فرانسه، مقصر یا قربانی

فرانسه، مقصر یا قربانی

ایران فانوس، دوازدهم ژانویه 2015:…  ژوئن سال 2003 مریم قجر عضدانلو که یکی از تروریستهای به نام ایران و عراق بوده، پس از افشاء انبوه جرم و جنایتش در خاک فرانسه، مورد تعقیب قضایی قرار گرفت. او که سالها فرانسه و دموکراسی غربی را بازی داده بود، چشمه ای از خشونت و وحشت را به فرانسویان نشان داد که نیکولای سارکوزی رییس جمهور وقت، ضمن وحشی خواندن تروریسم شان، النهایه …

Maryam Rajavi terrorist syriaگروهک منافقین (مجاهدین خلق، فرقه رجوی) رسما از داعش حمایت کرد

گزارش سحر، 2009: پادگان مریم رجوی (فرانسه) از بیرون و از درون

قرارگاه اروپایی سازمان مجاهدین خلق در نزدیکی شهرک حومه ای اورسورواز Auvers-sur-Oise در استان سرژی پونتواز Cergy-Pontoise در کشور فرانسه از زمان پیدایش خود با تأیید دولت وقت فرانسه نقش مقر سرفرماندهی جنگ مسلحانه این سازمان علیه جمهوری اسلامی را به اشکال مختلف ایفا کرده است.

لینک به منبع

فرانسه، مقصر یا قربانی

با گذشت یک هفته از سال مسیحی 2015 که مردم در حال جشن و سرور بودند، چهارشنبه هفتم ژانویه را در فرانسه چهارشنبه سیاه، اعلام کردند. در این روز، تروریستهای مرتبط و ملهم از تروریستهای بزرگتر، به محل مجله فکاهی شارلی هبدو، حمله کرده و 12 تن از کاریکاتوریستها و ژورنالیستها را به قتل رسانده و تعدادی را زخمی کردند که البته درگیریها و گروگانگیریها در روزهای بعد و محلهای دیگر و حتی در کشور آلمان نیز ادامه یافت و ملتی را در وحشت فرو برد و عزادار کرد و دولتمردانی را از خواب زمستانی، بیدار و جهانی را هشیار کرد.

در حادثه تروریستی چهارشنبه سیاه،همه، از دموکرات و تروریست و تا دیگران، خشونت و قتل را محکوم و با قربانیان حادثه اظهار همدردی کردند، چه آنهایی که در دلشان قند آب شد، چه آنهایی که بابت دموکراسی و قدرت، زیان بردند و چه آنهایی که پس از این، دور دست شان خواهد افتاد تا نیات ضد دموکراسی و نژادپرستانه شان را به پیش ببرند.

پس از حادثه تروریستی از دولتمردان فرانسوی تا اروپایی و آمریکایی، سعی کردند تا اتحاد علیه تروریسم را حفظ و مردم را به آرامش و خویشتن داری دعوت کنند. همه جا صحبت از قربانیان حادثه شد و مقصر نیز تروریستهایی بودند که جملگی کشته شدند.

حوادث اخیر روز چهارشنبه و روزهای بعد، ضمن دهها تن تلفات انسانی، انرژی زیادی از دولتمردان و پلیس و مردم فرانسه و اروپا گرفته است که هنوز کم و کیف آن مشخص نیست.

با این وجود، باید صبر کرد و منتظر ماند که روزهای آینده آیا سیاستهای فرانسه و اروپا و آمریکا، در قبال تروریسم عوض خواهد شد یا کمافی السابق در حد تبلیغات باقی خواهد ماند که اگر مبارزه جدی علیه تروریسم صورت نگیرد، چه بسا تروریستهای دیگر تشویق شده و دست به خرابکاری و قتل شهروندان در ابعاد ماکرو بزنند و در نتیجه چهره سیاسی اروپا را عوض بکنند. چیزی که بعضی از تروریستها و فاشیستها منتظر آن روز هستند. روزی که دموکراسی نیم بند کنونی و حقوق بشر، ضعیف تر از امروز عمل کند.

واقعیت این است که فرانسه و یا اروپا، حادثه چهارشنبه سیاه و یا حوادث مشابه را در دل خود رشد داده و به دنبال منافع سیاسی و اقتصادی، منافع مردم و امنیت و دموکراسی و حقوق بشر، را فدا کرده اند.

تنها نگاهی به کارنامه چند دهه اخیر فرانسه در ارتباط با حمایت از جنگ و تروریسم، می تواند بسیاری از تبلیغات و ادعاهای اخیر فرانسه و اروپا را زیر سئوال ببرد.

فرانسه اگرچه مهد دموکراسی و آزادی شهرت یافته است، اما در طرف مقابل، طی دهه های اخیر به جد علیه دموکراسی و آزادی و به نفع ترور و وحشت، گام بر داشته است.

حمایت سیاسی و اقتصادی و لجستیکی بسیاری از مرتجعین و تروریستهای ریز و درشت در کارنامه فرانسه وجود دارد که این حمایتها نه این که ربطی به دموکراسی و آزادی ندارد، بلکه دقیقاً ضد دموکراسی و آزادی است.

در تابستان سال 1360 دولت فرانسه میزبان بسیاری از تروریستهای ایرانی بود، تروریستهایی که دهها و صدها و هزاران قتل و ترور را البته خارج از خاک فرانسه، در کارنامه خود داشته و حرفی و پیامی جز قتل و ترور، نداشته و ایضاً مورد حمایت همه جانبه دولت فرانسه و اروپا، قرار داشتند.

ژوئن سال 2003 مریم قجر عضدانلو که یکی از تروریستهای به نام ایران و عراق بوده، پس از افشاء انبوه جرم و جنایتش در خاک فرانسه، مورد تعقیب قضایی قرار گرفت. او که سالها فرانسه و دموکراسی غربی را بازی داده بود، چشمه ای از خشونت و وحشت را به فرانسویان نشان داد که نیکولای سارکوزی رییس جمهور وقت، ضمن وحشی خواندن تروریسم شان، النهایه مرعوب شانتاژ و باجگیری شد و دموکراسی و آزادی و قانون و قضا را یکجا، فدای مصالح سیاسی و اقتصادی کرد.

بیست و دوم ماه یونی سال 2012، در میدان سن میشل پاریس، تعدادی از تروریستهای ایرانی در مقابل چشمان پلیس به مخالفین خود که آنان نیز تعدادی از قربانیان تروریسم بودند، حمله برده و نعره زنان ادعا داشتند که آزادی بیان حق آنان و سرکوب، حق مخالفین و منتقدین است.

سال گذشته قضات محترم آقای Marc trevidic و خانم Jean duye که مسئول پرونده 17 ژوئن مریم قجر بوده و این پرونده می توانست به یکی از بزرگترین پرونده های تروریستی جهان بدل شود، در کمال ناباوری مختومه اعلام کردند. اگر این نوع برخوردهای قضایی، سیاسی و در راستای حمایت و استفاده ابزاری از تروریسم و برای امتیازگیری از دشمنان و ایضاً تشویق و ترغیب تروریسم جهانی نیست، چه معنای دیگری دارد؟

یازدهم آبان امسال نیز مسعود رجوی رهبر گروه تروریستی، علناً فرمان قتل تعدادی از شهروندان اروپایی و فرانسوی را صادر کرد.

http://zariyaddastha.blogspot.de/2014/11/11-93.html

ایشان خود و سازمانش محصول حمایتهای سیاسی و مالی فرانسه و اروپاست و بدون حمایتهای سیاسی و مالی اروپا، قادر به نفس کشیدن نیست تا چه رسد به این که نقشه قتل و ترور شهروندان اروپایی و فرانسوی را طرح و اجرا کند.

نمونه های طرح و نقشه و عملیاتهای تروریستهای القاعده و مجاهد و داعش و دیگران، در اروپا و در ارتباط با شهروندان اروپایی، زیاد است.

چرا فرانسه در مقابل بعضی از کشورها و بعضی از تروریستها، اینچنین متناقض عمل می کند؟ چرا در مقابل بعضی دیگر از کشورها مثل ترکیه، چنین عمل نمی کنند؟

بسیاری از تروریستهای مجاهد و داعش و القاعده و دیگران، محصول مستقیم حمایتهای مختلف اروپا و فرانسه، تحت نام دموکراسی و حقوق بشر، بوده است. البته بسیاری از مردمی که از کشورهای مختلف وارد اروپا شدند و تقاضای پناهندگی سیاسی کردند، درگیر مسایل تروریستی بوده و وقتی به کشورهای میزبان قدم گذاشتند، نوع فعالیت و مبارزه شان را متناسب با قوانین دموکراسی و حقوق بشر تغییر دادند، اما کسانی هم بودند که بلاتغییر، ضمن تبلیغ و ترویج ترور و خشونت، همواره در صدد سوء استفاده از امکانات مختلف کشورهای اروپایی، گاه چنگ و دندان را به تن شهروندان اروپایی نیز فرو کرده اند.

محکومیت خشوتهای اخیر در فرانسه و حمایت از قربانیان و آزادی بیان، اگرچه خوب است اما کافی نیست. برای مبارزه علیه خشونت و ترور، می بایست اقدام عاجل و جدی صورت گیرد و حتی بهاء پرداخت. برای حفظ و حراست از دموکراسی و آزادی و حقوق بشر، می بایست از منافع سیاسی و اقتصادی ای که از طریق استفاده ابزاری از تروریسم و علیه دولتهای منزوی، حاصل می شود، چشم پوشید و دموکراسی و حقوق بشر را حربه و دست آویز منافع سیاسی و اقتصادی قرار نداد تا روزی که حوادث چهارشنبه سیاه در فرانسه و یا هر جای دیگر دنیا اتفاق نیافتد. همبستگی در مقابل تروریسم، خوب است، اما همبستگی مردم فرانسه و یا اروپا، کافی نیست. می بایست جهانی علیه تروریسم بسیج شوند. به ویژه جایی که تروریستها منابع مالی و ستاد و مامن و ماوا و شکارگاه نیرویی دارند، می بایست با خطر محاکمه و استرداد روبرو شوند. تجربه ظهور و سقوط تروریستها می گوید، تروریستها حقیرتر از آن هستند که بتوانند بدون حمایتهای پنهان و آشکار دولتهای تروریسم پرور، به ترور و بقاء خود ادامه دهند.

کانون سیاسی ـ فرهنگی ایران فانوس

**

کشتار در پاریس محکوم است

ایران فانوس، 08.01.2015

روز چهارشنبه 7 ژوئن، دو تن از تروریستها در پاریس، به دفتر مجله ای هجوم بردند که در اثر آن 12 تن کشته و تعدادی زخمی شده اند. این خبر، جهانی را شوکه کرده است که چگونه تروریستها می توانند در مهد آزادی و دموکراسی، آزادی بیان و عقیده را به سخره گرفته و جهانی را به چالش بکشند.

قبل از همه، کانون ایران فانوس که شامل گروهی از قربانیان تروریسم و کانونی ضد خشونت و ترور است، این حادثه و مصیبت را به دولتمردان و مردم فرانسه تسلیت و احساس همدردی با بازماندگان قربانیان را دارد.

ما در این رابطه، طی سالیان دراز، بارها و بارها در کشورهای اروپایی به ویژه به میزبانان فرانسوی در ارتباط با خطر تروریسم، هشدار داده و راههای مقابله با خشونت و ترور را گوشزد کرده ایم. متاسفانه، سالیان درازی است که اروپا به ویژه کشور فرانسه، مهد رشد و نمو و نگهداری تروریستهای خوب و بد شده است. تروریستهایی که روزانه در کشورهای دیگر، جنایاتی دهها برابر بزرگتر و شنیع تر از حادثه روز چهارشنبه در پاریس، مرتکب می شوند.

تروریسم در اصل جنگی جهانی، جدی، خطرناک و بدون قاعده و قانون در عصر ماست که هیچ اخلاق و پرنسیبی را نمی شناسد. آنان، به بهانه دفاع از مقدسات و ارزشها، به عمد و یا به سهو، در صدد نابودی مقدسات و ارزشها بوده و در اصل جز شانتاژ و باجگیری، مقاصدی ندارند.

ما همچنین چاره کار برای تسکین زخمها و آلام دموکراسی و آزادی در جهان و فرانسه را در برخورد و مقابله قاطع با تروریستها می دانیم. تروریستهایی که خوب و یا بد، در راستای حفظ امنیت و دموکراسی و آزادی، می بایست بدون هر گونه محذوریت و اغماض، به موطن اصلی شان مسترد شوند. به امید جهانی عاری از خشونت و تروریسم، جهانی که فردا، فرزندانمان ما را در ارتباط با انفعال و محافظه کاری در مقابل شانتاژ و باجگیری مشتی اراذل و اوباش، نکوهش نکنند.

کانون سیاسی ـ فرهنگی ایران فانوس

تهدید به مرگ آن خدابنده توسط مریم رجوی مجاهدین خلقIn a democracy we don’t beg terrorists not to kill us (Open letter to President Hollande)

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=15372

در جوامع دموکراتیک ما از تروریستها تقاضا نمی کنیم که ما را نکشند (نامه ای به پرزیدنت اولاند)

آن خدابنده (سینگلتون)، ایران اینترلینک، نهم ژانویه ۲۰۱۵:… نه القاعده و نه داعش، بلکه شما ریاست جمهوری کشور فرانسه را بر عهده دارید. بنابراین مسئولیت حفاظت و امنیت شهروندان با شماست. من البته (بعنوان یک غیر فرانسوی) شخصا شما را مسئول حفاظت از جان خودم هم می شناسم چرا که شما در حال حاضر میهماندار گروه تروریستی مجاهدین خلق هستید. رجوی و نفرات فرقه تروریستی …

مریم رجوی داعش تروریسم Mojahedin Khalq (MKO, NCRI, Rajavi cult) terrorists openly declare support for ISIL, terror acts

لینک به متن اصلی (انگلیسی)

در جوامع دموکراتیک ما از تروریستها تقاضا نمی کنیم که ما را نکشند بلکه ما از رهبران منتخب انتظار داریم که جلوی چنین وقایعی را بگیرند.

نامه سرگشاده آن خدابنده (سینگلتون) در بریتانیا به رئیس جمهور فرانسه فرانسواز اولاند

آقای رئیس جمهور عزیز

آزادی بیان در سراسر اروپا مورد تهدید جدی قرار گرفته است. شما و دیگر رهبران همزمان با قبول مسئولیت قسم خورده اید با تمام توانتان برای تضمین این اصل بکوشید و باز قسم خورده اید که امنیت شهروندان در قبال این تهدیدات را تضمین نمایید.

اجازه بدهید به شما یادآور شوم که اکنون بیش از سه دهه است که فرانسه میزبان گروه تروریستی مجاهدین خلق است که قرارگاه مرکزی آن در شمال پایتخت کشور شما پاریس، در دهکده اور سوراواز قرار دارد.

رهبراین فرقه، تروریست مسعود رجوی، در چند هفته گذشته پیامهایی را برای اعضای سازمان مجاهدین خلق پخش کرده است. صدها تن از این اعضا همانطور که میدانید در فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی در خانه های امن و هسته های زیر زمینی بصورت مخفیانه و تحت انواع پوش ها زندگی می کنند. مسعود رجوی در این پیام خود مشخصا از اعضا خواسته است تا اعضای سابق، نجات یافتگان از فرقه و منتقدین وی را ترور کنند. نام من هم در این لیست اعلام گردیده است.

رجوی با مخاطب قرار دادن فدائیانش (اعضای فرقه که شستشوی مغزی داده شده اند) میگوید که “من از تک تک شما میخواهم که این خائنین را به سزای اعمالشان برسانید”. وی با آمیختن این دستور به بحث مذهبی “عاشورا” (واقعه تاریخی که در آن امام حسین و یارانش قتل عام شدند) از نفرات میخواهد که به قیمت قربانی کردن خود و گذشتن از جان خودشان دستور قتل تک تک “دشمنان” وی را به اجرا در آورند.

از آن زمان تا کنون این پیام حداقل سه بار بصورت عمومی با اعلام اسامی اهداف ترور در کنار تصاویر آنها پخش و بر آن تاکید شده است. این پیام هر بار از کانال ماهواره ای این گروه تروریستی، توسط یک شبکه ماهواره ای اروپایی و با واسطه یک شرکت متعلق به عربستان سعودی پخش میگردد. آخرین مورد پخش آن برنامه ای است که همزمان با روز کشتار در دفتر نشریه شارلی ابدو در پاریس منتشر شده است. عکس من، نفر وسط بعنوان یکی از هدف های اصلی قرار گرفته است. “گناه” من این است که در مورد واقعیت ها و ساختار خشونتبار این گروه و همچنین مدارک و شواهد موجود دال بر دست داشتن مسعود و مریم رجوی در جنایات جنگی و جرائم علیه حقوق بشر در خاورمیانه و اروپا افشاگری کرده و میکنم.

تهدید به مرگ آن خدابنده توسط مریم رجوی مجاهدین خلق

آقای اولاند. نه القاعده و نه داعش، بلکه شما ریاست جمهوری کشور فرانسه را بر عهده دارید. بنابراین مسئولیت حفاظت و امنیت شهروندان با شماست. من البته (بعنوان یک غیر فرانسوی) شخصا شما را مسئول حفاظت از جان خودم هم می شناسم چرا که شما در حال حاضر میهماندار گروه تروریستی مجاهدین خلق هستید. رجوی و نفرات فرقه تروریستی اش، مستقر در کشور شما، از طریق ماهواره های اروپایی و شرکت های عربستان سعودی اعلام می کنند که من را صرفا بخاطر صحبت کردن علیه جنایات ادامه دارشان به قتل خواهند رساند. آقای رئیس جمهور، در جوامع دموکراتیک ما از تروریستها تقاضا نمی کنیم که ما را نکشند بلکه ما از رهبران منتخب انتظار داریم که جلوی چنین وقایعی را بگیرند.

فرانسه طی سی سال گذشته گروه تروریستی مجاهدین خلق و قرارگاه مرکزی آن در شمال پاریس را تحت حفاظت خود قرار داده است. من و مشابهین من انتظار نداریم که بهای سیاست های پشت پرده حمایت و استفاده از این گروه بعنوان ابزاری در بازی های سیاسی را با جان خود بپردازیم.

About Anne Khodabandeh (Singleton)
Middle East Strategy Consultants
http://www.mesconsult.com

Autor of “Saddam’s Private Army” and “The life of Camp Ashraf”
http://www.camp-ashraf.com

Maryam Rajavi terrorist syriaThe Mojahedin Khalq (Rajavi cult) and Saddam’s daughter support the Islamic State of Iraq and the Levant (ISIS)

***

همچنین
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=10944

بزک مریم رجوی بعنوان “فعال حقوق بشر” مصداق دقیق انتخاب ابزاری غلط برای کاری غلط تر است

آن خدابنده (سینگلتون)، مشاورین استراتژی خاورمیانه، شانزدهم می ۲۰۱۴: … دکتر احمد شهید، نماینده ویژه سازمان ملل در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران یکی از این افراد سرشناس بود که در این روز حضور نیافت. در میان بقیه مدعوین هم شکاف ایجاد شد. برخی معتقد بودند که وارد کردن مریم رجوی نه تنها به نفع دوایر ضد ایرانی نیست که اساسا به منافع اسرائیل خدشه وارد می کند. برخی دیگر اساسا با بنیان و …

Maryam Rajavi Saddam's private army NCRI

Controversial Iranian Exile Shakes up Canadian Parliament’s Human Rights Program (Mojahedin Khalq, MEK, NCRI, Rajavi cult)

لینک به متن اصلی (انگلیسی)

بزک مریم رجوی بعنوان “فعال حقوق بشر” مصداق دقیق انتخاب ابزاری غلط برای کاری غلط تر است

اگر چه کانادا بخشی از کشورهای مذاکره کننده با ایران (پنج بعلاوه یک) نیست ولی این کشور با هدف استفاده از “حقوق بشر” برای تحت تاثیر قرار دادن موضع ایران برنامه ای را تحت نام “هفته حسابرسی از ایران در پارلمان” در پارلمان آن کشور آغاز کرد. ولی دیروز شاهد بودیم که این برنامه بجای تاثیر گذاری به شویی بی برنامه تبدیل شد که هدفش صرفا ایجاد دشمنی، تنفر و انزجار بود و بنظر میرسد که قصد آن قبل از هر چیز سعی در جلوگیری از بوجود آمد راه حلی بین ایران و قدرتهای غربی باشد. البته بنظر میرسد که با توجه به بی برنامگی و عدم وجود تفکری معقول در پشت آن، این تحرک نخواهد توانست تاثیری بر روند مذاکرات داشته باشد. شروع این برنامه یک هفته ای از همان آغاز با گزارش علی غریب در نشریه نشین و افشای دستهای پشت پرده آن بشدت به ضد خودش تبدیل شد

وارد کردن نفر دوم گروه بدنام مجاهدین خلق (فرقه رجوی، ارتش خصوصی صدام) یعنی مریم رجوی که خودش را بنام “رئیس جمهور منتخب” ایران آینده معرفی می کند شکست این هفته و این برنامه را تضمین کرد. همه میدانند که این سازمان مجادین خلق خودش کارنامه ای بسیار قطور از نقض حقوق بشر را با خود یدک می کشد. از طرف دیگر واقعیت این است که این گروه بشدت مورد تنفر ایرانیان چه در داخل این کشور و چه در کشورهای خارجی هم هست.

واضح بود که بسیاری از مدعوین از شرکت همزمان با این فرد در این جلسه شانه خالی کنند. دکتر احمد شهید، نماینده ویژه سازمان ملل در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران یکی از این افراد سرشناس بود که در این روز حضور نیافت.

در میان بقیه مدعوین هم شکاف ایجاد شد. برخی معتقد بودند که وارد کردن مریم رجوی نه تنها به نفع دوایر ضد ایرانی نیست که اساسا به منافع اسرائیل خدشه وارد می کند. برخی دیگر اساسا با بنیان و پایه چنین حضوری مخالفت میکردند. علی غریب در گزارشش اینطور میگوید: “یکی از فعالین حقوق بشر که روی موضوع ایران کار می کند و بخاطر کارش خواست که نامش ذکر نشود نگرانی دیگر مدعوین فعال در زمینه حقوق بشر را مطرح کرده است. حضور همزمان با سرکرده گروه بدنام مجاهدین خلق (مریم رجوی) بشدت “بی ربط به موضوع” و از طرف دیگر “زهر آگین” است. باید گفت که بسیاری از ایرانیان با نقطه نظرات متفاوت سیاسی در این زمینه بخصوص اشراک نظر دارند. تا جایی که این زمینه مشترک اکنون به برخی از اعضای خود این سازمان هم بسط یافته است”.

نتیجه این که حامیان مریم رجوی مجبور شدند تا به وی بگویند که “سخنرانی” اش را محدود کند و قسمتهایی از آن را حذف کند. آنها از وی خواستند که صرفا به وضعیت مجاهدین خلق در کمپ عراق بپردازد و حرف دیگری نزند. با این حال مریم رجوی چیزی بجز مقداری مزخرف و خرواری از دروغ آشکار برای ارائه در چنته نداشت و همینها را هم تحویل این جمع داد.

حضور وی از طریق اسکایپ و ویدئو در این جلسه در زمانی رخ داد که وی قبل از آن برای چندمین بار نتوانست ویزای امریکا را دریافت کند. لابی های اسرائیل باز میخواستند با بردن وی به واشنگتن مذاکرات هشتم می را تحت الشعاع قرار دهند. رجوی البته بارها برای حضور در کانادا هم فرم ویزا پر کرده است که بنظر میرسد وی در آن کشور هم خیلی محبوبیت نداشته باشد و مورد استقبال قرار نمی گیرد. النهایه مریم رجوی مجبور شد از مقر فرماندهی فرقه مجاهدین در خارج پاریس سخنانی را که بشدت سانسور شده بود تا قابل شنیدن و تحمل در جمع فعالین حقوق بشری گردد را از طریق اسکایپ ارائه داد. با این حال بسیاری از شنوندگان این احساسشان را بیان کردند که بنظر میرسد سرشان کلاه گذاشته شده است.

حضور مریم رجوی، یک پشتیبان و عضو فعال در جمع صدامی ها، القاعده و داعش (حکومت اسلامی عراق و شام) در عراق در این جمع مشخصا پشت پرده، هدف و خواسته دعوت کنندگان از وی در این برنامه را رسوا کرد.

در حالی که قابل درک است که موساد از مجاهدین خلق بعنوان نیرویی مزدور برای قتل دانشمندان ایرانی استفاده می کند یا برای رد گم کردن و سفید شویی اطلاعاتش در مورد مسائل اتمی از فرقه بدنام رجوی بهره می برد، ولی باید گفت هیچ کس در جهان رنگ کردن این زن بعنوان “فعال حقوق بشر” را نخواهد خرید. این حرکت آخرشان بی نتیجه و مصداق دقیق انتخاب ابزاری غلط برای کاری غلط تر است.

Anne Khodabandeh (Singleton): Silencing the victims of Mojahedin Khalq (MKO, MEK, Rajavi cult, PMOI, NCRI …) to promote Maryam Rajavi ‘No Exit’ – Human Rights Abuses Inside the Mojahedin Khalq Camps – Human Rights Watch, May 2005

Ileana ros lehtinen Mojahedin Khalq terrorism MKO MEK SaddamIleana Ros-Lehtinen thinks her pal Maryam Rajavi is a human rights advocate

(Maryam Rajavi directly ordered the massacre of Kurdish people)

اشک تمساح برای کشته های اعمال تروریستی پاریس به دست “عشایر انقلابی”!!

قربانعلی حسین نژاد، وبلاگ امید آزادی، پاریس، یازدهم ژانویه 2015:… به این خانم باید گفت: مگر سازمان تو و شوهرت نبود که در دهه های شصت و هفتاد شمسی دقیقا همین خط مشی ترور و انفجار و کشتار را داشت و هنوز هم به آن افتخار می کند؟؟!! مگر شما شروع کنندۀ ترور و خشونت و مشخصا عملیات انتحاری در دهه های اخیر در منطقه نبودید

نامه سرگشاده انجمن نجات به سفارت کشور فرانسه در ایران

انجمن نجات، مرکز تهران، یازدهم ژانویه 2015:… توجه شما را نسبت به تحرکات گروه تروریستی و فرقه ای رجوی ( سازمان مجاهدین خلق ایران ) در خاک فرانسه جلب نماید . این جریان فرقه ای که به روشنی توسط اعضای سابق و … افشا شده است ، سابقه ی طولانی در عملیاتهای تروریستی دارد و به صراحت منتق

من هم شارلی هستم خانم مریم رجوی اینقدر دورو و روباه صفت نباش

میرباقر صداقی مجاهدین خلق فرقه رجویمیرباقر صداقی، ایران ستارگان، سوئیس، یازدهم ژانویه 2015:…  ما منتدین جدا شده بنوبه خود شارلی هستیم تنها سلاح ما قلم ما در تشریح ایدئولوژی ارتجاعی فرقه رجوی بوده و هست تا جائیکه من دیده ام هر کدام از ما تنها گوشه ای کوچکی از در