فرقه مجاهدین شر تاریخ مردم ایران

فرقه مجاهدین شر تاریخ مردم ایران

زهرا میر باقریزهرا سادات میرباقری، انجمن نجات، مرکز تهران، بیست و هشتم اکتبر 2014: …  رجوی حتی كتاب راه حسین را که از تالیفات یکی از بنیانگذاران سازمان بود و بعد از انقلاب به نیروها آموزش داده می شد ، را دراین اواخر ناقص می دانست چون به خودش ختم نمی شد !!. چون وی ازسال 64 كه خود را بعنوان رهبر ایدئولوژیكی فرقه به اعضا معرفی كرد و در راستای پیاده كردن تفكرات فرقه ای از آن تاریخ به بعد می بایست …

عاشورا در میان خانواده های گروگانهای مجاهدین خلق (فرقه رجوی)، درب اسد، پادگان عراق جدید (سابقا اشرف) دسامبر 2010

 

لینک به منبع

فرقه مجاهدین شر تاریخ مردم ایران

شیعیان سراسر جهان هر ساله با آغاز ماه محرم به سوگواری و عزاداری برای امام حسین (ع) می پردازند تا یاد وخاطره مظلومیت و تنهایی او در دفاع از دین اسلام را در برابر طوفانهایی كه دشمنان آن برای نابودیش بپا كرده بودند بیاد آورند، و از طرف دیگر با یاد فداكاری و رشادت امام حسین (ع) و اهل بیت و یاران اندكش در واقعه عاشورا یكبار دیگر تعهد خود را برای پاسداری از دینی كه امام حسین (ع) خون خود را برای پایداری آن نثار کرد بیاد بیاورند .

پس برپایی مراسم عزاداری حسینی جزیی از ارزشهای خدایی و دینی شیعیان است که همواره باید آن را زنده نگه داشت . اما فرقه رجوی موسوم به (مجاهدین خلق ) كه علیرغم داعیه پیروی از امام حسین (ع) اعتقاد به برپایی مراسم عزاداری حسینی را حركتی ارتجاعی و مردود می دانست . رجوی بعدها به این فكر می افتد تا با برگزاری مراسم عزاداری حسینی از آن درجهت منافع فرقه اش سوء استفاده كند .

تا قبل از دهه 70 مراسم ماه محرم و عزاداری برای امام حسین (ع) در مناسبات فرقه براساس تفکر التقاطی رجوی اقدامی ارتجاعی و ممنوع بود . فقط خود و یا مسئولین فرقه در روز عاشورا نشست هایی برای اعضا می گذاشتند تا دیدگاه التقاطی خود را نسبت به قیام امام حسین و واقعه عاشورا را دراذهان آنها جا بیاندازند . مسئولین موظف بودند نتیجه سخنان خود در مورد قیام امام حسین (ع) را به نقطه ای برسانند، كه رجوی را به امام حسین (ع) و فرار کلیت فرقه به عراق و شریک شدن در جنایات صدام را به عزیمت خاندان و یاران امام حسین (ع) از مدینه به کوفه برای جهاد در راه خدا تشبیه کنند!!

رجوی هم اگر نشست عمومی می گذاشت با بیان داستان هایی از قیام عاشورایی امام حسین (ع) در نهایت اقدامات خیانت بار خود و فرقه اش را به حركت امام حسین برای خلق حماسه عاشورا تشبیه می كرد.

رجوی وحشت داشت علنا خود را با امام حسین تشبیه کند. ولی بارها در سخنان خود بیان می کرد که پیروی از راه امام حسین (ع) منوط به پیروی از او و فرقه اش است و هر تفکری غیر از این را باطل و گمراه کننده به حساب می آورد!!

رجوی حتی كتاب راه حسین را که از تالیفات یکی از بنیانگذاران سازمان بود و بعد از انقلاب به نیروها آموزش داده می شد ، را دراین اواخر ناقص می دانست چون به خودش ختم نمی شد !!. چون وی ازسال 64 كه خود را بعنوان رهبر ایدئولوژیكی فرقه به اعضا معرفی كرد و در راستای پیاده كردن تفكرات فرقه ای از آن تاریخ به بعد می بایست همه اعضا او را رهبر عقیدتی و بعنوان واسط خود و خدا و ائمه اطهار قرار می دادند.

از سال 71 به بعد رجوی یکباره خواب نما شد و پیام داد برای اینکه بتوانیم حربه عزاداری حسینی را از دست حکومت ایران بگیریم بایستی مراسم عزاداری حسینی را برگزار و آن را در سیمای سازمان نشان دهیم تا مردم بدانند مسلمان و شیعه واقعی، ما هستیم .!!

تفکر بیمار رجوی ، که عزاداری حسینی را نیز حربه حساب می آورد که خود را محق سوء استفاده از آن می دانست. پیام رجوی برای برگزاری مراسم عزاداری حسینی همه اعضا را متناقض كرده بود كه چرا تا دیروز برگزاری مراسم عزاداری حركتی ارتجاعی عنوان می شد؟!. ازآنجائیکه هدف رجوی سوء استفاده از عزاداری حسینی و اجرای آن آلوده به تفکرات ارتجاعی و التقاطی رجوی بود نتوانست از آن بهره ای ببرد و از طرف دیگر نمی توانست آن را ملغی کند. و همین شد که از آن زمان به بعد اجرای مراسم عزاداری در مناسبات فرقه به یک برنامه سوری و زوری و بی محتوا تبدیل شد.

اما تفكر و عملكرد رجوی علی رغم داعیه پیروی او از مكتب امام حسین (ع) فرسنگ ها با مرام و مكتب حسینی فاصله داشته و دارد . درس هایی از صداقت ، فداكاری، آزادگی و پرداخت از نقطه بالا و رهبری كه امام حسین با قیام و نثار خون خود به ما آموخت ، رجوی با شیادی تمام از آن برای فریب و به بند كشیدن اعضا در جهت منافع حقیر خود و تحكیم تشكیلات فرقه اش سوء استفاده می كرد. و با عملكرد خود نشان داد كه ذره ای به امام حسین و راه او اعتقادی نداشته و ندارد. و این است كه امروزه رجوی و سازمانش به نقطه ای از خواری و ذلت رسیدند كه راه بقاء و نجات خود را در خزیدن به دامن دشمنان امام حسین و راه و آئین او می بینند. دشمنانی كه خون شیعیان علوی و حسینی را مباح كردند .این وعده خدا و حكم تاریخ است كه روسیاه كند هركه در او غش باشد.

فرقه مجاهدین شر تاریخ مردم ایران

درسایت فرقه رجوی مطلبی از محمود احمدی از کادرهای قدیمی زمان شاه درج شده است ، این فرد زمانی مسئله دار انقلاب ایدئولوژیک در فرقه مجاهدین بود. این مطلب را خواندم و تصمیم به نوشتن پاسخ زیر نمودم :

وی که طبق دستور تشکیلات لاجرم ازنوشتن مطلب شده است و نوشته “سازمان مجاهدین گنجینه ملی وتاریخ ساز ایران ، نوری در دل تاریکیها ” و درآغازمطلب نوشته “پديده ای به اسم داعش كه در قرن 21 حامي سياه ترين و عقب مانده ترين انديشه و وحشيانه ترين رفتار غير انساني تحت نام اسلام مي باشد. راستي اين پديده چيست؟ و با آن چه بايد كرد؟”

برای مغزشویی وی افسوس خوردم، وی در زندان مجاهدین بسر می برد و ازمینیمم های دنیای آزاد انسانی بدور است از دسترسی آزاد به مطبوعات وکانال های تلویزیونی و اینترنت و پست و روابط خانوادگی محروم است . و از این شگفت زده شده ام که چطور حداقل از تناقض اخبار تلویزیون مجاهدین باید مسئله دار می شد که چه شد آن عشایر انقلابی و مردم به ستوه آمده از دست مالکی … چرا یکباره اخبار پیروزی های عشایر انقلابی عراق و بحث درج پیروزیهای داعش در سایت های مجاهدین بعد از سربریدن یک خبرنگار امریکایی توسط داعش متوقف شد؟ خبر سربریدن خبرنگار امریکایی باعث شد سایت های مجاهدین وخود مریم رجوی از ترس امریکایی ها به موضع گیری 180 درجه ای وادار شوند! این سوال را باید از رهبری فرقه مسعود رجوی پرسید پس آن انقلاب و شورش جوانان چه شد آن حمایت از داعش چه شد؟! باید پاسخگو باشید که این شباهتهای ویژگیهای مشترک فرقه رجوی وداعش چیست :

-مجاهدین به رهبری عقیدتی ومادام العمراز نوع خلافت اسلامی اعتقاد دارند وسالیان است که آنرا در درون سازمان به اجرا می گذارند ولی در ظاهر و در غرب تظاهر به دموکراسی خواهی وانتخابات آزاد می کنند. فرقه رجوی اعتقادات ضد غربی وضد دموکراسی خود را از افکار عمومی مخفی می کند وتنها دلیل اینکه مسعود ومریم رجوی افکار ضد دموکراسی وداعشی خود را تلاش می کنند مخفی نگاه دارند به این دلیل است که در غرب بسر می برند و در دسترس قانون هستند .

-نمونه وحشی گری های آنان خود سوزی های زمان دستگیری مریم رجوی در فرانسه است عمیقا به خشونت و ترور اعتقاد دارند و ترورهای کورکه درایران ازدهه 60 تا به این سو انجام داده اند ، سرباز کشی در مرزهای ایران وعراق در زمان صدام حسین .

-اعمال نقض حقوق بشر که اعضاء و منتقدین خود را دستگیر وشکنجه و زندان می کردند و در نهایت به زندان ابوغریب عراق تحویل می دادند ویا کشتن زنان و دخترانی که با سیاست های تفکیک جنسیتی و جنسی سازمان مخالف بودند نمونه ها مرجان اکبری ومهری موسوی و مینوفتحعلی می باشند .

-مسعود رجوی رهبر عقیدتی مجاهدین بعد ازحمله به ایران در سال 67 تحت نام فروغ جاویدان تنها در طرف مجاهدین 1400نفر را به کشتن داد و دستور به ازدواج های اجباری داد .

-مسعود رجوی خودش را خلیفه مسلمین ایران وجهان می داند اینرا مریم رجوی در جلسات درونی اش می گفت که مسعود رهبرعقیدتی ایران وبلکه جهان اسلام است .

-درسال1370دستور به طلاق های اجباری و یک سال بعد دستور به ازدواج های اجباری داد این عمل خارج از عرف و فرهنگ ملی ایرانیان است .

-مسعود رجوی با یک سری از زنان مطلقه بعنوان صاحب آنها صیغه نکاح خواند به مانند نکاح جهادی داعش عمل کرده است.

-مسعود رجوی درسال 70 حدود 820 کودک 3ماهه تا 4ساله را از والدین خود جدا کرد و به اروپا و بعضا یتیم خانه ها رها کرد.

-مجددا این کودکان را که نوجوان شده بودند و سن زیر18سال داشتند از اروپا با فریب دادن والدینشان به قرار گاه اشرف برای جنگ برگرداند که برخلاف کنوانسیون های ژنو می باشد .

-با فتوای مسعود رجوی وتشویقات مریم رجوی رحم وتخمدانهای بسیاری از زنان عضو فرقه عمل و ازبدن آنها خارج شد با شستشوی مغزی به زنان گفته می شد که با این عمل بالای قله رهایی از جنسیت رفته اند و امید زنان نگون بخت را به رهایی از فرقه و زندگی خانوادگی ومادر شدن گرفتند .

– رجوی مبادرت به انواع ترفندهای تشکیلاتی و نشستها و مفاهیم و ایده های ساختگی من در آوردی و ضد علمی و ضد انسانی و اصولا خرافی و ارتجاعی مانند نشستهای تفتیش عقاید روزانه و تفتیش افکار جنسی در هفته و نشستهای فحاشی و شکنجۀ روانی وفیزیکی معروف به دیگ یا جانبی نمود.

-رجوی بعد از تحویل حفاظت مجاهدین از امریکا به دولت عراق اصرار به ماندن در اشرف وبه کشته دادن اعضاء مجاهدین کرد.

– رجوی باعث محروم کردن ارتباط اعضاء مجاهدین در عراق با خانواده هایشان وحتی دیدارخانواده ها درمقرات و نیز محروم کردن خانواده ها به ملاقات فرزندان وعزیزانشان کرده است وهمچنان به این عمل ضد انسانی ادامه می دهند .

– اعتراض خانواده ها نسبت به ادامه حضور در عراق و به خطر انداختن جان و امنیت اعضاء این سازمان در عراق و بی توجهی رجوی به نگرانی های خانواده های آنها و عدم پاسخگوئی به سوالات خانواده ها، منتقدین و مخالفین در این زمینه .

– ترور روحی و شخصیتی و حتی تهدید به قتل برخی از منتقدین و مخالفین به طور علنی در رسانه های فرقه رجوی .

-درشرایط حاضرعراق در شدیدترین و وخیم ترین اوضاع امنیتی ناشی ازتهاجمات داعش بسر می برد وخطر داعش تا نزدیک فرودگاه بغداد و لیبرتی رسیده است امامسعود ومریم رجوی جنایتکارکوچک ترین اقدامی برای دربردن خطر از سر اسیران لیبرتی بخرج نمی دهند وهیچ تلاشی برای خارج کردن اسیران لیبرتی از این خطر و انتقال آنها به کشور امن نمی کنند و باعث استرس ، غم واندوه سخت وجانکاه اسیران و خانواده های اسیران لیبرتی شده اند .

جنایات وخیانت فرقه رجوی وشباهات های این فرقه با داعش بسیار است که من به شماری ازاین شباهتها پرداختم .شباهاتهایی که برشمردم نشانه اینست که فرقه مجاهدین شرتاریخ مردم ایران است .

زهراسادات میرباقری

***

گزارش کمپ لیبرتی 4Iran Interlink Fourth Report from Baghdad

مریم رجوی داعش تروریسم European MEK Supporters Downplay ISIS Role in Iraq (aka Mojahedin Khalq, MKO, NCRI, Rajavi cult)

Paulo Casaca Struan Stevenson Alejo Vidal-Quadras - Rajavi cult

Paulo Casaca, Struan Stevenson and Alejo Vidal-Quadras lost their seats as MEPs over support for terrorism
European MEK Supporters Downplay ISIS Role in Iraq (aka Mojahedin Khalq, MKO, NCRI, Rajavi cult)

همچنین:

خیمه شب بازی دیگری ازفرقه رجوی به نام زنان نگون بخت لیبرتی

زهرا میر باقریزهرا سادات میرباقری، انجمن نجات، مرکز تهران، بیست و هفتم اکتبر 2014: …  رجوی جنایتکارمعلوم است مثل همیشه مسئولیتی دربرابرواقعیتهای بیرون اسارتگاه لیبرتی احساس نمی کند وبرایش عواطف وجان اسیران لیبرتی بویژه زنان مهم نیست ،رجوی درجریان عدم تخلیه اشرف درپیام داخلی به ما می گفت من چهر

اقدامات مذبوحانه فرقه رجوی بدنبال فروپاشی شورای دست ساز رجوی

زهرا میر باقریزهرا سادات میر باقری، انجمن نجات، مرکز تهران، شانزدهم اکتبر 2014: … ماده افزوده به آئین نامه شورا درباره استعفا در ادامه سیاست های خفقان آور و ضد دمکراسی فرقه رجوی می باشد آنچه که ده ها سال است در مناسبات خلافت اسلامی رجوی و فرقه ای سازمان در اشرف و لیبرتی داشته و دارد اکنون در شورا گ�

ازدواج فرخنده خانم زهرا سادات میرباقری و آقای حامد صرافپور مبارک باد

صرافپور میرباقری 2نقل از صفحه فیسبوک آقای حامد صرافپور، چهاردهم اکتبر 2014: … با توجه به آنچه گفته شد، من و زهرا تصمیم گرفته ایم برای ادامه تلاش های خود و برای زندگی کردن، ایران را برگزینیم. لذا هر دو آگاهانه از امتیازات موجود در اروپا دست کشیده و در ایران زندگی خواهیم کر�

رجوی جنایات داعش را بشکل نوین انجام داده است

زهرا میر باقریزهرا سادات میرباقری، انجمن نجات، مرکز تهران، بیست و هشتم سپتامبر 2014: …  باید گفت همین فرقه رجوی بودند که ازداعش تحت نام عشایر انقلابی پشت سرهم در سایت های خوداخبار پیروزی درج می کردند چرا آن موقع سکوت پیشه کرده بودید ؟! زمانیکه داعش درموصل ودردیگر مناطق عراق را تصرف می کرد ،اماکن مذهبی وتاریخی �