مریم رجوی چگونه میخواهد دموکراسی را اجرا کند؟

مریم رجوی چگونه میخواهد دموکراسی را اجرا کند؟

محمد کرمی، وبلاگ عیاران، پاریس، سیزدهم اکتبر 2014: … مهمترین مسله این است که طبق قانون شورای ملی مقاومت مجاهدین بدون حضور مسئول شورا هیچ قانونی را نمی توان تصویب یا حذف کرد .درثانی برای تصویب هر قانونی در شورا باید نیم به علاوه یک اعضا حضور داشته باشند ( یعنی بیش از 370 عضو). دراین جلسه اولا مسعود رجوی به عنوان مسئول شورا …

بهزاد علیشاهی: آقای رجوی کجای معادله سرنگونی ایستاده؟ درباره پیام مسعود رجوی خطاب به خامنه ای و رفسنجانی

ریزش در شورای ملی مقاومت رجویاستعفا از شورا, مبطل اتهامات رجوی علیه جداشدگان؛ «ترتیبات اجرایی استعفا» یا پیشگیری از ریزش !

لینک به منبع

وقتی که مریم رجوی مفاد شورا و مفاد منشور 10 ماده ای خود را نقض می کند چگونه می خواهد دموکراسی در ایران را اجرا کند؟

شورای ملی مقاومت مجاهدین چرا اسامی 3 نفر مستعفی را اعلام نمی کند و بجای آن جلسه تشکیل می دهد،این عمل ناقض مفاد شورا میباشد

سازمان مجاهدین خلق با چند روز تاخیر اعلام کردند که جلسه میان دوره ای شورا ملی مجاهدین را برگذار کردند. اما بعد از این همه صغرا و کبری بافتن ها در پراگراف آخر اطلاعیه صادره شده هدف اصلی تشکیل محفل شوراملی مقاومت مجاهدین را این طور بیان می کنند. *(اجلاس مياندوره يي به منظور تحكيم » مباني وحدت و انسجام شورا و پيشبرد اهداف آن » كه در آئين نامه داخلي مورد تاكيد قرارگرفته است، درتكميل اطلاعيه 17 خرداد 92 و بيانيه تفصيلي 7 تير 92 به خاطر حداكثر شفافيت در مناسبات دروني خود و تمايز استعفاي طبيعي و شرافتمندانه از چنگ انداختن رژيم ولايت فقيه بر متشكل ترين مقاومت تاريخي سازمان يافته ايران و تنها جايگزين دموكراتيك، يك ماده افزوده به آيين نامة داخلي شورا به شرح زير تصويب كرد :

مادة افزوده به آئين نامه داخلي شورا دربارة استعفا

ترتيبات اجرايي استعفا از عضويت در شورا ، به شرح زير است «

الف-اگر علت استعفا شخصي است، طبق مادة 7 آئين نامه با دبير ارشد حل و فصل مي شود.

ب-اگر استعفا انگيزه و داعيه سياسي دارد، عضو مستعفي در اجلاس شورا شركت و دلايل خود را توضيح مي‌دهد.گفتگوها ثبت و جهت اطلاع عموم منتشر مي شود. فرد ذيربط هم‌چنين مي تواند طبق ماده 7 آيين نامه داخلي متقاضي جلسات محدود شود.

ج-همزمان عضو مستعفي مسئوليتها و وظايفي را كه به عهده داشت به دبيرخانة شورا تحويل مي‌دهد و طبق مادة 10 اساسنامه تسويه حساب مالي مي كند.

اين ترتيبات، استعفاي طبيعي و شرافتمندانه را از ندامت، خيانت ، خودفروشي سياسي و خنجر زدن از پشت كه مصداق چنگ انداختن رژيم ولايت فقيه به تنها جايگزين دموكراتيك است، متمايز مي كند » ) خانم مریم رجوی ( قجر عضدانلو) در این ماده که به ائین نامه داخلی در رابطه استعفا اضافه کرده اید ، در وحله اول منشور 10 ماده ای که اعلام کردید را زیر علامت سوال بردید . شما که در منشور10 ماده ای اعلام کردید که افراد آزاد هستند ، به آزادی بیان اشاره کردید و….. شما حقوق شهروندی اعضا شورا را نقض کرده اید. آنها را ملزم می کنید و برای انها شرایط قرار می دهید . شما که الان به قدرت نرسیده دارید حق ازادی بیان وانتخاب نفرات را نقض می کنید در فردای ایران چه خواهید کرد؟ چگونه خود را مدافع منشور 10 ماده ای که خودتان بیان کردید می دانید قسم حضرت عباس را باور کنیم تا دم خروس که از شما بیرون زده است. رسم تمام احزاب سیاسی این است فردی که می خواهد استعفا بدهد اعلام می کند، .معمولا هم وقتی استعفا پیش می اید به خاطر مسائل استراتژیک و تاکتیک و سیاست های ان جریان است .استعفا هم یک حق فردی است و کسی نمی تواند حق شهروندی فرد مستعفی را پایمال کند .

در این ماده که تصویب شده به اطلاعیه 17 خرداد 1392 اشاره شده است . سوال اصلی این است که چرا نوشته و یا ادرس دسترسی به این اطلاعیه را در اطلاعیه شورا قید نکرده اید ؟! سوال بعدی این است که به بیانیه تفصیلی 7 تیر 1392 اشاره کرده اید باز دراینجا هم به ادرس این بیانیه اشاره نکرده اید. در اینترنت هیچ کجا مطلبی دراین باره این موضوع که اشاره کردید وجود ندارد بجز بایگانی شخصی خودتان که با شرایط روز هرچه بخواهید به ان اسم بیرون می دهید در غیر این صورت در بایگانی های اینترنتی دیده می شد.

مسله مهم این است در جلسه شورای که تشکیل شده چرا به استعفای اقای شاپور باستان سیر اشاره نشده و همچنین به استعفای دو نفر دیگر از اعضای شورا که استعفا داده اند. چه موضوعی از این مهمتر وجود داشت است . به جای اشاره به موضوع استعفا می اید یک ماده الحاقی اضافه می کنید .

سوال بعدی که پیش می اید و با این حرکت شما کل موجودی شورا را زیر علامت سوال می برد این است . بعد از 33 سال که از عمر شورا ملی مقاومت مجاهدین می گذرد تازه به یاد آن افتاده اید که برای حداكثر شفافيت در مناسبات درونی شورا ماده تصویب کنید . یعنی تا امروز مناسبات شورا شفافیت نداشته است .

مهمترین مسله این است که طبق قانون شورای ملی مقاومت مجاهدین بدون حضور مسئول شورا هیچ قانونی را نمی توان تصویب یا حذف کرد .درثانی برای تصویب هر قانونی در شورا باید نیم به علاوه یک اعضا حضور داشته باشند ( یعنی بیش از 370 عضو). دراین جلسه اولا مسعود رجوی به عنوان مسئول شورا حضور نداشت، یک دهم اعضاء شورا هم حضور نداشتند چه برسد به پنجاه بعلاوه یک . پس خود بخود این ماده ای که اعلام کردید طبق قانون وشرایطی که مسئول شورا و اعضاء آن امضا کرده اند سندیت ندارد و نقص مفاد شورا می باشد . طبق مفاد شورا می بایست در اول جلسه ای که تشکیل می شود استعفای افراد قرائت و اعلام شود چرا دراین جلسه اجرا نشد . این نقض قوانین به چه دلیل است .

* http://www.aftabkaran.com/akhbar.php?id=19481

***

مریم رجوی داعش اسرائیل غزهبازار سیاست مجاهدین خلق (فرقه رجوی) همچنان بوی تعفن میدهد

کلمه: توصیف منافقین (فرقه رجوی) و رسانه‌های عربستان از اقدامات تروریستی داعش: حرکت انقلابی مردم مظلوم عراق!

چرا سازمان مجاهدین خلق در مقابل این افتضاح بزرگ سیاسی ( گلدان دزدی) سکوت پیشه کرده است؟

محمد کرمی، وبلاگ عیاران، پنجم اکتبر 2014: … اما اگر این توطئه ای بود بر علیه سازمان مجاهدین ، چرا سازمان مجاهدین تا امروز در این رابطه سکوت کرده و کنفرانس مطبوعاتی تشکیل نداد که مسله روشن کند . موضوع کوچکی نیست که از روی آن ساده بخواهند بگذرند.روز چهار شنبه دو روزنامه از معروفترین و بزرگترین روزنامه فرانسه، یع

بنیاد گرای واقعی در ایران را بهتر بشناسیم ، آیا سازمان مجاهدین خلق یک فرقه بنیاد گرا است ؟

محمد کرمی، وبلاگ عیاران، پاریس، بیست و هشتم سپتامبر 2014: … بفرض اینکه رژیم جمهوری اسلامی بنیادگرا و حامی تروریسم است . به چه دلیل مسعود رجوی به عنوان رهبر سازمان مجاهدین برای این بنیادگرا ها نامه می نویسد و خواستار آن می شود که بزرگی از سر بگیرند. برای مجلس خبرگان این رژیم نامه می نویسد و پیشنهاد می دهد . آیا

خانم مریم رجوی : تمامی این خون های که ریخته می شود مسئول آن شما هستید

محمد کرمی، وبلاگ عیاران، پاریس، بیستم سپتامبر 2014: …  از آنجائی که زنده یاد تقی عباسیان از نفرات معترض و مسله دار سازمان بود که سالیان با هم زندگی کرده بودیم و خوب وی را می شناختم . بعد فوت آن القابی که معمولا فرقه مجاهدین خلق برای کشته شدگان خلص خود استفاده می کردند نام برده نشده است ( معمولا نفرات ایدئولوژیک س