عنصر اعتراض و حرفهای ناگفته ایرج مصداقی ـ قسمت اول

عنصر اعتراض و حرفهای ناگفته ایرج مصداقی ـ قسمت اول

نیما میهن دوست ( عضو سابق ارتش آزادیبخش و مجاهدین خلق )، سایت نیم نگاه، ششم ژوئیه 2013: … شاید باورش سخت باشد که بتوان لحظه ای را دید که باسابقه ترین نویسنده و هوادار کیفی سازمان و حتی در مواقع زیادی سخنگوی سازمان تروریستی مجاهدین در مصاحبه با رسانه های تاپ اروپایی و امریکا آنهم ایرج مصداقی با نگارش خوش خود تشکیلات مسعود رجوی را به نقد بکشد . به هرحال این اتفاق مبارکی است که روی داده …


(Izzat Ebrahim and Massoud Rajavi still at large)


(Rajavi from Saddam to AIPAC)

لینک به منبع

شاید باورش سخت باشد که بتوان لحظه ای را دید که باسابقه ترین نویسنده و هوادار کیفی سازمان و حتی در مواقع زیادی سخنگوی سازمان تروریستی مجاهدین در مصاحبه با رسانه های تاپ اروپایی و امریکا آنهم ایرج مصداقی با نگارش خوش خود تشکیلات مسعود رجوی را به نقد بکشد . به هرحال این اتفاق مبارکی است که روی داده است و حقیر به هزار و یک دلیل آن را برای تعیین تکلیف وضعیت دگماتیستی و بلوکه شده مجاهدین به فال نیک می گیرم. اکنون در تحولات جهانی و منطقه ای و با تحقق انتخابات ریاست جمهوری ایران ، شرایط سیاسی ایران در قبال جامعه بیرون از خود با مولفه های جدید و قدرتمندی به پیش میرود. حال باید جایگاه مجاهدین را در مختصات جدید به لحاظ واقعی ترین موقعیت پایگاه نزد توده های مردم ایران و همچنین نزد حتی اپوزیسیون خارج از کشور جستجو نمود.

آقایان اسماعیل وفا یغمایی ، ایرج مصداقی ، کریم قصیم و روحانی از منتقدین و معترضین ذهن بیمار رهبر عقیدتی مجاهدین

آقایان اسماعیل وفا یغمایی ، ایرج مصداقی ، کریم قصیم و روحانی از منتقدین و معترضین ذهن بیمار رهبرعقیدتی مجاهدین

از ده روز مانده به انتخابات ۲۴ خرداد ماه انتخابات مجازی در حول آینده کشورمان توسط سایت آقای کاسپاروف برگزار شد در بین کاندیداهای مطرح از جمله مریم رجوی نیز حاضر بود. جالب اینجاست که سازمان مرتبا برای هواداران داخل و اروپانشین خود از طریق فضای اینترنت تبلیغ می کرد که با تمام توش و توان در آن به نفع مریم رجوی شرکت نمایند. سازمان بخوبی می دانست که این نتیجه مهم و حیاتی است و برای نتایج آن دیگر نمی تواند فضا سازی و برچسب زنی نماید و بالاخره یک روز بعد از انتخابات ، نتایج ترکیب ۵۰۰۰ آرای شرکت کننده منتشر گردید که بلافاصله جامعه اپوزوسیون خارج از کشور و حتی حامیان مواجب بگیر اروپایی و امریکایی مجاهدین را در بهت و حیرت فرو برد.

مریم رجوی فقط و فقط با ۴۵ رای ، تنها کمتر از یک درصد آراء را بخود اختصاص داده بود. ملاحظه می کنید که گسستگی آقای ایرج مصداقی و سپس دو نفر از اعضای شورای ملی مقاومت و این نتیجه نظرسنجی چگونه در فضای کمتر از دو ماه سرنوشت مجاهدین را در خود فرو برده اند. شقه شدن جدی هواداران تمام وقت اروپای سازمان که بازتاب آن شروع گردیده ولی حجم پر زور آن در حال شکل گیری و به احتمال زیاد در حال نمایان شدن در جامعه رسانه ای است ، نیز باب و دریچه جدیدی است که ساختار بدنه سازمان را علیرغم میل باطنی رهبری مجاهدین با آن مواجه خواهد ساخت. برگردیم به ماجرای موضعگیری جدید آقای ایرج مصداقی ، بنظرم واقعیت های نهفته ولی فعال در این گزارش ۲۳۰ صفحه ای آنقدر زیاد و تازگی دارد که میبایست تحت پارامترهای مجزا مورد بررسی و تبیین قرار گیرد ولی هرچه که هست حاوی نکات مهمی بشرح زیر میباشد :

۱- ایشان به بغض ۱۵ ساله خودشان در حمل تناقض های فکری سیاسی در قبال موضع سازمان مرتبا اشاره می کنند و اینکه در این سالها مرتبا عین همین نظرات خود را به مسئولین خواهر و فرماندهان مرد تشکیلات و آنهم رو در رو گفته اند و….. .

خانم ناتالی گوله سنانور مجلس فرانسه : مجاهدین خلق یک فرقه خشونت طلب است

خانم ناتالی گوله سنانور مجلس فرانسه : مجاهدین خلق یک فرقه خشونت طلب است

۲- آنچه مهم است اینکه در سازمان حمل تناقض ، واقعیت ۱۰۰ درصد همه اعضای حاضر در تشکیلات است چرا که حرفها و خواسته های سازمان همواره با موازین حقوق بشری تعریف شده مطابقت نداشته است و اعضا به لحاظ “جبر انسان له کن سازمان” نهایتا تاکنون نتوانسته اند براحتی سرنوشت دیگری برای خود رقم زنند و لاجرم بصورت فرمی به حضور خود ادامه داده اند. اصلا مسئولین بی خرد سازمان نیز بعنوان اصلی این را قبول دارند و فقط به زعم خود راهکاری را به اعضا پیشنهاد می نمودند که شما!! همینطوری فرمی جلو بیایید و طبیعتا از فرم به محتوا راه پیدا می کنید!!! .

۳- اینکه علیرغم اظهارنظرهای سال ۱۳۶۴ مهدی ابریشم چی در خصوص ازدواج ایدئولوژیک مسعود رجوی با مریم عضدانلو واینکه اینها در مداری بالاتر اکنون قرارگرفته اند و بجز این دو که فقط به خدا!! پاسخگو هستند بقیه در تشکیلات مشروط به رهبری مجاهدین قراردارند!! . واقعا اینکه آقای مصداقی چنین موضوعی را طرح و صادقانه سر آن به بررسی پرداخته و آن را مصداقی شکننده در تشکیلاتی دمکراتیک عنوان می نماید کاری بس بزرگ و تحسین انگیز است . اصلا ارکان و موضوعیت مجاهدین با اینحرف خرد شده و نگاهی امید بخش را از سوی افکار سیاسی بر نمی تابد .

۴- اشاره به وجود زندان و شکنجه در اشرف و بعد در لیبرتی و جلسات وحشتناک مغزشویی دیگ و تفتیش عقاید (عین کلمات ایشان) و باز اشاره به تصفیه های درون سازمانی در سال ۱۳۷۳ آنهم با اعضایی که سابقه زندان در ایران داشته اند ، گام مهمی است که بطور صادقانه و براساس تحقیقات جامع وی ارائه شده است و فاکت هایی که واقعیت داشته و هر شنونده ای را به چالش می کشد که براستی مجاهدین چگونه مدعی دمکراسی برای مردم می توانند باشند .

۵- اعتقاد به اینکه علیرغم ادعاهای مسعود رجوی ، ایشان چنان در تنزل ایدئولوژیکی و سیاسی دچار بحران شده که برای عضو جداشده و بعبارتی فرارکرده خود (آقای قربانعلی حسین نژاد) علیرغم حضور دختر و همسر ایشان در لیبرتی ، فضای تاخت و تاز دجالانه پیشه گرفته و برای آبروی نداشته خود سطح سازمان بادکنکی خود را ورطه پرتگاه فروپاشی هم چنان پایین می آورد که فقط اظهار نماید وی براساس برگ اجباری اخذ شده بیان تناقضات صفر صفر جنسی خود که همواره برای همه پر میشود فرد دارای مشکلات اخلاقی بوده است . نکات اشاره شده آقای مصداقی درالزام لحاظ نمودن وضعیت روحی و روانی همسر و دختر ایشان بسیار جالب بوده و بیانگر این میباشد که مسعود رجوی چهار نعل همانند رباتی سخت سر و گوش به فرمان ، البته برای اربابان خود با دید و سویی صفر به پیش میتازد .

ادامه دارد …

ارگان های تحقیقاتی اطلاعاتی و دفاعی آمریکا بارها بر این واقعیت صحه گذاشته اند که فرقه مجاهدین از کمترین حمایت در میان مردم ایران برخوردار نیست

ارگان های تحقیقاتی اطلاعاتی و دفاعی آمریکا بارها بر این واقعیت صحه گذاشته اند که فرقه مجاهدین از کمترین حمایت در میان مردم ایران برخوردار نیست

همچنین:

شوق دروغین مجاهدین خلق، فرقه رجوی

2013/04/11 by

نیما میهن دوست ـ عضو سابق ارتش آزادیبخش و مجاهدین خلق، نیم نگاه، یازدهم آوریل ۲۰۱۳: … دارودسته رجوی همدست بیگانگان و دشمنان ملت ایران سرانجامی جز تباهی و فروپاشی نخواهند داشتپس دوران آنهمه پرداختن به تبلیغات گرانی کالا ها و کاسه داغ تر از آش شدن برای سرنوشت مردم ایران از سوی سازمان تروریستی […]

اوج سقوط یک انسان که بازیچه دست یک سازمان می شود (شیرین نریمان)

2013/06/17 by

آریا ایران به نقل از صفحه فیسبوک “؛فراخوان مستقل  برای خروج انسانی ساکنین لیبرتی از عراق”، هفدهم ژوئن ۲۰۱۳: …  دوستان با سلام، پیشنهاد میکنم که نوشته شیرین نریمان زندانی سیاسی سابق که مدتی نیز با من در زندان اوین بود را در مورد من و خانواده ام در سایت همبستگی ملی به دقت بخوانید […]

پیام به رفقای سابق شورایی + اطلاعیه “ممنوعیت پخش آثار من از رسانه های مجاهدین خلق”.

2013/06/10 by

اسماعیل وفا یغمایی، وبلاگ دریچه زرد، دهم ژوئن ۲۰۱۳: … با توجه به آنچه که گذشته و میگذرد. بااتهامات اطلاعاتی خواندن من و اتهاماتی  که متوجه برخی از اعضای سابق شوراست ، من بر این حرف منطقی ودرست سازمان مجاهدین خلق ایران ( در رابطه با پافشاری برموضع گرفتن آقایان قصیم و روحانی در مورد […]