نامه سر گشاده به مسعود رجوی (شماره 1)

نامه سر گشاده به مسعود رجوی (شماره 1)

Alireza_Nasrollahiعلیرضا نصراللهی، یاران ایران، پاریس، نوزدهم ژوئیه 2016:… من از شما به عنوان رهبر یک سازمان سئوال دارم من که با پای خودم به مبارزه آمده بودم آیا این حق را نداشتم که با پای خودم هم این مبارزه را ترک کنم؟ شما که سالها در عراق بودید آیا به قوانین این کشور آگاه نبودید؟ که آدمها را غیره قانویی وارد عراق میکردید که اگه آنها بخواهند برگردنند باید طبق … 

Grand Controversy as MEK can’t prove leader Massoud Rajavi is dead or alive

لینک به منبع

نامه سر گشاده به مسعود رجوی (شماره 1)

آقای مسعود رجوی سلام

 علیرضا نصراللهیاینجانب علیرضا نصراللهی عضو سابق سازمان مجاهدین بودم من زمانی که قدم به سازمان و یا بهتر بگویم به اشرف گذاشتم هزار امید و آرزو داشتم.من فکر میکردم پا به جایی گذاشتم که در آن همه چیز بین آدمها مساوی هست و همه این آدمها برای یک هدف مشترک دور هم جمع شده اند.

قبل از ورد به ارتش من خیلی چیزها شنیدم و خیلی نوارها از شما دیدم حرف ها بسیار زیبا و قشنگ بود.پیش خودم گفتم رسیدم به خود اصل جنس(رهبری فدارکار)یعنی واقعآ اینجا همان جایی هست که امام حسین هزار و چهار صد سال پیش برای آزادی جهاد کرده؟ باورش برایم کمی سخت بود ولی به خودم گفتم که باید شک و تردید را کنار بزارم تا اینکه عکس آن ثابت شود.

بعد از مدتی یواش ,یواش جنس آدمها داشت عوض می شد و برخوردها از روزهای اول داشت تغییر میکرد و،وقتی هم علت آن را جویا می شدم بهم میگفتند که ما عنصر پیشتاز هستم و با آدمها بیرون فرق می کنیم باور این حرف برایم قابل قبول بود چون ما آمده بودبم که خلق قهرمان را آزاد کنیم پس باید چه فیزیکی و چه روحی سختی بکشیم.

من از شما به عنوان رهبر یک سازمان سئوال دارم من که با پای خودم به مبارزه آمده بودم آیا این حق را نداشتم که با پای خودم هم این مبارزه را ترک کنم؟

شما که سالها در عراق بودید آیا به قوانین این کشور آگاه نبودید؟ که آدمها را غیره قانویی وارد عراق میکردید که اگه آنها بخواهند برگردنند باید طبق قانون عراق هشت سال زندانی شودند؟( طبق قانون عراق هر کسی که غیره قانوی و بدون ویزا وارد عراق شود مجازات آن فرد هشت سال زندان ابوعریب میباشد)

من این موضوع را زمانی متوچه شدم که دیگه به قول معرف خیلی دیر شده بود و دیگه راه پس نداشتم.من رفته,رفته داشتم به حقیقت این سازمان آگاه میشدم.داشتم میفمیدم که این سازمان ستون پنجم عراق بوده در زمان جنگ این رهبر فدارکار کلی اطلاعات جنگ را به آقای صدام حسین میداده.

البته لازم به ذکر هست که باید به شما بگم که این اطلاعات را من از افسر های قدیمی خودتان شنیدم. من با آنها،به قول شما محفل داشتم و من هم از این رابطه استقبال میکردم چون فقط و فقط از این رابطه بود که میتونستم که بفهمم هدف این سازمان چی هست والا غیر…

من تقریبآ فهمیده بودم که در این قبر مرده ای وجود نداره و بخودی دارم گریه زاری میکنم.منی که با هزار امید آرزو آمده بود تا با شما همگام شوم حالا رودست خورده بودم.آقای رجوی شما برای برقراری و حفظ این تشکیلات همه چیز خودتان را داده و باز هم خواهید داد.

من وقتی با چشم خود میدیدم که فرماندهای قدیمی این سازمان از ته دل از این ( انقلاب ایدیوژیک )شما این چنین دفاع می کنند و بعد از نشست دوتا,دوتا با هم دوش(حمام) میگیرند,شما خودت را یک لحظه بگذار جای من چه چیزی در ذهنتان نقش میبنده مبارزه یا انصراف؟

اگر این هم جنس بازیها فقط یک مورد بود چشم را به همه چیز می بستم ولی باورکن من میتونم با ذکر نام فاکت های زیادی را برایتان مثال بزنم.

و از طرف دیگر میدیدم خواهر های شورای رهبری دست به چه کثافت کاریهای میزنند. آیا شما اگر جای من بودید باز هم در این ظرف که همه برای یک هدف مشترک جمع شده بودن میموندید؟

آقای مسعود رجوی من با آدمها زیادی در آن زمان که در تشکیلات بودم صحبت می کرم همه یه جورایی به دونبال یک روزنه بودن تا از این تشکلات خلاص شوند ولی بدبختانه هیچ راه فرای وجود نداشت چون شما همه دربها محکم بسته بودید تا کسی خارج نشود.سئوال من از شما اینه چرا شما آدمها را به اجبار نگه می داشتید و آنها از خارج شدن از سازمان میترساندید؟

بعد چند ماه که در پذیرش بودم نشستهای ( انقلاب ایدیوژیک ) ما با خواهر سارا خیابانی شروع شد (خواهر سردار موسی خیابانی,میدونید چرا میگم سردار نه به خاطر اینکه شما لقب سردار بهش دادید بلکه به خاطر اینکه پای هدفش درست یا غلط ایستاد و کشته شد) من واقعآ با این نوع تفکر مشکل داشتم برای همین هیچ وقت پای این موضوع نیامدم من دو,دوتا چهار تا کردم و تصمیم گرفتم که برگردم برای همین به رضا مرادی گفتم که من دیگه نمیخوام در اینجا بمانم و بعد از مدت کوتاهی ایشان به من گفت اگر میخواهی برگردی باید دو سال زندان ما را تحمل کنی بعد هشت سال هم ابوغریب اگر زنده ماندی میتونی برگردی ایران نه اروپا!!! من با شنیدن این حرف واقعآ عصبانی شدم، منی که با پای خودم به این مبارزه آمده بودم حالا باید برای خروج ده سال از عمر خودم را در زندان میگذراندم واقعآ این انصاف بود که منو غیره قانوی وارده خاک عراق کنید تا این رود غیره قانوی شامل حال من شود؟البته اگه کسی هم با ویزا می آمد،آنقدر او را نگه میداشتید که ویزا او هم تمام شود تا با یه ماده و تبصره دیگه زندان ابوغریب شامل حال او هم شودو یا…

من دیدم فعلآ به صلاح نیست که بخوام لجبازی کنم برای همین به برادر رضا مردای گفتم من عصبانی بودم و از روی لجبازی این حرف را زده ام.چون نمیخواستم بمیرم،اگه پای حرفم وایساده بودم الان اینجا نبودم که برای شما این نامه را بنویسم.

شما به من یاد داده بودید که انتقاد از خود و دیگران یه ارزش هست،راستش من هم برای همین ارزش هست که از شما دارم انتقاد میکنم. و شما باز گفته بودید کسی که ازش انتفاد میکنند باید جواب انتقادش را با نقطه آغازش بیاورد،برای همین امیدوارم که شما حداقلّ پای حرفهای خوتان وایسید.

بعد از مدت یک سال بعد از نشستهای مختلف با اشخاص مختلف و مخصوصآ نشستهای خود شما زمان تقصیمم ما فرا رسید من با تعداد چند تا از بچه ها تقصیمم شدیم به العّماره قرارگاه همایون،تازه وقتی به آنجا رسیدم تازه قهمیدم در،درون این سازمان چه خبره!!!!

خلاصه عرض میکنم چون خود شما بهتر از هر کس دیگری میدانستید که در،درون تشکیلات چی میگذره، چون با نشستهای عملیات جاری و غسل هفتگی میتوانستید بفهمید که در،درون هر فرد چی میگذره،راستش من از قرارگاه های دیگر آمار زیادی نداشتم،ولی در،درون قرارگاه شیش واقعآ کثافت کاری کم نبود چه به لحاظ جنسی چه به لحاظ اخلاقی،هر چقدر روزها بیشتر میشد من به این اطمینان بیشتر میرسیدم که راهم را اشتباه آمدم و باید به فکر یه راه فرار باشم ولی کو راه فرار؟

ادامه دارد

علیرضا نصراللهی انجمن یاران ایران

۱۹/۷/۲۰۱۶ پاریس

*** 

2016-06-30-1467308500-6000440-download.jpgMaryam Rajavi — MEK Propaganda Queen — Advertises Her Serives For Iran’s Enemies

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=25917

علیرضا نصراللهی : آیا مسعود رجوی مرده؟ 

Alireza_Nasrollahiعلیرضا نصراللهی، یاران ایران، پپس میشه نتیجه گرفت هر سخنرانی که در این سالن سخنرانی کرده قبل از شروع سخنرانی اش مینیمم یکبار همه چیز را با مسئوال نشست یعنی خانم مریم رجوی چک کرده است. پس باید از این شایعه بزرگ یک نتیجه بسیار مهمی گرفت. ۱-ترکی الفیصل آنچه را خانم مریم رجوی میخواسته عنوان کرده نه آنچه را که .. 

ترکی الفیصل مجاهدین خلق فرقه رجوی وعده “سرنگونی” پس از صدام و جولیانی و … این بار توسط ترکی الفیصل (+ الفیصل: مسعود رجوی مرده است)

لینک به منبع

علیرضا نصراللهی : آیا مسعود رجوی مرده؟

در مراسم سالیانه فرقه رجوی در میان سخنران هر ساله این نشست که همه آنها از قبل توجیه شده اند سخنرانی میاید که بعد از مدتها اشاره ای به مرگ رهبر این فرقه می کند.

لأمیر ترکی:وأشار إلى أن “النظام الإیرانی یدعم جماعات طائفیه لزعزعه الاستقرار فی عدد من دول المنطقه”، وأشاد الأمیر السعودی فی ختام کلمته بالسیده مریم رجوی زعیمه المعارضه الإیرانیه وزوجها المرحوم مسعود رجوی وبالجهود المبذوله من جمیع قیادات المعارضه فی الوقوف فی وجه حکومه طهران.این دقیقآ سخنان امیر ترکی میباشد.

ترکی الفیصل:در این نشست خانم رجوی را به نام همسر مرحوم خطاب میکند.سئوال اینجاست که چرا ترکی القیصل در این نشست به این مهمی این جمله را خطاب به خانم مریم رجوی بکار میبرد؟

آنچه که مثلام است این گونه سخنرانی ها قبل از اینکه نشست شروع شود باید از هر نظر چک شود تا جمله ای بکار گرفته نشود که به لحاظ سیاسی به ضد خودشان تمام شود.

پس میشه نتیجه گرفت هر سخنرانی که در این سالن سخنرانی کرده قبل از شروع سخنرانی اش مینیمم یکبار همه چیز را با مسئوال نشست یعنی خانم مریم رجوی چک کرده است.

پس باید از این شایعه بزرگ یک نتیجه بسیار مهمی گرفت.

۱-ترکی الفیصل آنچه را خانم مریم رجوی میخواسته عنوان کرده نه آنچه را که خودش میخواسته.چون اگه این یک قاف کلمه ای بود نیازی نبود که ترکی الفیصل آن را دو بار تکرار کند.alireza nasrolahi1

اگر ویدیو این مراسم را خوب نگاه کنید خودتان به راحتی میتوانید ببینید که زمانی که ترکی الفیصل خطاب به خانم مریم رجوی این جمله را بکار میگیرد خانم رجوی هیچ “عکسوالعملی ” در چهره اش نمایان نمیشود.

واقعآ شما اگر در شرایطی مشابه این موضوع قرار بگیرید اگر یکدفعه و غیره منتظره یه خبر را به شما بدهند چه “عکسوالعملی” از خودتان نشان میدهید؟آیا مثل این خانم فقط نگاه می کنید؟و یا بالاخره چهره تان کمی تغییر می کند؟

واقعآ این فرقه از این خبر میخواهد چه سودی ببرد؟منظور اصلی این موضوع واقعآ چیست؟

چون در موضع گیری سایت رسمی فرقه (مجاهدین) این حرف را که مسعود رجوی “مرده”را یک برداشت اشتباه میدانند

اگر واقعیت را بخواهیم این خبر اصلا به نفع این فرقه نیست چون با مرگ مسعود رجوی یعنی پایان حیات این فرقه چون خیلی از همین آدمها که همین الان در این فرقه باقی مانده اند فقط به خاطر همین شخص میباشد.پس این خبر از بنیاد اصلا به نفع این فرقه نیست.

۲-خانم رجوی با پخش این خبر میخواهد مسعود رجوی را برای مدت که فعلا نمیشه برای آن زمانی مشخصی گذاشت از انزار عموی پنهان کند شاید همگان مثل خود من بگویند که مسعود رجوی خیلی وقت هست که از انزار پنهان هست پس برای چی این حرف را میزنند.من فکر میکنم که مکان مسعود رجوی لو رفته و به لحاظ امنیتی جانش در خطر میباشد برای همین طی نشستهای درون تشکلاتی رده بالا البته با نظر مستقیم شخص خود مسعود رجوی تصمیم به این خبر کذب گرفته اند.

چون با این خبر مسعود رجوی برای مدتی که فعلا مشخص نیست از انزار عمومی کنار گذاشته میشود و آنها میتوانند به راحتی محل قدیم ایشان را با محل جدیدش عوض کنند.

۳-اگر در روزهای آینده خبرگذاری رسمی مثل بی بی سی،صدای آمریکا،و یا هر خیرگذاری رسمی دیگر توانست با آقای ترکی الفیصل ملاقاتی بگیرد و با این آقا گفتگو رسمی داشته باشد آن وقت میتوان گفت این خبر حقیقت دارد در غیره اینصورت این خبر از اثاث دورغ است.

۴-آگر یک در هزار این خبر درست باشد و مسعود رجوی”مرده”باشد یک نتیجه گیری دیگر هم میتوان از این خبر گرفت.مریم رجوی تحت هیچ شرایطی نمیتونسته این خبر را به همه ابلاغ کنند مخصوصآ نیروها و هواداران خودش و تصمیم میگیرند که در یک نشست عمومی آن هم به طور کاملا اتفاقی همانطور که عرض کردم از شخض دیگری عنوان شود.

اگر اینطور باشد فرقه تصمیم گرفته که خط و مشق سازمان را عوض کند و هرآنچه را به گذشته برمیگردد را به رهبر قبلی نسبت داده و از این به بعد خودشان را یک سازمان”فرقه رجوی”کاملا دمکراتیک و سیاسی نشان دهند و برای اثبات حرفش هم خروج از عراق را گزینه کارهایش کند.که البته در هر صورت باید فاتحهء این فرقه را از الان خواند درست است که خیلی وقت است که دیگر این فرقه با لحاظ سیاسی “مرده”است ولی با این گزینها دیگر از اسب چیزی میماند و نه از سوار

حالا باید نشست و دید در روزهای آینده چه اتفاقاتی خواهد افتاد.

علیرضا نصراللهی انجمن یاران ایران

پاریس

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=23980

آیا رجوی هم حاضر است انتخابات برگذار کند؟ (+ حمایت از خانواده ها و نامه سرگشاده) 

Alireza_Nasrollahiعلیرضا نصراللهی، یاران ایران، پاریس، بیست و نهم فوریه ۲۰۱۶:…  سئوال اینجاست که آقای غایب تو که خودت از همه ایراد میگیری پس چرا خودت از همه بدتر هستی واقعآ تا کجا میخواهی به این دروغها ادامه دهی باور کن اگر سرت رو از زیر برف بیرون بیاری تازه با واقعیتهای دنیا روبه رو میشی. آقای رجوی شما سالهاست که انتخابات رو تحریم میکنی ولی آیا تا به حال از کار نتیجه هم گرفتی؟همیشه نمیتوان روی موج سوار شد واقعآ … 

مسعود رجوی و فروغ جاویدان تنها عملیاتهای که حاج مسعود رجوی با موفقیت انجام میداد عملیاتهای فرار بود 

حاج مسعود رجوی چند میگیری دیگه تحلیل آبکی نکنی؟ 

آیا رجوی هم حاضر است انتخابات برگذار کند؟

لینک به منبع
سئوال اینجاست که آقای غایب تو که خودت از همه ایراد میگیری پس چرا خودت از همه بدتر هستی واقعآ تا کجا میخواهی به این دروغها ادامه دهی باور کن اگر سرت رو از زیر برف بیرون بیاری تازه با واقعیتهای دنیا روبه رو میشیرجوی هرگز در هیچ زمانی این جرات رو نداشت که در درون این سازمان به اصطلاح دمکراتیک انتخابات آزاد برگذار کند چون به درستی درک میکرد که اگر چنین اشتباهی رو انجام دهد دگر از اسب چیزی میماند و نه از سوارکار برای همین همه انتخاباتش به صورت فرمی و از قبل تعیین شده بود

آقای رجوی شما سالهاست که انتخابات رو تحریم میکنی ولی آیا تا به حال از کار نتیجه هم گرفتی؟همیشه نمیتوان روی موج سوار شد واقعآ اگه جرات داشتی در زمان قدیم یکبار انتخابات برگذار میکردی تا ببینی حتی مریم را هم دگر در کنار خودت نمیدیدی

ولی خوب از انجا که خدا بزرگ است همه تشکیلات بسته تو باز شد و تو با چشم خودت دیدی که همه شاخه و برگهایت ریخت دیگه الان داری رول یک قمارباز رو بازی میکنی که تلاش میکنه با چند سکه همه دارایش رو برگردونه ولی دیگه خیلی دیر شده چون تو همه آن چند سکه رو هم از دست دادی

پس دیگه برای مردم فیلم بازی نکن برو دونبال زندگیت تا باقی مانده این چند صبا از عمرت رو طلب بخشش کنی بلکه شاید بار گناهانت کم شود .

علیرضا نصراللهی پاریس

۲۴/۲/۲۰۱۶ انجمن یاران ایران

حمایت از خانواده های اسیران فرقه رجوی

لینک به منبع

با سلام خدمت همه خانواده های عزیز

وقتی صدا و فیلم های شما رو نگاه میکردم اشک در چشمانم جاری شد.همه خوب میدانند که همه شما برای دیدار فرزندان خود پا در این سرزمین پر خطر نهاده اید و برای رسیدن به پشت درب های بسته این دژ سیاه چه مشکلاتی رو پشت سر گذاشته اید کار شما بسیار بزرگ و قابل ارزش است.

البته همه پدارن و مادران و خواهران و برادرانی که پا در این راه نهاده اند به هیچ چشم داشتی این مسیر را طی کرده اند. نتها دلیل حضور آنها در این مکان فقط و فقط دیدن عزیزانشان میباشد والا غیر…

ای عزیزان درست است که در حال حاضر ما در کنار شما نیستیم ولی همواره دلمان در کنار شما و حرف مان حرف شما میباشد.من امیداروم که سازمان های حقوق بشر و همه سازمانهای حقوق انسانی به این خواسته شما اهمیت بدهند و شما بتوانید هر چه زودتر فرزندان عزیز خود را در آغوش بگیرید.

باشد که روزی نه خیلی دیر این فرقه از هم پاشیده شود و همه اعضای آن به کانون گرم خانواده های خود برگردن به امید آن رور

قربان همه شما

علیرضا نصراللهی پاریس

۲۵/۲/۲۰۱۳ انجمن یاران ایران

نامه سرگشاده به شهردار محترم پوتو (پاریس)

لینک به منبع

اینجانب علی رضا نصراللهی که چند سالی در دورن این تشکیلات سازمان مجاهدین خلق ایران (OMPI) با پیوستن به آن به امید آزادی و دموکراسی برای میهنم ایران حضور داشتم چند سال پیش از آن جدا شدم و اکنون در ۴۲سالگی یک پناهندۀ در فرانسه هستم اطلاع یافتم که این سازمان فردا شنبه ۲۷ فوریه ۲۰۱۶ مراسمی را در سالن گراند آرش شهر شما به مناسبت روز ۸ مارس! (روز جهانی زن) برگزار می کند.

به اطلاعتان می رسانم که این سازمان یا ویترین سیاسی و بیرونی اش به نام «شورای ملی مقاومت ایران» ( (CNRI دیگر سالیان متمادی است که برخلاف شعارها و ادعاهای فریبکارانه اش یک سازمان مبارز برای تحقق آزادی و دموکراسی در ایران نیست بلکه رهبری ثابت و لا یتغیر آن یعنی مسعود و مریم رجوی از سی سال پیش تا کنون این سازمان را به یک فرقه با اعتقادات و اجبارات و تابوهای فکری و ذهنی مغایر با اصول و عرفها و نورمهای انسانی و جهانی تبدیل کرده اند.

خانم شهردار؛

مجاهدین یکی از بزرگترین سازمانهای هست که یرای رسیدن به مقصود خود یعنی حاکمیت بر ایران حاضر است همه نوع کاری بکند تا به این مقصود برسد الان این فرقه در کشور شما اسکان دارد و این برای همه شهروندان این کشور خطری بلقوه میباشد.

واقعآ این سیوال هست کسی که به اعضای خودش رحم نمیکنند چجوری میشه که میتینگهای انسانی برگذار میکند و دم از حقوق بشر میزند؟

الان دوسنان من در کمپ لبتری اسیر هستند و نمتوانند از این کمپ به راحتی خارج شونند آنقدر آنها رو تحت فشار قرار دادند و اخبار های دروغ به آنها میدهند که آنها میترسند از آنجا بیرون بیایند لازم به ذکر است که شما بدانید که این افراد به هیچ دستگاهای ارتباطی جمعی دسترسی ندارند و فقط وفقط میتوانند اخبار رو از طریق مسئولین بالای خود دریافت کنند.

چندی هست که خانواده های این عزیزان در پشت دربهای بسته این کمپ ایستاده اند و به آنها اجازه دیدار با فرزندان خود را نمیدهند.

خانم شهردار؛

سئوال اینجاست مگه میشه کسی که به کشور خودش خیانت کنه به شما رحم کنه؟مسعود رجوی و مریم رجوی همه این بازهای خیمه شب بازی رو راه اندازی میکنند که گذشته سیاه خود را مخفی کنند گذشته پر از خیانت وجنایت که بر هیچ کس پوشیده نیست

خانم شهردار؛

من به عنوان کسی که سالها در درون این تشکیلات بسیار خطرناک بوده ام به شما میگویم که این گروه برای کشور شما خطرناک میباشد و شما باید خیلی حواستان جمع باشد چون آنها به محض اینکه بفهمند که دیگر نه راه پیش دارند و نه راه پس هر کاری از آنها قابل پیشبینی نیست

لازم به یادآوری است که PMOI تا کنون عملیات تروریستی و سرکوبگرانۀ فراوانی را در ایران و عراق (با همکاری با ارتش صدام حسین) مرتکب شده و سران آن از جمله مریم رجوی و همسر سابقش مهدی ابریشمچی مقیم فرانسه در هر دو کشور تحت تعقیب قانونی قرار دارند.

خانم شهردار؛

ایا تا به حال این سئوال برای شما پیش نیامده که این همه خرج های کلان که مجاهدین در اروپا انجام میدهند از کجا تامین میشود؟این همه آدم رو از کشور های مختلف جمع میکنند وبه آنها پول میدهند و آنها رو پاریس میارن تا بتوانند به همه بگویید که ما این همه هوادار داریم به خدا که همه این سیاهی لشگر ها دروغی بیش نیست.

اگر شما مایل باشید ما اعضای سابق این فرقه با شما ملاقاتی داشته باشیم تا حضورن در خدمت شما باشیم تا واقعیتهای این گروه را برای شما بازگو کنیم.با تشکر از شما

علیرضا نصراللهی انجمن یاران ایران

۲۸/۲/۲۰۱۶ پاریس

*** 

همکاری مافیای آلبانی و مجاهدین خلق، فرقه رجوی مافیای آلبانی در تدارک ویزا و همکاری نزدیک تر با رجوی

Maryam Rajavi Saddam's private army NCRICouncil of Foreign Relations, 2014: Mujahadeen-e-Khalq (MEK). Backgrounders

Self Sacrifice Struan Stevenson Rajavi terroristsBehind Struan Stevenson’s book “Self Sacrifice”

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=20877

امضای توافق هسته ای، مهر پایان بر سازمان مجاهدین! 

علیرضا نصراللهی، یاران ایران، دوازدهم سپتامبر ۲۰۱۵:… واقعآ اینها تا کی میخواهند به کشور و مردم ایران زمین خیانت کنند؟ در قدیم نوکری صدام رو میکردند و پولش رو هم میگرفتند ولی، حالا شرایط خیلی فرق کرده صدام سقوط کرده، اشرفی نیست ،سلاحی وجود نداره ،عراق رو هم که دارند از دست میدهند، پس چرا دارند هنوز تلاش میکنند ؟ چون از سال ۱۳۵۷ اینها فقط و فقط به قدرت فکر میکردند نه آزادی، برای همین …

 جان بولتون مجاهدین خلق تروریسماول قرارشان بود که “مبارزه مسلحانه” شان علیه “امپریالیسم” باشد

لینک به منبع

امضای توافق هسته ای، مهر پایان بر سازمان مجاهدین!

همانطور که در جریان هستید، پس سالها انتظار و کش و واکش بر سر توافق هسته ای بالاخره این طلسم شکسته شد. ایران و ۵ قدرت جهانی بر سر برنامه اتمی صلح آمیز ایران به نتیجه رسیدند.

در طی این مدت که ایران و قدرتهای جهانی بر سر این مسله مذاکره میکردند آیا یک بار مجاهدین از خودشان این سئوال را پرسیده بودند که در این وضعیت که ایران در تحریم هست مردم بیگناه زیر چه فشاری هستند؟ چگونه زندگی میکنند؟ آیا همه مردها و زنها در برابر خانواده خود سر بلند هستند؟

و یا نه این تحریمها باعث این شده که کانون گرم این خانواده ها از هم بپاشد؟

این سئوالی هست که مجاهدین باید پاسخگو باشد!!!

چون مجاهدین با خرج کردن پولهای کلان با یک مشت وطن فروش باعث شدند که ایران در این وضیعت قرار بگیرد . آنها بودند که این اطلاعات را با افتخار در اختیار کشورهای غربی قرار دادند، که خود شرینی کرده باشند و با تکان داد دم بگویند که ” ببیند من این کار رو کردم حالا نوبت شماست که ما رو با قالیچه سلیمان به تهران ببرید “.

غافل از این که این کشورها تره هم برای اینها خورد نمیکنند ، و این خائنین به مردم و کشور، فقط خودشان رو هم در غرب و هم در داخل ایران به لجن کشیدند.

واقعآ اینها تا کی میخواهند به کشور و مردم ایران زمین خیانت کنند؟

در قدیم نوکری صدام رو میکردند و پولش رو هم میگرفتند ولی، حالا شرایط خیلی فرق کرده صدام سقوط کرده، اشرفی نیست ،سلاحی وجود نداره ،عراق رو هم که دارند از دست میدهند، پس چرا دارند هنوز تلاش میکنند ؟

چون از سال ۱۳۵۷ اینها فقط و فقط به قدرت فکر میکردند نه آزادی، برای همین تصمیم گرفتند به عراق بروند چون آن زمان ایران در جنگ بود، مجاهدین با این جابجایی به همه مردم ایران فهماندند که ما قدرت فکر میکنم نه به شما …

حالا که دنیا ، دنیای ارتباطات و تکنولوژی است و دنیا به دهکده کوچک تبدیل شده، و تمامی اسناد خیانت های مکرر مجاهدین افشا شده است، هم برای مردم ایران در داخل کشور و هم برای همه ایرانیان سراسر دنیا، چرا باز سران مجاهدین ایستاده اند و دم از آزادی و آزادی خواهی برای مردم ایران زمین می زنند؟

مجاهدین ، که به عنوان یکی از گروههای اپوزیسیون خارج از کشور شناخته شده است، به عنوان منفورترین آنها هم هست.

بعد از تمامی رسوایی هایی که در خصوص همکاری با دشمن در زمان جنگ ایران – عراق انجام شد، باز هم تیر حیانت آنها در خصوص پرونده هسته ای ایران آنها را بیش از پیش در بین ایرانیان منفورتر کرده است.

از اینکه مردم ایران و هموطنانم، به تمامی حیانات های این فرقه آگاهی و اشراف کامل دارند، بسیار خوشحالم.

چون مطمئن هستم در ایران هرگز جایی برای به قدرت رسیدن و ابراز وجود کردن آنها وجود نداشته است، ندارد و نخواهد داشت.

با سپاس

علیرضا نصزاللهی

انجمن یاران ایران – پاریس

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=17923

تلاشهای مجاهدین برای سنگ اندازی بر سر توافق هسته ای

علیرضا نصراللهی، یاران ایران، پاریس، نوزدهم آوریل ۲۰۱۵:…  با وجودیکه میدانستند با افشای این موضوع تنها فشاری که ایجاد میشود فقط بر روی مردم ایران خواهد بود و نه بر روی دولت. با همه این تفاسیر ، چون آنها فقط و فقط تشنه قدرت هستند برای همین، همه تلاش خود را کردند تا این مذاکرات به نتیجه نرسد و تحرمها بیشتر شده و مردم به تنگنا آمده و مجاهدین در خیال خود از این فشار مضاعف بر روی مردم به نفع …

نتانیاهو مجاهدین خلق برنامه اتمیچرا مریم رجوی تا سر حد بی آبرویی با نتانیاهو همگام می شود؟

لینک به منبع

تلاشهای مجاهدین برای سنگ اندازی بر سر توافق هسته ای

پس از سالها تلاش و مذاکره بر سر برنامه های هسته ای ایران بالاخره ایران و گروه ۱+۵ توانستند به توافقی نسبی دست پیدا کنند ، و این تلاش و مذاکرات ، در طول این سالها فشار بسیار زیادی را به مردم ایران تحمیل نمود. کما اینکه تحریم پشت تحریم ، بدنبال آن تورم و رکود اقتصادی، دستمایه این برنامه هسته ای بود.

برنامه هسته ای که، دولت ایران آن را صلح آمیز میخواندند، در حالیکه مجاهدین با لابی گری و صرف پولهای گزاف، توانستند مسیر این برنامه هسته ای را به سوی ساخت بمب اتمی منحرف کنند.

با وجودیکه میدانستند با افشای این موضوع تنها فشاری که ایجاد میشود فقط بر روی مردم ایران خواهد بود و نه بر روی دولت. با همه این تفاسیر ، چون آنها فقط و فقط تشنه قدرت هستند برای همین، همه تلاش خود را کردند تا این مذاکرات به نتیجه نرسد و تحرمها بیشتر شده و مردم به تنگنا آمده و مجاهدین در خیال خود از این فشار مضاعف بر روی مردم به نفع خویش استفاده کند.

اما توافقات حاصل شده حباب خیالات سران مجاهدین را از بین برد، و این تیر خلاصی ود بر شقیقه سران این فرقه .

همانطور که در حال حاضر مشهود است، سکوت اختیار کرده اند و در بهت و ناباوری به سر میبرند .

چون آنها فکر میکردند هیچگاه این مذاکرات به نتیجه نخواهد رسید و آنها میتوانند با این استراتژی غرب را با نظریات خود همسو کنند .

بر خلاف تصورات سران فرقه، مردم ایران بعد از شنیدن حصول توافق با غرب، در سراسر ایران از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب، با هر زبان و هر مسلکی ، از این توافق به عنوان پیروزی ملی یاد کرده و تا صبح به رقص و شادمانی پرداختند .

البته، توافقات اصلی در خرداد ماه انجام خواهد شد، برای همین مجاهدین تمام سنگ اندازی های خود را در این ۲ ماه باقیمانده خواهند کرد تا، توافقات اصلی با مشکل مواجه شود.

خود آنها هم خوب میدانند که به بن بست رسیده اند ولی، از آنجاییکه این آخرین برگ آنهاست، تمام توان خود را بکار بسته تا این توافق حاصل نشود.

اگر آنها به فکر مردم ایران بودند، مانند بقیه مردم ایران از این توافق خوشحال بودند. از اینکه مردم از زیر بار این همه فشار اقتصادی خارج میشوند، خوشحال میدند.

پیام من به سران این فرقه این است که بجای سنگ اندازی تلاش کنید تا گذشته خود را جبران کنید.

علیرضا نصراللهی

انجمن یاران ایران -پاریس

***

***

همچنین:

حیله جدید سران فرقه رجوی (مجاهدین خلق)

علیرضا نصراللهی، یاران ایران، پاریس، چهاردهم سپتامبر ۲۰۱۴: …  اخیرا یکی از اعضای مجاهدین، بعد از فرار از چنگال فرقه رجوی از اردوگاه لیبرتی، حقایق دردناکی از آنچه بر اسرای لیبرتی می گذرد را فاش نموده است. آنچه که توسط خانم م.ن ، منتشر شده است، بر ماهیت ضد حقوق بشری مجاهدین که پیشتر توسط سایر اعضای جدا شده ادع
 –
 –
علیرضا نصراللهی، انجمن یاران ایران، پاریس، سی ام ژوئن ۲۰۱۴: … هر ساله در چنین روزی، دستگاه رجوی اقدام به برگزاری نمایش پر هزینه مینمایند. در آن از سراسر اروپا سیاهی لشگر حمع آوری میکنند، عده ای را با دستمزد های نجومی برای سخنرانی دعوت میکنند و نمایشی ساختگی به راه می اندازند. ولی اینبار دستشان برای دولت فرانسه رو شد.