كشتن مسعود دليلي آن روي سكه «رأفت رهبري»

كشتن مسعود دليلي آن روي سكه «رأفت رهبري»

نامه وارده، م. کرمی، وبلاگ باند رجوی، سیزدهم ژانویه 2014:…  ما يعني كساني كه در تشكيلات با هم رابطه «محفلي» داشتيم از اين موضوع خبردار شده بوديم و حتي فرار او را در شهريور 90 هم مي دانستيم و با هم در اين باره صحبت مي كرديم. افرادي مثل علي ك و محمود ش و غيره. اما آنچه كه بعد در مورد مسعود شنيديم اين بود كه سازمان بشدت بدنبال اين است كه مسعود را به اشرف بازگرداند. او مي خواست به هر ترتيب شده …

سازمان ملل در مورد نقش رجوی در کشتار ۵۳ تن از قربانیان مجاهدین خلق در کمپ اشرف تحقیق کند

لینک به منبع

كشتن مسعود دليلي آن روي سكه «رأفت رهبري»

نامه وارده از: م. كرمي

توضيح: اين نامه از طريق ايميل براي مدير وبلاگ ارسال شده است. نام و هويت نگارنده مطلب بنابه درخواست خود ايشان محفوظ خواهد ماند. وي يكي از دوستان قديمي در تشكيلات مي باشد ولي از موقعيت فعلي ايشان هيچ اطلاعي در دست نيست. ايشان در نامه خود هيچ چيزي راجع به موقعيتشان ننوشته و در پاسخ به نامه هاي ارسال شده نيز جوابي نداده اند. ولي آنچه كه مسلم است نويسنده مطلب همان دوستي است كه سالها با هم زيسته بوديم. هركجا كه هست برايش آرزوي سلامتي و بازگشت به زندگي مي كنم.

مسعود دليلي يك قرباني تشكلات سازمان است. مسعود دليلي از مدتها پيش مسئله دار شده بود يعني درست پس از موقعي كه او را از حفاظت به بخش ديگري منتقل كردند. مسعود يكي از محافظين شخصي مسعود رجوي بود. كسي در رديف وحيد [عليرضا باباخاني] و عليرضا [عليرضا صدر] كسي كه با سلاح همراه مسعود رجوي هميشه بود. وقتي از حفاظت به بخش ديگري منتقل شد، تمام چيزي كه برايت ساخته بود در هم ريخت. او فكر مي كرد سازمان به او حداكثر اعتماد را كرده است ولي با اين انتقال متوجه شد كه يا درجه اعتماد به پايين آمده يا اينكه ديگر به او نيازي نيست. لذا دچار مشكل شد.

ما يعني كساني كه در تشكيلات با هم رابطه «محفلي» داشتيم از اين موضوع خبردار شده بوديم و حتي فرار او را در شهريور 90 هم مي دانستيم و با هم در اين باره صحبت مي كرديم. افرادي مثل علي ك و محمود ش و غيره.

اما آنچه كه بعد در مورد مسعود شنيديم اين بود كه سازمان بشدت بدنبال اين است كه مسعود را به اشرف بازگرداند. او مي خواست به هر ترتيب شده با تهديد يا تطميع او را به ا شرف بازگرداند. يكي از بچه ها كه در بخش اجتماعي كار مي كرد گفت از طريق كانالهاي سازمان [افراد عراقي] به مسعود پيام داده بودند كه اگر به اشرف بازگردد سازمان با امكانات ويژه او را به خارج كشور منتقل خواهند كرد تا به رژيم آغشته نشود. همچنين يك ايميل هم براي مسعود فرستاده بودند تا بتوانند با او رابطه برقرار كنند. متاسفانه مسعود هم توي اين دام افتاد. اشتباه اول او اين بود كه به مطالب سازمان از طريق ايميل پاسخ داد. اشتباه بعدي او اين بود كه به سازمان اعتماد كرد.

لازم است بدانيد كه خروج دو گروه از سازمان مرز سرخ است. يكي شوراي رهبري و ديگري كه در حفاظت رهبري بوده اند. و خروج مسعود مرز سرخ بود. نهايتا سازمان موفق شد كه اعتماد مسعود را جلب كند و به اشرف باز گرداند. حضور مسعود در بغداد بيش از دو ماه طول نكشيد. يعني آذرماه سال 90 مسعود بصورت مخفيانه به اشرف بازگشت. از آن زمان به بعد هيچكس خبري از او نداشته است.

سازمان حداكثر سعي خود را كرد كه هرچه زودتر مسعود بازگردد قبل از اينكه رژيم دست به كار شود و او را جذب كند. بخاطر اينكه مسعود حامل اطلاعات مهمي در مورد موقعيت «رهبري» بود.

حتما مي دانيد كه آنچه كه به مسائل عاليه سازمان و شخص رهبري برمي گردد، سازمان هيچگونه شوخي و اغماضي به خرج نمي دهد. در واقع بازگشت مسعود به معني مرگ او بوده است. كمااينكه دو نفر از اعضاي شوراي رهبري كه خواهان خروج از سازمان بودند مهري موسوي و مينو فتحعلي قبل از حمله آمريكا به عراق كشته شدند و اسامي آنها در رديف شهداي حمله آمريكا اعلام شد. اما سرنوشت براي مسعود بسيار رقت انگيزتر بود. او را كشتند و ابتدا مي خواستند بصورت زيرسبيلي ردش بكنند ولي وقتي دولت عراق و پزشكي قانوني، اسامي 53 نفر را منتشر كردند و پيگيريهايي در اين زمينه صورت گرفت سازمان مجبور شد كه در مورد نفر پنجاه و سوم هم چيزي بگويد و به اين ترتيب نامش اعلام شد كه حتما شنيده ايد.

اينكه مسعود دليلي در اشرف نگهداري مي شده است هيچ شكي نيست. اينكه او را بزور و با ضرب و شتم به محل قتلگاهش آورده اند هم هيچ شكي نيست چون روي بدن او آثار ضرب و شتم و شكنجه كاملا ديده مي شود. لباس راحتي و كفش كتاني او هم نشان مي دهد كه ادعاي سازمان كاملا بي اساس است. پول ايراني هم خود سازمان كنار او انداخته است. سازمان براي اينكه مسعود شناسايي نشود و بي نام و نشان كشته شود صورت او را سوزاند تا قابل شناسايي نباشد اما اجبارات خارج از تشكيلات باعث شد كه تن به اعتراف بدهد.

آنچه كه در تشكيلات سازمان در مورد رأفت و عطوفت و رحمت رهبري مي گويند اينطور خودش را نشان ميدهد. قطعا حتما مي دانيد كه كوچكترين چيزها در سازمان با تأييد و امضاي خود «برادر» انجام مي شود. حتي من خودم شنيده ام كه برنامه غذايي هفتگي نيز بايد شخصا خودش تأييد كند. چگونه مي توان يك قتل در تشكيلات بدون اجازه او صورت گرفته باشد. و اين غير ممكن است. «برادر» نشان داده است كه در مورد امنيت و سلامت خود هيچگونه كوتاهي نمي كند. چون وجود خود را منوط به وجود جنبش و مقاومت مي داند.

قربانت م. كرمي

هيجدهم ديماه 92

همچنین:

مرگ دلیلی، دلیل دیگر مرگ های مشکوک

مهرداد ساغرچی، ایران فانوس، یازدهم ژانویه 2014: … مسعود دلیلی را وقتی در نشستهای مختلف سازمان میدیدیم، تنها شخصی بود که انگار در هیچ دایره و در هیچ چارچوبی نیست. هیچ کس دیگری در تشکیلات نبوده و نیست که در چارچوب نباشد، اما او یک استثناء بود. یک بار فقط در یک نوار تصویری در  نشست کوچکی به لحاظ تعداد دیده شد که

رجوی با درست کردن یک مستند جیمز باندی ثابت کرد مسعود دلیلی بصورت مشکوک در اشرف کشته !

محمد رزاقی، وبلاگ رزاقی، پاریس، دهم ژانویه 2014: …  در این فیلم حسن نظام الملک یکی از سر دژخیمان رجوی با صحنه سازی های جیمز باندی سعی می کند کشته شدن مسعود دلیلی را کار مهاجمین نشان بدهد !!! در صورتیکه طبق گفته حسن نظام الملک سر دژخیم فرقه رجوی جسد مسعود دلیل 24 ساعت بعد در محلی که کشته شده پیدا شده یعنی تو 24 ساعت هیچ کس از آن م

پشت پرده مرگ مسعود دلیلی

انجمن نجات مرکز کرمانشاه، هشتم ژانویه 2014: …  اطلاعیه و مستند سازی فرقه آنهم پس از گذشت 4 ماه از خود زنی فرقه در 10 شهریور92 در مورد مسعود دلیلی نشان از بی اعتمادی اعضا و کادرهای رده بالای این فرقه به شخص رجوی را به دنبال دارد . اگر مسعود دلیلی آنگونه که سران فرقه اعتراف می کنند  نفوذی و خائن بود پس چطور و چگونه در صف کادرهای رده

مرگ اسرار آمیز«مسعود دلیلی»، مجاهد مجهول الهویه

جواد فیروزمند، آریا ایران، ششم ژانویه 2014: …  مرگ مشکوک محافظ شخصی مسعود رجوی،با بقیه قتل های درون سازمانی تفاوت دارد. به همین دلیل باید بازبینی نموده و در حد امکان  با استفاده از اسناد در دسترس،زوایای تاریک آن را شکافت.چرا که رجوی مدعی است؛”مسعود دلیلی مقر مخفی او را لو داده و اگر او نبود، مجاهدین حالا حالا در پادگان اشرف

ایدئولوژی مرگ و تحقیر (مسعود دلیلی آخرین نمونه انتقام و سوزاندن عضو ناراضی و معترض )

هیئت تحریریه ایران فانوس، ششم ژانویه 2014: … اینها، بخشی از فواید حذف معترض در طرف مجاهدین بوده است، در حالی که در طرف مقابل اگر حذف مخالف سازمانی زیان نباشد، سودی نخواهد بود. با این وجود، مهم نیست مسعود دلیلی نفوذی، بریده و یا معترضی اسیر بوده باشد، مهم این است که او اسیر ایدئولوژی بی رحمی بود که  پس از دهها سال استثمار بی رحمانه و

استفاده چندجانبه رجوی از واقعه اشرف (تهاجم ۱۰شهریور- اعتصاب غذای ۱۸روزه – گزارش مستند واقعه)

جمیل، انجمن نجات مرکز تهران، چهارم ژانویه 2014: … اگر واقعا این فرد مسعود دلیلی است، و به گفته خود فرقه رجوی از افراد گارد حفاظت قرارگاه بدیع‌زادگان و اشرف بوده است حتما اطلاعات زیادی داشته است و سایت مشرق در 24تیر 1391 درست گفته است که: «به دنبال جدایی و پناهندگی مسعود دلیلی سرتیم حفاظتی

سناریوی مسعود دلیلی و یک علامت سئوال؟

کریم غلامی، ایران فانوس، چهارم ژانویه 2014: … مسعود رجوی برای حفظ جان خودش 52+1 نفر از اعضای قدیمی بعضا با سابقه بالای 35 سال را به کشتن داده است. بی واسطه، صرفا همین خبر مسعود رجوی را یک جنایتکار جنگی معرفی می کند، زیرا این افراد نه در جنگ و نه در درگیری و نه در بمباران کشته نشدند، بلکه به عنوان طعمه در یک دام مورد است

سازمان ملل در مورد نقش رجوی در کشتار ۵۳ تن از قربانیان مجاهدین خلق در کمپ اشرف تحقیق کند

مسعود خدابنده، ایرانیان دات کام، سوم ژانویه 2014: … این ادعای بسیار مضحکی است که گفته شود حمله کنندگان با تکیه بر اطلاعات و با راهنمایی مسعود دلیلی که دو سال قبل فرار کرده است به این محل آمده اند. اطلاعاتی که حتی جزئیات آن هم در دسترس عموم بوده است. این ادعای بسیار مضحکی است که گفته شود آنها و