بخت برگشتگان لیبرتی به خارج از عراق، میخواهید که آنها را درمیدان جنگی که سودی برای خود وکشورشان ندارد ، بطور مسلحانه نگهدارید؟!

آخر چرا قرار است که گرهی که بادست باز میشود، بادندان گشوده شود؟!

شما آقای احسانی!

به ما اجازه دهید که یا در سلامت عقل ویا نیت تان دچار شبهه شویم!

وحید

انجمن نجات، مرکز کرمانشاه، چهاردهم نوامبر ۲۰۱۵
لینک به منبع

تاکتیک سوزاندن صورت کشته ها، خط جدید فرقه رجوی نیست

سازمان مجاهدین یا همان فرقه آقای رجوی از همان بدو تصاحب توسط مسعود رجوی و اینک مریم رجوی در رابطه با مخدوش نمودن چهره چه با سوزاندن و چه با روش های دیگر هنگام کشتن افراد مسبوق به سابقه هستند .

ازدوران عملیات مهندسی سالهای فاز سیاسی تا عملیات های تک تیراندازی در دوران ایذایی درجدار مرزهای ایران وعراق . در سوزاندن افراد در بنگال های (کانکس) تنظیف سلاح تا تصادف های خودبخودی و ساختگی و گرفتن جان مسئله داران ومنتقدین سیاست های رجوی .و سال گذشته سوزاندن چهره مسعود دلیلی عنصر اطلاعات و عملیات های ویژه رجوی که تاریخ مصرفش تمام شده بود –دیدیم که از ۵۲ کشته + یک کشته مجهول الهویه خبر دادند و بعد از پروسه ای ترفند و توطئه رفع و رجوع کشتن و سوزاندن او را توجیه وبه گردن بیرون از خودشان انداختند .

اکنون هم درجریان راکت باران و موشک باران اخیر لیبرتی صحبت از ۲۲کشته معلوم بعلاوه دو کشته مجهول الهویه بود . ما به خوبی می دانیم که سازمان آنقدر به افرادموجود خود اشراف دارد که حتی از مبهم ترین علائم آنها خواهد فهمید فرد کشته شده چه کسی است . حال چگونه نمی دانند دو نفرکشته شده چه کسانی هستند ؟

دلایل متعددی برای این مخفی کاری و لاپوشانی وجود دارد . با تجربه افراد جدید الخروج از لیبرتی و همچنین تجربه سالیان گذشته – سازمان رجوی عده ای از افراد خود را به دلایل ارتکاب جنایات و برای فرار از تعقیب و محاکمه مفقودی و یا مجهول الهویه کرده و اسم و هویت آنهارا عوض نموده و از ترس گرفتن دی ان ای برای آنها ترفند مردن از قبل و یا جا زدن افرادی با هویت های دیگر به نام آنها اقدام کرده و اکنون چون آنها با هویت های تقلبی و مجهول ثبت نام شده و با توجه به کشته شدن آنها چون در معرض حسابرسی دقیق قرار گرفته اند لذا رجوی آنها را می سوزاند وبرای جلو گیری از روشن شدن واقعیت اقدام به سوزاندن چهره آنها می کند .

مثلا درکشتارشهریور سال ۹۲ در اشرف رجوی ۷ نفر را مفقودی اعلام کرد و بعد از مدتی بی خیال پیگیری آنها شد . در آن زمان عده ای از صاحب نظران گفتند ممکن است رجوی این افراد را بدلایل فراری دادن از محاکمات و تحت تعقیب بودن مفقود اعلام کرده باشد تا آنها را با اسامی جعلی دیگر ثبت کند و از دست قانون فراری دهد .

ما معتقدیم ممکن است اکنون این دو نفر کشته که رجوی چهره آنها را مخدوش کرده از همان ۷ نفر اعلام گروگان شده باشند و رجوی اینک در معرض پاسخگویی و لو رفتن ترفند سال گذشته اش قرار گرفته و برای پاک کردن هرگونه مدرکی آن دو نفر را به این شکل مجهول الهویه نموده باشد . که قطعأ رهبری فرقه انجام چنین تاکتیک های جنایت کارانه ای برایش مثل آب خوردن است .

جداشدگان ازفرقه ضد انسانی رجوی ازسازمان ملل و حقوق بشر می خواهد قضیه دو کشته مجهول الهویه در کمپ لیبرتی را دنبال کنند .

(پایان)

کمپ لیبرتی مجاهدین خلق اکتبر 2015پیرانسر: شعار ساکنان لیبرتی را مسلح کنید ، دومین اشتباه بزرگ رجوی بعد از عملیات فروغ است

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=8431

مسافران وحشت در لیبرتی

ایرنا، بغداد، چهاردهم دسامبر ۲۰۱۳: …  یک عضو جدا شده از شورای سرکردگان منافقین گفت: سرعت مغزشویی در کمپ ترانزیتی و موقت لیبرتی محل اسکان سه هزار و ۱۰۰ نفر از منافقین بسیار وحشتناک است. مریم سنجابی در گفت و گو با خبرنگار اعزامی ایرنا به عراق، گفت: در این کمپ تمام اعضای مرتبط به لایه های مختلف شورای رهبری فرقه رجوی مسلط به تمام تکنیک های شستشوی مغزی هستند. وی توضیح داد: این افراد …

لینک به منبع

مسافران وحشت در لیبرتی

بغداد – ایرنا – اردوگاه اشرف نزدیک بغداد مرکز سه دهه همکاری منافقین با ارتش و گارد صدام در جنگ علیه ایران، کشتار شیعیان و کردهای عراقی، عملیات تروریستی و جاسوسی های ضدایرانی و سپس فراموشخانه منافقین، چندی پیش تخلیه شد، ولی وحشت درون گروهکی علیه بازماندگان این گروهک هنوز ادامه دارد.

یک عضو جدا شده از شورای سرکردگان منافقین گفت: سرعت مغزشویی در کمپ ترانزیتی و موقت لیبرتی محل اسکان سه هزار و ۱۰۰ نفر از منافقین بسیار وحشتناک است.

مریم سنجابی در گفت و گو با خبرنگار اعزامی ایرنا به عراق، گفت: در این کمپ تمام اعضای مرتبط به لایه های مختلف شورای رهبری فرقه رجوی مسلط به تمام تکنیک های شستشوی مغزی هستند.

وی توضیح داد: این افراد مورد اعتماد سرکرده گروهک تروریستی نفاق با استفاده از روش های مغزشویی کنترل ذهن، متقاعد سازی اجباری، بهره کشی از ذهن، ذهن جویی، کنترل فکر و اصلاح فکر به فرآیند تغییر غیرارادی و ناآگاهانه ارزش ها، باورها، احساسات و هیجانات اعضای فریب خورده در گروهک تروریستی منافقین ساکن در کمپ لیبرتی می پردازند.

این عضو جدا شده از شورای رهبری فرقه تروریستی رجوی ادامه داد: هم اکنون این افراد با استفاده از فشار روانی بر نیروها، فاکت نویسی و برگزاری انواع نشست ها از قبیل نشست عملیات جاری، غسل هفتگی، نشت های دیگ، حوض، تعیین تکلیف، حاضرˈ و پرچم ساکنان کمپ ترانزیتی لیبرتی را آزار می دهد.

سنجابی اضافه کرد: هم اکنون در اردوگاه ترانزیت لیبرتی یک دیوار بلند بتون آرمه به اسم تبلیغات ایجاد کرده اند که اجازه نمی دهد اخبار و یا اطلاعاتی از بیرون به این اردوگاه ترانزیت نفوذ کند.

وی گفت: در این اردوگاه هرچه هست فقط تبلیغات مسموم و تلقینات سران و فرماندهان گروهک تروریستی منافقین برای جلوگیری از فرار و ماندن اعضای در این کمپ است.

این عضو جدا شده از شورای رهبری فرقه رجوی ادامه داد: برگزاری نشست های مختلف تشکیلات، نشست سیاسی و طمعه به دلیل افزایش موج نارضایتی اعضا به عنوان یک اهرم سرکوب عرصه را بر ساکنان این اردوگاه تنگ کرده به طوری که برگزار کنندگان این نشست ها در پاسخ به ساکنان لیبرتی می گویند هدف از برگزاری این جلسات این است که تشکیلات را محکم کنیم.

وی گفت: آنان آنقدر روی ذهن افراد کار می کنند که احساس کنند یکی از سربازانی هستند که به سمت جامعه بی طبقه توحیدی در حال حرکت هستند.

سنجابی افزود: در اردوگاه ترانزیت لیبرتی این نشست ها را آنقدر ادامه می دهند که افراد احساس کنند تنها نقطه امید ملت هفتاد و چند میلیونی ایران به آنها است و سرنوشت تمام ایران و ملت ستم دیده آن در لیبرتی و مقاومت آنان نهفته است.

لیبرتی یا حریه پایگاهی نظامی در نزدیکی فرودگاه بین المللی بغداد پایتخت عراق است که هم اکنون به عنوان اردوگاه ترانزیت و موقت اسکان اعضای سازمان مجاهدین خلق(منافقین) از آن استفاده می شود.

همچنین:

جامعه بی طبقه توحیدی و عدالت در فرقه رجوی

۲۰۱۳/۱۱/۲۸

مریم سنجابی، بیست و هشتم نوامبر ۲۰۱۳: … جامعه بی طبقه توحیدی و عدالت در فرقه رجوی. راستی چرا سران سازمان  و مسعود و مریم رجوی خودشان اعتصاب نمی کنند و باجان صدها اعضا اسیر بازی می کنند.؟ جواب : چون آنها از ما بهتران هستند اعتصاب برای خانواده رجوی حرام است و خاص طبقه […]

رجوی هم منتقدان درونی و هم هواداران مجاهدین خلق (فرقه رجوی) را به بازی گرفته است

۲۰۱۳/۱۱/۰۸

مریم سنجابی، هشتم نوامبر ۲۰۱۳: … دریغ از اینکه نه آنها و نه آقای مصداقی نمی دانند که آنها را به بازی گرفته اند. و دلیل همین تلاش های درهم و برهم سران سازمان و مطالب موهومی که بیان می کنند حقانیت نوشته های آقای مصداقی را می رساند. اگر حسین توتونچیان و فریبا هادی […]

مسئول کیست؟

۲۰۱۳/۱۰/۲۴

مریم سنجابی، بیست و چهارم اکتبر ۲۰۱۳: … رهبری که حتی به اعتماد اعضایش خیانت کرده و آنقدر خود را خفیف می کند که در جلسات تهدید به افشای گزارشات و مطالب شخصی و مقابله با اعضای جدا شده تنها به صرف بیان سرگذشت خود… می کند. رهبری که در اکثر جلساتش می گفت ما […]