مریم رجوی دم از نقض حقوق بشردر ایران می زند درحالیکه فاجعه لیبرتی را پاسخ نمی گوید

مریم رجوی دم از نقض حقوق بشردر ایران می زند درحالیکه فاجعه لیبرتی را پاسخ نمی گوید

زهرا سادات میر باقری، انجمن نجات، مرکز تهران، دهم ژوئن 2014: … اکنون بعد ازکشتارها وشکنجه های فراوان دراشرف ولیبرتی که مسئول درجه یک آن فرقه رجوی وشخص مریم رجوی است چرا که این مریم رجوی بود که مستمر پیام می داد اشرف باید بماند وبعد خط مسعود رجوی این به اصطلاح رهبر فراری را تبلیغ می کرد که لیبرتی باید جایگزین اشرف شود پس این مریم رجوی است که مسول همه کشتارها وشکنجه های …

لینک به منبع

مریم رجوی دم از نقض حقوق بشردر ایران می زند درحالیکه فاجعه لیبرتی را پاسخ نمی گوید

مریم رجوی دم ازنقض حقوق بشردر ایران می زند واشک تمساح برای دختران ربوده شده نیجریه می ریزد ودهها دلسوزی دیگرمی کند درحالیکه فاجعه لیبرتی را پاسخ نمی گوید.

مریم رجوی برای رانش زمین در افغانستان وطوفان در ایران پیام می دهد واشک تمساح می ریزد ولی خانواده هایی که فرزندانشان اسیر فرقه رجوی می باشند بویژه مادران آنها شبها خواب ندارند و مستمر دراشک و آه دیدار فرزندانشان و حتی یک تماس تلفنی و یک خبر کوچک از عزیزان خود که درلیبرتی بسر می برند هستند. مریم رجوی باید پاسخ بگوید تا کی به این نقض اولیه ترین حقوق انسانی می خواهد ادامه بدهد ؟ چرا مریم رجوی به عمالش در لیبرتی فرمان داده است که گروگانهای لیبرتی حق ارتباطات بیرونی حتی با نمایندگان کمیساریا عالی پناهندگان را ندارند؟ چگونه است که مجامع حقوق بشری دربرابر این نقض اولیه ترین حقوق انسانی یعنی حق تماس تلفنی و ارتباطات ایمیلی و دیدار گروگانهای لیبرتی با خانواده هایشان سکوت کرده اند وبی عملی نشان میدهند ؟ اکنون که مریم رجوی مجبور شده است تسلیم شود که گروگانهای لیبرتی ازعراق به کشورهای ثالث جابجا شوند درواقع خط واستراتژی اشرف وماندن در عراق سوخته است و با انتخابات اخیر عراق و انتخاب مالکی خط ماندن در عراق خاکستر شد حال چرا مریم رجوی بازهم برای رهایی گروگانهای لیبرتی کارشکنی و لجاجت ودشمنی می کند ؟ می دانید چرا ؟ پاسخ این سوال واضح است مریم رجوی و فرقه اش از رسیدن گروگانها به دنیای آزاد و ظاهر شدن آنها در قامت جدا شده از فرقه رجوی و افشاگری درباره فرقه ومطامع مریم رجوی وحشت دارد همچنانکه این روزها درفضای مجازی می بینیم که فرقه رجوی و رجوی در پیامهایش وحشت خود را از جدا شدگان آشکارکرده است . اکنون سالها است که گروگانهای لیبرتی دراسارت هستند وآرزوی دیدارخانواده هایشان را دارند این آرزو حتی برای یک نامه وایمیل ویک تلفن ازطرف خانواده های دردمند لیبرتی روزشماری می شود ولی فرقه رجوی به رهبری رجوی ها مشخصا مریم رجوی که خود را نمایان می کند این آرزو را بصورت یک افسوس بر دل گروگانهای لیبرتی وخانواده هایشان گذاشته است .

اکنون بعد ازکشتارها وشکنجه های فراوان دراشرف ولیبرتی که مسئول درجه یک آن فرقه رجوی وشخص مریم رجوی است چرا که این مریم رجوی بود که مستمر پیام می داد اشرف باید بماند وبعد خط مسعود رجوی این به اصطلاح رهبر فراری را تبلیغ می کرد که لیبرتی باید جایگزین اشرف شود پس این مریم رجوی است که مسول همه کشتارها وشکنجه های گروگانهای لیبرتی تا کنون بوده و است و باید به این همه نقض حقوق بشر نقطه پایان دهد وگروگانهای لیبرتی را آزاد کند ومینیمم حقوق آنها را به رسمیت بشناسد. باید خانواده ها تلاش کنند حق دیدار با عزیزانشان در لیبرتی عراق را بدست بیاورند .تا موفق شوند عزیزان اسیرشان درلیبرتی عراق را از چنگان رجوی ها واین فرقه ستمکار رهایی دهند وبه آغوش گرم خانواده هایشان برسانند .به امید آن روز که دیر نیست .

زهرا السادات میرباقری

Maryam Rajavi Saddam's private army NCRIبزک مریم رجوی بعنوان “فعال حقوق بشر” مصداق دقیق انتخاب ابزاری غلط برای کاری غلط تر است

حسین مدنی شهریار کیا بعد از صدامآینده سازمان مجاهدین خلق پس از عراق

Mojahedin Khalq (MKO, MEK, Rajavi cult) Our Men in Iran? (Seymour M. Hersh, The New Yorker, April 2012

همچنین:

مریم قجر (رجوی) جنایتکار در نقش مدافع حقوق بشر !

محمد رزاقی، وبلاگ رزاقی، پاریس، بیست و ششم می 2014: …  نمی دانم به ان کلمه حقوق بشری که مریم قجر از ان دم میزند بخندم یا گریه کنم ؟ هر چقدر فکر کردم که این ادا اطوار حقوق بشری مریم قجر به چه چیزی می تواند شباهت داشته باشد هیچ مثلی پیدا نکردم ! فکر کنم ادا اطوار حقوق بشری مریم قجر می ماند مثل اینکه بخواهیم در دنیا برای اولین بار

جامعه ی بین المللی و پرونده ی حقوق بشر فرقه  رجوی (مجاهدین خلق)

مزدا پارسی، انجمن نجات، مرکز فارس، بیست و نهم می 2014: … در زندان باز شد، و زندانی ای به داخل سلول پرتاب شد، رو به صورت افتاد اول او را نشناختیم. بسیار بد مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود. او را برگرداندیم؛ پرویز احمدی بود که چند ساعت پیش برای بازجویی برده شده بود. مورد پرویز احمدی یکی از موارد بسیا�

آیا می دانید مجاهدین خلق …؟! آیا میدانید در فرقه رجوی …؟! آیا میدانید گزارش دولت امریکا …؟!

انجمن نجات، دوم ژوئن 2014: …  آیا می دانید مجاهدین در سال 69،  900کودک را به زور از والدینشان جدا و آن ها را به خارج تبعید کردند؟ آیا می دانید طبق گزارش وزارت امور خارجه ی امریکا (اکتبر 1994) ، مجاهدین از سال 1366 مسعود رجوی را ” امام حاضر” می نامیدند؟ آیا می دانید در بهمن 57 مجاهدین ساختمان دیوار به دیوار سفارت حزب بعث عراق را