مصطفی محمدی: والنون والقلم، محبوبه محمدی: دلتنگیهای بی پایان برای دخترم سمیه

مصطفی محمدی: والنون والقلم، محبوبه محمدی: دلتنگیهای بی پایان برای دخترم سمیه

خانواده محمدی، هجدهم فوریه 2015:…  وای بر شما فریب دهندگان ذهن ها و قلب ها که بنام مجاهد بچه‌های زیر سن قانونی را فریب داده و با فریب و نیرنگ آنان را عضو این سازمان نموده و به آنان در باغ سبز نشان داده و بعد ازینکه دستتان رو شد اجازه ی خروج ازین سازمان کذایی و اردوگاه جهنمی تان را به این بچه‌های مظلوم ندادید. …………. وای بر فریب کاران و وای بر امروزتان وای بر فردایی که …

یاسر عزتییاسر عزتی: وصیتنامه دروغین از مادرم جعل کردند تا دست به اسلحه ببرم

(با تشکر از خانواده محمدی دریافت شد – ایران اینترلینک)

والنون والقلم……..

و روزی که ستمکاران عذاب خدا را به چشم ببینند دیگر هیچ تخفیف عذاب ومهلت آسایش خواهند یافت؟

و بترسید از وعده ی خداوند از هشدار به کافران و ستمکاران…….

وای بر شما فریبدهندگان ذهن ها و قلب ها که بنام مجاهد بچه‌های زیر سن قانونی را فریب داده و با فریب و نیرنگ آنان را عضو این سازمان نموده و به آنان در باغ سبز نشان داده و بعد ازینکه دستتان رو شد اجازه ی خروج ازین سازمان کذایی و اردوگاه جهنمی تان را به این بچه‌های مظلوم ندادید. ………….

وای بر فریب کاران و وای بر امروزتان وای بر فردایی که دیروز و امروزتان باعث رسوایی و دلیل فروپاشی سازمان جهنمی منافقین شود. …..

شما که قرآن را دست آویز خویش قرار داده اید بترسید از آیات قرآن و از خشم خداوند. ..که به زودی گریبانگیرتان خواهد شد. . . .. .

از سپاه شیطان شده اید و خداوند مهر بر دلهایتان نهاده به فریبکاریتان ادامه میدهید. . …

از منافقین شده اید و عده‌ای بی گناه را به عنوان مجاهد اسیر نموده اید و آنان را دستاویز اهداف پلید سیاسی و ضد بشری خود قرار داده اید.. .

از قوم ظالمین هستید صدای حق را نمی شنوید و بانک حق گویی را در نطفه خفه می کنید. .. …. …

و پیام تمام پیامبران عالم به شما گوشزد شد اما ندانستید. .. …. .

چراکه امروز از بدترین ها و فاسدترین ها در روی زمینید و پیرو راه شیطان. ..وای بر کسانی که بزرگترین پیروان و دست‌نشاندگان شیطان شده اند

من از حق می نویسم، قلم مظلومان شده ام، افشاگری می‌کنم و به شما هشدار میدهم، و بارها و بارها از طرف بچه‌های مظلوم اشرف به شما اخطار داده ام،،از طرف شهدایی که خونشان زمین اردوگاه را رنگین کرد

اما در خوابید، بیدار نمی شوید، این خواب، خواب مرگ است و باعث نابودیتان می‌شود… .

به قدرتهای پوشالیتان به حمایت‌های مالی دولت‌ها و ساپورت های مقامات آنچنانی ننازید.. .

امروز روز رودررو شدن ابلیس و حق است و خداوند فرمانروای مطلق است و یار یاور مظلومان

من خوشحالم که مجاهد راه خدا شده‌ام، و دشمن رجوی منافق ضحاک خون خوار خون آشام، و فکر کن که چه شد که از بدترین هاشده ای وشایسته ی اسفل السافلین،وخداوندراسپاس می گویم که هدایتم کرد و دخترم سمیه را پیام آور و چراغ شب های تاریک و سیاه دختران و پسران مظلومی که دیگر شاید امیدی به

. آزادی ندارند.

من مصطفی محمدی آزادی را به آنان بشارت می دهم و می دانم که روزی در این زندان مخوف شکسته خواهد شد

چرا که مومنم به عدل خداوند و می دانم که این همه عشق پدر و مادران را خداوند بی پاسخ نخواهد گذاشت و نزدیک است روزی که بچه‌ها یشان را در آغوش بکشند

بنام و یاد خدا

مصطفی محمدی

 نامه ای به امیر یغمایی (شبه نظامی ارتش آزادیبخش رجوی در سن 15 سالگی)

دلتنگیهای بی پایان برای دخترم سمیه

سمیه محمدیسمیه جان عزیزکم برای این دلتنگیهای بی پایان چاره ای نیست

جز آمدنت که می دانم نزدیک است و من لحظه شمار لحظه ی دیدار آن چشم های مهربان هستم

و دلتنگ در آغوش کشیدنت. ……

میدانم که تنها تو اندازه ی دلتنگیم را میدانی، دلم تنگ شده گاهی حس میکنم که دلتنگیهایم را ننوشته می خوانی، پس نگویم و ننویسم، شک میکنم به دنیا که دنیا مرا می فهمد؟

دنیا احساسم را درک میکند؟ که دنیا دلتنگیهای بی پایانم را لمس می‌کند؟ .

روزها و شب های سختی گذشته لحظات سخت و دیرگذر شده اند، من تورا چشم براهم. منتظرم. بیا

من به هیچ کس و هیچ چیز کار نداری، عشق که سازمان و فرقه و ایدئولوژی و مسلک و مرام نمی شناسد، عشق تنها هدایتگر قلب یک مادر است، عشق مرا هدایت می‌کند که بنویسم، که شاید تو بخوانی، اما نه تو نا خوانده میدانی، و نانوشته میخوانی، همانگونه که جواب نامه هایم را با عشق میفرستی ومن دریافت می کنم

دلتنگ و بی قرارم، آرامشی نیست اینجا بی تو در شب های سرد تورنتو قلبم یخ بسته. . .. … ….

دنیا یخبندان دلم را می فهمد، سرما در عمق وجودم نفوذ کرده و آغوشم از تو خالیست تا با گرمای وجودت یخها را آب کنی و به من زندگی دوباره ببخشی.. .

از دنیا می پرسم که گناه من مادر چیست؟ کجای دنیا و کجای تاریخ دختری را به اسارت می گیرند به بهانه ی جنگیدن برای آزادی

مگر میشود که با فکر و روح و جسم اسیر بنام آزادی و برای آزادی جنگید؟ !! !!

و چقدر دلگیرم چقدر عصبانیم، اینروز ها بی حوصله شده ام

از دنیا می پرسم و از خودم می پرسم که ما انسانها به کجا میرویم؟و چه وقت شایسته ی بهشت خدا میشویم؟ و چه وقت شایسته ی تعظیم و سجده فرشتگان خواهیم شد؟

دلم گرفته غمگینم و خدا میداند که چقدر خسته ام از نبودنت و تنها امیدم به خداست

و خداوندا تو میدانی که این سازمان منافق پست خیانتکار چه دسیسه‌ها که نکرد تا قلب ها را از هم جدا کند و البته که نمی شود

وای بر کسانی که بر ضد عشق میشورند و بر ضد عشق قیام می کنند و قلب های عده‌ای بی گناه را زندانی کرده اند و سد راه عشق شده‌اند و در رکاب شیطان شمشیر میزنند

من هیچ نمی گویم و حتی لعن و نفرین نمی فرستم و خداوندا تو نفرین و لعنت پدران ومادران و این اسیران دربند را می شنوی

من تنها دخترم را می خواهم و این توقع زیادی نیست. …

محبوبه محمدی

آرش صامتی پور: این تصویر بتازگی از طرف دوستی قدیمی به دستم رسیده. تاریخش مال ۱۹۹۹ و قبل از اعزام ما به اشرف است

مریم رجوی در مقابل قربانیانخاطراتی از قرارگاه اشرف: آنچه در اولین ملاقات با پدرم گذشت

مصطفی محمدی: محبوبه و من تا روز آزادی سمیه آرام نخواهیم گرفت

نامه ۱۸۲  تن از نجات یافتگان به  دیدبان حقوق بشر

مستندی ناتمام برای دختر سمیه (گرفتار در مجاهدین خلق، فرقه رجوی)Silencing the victims of Mojahedin Khalq (MKO, MEK, Rajavi cult, PMOI, NCRI …) to promote Maryam Rajavi

***

همچنین:

دلتنگیهای بی پایان برای دخترم سمیه…

محبوبه محمدی، هفدهم فوریه 2015:…  سمیه جان نامه ات بدستم رسید و من عشق را با نامه ای که نوشتی و فرستادی دریافت کردم، بهترینم،عزیزترین به وجودت افتخار می‌کنم و از راه دور با اینکه نیستی هستی……. در لحظه به لحظه ی زندگی من مصطفی و حوریه و محمد و مرتضی، تو همچنان عزیز مایی، نگین انگشتری و گل سرسبدی از تو ممنونم و خداوند را بخاطر هدیه ای که به من داده، به خاطر عشق تو …

والنون والقلم…….

مصطفی محمدی، شانزدهم فوریه ۲۰۱۵:…  و من بارها بارها از مصطفی شنیدم که پدر من صد برابر دجال تر و ظالم تر و خونخوار تر از رژیم است… .. … .. و از رجوی به عنوان پدر نام نمی برد. …… و میگفت این نا پدر ستمکار چه ظلم ها که برمن تنها فرزندش روا نداشته.. .. . .. و هرگز روی خوشی را ندیدم و این چنین میشود که به امر خدا فرمان حق جاری می‌شود. ….. و موسی در دامن فرعون پرورش …

والنون والقلم …

مصطفی محمدی، چهاردهم فوریه ۲۰۱۵:…  محمد از شرف نداشته ی مریم و مسعود خیانت کار سوال میکند ….. و جاء الحق …. که نور حق که تابید ظلمات باطل نابود خواهد شد رجوی و مریم خونخوار بدکاره مورد سوال محمد و دنیا و بچه های آلبانی هستند این دلارهای میلیونی چرا به حساب بعضی ها ریخته میشود بهای در بند نگه داشتن عزیزانی همچون سمیه است که دور از چشم همه نگه داری و زندانی ست سمیه …

 به نام خدا و به شرف انسانی و برای مظلومان در بند و گرفتار که خود از آنان بوده و هستم

محمد محمدیمحمد محمدی، دوازدهم فوریه ۲۰۱۵:…  من محمد محمدی اعلام میکنم که در مقابل ظلم و ستم شما ظالمان ستم کاران و خون خواران سکوت نمیکنم و من هم در صحنه ام و اکنون قلم من اسلحه ی من است که قلب شما مزدوران بی شرف را با آن نشانه گرفته ام و رجوی دیو ستم کار و مریم بدکاره ی خون خوار بگویید مزدور کیست ؟ مزدور چه کسی ست ؟ مصطفی محمدی ؟ پدر باشرف و باغیرت و با ایمان من که به سختی …

قسم به قلم ….

مصطفی محمدی مصطفی محمدی، دوازدهم فوریه ۲۰۱۵:…  وقتی که قلم به دست گرفتم و نوشتن آغاز نمودم وقتی که به نام خدا و با عشق برای سمیه ام شروع به نوشتن نمودم. وقتی که قلمم شد زبان یاسر و یاسرها ندا و فروغ فروغ ها وقتی که شدم زبان گویای آنان که دستشان از این دنیا کوتاه است اما با عشق مرا پیام رسان خود نمودند از زبان آنان نوشتم درددل کردم سکوت را شکستم فریاد زدم و افشاگری نمودم منتظر و آماده ی …

مصطفی: رسالت من پس از مرگ. محبوبه: من و نبودن سمیه

سمیه محمدیمصطفی و محبوبه محمدی، یازدهم فوریه ۲۰۱۵:…  از گوشه و کنار میشنوم که میگویند که سازمان مغز این بچه ها را شست و شو داده و عشق به خانه و خانواده رو از ذهن و دلشان پاک کرده اما عزیزکم میدانم که عشق را هر قدر که بشوری پاک تر صاف تر صیقلی تر و براق تر خواهد نمود و خداوند نور عشق پدر و مادر را به فرزندانشان و عشق فرزندان نسبت به پدرو مادر را هرگز از بین نمیبرد و نمی گذارد که از بین …

مصطفی: من زبان او شده ام. محبوبه: سمیه را آزاد خواهم کرد

مصطفی و سمیه محمدیخانواده محمدی، دهم فوریه ۲۰۱۵:…  من پیام این مادران من زبان و قلم شهدا میشوم و در این راه تنها نیستم من راوی داستان هایی هستم و میشوم که در تاریکی مخوف شب های اردوگاه اشرف اتفاق افتاده خون هایی که در اردوگاه اشرف ریخته نشد و هیچ کس نبود ونه سنگی ونه مزاری خدایا میدانم که ساکت نمی نشینی چه حق ها که ناحق شد و چه خون هایی که بی گناه بر زمین ریخته شد و خدایا تو شاهد وناظری …

عصر عصر افشای مرگهای مشکوک و انگورهای سمی ست

مصطفی محمدیمصطفی محمدی، نهم فوریه ۲۰۱۵:… دنیا بداند که بخاطر زنده ماندن علیرضا سکوت کردم مرگ ندا را بیصدا ضجه زدم اما اینهم این کافران از خدا بی خبر را راضی نکرد و کمر به قتل من بستند، حادثه ی مرگ من داستان امام رضا و هارون است عصر عصر مرگهای مشکوک وانگورهای سمی است و داستان امام غریبی که در غربت مسمومش کردند و عصر عصر تکرار تاریخ است از مریم رجوی که هارون …

حرف خانواده محمدی فراتر از تهدید است (نداها و آلان ها را می شناختم، می شناسم و میشناسانم)

مصطفی محمدی آرمین ف از تهران بعلاوه مطالبی از آقا و خانم محمدی: … علیرضا جان کاش بودم که در جشن آزادیت و در جشن عروسیت در کنار تو باشم و خوشحالیت را ببینم آه علیرضا جان برادر شیرین تر از جانم من در کنار تو بودم و شادیت را نظاره می کردم و به خاطر خوشحالیت خدا را سپاس می گفتم میدانم که دلتنگم هستی حرفهای بسیاری هست سالها گذشته اما داغ ندیدن و نشنیدن و لمس نکردن عزیز که کهنه نمی شود تازه تر …

بنام خدا و بنام عصر ظهور حق و حقیقت

سمیه محمدیمصطفی محمدی، هفتم فوریه ۲۰۱۵:… هنوز از الان به دنیا ننوشته ام هنوز از ندا حسنی حرفی نزده ام هنوز از عزیزان مظلومی که در قبرستان اشرف دفن شده‌اند حرفی نزده ام، رجوی ملعون! فکر نکن. این قلم تنها قلم مصطفی محمدی نیست این حرفها تنها حرفهای محمدی نیست این هشدارها این تهدیدها این اعلان جنگ ها، تنها از جانب مصطفی محمدی نیست، اگر لرزیده ای اگر ترسیده ای این هشدار دنیا به توست …

آقای مصطفی محمدی، بازهم “خیر توشه “!

رضا اکبری نسبرضا اکبری نسب، تبریز، ششم فوریه ۲۰۱۵:…  ” مرگ خیلی آسان میتواند به سراغ من بیآید اما تا وقتی زنده ام سراغ آن نخواهم رفت… من البته با مرگ مواجه خواهم شد که مهم نیست، مهم این است که زندگی یا مرگ من چه تاثیری درزندگی دیگران داشته باشد- زنده یاد صمد بهرنگی). مرگ یاسر من هم تطابقی با این

کوچه ی بچه گی ها. تقدیم به سمیه محمدی

م م، تهران، ششم فوریه ۲۰۱۵:… دلم مث یه بادبادک تو کوچه ی بچه گی هاست. هنوزم یاد اون روزا یاد آور خاطره هاست. بازم دلم تو بچه گی عروسک تازه میخواد. هنوز دلم یه ماجرا که توش پر از راز میخواد. هنوز دلم میخواد کسی بیاد سکوتو بشکنه. باز الکی داد بزنم یکی بیاد کمک کنه. هنوز میخوام یواشکی گلای یاسو بچینم. برم رو پ�

مصطفی: سمیه، حوریه دلتنگ است. محبوبه: سمیه، میدانم که میدانی

سمیه محمدیخانواده محمدی، ششم فوریه ۲۰۱۵:…  ستاره ی من سمیه ی من تو مهربانیت را تمام دوستان در بندت به من گفته اند به من و محبوبه دختر دل نازک مهربانم میدانم که قوت قلب عزیزان در بندی. دل سیاهی را بشکاف ظهور کن مسیحای من ….. به آسمان نگاه کن ستاره باران است ستره ی حوریه را ببین صدایت م

به فرزندانمان قصه بگوییم که بیدار شوند و نخوابند (+ بیاد یاسر)

مصطفی محمدی، محبوبه محمدی، پنجم فوریه ۲۰۱۵:…  و محمد محدثین مجبور شد که خبر خود سوزی ام را اعلام کند… وای بر دروغگو یان…. عمو جان باورم کردی؟ می دانی یاسرت همیشه زنده است…. میدانی که من از تبار عاشقان بودم …. عمو جان دلتنگ من نباش یاسرت زنده است …. روزی آنان که در اسارتند در روز آزادی درو

خدایا پناه می بریم به تو از شر رجوی و رجوی ها

برای دخترم سمیه محمدیمحبوبه، مصطفی، حوریه و محمد محمدی، چهارم فوریه ۲۰۱۵:…  خدایا پناه می برم به تو از شر شیاطین از شر شیادان از شر ستمکاران. من به اذن خداوند می دانم که پیروز بر شیاطین می شوم از جن و از انس….. و آن روز که می گفتی بیا بیا ما آماده ایم. اعلام میکنم. به تمام دنیا اعلام می کنم و در حضور تمام پدران و

دلتنگی های بی پایان برای دخترم سمیه (محبوبه: همیشه دلهره با من است. مصطفی: وَالْعَصْرِ …)

محبوبه و مصطفی محمدی، سوم فوریه ۲۰۱۵:…  همیشه دلهره با من است . همیشه دلهره او پشت درهای بسته شب ها خواب آشوبم می کند و روزها چشم انتظاری… عزیزکم تو که نیستی خوابی نیست تا آشفته شود همیشه ی فصل های خدا با انتظار تمام می شود آرامش ندارم همیشه در تب و تابم. لبخند مهربان�

دلتنگی های بی پایان برای دخترم سمیه

مصطفی محمدی، دوم فوریه ۲۰۱۵:…  من هیچوقت تنها نبوده ونیستم. سال ها پیش زمانی که سمیه رااز مسئولین سازمان مجاهدین خواستم گفتند برو هر کاری که میخواهی بکن تو رقمی نیستی … یک … ده .. صد … هزار …. ارتش اشرف. حالا زمان انسجام ارتش محمدی ست من هیچ وقت تنها نبوده و نیستم. این که گفتید مصطفی محمدی رقمی نیست عدد

مصطفی محمدی: محبوبه و من تا روز آزادی سمیه آرام نخواهیم گرفت

مصطفی محمدی، اول فوریه ۲۰۱۵:… سمیه محمدی فرزند محبوبه ومصطفی که سالها پیش هنوز به سن قانونی نرسیده بود در ظاهر به دعوت مجاهدین برای بازدید از اردوگاه اشرف خانه و محل زندگی خود را ترک کرد … هر پیام او در تلویزیون مجاهدین وحتی کتابی که از از جانب او به دنیا معرفی شد حاکی از عشق و از خود گذشتگی نسب

خانم محبوبه حمزه: سمیه جان خسته ام از ندیدنت. آقای مصطفی محمدی: سمیه جان نگران ما نباش به تو افتخار می کنیم

محبوبه حمزه (محمدی)، مادر سمیه محمدی، سی و یکم ژانویه ۲۰۱۵:…  ﺳﻤﻴﻪ ﺟﺎﻥ ﺗﻤﺎﻡ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻫﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﺳﺎﻋﺘﻬﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﻭﺷﺒﻬﺎ ﭘﺮ ﺷﺪﻩ اﺯ ﺣﺪﻳﺚ ﺭﻓﺘﻦ ﺗﻮ و ﻣﺎﺟﺮاﻱ ﺗﻠﺦ اﺳﺎﺭﺕ. ﻳﻮﺳﻔﻢ ﺑﺎﺯﮔﺮﺩ ﻭﺑﮕﺬاﺭ ﺣﺮﻑ و ﺣﺪﻳﺜﻬﺎ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻳﺎﺑﺪ ﺧﺴﺘﻪ اﻡ ﺧﺴﺘﻪ